open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 10 травня 2002 р. N 608

Київ
Про порядок доставляння обов'язкових

примірників документів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 978 ( 978-2003-п ) від 27.06.2003 )

З метою здійснення бібліографічного та статистичного обліку,
забезпечення відповідального збереження видань, аудіо-,
візуальної, аудіовізуальної продукції, поповнення національного
інформаційного фонду Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити переліки одержувачів обов'язкового безоплатного
примірника видань і аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції
України згідно з додатками 1 і 2.
2. Державному комітетові зв'язку та інформатизації
забезпечити приймання обов'язкових примірників видань, аудіо-,
візуальної, аудіовізуальної продукції рекомендованими бандеролями
з відміткою "обов'язковий примірник" і доставляння одержувачам,
переліки яких затверджені цією постановою.
Плату за пересилання таких відправлень справляти відповідно
до діючих тарифів на послуги поштового зв'язку.
3. Взяти до відома, що при Національній бібліотеці імені
В.І. Вернадського буде створено Державний центр комплектування
бібліотек обов'язковим платним примірником документів.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р.
N 376 ( 376-92-п ) "Про впорядкування розсилки контрольних
примірників творів друку";
постанову Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р.
N 967 ( 967-98-п ) "Про внесення доповнення до постанови Кабінету
Міністрів України від 6 липня 1992 р. N 376" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 26, ст. 945);
постанову Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р.
N 499 ( 499-99-п ) "Про доповнення додатка до постанови Кабінету
Міністрів України від 6 липня 1992 р. N 376" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 13, ст. 528).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 51

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 10 травня 2002 р. N 608
ПЕРЕЛІК

одержувачів обов'язкового безоплатного

примірника видань України

------------------------------------------------------------------ айменування | Види видань держувача | ----------------------------------------------------------------- резидент України суспільно-політичні, економічні, юридичні,

універсального змісту (довідкові),

літературно-художні видання;
всеукраїнські газети та журнали
Верховна Рада економічні, науково-технічні,
України соціально-політичні, літературно-художні

видання;
всеукраїнські газети та журнали
Кабінет Міністрів економічні, науково-технічні,
України соціально-політичні, літературно-художні

видання;
всеукраїнські газети та журнали
Держкомінформ усі видання всіма мовами, що вийшли в

Україні;
усі періодичні та продовжувані видання

(газети, видання газетного типу, журнали і

видання журнального типу) незалежно від мови

видання -------------- римітка. Під поняттям "усі видання" слід розуміти обов'язкові

примірники всіх видів видань: текстових, нотних,

картографічних, образотворчих, електронних, крім видань

для сліпих, виготовлених шрифтом Брайля, збільшеним

шрифтом для слабозорих, способом теплографіки, видань

нормативно-правових актів у сфері стандартизації,

метрології та сертифікації.
Національна усі видання всіма мовами, що вийшли в
бібліотека Україні, у тому числі малотиражні
імені (до 100 примірників);
В.І. Вернадського

нормативно-правові акти у сфері

стандартизації, метрології та сертифікації;
усі періодичні та продовжувані видання всіма

мовами
Національна усі видання всіма мовами, що вийшли в
парламентська Україні, у тому числі малотиражні
бібліотека (до 100 примірників);
нормативно-правові акти у сфері

стандартизації, метрології та сертифікації;
усі періодичні та продовжувані видання всіма

мовами
Книжкова палата усі видання всіма мовами, що вийшли в

Україні, у тому числі малотиражні

(до 100 примірників);
нормативно-правові акти у сфері

стандартизації, метрології та сертифікації;
усі періодичні та продовжувані видання
Харківська усі видання, що вийшли в Україні;
державна наукова
бібліотека імені всеукраїнські газети і журнали;
В.Г. Короленка

газети і журнали, що вийшли на території

Харківської області
Львівська наукова усі видання, що вийшли в Україні;
бібліотека
імені В. Стефаника всеукраїнські газети і журнали;
газети і журнали, що вийшли на території

Львівської області
Одеська усі видання, що вийшли в Україні;
державна наукова
бібліотека імені всеукраїнські газети і журнали;
М. Горького

газети і журнали, що вийшли на території

Одеської області
Кримська усі видання, що вийшли на території
республіканська Автономної Республіки Крим
універсальна
наукова бібліотека
імені І. Франка,
Автономна
Республіка Крим
Державна усі видання науково-технічної тематики,
науково-технічна нормативно-правові акти у сфері
бібліотека стандартизації, метрології та сертифікації,

патентні видання
Державна історична усі видання історичної тематики
бібліотека
Центральна наукова усі видання сільськогосподарської тематики
сільськогосподарська
бібліотека
Української академії
аграрних наук
Державна медична усі видання з питань медицини, охорони
бібліотека здоров'я та екології
Державна бібліотека усі видання для дітей та юнацтва, в тому
для дітей числі навчальні
Державна бібліотека усі науково-популярні та універсальні
для юнацтва видання, навчальна література для

старшокласників і студентів
Державна усі навчальні, навчально-методичні видання
науково-педагогічна для навчальних закладів усіх типів, наукові
бібліотека видання з питань педагогіки і психології
Національна усі видання з питань держави і права
юридична
бібліотека
Державна наукова усі видання з питань архітектури і
архітектурно- будівництва;
будівельна
бібліотека імені нормативно-правові акти у сфері
В.Г. Заболотного стандартизації в галузі будівництва та

будівельних матеріалів
Центральна усі видання для сліпих та слабозорих,
бібліотека імені виготовлені шрифтом Брайля, збільшеним
М. Островського шрифтом, способом теплографіки
Українського
товариства сліпих
Республіканський усі видання, що вийшли на території
комітет по Автономної Республіки Крим, відповідних
інформації областей
Автономної
Республіки Крим,
обласні управління
у справах преси та
інформації
Національний нормативно-правові акти у сфері
автоматизований стандартизації, метрології та сертифікації
інформаційний фонд
стандартів
Універсальні усі видання, що вийшли на відповідній
обласні бібліотеки території
Державні центри патентні документи
науково-технічної
та економічної
інформації
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 978
( 978-2003-п ) від 27.06.2003 )

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 10 травня 2002 р. N 608
ПЕРЕЛІК

одержувачів обов'язкового безоплатного

примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної

продукції України

------------------------------------------------------------------ айменування | Види аудіо-, візуальної, аудіовізуальної держувача | продукції ----------------------------------------------------------------- аціональний центр фільмокопії та вихідні матеріали кіно- і
Олександра Довженка відеофільмів, створених повністю або частково
Мінкультури за рахунок державного бюджету;
фільмокопії кіно- і відеофільмів, створених в

Україні за рахунок юридичних осіб з приватною

формою власності або фізичних осіб (крім

фільмів документального характеру,

кіноперіодики, творів кіно- і відеолітопису)
Центральний фільмокопії та вихідні матеріали кіно- і
державний відеофільмів документального характеру,
кінофотофоноархів кіноперіодики, творів кіно- і відеолітопису,

фото-, фонодокументи, створені повністю або

частково за рахунок державного бюджету, а

також фільмокопії документального характеру,

кіноперіодики, творів кіно- і відеолітопису,

фото-, фонодокументи, створені за рахунок

юридичних осіб з приватною формою власності

або фізичних осіб
Національна уся аудіопродукція довідкового, навчального,
бібліотека імені науково-просвітницького,
В.І. Вернадського виробничо-професійного характеру
Національна -"-
парламентська
бібліотека
Харківська державна уся аудіопродукція довідкового, навчального,
наукова бібліотека науково-просвітницького,
імені В.Г. Короленка виробничо-професійного характеру*
Львівська наукова -"-
бібліотека імені
В. Стефаника
Одеська державна -"-
наукова бібліотека
імені М. Горького
Державна -"-
науково-технічна
бібліотека
Державна історична уся аудіопродукція довідкового характеру
бібліотека історичної тематики*
Центральна наукова уся аудіопродукція довідкового, навчального,
сільськогосподарська науково-просвітницького,
бібліотека виробничо-професійного характеру
Української академії сільськогосподарської тематики*
аграрних наук
Державна медична уся аудіопродукція довідкового, навчального,
бібліотека науково-просвітницького,

виробничо-професійного характеру з питань

медицини, охорони здоров'я та екології*
Державна бібліотека уся аудіопродукція довідкового, навчального
для дітей характеру для дітей та юнацтва*
Державна бібліотека уся аудіопродукція довідкового,
для юнацтва науково-просвітницького, навчального

характеру для старшокласників і студентів*
Державна уся аудіопродукція навчального,
науково-педагогічна науково-просвітницького,
бібліотека виробничо-професійного характеру для

вчителів*
Національна юридична уся аудіопродукція довідкового, навчального,
бібліотека науково-просвітницького,

виробничо-професійного характеру з питань

держави і права*
Державна наукова уся аудіопродукція довідкового, навчального,
архітектурно- науково-просвітницького,
будівельна виробничо-професійного характеру з питань
бібліотека імені архітектури і будівництва*
В.Г. Заболотного
Центральна уся аудіопродукція довідкового, навчального,
бібліотека імені науково-просвітницького,
М. Островського виробничо-професійного характеру*
Українського
товариства сліпих
Кримська уся аудіопродукція краєзнавчого характеру,
республіканська виготовлена на відповідній території*
універсальна наукова
бібліотека імені
І. Франка Автономної
Республіки Крим та
універсальні обласні
бібліотеки -------------- * Крім аудіопродукції, створеної державними
телерадіоорганізаціями.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: