open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 155/291 від 08.05.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

27 травня 2002 р.

за N 452/6740

Про затвердження Інструкції з планування та обліку

діяльності науково-педагогічних (педагогічних)

працівників вищих військових навчальних закладів

(військових навчальних підрозділів вищих

навчальних закладів, навчальних центрів Збройних

Сил України)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

оборони

N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006

N 317/527 ( z0602-09 ) від 17.06.2009

N 63/71 ( z0289-13 ) від 01.02.2013 }

З метою удосконалення організації планування та обліку
діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих
військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил
України) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію з планування та обліку діяльності
науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових
навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України), що
додається.
2. Накази Міністра оборони України від 23 лютого 1996 року
N 36 та від 30 серпня 1999 року N 264 скасувати.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України
генерал армії України В.П.Шкідченко
Міністр освіти і науки України В.Г.Кремень
Затверджено

Наказ Міністерства оборони

України та Міністерства

освіти і науки України

08.05.2002 N 155/291
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 травня 2002 р.

за N 452/6740
Інструкція

з планування та обліку діяльності науково-педагогічних

(педагогічних) працівників вищих військових навчальних

закладів (військових навчальних підрозділів вищих

навчальних закладів, навчальних центрів

Збройних Сил України)
{ У тексті Інструкції слово "цикл" у відповідних відмінках

замінено словами "предметна (циклова) комісія" у

відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства

оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }
{ У всьому тексті Інструкції слова "Головне управління

оборонного планування" і "(військовий навчальний

підрозділ вищого навчального закладу)" у всіх

відмінках замінено відповідно словами "Головне

управління оборонного та мобілізаційного планування"

та "(військовий навчальний підрозділ вищого

навчального закладу, навчальний центр)" у

відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства

оборони N 63/71 ( z0289-13 ) від 01.02.2013 }
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає організацію планування та обліку
навчальної, клінічної для Української військово-медичної академії
(далі - УВМА), методичної, наукової та науково-технічної та інших
видів діяльності, а також норми навчального навантаження
науково-педагогічних (педагогічних) працівників і поширюється на
вищі військові навчальні заклади I-IV рівнів акредитації,
військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів та
навчальні центри Збройних Сил України (далі - навчальні центри).
Перелік основних видів навчальної, методичної, наукової та
науково-технічної діяльності, а також обсяг часу, що виділяється
на їх проведення, визначаються з урахуванням рекомендацій
Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України. Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006, N 63/71 ( z0289-13 )
від 01.02.2013 }
1.2. Інструкцію розроблено відповідно до вимог чинного
законодавства в галузі навчання, професійної підготовки громадян
України. { Пункт 1.2 в редакції Наказу Міністерства оборони
N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }
1.3. Планування та облік навчального навантаження, клінічної
для УВМА, методичної, наукової та науково-технічної та інших видів
діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників
здійснюються навчальним відділом вищого військового навчального
закладу спільно з навчальними частинами факультетів (відділень) і
кафедрами (предметними (цикловими) комісіями) під керівництвом
заступника начальника вищого військового навчального закладу з
навчальної та наукової роботи (заступника начальника вищого
військового навчального закладу з навчальної роботи). { Абзац
перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 } У військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів
планування та облік навчального навантаження, методичної, наукової
та науково-технічної діяльності науково-педагогічних працівників
покладається на заступника начальника військового навчального
підрозділу. У навчальних центрах планування та облік навчального
навантаження педагогічних працівників організовує і здійснює
заступник начальника навчального центру - начальник навчальної
частини (відділення). { Абзац третій пункту 1.3 глави 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 63/71
( z0289-13 ) від 01.02.2013 }
1.4. Норми навчального навантаження, визначені Інструкцією,
розповсюджуються на військовослужбовців (працівників Збройних Сил
України), які проходять службу (працюють) на посадах
науково-педагогічних (педагогічних) працівників відповідно до
Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ). { Пункт 1.4 в
редакції Наказу Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від
21.02.2006 }
1.5. Для організації планування навчального навантаження,
клінічної для УВМА, методичної, наукової та науково-технічної та
інших видів діяльності науково-педагогічних (педагогічних)
працівників навчальним відділом (навчальною частиною) не пізніше
як за два місяці до початку нового навчального року проводиться
розрахунок та розподіл навчального навантаження
науково-педагогічних (педагогічних) працівників за кафедрами
(предметними (цикловими) комісіями). Розподіл проводиться з
урахуванням навчального навантаження командування вищого
військового навчального закладу (військового навчального
підрозділу вищого навчального закладу, навчального центру) та
командирів підрозділів курсантів (слухачів). { Абзац перший пункту
1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Розрахунки здійснюються на підставі затверджених навчальних
планів і програм.
1.6. Розрахунок обсягу навчального навантаження вищих
військових навчальних закладів (далі - ВВНЗ) I-II рівнів
акредитації та необхідної кількості педагогічних працівників
підписується начальником ВВНЗ і після його узгодження з директором
Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони
України затверджується начальником, якому підпорядкований
військовий навчальний заклад. { Абзац перший пункту 1.6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 317/527
( z0602-09 ) від 17.06.2009 } Чисельність педагогічних працівників ВВНЗ I-II рівнів
акредитації визначається у відповідності до розрахунку обсягу
навчального навантаження на навчальний рік. { Абзац другий пункту
1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 317/527 ( z0602-09 ) від 17.06.2009 } Чисельність науково-педагогічних працівників ВВНЗ, військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі - ВНП ВНЗ)
III-IV рівнів акредитації визначається у відповідності з
вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня
2002 року N 1134 ( 1134-2002-п ) "Про затвердження нормативів
чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів),
докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук,
слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду
науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і
IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної
освіти державної форми власності" (зі змінами). Розрахунок обсягу навчального навантаження ВВНЗ та ВНП ВНЗ
III-IV рівнів акредитації підписується заступником начальника
ВВНЗ або ВНП ВНЗ з навчальної та наукової (навчальної) роботи,
затверджується начальником ВВНЗ або ВНП ВНЗ і є підставою для
розподілу навчального навантаження науково-педагогічних
працівників за кафедрами ВВНЗ, ВНП ВНЗ. Розрахунок обсягу навчального навантаження навчальних центрів
та необхідної кількості педагогічних працівників щороку до 15
листопада підписується начальником навчального центру і після його
узгодження з начальником Головного управління особового складу
Генерального штабу Збройних Сил України та начальником Головного
управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального
штабу Збройних Сил України затверджується начальником, якому
підпорядкований навчальний центр. { Пункт 1.6 доповнено абзацом
п'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони N 317/527
( z0602-09 ) від 17.06.2009; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства оборони N 63/71 ( z0289-13 ) від 01.02.2013 } Чисельність педагогічних працівників навчальних центрів
визначається у відповідності з розрахунком обсягу навчального
навантаження на навчальний рік та щорічно до 1 грудня подається
до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування
Генерального штабу Збройних Сил України для проведення коригування
штатів. { Пункт 1.6 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом
Міністерства оборони N 317/527 ( z0602-09 ) від 17.06.2009; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 63/71
( z0289-13 ) від 01.02.2013 } Пункт 1.6 в редакції Наказу Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 }

{ Пункт 1.7 вилучено на підставі Наказу Міністерства оборони
N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }

1.7. На підставі розподілу обсягів навчального навантаження
між кафедрами (предметними (цикловими) комісіями) начальники
(завідувачі) кафедр (предметних (циклових) комісій) здійснюють
розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними
(педагогічними) працівниками кафедри (предметної (циклової)
комісії). Це, в свою чергу, є підставою для розробки
Індивідуального плану роботи викладача на навчальний рік, який є
основним документом з планування та обліку діяльності
науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових
навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, навчальних центрів). { Абзац перший пункту
1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Індивідуальний план роботи викладача на навчальний рік (далі
- індивідуальний план) має відпрацьовуватися і затверджуватися до
початку нового навчального року. В індивідуальному плані зазначають всі види діяльності, що
планується та яку фактично здійснено. Індивідуальними планами
передбачається навчальна, клінічна для УВМА, наукова та
науково-технічна, методична та інші види діяльності (професійна
(командирська) підготовка, відрядження тощо). { Абзац третій
пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Орієнтований розподіл бюджету службового (робочого) часу
науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових
навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, навчальних центрів) на навчальну, клінічну
для УВМА, наукову та науково-технічну, методичну та інші види
діяльності (професійна (командирська) підготовка, відрядження
тощо) наведений у табл. 1. { Пункт 1.7 доповнено абзацом четвертим
згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від
21.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 63/71 ( z0289-13 ) від 01.02.2013 }
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ Найменування посад | Вид діяльності (% до службового часу) | науково-педагогіч- |--------------------------------------------| них (педагогічних) |навчальна|клініч-|наукова та|методична|інші | працівників | | на | науково- | | | | | | технічна | | | -------------------+---------+-------+----------+---------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------+---------+-------+----------+---------+-----| Начальник |ВВНЗ, | 25-35 | 0 | 20-35 | 20-25 | 15 | кафедри |ВНП ВНЗ | | | | | | (предмет- |--------+---------+-------+----------+---------+-----| ної |УВМА | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | (циклової)|--------+---------+-------+----------+---------+-----| комісії) |Навчаль-| 30-40 | 0 | 0 | 40-50 | 15 | |ні | | | | | | |центри | | | | | | ----------+--------+---------+-------+----------+---------+-----| Заступник |ВВНЗ, | 30-35 | 0 | 20-25 | 20-25 | 15 | начальника|ВНП ВНЗ | | | | | | кафедри |--------+---------+-------+----------+---------+-----| (предмет- |УВМА | 30 | 25 | 15 | 20 | 10 | ної |--------+---------+-------+----------+---------+-----| (циклової)|Навчаль-| 35-45 | 0 | 0 | 35-45 | 15 | комісії) |ні | | | | | | |центри | | | | | | ----------+--------+---------+-------+----------+---------+-----| Професор |ВВНЗ, | 25-30 | 0 | 30-35 | 25-30 |10-15| кафедри |ВНП ВНЗ | | | | | | |--------+---------+-------+----------+---------+-----| |УВМА | 30 | 25 | 20 | 20 | 5 | ----------+--------+---------+-------+----------+---------+-----| Доцент |ВВНЗ, | 30-35 | 0 | 25-30 | 25-30 |10-15| кафедри |ВНП ВНЗ | | | | | | |--------+---------+-------+----------+---------+-----| |УВМА | 30 | 25 | 20 | 20 | 5 | ----------+--------+---------+-------+----------+---------+-----| Старший |ВВНЗ, | 35-45 | 0 | 20-25 | 15-20 |10-15| викладач |ВНП ВНЗ | | | | | | |--------+---------+-------+----------+---------+-----| |УВМА | 35 | 35 | 10 | 15 | 5 | |--------+---------+-------+----------+---------+-----| |Навчаль-| 40-50 | 0 | 0 | 30-35 | 20 | |ні | | | | | | |центри | | | | | | ----------+--------+---------+-------+----------+---------+-----| Викладач |ВВНЗ, | 40-45 | 0 | 25-35 | 15-20 | 15 | |ВНП ВНЗ | | | | | | |--------+---------+-------+----------+---------+-----| |УВМА | 35 | 40 | 10 | 10 | 5 | |--------+---------+-------+----------+---------+-----| |Навчаль-| 45-55 | 0 | 0 | 25-30 | 20 | |ні | | | | | | |центри | | | | | | ----------+--------+---------+-------+----------+---------+-----| Асистент |ВВНЗ, | 45-50 | 0 | 30-35 | 10-15 | 10 | |ВНП ВНЗ | | | | | | |--------+---------+-------+----------+---------+-----| |УВМА | 35 | 40 | 10 | 10 | 5 | ----------+--------+---------+-------+----------+---------+-----| Сержант- |Навчаль-| 50-55 | 0 | 0 | 20-25 | 25 | інструктор|ні | | | | | | (інст- |центри | | | | | | руктор) | | | | | | | (предмет- | | | | | | | ної | | | | | | | (циклової)| | | | | | | комісії) | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- Пункт 1.7 доповнено таблицею 1 згідно з Наказом Міністерства
оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006; в редакції Наказу
Міністерства оборони N 63/71 ( z0289-13 ) від 01.02.2013 }
1.8. Службовий (робочий) час науково-педагогічних
(педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів
(військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів,
навчальних центрів) на навчальну, клінічну для УВМА, методичну,
наукову та інші види діяльності службового характеру
розподіляється начальником (завідувачем) кафедри (предметної
(циклової) комісії) з урахуванням специфіки і завдань, визначених
начальником вищого військового навчального закладу (військового
навчального підрозділу вищого навчального закладу, навчального
центру) особовому складу кафедри (предметної (циклової) комісії)
на поточний рік. { Абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від
21.02.2006 } На професійну (командирську) підготовку виділяється час
відповідно до затверджених програм професійної (командирської)
підготовки з часу, виділеного на інші види діяльності службового
характеру.
1.9. Індивідуальні плани викладачів затверджуються
начальником кафедри (предметної (циклової) комісії), завідувачем
кафедри (предметної (циклової) комісії), а індивідуальні плани
начальників кафедр (предметних (циклових) комісій), завідувачів
кафедр (предметних (циклових) комісій) затверджуються заступником
начальника вищого військового навчального закладу (військового
навчального підрозділу вищого навчального закладу, навчального
центру) з навчальної та наукової (навчальної) роботи або
начальником відповідного факультету, якщо кафедра входить до
складу факультету. Індивідуальні плани начальників предметних
(циклових) комісій навчального центру затверджуються начальником
цього навчального центру.
1.10. Планування навчальної, методичної, наукової та інших
видів діяльності службового характеру здійснюється, виходячи з
орієнтовного службового (робочого) часу на рік
науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових
навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, навчальних центрів), який наведений у таблиці
2.
Таблиця 2 ----------------------------------------------------------------- N |Найменування посад |Вислуга у |Службовий | з/п | |Збройних |(робочий) | | |Силах |час на рік | | |(календарних |(у годинах) | | |років) | | ----+------------------------------+---------------+------------| 1 |Начальник кафедри (предметної |менше 10 років | 1840 | |(циклової) комісії), заступник|від 10 до 15 | 1800 | |начальника кафедри (предметної|років | | |(циклової) комісії), професор,|від 15 до 20 | 1760 | |доцент, старший викладач, |років | | |викладач, сержант-інструктор |від 20 років | 1720 | |(інструктор) предметної |і більше | | |(циклової) комісії, асистент -| | | |військовослужбовці | | | ----+------------------------------+---------------+------------| 2 |Завідувач кафедри (предметної | - | 1548 | |(циклової) комісії), професор,| | | |доцент, старший викладач, | | | |викладач, асистент - праців- | | | |ники Збройних Сил України | | | -----------------------------------------------------------------
{ Пункт 1.10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006, N 63/71 ( z0289-13 )
від 01.02.2013 }
1.11. Розподіл навчального навантаження на навчальний рік між
командуванням, науково-педагогічними (педагогічними) працівниками
та командирами підрозділів курсантів (слухачів) затверджується
начальником вищого військового навчального закладу (військового
навчального підрозділу вищого навчального закладу, навчального
центру) у відповідному наказі про організацію освітньої та
службової діяльності на новий навчальний рік.
1.12. Службовий (робочий) час на рік у днях (для кожного
конкретного науково-педагогічного (педагогічного) працівника)
визначається як різниця між кількістю календарних днів у році та
кількістю вихідних, святкових днів і днів відпустки. Службовий (робочий) час на рік (у годинах) визначається як
добуток службового часу на рік (у днях) і тривалості службового
(робочого) часу в годинах за день. Службовий (робочий) час в годинах за день визначається,
виходячи з 40-годинного службового тижня для
викладачів-військовослужбовців та 36-годинного робочого тижня -
для викладачів з числа працівників Збройних Сил України.
1.13. Для проведення обліку навчального навантаження,
здійсненої клінічної для УВМА, методичної, наукової та
науково-технічної діяльності кожний науково-педагогічний
(педагогічний) працівник не пізніше як за п'ять днів після
закінчення навчального семестру (періоду навчання), виходячи з
обсягу фактично виконаної роботи, підбиває підсумки і заповнює
відповідні графи індивідуального плану. Індивідуальні плани
подаються для аналізу і зберігання до навчального відділу вищого
військового навчального закладу (навчальної частини (відділення)
факультету (навчального центру). Пункт 1.13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006, N 63/71 ( z0289-13 )
від 01.02.2013 }
1.14. Зарахування педагогічного стажу науково-педагогічним
(педагогічним) працівникам ВВНЗ, ВНП ВНЗ здійснюється з моменту
призначення на посаду. Пункт 1.14 в редакції Наказу Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 }

{ Пункт 1.16 вилучено на підставі Наказу Міністерства оборони
N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }

2. Планування та облік навчального навантаження
науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових
навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих
навчальних закладів, навчальних центрах)
2.1. Річне навчальне навантаження науково-педагогічних
(педагогічних) працівників у ВВНЗ та ВНП ВНЗ визначається
відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).
{ Пункт 2.1 в редакції Наказу Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 }

{ Пункт 2.2 вилучено на підставі Наказу Міністерства оборони
N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }

{ Пункт 2.3 вилучено на підставі Наказу Міністерства оборони
N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }

2.2. { Абзац перший пункту 2.2 вилучено на підставі Наказу
Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Норма навчального навантаження для начальників кафедр
(предметних (циклових) комісій), завідувачів кафедр (предметних
(циклових) комісій), професорів, доцентів, старших викладачів, що
обіймають посади, штатне найменування яких передбачає сумісництво
викладацької роботи з виконанням обов'язків начальників служб
вищих військових навчальних закладів (радіаційного, хімічного та
біологічного захисту, зв'язку, інженерної тощо), установлюється на
40 відсотків менше навчального навантаження, визначеного для
науково-педагогічних (педагогічних) працівників за відповідними
навчальними дисциплінами. { Абзац другий пункту 2.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 }
2.3. На період відрядження, хвороби, направлення на
підвищення кваліфікації, навчання, стажування у військах (силах)
викладач звільнюється від навчального навантаження. Установлене
йому на цей період навчальне навантаження виконується іншими
викладачами кафедри (предметної (циклової) комісії) за рахунок
зменшення останнім на цей період обсягу методичної або наукової та
науково-технічної діяльності.
2.4. Обсяг навчального навантаження у вищих військових
навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих
навчальних закладів, навчальних центрах) визначається кількістю
часу, необхідного для проведення всіх видів навчальної діяльності.
Він розраховується на підставі: навчальних планів і робочих навчальних програм; кількості слухачів (курсантів, студентів, ад'юнктів), які
навчаються; { Абзац третій пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від
21.02.2006 } кількості лекційних потоків та навчальних груп (підгруп).

{ Абзац п'ятий пункту 2.4 вилучено на підставі Наказу
Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }

2.5. Під час проведення розрахунків навчального навантаження
науково-педагогічних (педагогічних) працівників установлюють: кількість слухачів (курсантів, студентів) у лекційному
потоці, яка визначається кількістю тих, хто навчається за одним і
тим самим напрямом (спеціальністю) підготовки. Якщо загальна
кількість цих слухачів (курсантів, студентів) більше ніж 100
чоловік, дозволяється поділяти їх на два потоки; кількість слухачів у навчальній групі для Національної
академії оборони України під час підготовки військових фахівців
оперативно-стратегічного рівня - 10-15 чоловік; кількість слухачів у навчальній групі під час підготовки
військових фахівців оперативно-тактичного рівня - 15-20 чоловік; кількість слухачів (курсантів, студентів) у навчальній групі
для вищих військових навчальних закладів під час підготовки
військових фахівців тактичного рівня та студентів вищих навчальних
закладів, які навчаються за програмами офіцерів запасу, - 25-30
чоловік. Кількість слухачів (курсантів, студентів) у навчальній групі
допускається менше від зазначеної під час підготовки за
спеціальностями, приймання на які нечисленне, але під час
проведення занять за однаковими (типовими) програмами навчальних
дисциплін такі лекційні потоки та навчальні групи повинні
об'єднуватися. Навчальні групи поділяються на підгрупи по 12-15 слухачів
(курсантів, студентів) під час проведення лабораторних занять,
групових вправ з оперативно-тактичних, тактичних та
тактико-спеціальних дисциплін, а також під час використання
обчислювальної техніки (за наявності не менше десяти відповідно
обладнаних робочих місць), практичних занять на озброєнні та
військовій техніці, а також з використанням імітаційних засобів
(тренажерів), занять з топогеодезичних зйомок і картографічних
робіт, з інженерної і комп'ютерної графіки (креслення), з
іноземної мови та фізичної підготовки. Навчальні групи поділяються на підгрупи по 8-10 слухачів
(курсантів, студентів) під час проведення групових та практичних
занять з використанням отруйних, радіоактивних і вибухових
речовин, а також занять зі стрільбою бойовими патронами,
снарядами, мінами, з пусками ракет, керованих та некерованих
реактивних снарядів, з метанням бойових гранат, занять з пошукових
робіт, з легководолазної, льотної (штурманської) та
парашутно-десантної підготовки. Разом з тим в одній з підгруп
навчальні заняття проводить підготовлений льотно-інструкторський,
інженерно-технічний, навчально-допоміжний склад та командири
підрозділів слухачів (курсантів, студентів). Навчальні групи поділяються на підгрупи по 5 слухачів під час
проведення занять в Українській військово-медичній академії з
клінічних дисциплін, а також під час проведення занять з
поглибленого вивчення іноземної мови, інших спеціалізованих видів
занять для фахівців військового управління в міжнародних
відносинах. У підрозділах підготовки іноземних військових фахівців
навчальні групи створюються з урахуванням національності і мовної
підготовки слухачів (курсантів), при цьому кількість слухачів
(курсантів) у навчальній групі визначається на підставі
міжнародних угод (договорів) про підготовку іноземних військових
фахівців, укладених Міністерством оборони України, і не повинна
перевищувати 10 осіб. { Пункт 2.5 доповнено абзацом десятим згідно
з Наказом Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від
21.02.2006 }
2.6. Під час проведення розрахунків обсягу навчального
навантаження у вищих військових навчальних закладах (військових
навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, навчальних
центрах), планування та обліку діяльності науково-педагогічних
(педагогічних) працівників академічні години прирівнюють до
астрономічних.
2.7. Обсяг навчального навантаження науково-педагогічних
працівників у вищих військових навчальних закладах (військових
навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, навчальних
центрах) III-IV рівнів акредитації розраховується, виходячи з
переліку основних видів навчальної діяльності та встановлених норм
на їх проведення, наведених у таблиці 3.
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------- N |Вид навчальної |Норма часу |Примітка | з/п |діяльності |(в годинах) | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------+--------------+------------------------| 1 |Читання лекції |1 година на |відповідно до навчальних| | |потік за одну |планів і програм | | |академічну | | | |годину | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 2 |Проведення |1 година на |відповідно до навчальних| |семінарських занять,|групу за одну |планів і програм | |групових занять, |академічну | | |групових вправ, |годину | | |самостійних занять | | | |під керівництвом | | | |викладача | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 3 |Проведення |1 година на |відповідно до навчальних| |лабораторних і |половину групи|планів і програм | |практичних занять |за одну | | | |академічну | | | |годину | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 4 |Перевірка звітів з |0,1 години |не більше 20 годин на | |лабораторних робіт |на один звіт |навчальну дисципліну на | |та практичних занять| |рік | |з використанням | | | |електронно-обчислю- | | | |вальної техніки | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 5 |Проведення тактичних|1 година на |відповідно до навчальних| |(тактико- |групу за одну |планів і програм за те- | |спеціальних) навчань|академічну |матикою: рота (батарея) | |(занять), командно- |годину |- 2 викладачам; бата- | |штабних навчань, | |льйон (дивізіон, ескад- | |воєнних (воєнно- | |рилья) - 3 викладачам; | |спеціальних) ігор | |полк - 4 викладачам; | | | |бригада - 5 викладачам; | | | |тактична група (ескад- | | | |ра) - 6 викладачам; | | | |оперативне командування | | | |(корпус) - 8 викладачам;| | | |застосування видів Зб- | | | |ройних Сил України - 10 | | | |викладачам, застосування| | | |Збройних Сил України | | | |(воєнно-історичні ігри) | | | |- 12 викладачам, але не | | | |більше навчального часу,| | | |що відведений виклада- | | | |чам, які залучаються до | | | |проведення навчань, | | | |згідно з планом навчань | ----+--------------------+--------------+------------------------| 6 |Проведення |15% від |відповідно до навчальних| |консультацій зі |кількості |планів і програм (крім | |слухачами |годин на |військового стажування, | |(курсантами, |лекції та 10% |курсових та | |студентами) |від загальної |кваліфікаційних робіт | | |кількості |(проектів, задач) | | |годин на інші | | | |види | | | |навчальних | | | |занять на одну| | | |навчальну | | | |групу | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 7 |Керівництво і |6 годин на 1 |у тому числі 0,5 години | |проведення захисту |проект |кожному члену комісії | |курсових проектів |(роботу) | | |(робіт, задач) |8 годин на 1 |на оперативно-тактичному| | |роботу |факультеті Національної | | |(задачу) |академії оборони | | | |України, на командно- | | | |штабних факультетах | | | |інших військових | | | |навчальних закладів, у | | | |тому числі 0,5 години | | | |кожному члену комісії | | |10 годин |на оперативно-страте- | | |на 1 роботу |гічному факультеті | | |(задачу) |Національної академії | | | |оборони України, в | | | |тому числі одна година | | | |кожному члену комісії | ----+--------------------+--------------+------------------------| 8 |Перевірка |0,5 години на |не більше 0,5 години | |контрольних та |одну роботу |на кожного слухача | |розрахунково-графіч-|(залік або |(курсанта, студента) на | |них (графічних) |тестування при|один кредит навчального | |робіт (у тому числі |модульному |часу | |на картах), прове- |контролі) | | |дення заліків | | | |(тестування) за | | | |визначений | | | |змістовний модуль | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 9 |Проведення |2 години |вступний іспит | |консультацій перед |на потік | | |іспитами |2 години |семестровий та державний| | |на групу |іспити | ----+--------------------+--------------+------------------------| 10 |Проведення |0,33 години |відповідно до навчальних| |диференційованих |на кожного |планів і програм | |заліків, що |слухача | | |виносяться на |(курсанта, | | |екзаменаційну сесію |студента) | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 11 |Проведення |0,5 години |під час проведення | |семестрових іспитів |на кожного з |іспиту комісією - 0,5 | | |тих, хто |години кожному члену | | |екзаменується |комісії | ----+--------------------+--------------+------------------------| 12 |Керівництво |1 година на |відповідно до навчальних| |військовим |одну групу, |планів і програм | |(флотським) |підгрупу |стажування (практики). | |стажуванням, | |Група може бути | |виробничою та | |розділена на дві | |іншими видами | |підгрупи для проходження| |практики | |практики на різних | | | |об'єктах | ----+--------------------+--------------+------------------------| 13 |Проведення |0,5 години на |кожному з двох | |захисту звітів |один звіт |викладачів - членів | |слухачів (курсантів)| |комісії | |за військове | | | |стажування, | | | |виробничу та інші | | | |види практики | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 14 |Керівництво, |50 годин |у тому числі: | |консультація, |на 1 квалі- |керівнику - 40 годин; | |рецензування |фікаційну |консультанту - 6 годин; | |кваліфікаційних |роботу |рецензенту - 4 години | |робіт (проектів, |(проект, | | |задач) освітньо- |задачу) | | |кваліфікаційного | | | |рівня "спеціаліст" | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 15 |Керівництво, |60 годин на 1 |у тому числі: | |консультація, |кваліфікаційну|керівнику - 50 годин, | |рецензування |роботу |консультанту - | |кваліфікаційних |(проект, |6 годин, рецензенту - | |робіт (проектів, |задачу) |4 години | |задач) освітньо- | | | |кваліфікаційного | | | |рівня "магістр" | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 16 |Керівництво, |30 годин на |у тому числі: | |консультація, |кваліфікаційну|керівнику - 25 годин; | |рецензування |роботу |консультанту - 3 години;| |кваліфікаційних |(проект, |рецензенту - 2 години | |робіт (проектів, |задачу) | | |задач) освітньо- | | | |кваліфікаційного | | | |рівня "бакалавр" | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 17 |Керівництво |20 годин на | | |екстернами |одного | | | |екстерна на | | | |рік | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 18 |Проведення |2 години на |3 години на одного | |позааудиторного |одного слухача|слухача (курсанта, | |читання з іноземної |(курсанта, |студента) на рік у | |мови (української |студента) |військових навчальних | |як іноземної) |на рік |закладах, де іноземна | | | |мова є профільною | | | |дисципліною | | | |спеціальності | ----+--------------------+--------------+------------------------| 19 |Проведення | | | |державних іспитів | | | |і захисту | | | |кваліфікаційних | | | |робіт (проектів, | | | |задач): | | | |проведення іспитів |0,5 години |кожному члену комісії, | | |(0,75 години |але не більше 6 годин за| | |на комплексний|один день роботи | | |іспит) на | | | |кожного з тих,| | | |хто | | | |екзаменується | | |проведення захисту |1 година |кожному члену комісії, | |кваліфікаційних |на одну роботу|але не більше 6 годин за| |робіт (проектів, |(проект, |один день роботи | |задач) |задачу) | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 20 |Проведення усних |0,25 години |кожному з двох | |вступних іспитів до |на одного |екзаменаторів - членів | |військових |кандидата на |комісії | |навчальних закладів |навчання | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 21 |Проведення |4 години на |чисельність потоку | |письмових вступних |один потік |100-120 чоловік (ті, | |іспитів до | |хто складає іспит) | |військових |0,5 години на |роботу перевіряє один | |навчальних закладів |перевірку |викладач | | |однієї | | | |письмової | | | |роботи | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 22 |Повторна перевірка |0,15 години на|вибіркова перевірка до | |письмових робіт на |перевірку |5% від загальної | |вступних іспитах |однієї |кількості письмових | | |письмової |робіт | | |роботи | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 23 |Проведення |1 година на |відповідно до навчальних| |навчальних занять |одну групу |планів і програм | |на академічних | | | |(офіцерських) | | | |курсах, на постійно | | | |діючих курсах | | | |підвищення | | | |кваліфікації | | | |науково- | | | |педагогічних | | | |(педагогічних) | | | |працівників | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 24 |Керівництво тими, |30 годин на |за рішенням вченої ради | |хто здобуває |одного |військового навчального | |науковий ступінь |здобувача |закладу | |шляхом самостійної |на рік | | |роботи під науковим | | | |керівництвом | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 25 |Проведення вступних |1 година на |кожному з трьох членів | |іспитів з |кожного з тих,|комісії (на кожний | |кандидатами, які |хто складає |іспит) | |вступають до |іспит | | |ад'юнктури | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 26 |Проведення |1 година на |кожному з трьох членів | |кандидатських |кожного з тих,|комісії (на кожний | |іспитів з ад'юнктами|хто складає |іспит) | |та здобувачами |іспит | | |наукового ступеня | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 27 |Рецензування |2 години на | | |рефератів |один реферат, | | |кандидатів до |8 годин на | | |ад'юнктури, наукових|одну доповідь | | |доповідей кандидатів| | | |до докторантури | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 28 |Керівництво |50 годин | | |ад'юнктами |на одного | | |та консультування |ад'юнкта (док-| | |докторантів |торанта) на | | | |рік | | ------------------------------------------------------------------
{ Таблиця 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }
2.8. Обсяг навчального навантаження педагогічних працівників
у вищих військових навчальних закладах I-II рівнів акредитації та
навчальних центрах розраховується, виходячи з переліку основних
видів навчальної діяльності та встановлених норм на їх проведення,
наведених у таблиці 4. { Абзац перший пункту 2.8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 }

Таблиця 4
------------------------------------------------------------------- N |Вид навчальної |Норма часу |Примітка | з/п |діяльності |(в годинах) | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------+--------------+------------------------| 1 |Читання лекції |1 година |відповідно до навчальних| | |на потік за |планів і програм | | |одну | | | |академічну | | | |годину | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 2 |Проведення |1 година |відповідно до навчальних| |семінарських занять,|на групу за |планів і програм | |групових занять, |одну | | |групових вправ, |академічну | | |самостійних занять |годину | | |під керівництвом | | | |викладача | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 3 |Проведення |1 година на |відповідно до навчальних| |лабораторних і |половину |планів і програм | |практичних занять |групи за одну | | | |академічну | | | |годину | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 4 |Перевірка звітів з |0,1 години |не більше 20 годин на | |лабораторних робіт |на один звіт |навчальну дисципліну | |та практичних занять| |на рік | |з використанням | | | |електронно-обчислю- | | | |вальної техніки | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 5 |Проведення |1 година на |відповідно до навчальних| |тактичних (тактико- |одну групу |планів і програм за | |спеціальних) |за одну акаде-|тематикою: | |навчань (занять), |мічну годину |рота (батарея), | |командно-штабних | |батальйон (дивізіон, | |навчань, воєнних | |ескадрилья) - 2 | |(воєнно-спеці- | |викладачам | |альних) ігор | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 6 |Проведення |15% кількості |відповідно до навчальних| |консультацій зі |годин на лек- |планів і програм (крім | |слухачами |ції та 10% за-|військового стажування, | |(курсантами, |гальної кіль- |курсових та | |студентами) |кості годин |кваліфікаційних робіт | | |на інші види |(проектів, задач) | | |навчальних | | | |занять на одну| | | |навчальну | | | |групу | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 7 |Керівництво і | |у тому числі 0,33 години| |проведення захисту | |кожному члену комісії | |курсових проектів | | | |(робіт, задач): | | | |із загальноосвітніх |2 години на | | |навчальних |один проект | | |дисциплін |(роботу) | | |із фахових |3 години на | | |навчальних |один проект | | |дисциплін |(роботу) | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 8 |Перевірка |0,33 години |не більше 0,5 години | |контрольних та |на одну роботу|на одного слухача | |розрахунково- |(залік або |(курсанта, студента) на | |графічних (графіч- |тестування при|один кредит навчального | |них) робіт (у тому |модульному |часу | |числі на картах), |контролі) | | |проведення заліків | | | |(тестування) за | | | |визначений | | | |змістовний модуль | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 9 |Проведення |2 години |вступний іспит | |консультацій перед |на потік | | |іспитами | | | | |2 години |семестровий та державний| | |на групу |іспити | ----+--------------------+--------------+------------------------| 10 |Проведення |0,25 години |відповідно до навчальних| |диференційованих |на одного |планів і програм | |заліків, що |слухача | | |виносяться на |(курсанта, | | |екзаменаційну сесію |студента) | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 11 |Проведення |0,33 години |під час проведення | |семестрових іспитів |на кожного |іспиту комісією - 0,5 | | |з тих, хто |години кожному члену | | |екзаменується |комісії | ----+--------------------+--------------+------------------------| 12 |Керівництво |1 година на |відповідно до навчальних| |військовим |одну групу |планів і програм | |(флотським) | |стажування (практики). | |стажуванням, | |Група може бути | |виробничою та іншими| |розділена на дві | |видами практики | |підгрупи для проходження| | | |практики на різних | | | |об'єктах | ----+--------------------+--------------+------------------------| 13 |Проведення захисту |0,5 години на |кожному з двох | |звітів слухачів |один звіт |викладачів - членів | |(курсантів) за | |комісії | |військове | | | |стажування, | | | |виробничу та інші | | | |види практики | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 14 |Керівництво, |30 годин на |у тому числі: | |консультація, |кваліфі- |керівнику - 22 години; | |рецензування |каційну |консультанту - 4 години;| |кваліфікаційних |роботу |рецензенту - 4 години | |робіт (проектів, |(проект, | | |задач) освітньо- |задачу) | | |кваліфікаційного | | | |рівня "бакалавр" | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 15 |Керівництво, |30 годин на |у тому числі: | |консультація, |кваліфі- |керівнику - 22 години; | |рецензування |каційну |консультанту - 4 години;| |кваліфікаційних |роботу |рецензенту - 4 години | |робіт (проектів, |(проект, | | |задач) освітньо- |задачу) | | |кваліфікаційного | | | |рівня "молодший | | | |спеціаліст" | | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 16 |Керівництво |20 годин на | | |екстернами |одного | | | |екстерна на | | | |рік | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 17 |Проведення |2 години на |3 години на одного | |позааудиторного |одного |слухача (курсанта, | |читання з іноземної |слухача |студента) на рік у | |мови (української |(курсанта, |військових навчальних | |як іноземної) |студента) |закладах, де іноземна | | |на рік |мова є профільною | | | |дисципліною | | | |спеціальності | ----+--------------------+--------------+------------------------| 18 |Проведення | | | |державних іспитів і | | | |захист | | | |кваліфікаційних | | | |робіт (проектів, | | | |задач): | | | |проведення іспитів |0,5 години |кожному члену комісії, | | |на одного |але не більше 6 годин | | |слухача |за один день | | |(курсанта, | | | |студента) | | |проведення захисту |1 година |кожному члену комісії, | |кваліфікаційних |на одну |але не більше 6 годин | |робіт (проектів, |роботу |за один день роботи | |задач) |(проект, | | | |задачу) | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 19 |Проведення усних |0,25 години |кожному з двох | |вступних іспитів |на одного |екзаменаторів - членів | | |кандидата на |комісії | | |навчання | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 20 |Проведення |4 години на |чисельність потоку | |письмових вступних |один потік |100-120 чоловік (ті, | |іспитів | |хто складає іспит) | | |0,5 години |роботу перевіряє один | | |на перевірку |викладач | | |однієї пись- | | | |мової роботи | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 21 |Повторна перевірка |0,15 години |вибіркова перевірка до | |письмових робіт на |на перевірку |5% від загальної | |вступних іспитах |однієї |кількості письмових | | |письмової |робіт | | |роботи | | ----+--------------------+--------------+------------------------| 22 |Проведення |1 година на |відповідно до навчальних| |навчальних занять |одну групу |планів і програм | |на академічних | | | |(офіцерських) | | | |курсах, на постійно | | | |діючих курсах | | | |підвищення | | | |кваліфікації | | | |педагогічних | | | |працівників | | | ------------------------------------------------------------------
{ Таблиця 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }
2.9. Під час проведення розрахунків обсягу навчального
навантаження у вищих військових навчальних закладах (військових
навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, навчальних
центрах) заповнюють таблицю, яка має відповідні графи: Графа 1. Зазначається назва кафедри (предметної (циклової)
комісії) і навчальних дисциплін, які викладаються цією кафедрою
(предметною (цикловою) комісією). { Абзац другий пункту 2.9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Графа 2. Перелічуються спеціальності (спеціалізації), за
якими вивчається кожна навчальна дисципліна. Найменування
спеціальностей (спеціалізацій) у графі указуються скорочено або
умовними позначеннями. Графа 3. Зазначається кількість слухачів (курсантів,
студентів, ад'юнктів), які вивчають відповідну навчальну
дисципліну за окремою програмою. { Абзац четвертий пункту 2.9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Якщо навчальна дисципліна вивчається слухачами (курсантами,
студентами, ад'юнктами) декількох спеціальностей (спеціалізацій)
за однією програмою, то зазначається загальна (підсумкова)
кількість тих, хто навчається. { Абзац п'ятий пункту 2.9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Графа 4. Зазначається кількість лекційних потоків. Графа 5. Зазначається кількість навчальних груп для
проведення навчальних занять. Графа 6. Зазначається кількість підгруп для проведення
навчальних занять. Графа 7. Зазначається кількість годин, передбачених робочою
програмою навчальної дисципліни на читання лекцій. { Абзац
дев'ятий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Графа 8. Визначається обсяг навчального навантаження на
читання лекцій як добуток кількості годин, зазначеної у графі 7, і
зазначеної у графі 4 кількості лекційних потоків. Графа 9. Зазначається кількість годин, яка відводиться
робочою програмою навчальної дисципліни на проведення занять у
складі навчальної групи (без поділення на підгрупи). При цьому
час, який відводиться програмою на проведення тактичних
(тактико-спеціальних) навчань (занять), командно-штабних навчань,
воєнних (воєнно-спеціальних) ігор, на виконання курсових робіт
(проектів, задач), на військове стажування, виробничу та інші види
практики, в цій графі не враховується. { Абзац одинадцятий пункту
2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Графа 10. Визначається обсяг навчального навантаження на
проведення занять у складі навчальної групи як добуток кількості
годин, зазначеної у графі 9, і зазначеної у графі 5 кількості
навчальних груп. Графа 11. Зазначається час, який відводиться на навчальні
заняття, під час проведення яких навчальна група поділяється на
підгрупи. Графа 12. Визначається обсяг навчального навантаження на
проведення занять, під час яких навчальна група поділяється на
підгрупи, як добуток кількості годин, зазначеної у графі 11, і
відповідної кількості підгруп, зазначеної у графі 6. Графа 13. Визначається час для перевірки звітів лабораторних
робіт (практичних занять з використанням електронно-обчислювальної
техніки) за навчальною дисципліною як добуток кількості годин,
зазначеної у пункті 4 таблиць 3 та 4, і кількості лабораторних
робіт, передбаченої робочою програмою навчальної дисципліни, та
кількості тих, хто навчається (графа 3). { Абзац п'ятнадцятий
пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Графа 14. Зазначається тематика (рота, батальйон, полк,
дивізія тощо) тактичних (тактико-спеціальних) навчань (занять),
командно-штабних навчань, воєнних (воєнно-спеціальних) ігор і
кількість годин, що відводиться за робочою програмою навчальної
дисципліни на навчання (заняття) за кожною тематикою, окремими
рядками. Тематика навчань (занять) позначається літерами: рота
(батарея) - р, батальйон (дивізіон, ескадрилья) - б, полк - п,
бригада - бр, тактична група (ескадра) - тг, оперативне
командування (корпус) - к, застосування видів Збройних Сил України
- ВЗСУ, застосування Збройних Сил України (воєнно-історичні ігри)
- ЗСУ. { Абзац шістнадцятий пункту 2.9 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від
21.02.2006 } Графа 15. Визначається обсяг навчального навантаження на
проведення тактичних (тактико-спеціальних) навчань (занять),
командно-штабних навчань, воєнних (воєнно-спеціальних) ігор за
відповідною тематикою як добуток кількості годин, зазначеної в
графі 14, кількості викладачів, визначеної в пункті 5 таблиць 3 та
4, і зазначеної в графі 5 кількості навчальних груп. Графа 16. Визначається час на проведення консультацій із
слухачами (курсантами, студентами, ад'юнктами). { Абзац
вісімнадцятий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Розраховуючи час для проведення консультацій за навчальною
дисципліною, спочатку визначають кількість годин на проведення
консультацій з лекційного матеріалу (перша складова), а потім -
кількість годин на проведення консультацій з інших видів
навчальних занять (друга складова). Ці складові визначаються як
добуток відповідної кількості годин, передбаченої в пункті 6
таблиць 3 та 4, і кількості навчальних груп, зазначеної в графі 5.
Сума цих складових записується у графу 16. Кількість годин, що передбачена навчальним планом на
виконання курсових робіт (проектів, задач), при цьому не
враховується. Графа 17. Визначається обсяг навчального навантаження з
керівництва виконанням курсових робіт (проектів, задач) як добуток
кількості годин, зазначеної в пункті 7 таблиць 3 та 4, і кількості
слухачів (курсантів, студентів), які виконують курсові роботи
(проекти, задачі). Загальні витрати часу на керівництво курсовими роботами
(проектами, задачами) за весь період навчання не повинні
перевищувати з розрахунку на одного курсанта (студента): 30 годин
- при п'ятирічному терміні навчання, 24 годин - при чотирирічному
терміні навчання, 12 годин - при трирічному терміні навчання; на
одного слухача оперативно-тактичного факультету (інституту)
Національної академії оборони України та командно-штабних
факультетів інших вищих військових навчальних закладів - 16 годин,
на одного слухача оперативно-стратегічного факультету Національної
академії оборони України - 10 годин. Графа 18. Визначається час на перевірку контрольних робіт
(розрахунково-графічних робіт тощо) та проведення заліків
(тестування) під час проведення модульного контролю як добуток
кількості годин, зазначеної в пункті 8 таблиць 3 та 4, кількості
тих, хто навчається (графа 3), і кількості робіт (заліків під час
проведення модульного контролю) за цією навчальною дисципліною. Графа 19. Визначається обсяг часу на проведення
диференційованих заліків, що виносяться на екзаменаційну сесію, як
добуток кількості годин, зазначеної в пункті 10 таблиць 3 та 4, і
кількості тих, хто навчається (графа 3). Графа 20. Визначається обсяг часу на проведення семестрових
іспитів як добуток кількості годин, зазначеної в пункті 11 таблиць
3 та 4, кількості слухачів (курсантів, студентів, ад'юнктів),
зазначеної в графі 3, і передбаченої навчальним планом за
навчальною дисципліною (з урахуванням часу на проведення
консультацій перед іспитами) кількості іспитів. { Абзац двадцять
п'ятий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Графа 21. Визначається обсяг часу на керівництво військовим
стажуванням, виробничою та іншими видами практики слухачів
(курсантів, студентів) як добуток кількості годин, яка відводиться
навчальним планом на військове стажування, виробничу та інші види
практики, і кількості навчальних груп (підгруп), які проходять
стажування (практику) під керівництвом викладача. Графа 22. Визначається обсяг часу на захист звітів з
військового стажування, виробничої та інших видів практики як
добуток кількості годин, зазначеної в пункті 13 таблиць 3 та 4, і
зазначеної в графі 3 подвійної кількості слухачів (курсантів,
студентів). Графа 23. Зазначається кількість слухачів (курсантів,
студентів), які виконують кваліфікаційну роботу (проект, задачу)
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за навчальними
дисциплінами кафедри. { Абзац двадцять восьмий пункту 2.9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Графа 24. Зазначається кількість слухачів (курсантів,
студентів), які виконують кваліфікаційну роботу (проект, задачу)
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за навчальними
дисциплінами кафедри. { Пункт 2.9 доповнено абзацом двадцять
дев'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Графа 25. Визначається обсяг часу на керівництво слухачами
(курсантами, студентами), які виконують кваліфікаційну роботу
(проект, задачу) освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", як
добуток кількості годин, зазначеної в пункті 14 таблиці 3, і
зазначеної в графі 23 кількості слухачів (курсантів, студентів),
які виконують цю роботу (проект, задачу) за навчальними
дисциплінами кафедри. { Абзац тридцятий пункту 2.9 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Графа 26. Визначається обсяг часу на керівництво слухачами
(курсантами, студентами), які виконують кваліфікаційну роботу
(проект, задачу) освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", як
добуток кількості годин, зазначеної в пункті 15 табл. 3, і
зазначеної в графі 24 кількості слухачів (курсантів, студентів),
які виконують цю роботу (проект, задачу) за навчальними
дисциплінами кафедри. { Пункт 2.9 доповнено абзацом тридцять
першим згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 )
від 21.02.2006 } Графа 27. Зазначається кількість слухачів (курсантів,
студентів), які виконують кваліфікаційну роботу (проект, задачу)
освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" ("молодший спеціаліст")
за навчальними дисциплінами кафедри. { Абзац тридцять другий
пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Графа 28. Визначається обсяг часу на керівництво слухачами
(курсантами, студентами), які виконують кваліфікаційну роботу
(проект, задачу) освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
("молодший спеціаліст"), як добуток кількості годин, зазначеної в
пункті 16 таблиці 3 та в пунктах 14, 15 таблиці 4, і зазначеної в
графі 27 кількості слухачів (курсантів, студентів), які виконують
цю роботу (проект, задачу) за навчальними дисциплінами кафедри.
{ Абзац тридцять третій пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від
21.02.2006 } Графа 29. Визначається обсяг часу на керівництво слухачами
(курсантами, студентами), які самостійно засвоюють програму
підготовки за спеціальністю, як добуток кількості годин,
зазначеної в пункті 17 таблиці 3, і кількості тих, хто навчається
за індивідуальними планами. { Абзац тридцять четвертий пункту 2.9
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Графа 30. Визначається обсяг часу на консультування
докторантів, керівництво ад'юнктами та тими, хто здобуває науковий
ступінь шляхом самостійної роботи під науковим керівництвом, як
добуток кількості годин, зазначеної в пунктах 24 і 28 таблиці 3, і
кількості докторантів, ад'юнктів (тих, хто здобуває науковий
ступінь шляхом самостійної роботи під науковим керівництвом).
{ Абзац тридцять п'ятий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від
21.02.2006 } Графа 31. Визначається час на прийняття позааудиторного
читання з іноземної мови як добуток кількості годин, зазначеної в
пункті 18 табл. 3 (пункті 17 табл. 4), і кількості слухачів
(курсантів, студентів), які здають норми позааудиторного читання.
{ Абзац тридцять шостий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від
21.02.2006 } Графа 32. Визначається обсяг часу на проведення державних
іспитів як добуток кількості годин, зазначеної в пункті 19 табл. 3
(пункті 18 табл. 4), кількості слухачів (курсантів, студентів),
які складають іспити, і кількості членів державної екзаменаційної
(атестаційної) комісії, які беруть участь у проведенні іспитів і
входять до штату вищого військового навчального закладу
(військового навчального підрозділу вищого навчального закладу,
навчального центру). { Абзац тридцять сьомий пункту 2.9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Графа 33. Визначається обсяг часу на проведення захисту
кваліфікаційних робіт (проектів, задач) як добуток кількості
годин, зазначеної в пункті 19 табл. 3 (пункті 18 табл. 4),
кількості слухачів (курсантів, студентів), які захищають
кваліфікаційні роботи, і кількості членів державної екзаменаційної
(атестаційної) комісії, які беруть участь у проведенні захисту
кваліфікаційних робіт (проектів, задач) і входять до штату вищого
військового навчального закладу (військового навчального
підрозділу вищого навчального закладу, навчального центру).
{ Абзац тридцять восьмий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від
21.02.2006 } Графа 34. Зазначається орієнтовна чисельність абітурієнтів,
які вступають до вищого військового навчального закладу
(військового навчального підрозділу вищого навчального закладу,
навчального центру). { Абзац тридцять дев'ятий пункту 2.9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Графа 35. Визначається обсяг часу на проведення усних іспитів
від абітурієнтів як добуток кількості годин, зазначеної в пункті
20 табл. 3 (пункті 19 табл. 4), і подвійної орієнтовної кількості
абітурієнтів, зазначеної в графі 34, та часу, який дається для
проведення консультацій перед іспитами. { Абзац сороковий пункту
2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 } Графа 36. Визначається обсяг часу на проведення письмових
вступних іспитів, який ураховує дві складові. Перша складова (на
проведення письмового іспиту) - добуток кількості годин,
зазначеної в пункті 21 табл. 3 (пункті 20 табл. 4), і кількості
потоків абітурієнтів. Друга складова (на перевірку письмових
робіт) - добуток кількості годин, зазначеної в пункті 21,
орієнтовної кількості абітурієнтів, які вступають до вищих
військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів, навчальних центрів), та часу, який
дається для повторної перевірки письмових робіт, як добутку
кількості годин, зазначеної в пункті 22 табл. 3 (пункті 21 табл.
4), і п'яти відсотків від орієнтовної кількості абітурієнтів.
{ Абзац сорок перший пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від
21.02.2006 } Графа 37. Визначається час на інші види навчальної
діяльності, а саме: { Абзац сорок другий пункту 2.9 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 } проведення вступних іспитів з кандидатами, які вступають до
ад'юнктури; проведення кандидатських іспитів з ад'юнктами та здобувачами
наукового ступеня; { Абзац сорок четвертий пункту 2.9 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 } рецензування рефератів (наукових доповідей) кандидатів, які
вступають до ад'юнктури (докторантури); { Абзац сорок п'ятий
пункту 2.9 в редакції Наказу Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 } проведення навчальних занять на курсах підвищення
кваліфікації (короткотермінових курсах). Графа 38. Визначається загальний час на проведення всіх видів
навчальної діяльності як сума визначених у графах 8, 10, 12, 13,
15-22, 25-26, 28-33, 35-37 окремих складових часу, відведеного на
здійснення цієї діяльності. { Абзац сорок сьомий пункту 2.9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 99/116
( z0232-06 ) від 21.02.2006 }

{ Абзац сорок восьмий пункту 2.9 вилучено на підставі Наказу
Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }
{ Абзац сорок дев'ятий пункту 2.9 вилучено на підставі Наказу
Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }
{ Абзац п'ятдесятий пункту 2.9 вилучено на підставі Наказу
Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }
{ Абзац п'ятдесят перший пункту 2.9 вилучено на підставі
Наказу Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }
{ Абзац п'ятдесят другий пункту 2.9 вилучено на підставі
Наказу Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }
{ Абзац п'ятдесят третій пункту 2.9 вилучено на підставі
Наказу Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }
{ Абзац п'ятдесят четвертий пункту 2.9 вилучено на підставі
Наказу Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }
{ Абзац п'ятдесят п'ятий пункту 2.9 вилучено на підставі
Наказу Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }
{ Абзац п'ятдесят шостий пункту 2.9 вилучено на підставі
Наказу Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }
{ Абзац п'ятдесят сьомий пункту 2.9 вилучено на підставі
Наказу Міністерства оборони N 99/116 ( z0232-06 ) від 21.02.2006 }

3. Планування та облік методичної, наукової та
науково-технічної діяльності науково-педагогічних (педагогічних)
працівників у вищому військовому навчальному закладі (військовому
навчальному підрозділі вищого навчального закладу, навчальному
центрі)
3.1. У вищому військовому навчальному закладі планування та
облік методичної діяльності здійснюються навчальним відділом,
наукової та науково-технічної діяльності - науково-організаційним
відділом спільно з навчальними частинами факультетів (відділень)
та кафедрами (предметними (цикловими) комісіями) під керівництвом
заступника начальника вищого військового навчального закладу з
навчальної та наукової роботи (заступників начальника вищого
військового навчального закладу з навчальної та наукової роботи). У військовому навчальному підрозділі вищого військового
навчального закладу планування та облік методичної, наукової та
науково-технічної діяльності науково-педагогічних (педагогічних)
працівників покладається на заступника начальника військового
навчального підрозділу. У навчальному центрі планування та облік методичної
діяльності педагогічних працівників покладається на заступника
начальника навчального центру - начальника навчальної частини
(відділення). { Пункт 3.1 глави 3 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства оборони N 63/71 ( z0289-13 ) від 01.02.2013 }
3.2. Планування, організація і проведення заходів з
методичної діяльності у вищому військовому навчальному закладі
(військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу,
навчальному центрі) включають: розробку річного плану методичної діяльності вищого
військового навчального закладу (військового навчального
підрозділу вищого навчального закладу, навчального центру) та
контроль за його виконанням; підготовку та організацію методичних зборів, методичних
конференцій і нарад, що проводяться під керівництвом начальника
вищого військового навчального закладу (військового навчального
підрозділу вищого навчального закладу, навчального центру) або
його заступників, засідань вченої (педагогічної) ради,
міжкафедральних (міжпредметних (міжциклових)) методичних нарад;
{ Абзац третій пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства оборони N 63/71 ( z0289-13 ) від 01.02.2013 } організацію і проведення доповідей та лекцій з етодики навчання і виховання, а також з питань загальної та
військової педагогіки і психології; вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду викладання
та методичної діяльності на кафедрах (предметних (циклових)
комісіях) вищого військового навчального закладу, військового
навчального підрозділу вищого навчального закладу (навчального
центру) та інших вищих навчальних закладів (навчальних центрів).
{ Абзац п'ятий пункту 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства
оборони N 63/71 ( z0289-13 ) від 01.02.2013 }
3.3. Мета, зміст та форми заходів з методичної діяльності, а
також терміни їх проведення за місяцями навчального року
визначаються у річному плані методичної діяльності вищого
військового навчального закладу (військового навчального
підрозділу вищого навчального закладу, навчального центру). План
має включати найбільш важливі методичні заходи, які
проводитимуться в наступному навчальному році під керівництвом
начальника вищого військового навчального закладу (військового
навчального підрозділу вищого навчального закладу, навчального
центру) або його заступників. Заходи, які передбачаються в річному плані методичної
діяльності, мають бути за метою, змістом та термінами узгоджені із
заходами з навчально-виховного процесу слухачів (курсантів,
студентів) та заходами професійної (командирської) підготовки.
3.4. На кафедрах (предметних (циклових) комісіях) методична
діяльність планується окремим розділом у річному та місячному
планах роботи кафедри (предметної (циклової) комісії). У розділі методичної діяльності плану передбачаються: інструкторсько-методичні, показові та пробні заняття, що
проводяться на кафедрі (предметній (цикловій) комісії) як під час
методичних зборів, так і в період між зборами, а також
відвідування викладачами цих занять, засідання кафедр (предметних
(циклових) комісій) з питань методики викладання навчальних
дисциплін; лекції, доповіді, повідомлення, семінари з методичних питань
та з питань використання технічних засобів навчання, що
проводяться на кафедрі (предметній (цикловій) комісії); розробка та підготовка до видання підручників, навчальних
посібників, курсів лекцій, задач, завдань, екзаменаційних та інших
навчально-методичних матеріалів, а також підготовка методичних
розробок.
3.5. Про виконання конкретного заходу з методичної діяльності
робиться відповідна відмітка у планах методичної діяльності, а
також оформлюються протоколи засідань кафедр (предметних
(циклових) комісій), предметно-методичних комісій тощо.
3.6. План методичної діяльності, розроблений на кафедрі
(предметній (цикловій) комісії), є підставою для розробки кожним
науково-педагогічним (педагогічним) працівником особистого плану
методичної діяльності, який є окремим розділом в індивідуальному
плані роботи викладача.
3.7. План наукової і науково-технічної діяльності,
розроблений на кафедрі, є підставою для складання кожним
науково-педагогічним працівником особистого плану наукової та
науково-технічної діяльності, який є окремим розділом в
індивідуальному плані.
Начальник Головного управління
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-лейтенант М.І.Нещадим
Начальник Департаменту вищої
освіти
Міністерства освіти і науки України М.Ф.Дмитриченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: