open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.04.2004 N 692
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 квітня 2004 р.

за N 529/9128
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду

державного майна

N 1133 ( z0968-17 ) від 18.07.2017 }
Щодо видачі сертифікатів

суб'єктів оціночної діяльності

З метою приведення у відповідність до Цивільного ( 435-15 )
та Господарського ( 436-15 ) кодексів України процедури видачі
сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, а також відповідно до
наказу Фонду державного майна України (далі - ФДМУ) від 27.02.2004
N 375 ( z0322-04 ) "Про внесення змін до Положення про порядок
видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2004 за
N 322/8921, та рішення Наглядової ради з питань оціночної
діяльності від 25.03.2004 Н А К А З У Ю:
1. Вважати сертифікати суб'єктів оціночної діяльності, видані
ФДМУ за напрямом оцінки майна "Оцінка об'єктів у матеріальній
формі" та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 "Оцінка
об'єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок" та
(або) за напрямом "Оцінка земельних ділянок", дійсними для
виконання робіт за напрямом "Оцінка об'єктів у матеріальній формі"
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 "Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна
грошова оцінка земельних ділянок".
2. Вважати сертифікати суб'єктів оціночної діяльності, видані
ФДМУ за напрямом оцінки майна "Оцінка об'єктів у матеріальній
формі" та спеціалізацією 1.2 "Оцінка машин, обладнання та окремих
видів транспортних засобів", дійсними для виконання робіт за
напрямом "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та спеціалізацією
в межах цього напряму 1.2 "Оцінка машин та обладнання".
3. Вважати сертифікати суб'єктів оціночної діяльності, видані
ФДМУ за напрямом оцінки майна "Оцінка об'єктів у матеріальній
формі" та спеціалізацією в межах цього напряму 1.3 "Оцінка
автотранспортних засобів", дійсними для виконання робіт за
напрямом "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та спеціалізацією
в межах цього напряму 1.3 "Оцінка дорожніх транспортних засобів".
4. Установити, що навчання оцінювачів за спеціалізацією
1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність" у
межах напряму оцінки майна "Оцінка об'єктів у матеріальній формі"
здійснюється відповідно до загальних вимог до змісту навчальних
програм оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, погоджених
Наглядовою радою з питань оціночної діяльності, а також згідно з
Положенням про порядок укладання угоди про співробітництво з
професійної підготовки оцінювачів, затвердженим наказом ФДМУ від
29.10.2001 N 1977 ( z0955-01 ) і зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 15.11.2001 за N 955/6146 (із змінами та
доповненнями, внесеними наказом ФДМУ від 15.03.2004 N 479
( z0363-04 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
24.03.2004 за N 363/8962).
5. Установити, що суб'єкти оціночної діяльності, які отримали
сертифікати суб'єктів оціночної діяльності за напрямом "Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав
та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти
інтелектуальної власності" та спеціалізацією в межах цього напряму
2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на
об'єкти інтелектуальної власності)" мають право отримати
сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за напрямом "Оцінка
об'єктів у матеріальній формі" та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до
машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних
апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну
цінність" (далі - спеціалізація 1.7) у разі подання до ФДМУ
документів, передбачених Положенням про порядок видачі
сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом
ФДМУ 14.03.2002 N 479 ( z0312-02 ) і зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 28.03.2002 за N 312/6600. У разі невиконання
оцінювачами, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом
оціночної діяльності, та заявлені ним у відповідній довідці про
склад оцінювачів, що перебувають у штатному складі, вимог,
передбачених пунктом 6 цього наказу, ФДМУ здійснює заходи щодо
анулювання вищеназваних сертифікатів з 01.03.2005.
6. Оцінювачі, які пройшли навчання до набрання чинності
Загальними вимогами до змісту навчальних програм оцінювачів та
підвищення їх кваліфікації за спеціалізацією 2.1 "Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та
нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти
інтелектуальної власності)" в межах напряму оцінки майна "Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав
та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти
інтелектуальної власності" і мають намір здійснювати роботи з
оцінки об'єктів у матеріальній формі за спеціалізацією 1.7, мають
право пройти навчання за програмою базової підготовки оцінювачів
за вищеназваною спеціалізацією та до 01.03.2005 подати до ФДМУ
нотаріально засвідчену копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
і пакет документів, передбачений Порядком реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженим наказом
ФДМУ від 19.12.2001 N 2355 ( z1092-01 ) і зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1092/6283. Усі інші оцінювачі, які мають кваліфікаційне свідоцтво
оцінювача та зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів за
іншими напрямами оцінки майна, а також ті, що до 01.03.2005 не
використали право на отримання кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача за спеціалізацією 1.7 відповідно до абзацу першого цього
пункту, проходять навчання за програмою базової підготовки
оцінювачів з вищеназваної спеціалізації та складають
кваліфікаційний іспит.
7. Установити, що судові експерти, які відповідно до
Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію
судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 15.07.1997 N 285/7-А ( z0283-97 ), отримали свідоцтва
про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення
товарознавчої експертизи, мають право зареєструватися у Державному
реєстрі оцінювачів за умови подання до ФДМУ нотаріально
засвідченої копії свідоцтва про підвищення кваліфікації за
спеціалізацією 1.7, інформації з Реєстру атестованих судових
експертів (надається Міністерством юстиції України), а також
пакета документів, передбаченого Порядком реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженим наказом
ФДМУ від 19.12.2001 N 2355 ( z1092-01 ) і зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1092/6283.
8. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності (Н.Лебідь) згідно з цим наказом: здійснювати оформлення сертифікатів суб'єктів оціночної
діяльності з урахуванням вимог наказу ФДМУ від 27.02.2004 N 375
( z0322-04 ) "Про внесення змін до Положення про порядок видачі
сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.03.2004 за N 322/8921; здійснювати оформлення свідоцтв про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів з урахуванням наказу ФДМУ від 10.03.2004 N 456
( z0362-04 ) "Про внесення змін до Порядку реєстрації фізичних
осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.2004 за
N 362/8961, а також забезпечувати реєстрацію оцінювачів у
Державному реєстрі оцінювачів відповідно до вимог пп. 6, 7 цього
наказу; унести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів в
частині підтвердження кваліфікації за спеціалізацією 1.1 "Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
експертна грошова оцінка земельних ділянок" у межах напряму оцінки
"Оцінка об'єктів у матеріальній формі" тим оцінювачам, які
зареєстровані у Державному реєстрі оцінювачів за спеціалізацією
1.1 "Оцінка об'єктів нерухомого майна, у тому числі земельних
ділянок" у межах напряму "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та
(або) за напрямом "Оцінка земельних ділянок".
9. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності (Н.Лебідь) в установленому порядку здійснити
реєстрацію зазначеного наказу в Міністерстві юстиції України.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Голови Фонду Д.Парфененка.
Голова Фонду М.Чечетов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: