open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.01.2004 N 12
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 січня 2004 р.

за N 110/8709

Про проведення державної акредитації фізичних

та юридичних осіб на право проведення наукової та

науково-технічної експертизи
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки

N 462 ( z0512-09 ) від 01.06.2009

Наказом Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту

N 6 ( z0143-13 ) від 04.01.2013 }

На виконання статті 7 Закону України "Про наукову і
науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) Н А К А З У Ю: Преамбула в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту N 6 ( z0143-13 ) від 04.01.2013 }
1. Затвердити Порядок проведення державної акредитації
фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та
науково-технічної експертизи, форму свідоцтва на право проведення
наукової та науково-технічної експертизи та Перелік документів
державного зразка, що дають право фізичним особам на провадження
експертної діяльності та надання експертних послуг без отримання
свідоцтва (додаються).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України з питань науки, техніки та промислової політики
від 29.04.96 N 79 ( z0478-96 ), зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 27.08.96 за N 478/1503.
3. Департаменту науково-технологічного розвитку
(Свіженко В.О.) подати Порядок проведення державної акредитації
фізичних та юридичних осіб у сфері наукової та науково-технічної
експертизи до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію
в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника міністра Гуржія А.М.
Міністр В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

12.01.2004 N 12
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 січня 2004 р.

за N 110/8709

ПОРЯДОК

проведення державної акредитації фізичних

та юридичних осіб на право проведення наукової

та науково-технічної експертизи
{ У тексті Порядку абревіатуру "МОН" замінено словами

"Держінформнауки України" згідно з Наказом

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

N 6 ( z0143-13 ) від 04.01.2013 }
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 7 Закону
України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ).
1.2. Державна акредитація фізичних та юридичних осіб у сфері
наукової та науково-технічної експертизи (далі акредитація) - це
державне визнання кваліфікації фізичної та юридичної особи у сфері
наукової та науково-технічної експертизи.
1.3. Порядок визначає організаційні та правові засади
розгляду документів, видачі й анулювання державного свідоцтва на
право проведення наукової та науково-технічної експертизи (далі
свідоцтво), що підтверджує кваліфікацію фізичної та юридичної
особи з питання організації та проведення наукової і
науково-технічної експертизи.
1.4. Державну акредитацію здійснює Державне агентство з
питань науки, інновацій та інформатизації України (далі -
Держінформнауки України). Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно із Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 6 ( z0143-13 ) від
04.01.2013 }
2. Основні функції Держінформнауки України при проведенні
акредитації: розгляд заявок на проведення наукової та науково-технічної
експертизи; перевірка фахової відповідності і кваліфікації юридичних та
фізичних осіб, щодо спроможності здійснювати наукову та
науково-технічну експертизу; { Абзац третій глави 2 із змінами,
внесеними згідно із Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту N 6 ( z0143-13 ) від 04.01.2013 } видача свідоцтва; контроль за додержанням вимог здійснення експертної
діяльності суб'єктами, які проводять наукову і науково-технічну
експертизу; ведення Єдиного реєстру виданих державних свідоцтв на право
організації, проведення або організації та проведення наукової та
науково-технічної експертизи; підготовка та прийняття інструктивних та методичних
документів з питань проведення державної акредитації фізичних та
юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної
експертизи; { Абзац сьомий глави 2 із змінами, внесеними згідно із
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 6
( z0143-13 ) від 04.01.2013 }
{ Абзац восьмий глави 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 6 ( z0143-13 ) від
04.01.2013 }
надання консультативних, інформаційних та інших послуг
заінтересованим особам щодо державної акредитації фізичних та
юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної
експертизи.
3. Порядок подання документів на отримання свідоцтва
3.1. Право на одержання свідоцтва надається фізичним особам,
які на постійній або професійній основі здійснюють діяльність,
пов'язану з наданням експертних послуг, та юридичним особам,
предметом статутної діяльності яких є організація чи проведення
або організація та проведення наукової та науково-технічної
експертизи, і які підлягають державній акредитації на право
проведення наукової і науково-технічної експертизи.
3.2. Наукові організації Національної академії наук та
національних галузевих академій наук, заснованих на державній
власності, державні вищі навчальні заклади III-IV рівня
акредитації, провідні державні науково-технічні установи
центральних органів виконавчої влади можуть здійснювати
спеціалізовану експертну діяльність без додаткової акредитації, на
підставі статутних положень, якими така діяльність передбачається.
{ Абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно із
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 6
( z0143-13 ) від 04.01.2013 } Фізичні особи, які мають дипломи про присудження вченого
ступеня кандидата чи доктора наук у відповідній галузі знань або
атестат про присвоєння звання старшого наукового співробітника,
доцента, професора, а також документи про обрання членами і
членами-кореспондентами вищезазначених академій мають право
здійснювати наукову і науково-технічної експертизу без отримання
свідоцтва. Усі інші особи, які здійснюють діяльність, пов'язану з
наданням експертних послуг, та юридичні особи, у статуті яких
передбачена така діяльність, повинні пройти державну акредитацію і
отримати свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію його отримувача на
право організації чи проведення або організації та проведення
наукової і науково-технічної експертизи.
3.3. Керівництво зазначених академій, центральних органів
виконавчої влади веде контроль за діяльністю організацій у сфері
наукової та науково-технічної експертизи, що перебувають у їх
віданні. Держінформнауки України має право подавати до
Національної академії наук, національних галузевих академій наук,
центральних органів виконавчої влади свої висновки щодо експертної
діяльності організацій, що перебувають у їх віданні, які діють на
підставі документів, що замінюють свідоцтво. Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 6 ( z0143-13 ) від 04.01.2013 }
3.4. Для отримання свідоцтва заінтересовані особи - фізичні
та юридичні - подають відповідні заявки до Держінформнауки
України.
3.5. До заявки на отримання свідоцтва додаються: 1) юридичними особами: засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів; свідоцтво або інший документ, що підтверджує проходження
установою державної атестації відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 07.04.98 N 469 ( 469-98-п ) "Про
затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних
(науково-технічних) установ"; копії публікацій (не менше п'яти) за останні 2 роки у
наукових виданнях з відповідної галузі науково-технічної
діяльності, в якій передбачається проведення наукової і
науково-технічної експертизи, за наявності; копії (не менше п'яти) виконаних наукових або
науково-технічних експертиз (замовлення на експертизу, методика,
за якою провадилася експертиза, експертний висновок) за останні 2
роки, за наявності; інші матеріали, що підтверджують кваліфікацію отримувача з
питання організації, проведення або організації та проведення
наукової і науково-технічної експертизи, за наявності; 2) фізичними особами: засвідчені в установленому порядку копії документів, що
засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідної для
здійснення на належному рівні наукової і науково-технічної
експертизи у відповідній галузі науково-технічної діяльності; копії публікацій (не менше п'яти) за останні 2 роки у
наукових виданнях з відповідної галузі науково-технічної
діяльності, в якій передбачається проведення наукової і
науково-технічної експертизи, за наявності; копії (не менше п'яти) виконаних наукових або
науково-технічних експертиз (замовлення на експертизу, експертний
висновок) за останні 2 роки, за наявності; інші матеріали, що підтверджують кваліфікацію отримувача з
питання проведення наукової і науково-технічної експертизи, за
наявності.
3.6. Галузі науково-технічної діяльності, в яких
передбачається проведення наукової і науково-технічної експертизи,
визначаються за Державним класифікатором України ДК 015-97
"Класифікація видів науково-технічної діяльності", затвердженим
наказом Держстандарту України від 30.12.97 N 822 ( va822217-97 )
та Переліком наукових спеціальностей, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14
вересня 2011 року N 1057 ( z1133-11 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 року за N 1133/19871.
{ Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 462 ( z0512-09 ) від 01.06.2009; Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 6 ( z0143-13 ) від
04.01.2013 }
4. Розгляд заявок про видачу або відмову щодо видачі
свідоцтва фізичним і юридичним особам на право організації,
проведення або організації та проведення наукової і
науково-технічної експертизи та прийняття рішення з цих питань
4.1. Держінформнауки України реєструє подані матеріали,
перевіряє наявність необхідних документів і матеріалів та передає
їх на попередню експертизу до державної установи з питань
науково-технічної експертизи.
4.2. Державна установа аналізує матеріали, оцінює наявність
виконання умов щодо права організації чи проведення або
організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи
відповідно до вимог Закону України "Про наукову і науково-технічну
експертизу" ( 1069-14 ) і цього Порядку та готує висновок
попередньої експертизи.
4.3. Держінформнауки України розглядає подані документи та на
підставі висновку попередньої державної експертизи приймає рішення
щодо видачі чи відмови у видачі державного свідоцтва.
4.4. У разі необхідності Держінформнауки України надсилає
подані документи на первинну експертизу до державної установи з
питань науково-технічної експертизи та на повторну експертизу до
наукових установ і організацій, інших учасників наукової та
науково-технічної діяльності і на підставі висновків експертиз
приймає рішення щодо видачі чи відмови у видачі свідоцтва.
4.5. Фінансування державної наукової і науково-технічної
експертизи відбувається відповідно до вимог Закону України "Про
наукову і науково-технічну експертизу" ( 1069-14 ).
4.6. Рішення про видачу свідоцтва або відмову у його видачі
приймається Держінформнауки України у термін не пізніше 60 днів з
дня одержання заявки та необхідних документів, а у разі передання
їх на повторну експертизу відповідним суб'єктам наукової та
науково-технічної діяльності цей строк продовжується до 90 днів,
про що у письмовій формі повідомляється заявникові.
4.7. Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути
прийнято через: невідповідність поданих документів вимогам чинного
законодавства; відсутність в установчих документах юридичної особи вказівки
на право займатися експертною діяльністю у сфері наукової та
науково-технічної експертизи; відсутність документів, які засвідчують проходження
організацією чи установою державної атестації; відсутність в організації чи установі досвіду діяльності у
зазначеній галузі науково-технічної діяльності; відсутність спеціальної професійної кваліфікації фізичної
особи та досвіду роботи у зазначеній галузі науково-технічної
діяльності.
4.8. Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути
оскаржено в судовому порядку.
4.9. За відсутності недоліків щодо наданих документів
Держінформнауки України приймає рішення про видачу свідоцтва. У
свідоцтві вказуються найменування органу, що його видав, повна
назва та адреса юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи, вид діяльності у сфері наукової і
науково-технічної експертизи, галузь науково-технічної діяльності,
з яких особа має право на організацію чи проведення або
організацію та проведення наукової і науково-технічної експертизи,
номер реєстрації свідоцтва, дата його видачі та термін дії. Державне свідоцтво підписується керівником Держінформнауки
України і засвідчується печаткою. Державне свідоцтво видається строком на 5 років. Продовження терміну дії свідоцтва здійснюється в порядку,
установленому для його отримання.
4.10. Свідоцтво за відповідним номером підлягає обліку в
Єдиному реєстрі державних свідоцтв на право організації чи
проведення або організації та проведення наукової і
науково-технічної експертизи, що ведеться Держінформнауки України.
4.11. Після реєстрації свідоцтво вручається фізичній чи
юридичній особі, на ім'я якої воно видано. В Єдиному реєстрі державних свідоцтв на право організації,
проведення або організації та проведення наукової і
науково-технічної експертизи робиться відмітка (особистий підпис)
отримувача та особи, що вручила свідоцтво. У разі втрати свідоцтва з поважних причин Держінформнауки
України видає його дублікат на прохання отримувача.
5. Відповідальність за порушення чинного законодавства та
вимог державної акредитації на право проведення наукової та
науково-технічної експертизи 5.1. Особи, винні у правопорушеннях, зазначених у статті 35
Закону "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 1069-14 ) у
сфері наукової та науково-технічної експертизи, притягаються до
дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та
кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством. 5.2. Експертиза, проведена особами, які позбавлені права
проведення наукової і науково-технічної експертизи, та
підготовлені ними експертні висновки є недійсними.
Директор департаменту
науково-технологічного розвитку В.О.Свіженко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

12.01.2004 N 12

Державне агентство з питань науки, інновацій

та інформатизації України
СВІДОЦТВО
на право проведення наукової та науково-технічної експертизи
Серія ______ N ______
м. Київ "___" __________ 200__ р.
Цим підтверджується, що _____________________________________

(повна назва та адреса юридичної особи ________________________________________________________________,

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
має право на ________________________________________________

(організацію чи проведення, організацію та проведення) _________________________________________________________________
наукової і науково-технічної експертизи у сфері
науково-технічної діяльності: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Свідоцтво чинне до _____________________

(посада керівника) ___________________ ______________

(підпис) (ПІБ)
М.П.
Директор департаменту
науково-технологічного розвитку В.О.Свіженко
{ Свідоцтво із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 6 ( z0143-13 ) від 04.01.2013 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

12.01.2004 N 12

ПЕРЕЛІК

документів державного зразка, що дають право

фізичним особам на провадження експертної діяльності

та надання експертних послуг без отримання свідоцтва
1. Диплом про присудження вченого ступеня кандидата наук у
відповідній галузі знань;
2. Диплом про присудження вченого ступеня доктора наук у
відповідній галузі знань;
3. Атестат про присвоєння звання старшого наукового
співробітника;
4. Атестат про присвоєння звання доцента;
5. Атестат про присвоєння звання професора.
Директор департаменту
науково-технологічного розвитку В.О.Свіженко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: