open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 9 грудня 1999 р. N 2246

Київ
Про затвердження Правил надання

населенню послуг з газопостачання

З метою підвищення якості та надійності надання населенню
послуг з газопостачання, посилення відповідальності виконавців цих
послуг Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Правила надання населенню послуг з
газопостачання (додаються).
2. Національній комісії регулювання електроенергетики
розробити та затвердити типовий договір про надання послуг з
газопостачання.
3. Покласти на Національну комісію регулювання
електроенергетики надання роз'яснень щодо застосування цих Правил.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 грудня 1999 р. N 2246
ПРАВИЛА

надання населенню послуг з газопостачання
Ці Правила регулюють відносини між газопостачальниками,
газотранспортними організаціями та громадянами-споживачами газу
(далі - споживачі).
Визначення основних термінів
Терміни, що вживаються у Правилах, мають таке значення:
внутрішньобудинкові системи газопостачання - газопроводи
низького тиску, лічильники газу, газові прилади, пристрої,
необхідні для використання газу в побуті;
газові прилади, пристрої - плити, котли, водонагрівачі та
інше побутове устаткування, в якому використовується газ;
газопостачання - послуга, яка передбачає реалізацію
природного або скрапленого газу шляхом подачі (транспортування)
його до споживача;
газопостачальник - підприємство (організація), яке реалізує
газ споживачеві на підставі договору;
газотранспортна організація - підприємство (організація) з
експлуатації споруд систем газопостачання і газопроводів, яке
транспортує газ газопостачальника до споживача та надає
споживачеві послуги з технічного обслуговування та ремонту
газопроводів, газових приладів і пристроїв;
дворовий газопровід (для приватних будинків) - ділянка
газопроводу від місця приєднання до розподільного газопроводу до
запірного пристрою на вводі в будинок;
споживач - фізична особа, якій надаються послуги з
газопостачання;
міжопалювальний період - період між закінченням опалювального
сезону та початком наступного;
непереборна сила - надзвичайні ситуації атмосферного,
техногенного та екологічного характеру, які спричиняють значні
аварії в системах газопостачання, внаслідок чого припиняється
подача газу;
норма споживання природного газу - встановлений згідно із
законодавством обсяг газу, що використовується: газовою плитою,
газовим водонагрівачем з розрахунку на одну людину на місяць; для
індивідуального опалення - на 1 кв. метр опалюваної площі; для
приготування кормів та підігрівання води домашній худобі - на одну
голову на рік (для квартир або будинків, де не встановлено
лічильників газу);
об'єкт споживача - територіально відокремлена газифікована
споруда (житловий будинок, квартира, майстерня тощо), що належить
споживачу на правах власності або користування;
опалювана площа - площа квартири (будинку) у межах
внутрішньої поверхні стін і перегородок, за винятком площі лоджій,
балконів, терас та приміщень, де відсутні тепловіддавальні
поверхні (радіатори, регістри, стінки печей, трубопроводи систем
опалення тощо), які безпосередньо не з'єднані з опалюваними
приміщеннями дверними та іншими отворами;
якісні показники газу - параметри та характеристики якості
газу, визначені нормативними документами;
якість надання послуг - відповідність показників якості
надання послуг з технічного обслуговування вимогам нормативних
документів.
Порядок надання послуг
1. Постачання природного газу, а також скрапленого газу від
групових резервуарних установок здійснюється безперервно
відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, що
затверджуються Держнаглядохоронпрацею, та цих Правил.
2. Послуги з газопостачання надаються споживачеві на підставі
договору про надання послуг з газопостачання, який укладається між
газопостачальником, газотранспортною організацією та споживачем
згідно з Типовим договором про надання послуг з газопостачання,
затвердженим НКРЕ.
3. Після закінчення (дострокового припинення) дії договору
газові прилади та пристрої споживача відключаються від системи
газопостачання та опломбовуються.
Припинення газопостачання
4. Припинення газопостачання здійснюється у випадках:
проведення капітального та планово-профілактичного ремонту
систем газопостачання;
ліквідації наслідків аварій, пов'язаних з дією непереборної
сили, та проведення ремонтно-відновних робіт;
порушення споживачем термінів сплати за надані послуги з
газопостачання, встановлених у пункті 15 цих Правил;
самовільного використання газу споживачем;
порушення споживачем Правил безпеки систем газопостачання, що
створює загрозу виникнення аварійної ситуації.
У цих випадках газотранспортна організація зобов'язана
поінформувати споживача про причини і терміни припинення
газопостачання, а газопостачальник - протягом одного місяця
провести перерахунок оплати за послуги, що надавалися споживачеві.
5. Припинення постачання газу споживачеві в житлових будинках
залежно від обставин здійснюється шляхом перекриття запірних
пристроїв з установленням пломби перед газовим приладом
(пристроєм) або на ввідному газопроводі.
У разі самовільного відновлення споживачем газопостачання
здійснюється механічне від'єднання відводу газопроводу від діючого
газопроводу із застосуванням газозварювання.
6. Роботи з усунення аварійних ситуацій у
внутрішньобудинкових системах газопостачання, дворових
газопроводах приватних будинків, які можуть призвести до нещасного
випадку, виконуються цілодобово бригадами аварійно-диспетчерських
служб газотранспортних організацій за рахунок цих організацій.
7. Відновлення газопостачання здійснюється газотранспортною
організацією протягом 2 робочих днів у містах та 5 календарних
днів у сільській місцевості після сплати споживачем боргу,
відшкодування витрат на повторне підключення та збитків, завданих
газопостачальнику або газотранспортній організації.
Оплата послуг
8. Розрахунки населення за надані послуги з газопостачання
здійснюються за діючими цінами на основі фактичних показань
лічильників газу.
У разі встановлення лічильника газу у комунальній квартирі
плата за послуги з газопостачання розраховується відповідно до
кількості мешканців квартири та займаної ними площі.
9. У разі відсутності лічильників газу плата за послуги з
постачання природного газу розраховується відповідно до
встановлених норм споживання та цін на газ.
10. Розрахунки за надані послуги з газопостачання можуть
провадитися:
за розрахунковими книжками;
за платіжними документами, які виписуються
газопостачальником.
Порядок та форми розрахунків визначаються у договорі.
11. Розрахунки за послуги з газопостачання можуть проводитись
із застосуванням планових платежів з підсумковим розрахунком за
період не більше одного року.
У разі застосування планових платежів або безготівкової форми
оплати газопостачальник періодично (згідно з умовами договору)
провадить перерахунок за фактично надані послуги з газопостачання
та надає споживачу рахунок.
За відхилення нарахованих сум за фактично надані послуги з
газопостачання від сум зарахованих платежів пеня не стягується.
12. У разі постачання скрапленого газу з групових
резервуарних установок застосовується попередня оплата.
13. Справляння плати за нормами споживання за наявності
лічильників газу не допускається.
У разі тимчасової відсутності у споживача лічильника газу
плата за послуги з постачання природного газу розраховується за
нормами споживання.
14. Послуги з монтажу, технічного обслуговування та ремонту
газових приладів, пристроїв та лічильників газу за заявками
споживачів оплачуються споживачем за тарифами (цінами),
затвердженими в установленому порядку, з урахуванням вартості
обладнання, його вузлів і деталей.
15. Розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати
послуг з газопостачання є календарний місяць. Плата за надані
протягом розрахункового періоду послуги з газопостачання вноситься
не пізніше 10 числа наступного місяця, якщо договором не
встановлено іншого терміну.
Зняття показань лічильників газу проводиться споживачем
щомісяця. Газотранспортна організація має право контролювати
правильність зняття показань та оформлення платіжних документів
споживачем.
16. Якщо споживач відповідно до законодавства має пільги з
оплати природного або скрапленого газу, в договорі робиться
відповідна позначка.
У разі отримання права на пільги з оплати природного або
скрапленого газу споживач повинен звернутися до газопостачальника
з письмовою заявою, надавши при цьому документи, що підтверджують
його право на пільги.
У разі отримання адресної субсидії або іншого виду державної
соціальної допомоги споживач вносить плату за надані послуги з
газопостачання у порядку, встановленому законодавством.
17. У разі несплати споживачем за надані послуги з
газопостачання протягом 10 днів після терміну, зазначеного у
договорі чи платіжному документі, та неотримання
газопостачальником на 20 день повідомлення про оплату споживачу
надсилається письмове попередження про припинення газопостачання.
У разі несплати за надані послуги з газопостачання на 30 день
після отримання споживачем письмового попередження з відміткою про
його вручення газопостачальник має право відключити споживача від
газопостачання.
Припинення газопостачання не звільняє споживача від обов'язку
сплатити заборгованість за фактично отримані послуги з
газопостачання.
Забороняється відключати споживачів в останній робочий день
перед вихідними та святковими днями, крім випадків аварійних
ситуацій в системах газопостачання.
18. За несвоєчасну оплату послуг з газопостачання споживач
сплачує неустойку (пеню) згідно із законом або договором.
19. Якщо якість наданих послуг з газопостачання не відповідає
умовам договору, плата за ці послуги зменшується у порядку,
передбаченому умовами договору.
Установлення та експлуатація лічильників газу
20. Установлення лічильників газу здійснюється
газотранспортною організацією або підприємствами і організаціями,
які мають необхідні ліцензії та дозвіл на виконання зазначених
робіт. Газотранспортна організація здійснює гарантійні
зобов'язання щодо технічного обслуговування лічильника газу з
моменту підписання акта про прийняття до експлуатації лічильника
газу та його реєстрації споживачем в абонентській службі
газотранспортної організації.
Вартість лічильників газу та вартість послуг з їх
установлення оплачуються:
у новозбудованому будинку - забудовником (замовником);
у разі реконструкції, капітального ремонту житла -
замовником;
у разі встановлення лічильників газу в наявному
газифікованому житловому фонді - споживачем.
21. Відповідальність за збереження і цілісність встановлених
на об'єкті споживача лічильників газу та пломб на них несе
споживач.
22. Перенесення лічильників газу за бажанням споживача, якщо
це не суперечить Правилам безпеки систем газопостачання,
виконується газотранспортною організацією за рахунок споживача.
23. У разі виявлення зовнішнього пошкодження лічильника газу
або виникнення у споживача сумнівів щодо правильності показань
лічильника газу споживач зобов'язаний невідкладно повідомити про
це газотранспортну організацію.
24. Лічильники газу перевіряються представниками
газотранспортної організації методом експрес-контролю, за
результатами проведення якого складається протокол.
25. У разі підтвердження факту пошкодження лічильника газу з
вини споживача останній відшкодовує вартість перевірки, ремонту та
встановлення нового лічильника газу.
26. У разі коли замість тимчасово вилученого лічильника газу
неможливо встановити інший лічильник газу, газові прилади та
пристрої споживача тимчасово підключаються до системи
газопостачання без лічильника газу, про що представниками
газотранспортної організації складається відповідний акт у двох
примірниках, один з яких залишається споживачеві.
Права та обов'язки споживача
27. Споживач має право на:
безперервне отримання газу з відповідними якісними
показниками в порядку, передбаченому договором;
якісне та своєчасне технічне обслуговування і усунення
пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових
газопроводів приватних будинків;
отримання послуг з монтажу, технічного обслуговування і
ремонту газових приладів, пристроїв та лічильників газу за своєю
заявкою;
перевірку якісних показників газу та якості надання послуг;
зменшення розміру плати у разі зниження якісних показників
газу;
припинення газопостачання на індивідуальне опалення у
міжопалювальний період та на оплату послуг з газопостачання за
відповідними нормами споживання на цей період у разі відсутності
лічильників газу;
отримання інформації про послуги з газопостачання і
виконавців послуг;
відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної
його житловому приміщенню і майну, а також його життю та здоров'ю
внаслідок порушення газопостачальником або газотранспортною
організацією вимог Правил безпеки систем газопостачання та цих
Правил.
28. Споживач зобов'язаний:
пройти інструктаж з безпечного користування газом у побуті та
ознайомитися з інструкцією з правил безпечного користування
газовими приладами;
під час користування газом виконувати вимоги Правил безпеки
систем газопостачання та цих Правил;
своєчасно вносити плату за надані послуги з газопостачання;
невідкладно повідомляти аварійно-диспетчерську службу
газотранспортної організації про всі недоліки в роботі системи
газопостачання;
у разі відсутності лічильника газу не пізніше ніж у
десятиденний термін повідомляти газопостачальника про зміни
розміру опалюваної площі та кількості осіб, яким надаються послуги
з газопостачання понад один місяць;
раціонально використовувати газ, обережно поводитися з
газовими приладами і пристроями;
забезпечувати збереження і цілісність лічильників газу та
пломб на них;
у разі проживання споживача в приватному будинку утримувати в
технічно справному стані димові та вентиляційні канали (вчасно
проводити їх очищення та перевірку), здійснювати вентиляцію
підвальних приміщень та герметизацію вводів інженерних комунікацій
(для води, тепла, електрокабелів тощо);
не пізніше ніж за 7 днів до дня звільнення приміщення або
остаточного припинення газопостачання письмово повідомити
газопостачальника та газотранспортну організацію про розірвання
договору та розрахуватися за надані послуги з газопостачання;
безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні
приміщення, де розташовані газові прилади та пристрої, лічильники
газу, представників газотранспортної організації після
пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для:
локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;
відключення та заміни газових приладів та пристроїв, усунення
порушень і несправностей в їх роботі, проведення технічного
обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та
дворових газопроводів приватних будинків, перевірки показань
лічильників газу, наявності та цілісності пломб на них.
Права та обов'язки газопостачальника та

газотранспортної організації
29. Газопостачальник має право:
припиняти постачання газу споживачеві у разі порушення
термінів сплати за надані послуги з газопостачання та у разі
самовільного використання газу споживачем;
здійснювати перерахунок розміру оплати за послуги з
газопостачання у разі зміни розміру опалюваної площі та кількості
осіб, яким надаються послуги з газопостачання, у разі відсутності
лічильників газу;
вимагати від споживача відшкодування збитків, завданих
порушеннями, допущеними споживачем під час користування газом.
30. Газотранспортна організація має право:
перевіряти стан лічильників газу, їх показання та цілісність
пломб на них;
припиняти постачання газу споживачеві у випадках,
передбачених у пункті 4 цих Правил;
вимагати від споживача відшкодування збитків, завданих
порушеннями, допущеними споживачем під час користування газом.
31. Газопостачальник зобов'язаний:
забезпечити безперервне постачання газу з відповідними
якісними показниками згідно з умовами договору;
неухильно дотримуватися вимог Правил безпеки систем
газопостачання;
повідомляти споживача про зміни цін на газ не пізніше ніж за
5 днів до введення їх у дію;
надавати інформацію про послуги з газопостачання та
виконавців послуг;
видавати споживачеві за свій рахунок бланки договорів,
розрахункові книжки з бланками квитанцій та платіжні документи
встановленого зразка;
припиняти за письмовою заявою споживача надання послуг з
газопостачання на час його тимчасової відсутності, а також
провадити перерахунок за фактично надані послуги з газопостачання
у разі відсутності лічильників газу;
розглядати в установленому порядку претензії споживача щодо
якісних показників газу та якості надання послуг та за наявності
відповідних підстав задовольняти його вимоги;
самостійно протягом одного місяця з моменту виявлення факту
невідповідності якісних показників газу встановленим параметрам та
характеристикам якості або з моменту перерви у наданні послуг з
газопостачання здійснити споживачу перерахунок оплати за неякісно
надані або ненадані послуги з газопостачання, повідомивши його про
це протягом 10 календарних днів.
32. Газотранспортна організація зобов'язана:
неухильно дотримуватися вимог Правил безпеки систем
газопостачання;
надавати якісні та своєчасні послуги з технічного
обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання,
дворових газопроводів приватних будинків;
надавати послуги з технічного обслуговування газових
приладів, пристроїв та лічильників газу споживача за його заявкою;
гарантувати безпечне користування газовими приладами,
пристроями та лічильниками газу за умови дотримання споживачем
вимог щодо безпечного користування газом;
проводити не менше ніж один раз на 6 місяців контрольне
зняття показань лічильників газу у споживачів відповідно до
затверджених графіків;
здійснювати монтаж та плановий ремонт лічильників газу;
проводити інструктаж споживача щодо безпечного користування
газом у побуті та попереджати його про відповідальність за
порушення вимог Правил безпеки систем газопостачання;
проводити інструктаж власників приватних будинків щодо
техніки безпеки під час прочищення димових та вентиляційних
каналів;
надавати інформацію про послуги з газопостачання та
виконавців послуг;
своєчасно вживати заходів для локалізації та ліквідації
аварійних ситуацій;
забезпечувати технічно безпечний стан газопроводів, газових
приладів та пристроїв після ліквідації аварійної ситуації;
у разі звернення споживача, у тому числі для перевірки якості
надання послуг, направити свого представника за місцем виклику
протягом 2 робочих днів у містах та 5 календарних днів у сільській
місцевості;
припиняти за письмовою заявою споживача надання послуг з
газопостачання на час його тимчасової відсутності з опломбуванням
відповідних запірних пристроїв (у разі відсутності лічильників
газу);
розглядати в установленому порядку претензії споживача щодо
надання послуг з газопостачання та за наявності відповідних
підстав задовольняти його вимоги.
Відповідальність споживача
33. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством
за:
прострочення терміну внесення платежів за надані послуги з
газопостачання;
порушення цих Правил;
самовільне використання газу;
шкоду, заподіяну власникові будинку або власникам інших
квартир, їх майну, навколишньому природному середовищу.
34. Про порушення, допущені споживачем під час користування
газом, відповідальні представники газотранспортної чи
газопостачальної організації у його присутності складають акт у
двох примірниках, один з яких залишається у споживача.
На підставі акта визначається розмір завданих споживачем
збитків, які відшкодовуються ним відповідно до законодавства.
Відповідальність газопостачальника та

газотранспортної організації
35. Газопостачальник та газотранспортна організація несуть
відповідальність згідно із законодавством за:
шкоду, заподіяну споживачу, його майну та житловому
приміщенню, навколишньому природному середовищу;
відмову споживачу в реалізації його прав;
надання неякісних послуг;
відмову у наданні інформації;
ухилення від перевірки якості газу.
36. У разі порушення газопостачальником або газотранспортною
організацією умов договору споживач подає одній із зазначених
організацій претензію, складену у довільній формі.
Газопостачальник або газотранспортна організація повинні протягом
5 днів вирішити питання про усунення порушень або надати
споживачеві обгрунтовану відмову.
37. Газопостачальник та газотранспортна організація не
відповідають за ненадання або неякісне надання послуг з
газопостачання, якщо це сталося з вини споживача або внаслідок дії
непереборної сили.
38. У разі якщо між споживачем і газопостачальником чи
газотранспортною організацією не досягнуто згоди про надання
послуг з газопостачання, їх оплати тощо, спірні питання
вирішуються в судовому порядку.
Контроль за дотриманням Правил
39. Контроль за дотриманням цих Правил у межах своїх
повноважень здійснюють НКРЕ, Держспоживзахист, Антимонопольний
комітет та їхні територіальні органи.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: