open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.03.2004  № 4-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2004 р.
за № 427/9026

Про Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Пенсійного фонду
№ 3-2 від 31.01.2005
№ 6-1 від 28.03.2007
№ 8-5 від 25.03.2011
№ 11-1 від 29.04.2011
Постановами Пенсійного фонду
№ 28-5 від 26.09.2011
№ 4-2 від 21.02.2012
№ 20-1 від 29.10.2012
№ 7-1 від 02.04.2015
№ 7-1 від 08.04.2016
№ 7-1 від 08.04.2016}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 497 "Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду" з метою виконання пункту 45 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою правління Пенсійного фонду № 6-1 від 28.03.2007}

1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах (додається).

2. Затвердити зразок та опис бланка пенсійного посвідчення (додаток).

3. Установити, що пенсійні посвідчення старого зразка дійсні на всій території України до їх обміну в установленому порядку на нові посвідчення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (зі змінами) пенсійне посвідчення може виготовлятися у вигляді платіжної картки. При цьому у разі одержання особою платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, пенсійне посвідчення відповідно до цієї постанови не видається.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду № 7-1 від 08.04.2016}

4. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Голова правління

Б. Зайчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
25.03.2004  № 4-1
(в редакції постанови правління
Пенсійного фонду України
08.04.2016 № 7-1)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2004 р.
за № 427/9026

ПОРЯДОК
обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах

1. Цей Порядок визначає механізм обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень (далі - посвідчення) в Пенсійному фонді України (далі - Фонд) та територіальних органах Фонду.

Платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, видаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" та Порядку емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 квітня 2016 року № 7-1.

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 497 "Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду" та пункту 4.9 розділу ІV Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-1), документом, який підтверджує призначення громадянину пенсії, є пенсійне посвідчення.

3. Виготовлення посвідчень Фондом забезпечується у місячний строк на підставі таких відомостей:

1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) прізвища, ім’я та по батькові;

3) дати народження;

4) статі;

5) номера особового рахунку;

6) виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;

7) у разі призначення пенсії по інвалідності - групи, причини інвалідності (із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань);

8) терміну дії посвідчення.

Посвідчення виготовляється на ім’я особи, якій призначено пенсію. У разі якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі чи особі, цивільна дієздатність якої обмежена, у посвідченні зазначаються прізвище, ім’я та по батькові батька (матері) або опікуна, піклувальника (законного представника).

Відомості про групу, причину інвалідності та строк, на який встановлено інвалідність, зазначаються в посвідченні незалежно від виду призначеної пенсіонеру пенсії.

Пенсіонерам, які мають інвалідність з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору та опорно-рухового апарату, в посвідченні після виду пенсії здійснюється відповідний запис (наприклад: "інвалід II групи/загальне захворювання по зору").

Особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", у посвідченні після виду пенсії зазначається найменування органу, в якому особа перебувала на військовій службі.

4. Сформовані відомості щодо кожної особи, якій призначено пенсію, подаються управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також об’єднаними управліннями (далі - управління Фонду) до відповідних головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління Фонду) щотижня в електронній формі до 12-ї години понеділка тижня, наступного за тим, у якому ці відомості були зібрані.

Разом з відповідними відомостями подається електронна копія фотокартки особи, якій призначено пенсію.

5. Головні управління Фонду не пізніше 12-ї години вівторка тижня, у якому збиралися відомості, подають до Фонду зведені відомості в електронній формі разом з електронними копіями фотокарток.

6. Фонд на підставі відомостей, отриманих від територіальних управлінь, забезпечує виготовлення посвідчень.

Пенсіонерам, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, у посвідченні реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається.

7. Для організації приймання і передавання посвідчень у Фонді, територіальних управліннях Фонду згідно з наказами керівників призначаються особи, відповідальні за приймання і передавання посвідчень (далі - відповідальні особи).

8. Виготовлені посвідчення відповідальна особа Фонду передає відповідним головним управлінням Фонду за актом приймання-передавання встановленої форми (додаток 1). Передавання посвідчень здійснюється не рідше ніж двічі на місяць.

9. У дводенний строк з моменту отримання посвідчень від Фонду відповідальні особи головних управлінь Фонду передають посвідчення відповідним управлінням Фонду за актом приймання-передавання встановленої форми.

10. Посвідчення видаються безкоштовно територіальними управліннями Фонду пенсіонерам або особам, що їх представляють.

Посвідчення видається особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, - батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, при пред’явленні паспорта, відповідного посвідчення, свідоцтва про народження, рішення суду або інших документів, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження), під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень (додаток 2).

11. Посвідчення до їх передавання або видачі зберігаються у спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах.

12. Посвідчення підлягає знищенню у випадку неточного запису, виявлення помилки, у випадку смерті особи, якій призначено пенсію, якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості, та в інших випадках, передбачених законодавством.

Посвідчення, яке стало непридатним або строк дії якого закінчився, підлягає знищенню.

13. Знищення проводиться комісіями, які утворюються на підставі наказів начальників територіальних управлінь Фонду, чисельністю не менше 3 осіб. Головою комісії за посадою є начальник територіального управління Фонду.

Про знищення посвідчень складається відповідний акт, який підписується всіма членами комісії.

14. У разі якщо посвідчення стало непридатним для користування, втрачено або пенсіонер виявив бажання отримувати інший вид пенсії, за заявою пенсіонера видається нове посвідчення, про що робиться відмітка у пенсійній справі.

15. В посвідченнях, виданих особам, які є інвалідами, та особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", використовуються такі скорочення назв причин інвалідності та найменувань органів, в яких особа перебувала на військовій службі:

1) загальне захворювання - інвалідність внаслідок загального захворювання;

2) з дитинства - інвалідність з дитинства;

3) трудове каліцтво - інвалідність внаслідок трудового каліцтва;

4) професійне захворювання - інвалідність внаслідок професійного захворювання;

5) інвалід війни - інваліди внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) чи пов’язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю у бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6) дитина-інвалід - діти віком до 18 років, які в установленому порядку визнані інвалідами;

7) інвалід армії - інваліди внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби;

8) інвалід з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та випробувань - інваліди внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, з участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1;

9) потерпілий від аварії на Чорнобильській АЕС - потерпілі від Чорнобильської катастрофи (статті 10, 11 і частина третя статті 12 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"), щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1;

10) МО України - Міністерство оборони України;

11) СБ України - Служба безпеки України;

12) МВС України - Міністерство внутрішніх справ України;

13) ДСНС України - Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

14) ДФС України - Державна фіскальна служба України;

15) ДП служба України - Державна пенітенціарна служба України;

16) МІ України - Міністерство інфраструктури України;

17) СЗР України - Служба зовнішньої розвідки України;

18) УДО України - Управління державної охорони України;

19) ДПС України - Державна прикордонна служба України;

20) АДССЗЗІ України - Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

21) Нацполіція України - Національна поліція України;

22) Нацгвардія України - Національна гвардія України.

Директор департаменту
інформаційно-аналітичних
систем та електронних реєстрів

О. Малецький

{Порядок в редакції Постанови Пенсійного фонду № 7-1 від 08.04.2016}


Додаток 1
до Порядку обліку, зберігання,
оформлення та видачі пенсійних
посвідчень в Пенсійному фонді
України та його органах
(пункт 8)

АКТ
приймання-передавання пенсійних посвідчень

{Додаток 1 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 7-1 від 08.04.2016}Додаток 2
до Порядку обліку, зберігання,
оформлення та видачі пенсійних
посвідчень в Пенсійному фонді
України та його органах
(пункт 10)

ЖУРНАЛ
обліку пенсійних посвідчень
в _________________________________________________
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України)

№ з/п

№ пенсійного посвідчення

№ та дата акта приймання-передавання пенсійних посвідчень

Прізвище, ім’я по батькові особи, яка отримала пенсійне посвідчення

Документ, що був пред’явлений при отриманні пенсійного посвідчення із зазначенням його реквізитів

Підпис особи, яка видала пенсійне посвідчення

Підпис особи, яка отримала пенсійне посвідчення

1

2

3

4

5

6

7

__________
Примітка.Графи 1-4 заповнюються відразу після приймання пенсійних посвідчень за актом приймання-передавання.

{Додаток 2 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 7-1 від 08.04.2016}Додаток
до постанови правління
Пенсійного фонду України
25.03.2004  № 4-1

ЗРАЗОК ТА ОПИС
бланка пенсійного посвідчення

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами правління Пенсійного фонду № 6-1 від 28.03.2007, № 11-1 від 29.04.2011, Постановами Пенсійного фонду № 28-5 від 26.09.2011, № 7-1 від 02.04.2015, № 7-1 від 08.04.2016}

Начальник
юридичного управлінняТ.Б. Рябцева

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: