open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 244 від 08.08.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

23 серпня 2002 р.

за N 704/6992

Про Порядок видачі ліцензій на вид господарської діяльності -
експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економіки та з питань європейської інтеграції

N 250 ( z0831-03 ) від 12.09.2003

Наказами Міністерства економіки

N 243 ( z1270-05 ) від 11.08.2005

N 1011 ( z0923-09 ) від 14.09.2009

Наказами Міністерства економічного

розвитку і торгівлі

N 65 ( z1129-11 ) від 28.09.2011

N 204 ( z1368-11 ) від 07.11.2011 }
{ У тексті Наказу, Порядку слова "управління розробки,

удосконалення та впровадження нормативних актів у

сфері торгівлі" та "департамент політики внутрішньої

торгівлі та побутових послуг" у всіх відмінках

замінено словами "управління нетарифного

регулювання" та "департамент державної політики у

сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та

контролю за зовнішньоекономічною діяльністю" у

відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства

економіки та з питань європейської інтеграції

N 250 ( z0831-03 ) від 12.09.2003 }
{ У назві і тексті наказу та Порядку слова "обладнання

та" у всіх відмінках виключено згідно з Наказом

Міністерства економіки N 243 ( z1270-05 ) від

11.08.2005 }
{ У назві і тексті наказу та Порядку після слів "дисків для

лазерних систем зчитування" доповнено словом "матриць" у

відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства

економіки N 243 ( z1270-05 ) від 11.08.2005 }
{ У тексті наказу та Порядку слова "Міністерство економіки

та з питань європейської інтеграції України" в усіх

відмінках замінено словами "Міністерство економіки

України" у відповідному відмінку згідно з Наказом

Міністерства економіки N 243 ( z1270-05 ) від 11.08.2005 }

Відповідно до Законів України "Про особливості державного
регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з
виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем
зчитування" ( 2953-14 ), "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами), від
4 липня 2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі ліцензій на вид господарської
діяльності - експорт, імпорт дисків для лазерних систем
зчитування, матриць, що додається.
2. Покласти функції з оформлення і видачі ліцензій на вид
господарської діяльності - експорт, імпорт дисків для лазерних
систем зчитування, матриць на відділ нетарифного регулювання
департаменту зовнішньоекономічної діяльності. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 1011 ( z0923-09 ) від 14.09.2009, Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 65 ( z1129-11 ) від
28.09.2011 }
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Стеценка В.О.
Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України О.Шлапак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

08.08.2002 N 244
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 серпня 2002 р.

за N 704/6992

Порядок
видачі ліцензій на вид господарської діяльності - експорт,

імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць
{ У тексті Порядку слова "управління нетарифного регулювання
департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі,
торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю" замінено словами "відділ нетарифного
регулювання департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності", а слово
"управління" в усіх відмінках і числах замінено словом
"відділ" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом
Міністерства економіки N 1011 ( z0923-09 ) від 14.09.2009 }
{ У тексті Порядку слова "Міністерство економіки України",

"Мінекономіки", "Міністр економіки України", "департамент

державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної

діяльності", "відділ державного регулювання

зовнішньоторговельних операцій" у всіх відмінках замінено

відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і

торгівлі України", "Мінекономрозвитку України", "Перший

віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного

розвитку і торгівлі", "департамент зовнішньоекономічної

діяльності", "відділ державного регулювання

зовнішньоекономічних операцій" у відповідному відмінку

згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і

торгівлі N 65 ( z1129-11 ) від 28.09.2011 }
Цей Порядок розроблений відповідно до статті 5 Закону України
"Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів
господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом
дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 ) та визначає
механізм розгляду та видачі ліцензій на вид господарської
діяльності - експорт, імпорт дисків для лазерних систем
зчитування, матриць (далі - ліцензії) у Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України.
1. Загальні положення
1.1. Ліцензії на вид господарської діяльності - експорт,
імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць видаються
суб'єктам господарської діяльності, зареєстрованим на території
України, усіх форм власності та незалежно від місця державної
реєстрації.
1.2. У ліцензії зазначається вид господарської діяльності з
експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць
(у повному обсязі або частково).
1.3. Ліцензії оформляються на бланках єдиного зразка,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20
листопада 2000 року N 1719 ( 1719-2000-п ) "Про запровадження
ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської
діяльності", з додатком до ліцензії.
2. Порядок видачі ліцензій
2.1. Для одержання ліцензій на експорт, імпорт дисків для
лазерних систем зчитування, матриць подаються такі документи: заява встановленого зразка про видачу ліцензії (додаток 1); копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
господарської діяльності або копія довідки про внесення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
{ Абзац третій пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства економіки N 1011 ( z0923-09 ) від
14.09.2009 } список керівного складу суб'єкта господарської діяльності
(керівник, його заступники, головний бухгалтер) із зазначенням
прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади, номера робочого
телефону, підписаний керівником і скріплений печаткою, та довідка
про засновників за підписом керівника суб'єкта господарювання,
скріпленим печаткою;
{ Абзац п'ятий пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства економіки N 1011 ( z0923-09 ) від 14.09.2009 }
засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують право власності або оренди на складські приміщення; засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують дані про приміщення, у якому буде здійснюватися
оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем
зчитування, матрицями (для ліцензії на імпорт дисків);
{ Абзац восьмий пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства економіки N 1011 ( z0923-09 ) від 14.09.2009 }
( Абзац пункту 2.1 розділу 2 вилучено на підставі Наказу
Міністерства економіки N 243 ( z1270-05 ) від 11.08.2005 )

2.2. Суб'єкти господарської діяльності України несуть
відповідальність за недостовірність даних у документах, поданих до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки N 1011 ( z0923-09 ) від 14.09.2009 }
2.3. Документи на одержання ліцензій (далі - документи)
подаються до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
і приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається
заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом
ліцензування та підписом відповідальної особи (фахівця відділу
нетарифного регулювання департаменту зовнішньоекономічної
діяльності).
2.4. Під час приймання документів здійснюється їх перевірка
на комплектність та реєстрація. На документах робиться відтиск
спеціальної номерної печатки "Для реєстрації" із зазначенням дати
приймання документів та вхідного номера і вноситься відповідний
запис у журнал обліку заяв та виданих ліцензій суб'єктів
господарювання на вид господарської діяльності - експорт, імпорт
дисків для лазерних систем зчитування, матриць (додаток 3).
2.5. Заява залишається без розгляду якщо: заява подана (підписана) особою, яка не має на це
повноважень; документи оформлено з порушенням вимог, установлених статтею
10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
2.6. Про залишення документів без розгляду заявника не
пізніше десяти робочих днів з дати реєстрації документів
повідомляють у письмовій формі із зазначенням підстав. Після усунення причин, що зумовили залишення документів без
розгляду, заявник може повторно подати заяву, яка розглядається в
установленому порядку.
2.7. Розгляд документів на видачу ліцензій здійснює відділ
нетарифного регулювання департаменту зовнішньоекономічної
діяльності за участю відділу державного регулювання
зовнішньоекономічних операцій департаменту зовнішньоекономічної
діяльності, відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності юридичного департаменту. Зазначені відділи згідно з цим
Порядком та в межах своєї компетенції здійснюють розгляд
документів з таких питань: відділ нетарифного регулювання здійснює прийом документів,
супроводжує їх проходження, узагальнює висновки відповідних
відділів, готує проект рішення про видачу або відмову у видачі
ліцензії, здійснює оформлення та видачу ліцензій; відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
юридичного департаменту здійснює розгляд документів на предмет їх
відповідності законодавству України; відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій
здійснює розгляд документів на предмет застосування спеціальних
санкцій до суб'єкта господарювання. Пункт 2.7 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства економіки
N 1011 ( z0923-09 ) від 14.09.2009 }
2.8. Термін розгляду документів у кожному відділі не
повинен перевищувати двох робочих днів.
2.9. На підставі висновків відділу приймається рішення про
видачу або відмову у видачі ліцензії у термін не пізніше десяти
робочих днів з дати реєстрації заяви про видачу ліцензії та
документів, що додаються до заяви. Про прийняте рішення заявник
повідомляється у письмовому вигляді на офіційному бланку
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Рішення
надсилається або видається заявникові протягом трьох робочих днів
з дати його прийняття. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави
такої відмови.
2.10. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є: недостовірність даних у поданих заявником документах; невідповідність заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності
- експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування,
матриць.
2.11. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
недостовірних даних у поданих документах нова заява про видачу
ліцензії може бути прийнята не раніше ніж через три місяці з дати
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності
заявника встановленим ліцензійним умовам нова заява про видачу
ліцензії може бути прийнята після усунення причин, що стали
підставою для відмови у видачі ліцензії. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у
судовому порядку.
2.12. За видачу ліцензії справляється плата до державного
бюджету в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України. При прийманні платіжного доручення контролюється цільове
призначення платежу за номером рахунка. Про дату прийняття
платіжного доручення робиться відмітка на копії опису прийнятих
документів.
2.13. Ліцензія оформлюється не пізніше трьох робочих днів з
дати надходження платіжного доручення (з відміткою банку про
сплату) про перерахування коштів до державного бюджету. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії, або не звернувся для отримання оформленої
ліцензії, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти
рішення про визнання такої ліцензії недійсною.
2.14. Ліцензії підписують перший заступник Міністра,
заступник Міністра - керівник апарату або заступник Міністра
згідно з розподілом обов'язків. Пункт 2.14 глави 2 в редакції Наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 204 ( z1368-11 ) від 07.11.2011 }
2.15. Ліцензія видається фізичній особі - підприємцю,
керівнику суб'єкта господарювання за наявності документа, що
посвідчує їх особу, або вповноваженому представникові суб'єкта
господарювання за умови подання до Мінекономрозвитку України
оригіналу довіреності, що засвідчує право на отримання ліцензії,
та документа, що посвідчує особу представника. Про видачу ліцензії робиться відповідний запис у
пронумерованому, прошнурованому і скріпленому печаткою журналі
обліку заяв та виданих суб'єктам господарювання ліцензій на вид
господарської діяльності - експорт, імпорт дисків для лазерних
систем зчитування, матриць за встановленою формою (додаток 3). Пункт 2.15 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства економіки
N 1011 ( z0923-09 ) від 14.09.2009 }
2.16. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу
заявника, які провадитимуть господарську діяльність на підставі
отриманої ліцензії і місцезнаходження яких зазначено у поданій
заяві, видаються засвідчені копії ліцензій.
2.17. За видачу копії ліцензії справляється плата до
державного бюджету в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян.
2.18. У разі створення в ліцензіата нової філії, іншого
нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид
господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат
повинен подати заяву про видачу копії ліцензії, а також документи
відповідно до пунктів 2.1 цього Порядку.
3. Порядок про переоформлення, анулювання та

видачу дубліката ліцензії
3.1. Ліцензії видаються терміном на 3 роки і є підставою для
здійснення господарської діяльності, пов'язаної з експортом,
імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць на всій
території України. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності.
3.2. У разі ліквідації філії, іншого відокремленого
підрозділу ліцензіата, які провадили господарську діяльність
згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження
філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської
діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний
протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або
іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення ними
діяльності подати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України відповідне повідомлення в письмовій формі.
3.3. У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений у
ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її
дії, він повинен отримати нову ліцензію у встановленому порядку. Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в
останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.
3.4. Підставами для переоформлення ліцензії є: зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування
не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я,
по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду
господарської діяльності, вказаного в статті 9 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
3.5. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4); ліцензію, що підлягає переоформленню; відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії, які
підтверджують зазначені зміни.
3.6. Переоформлена на новому бланку ліцензія з урахуванням
змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії, видається
протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про
переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї. Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією
ліцензіату безкоштовно видаються засвідчені копії ліцензії
відповідно до поданої заяви.
3.7. У разі переоформлення ліцензії приймається рішення про
визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, із внесенням
відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного
робочого дня.
3.8. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати
строк дії, зазначений у ліцензії, що переоформлялася. За переоформлення ліцензії справляється плата до державного
бюджету в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
3.9. Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про
переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на
підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії
на провадження господарської діяльності, яка видається
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України у разі
подання заяви про переоформлення ліцензії.
3.10. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є
недійсною.
3.11. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії
є: заява ліцензіата про анулювання ліцензії; акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов; рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання; нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акт про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії; акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов; неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних
умов, встановлених для певного виду господарської діяльності; акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування.
3.12. Підставами для видачі дубліката ліцензії є: втрата ліцензії; пошкодження ліцензії.
3.13. У разі втрати ліцензії ліцензіат зобов'язаний
звернутися до Міністерства із заявою про видачу дубліката
ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати
за видачу дубліката ліцензії.
3.14. У разі, коли бланк ліцензії непридатний для
користування внаслідок його пошкодження, ліцензіат подає до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 5); непридатну для користування ліцензію; документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката
ліцензії.
3.15. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строк
дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.
3.16. Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для
видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може
провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви
про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду
господарської діяльності, яка видається Міністерством у разі
подання заяви про видачу дубліката ліцензії.
3.17. Дублікат ліцензії видається протягом трьох робочих днів
з дати одержання заяви про його видачу, пошкодженої ліцензії та
документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката.
3.18. Після видачі дубліката ліцензії замість втраченої або
пошкодженої приймається рішення про визнання недійсною ліцензії,
що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідних змін до
ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.
3.19. За видачу дубліката ліцензії замість втраченої або
пошкодженої ліцензії справляється плата до державного бюджету у
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3.20. Відділ нетарифного регулювання департаменту
зовнішньоекономічної діяльності формує і веде ліцензійний реєстр
виданих ліцензій на експорт, імпорт дисків для лазерних систем
зчитування, матриць та надає відомості до Єдиного ліцензійного
реєстру спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування у
порядку, визначеному Законом України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
Заступник начальника управління
нетарифного регулювання
та контрактного обліку Ю.Зацепін
Додаток 1

до пункту 2 Порядку оформлення

та видачі ліцензій на вид

господарської діяльності -

експорт, імпорт

дисків для лазерних систем

зчитування, матриць

ЗАЯВА

про видачу ліцензії

Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)* _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -

суб'єкта підприємницької діяльності, _________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
номер телефону ___________________________________________________
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи ____________________________
Банківські рахунки:
поточний рахунок N __________________ у __________________________
валютний рахунок N __________________ у __________________________ Прошу видати ліцензію на експорт, імпорт дисків для лазерних
систем зчитування, матриць _______________________________________ __________________________________________ (потрібне підкреслити)
Місце провадження діяльності: _________________________________________________________________
(адреса місця провадження діяльності, складські приміщення) _________________________________________________________________
(адреса місця провадження діяльності, приміщення, в яких буде
здійснюватися оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для
лазерних систем зчитування, матрицями (щодо ліцензії на імпорт

дисків)
З порядком отримання ліцензії ознайомлений. З Ліцензійними
умовами провадження господарської діяльності ознайомлений і
зобов'язуюся їх виконувати.
Додатки на ___________ сторінках згідно з переліком, що додається.

(кількість)
Підпис заявника _________________________

(прізвище, ініціали)
"___" ___________ 200_ р.
М. П.
Дата і номер реєстрації заяви ___ __________ 200_ р. N _________ __________________________ __________ __________________

(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали) прийняла заяву)
* За наявності в заявника відокремлених підрозділів, філій,
які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої
ліцензії, у заяві зазначаються їх місцезнаходження.

Додаток 2

до пункту 2.3 Порядку видачі

ліцензій на вид

господарської

діяльності - експорт, імпорт

дисків для лазерних систем

зчитування, матриць

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Департамент зовнішньоекономічної діяльності

Відділ нетарифного регулювання

ОПИС N ___

документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії

на провадження ______________________________

(вид господарської діяльності)
_________________________________________________________________

(назва суб'єкта господарювання)
Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 200_ року N ____
------------------------------------------------------------------ N з/п | Найменування документа |Кількість аркушів у документі | -----------------------------------------------------------------
Прийняв _____________ документів ______________ _________________

(цифрами і словами) (підпис (П.І.Б)

відповідальної

особи)
Копію опису отримав _____________________ ___________________

(підпис представника суб'єкта (П.І.Б)

господарювання)
------------------------------------------------------------------ Відмітка про | | | дату прийняття | | | документів, що | | | підтверджують |_________________________|______________________| унесення | (підпис відповідальної | (П.І.Б) | заявником плати| особи) | | за видачу | | | ліцензії | | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1011
( z0923-09 ) від 14.09.2009; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 65
( z1129-11 ) від 28.09.2011 }

Додаток 3

до пункту 2.5 Порядку оформлення

та видачі ліцензій на вид

господарської діяльності -

експорт, імпорт

дисків для лазерних систем

зчитування, матриць

ЖУРНАЛ

обліку заяв та виданих ліцензій суб'єктам господарювання

на провадження ___________________________________________________

(вид діяльності, на який видається ліцензія) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Відомості про заявника | | | | Відомості про прийняття рішення | Прізвище |Примітки /п | надходження |-----------------------------------------------------------------| | | | щодо видачі (відмови у видачі) |заявника (або| |заяви про видачу | найменування |місцезна-|номер, дата |ідентифіка- |організа- | | | | ліцензії, її копії, дубліката, |уповноваженої| |ліцензії, її копії,| юридичної |ходження,| свідоцтва |ційний код - |ційно-пра-| | | | переоформлення, анулювання, | ним особи),| | дубліката, | особи або | телефон |про державну|для юридичної |вова форма| | | | визнання недійсною | якого | | переоформлення | прізвище та | | реєстрацію | особи; | | | | | (номер, дата документа) |ознайомлено з| | (реєстраційний | ініціали | |(або довідки|ідентифіка- | | | | |-----------------------------------------|ліцензійними | | номер справи |фізичної особи -| |про внесення| ційний | | | | | видача (із | | | | умовами | | суб'єкта | суб'єкта | | до ЄДРПО | номер | | Дата |Облікова| Термін | зазначенням | | | | провадження | | господарювання) |підприємницької | | України), | фізичної | | видачі |серія і | дії | виду | | | |господарської| | |діяльності (із | | орган, що | особи - | |ліцензії| номер |ліцензії| діяльності) | | | |діяльності, і| | | зазначенням | | здійснив | платника | | | бланка | |------------------| | | |розписка про | | | найменування | | державну |податків та | | |ліцензії| |ліце-|копії|дублі-|від-|пере-|анулювання,| отримання | | |відокремлених | |реєстрацію | інших | | | | |нзії | |ката |мова|офор-| визнання | ліцензії | | | підрозділів, | | |обов'язкових | | | | | | | | |млен-|недійсною |(номер і дата| | | філій) | | | платежів | | | | | | | | |ня | |документа, що| | | | | |організаційно-| | | | | | | | | | | підтверджує| | | | | | правова | | | | | | | | | | | повноваження| | | | | | форма | | | | | | | | | | | особи) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до пункту 2.4 Порядку оформлення

та видачі ліцензій на вид

господарської діяльності -

експорт, імпорт

дисків для лазерних систем

зчитування, матриць

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії

Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -

суб'єкта підприємницької діяльності, _________________________________________________________________

місце проживання) _________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________ _________________________________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ________ _________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
термін дії ліцензії ______________________________________________
Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з __________________________

(зазначити причини) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перелік документів, що підтверджують зміни, які підлягають
внесенню до ліцензії (додається): ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис заявника _____________________________ прізвище, ініціали
___ ____________ 200_ р.
М. П.
Дата і номер реєстрації заяви ___ ___________ 200_ р. N __________
__________________________________ ________ ____________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 5

до пункту 3.14 Порядку оформлення

та видачі ліцензій на вид

господарської діяльності -

експорт, імпорт

дисків для лазерних систем

зчитування, матриць

ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії

Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -

суб'єкта підприємницької діяльності, _________________________________________________________________

місце проживання) _________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи ____________________________ _________________________________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ________ _________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
термін дії ліцензії ______________________________________________
Прошу видати дублікат ліцензії у зв'язку з _______________________ _________________________________________________________________
(зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
До заяви додаються: ______________________________________________

(документ, що підтверджує внесення плати за видачу _________________________________________________________________

дубліката ліцензії, пошкоджена ліцензія) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис заявника _______________________ прізвище, ініціали
___ ____________ 200_ р.
М. П.
Дата і номер реєстрації заяви ___ ___________ 200_ р. N __________
__________________________________ ________ __________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ініціали)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: