open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України (у сфері вищої освіти)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.103 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Бюджетному кодексі України ( 2542-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 8,
ст. 67, N 23, ст. 323):
1) частину другу статті 51 після першого речення доповнити
новими реченнями такого змісту: "Затвердження, а також коригування
протягом бюджетного року кошторисів бюджетних установ здійснюється
розпорядниками коштів відповідно до затвердженого бюджетного
розпису Державного бюджету України. Затвердження змін до
кошторисів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
державної і комунальної форм власності у зв'язку із зміною обсягів
доходів і видатків відповідно до затвердженого бюджетного розпису
здійснюється керівниками цих закладів";
2) частину другу статті 85 доповнити словами "вищих
навчальних закладів державної форми власності. При цьому
фінансування зазначених навчальних закладів за рахунок коштів
місцевих бюджетів може здійснюватися виключно у разі перевиконання
доходної частини загального фонду відповідного бюджету";
3) пункт 2 статті 89 доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:
"ґ) вищу освіту (вищі навчальні заклади I-IV рівнів
акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки
Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі
навчальні заклади державної та комунальної форм власності)
відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів";
4) підпункт "в" пункту 2 статті 90 викласти в такій редакції:
"в) вищу освіту (вищі навчальні заклади I-IV рівнів
акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки
Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі
навчальні заклади державної та комунальної форм власності)
відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів".
2. У статті 84 Земельного кодексу України ( 2768-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27;
2004 р., N 8, ст. 67):
1) частину третю доповнити підпунктом "є" такого змісту:
"є) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними
закладами державної форми власності";
2) частину четверту доповнити підпунктом "з" такого змісту:
"з) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними
закладами державної і комунальної форм власності".
3. Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату
за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 45, ст. 238) доповнити словами "(у тому числі студентські бази,
табори відпочинку та структурні підрозділи вищого навчального
закладу, які забезпечують діяльність цього закладу)".
4. Абзац третій підпункту 5.4.2 пункту 5.4 статті 5 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181)
викласти в такій редакції:
"Витрати платника податку, пов'язані з професійною
підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням
кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким
платником податку; витрати на навчання та (або) професійну
підготовку у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних
закладах інших осіб, які не перебувають з таким платником податку
у трудових відносинах, але уклали з ним письмову угоду (договір,
контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника
податку після закінчення вищого та (або) професійно-технічного
навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не
менше трьох років; витрати на організацію навчально-виробничої
практики за профілем основної діяльності платника податку або в
структурних підрозділах, що забезпечують його господарську
діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних
навчальних закладах. Зазначені витрати включаються до валових
витрат у розмірі до 3 відсотків фонду оплати праці звітного
періоду".
5. У частинах п'ятій та шостій статті 26 Закону України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 8, ст. 67) слова "(крім
населення, державних професійно-технічних навчальних закладів)"
замінити словами "(крім населення, професійно-технічних навчальних
закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
державної і комунальної форм власності)".

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

7. У частині першій статті 64 Закону України "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 20, ст. 134; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250):
абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації, виконавчі органи відповідних рад можуть фінансувати
вищі навчальні заклади державної форми власності відповідно до
програм соціально-економічного розвитку регіонів";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою
освітою, а також підготовку наукових і науково-педагогічних
працівників через аспірантуру і докторантуру визначаються у законі
про державний бюджет".
8. Частину першу статті 59 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 17-18, ст. 250) доповнити словами "за винятком
коштів, що спрямовуються на фінансування вищих та
професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної
форм власності".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 4 розділу I, яким вносяться зміни до статті 5 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ),
який набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 2004 року

N 2229-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: