open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.04.2016  № 7-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2016 р.
за № 633/28763

Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду
№ 26-1 від 03.11.2017}

Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, що додається.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Пенсійного фонду № 26-1 від 03.11.2017}

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Пенсійного фонду № 26-1 від 03.11.2017}

4. Абзац другий пункту 2 розділу ІV Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436, після слів "електронного цифрового підпису" доповнити словами ", в тому числі, що міститься на платіжних картках, які одночасно є пенсійним посвідченням".

5. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) разом з департаментом інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів (Малецький О.М.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях, місті Києві забезпечити:

створення належних умов для прийому та обслуговування одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами та звертаються за заміною пенсійних посвідчень на платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, включаючи забезпечення можливості прийому заяв на виготовлення електронних пенсійних посвідчень в місцях проживання внутрішньо переміщених осіб, що належать до числа маломобільних груп населення (інвалідів І та ІІ груп, інших осіб, які потребують постійного стороннього догляду або досягли 80-річного віку), із залученням представників органів соціального захисту, та повідомлення про таку потребу телефоном, засобами електронної пошти;

висвітлення в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на інформаційних стендах питання щодо необхідності звернення одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, за заміною пенсійних посвідчень на платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, строки їх дії, а також використання електронних пенсійних посвідчень як платіжних карток.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної
політики України

В.о. Голови правління
публічного акціонерного товариства
"Державний ощадний банк України"

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Всеукраїнської організації інвалідів
"Союз організацій інвалідів України"
П. Розенко

А.З. БарсуковО. МірошниченкоГ.В. ОсовийВ.В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
08.04.2016  № 7-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2016 р.
за № 633/28763

ПОРЯДОК
емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням

1. Цей Порядок відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (із змінами) та з урахуванням Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року № 705, визначає механізм емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійними посвідченнями, містять графічну та електронну інформацію про власника, його електронний цифровий підпис (далі - електронне пенсійне посвідчення).

2. У цьому Порядку скорочення та терміни вживаються у таких значеннях:

АЦСК - акредитований центр сертифікації ключів;

банк - публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України";

банківський платіжний додаток - сукупність даних, які дозволяють використовувати електронне пенсійне посвідчення з метою надання банком повного спектра банківських послуг відповідно до чинного законодавства, правил платіжних систем та внутрішніх нормативних актів банку;

портал Пенсійного фонду України - сукупність програмно-технічних засобів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, що забезпечують оперативне приймання, обробку, зберігання та передачу інформації (даних) при емісії електронних пенсійних посвідчень в електронній формі з дотриманням адресності та заходів щодо захисту відповідних видів інформації (даних);

виробник карток - юридична особа, обрана банком за результатами конкурсних торгів, з якою в установленому порядку укладено договір про виготовлення електронних пенсійних посвідчень;

ЕЦП - електронний цифровий підпис, сформований згідно із законодавством;

одержувач пенсії - внутрішньо переміщена особа, якій призначено пенсію згідно із законодавством про пенсійне забезпечення, в тому числі згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

персоналізатор електронних пенсійних посвідчень - юридична особа, обрана банком за результатами конкурсних торгів, з якою в установленому порядку укладено договір про персоналізацію електронного пенсійного посвідчення;

персоналізація - нанесення графічної інформації і запис електронної інформації про власника електронного пенсійного посвідчення (включаючи запис додатків, даних власника щодо його пенсійного забезпечення, ключів ЕЦП), а також банківського платіжного додатка;

суб’єкти інформаційного обміну - Пенсійний фонд України, банк, персоналізатор електронних пенсійних посвідчень.

Інші терміни, які вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

3. Опис та схема розміщення графічної та електронної інформації про пенсійне забезпечення в електронному пенсійному посвідченні наведені у додатках 1 та 2 до цього Порядку відповідно.

4. Емісія електронних пенсійних посвідчень здійснюється на базі міжнародних платіжних систем та/або внутрішньодержавної національної платіжної системи.

Дизайн електронних пенсійних посвідчень визначається банком за погодженням з Пенсійним фондом України з урахуванням вимог платіжних систем та опису, наведеного у додатку 1 до цього Порядку.

Емітовані банком електронні пенсійні посвідчення містять банківський платіжний додаток, а також чіп-модуль з контактним та безконтактним інтерфейсами, з можливістю запису інформації, наведеної у додатку 2 до цього Порядку.

Тарифи (комісійні винагороди) за надання послуг банку, умови видачі та порядок обслуговування у банку електронних пенсійних посвідчень в частині платіжної картки встановлюються банком відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність, правил банківського обслуговування та внутрішніх документів банку.

5. Електронне пенсійне посвідчення виготовляється на ім’я особи, якій призначено пенсію. У разі, якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі чи особі, цивільна дієздатність якої обмежена, в електронному пенсійному посвідченні (у позиції "Вид пенсії") зазначаються прізвище, ім’я та по батькові батька (матері) або опікуна чи піклувальника.

6. Строк дії електронного пенсійного посвідчення як платіжної картки встановлюється до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації одержувача пенсії у відділеннях банку перші 2 рази кожні шість місяців, надалі - у кожні 12 місяців.

Відомості про вид пенсії, групу, причину інвалідності та строк, на який встановлено інвалідність (в тому числі із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань (по зору, слуху, з ураженням опорно-рухового апарату)), зазначаються в електронному пенсійному посвідченні з урахуванням вимог Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 березня 2004 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 427/9026 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 08 квітня 2016 року № 7-1).

У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін здійснюється емісія нового електронного пенсійного посвідчення.

Електронне пенсійне посвідчення використовується як платіжна картка до закінчення строку її дії, в тому числі у разі закінчення строку призначення пенсії.

7. Виготовлення електронних пенсійних посвідчень здійснюється на підставі заяви (додаток 3), поданої до територіального органу Пенсійного фонду України, відомостей, зазначених у пункті 3 Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 березня 2004 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 427/9026 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 08 квітня 2016 року № 7-1), інформації, отриманої в електронному вигляді відповідно до пункту 9 цього Порядку.

Перевипуск (заміна) електронного пенсійного посвідчення здійснюється в порядку, визначеному для виготовлення електронного пенсійного посвідчення. При перевипуску електронного пенсійного посвідчення одержувач пенсії повертає банку попередньо видане електронне пенсійне посвідчення (за наявності), яке знищується банком згідно з пунктом 13 цього Порядку.

8. Передача інформації, необхідної для виготовлення електронного пенсійного посвідчення суб’єктам інформаційного обміну, здійснюється через портал Пенсійного фонду України після підключення банку та персоналізатора електронних пенсійних посвідчень (далі - зовнішні користувачі прикладних сервісів) до інформаційних сервісів на ньому.

Передача та обробка інформації, пов’язаної з виготовленням та обліком електронних пенсійних посвідчень, в автоматизованих системах (підсистемах) зовнішніх користувачів прикладних сервісів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України (далі - автоматизовані системи) здійснюється за наявності комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно з вимогами законодавства у сфері захисту інформації.

Засоби криптографічного захисту інформації, у тому числі засоби ЕЦП, що використовуються у роботі автоматизованих систем (підсистем) суб’єктів інформаційного обміну, повинні мати чинні експертні висновки або сертифікати відповідності за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Структура, формат та строк передачі файлів, які містять інформацію, що надається відповідно до цього Порядку, вимоги до їх контролю, процедури взаємодії автоматизованих систем та змін до них визначаються суб’єктами інформаційного обміну відповідними спільними рішеннями, що оформлюються окремими протоколами, підготовленими та підписаними сторонами відповідно до вимог цього Порядку.

Інформація, що надається відповідно до вимог цього Порядку, використовується з додержанням вимог Законів України "Про інформацію", "Про банки і банківську діяльність" виключно для потреб, визначених цим Порядком.

Забезпечення захисту інформації при її обробці здійснюється суб’єктами інформаційного обміну відповідно до законодавства.

9. Перелік даних, щодо яких здійснюється інформаційний обмін та на обробку яких одержувачем пенсії надано згоду у заяві, визначається з урахуванням вимог нормативно-правових актів з питань відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, ідентифікації та реєстрації фізичних осіб як отримувачів послуг ЕЦП відповідно.

Обмін інформацією здійснюється:

між Пенсійним фондом України та банком - в обсязі, необхідному для відкриття рахунків, обліку видачі, активації, блокування, знищення, втрати електронного пенсійного посвідчення;

між Пенсійним фондом України та персоналізатором електронних пенсійних посвідчень - в обсязі, необхідному для персоналізації електронного пенсійного посвідчення та обліку його виготовлення в частині пенсійного посвідчення;

між персоналізатором електронних пенсійних посвідчень та АЦСК - в обсязі, необхідному для формування та активації посилених сертифікатів електронних ключів;

між банком та виробником карток - в обсязі, необхідному для виготовлення платіжної картки;

між банком та персоналізатором електронних пенсійних посвідчень - в обсязі, необхідному для персоналізації електронного пенсійного посвідчення в частині банківського платіжного додатка та нанесення даних платіжної картки.

10. Електронне пенсійне посвідчення має бути підготовлено до видачі протягом 30 робочих днів з дня прийняття заяви від одержувача пенсії Пенсійним фондом України.

11. Електронне пенсійне посвідчення видається пенсіонеру особисто у вказаному ним у заяві відділенні банку, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, - батькам, опікуну, піклувальнику (законному представнику), представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, при пред’явленні документів, що дають змогу банку ідентифікувати одержувача пенсій та його законного представника чи піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування, а також документів, що підтверджують статус законного представника одержувача пенсії чи його піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування (відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо), та додатково, у разі, якщо одержувач пенсії та його законний представник чи піклувальник або представник закладу, який здійснює опіку та піклування, є резидентами, - документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

При зверненні одержувача пенсій до відділення банку банк забезпечує його ідентифікацію, укладає з ним відповідний договір на відкриття та обслуговування поточного рахунку (за необхідності), відкриває поточний рахунок та активує банківський платіжний додаток на електронному пенсійному посвідченні (шляхом введення ПІН-коду) та вводить ПІН-код до електронного цифрового підпису.

Разом з електронним пенсійним посвідченням видається інструкція про його використання.

12. Електронне пенсійне посвідчення підлягає знищенню у випадку, коли особа, зазначена у пункті 11 цього Порядку, або відповідальна особа банку при його отриманні виявила помилку в записах, а також у випадках втрати придатності електронного пенсійного посвідчення для користування або смерті власника.

13. Електронне пенсійне посвідчення як електронний платіжний засіб може бути вилучено банком у випадках, передбачених законодавством, що регулює порядок емісії електронних платіжних засобів, правилами відповідної платіжної системи та внутрішніми нормативними документами банку.

Вилучення електронного платіжного засобу з обігу, у тому числі шляхом механічного знищення чип-модуля електронного пенсійного посвідчення, здійснюється банком, про що в електронному вигляді повідомляється Пенсійний фонд України.

У разі якщо відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (зі змінами) проходження чергової фізичної ідентифікації одержувача пенсії не відбулося, банк блокує електронне пенсійне посвідчення до її проведення.

14. Пенсійний фонд України та банк забезпечують ведення обліку електронних пенсійних посвідчень в частині пенсійного посвідчення та частині платіжної картки.

15. Суб’єкти інформаційного обміну здійснюють облік виготовлення електронних пенсійних посвідчень у встановленому ними порядку:

Пенсійний фонд України - заяв, документів для персоналізації, всіх стадій емісії електронних пенсійних посвідчень;

банк - відкриття рахунків, доставки персоналізованих електронних пенсійних посвідчень у відділення банку, їх зберігання, видачі, знищення, активації;

персоналізатор електронних пенсійних посвідчень - персоналізації електронних пенсійних посвідчень, передачі банку персоналізованих електронних пенсійних посвідчень для подальшої відправки у відповідні відділення, формування та активації посилених сертифікатів електронних ключів.

Директор департаменту
інформаційно-аналітичних
систем та електронних реєстрів

О. Малецький


Додаток 1
до Порядку емісії платіжних карток,
які одночасно є пенсійним
посвідченням
(пункт 3)

ОПИС ТА СХЕМА
розміщення графічної інформації на електронному пенсійному посвідченні

1. Зразок бланка електронного пенсійного посвідчення:

2. Технічний опис бланка електронного пенсійного посвідчення.

Для друку написів на зворотному боці картки використовується гарнітура Arial, всі написи друкуються українською мовою захисною фарбою чорного кольору, якщо не вказано інше.

Зворотний бік картки складається з 6 обов’язкових зон:

Зона 1 розміщена над магнітною стрічкою та містить текст, що надруковано в один рядок "Контакт-центр Пенсійного фонду України: 0 800 503 753". Розмір шрифту - 6 друкарських пунктів.

Зона 2 розміщена на магнітній стрічці та містить такі елементи:

з лівого боку захисною фарбою жовтого кольору надруковано зображення малого Державного Герба України висотою 7,6 мм, шириною 4,8 мм;

праворуч від Герба надруковані слова "Пенсійний фонд України" (розмір шрифту - 14 друкарських пунктів).

Зона 3 розміщена під зоною 2 та містить слова "Пенсійне посвідчення" та знак "№" (розмір шрифту - 10 друкарських пунктів), на цьому самому рядку надрукований номер облікової картки застрахованої особи (ОКЗО), що складається з 10 символів, включаючи ведучі нулі (розмір шрифту - 11 друкарських пунктів, півжирний).

Зона 4 розміщена під зоною 3 з лівого боку електронного пенсійного посвідчення та містить такі елементи:

графічний елемент: надруковане кольорове фото власника електронного пенсійного посвідчення висотою 30 мм та шириною 25 мм, обличчя повинно становити 70-80 % фотокартки;

текстове поле під фотокарткою: шрифтом розміром 6 друкарських пунктів надруковано значення унікального ідентифікатора персоналізованої картки.

Зона 5 розміщена під зоною 3 праворуч від зони 4 та містить послідовно, згори донизу надруковані шрифтом розміром 7 друкарських пунктів назви та значення полів (значення полів друкуються півжирним шрифтом):

прізвище (1 або 2 рядки. У випадку, якщо прізвище не вміщується на одному рядку, друкується на 2 рядках, а рядки нижче зміщуються на 1 рядок вниз);

ім’я (1 рядок);

по батькові (1 рядок. Якщо по батькові в особи відсутнє, значення поля залишається порожнім);

стать (значення поля вказується словом "жіноча" або "чоловіча");

дата народження (значення поля в форматі dd.mm.yyyy, де dd - день народження особи (2 символи), mm - місяць народження особи (2 символи), yyyy - рік народження особи (4 символи));

вид пенсії (3 рядки. Якщо значення вміщується на одному рядку, другий та третій рядки залишаються порожніми, якщо значення вміщується на двох рядках, третій рядок залишається порожнім. У випадку, якщо прізвище надруковане на двох рядках, для цього поля залишаються лише 2 рядки).

Зона 6 розташована під зоною 5, праворуч від зони 4 та містить 2 текстових поля та 1 графічне:

текстові поля надруковані шрифтом розміром 7 друкарських пунктів:

термін дії (значення у форматі dd.mm.yyyy, де dd - день закінчення терміну дії (2 символи), mm - місяць закінчення терміну дії (2 символи), yyyy - рік закінчення терміну дії (4 символи), надруковане півжирним шрифтом) - в одному дизайні з полями зони 4;

підпис власника (напис друкується безпосередньо перед графічним полем із зображенням підпису власника електронного пенсійного посвідчення);

графічне поле розташоване в правому нижньому куті, надруковано захисною фарбою чорного кольору. Висота поля 5,5 мм, ширина - 26,6 мм, в середині поля міститься зображення підпису власника електронного пенсійного посвідчення.

Мінімальні вертикальні відступи від краю картки до друкованих елементів з лівого та правого боку - 2 мм.

Горизонтальний відступ між зонами 5 та 6 становить 2 мм.

Мінімальний вертикальний відступ між зоною 4 та зонами 5 та 6 (між правим краєм фотокартки та першими символами текстових полів) становить 3,5 мм.Додаток 2
до Порядку емісії платіжних карток,
які одночасно є пенсійним
посвідченням
(пункт 3)

ОПИС ІНФОРМАЦІЇ,
що зберігається в електронному пенсійному посвідченні в електронному вигляді

Доступ до інформації, що зберігається на електронному пенсійному посвідченні та обробляється, а також для забезпечення оновлення змінних полів, доступ до реквізитів електронного пенсійного посвідчення здійснюється з урахуванням такого:

Тип поля

Відкриті поля

Закриті поля

Незмінні поля

Не містять персональну інформацію, надруковану на картці.
Зчитування: без обмежень.
Перезапис: неможливий

Містять персональну інформацію, незмінні, надруковані на картці.
Зчитування: потребують ПІН-коду або власника електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП).
Перезапис: неможливий

Змінні поля

Не містять персональну інформацію, що може бути оновлена уповноваженим працівником Пенсійного фонду України.
Зчитування: без обмежень.
Перезапис: потребують ЕЦП (або інших механізмів авторизації) відповідальної особи в Пенсійному фонді України

Містять персональну інформацію, що може бути оновлена уповноваженим працівником Пенсійного фонду України.
Зчитування: потребують ПІН-коду або ЕЦП власника.
Перезапис: потребують ЕЦП (або інших механізмів авторизації) відповідальної особи в Пенсійному фонді України

Функції роботи з карткою

В таблиці вказано перелік функцій електронного пенсійного посвідчення, доступність функцій для категорій користувачів та механізм доступу

Функція

Власник електронного пенсійного посвідчення

Уповноважений працівник Пенсійного фонду України

Третя (стороння) особа

наявність доступу

механізм доступу

наявність доступу

механізм доступу

наявність доступу

механізм доступу

Читання відкритої інформації

Так

Вільний

Так

Вільний

Так

Вільний

Читання закритої інформації (крім фото та підпису особи)

Так

ПІН-код

Так

Аутентифікація*

Ні

Відсутній

Читання фото особи

Так

ПІН-код

Так

Аутентифікація*

Ні

Відсутній

Читання підпису особи

Так

ПІН-код

Так

Аутентифікація*

Ні

Відсутній

Поновлення змінної інформації (крім фото та підпису особи)

Ні

Відсутній

Так

Аутентифікація*

Ні

Відсутній

Поновлення фото особи

Ні

Відсутній

Так

Аутентифікація*

Ні

Відсутній

Поновлення підпису особи

Ні

Відсутній

Так

Аутентифікація*

Ні

Відсутній

Поновлення ключа та сертифіката

Ні

Відсутній

Так

Аутентифікація*

Ні

Відсутній

Обчислення ЕЦП

Так

ПІН-код

Ні

Відсутній

Ні

Відсутній

Генерація необхідних даних для шифрування

Так

ПІН-код

Ні

Відсутній

Ні

Відсутній

Заміна/активація/деактивація ПІН-коду власника

Так

ПІН -код

Так

Аутентифікація*

Ні

Відсутній

__________
*Аутентифікація може бути зроблена на будь- якому з криптоалгоритмів, підтримуваних карткою; DES, AES, RSA, ECC (ДСТУ 4145).

Структура інформації, що має зберігатись на картці

№ з/п

Назва поля

Код поля

Тип та значність

Обов’язкове поле (так, ні)

Інформація для графічної частини

Відкрите поле

Змінне поле

1

Дата та час формування файла в Пенсійному фонді України

date_time

Character (19)

Так

Ні

Так

Так

2

Ідентифікатор електронного пенсійного посвідчення

id_epp

Character (12)

Так

Так

Так

Ні

3

Номер облікової картки застрахованої особи

num_zo

Character (10)

Так

Так

Так

Ні

4

Прізвище

ln

Character (70)

Так

Так

Так

Ні

5

Ім’я

nm

Character (50)

Так

Так

Так

Ні

6

По батькові

ftn

Character (50)

Ні

Так

Так

Ні

7

Стать

st

Number(1)

Так

Так

Ні

Ні

8

Дата народження

date_birth

Character(8)

Так

Так

Ні

Ні

9

Контактний номер телефону

num_tel

Character (30)

Так

Ні

Ні

Так

10

Транслітерація П. І. Б.

lnf_lat

Character (172)

Ні

Ні

Ні

Ні

11

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

numident

Character(10)

Ні

Ні

Ні

Так

12

Тип документа

type_doc

Number(1)

Так

Ні

Ні

Так

13

Серія та номер документа

ser_num

Character(10)

Так

Ні

Ні

Так

14

Дата видачі документа

date_doc

Character(8)

Так

Ні

Ні

Так

15

Ким видано документ

issued_doc

Character(50)

Так

Ні

Ні

Так

16

Ознака "тимчасово переміщена особа"

type_osob

Number(1)

Так

Ні

Так

Ні

17

Адресні дані місця реєстрації особи:

країна

country_reg

Character(50)

Так

Ні

Так

Так

індекс

post_reg

Character(6)

Так

Ні

Так

Так

область

region_reg

Character(50)

Ні

Ні

Так

Так

район

area_reg

Character(100)

Ні

Ні

Так

Так

населений пункт

settl_reg

Character(100)

Так

Ні

Так

Так

вулиця

street_reg

Character(100)

Ні

Ні

Ні

Так

будинок

house_reg

Character(5)

Ні

Ні

Ні

Так

корпус

corps_reg

Character(2)

Ні

Ні

Ні

Так

квартира

apart_reg

Number(5)

Ні

Ні

Ні

Так

18

Адресні дані фактичного місця проживання:

країна

country_act

Character(50)

Так

Ні

Так

Так

індекс

post_act

Character(6)

Так

Ні

Так

Так

область

region_act

Character(50)

Ні

Ні

Так

Так

район

area_act

Character(100)

Ні

Ні

Так

Так

населений пункт

settl_act

Character(100)

Так

Ні

Так

Так

вулиця

street_act

Character(100)

Ні

Ні

Ні

Так

будинок

house_act

Character(5)

Ні

Ні

Ні

Так

корпус

corps_act

Character(2)

Ні

Ні

Ні

Так

квартира

apart_act

Number(5)

Ні

Ні

Ні

Так

19

Код органу Пенсійного фонду України

opfu_cod

Character(5)

Так

Так

Так

Так

20

Назва органу Пенсійного фонду України

opfu_name

Character(100)

Так

Ні

Так

Так

21

Номер особового рахунку

or_num

Character(12)

Так

Так

Так

Ні

22

Вид пенсії

pens_vid

Character(100)

Так

Так

Так

Ні

23

Група інвалідності

gr_inv

Character(1)

Ні

Ні

Так

Так

24

Причина інвалідності

gr_inv

Character(1)

Ні

Ні

Так

Так

25

Термін інвалідності

inv_reason

Character(50)

Ні

Так

Так

Ні

26

Особливий статус

spec_status

Character(2)

Ні

Ні

Так

Ні

27

Дата призначення пенсії

date_start

Character(8)

Так

Ні

Ні

Ні

28

Термін закінчення виплати пенсії

date_and

Character(8)

Ні

Ні

Ні

Так

29

Код банку (МФО), через який здійснюється пенсійні виплати

bank_mfo

Character(6)

Так

Ні

Ні

Так

30

Номер філії/відділення банку, де особа отримуватиме картку

bank_num

Character(10)

Так

Ні

Ні

Так

31

Найменування банку, де особа отримуватиме пенсійні виплати

bank_name

Character(100)

Так

Ні

Ні

Так

32

Термін закінчення дії електронного пенсійного посвідчення

date_andpp

Character(8)

Ні

Так

Так

Ні

33

Ім’я файла з фото особи

foto_name

Character(20)

Так

Ні

Ні

Так

34

Тег із файлом фото

foto_data

-

Ні

Так

Ні

Так

35

Тег із файлом підпису особи

sign_data

-

Ні

Так

Ні

Так

36

Контрольна сума (ЕЦП) для відкритих полів

-

-

Так

Ні

Так

Ні

37

Контрольна сума (ЕЦП) для закритих полів

-

-

Так

Ні

Ні

Так

38

Контрольна сума (ЕЦП) для змінних полів

-

-

Так

Ні

Ні

Так

39

Електронно-цифровий підпис (ключ)

-

-

Так

Ні

Ні

Так


Додаток 3
до Порядку емісії платіжних карток,
які одночасно є пенсійним
посвідченням
(пункт 7)

ЗАЯВА
на виготовлення електронного пенсійного посвідчення

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: