open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 455 від 13.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 грудня 2001 р.

за N 1005/6196

Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів,

що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян
{ Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства охорони

здоров'я

N 407 ( v0407282-02 ) від 11.11.2002 }

Відповідно до статті 51 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ), з метою удосконалення
порядку видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (додається).
2. Керівникам органів та закладів охорони здоров'я прийняти
до застосування Інструкцію про порядок видачі документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.
3. Заступнику Державного секретаря (Гойді Н.Г.) забезпечити
державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та
довести його до відома органів та закладів охорони здоров'я, що
мають право на видачу листків непрацездатності.
4. Начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Головного
управління охорони здоров'я Київської та управління охорони
здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій прийняти
до відома і керівництва "Інструкцію про порядок видачі документів,
що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян", розмножити її
в необхідній кількості і довести до кожного закладу охорони
здоров'я та забезпечити контроль за її виконанням.
5. Вважати такою, що не застосовується на території України,
Інструкцію ВЦРПС і НАРКОМЗДРАВУ СРСР "Про порядок видачі
застрахованим листків непрацездатності" затверджена Радою Народних
Комісарів СРСР від 14.08.1937 р. за N 1382 ( v1382400-37 ) (з
доповненнями та змінами від 12 листопада 1984 р).
6. Контроль за виконанням наказу покласти на Державного
секретаря С.В.Шевчука.
Міністр В.Ф.Москаленко
Погоджено:
Директор Виконавчої дирекції Фонду
Соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності України Б.В.Бочкалов
Погоджено:
Директор Виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України В.В.Піддубний
Затверджено

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

13.11.2001 N 455
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 грудня 2001 р.

за N 1005/6196
Інструкція

про порядок видачі документів, що засвідчують

тимчасову непрацездатність громадян
Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 51 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) та визначає
порядок і умови видачі, продовження та обліку документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, здійснення
контролю за правильністю їх видачі. Ця Інструкція погоджена з Федерацією професійних спілок
України, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України, Фондом соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності України,
Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством
фінансів України.
1. Загальні положення
1.1. Тимчасова непрацездатність працівників засвідчується
листком непрацездатності. 1.2. Видача інших документів про тимчасову непрацездатність
забороняється, крім випадків, обумовлених п. 1.14, 2.7, 2.16,
2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.4, 3.16, 6.6. 1.3. Листок непрацездатності видається: 1.3.1. Громадянам України, іноземцям, особам без
громадянства, які проживають в Україні і працюють на умовах
трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах і
організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у
фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних
представництвах та консульських установах. 1.3.2. Особам, обраним на виборні посади до органів державної
влади, місцевого самоврядування та інших органів, у тому числі
громадських організацій. 1.3.3. Членам колективних підприємств, сільськогосподарських
та інших виробничих кооперативів. 1.3.4. Особам, які забезпечують себе роботою самостійно
(особи, які займаються підприємницькою, адвокатською,
нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням
доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени
творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих
спілок). 1.3.5. Громадянам України, які постійно проживають на
території України та працюють на умовах трудового договору
(контракту) за межами України і не застраховані в системі
соціального страхування країни, в якій вони перебувають. 1.4. Право видачі листків непрацездатності надається: 1.4.1. Лікуючим лікарям державних і комунальних закладів
охорони здоров'я. 1.4.2. Лікуючим лікарям стаціонарів протезно-ортопедичних
установ системи Міністерства праці та соціальної політики України. 1.4.3. Лікуючим лікарям туберкульозних санаторіїв. 1.4.4. Фельдшерам у місцевостях, де відсутній лікар, а також
на плаваючих суднах. Список цих фельдшерів затверджується щороку
органами охорони здоров'я. 1.5. Не мають права видачі листків непрацездатності: 1.5.1. Лікарі: станцій (відділень) швидкої медичної допомоги; станцій переливання крові; закладів судово-медичної експертизи; бальнеогрязелікувальних, косметологічних та
фізіотерапевтичних лікарень і курортних поліклінік; будинків відпочинку; туристичних баз; зубопротезних поліклінік (відділень); санітарно-профілактичних закладів. 1.5.2. Лікарі приватних закладів охорони здоров'я, приватні
лікарі (фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності). 1.5.3. Лікуючі лікарі лікувально-профілактичних закладів усіх
форм власності при косметологічних втручаннях без медичних
показань. 1.6. Видача документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність здійснюється лікуючим лікарем (фельдшером) при
пред'явленні паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу
непрацездатного. 1.7. Видача та продовження документів, що засвідчують
тимчасову непрацездатність, здійснюються тільки після особистого
огляду хворого лікуючим лікарем (фельдшером), про що робиться
відповідний запис у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного
хворого з обгрунтуванням тимчасової непрацездатності. 1.8. Листок непрацездатності (довідка) видається і
закривається в одному лікувально-профілактичному закладі, а при
наявності показань може бути продовжений в іншому. 1.9. Листок непрацездатності (довідка) в
амбулаторно-поліклінічних закладах видається лікуючим лікарем
(фельдшером) переважно за місцем проживання чи роботи. У разі
вибору громадянином лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного
закладу не за місцем проживання чи роботи, документи, що
засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються при наявності
заяви-клопотання громадянина, погодженої з головним лікарем
обраного лікувально-профілактичного закладу, засвідченої його
підписом та печаткою лікувально-профілактичного закладу. 1.10. Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза
постійним місцем проживання і роботи (під час відрядження,
санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), листок
непрацездатності (довідка) видається за місцем їх тимчасового
перебування з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного
закладу на число днів непрацездатності. 1.11. При стаціонарному лікуванні поза постійним місцем
проживання у тому числі й з інших адміністративних районів міста,
листок непрацездатності видається з дозволу головного лікаря,
засвідчується його підписом і печаткою лікувально-профілактичного
закладу на число днів, необхідних для лікування. 1.12. Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян України під час їх тимчасового перебування за межами
держави, підлягають обміну на листок непрацездатності згідно з
рішенням лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК)
лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання чи роботи
у разі: а) гострих захворювань і травм; б) загостренні хронічних захворювань; в) вагітності та пологів; г) оперативних втручань при невідкладних станах; ґ) лікування згідно з рішенням комісії МОЗ України з питань
направлення на лікування за кордон. Обмін здійснюється на підставі перекладених на державну мову
та нотаріально засвідчених документів, які підтверджують тимчасову
втрату працездатності під час перебування за межами України. 1.13. Іноземцям, які тимчасово перебувають на території
України і не працюють на підприємствах, в установах і організаціях
України, видається витяг з медичної карти амбулаторного чи
стаціонарного хворого, де вказується термін тимчасової
непрацездатності, якщо інше не передбачено міжнародними угодами. 1.14. У разі втрати листка непрацездатності за рішенням ЛКК
лікувально-профілактичного закладу, в якому його видано, видається
новий листок непрацездатності з позначкою "дублікат" на підставі
довідки з місця роботи про те, що за період тимчасової
непрацездатності виплата допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю не здійснювалась. Якщо до моменту чергової виплати заробітної плати
непрацездатність ще продовжується, громадянину на його бажання
видається листок непрацездатності, з зазначенням у графі "Заключні
висновки", що він продовжує хворіти, та подальшим оформленням
продовження листка непрацездатності.
2. Порядок видачі листків непрацездатності в разі

захворювання та травми
2.1. Листок непрацездатності у разі захворювання чи травми
видається на весь період тимчасової непрацездатності, до її
відновлення або до встановлення групи інвалідності
медико-соціальною експертною комісією (МСЕК). 2.2. При втраті працездатності внаслідок захворювання або
травми лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може
видавати листок непрацездатності особисто терміном до 5
календарних днів з наступним продовженням його, залежно від
тяжкості захворювання, до 10 календарних днів. Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів,
продовження листка непрацездатності до 30 днів проводиться
лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі - ЛКК,
яка призначається керівником лікувально-профілактичного закладу,
після комісійного огляду хворого, з періодичністю не рідше 1 разу
на 10 днів, але не більше терміну, встановленого для направлення
до МСЕК. В окремих випадках, коли захворювання вимагає тривалого
лікування, наприклад у разі важких травм та туберкульозу
періодичність оглядів ЛКК з продовженням листка непрацездатності
може бути не рідше 1 разу на 20 днів залежно від тяжкості перебігу
захворювання. 2.3. У лікувально-профілактичних закладах, розташованих у
сільській місцевості, у штаті яких є тільки один лікар, листок
непрацездатності (довідка) може видаватись особисто одним лікарем
з продовженням у порядку, передбаченому п. 2.2, до 14 днів та
наступним направленням хворого до ЛКК у разі його тимчасової
непрацездатності. Список таких лікарів затверджується щороку
наказом органів охорони здоров'я. 2.4. Фельдшер відповідно до п.1.4.6. має право видавати
листок непрацездатності особисто і одночасно на термін не більше 3
днів з наступним направленням хворого до лікаря у разі його
тимчасової непрацездатності. 2.5. Листок непрацездатності у разі захворювання, травми, в
тому числі й побутової, видається в день установлення
непрацездатності, крім випадків лікування в стаціонарі. 2.6. Особам, які звернулися за медичною допомогою та визнані
непрацездатними по завершенні робочого дня, листок
непрацездатності може видаватись, за їх згодою, з наступного
календарного дня. 2.7. Особам, направленим фельдшером здоровпункту під час
робочої зміни до лікувально-профілактичного закладу, листок
непрацездатності видається з моменту звернення у здоровпункт у
разі визнання їх тимчасово непрацездатними. Особам, не визнаним тимчасово непрацездатними, лікарем
лікувально-профілактичного закладу видається довідка довільної
форми з позначкою про час звернення до лікувально-профілактичного
закладу, а у випадку, коли працівник звертався в здоровпункт в
нічну зміну, видається листок непрацездатності з часу звернення у
здоровпункт до закінчення робочої зміни. 2.8. Тимчасово непрацездатним особам, направленим на
консультацію, обстеження, лікування в лікувально-профілактичні
заклади за межі адміністративного району, листок непрацездатності
видається за рішенням ЛКК на необхідну кількість днів з
урахуванням проїзду. 2.9. У разі лікування в стаціонарі листок непрацездатності
видається лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення за
весь період стаціонарного лікування. У разі потреби продовження
лікування в амбулаторних умовах листок непрацездатності може бути
продовжено на термін до 3 календарних днів з обов'язковим
обгрунтуванням у медичній карті стаціонарного хворого та витягу з
неї. 2.10. У разі тимчасової непрацездатності, зумовленої
захворюванням або травмою, внаслідок алкогольного, токсичного
сп'яніння чи дії наркотиків, що визначається ЛКК у порядку,
встановленому спільним наказом МВС України, МОЗ України та
Міністерства юстиції України від 24.02.95 N 114/38/15-36-18
( z0055-95 ) "Про затвердження Інструкції про порядок направлення
громадян для огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я
та проведення огляду з використанням технічних засобів"
зареєстрованим Міністерством юстиції України 07.03.95 за N 55/591,
видається листок непрацездатності з обов'язковою позначкою про це
в ньому та в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного
хворого. 2.11. На період проведення інвазивних методів обстеження та
лікування (ендоскопія з біопсією, хіміотерапія за інтермітуючим
методом, гемодіаліз тощо) в амбулаторних умовах листок
непрацездатності видається лікуючим лікарем - згідно з рішенням
ЛКК. 2.12. У разі протезування у стаціонарах протезно-ортопедичних
підприємств системи Міністерства праці та соціальної політики
України листок непрацездатності видається на час протезування і
проїзду до стаціонару і назад. 2.13. ЛКК, а в разі її відсутності - лікуючий лікар з дозволу
головного лікаря, може призначити непрацездатному внаслідок
професійного захворювання згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 08.11.2000 N 1662 ( 1662-2000-п ) "Про затвердження
переліку професійних захворювань" або захворювання на туберкульоз
тимчасове переведення на іншу роботу з видачею листка
непрацездатності терміном до 2 місяців, з дотриманням термінів
продовження відповідно до п. 2.2 цієї Інструкції. Переведення рекомендується, якщо хворий непрацездатний за
своїм основним місцем роботи може повноцінно виконувати іншу
роботу без порушення процесу лікування. У разі потреби переведення
на легшу роботу у зв'язку з іншими захворюваннями видається
висновок ЛКК. Листок непрацездатності в цьому разі не видається. 2.14. При направленні хворих на доліковування в
реабілітаційні відділення санаторіїв безпосередньо із стаціонарів,
згідно з висновком ЛКК, листок непрацездатності продовжується
лікуючим лікарем санаторію на весь термін, потрібний для
закінчення призначеного лікування та реабілітації з урахуванням
проїзду, але не більше терміну, передбаченого п. 4.1 цієї
Інструкції. 2.15. Хворим на туберкульоз, психічні і венеричні
захворювання листок непрацездатності видається лікарем відповідної
спеціальності. Хворим на туберкульоз, направленим на лікування до
туберкульозного санаторію, листок непрацездатності видається
лікуючим лікарем спеціалізованого лікувально-профілактичного
закладу на кількість днів, потрібних для проїзду в санаторій, і
продовжується лікуючим лікарем санаторію. 2.16. Тимчасова непрацездатність студентів вищих навчальних
закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів
засвідчується довідкою встановленої форми (ф. N 095/0
( va369282-00 ), затверджена наказом МОЗ України від 29.12.2000
N 369 ( v0369282-00 ). 2.17. Довідка довільної форми, засвідчена підписом головного
лікаря і печаткою лікувально-профілактичного закладу, видається
особам, які проходять обстеження: - з приводу встановлення причинного зв'язку захворювання з
умовами праці, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів
України; - за направленням слідчих органів, прокуратури і суду. 2.18. Довідка довільної форми, засвідчена підписом завідувача
відділення та печаткою лікувально-профілактичного закладу,
видається: - у разі тимчасової непрацездатності громадян, які шукають
роботу, і безробітних, враховуючи період їх професійної підготовки
та перепідготовки; - особам, які проходять обстеження в
лікувально-профілактичних закладах за направленням військових
комісаріатів. 2.19. Особам, які самостійно звернулись по консультативну
допомогу, видається довідка довільної форми за підписом лікуючого
лікаря, засвідченим печаткою лікувально-профілактичного закладу, з
обов'язковим зазначенням часу проведеної консультації. 2.20. Особам, які перебувають під арештом та проходять
судово-медичну експертизу, листок непрацездатності не видається.
3. Порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність у зв'язку з доглядом за хворим членом сім'ї, хворою дитиною, дитиною віком до трьох років та дитиною-інвалідом до 16 років у разі хвороби матері

або іншої особи, яка доглядає за дитиною
3.1. Для догляду за хворим членом сім'ї листок
непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих
членів сім'ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює
догляд. 3.2. Для догляду за дорослим членом сім'ї та хворою дитиною,
старшою 14 років, при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах
листок непрацездатності видається на термін до 3 днів. Як виняток,
залежно від важкості перебігу захворювання та побутових умов, цей
термін може бути продовжений за рішенням ЛКК, а в разі її
відсутності - головного лікаря, але не більше 7 календарних днів. 3.3. Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок
непрацездатності видається на період, протягом якого дитина
потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду
за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період
її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. 3.4. Якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює
догляд за хворою дитиною, після закінчення максимального терміну
листка непрацездатності, передбаченого законодавством України,
видається довідка за формою, встановленою МОЗ України (ф.
N 138/0). Довідка про догляд за хворою дитиною видається до одужання
дитини від гострого захворювання або досягнення ремісії у разі
загострення хронічного захворювання, з продовженням у порядку,
передбаченому п.2.2 цієї Інструкції. 3.5. Якщо в сім'ї хворіють двоє або більше дітей одночасно,
то для догляду за ними видається один листок непрацездатності. У
разі виникнення захворювання у дітей в різний час листок
непрацездатності та довідка про догляд за хворою дитиною видається
в кожному конкретному випадку окремо. 3.6. Якщо в період звільнення від роботи згідно з довідкою
про догляд за хворою дитиною захворіла друга дитина або виникло
нове (не пов'язане з попереднім) захворювання у першої дитини, то
довідка закривається і видається новий листок непрацездатності. 3.7. Якщо після виписки в дитячий дошкільний заклад або школу
в дитини виникає ускладнення захворювання, за яким видавався
листок непрацездатності та довідка і ЛКК визначає його як
продовження першого захворювання, то про догляд за дитиною
видається довідка. 3.8. Після виписки дитини із стаціонару в гострому періоді
захворювання листок непрацездатності видається або продовжується
до одужання дитини, але в межах установленого терміну з
урахуванням днів листка непрацездатності, що був виданий для
догляду за дитиною до стаціонарного лікування. 3.9. У разі стаціонарного лікування дітей віком до 6 років
одному із працюючих членів сім'ї або іншій працюючій особі, яка
здійснює догляд за дитиною, видається листок непрацездатності на
весь період перебування в стаціонарі разом з дитиною. У разі стаціонарного лікування важкохворих дітей старшого
віку (6 - 14 років) листок непрацездатності видається одному із
працюючих членів сім'ї або іншій працюючій особі, яка здійснює
догляд за дитиною, на період, коли, за висновком ЛКК, дитина
потребує індивідуального догляду. 3.10. У разі стаціонарного лікування дітей віком до 14 років,
інфікованих вірусом імунодефіциту людини (СНІД) та постраждалих
від наслідків аварії на ЧАЕС, листок непрацездатності видається на
весь період перебування дитини в стаціонарі одному з працюючих
батьків або особі, що його заміняє і здійснює догляд за дитиною. 3.11. Якщо мати або інша працююча особа, яка доглядає за
хворою дитиною, перебуває у цей час у щорічній (основній чи
додатковій) відпустці у зв'язку з навчанням або творчій відпустці,
у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, відпустці без збереження заробітної плати, то листок
непрацездатності видається з дня, коли мати або інша працююча
особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до
роботи. 3.12. Листок непрацездатності видається одному із працюючих
батьків (опікуну або піклувальнику), який виховує дитину-інваліда
до 16 років, лікуючим лікарем до від'їзду в санаторій на весь
термін лікування дитини в санаторії з урахуванням часу на проїзд
туди і назад при наявності висновку ЛКК про необхідність
індивідуального догляду за нею під час лікування у санаторії. У разі порушення режиму особою, що здійснює догляд за
дитиною-інвалідом до 16 років, лікуючий лікар санаторію робить
відповідний запис у листку непрацездатності, який засвідчується
підписом головного лікаря та печаткою санаторію. 3.13. Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка
здійснює догляд за дитиною віком до трьох років, дитиною-інвалідом
віком до 16 років, у випадку хвороби матері (опікуна, іншого члена
сім'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до
3 років, виховує дитину-інваліда віком до 16 років) на період,
коли вона за висновками лікаря не може здійснювати догляд за
дитиною. У цьому випадку листок непрацездатності видається
лікарем-педіатром на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару,
що засвідчує захворювання матері (опікуна, іншого члена сім'ї,
який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3
років, виховує дитину-інваліда віком до 16 років). 3.14. У разі захворювання дитини поза постійним місцем
проживання листок непрацездатності та довідка для догляду за нею
видаються за місцем тимчасового перебування дитини територіальним
лікувально-профілактичним закладом з дозволу головного лікаря, і
мають бути засвідчені його підписом та печаткою цього
лікувально-профілактичного закладу. 3.15. Листок непрацездатності не видається для догляду: а) за хронічним хворим у період ремісії; б) хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової)
відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково
оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років; в) за здоровою дитиною на період карантину; г) за хворим старшим 14 років при стаціонарному лікуванні. 3.16 Для догляду за хворим старше 14 років, який знаходиться
на стаціонарному лікуванні, згідно з висновком ЛКК про
необхідність індивідуального догляду, видається довідка довільної
форми, засвідчена підписом головного лікаря та печаткою
лікувально-профілактичного закладу.
4. Порядок направлення на медико-соціальну експертну

комісію
4.1. Направлення хворого для огляду до МСЕК здійснюють ЛКК
лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання або
лікування при наявності стійкого чи необоротного характеру
захворювання, а також у тому разі, коли хворий був звільнений від
роботи протягом чотирьох місяців з дня настання тимчасової
непрацездатності чи протягом п'яти місяців у зв'язку з одним і тим
самим захворюванням за останні дванадцять місяців, а при
захворюванні на туберкульоз - протягом десяти місяців з дня
настання непрацездатності. 4.2. На МСЕК направляються інваліди для переогляду в зв'язку
із змінами в стані здоров'я, працюючі інваліди - для зміни
трудової рекомендації чи внесення доповнень до індивідуальної
програми реабілітації інваліда тощо. 4.3. У разі визнання хворого інвалідом листок
непрацездатності закривається днем надходження документів хворого
на МСЕК, дата встановлення інвалідності обов'язково вказується у
листку непрацездатності. 4.4. Особам, не визнаним інвалідами: - у разі визнання їх працездатними термін тимчасової
непрацездатності закінчується датою огляду в МСЕК; - у разі визнання їх непрацездатними листок непрацездатності
продовжується до відновлення працездатності або повторного
направлення до МСЕК. 4.5. При відмові хворого від направлення до МСЕК або
несвоєчасному прибутті його на експертизу без поважної причини,
факт відмови або нез'явлення засвідчується відповідною позначкою
про це в листку непрацездатності та в медичній карті амбулаторного
чи стаціонарного хворого. Відмова від направлення до МСЕК і
нез'явлення без поважної причини на огляд МСЕК не є підставою для
виписки хворого на роботу.
5. Порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову

непрацездатність при карантині.
На період тимчасового відсторонення від роботи осіб, робота
яких пов'язана з обслуговуванням населення, які були в контакті з
інфекційними хворими або є бактеріоносіями, у разі неможливості
здійснення тимчасового переведення за їх згодою на іншу роботу, не
пов'язану з ризиком поширення інфекційних хвороб, листок
непрацездатності видається інфекціоністом або лікуючим лікарем
згідно з висновком лікаря-епідеміолога територіальної СЕС.
6. Порядок видачі листка непрацездатності у зв'язку з

вагітністю і пологами
6.1. Листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю і
пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів
вагітності воднораз на 126 календарних днів (70 календарних днів
до передбачуваного дня пологів і 56 - після). 6.2. У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення
ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, на
підставі запису в історії пологів та обмінній карті вагітної,
засвідченого підписом головного лікаря та печаткою
лікувально-профілактичного закладу, де відбувались пологи, за
місцем спостереження за вагітною додатково видається листок
непрацездатності на 14 календарних днів, крім жінок, яких
віднесено до I-IV категорій постраждалих у наслідок аварії на
ЧАЕС. 6.3. Жінкам, які належать до I-IV категорій постраждалих
внаслідок аварії на ЧАЕС, видається листок непрацездатності у
зв'язку з вагітністю і пологами з 27 тижнів вагітності тривалістю
180 календарних днів (90 днів на період допологової відпустки і 90
- на період післяпологової відпустки). 6.4. Якщо вагітна не спостерігалась з приводу вагітності до
дня пологів, листок непрацездатності видається з дня пологів на
період тривалості післяпологової відпустки у порядку,
передбаченому п. 6.1, 6.2, 6.3 цієї Інструкції,
лікувально-профілактичним закладом, у якому відбулися пологи. 6.5. У разі передчасних пологів до 30 тижнів вагітності якщо
жінка виписується з живою дитиною, листок непрацездатності у
зв'язку з вагітністю та пологами видається
лікувально-профілактичним закладом, де відбулися пологи, на 140
календарних днів, а у випадку смерті дитини при таких пологах - на
70 календарних днів. 6.6. Жінкам, які не підлягають загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванню, видається довідка встановленої
форми. 6.7. У зв'язку з операцією штучного переривання вагітності на
бажання жінки (в тому числі міні-аборти) листок непрацездатності
видається на 3 дні з урахуванням дня операції. У разі виникнення
ускладнень під час операції чи в післяабортному періоді листок
непрацездатності видається на весь період тимчасової
непрацездатності. 6.8. У випадках переривання вагітності з інших причин, у тому
числі за медичними або соціальними показаннями, листок
непрацездатності видається з дня госпіталізації жінки на весь
період непрацездатності. 6.9. Жінкам, яким проводиться терапія безпліддя за допомогою
допоміжних репродуктивних технологій, листок непрацездатності
видається лікувально-профілактичним закладом, в якому проводилась
така терапія, від дня початку ультразвукового та гормонального
контролю медикаментозної стимуляції овуляції до моменту
підтвердження наявності вагітності ультразвуковим методом. Питання про подальшу непрацездатність жінки вирішується за
місцем спостереження за вагітною індивідуально залежно від
перебігу вагітності. 6.10. У разі тривалого лікування з приводу патологічного
перебігу вагітності продовження листка непрацездатності
здійснюється у порядку, передбаченому п. 4.1 цієї Інструкції. 6.11. Особам, які всиновили дитину протягом двох місяців з
дня її народження, лікарем жіночої консультації видається листок
непрацездатності на термін з дня усиновлення і до закінчення
післяпологової відпустки з дня народження дитини, зазначеного у
свідоцтві про народження, на підставі свідоцтва про народження
дитини та рішення суду про її усиновлення. 6.12. Під час перебування жінки у відпустці для догляду за
дитиною листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами
видається на загальних підставах.
7. Порядок видачі листка непрацездатності на період

санаторно-курортного лікування
7.1. Листок непрацездатності на період санаторно-курортного
лікування, необхідність якого встановлена ЛКК
лікувально-профілактичного закладу за місцем спостереження,
видається на термін лікування та проїзду до санаторію і назад, але
з урахуванням тривалості щорічної (основної та додаткової)
відпустки. 7.2. Листок непрацездатності видається до від'їзду в
санаторій при наявності: а) путівки; б) довідки з місця роботи про тривалість щорічної (основної
та додаткової) відпустки; в) картки санаторно-курортного відбору.
8. Контроль та відповідальність за порушення Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову

непрацездатність громадян
8.1. Контроль за виконанням цієї Інструкції закладами охорони
здоров'я усіх відомств здійснюють у межах своєї компетенції
Міністерство охорони здоров'я України, Фонд соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України, профспілки та їх об'єднання. 8.2. Відповідальність за стан організації та якості
експертизи тимчасової непрацездатності, зберігання та облік
документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян,
несе керівник закладу охорони здоров'я. 8.3. За порушення порядку видачі та заповнення документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, лікарі несуть
відповідальність згідно з законодавством України. 8.4. Облік бланків листків непрацездатності ведеться за
формою, встановленою МОЗ України (ф. N 036/о). 8.5. У разі виявлення порушень правил видачі, зберігання,
обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, незадовільного стану експертизи тимчасової
непрацездатності лікувально-профілактичний заклад може бути
позбавлений права видавати документи, що засвідчують тимчасову
непрацездатність, у встановленому порядку.
Начальник Головного
управління організації
медичної допомоги населенню М.П.Жданова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: