open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів

України щодо соціального захисту

жертв нацистських переслідувань
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.120 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину другу статті 6, пункт 3 частини другої статті 7,
пункти 5 і 9 статті 9 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1;
2001 р., N 22, ст. 106; 2003 р., N 30, ст. 245; 2004 р., N 10,
ст. 106) виключити.
2. У Законі України "Про жертви нацистських переслідувань"
( 1584-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24,
ст. 182):
1) у статті 6:
у частині першій:
в абзаці другому слова "відповідно до статті 12 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" замінити словами "відповідно до статті 6-1 цього Закону";
в абзаці третьому слова "відповідно до статті 13 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" замінити словами "відповідно до статті 6-2 цього Закону";
в абзаці четвертому слова "відповідно до статті 14 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" замінити словами "відповідно до статті 6-3 цього Закону";
в абзаці п'ятому слова "відповідно до статті 15 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" замінити словами "відповідно до статті 6-4 цього Закону";
в абзаці шостому слова "відповідно до статті 20 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" замінити словами "відповідно до статті 6-5 цього Закону";
доповнити частинами п'ятою та шостою такого змісту:
"Пільгове оподаткування жертв нацистських переслідувань та їх
громадських організацій здійснюється відповідно до податкового
законодавства України.
Фінансування витрат, пов'язаних з наданням пільг жертвам
нацистських переслідувань, здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів";
2) доповнити статтями 6-1 - 6-5 такого змісту:
"Стаття 6-1. Пільги колишнім неповнолітнім в'язням

концентраційних таборів, гетто, інших місць

примусового тримання
Колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не
виповнилося 16 років) в'язням концентраційних таборів, гетто,
інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною
та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої
світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях
примусового тримання їх батьків, надаються такі пільги:
1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
2) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів);
3) безоплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним
лікуванням, а також компенсація вартості самостійного
санаторно-курортного лікування;
4) 75-відсоткова знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених законодавством
(21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно
проживає у жилому приміщенні (будинку) і має право на знижку
плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
5) 75-відсоткова знижка плати за користування комунальними
послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) в
межах середніх норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка, під час проведення
розрахунків плати за опалення становить 21 кв. метр опалюваної
площі на кожну особу, яка постійно проживає у жилому приміщенні
(будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра
на сім'ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб,
надається 75-відсоткова знижка за користування газом для
опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалюваної площі
(42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та
21 кв. метр на сім'ю);
6) 75-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі
рідкого, у межах норм, установлених для продажу населенню, для
осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення;
7) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах
області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання;
8) користування в разі виходу на пенсію (незалежно від часу
виходу) чи зміни місця роботи закладами охорони здоров'я, до яких
вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів;
10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи;
12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для
них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження
заробітної плати терміном до двох тижнів на рік;
13) переважне право на залишення на роботі в разі скорочення
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі
ліквідації підприємства, установи та організації;
14) першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних
ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і
городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих
осіб та забезпечення їх паливом;
15) одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове
будівництво з погашенням її протягом десяти років починаючи з
п'ятого року після закінчення будівництва, а також одержання
позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою
садових ділянок;
16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та
експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів
та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і спорудження
садових будинків;
17) безоплатний проїзд один раз на два роки (туди та назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення чи
проїзд один раз на рік (туди та назад) зазначеними видами
транспорту з 50-відсотковою знижкою;
18) позачергове користування всіма послугами зв'язку та
позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів
(оплата в розмірі 20 відсотків тарифів на основні та
50 відсотків - на додаткові роботи). Абонентна плата за
користування телефоном установлюється в розмірі 50 відсотків
затверджених тарифів;
19) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
20) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування заклади соціального захисту населення відшкодовують
витрати, пов'язані з доглядом за цією особою, в порядку і
розмірах, установлених законодавством.
Особам, зазначеним у цій статті, пенсії або щомісячне довічне
грошове утримання, що виплачується замість пенсії, підвищується на
150 відсотків мінімальної пенсії за віком.
Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня
виплачується разова грошова допомога в розмірі п'яти мінімальних
пенсій за віком.
Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 частини першої цієї статті, надаються
колишнім в'язням та членам їх сімей, що проживають разом з ними,
незалежно від виду житла чи форми власності на нього.
Площа житла, на яку нараховується 75-відсоткова знижка плати,
передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті,
визначається у максимально можливому розмірі в межах загальної
площі жилого приміщення (будинку) згідно з нормами користування
(споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності
у складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо у
складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі,
меншому ніж 75 відсотків, спочатку обчислюється у максимально
можливому розмірі 75-відсоткова відповідна знижка плати.
Стаття 6-2. Пільги колишнім малолітнім в'язням

концентраційних таборів, гетто та інших місць

примусового тримання, визнаним інвалідами
Колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося
14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць
примусового тримання, визнаним інвалідами від загального
захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, надаються такі
пільги:
1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
2) позачергове безоплатне зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення
іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами;
3) безоплатне позачергове щорічне забезпечення
санаторно-курортним лікуванням.
Інваліди забезпечуються путівками відповідно органами
соціального захисту населення, охорони здоров'я та іншими органами
за місцем перебування на обліку або за місцем роботи.
За бажанням інвалідів замість путівки до санаторію,
профілакторію або будинку відпочинку вони можуть один раз на два
роки одержувати грошову компенсацію: інваліди I-II груп - у
розмірі середньої вартості путівки, інваліди III групи -
75 відсотків середньої вартості путівки. Грошова компенсація
надається незалежно від наявності медичного висновку про
необхідність санаторно-курортного лікування або медичних
протипоказань;
4) 100-відсоткова знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених законодавством
(21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно
проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку
плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
5) 100-відсоткова знижка плати за користування комунальними
послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) в
межах середніх норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка, під час проведення
розрахунків плати за опалення становить 21 кв. метр опалюваної
площі на кожну особу, яка постійно проживає у жилому приміщенні
(будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра
на сім'ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб,
надається 100-відсоткова знижка за користування газом для
опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалюваної площі
(42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та
21 кв. метр на сім'ю);
6) 100-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі
рідкого, у межах норм, установлених для продажу населенню, для
осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення;
7) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах
області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання. Це
право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда I групи;
8) позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих
будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків та
квартир;
9) позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними
закладами, а також позачергова госпіталізація;
10) позачергове безоплатне встановлення квартирних телефонів
і позачергове користування всіма послугами зв'язку. Абонентна
плата за користування квартирним телефоном установлюється в
розмірі 50 відсотків затверджених тарифів;
11) користування в разі виходу на пенсію (незалежно від часу
виходу) чи зміни місця роботи закладами охорони здоров'я, до яких
вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
12) право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із
залученням необхідних спеціалістів;
13) позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно
до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.
Праця інвалідів регулюється відповідними нормами
законодавства України про працю і соціальний захист інвалідів;
14) переважне право на залишення на роботі в разі скорочення
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі
ліквідації підприємств, установ та організацій;
15) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим
інвалідам у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати
незалежно від стажу роботи;
16) виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій
непрацездатності до чотирьох місяців підряд або до п'яти місяців
протягом календарного року, а також за весь період перебування в
санаторії з урахуванням проїзду туди та назад у разі, коли для
лікування не вистачає щорічної і додаткової відпустки;
17) використання чергової щорічної відпустки у зручний для
них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження
заробітної плати терміном до двох тижнів на рік;
18) позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що
передається міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження
органів місцевого самоврядування та місцевих державних
адміністрацій. Особи, зазначені у цій статті, забезпечуються
житлом протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
зобов'язані надавати допомогу інвалідам у будівництві
індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва
відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку;
19) одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове
будівництво з погашенням протягом десяти років починаючи з п'ятого
року після закінчення будівництва, а також позики на будівництво
або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок;
20) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та
експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів
та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і спорудження
садових будинків. Гаражі, стоянки для транспортних засобів
інвалідів, які мають медичні показання на забезпечення
транспортом, як правило, будуються поблизу будинків;
21) інвалідам I і II груп надається право безоплатного
проїзду один раз на рік (туди та назад) залізничним, водним,
повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які
супроводжують інвалідів I групи (не більше одного
супроводжуючого), та інвалідам III групи - 50-відсоткова знижка
вартості проїзду один раз на рік (туди та назад) зазначеними
видами транспорту.
Інвалідам та особам, які супроводжують у поїздках інвалідів I
групи (не більше одного супроводжуючого), надається право
користування міжміським транспортом зазначених видів у період з
1 жовтня по 15 травня з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду
без обмеження кількості поїздок;
22) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем з ручним
керуванням (за наявності медичних показань) у порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України;
23) звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що
орендуються інвалідами під гаражі для спеціальних засобів
пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо), та
безоплатне надання для цих засобів гаражів-стоянок незалежно від
їх форми власності;
24) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування заклади соціального захисту населення відшкодовують
витрати, пов'язані з доглядом за цим інвалідом, у порядку і
розмірах, установлених законодавством;
25) позачергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
26) позачергове забезпечення продовольчими товарами
поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного
попиту згідно з переліком та нормами, що встановлюються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання, що
виплачується інвалідам замість пенсії, підвищуються: інвалідам
I групи - на 400 відсотків мінімальної пенсії за віком, II групи -
на 350 відсотків мінімальної пенсії за віком, III групи - на
200 відсотків мінімальної пенсії за віком.
Щороку до 5 травня інвалідам виплачується разова грошова
допомога в таких розмірах: інвалідам I групи - десять мінімальних
пенсій за віком; II групи - вісім мінімальних пенсій за віком;
III групи - сім мінімальних пенсій за віком.
Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 частини першої цієї статті, надаються
інвалідам та членам їх сімей, які проживають разом з ними,
незалежно від виду житла чи форми власності на нього.
Площа житла, на яку нараховується 100-відсоткова знижка
плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті,
визначається у максимально можливому розмірі в межах загальної
площі жилого приміщення (будинку) згідно з нормами користування
(споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності
у складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо у
складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі,
меншому ніж 100 відсотків, спочатку обчислюється в максимально
можливому розмірі 100-відсоткова відповідна знижка плати.
Стаття 6-3. Пільги колишнім в'язням концентраційних таборів,

гетто та інших місць примусового тримання
Колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших
місць примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та
Другої світової війни; особам, які були насильно вивезені на
примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що
перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території
окупованих Німеччиною інших держав; дітям партизанів,
підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським
режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх
батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням,
надаються такі пільги:
1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
2) безоплатне першочергове зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів);
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням -
один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного
санаторно-курортного лікування;
4) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених законодавством
(21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно
проживає у жилому приміщенні (будинку) і має право на знижку
плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
5) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними
послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) в
межах середніх норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка, під час проведення
розрахунків плати за опалення становить 21 кв. метр опалюваної
площі на кожну особу, яка постійно проживає у жилому приміщенні
(будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра
на сім'ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб,
надається 50-відсоткова знижка за користування газом для
опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалюваної площі
(42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та
21 кв. метр на сім'ю);
6) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі
рідкого, у межах норм, установлених для продажу населенню, для
осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення;
7) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах
області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання;
8) користування в разі виходу на пенсію (незалежно від часу
виходу) чи зміни місця роботи закладами охорони здоров'я, до яких
вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів;
10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи;
12) використання чергової відпустки у зручний для них час;
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати
терміном до двох тижнів на рік;
13) першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних
ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та
городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих
осіб та забезпечення їх паливом;
14) одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове
будівництво з погашенням її протягом десяти років починаючи з
п'ятого року після закінчення будівництва, а також одержання
позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою
садових ділянок;
15) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та
експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і спорудження
садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення
стоянками транспортних засобів;
16) безоплатний проїзд один раз на два роки (туди та назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або
проїзд один раз на рік (туди та назад) зазначеними видами
транспорту з 50-відсотковою знижкою;
17) позачергове користування всіма послугами зв'язку та
позачергове встановлення телефонів (оплата у розмірі 20 відсотків
тарифів на основні та 50 відсотків - на додаткові роботи).
Абонентна плата за користування телефоном установлюється в розмірі
50 відсотків затверджених тарифів.
Порядок користування послугами та оплати за встановлення
квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України;
18) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
19) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування заклади соціального захисту населення відшкодовують
витрати, пов'язані з доглядом за особами, зазначеними в цій
статті, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів
України.
Особам, зазначеним у цій статті, нагородженим орденами і
медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну
військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії
або щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість
пенсії, підвищуються на 75 відсотків мінімальної пенсії за віком,
іншим особам, зазначеним у цій статті, - на 50 відсотків
мінімальної пенсії за віком.
Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, які
нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за
самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки
Великої Вітчизняної війни, виплачується разова грошова допомога в
розмірі чотирьох мінімальних пенсій за віком, іншим особам,
зазначеним у цій статті, - у розмірі трьох мінімальних пенсій за
віком.
Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 частини першої цієї статті, надаються
особам, зазначеним у цій статті, та членам їх сімей, що проживають
разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на
нього.
Площа житла, на яку нараховується 50-відсоткова знижка плати,
передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті,
визначається у максимально можливому розмірі в межах загальної
площі жилого приміщення (будинку) згідно з нормами користування
(споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності
у складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати.
Стаття 6-4. Пільги дружинам (чоловікам) померлих жертв

нацистських переслідувань
Дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських
переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального
захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не
одружилися вдруге, надаються такі пільги:
1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
2) безоплатне першочергове зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів);
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням
один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного
санаторно-курортного лікування;
4) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених законодавством
(21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно
проживає у жилому приміщенні (будинку) і має право на знижку
плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
5) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними
послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) в
межах середніх норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка, під час проведення
розрахунків плати за опалення становить 21 кв. метр опалюваної
площі на кожну особу, яка постійно проживає у жилому приміщенні
(будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра
на сім'ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб,
надається 50-відсоткова знижка за користування газом для
опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалюваної площі
(42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та
21 кв. метр на сім'ю);
6) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі
рідкого, у межах норм, установлених для продажу населенню, для
осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення;
7) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах
області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання;
8) позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих
будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків та
квартир;
9) користування в разі виходу на пенсію (незалежно від часу
виходу) чи зміни місця роботи закладами охорони здоров'я, до яких
вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
10) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із
залученням необхідних спеціалістів;
11) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
12) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи;
13) використання чергової щорічної відпустки у зручний для
них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної
плати терміном до двох тижнів на рік;
14) переважне право на залишення на роботі в разі скорочення
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі
ліквідації підприємства, установи та організації;
15) позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що
передається міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, підприємствами та організаціями в розпорядження
органів місцевого самоврядування та місцевих державних
адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються
житлом протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
зобов'язані надавати допомогу особам, зазначеним у цій статті, у
будівництві індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва
відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку;
16) одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове
будівництво з погашенням її протягом десяти років починаючи з
п'ятого року після закінчення будівництва, а також одержання
позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою
садових ділянок;
17) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та
експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і спорудження
садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення
стоянками транспортних засобів;
18) безоплатний проїзд один раз на два роки (туди та назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або
проїзд один раз на рік (туди та назад) зазначеними видами
транспорту з 50-відсотковою знижкою;
19) позачергове користування всіма послугами зв'язку та
позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів
(оплата в розмірі 20 відсотків від тарифів на основні та
50 відсотків - на додаткові роботи). Абонентна плата за
користування телефоном установлюється в розмірі 50 відсотків
затверджених тарифів.
Порядок користування послугами зв'язку та оплати встановлення
квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України;
20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування заклади соціального захисту населення відшкодовують
витрати, пов'язані з доглядом за особами, зазначеними у цій
статті, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів
України.
Дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті
6-2 цього Закону, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне
довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії,
підвищуються на 150 відсотків мінімальної пенсії за віком.
Дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських
переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального
захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не
одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання,
що виплачується замість пенсії, підвищуються на 50 відсотків
мінімальної пенсії за віком.
Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих інвалідів,
зазначених у статті 6-2 цього Закону, які не одружилися вдруге,
виплачується разова грошова допомога в розмірі п'яти мінімальних
пенсій за віком. Дружинам (чоловікам) померлих інших жертв
нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від
загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які
не одружилися вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується
в розмірі трьох мінімальних пенсій за віком.
Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 частини першої цієї статті, надаються
особам, зазначеним у цій статті, та членам їх сімей, які
проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми
власності на нього.
Площа житла, на яку нараховується 50-відсоткова знижка плати,
передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті,
визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної
площі жилого приміщення (будинку) згідно з нормами користування
(споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності
у складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати.
Стаття 6-5. Пільги громадським організаціям жертв нацистських

переслідувань
Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим у межах своєї компетенції надають організаціям жертв
нацистських переслідувань фінансову підтримку, кредити з коштів
відповідних бюджетів, а також безоплатно будинки, приміщення,
обладнання та інше майно, необхідне для виконання їх статутних
завдань. Організації жертв нацистських переслідувань звільняються
від плати за користування комунальними послугами (газопостачання,
електропостачання та інші послуги) в межах середніх норм
споживання (надання), телефоном у приміщеннях та будинках, які
вони займають".
3. Абзац п'ятий статті 37 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 14, ст. 71) доповнити словами "особам,
віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону
України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний термін подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що випливають
із цього Закону;
забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому
Закону;
передбачити кошти в Державному бюджеті України на 2006 рік
для заміни посвідчень жертвам нацистських переслідувань з
урахуванням внесених цим Законом змін та встановити порядок заміни
зазначених посвідчень.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 грудня 2004 року

N 2256-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: