open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2000 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 14-15-16, ст.121 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1697-III ( 1697-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 31, ст.248
N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.258
N 2062-III ( 2062-14 ) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.438 )

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Державний бюджет України на 2000 рік складається із
загального та спеціального фондів.
Загальний фонд Державного бюджету України включає:
доходи Державного бюджету України, визначені для забезпечення
фінансовими ресурсами загальних видатків і не призначені на
конкретну мету (загальні доходи);
видатки Державного бюджету України, здійснення яких
передбачається за рахунок коштів загального фонду Державного
бюджету України (загальні видатки).
Надходження від здійснених запозичень, забезпечення виконання
державних гарантій та інших державних боргових зобов'язань
включаються тільки до загального фонду Державного бюджету України.
Спеціальний фонд Державного бюджету України включає доходи
Державного бюджету України на конкретну мету (спеціальні доходи)
та видатки Державного бюджету України, які провадяться за рахунок
цих доходів (спеціальні видатки).
Стаття 2. Установити, що починаючи з 1 січня 2000 року всі
позабюджетні кошти установ і організацій, що утримуються за
рахунок коштів Державного бюджету України, включаються до
спеціального фонду Державного бюджету України як власні
надходження цих установ і організацій та відповідні спеціальні
видатки.
Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на
2000 рік у сумі 33.946.526,9 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
29.508.025,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 4.438.501,3 тис. гривень, згідно з
додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2000 рік у
сумі 33.946.526,9 тис. гривень, у тому числі загальний фонд у сумі
29.508.025,6 тис. гривень та спеціальний фонд у сумі
4.438.501,3 тис. гривень. Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
Стаття 4. Врахувати у складі спеціального фонду Державного
бюджету України Фонд соціального страхування України у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Стаття 5. Установити, що до доходів загального фонду
Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються:
1) у повному обсязі:
податок на додану вартість;
акцизний збір з ввезених на територію України товарів;
ввізне мито;
надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими
банками за користування тимчасово вільними коштами державного
бюджету;
дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності;
рентна плата за нафту і природний газ власного видобутку;
плата за оренду державного майна;
кошти, отримані за вчинення консульських дій на території
України;
кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду,
скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи
дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням
норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та
внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном
зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або
з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, з
наступним відшкодуванням з державного бюджету витрат, пов'язаних
із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою,
сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок
надходження зазначених коштів;
надходження коштів від реалізації природного газу, що
отримується як плата за транзит природного газу через територію
України;
відрахування від надходжень за транспортування нафти
магістральними нафтопроводами;
відрахування від плати за транзит аміаку через територію
України;
суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які
стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від
реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів,
багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним
контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на
залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і
митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені
законодавством;
надходження коштів від продажу квот на здійснення
зовнішньоекономічних операцій;
єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;
збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до
закону сплачуються при купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними
виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння
та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту
тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна,
послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату
пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
кошти, що надійдуть у рахунок сплати реструктуризованої
податкової заборгованості за станом на 31 березня 1997 року і
заборгованості за минулі роки (крім реструктуризованої) за станом
на 1 січня 2000 року із збору до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення;
збір до Державного інноваційного фонду;
грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій на кабельне
мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час
мовлення;
надходження від розміщення в установах банків тимчасово
вільних залишків бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках
Державного казначейства України;
кошти, отримані від сплати державного мита згідно з пунктом 6
статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року
N 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п",
"р", "с", "т", "у";
митні збори;
кошти, що передаються з бюджетів Автономної Республіки Крим
та міста Києва;
2) частина податку на прибуток підприємств (крім податку на
прибуток підприємств комунальної власності), визначена на підставі
статті 46 цього Закону, та податок на прибуток, що сплачується
дочірнім підприємством Національної енергетичної компанії
"Укренерго", апаратом управління філії Управління магістральних
газопроводів "Київтрансгаз", апаратом управління Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірньою компанією
"Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України", розташованими у місті Києві, після проведення
відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );
3) акцизний збір з нафтопродуктів, вироблених в Україні, та
частина акцизного збору з інших вироблених в Україні товарів,
визначена на підставі статті 46 цього Закону;
4) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами і
організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото,
платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50
відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;
5) 93 відсотки коштів, що надійдуть до позабюджетного
Державного фонду приватизації від приватизації державного майна та
інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації
та кредитуванням підприємств;
6) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
7) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
8) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету
України у розмірах, установлених законодавством, крім доходів,
визначених статтею 6 цього Закону.
Стаття 6. Установити, що до доходів спеціального фонду
Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються:
1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету;
2) 10 відсотків коштів в іноземній валюті, отриманих за
вчинення консульських дій за межами України;
3) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
4) 90 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації
(продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до
Чорнобильської будівельної програми;
5) плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із
дорогоцінних металів;
6) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів;
7) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
8) власні надходження установ і організацій, які утримуються
за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: спеціальні
кошти бюджетних установ і організацій; кошти, отримані бюджетними
установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші
власні надходження бюджетних установ і організацій;
9) збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок
безробіття;
10) платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;
11) надходження збору за забруднення навколишнього природного
середовища в частині, що належить Державному бюджету України;
12) надходження до Фонду соціального страхування України;
( Пункт 13 статті 6 виключено на підставі Закону N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору.
Стаття 7. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім
державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до
Державного бюджету України рентну плату за природний газ у розмірі
28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі
17,34 гривні за 1 тонну.
Стаття 8. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності,
які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом
територією України нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету
України:
відрахування від надходжень за транспортування нафти
магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному
0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;
відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі,
еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів
відстані.
Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно виходячи із
обсягів нафти та аміаку, що транспортуються територією України, в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній
валюті України за офіційним курсом гривні до долара США,
встановленим Національним банком України на день, що передує дню
сплати платежу.
Стаття 9. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" забезпечити у 2000 році надходження до Державного бюджету
України частини виручки у сумі не менше 1.005.422 тис. гривень від
реалізації природного газу, що отримується як плата за транзит
природного газу через територію України згідно з укладеними
угодами. Установити, що реалізація природного газу, який
отримується як плата за транзит природного газу територією
України, здійснюється, як правило, на аукціонах.
Кабінету Міністрів України затвердити порядок отримання
зазначених доходів до Державного бюджету України.
Стаття 10. Установити, що у разі, коли законами України не
визначено, до якого бюджету зараховуються адміністративні штрафи,
накладені на громадян та посадових осіб відповідно до Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 )
та інших законів України, адміністративні штрафи зараховуються до
бюджетів у такому співвідношенні: 50 відсотків - до загального
фонду Державного бюджету України та 50 відсотків - до загальних
фондів відповідних місцевих бюджетів (міських (міст без районного
поділу), районних у містах, селищних та сільських) за місцем
вчинення адміністративного правопорушення.
Стаття 11. Установити, що з метою формування Державного
інноваційного фонду суб'єкти підприємницької діяльності, що
відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" є платниками податку на прибуток підприємств (крім
підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями
інвалідів, визначених пунктом 7.12 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств"), незалежно від форм власності
сплачують до Державного бюджету України збір в розмірі 1 відсотка
обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), зменшеного на суму
податку на додану вартість та акцизного збору.
Суб'єкти підприємницької діяльності, для яких запроваджено
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів
малого підприємництва, сільськогосподарські підприємства, які
сплачують фіксований податок, та бюджетні установи і організації
не сплачують зазначеного збору.
Платники збору, основною діяльністю яких є виробництво
сільськогосподарської продукції, сплачують збір з обсягу
реалізації (виручки) продукції власного виробництва, зменшеного на
суму податку на додану вартість і акцизного збору.
У торговельній, посередницькій і постачальницько-збутовій
діяльності збір сплачується від сум торговельної або збутової
націнки (надбавки) на реалізовані товари, у банківській і
страховій сферах діяльності - від суми валового доходу, за
винятком відрахувань до обов'язкових резервів, визначених
законодавством.
Стаття 12. Фонду державного майна України забезпечити в
2000 році надходження до загального фонду Державного бюджету
України коштів у сумі не менш як 2.575.000 тис. гривень, отриманих
від приватизації державного майна та інших надходжень,
безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням
підприємств.
У разі перевиконання зазначених надходжень понад обсяги,
передбачені цією статтею, додатково отримані кошти зараховуються
до загального фонду Державного бюджету України і спрямовуються у
порядку, визначеному Міністерством фінансів України за погодженням
з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, для
підвищення грошового і пенсійного забезпечення з метою компенсації
витрат військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ та органів і установ виконання покарань,
ветеранів військової служби внаслідок зупинення дії положень
законодавчих актів України у частині надання їм пільг щодо оплати
за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ і паливо, а
також погашення заборгованості за минулі роки з виплати грошового
забезпечення і заробітної плати. ( Статтю 12 доповнено частиною
другою згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
Стаття 13. Установити, що Національний банк України у
2000 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними
видатками Національного банку України до Державного бюджету
України в обсязі 500.000 тис. гривень.
Порядок перерахування зазначених платежів визначається
спільним рішенням Міністерства фінансів України і Національного
банку України.
Стаття 14. Установити, що порядок надходження та використання
відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і
утримання автомобільних доріг загального користування, які
нараховані за результатами діяльності у період до 1 січня
2000 року, здійснюється у порядку, що діяв у 1999 році.
Стаття 15. Заборонити в 2000 році провадити реструктуризацію
або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за
податками, зборами (обов'язковими платежами) до бюджету, що
виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати
відстрочку щодо термінів їх сплати.
Державній податковій адміністрації України розробити та
затвердити графік реалізації майна, вилученого у суб'єктів
оподаткування як податкова застава.
Стаття 16. Зупинити на 2000 рік дію:
статті 3 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238);
частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині
розміру податку на земельні ділянки, надані для Збройних Сил
України та інших військових формувань, утворених відповідно до
законів України, в разі їх цільового використання; частини другої
статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для
Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо
строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та
виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в
частині визначення строків внесення орендної плати виключно у
договорі оренди; статей 20, 21 і 22 цього Закону;
частини третьої статті 90 Лісового кодексу України
( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17,
ст. 99) в частині визначення розміру орендної плати на
користування земельними ділянками лісового фонду у договорі
оренди; ( Абзац третій статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі"
( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47,
ст. 280) в частині централізації орендної плати за земельні
ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на
спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та
використання;
статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997
р., N 27, ст. 181) в частині зарахування сум податку на прибуток
виключно до бюджету територіальної громади;
частини другої статті 2 Закону України "Про джерела
фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р.,
N 40, ст. 361) в частині формування дорожніх фондів;
абзаців другого - четвертого пункту 5 Постанови Верховної
Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про режим
іноземного інвестування" ( 94/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 19, ст. 81; 1999 р., N 36, ст. 327);
статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і
неподаткових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 13, ст. 114; 1994 р., N 20, ст. 120; 1996 р., N 16, ст. 71) в
частині надання відстрочки і розстрочки податків і неподаткових
платежів до бюджетів усіх рівнів;
частини третьої статті 5 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 29, ст. 238).
III. ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 17. Установити граничний розмір державного
внутрішнього боргу України на 1 січня 2001 року в сумі
29 278 315,3 тис. гривень та в сумі 1 317 121 068 доларів США. Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1697-III
( 1697-14 ) від 20.04.2000 )
Стаття 18. Установити граничний розмір державного зовнішнього
боргу України на 1 січня 2001 року в сумі, еквівалентній
12.492.214,3 тис. доларів США.
Стаття 19. Установити, що державні внутрішні і зовнішні
запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених
граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та
державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із
внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному
обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру
державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного
збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього
боргу України.
Стаття 20. Установити, що в 2000 році для відшкодування
витрат Державного бюджету України, які виникли внаслідок
невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та
обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених
державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою
зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом
України з наданих підприємствам і організаціям позичок з
державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених
державою або під державні гарантії, плати за користування цими
позичками, органи державної податкової служби України застосовують
механізм безспірного стягнення цієї заборгованості у порядку,
передбаченому законодавством для стягнення не внесених у строк
податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої
заборгованості за рахунок майна боржників.
Стаття 21. Надати Міністерству фінансів України право
здійснювати в 2000 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги
за простроченою більше двох років заборгованістю юридичних
осіб-резидентів щодо відшкодування витрат Державного бюджету
України, пов'язаних із виконанням гарантійних та кредитних
зобов'язань Кабінету Міністрів України. При цьому дозволяється
зниження ціни продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями до
50 відсотків суми заборгованості.
Кабінету Міністрів України розробити і затвердити порядок
проведення відкритих аукціонів.
Стаття 22. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими
Україна здійснює запозичення в межах граничного розміру державного
зовнішнього боргу України, встановленого статтею 18 цього Закону,
набирають чинності з моменту підписання.
З метою управління державним боргом України (у тому числі
його погашення, обслуговування, реструктуризації) Кабінет
Міністрів України має право приймати рішення про випуск облігацій
зовнішніх державних позик України в межах граничного розміру
державного зовнішнього боргу, встановленого статтею 18 цього
Закону. Такі рішення Кабінету Міністрів України набирають чинності
з дня їх прийняття.
Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які
випливають з визначених у частинах першій та другій цієї статті
документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в
можливих судових справах, пов'язаних з поверненням позик та
звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій
протягом дії кредитної угоди.
Стаття 23. Державні гарантії (поручительства, векселі, інші
гарантійні інструменти) покриття ризиків нерезидентів, пов'язаних
з кредитуванням суб'єктів підприємницької діяльності України,
можуть надаватися виключно під зустрічні безвідкличні та безумовні
гарантії банків України, фінансові показники яких відповідають
вимогам, визначеним Національним банком України. Зазначені
зустрічні гарантії мають видаватися на повну суму виданих
державних гарантій, загальний обсяг яких у 2000 році не може
перевищувати 600 млн. гривень.
Суб'єкти підприємницької діяльності України - позичальники
іноземних кредитів, щодо яких надані державні гарантії
(поручительства, векселі, інші гарантійні інструменти), сплачують
до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої
встановлюється Міністерством фінансів України.
IV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 24. Затвердити бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2000 рік згідно
з додатком N 2 до цього Закону.
Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають
право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів
Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних
асигнувань, встановлених їм на 2000 рік у порядку, визначеному
Міністерством фінансів України. Облік бюджетних асигнувань та
контроль за їх дотриманням здійснюється Державним казначейством
України.
Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання
функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне
призначення, передаються відповідно до законодавства України від
одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то
дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися
в межах, визначених цим Законом для виконання тих же функцій чи
надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного
бюджету, якому це повноваження передано.
Дозволити Міністерству фінансів України у виключних випадках
за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного
бюджету України здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень
по загальному фонду в межах їх загального обсягу за погодженням із
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
При цьому забороняється збільшення бюджетних призначень на:
державне управління за рахунок зменшення бюджетних призначень
по інших розділах функціональної класифікації видатків бюджету;
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок
зменшення інших видатків;
капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень
на поточні видатки.
Стаття 25. Установити, що видатки спеціального фонду
Державного бюджету України на 2000 рік здійснюються виключно через
спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ і організацій в
органах Державного казначейства України та рахунки закордонних
дипломатичних установ України.
Видатки спеціального фонду мають постійне бюджетне
призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів,
затверджених згідно з додатком N 2 до цього Закону, в межах і за
рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із
законодавством, якщо цим Законом не встановлено інших обмежень, та
використовувати залишки коштів спеціального фонду на кінець
бюджетного року за цільовим призначенням у наступному бюджетному
році.
Стаття 26. Затвердити такий перелік захищених статей видатків
загального фонду Державного бюджету України на 2000 рік за
економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів
(код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та
соціальним забезпеченням (в тому числі пенсії, повернення
заощаджень громадян) (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Установити, що фінансування витрат Державного бюджету України
по захищених статтях та по соціальному захисту інвалідів
провадиться в першочерговому порядку та пропорційно по
розпорядниках коштів Державного бюджету України.
При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників
бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення
заборгованості по цих статтях за минулі роки плануються в повному
обсязі.
Заборонити здійснення оплати праці працівників бюджетних
установ та виплату пенсій, в тому числі погашення заборгованості
за минулі роки, в негрошовій формі.
Стаття 27. Установити, що у 2000 році 10 відсотків коштів в
іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами
України відповідно до пункту 2 статті 6 цього Закону,
спрямовуються в установленому порядку на непередбачені витрати,
пов'язані з наданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном
громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних
ритуальних служб у випадку смерті громадян України, що настала під
час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих
на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових
робіт в консульських відділах посольств України за кордоном;
придбанням обладнання, включаючи транспортні засоби, для
консульських відділів дипломатичних представництв України за
кордоном.
З метою належного технічного оснащення консульських установ
по всій системі Міністерства закордонних справ України в цілому
надати йому право перерозподіляти зазначені видатки підвідомчих
закордонних установ, а також централізовано використовувати їх для
розвитку консульської служби.
Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, зараховується до доходів
загального фонду Державного бюджету України і використовується на
поточне утримання дипломатичних представництв України за кордоном
та придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах
загальних видатків, передбачених в Державному бюджеті України на
ці цілі.
Стаття 28. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням
працівників дипломатичних представництв та консульських установ
України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості,
провадиться виключно через Міністерство закордонних справ
України.
Стаття 29. Установити, що у 2000 році кошти, отримані згідно
з окремими пунктами статті 6 цього Закону, спрямовуються
відповідно на:
фінансування в установленому порядку державних капітальних
вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми
відповідно до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України
(за рахунок доходів, визначених пунктом 4 статті 6 цього Закону);
здійснення державного пробірного контролю (за рахунок
доходів, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);
потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до
законів України військових формувань та правоохоронних органів
відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за
рахунок доходів, визначених пунктом 6 статті 6 цього Закону);
авіаційну діяльність та участь України у міжнародних
авіаційних організаціях (за рахунок доходів, визначених пунктом 7
статті 6 цього Закону);
здійснення видатків Фонду соціального страхування України (за
рахунок доходів, визначених пунктом 12 статті 6 цього Закону);
( Абзац сьомий статті 29 виключено на підставі Закону
N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
морську і річкову транспортну діяльність та участь України у
міжнародних організаціях морського і річкового транспорту (за
рахунок доходів, визначених пунктом 14 статті 6 цього Закону).
Стаття 30. Кабінету Міністрів України у першому кварталі
2000 року до завершення процесу реорганізації системи органів
державної влади здійснювати видатки за відомчою класифікацією
державного бюджету, що діяла до введення в дію цього Закону, з
подальшим перерозподілом фактично проведених видатків між
головними розпорядниками коштів державного бюджету відповідно до
затвердженого цим Законом переліку головних розпорядників коштів
державного бюджету.
Стаття 31. Зупинити на 2000 рік дію окремих положень Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), визначених
статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України на
1999 рік" ( 378-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 8, ст. 59).
Стаття 32. Починаючи з 1 січня 2000 року, відшкодування
відповідно до законів України шкоди, завданої громадянам
незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства,
прокуратури і суду, та відшкодування збитків, заподіяних знищенням
або пошкодженням майна, що належало суддям чи працівникам
правоохоронних органів, членам їх сімей або близьким родичам,
здійснюється з Державного бюджету України Головним управлінням
Державного казначейства України за рахунок коштів на утримання
судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України, а також інших центральних
органів виконавчої влади, незаконними діями працівників яких була
завдана шкода громадянам, або працівниками яких є постраждалі.
Стаття 33. Установити, що у 2000 році виплата щорічної
разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи -
150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, особам, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, інвалідам
війни III групи, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих та
дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників
війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.
Стаття 34. Зупинити на 2000 рік дію статті 44 Закону України
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45,
ст. 397) в частині проведення бюджетними установами та
організаціями відрахувань профспілковим організаціям на
культурно-масову і фізкультурну роботу.
Стаття 35. Дозволити Кабінету Міністрів України зробити у
2000 році внесок у розмірі 50.000 тис. гривень до статутного фонду
відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк
України" за рахунок коштів Державного бюджету України, отриманих
від управління державним майном.
Стаття 36. При формуванні державного замовлення з
виготовлення речового майна та постільних речей у 2000 році для
установ та організацій Міністерства оборони України, Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної
служби України, Державної податкової адміністрації України,
Державного комітету у справах охорони державного кордону України,
органів і установ виконання покарань в першу чергу враховуються
можливості виробничих потужностей щодо виконання цих замовлень на
підприємствах пенітенціарної системи України та підприємствах
громадських організацій інвалідів.
Стаття 37. Установити, що закупівля сільськогосподарської
продукції та продовольства для Збройних Сил України, Служби
безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а
також інших бюджетних установ, що здійснюють заготівлю
сільськогосподарської продукції і продовольства, проводиться
тільки у вітчизняних товаровиробників на конкурсній основі.
Стаття 38. Фінансування витрат у 2000 році з Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету в обсязі, визначеному статтею 24
цього Закону.
Доходи, додатково отримані від погашення заборгованості
(недоїмки) із збору до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення, понад обсяги, визначені у статті 3 цього
Закону, у сумі 68.000 тис. гривень, спрямовуються на державні
капітальні вкладення зазначеного Фонду.
Кабінету Міністрів України забезпечити першочергове
фінансування видатків на заходи, пов'язані із соціальним захистом
громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.
Стаття 39. Установити, що у 2000 році у разі недоотримання
загальних доходів або державних запозичень для фінансування
загального фонду Державного бюджету України порівняно із
затвердженими більш як на 10 відсотків, Кабінет Міністрів України
за поданням Міністерства фінансів України не пізніше 20 числа
місяця, наступного за місяцем, в якому сталося фактичне
недоотримання зазначених загальних доходів або державних
запозичень, може обмежувати загальні видатки розпорядників коштів
Державного бюджету України з урахуванням першочерговості та
повноти фінансування захищених статей видатків, визначених статтею
26 цього Закону, про що у день прийняття такого рішення
повідомляється Верховна Рада України.
V. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ

БЮДЖЕТІВ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
Стаття 40. Установити, що положення статей 1, 2 та частини
другої статті 25 цього Закону застосовуються при складанні,
затвердженні і виконанні бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних, районних, міських, районних у містах, селищних і
сільських бюджетів.
Стаття 41. Установити, що до доходів загального фонду
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя у 2000 році зараховуються:
прибутковий податок з громадян;
податок на прибуток підприємств комунальної власності та
частина податку на прибуток інших підприємств, визначена на
підставі статті 46 цього Закону з урахуванням пункту 2 статті 5
цього Закону, після проведення відрахувань відповідно до пункту
22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств";
частина акцизного збору з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з нафтопродуктів), визначена на підставі статті 46
цього Закону;
плата за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності;
плата за землю;
податок на промисел;
90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного фонду
приватизації Автономної Республіки Крим від приватизації майна, що
належить Автономній Республіці Крим, та до відповідних
позабюджетних фондів приватизації від відчуження комунального
майна, а також інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з
процесом приватизації та кредитуванням підприємств;
інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів, у
розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених
статтею 42 цього Закону.
Стаття 42. Установити, що до доходів спеціального фонду
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя на 2000 рік зараховуються:
1) частина податку на прибуток підприємств, визначена
відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );
2) податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів (в тому числі податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів,
зареєстрованих в місті Києві, - до доходів спеціального фонду
Київського міського бюджету);
3) власні надходження установ і організацій, які утримуються
за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі: спеціальні
кошти бюджетних установ і організацій; кошти, отримані бюджетними
установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші
власні надходження бюджетних установ і організацій;
4) надходження збору за забруднення навколишнього природного
середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони
навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності, згідно з чинним
законодавством в частині, що належить республіканському Автономної
Республіки Крим та місцевим фондам охорони навколишнього
природного середовища.
Стаття 43. Установити, що до 1 квітня 2000 року будь-які
цільові та позабюджетні фонди, утворені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та місцевими радами, включаються до відповідних
бюджетів і витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
Кабінету Міністрів України забезпечити контроль за виконанням
цієї статті.
Стаття 44. Установити, що нормативи відрахувань від
прибуткового податку з громадян до бюджетів міст обласного та
районного значення не можуть бути меншими 40 відсотків. При цьому
збалансування бюджетів областей і районів забезпечується шляхом
затвердження обсягів коштів, що передаються з бюджетів міст до
обласних і районних бюджетів.
Стаття 45. Установити, що в 2000 році по населених пунктах,
грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки
земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), збільшені в 2,4 раза.
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів,
грошова оцінка яких проведена і уточнена за станом на 1 січня
2000 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені
статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за
землю".
Земельний податок та орендна плата за земельні ділянки, які
перебувають у державній та комунальній власності, сплачуються
платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і
рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за
звітним.
Звільнити, як виняток у 2000 році, від сплати земельного
податку військові частини, військові навчальні заклади,
науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі
заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери
управління Міністерства оборони України та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, а також
підприємства Міністерства оборони України та органів і установ
виконання покарань та Київський державний авіаційний завод
"Авіант" і Авіаційний науково-технічний комплекс імені
О.К. Антонова. Перелік зазначених підприємств затверджується
Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних
ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за
цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в
оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в
оренду третім особам, обкладаються земельним податком у
встановленому порядку. ( Абзац четвертий статті 45 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від
11.05.2000 )
Кабінету Міністрів України забезпечити проведення
інвентаризації земель, які звільняються в 2000 році від земельного
податку, та передачу лишків землі до сільськогосподарського
обороту.
Стаття 46. Затвердити на 2000 рік згідно з додатком N 3 до
цього Закону:
нормативи відрахувань від податку на прибуток підприємств та
акцизного збору з вироблених в Україні товарів до бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;
дотації обласним та Севастопольському міському бюджетам у
сумі 3.993.227,5 тис. гривень;
субвенції на ліквідацію наслідків стихійного лиха у
Закарпатській області в обсязі 20.000 тис. гривень та
Івано-Франківській області в обсязі 14.650 тис. гривень;
кошти, що передаються до Державного бюджету України з
бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Києва, у сумі
1.274.091,5 тис. гривень. Стаття 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
Стаття 47. Установити такий порядок перерахування дотацій
обласним та Севастопольському міському бюджетам.
Суми дотацій перераховуються управліннями Державного
казначейства України в областях та місті Севастополі шляхом
застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів
загального фонду державного бюджету, що надійшли на транзитні
рахунки обліку доходів державного бюджету на території областей та
міста Севастополя згідно з додатком N 3 до цього Закону.
До доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок
яких здійснюється перерахування дотацій, включаються:
податок на прибуток підприємств, крім надходжень податку на
прибуток підприємств комунальної власності, та атомних
електростанцій;
плата за використання лісових ресурсів;
плата за спеціальне користування водними ресурсами;
платежі за користування надрами;
плата за використання інших природних ресурсів;
податок на додану вартість, крім податку на додану вартість,
що сплачується суб'єктами підприємницької діяльності та
громадянами при митному оформленні товарів, які ввозяться на митну
територію України;
акцизний збір з вироблених в Україні товарів, крім акцизного
збору з нафтопродуктів;
плата за ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність;
плата за надання послуг з оформлення документів на право
виїзду за кордон;
штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення
податкового законодавства;
єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;
збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією
України;
плата за надання послуг службою дозвільної системи органів
внутрішніх справ;
плата за оренду державного майна;
державне мито.
Частина дотацій відповідним бюджетам, що не забезпечується
надходженнями доходів державного бюджету на відповідній території,
перераховується з фонду дотацій Державного бюджету України шляхом
застосування додаткових нормативів щоденних відрахувань згідно з
додатком N 3 до цього Закону. Цей фонд формується у процесі
виконання Державного бюджету України за рахунок фактичних
надходжень доходів загального фонду державного бюджету на єдиний
рахунок Державного бюджету України в Головному управлінні
Державного казначейства України у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням
Державного казначейства України в областях та місті Севастополі,
не забезпечать річної суми дотації, визначеної у додатку N 3 до
цього Закону, Головне управління Державного казначейства України
зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного фінансового
органу недоотриману суму дотації не пізніше 20 грудня поточного
року за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету
України.
Стаття 48. Установити, що перерахування коштів до Державного
бюджету України з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста
Києва у розмірі 1.274.091,5 тис. гривень здійснюються відповідними
фінансовими органами за щоденними нормативами, встановленими
згідно з додатком N 3 до цього Закону, але не більше однієї
дванадцятої річної суми платежів на місяць. Стаття 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
Стаття 49. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну
енергію, теплову енергію та природний газ, які споживаються
бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити
ліміти споживання енергоносіїв по кожній бюджетній установі
виходячи з обсягів фінансування, передбачених кошторисами видатків
на 2000 рік.
Спрямувати на погашення заборгованості із соціальних виплат
надходження до місцевих бюджетів від:
погашення заборгованостей платників податків і зборів
(обов'язкових платежів), що виникли за станом на 1 січня 2000 року
по зобов'язаннях до місцевих бюджетів;
сплати суб'єктами оподаткування коштів, пов'язаних із
отриманням у 1999 році права на розстрочки і відстрочки платежів,
які не були внесені в строк;
повернення коштів, отриманих у попередні роки з резервного
фонду Кабінету Міністрів України на зворотній основі;
повернення бюджетних позичок, наданих з місцевих бюджетів
суб'єктам підприємницької діяльності у попередні роки.
Заборонити у 2000 році надання бюджетних позичок суб'єктам
підприємницької діяльності.
Стаття 50. Обласним, Київській і Севастопольській міським
радам забезпечити до 1 липня 2000 року погашення заборгованостей
перед Державним бюджетом України з отриманих у 1999 році бюджетних
позичок та за взаємними розрахунками між Державним бюджетом
України та обласними, Київським і Севастопольським міськими
бюджетами.
Стаття 51. Установити, що трансферти іншим бюджетам з бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних бюджетів
перераховуються з фонду дотацій, утвореного у відповідних
бюджетах, у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Стаття 52. Установити, що надходження доходів у грошовій
формі на транзитні рахунки обліку доходів Державного бюджету
України в територіальних управліннях Державного казначейства
України понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 3
до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та
відповідним місцевим бюджетом у рівних частках. Порядок
перерахування додаткових коштів відповідним місцевим бюджетам
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Зазначені надходження коштів Державного бюджету України до
відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як
додатково отримана дотація, яка за рішенням відповідних рад
спрямовується на погашення заборгованості із соціальних виплат.
Міністерству фінансів України розробити порядок розподілу
додаткових коштів між обласним бюджетом та бюджетами
територіальних громад.
VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 53. Кабінету Міністрів України при розподілі державних
централізованих капітальних вкладень на 2000 рік врахувати видатки
на фінансування:
завершення державної програми проведення випробувань та
випуску унікальних зразків вітчизняних літаків АН-70 та АН-140;
завершення будівництва нафтопроводу "Одеса-Броди" та
нафтотерміналу у місті Южному;
завершення будівництва комплексу Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд;
програми розвитку вітчизняного сільськогосподарського
машинобудування;
програми розвитку медичного приладобудування;
державної науково-технічної програми "Образний комп'ютер";
програми розвитку міського транспорту;
невідкладних робіт для реконструкції та реставрації Одеського
оперного театру;
реставрації пам'яток архітектури, в тому числі реставрації
центру міста Львова, Успенського Собору Києво-Печерської лаври у
місті Києві, Лівадійського палацу-музею.
Стаття 54. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків
на геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок
відрахувань видобувних підприємств, врахувати виділення 25 млн.
гривень на буріння артезіанських свердловин.
Стаття 55. Установити, що:
з урахуванням норм статті 32 цього Закону, безспірне
стягнення, рішення про яке було прийнято державним органом, що
відповідно до законодавства має право на його застосування, може
бути звернене на кошти бюджетних установ і організацій, які
обліковуються на їх рахунках. При цьому звернення безспірного
стягнення на кошти з рахунків, на яких обліковуються кошти
Державного бюджету України, в рахунок погашення зобов'язань таких
бюджетних установ і організацій не допускається;
при виконанні бюджетів усіх рівнів застосовується касовий
метод обліку, що передбачає реєстрацію операцій за доходами,
видатками та фінансуванням різниці між доходами і видатками в
бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів та
відображення всіх операцій з виконання бюджету на час їх
реєстрації в обліку;
виконання бюджетів усіх рівнів у 2000 році завершується
закриттям рахунків відповідних бюджетів на підставі витягу з
рахунку в банківській установі за 31 грудня 2000 року та
проведенням заключних оборотів не пізніше 31 січня 2001 року.
Стаття 56. Пенсійному фонду України та іншим державним
позабюджетним фондам подавати Головному управлінню Державного
казначейства України у визначені ним порядку і термінах звіти
про виконання кошторисів відповідних фондів згідно з бюджетною
класифікацією України.
Стаття 57. Кабінету Міністрів України:
до прийняття Верховною Радою України змін до Закону України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) здійснювати
перегляд розмірів допомог, передбачених цим Законом, виходячи з
можливості видаткової частини Державного бюджету України;
встановлювати мінімальний розмір допомоги по безробіттю
виходячи з обсягів надходжень збору на обов'язкове соціальне
страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння
зайнятості населення України;
до 1 квітня 2000 року внести на розгляд Верховної Ради
України законопроект щодо затвердження величини прожиткового
мінімуму і при уточненні показників Державного бюджету України
врахувати необхідні фінансові ресурси для його забезпечення.
Стаття 58. Установити, що кошти, які надходять від повернення
бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству
сільського господарства і продовольства України, Державному
комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та
іншим підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і
органи Державного казначейства України, зараховуються на єдиний
казначейський рахунок Державного бюджету України і спрямовуються
на: погашення заборгованості, пов'язаної із закупівлею
сільськогосподарської продукції за державними замовленнями
(контрактами) минулих років; створення частини лізингового фонду
для забезпечення сільського господарства сільськогосподарською
технікою вітчизняного виробництва; формування державного
насіннєвого страхового фонду. ( Частина перша статті 58 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2062-III ( 2062-14 ) від
19.10.2000 )
Кошти, що надходять як зворотні лізингові платежі від
лізингових операцій державного лізингового фонду за рахунок
бюджетного фінансування у частині відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки, перераховуються лізингодавцями на
єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і
використовуються на поповнення державного лізингового фонду.
Стаття 59. Установити, що кошти, які надходять від погашення
кредиту та сплати відсотків за користування кредитом, наданим у
минулі роки Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву при
Державному комітеті України у справах сім'ї та молоді та наданим у
2000 році з державного бюджету фондами підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі, зараховуються на єдиний
казначейський рахунок Державного бюджету України і спрямовуються
цими фондами відповідно для кредитування молодих сімей, одиноких
молодих громадян та індивідуальних сільських забудовників і
обслуговування наданих кредитів позичальниками на умовах,
визначених рішеннями Кабінету Міністрів України.
Стаття 60. Надати Кабінету Міністрів України право на
визначення доцільності та порядку проведення:
погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях
громадян в установах Ощадного банку України шляхом погашення через
Ощадний банк України заборгованості цих громадян за електричну
енергію, теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання та
водовідведення, що утворилась за станом на 1 січня 2000 року, в
рахунок заборгованості (недоїмки) за станом на 1 січня 2000 року
(за даними Державної податкової адміністрації України) суб'єктів
господарювання по сплаті рентної плати за нафту і природний газ,
плати за транзит природного газу, різниці в цінах на природний газ
власного видобутку, плати за користування надрами, податку на
додану вартість, податку на прибуток підприємств, а також
фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового
законодавства;
погашення заборгованості бюджетів усіх рівнів за електричну
енергію, теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання і
водовідведення, спожиті бюджетними установами і організаціями,
субсидії та пільги населенню, різницю в цінах і тарифах на газ та
житлово-комунальні послуги населенню, яка склалася за станом на 1
січня 2000 року та у поточному році (в межах сум, визначених
Кабінетом Міністрів України) по видатках Державного бюджету
України і місцевих бюджетів, понад обсяги, визначені статтями 24 і
46 цього Закону, в рахунок заборгованості (недоїмки) за станом на
1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації
України) підприємств-виробників, транспортувальників та
постачальників енергоресурсів, послуг з водопостачання та
водовідведення та підприємств житлово-комунального господарства по
сплаті податку на додану вартість, рентної плати за нафту і
природний газ, плати за транзит природного газу, різниці в цінах
на природний газ власного видобутку, плати за користування
надрами, податку на прибуток підприємств, а також фінансових
санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства. При
цьому на зазначену заборгованість фінансові санкції не
нараховуються; ( Абзац третій частини першої статті 60 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2062-III ( 2062-14 ) від
19.10.2000 )
погашення фактичної заборгованості Збройних Сил України,
Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України,
інших утворених відповідно до законів України військових формувань
та правоохоронних органів за отримане військове майно, виконані
роботи та надані послуги, яка склалася за станом на 1 січня 2000
року по видатках Державного бюджету України, понад обсяги,
визначені статтею 24 цього Закону, в рахунок заборгованості
(недоїмки) за станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної
податкової адміністрації України) суб'єктів господарювання по
сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного
бюджету України, а також фінансових санкцій, нарахованих за
порушення податкового законодавства.
Установити, що доходи і видатки бюджетів усіх рівнів по
вказаних розрахунках відображаються окремо у звітності про
виконання бюджетів за 2000 рік відповідно до фактичних результатів
цих розрахунків, без внесення змін до планових показників бюджетів
та кошторисів бюджетних установ і організацій.
( Частину третю статті 60 виключено на підставі Закону
N 2062-III ( 2062-14 ) від 19.10.2000 )
Установити, що проведення зазначених розрахунків органами
Державного казначейства України та розпорядниками бюджетних коштів
усіх рівнів здійснюється виключно в грошовій формі на
бездисконтній основі. Участь посередників, а також використання
казначейських векселів та інших видів цінних паперів у розрахунках
розпорядників бюджетних коштів забороняється.
Стаття 61. Кабінету Міністрів України до 1 серпня 2000 року
забезпечити передачу в установленому порядку бюджетних установ і
організацій (крім професійно-технічних закладів освіти) та
заходів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, на фінансування
з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя.
Установити, що видатки на утримання бюджетних установ і
організацій (крім професійно-технічних закладів освіти) та
проведення заходів, визначених у додатку N 4 до цього Закону,
плануються на 2001 рік у бюджетах Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя. Стаття 61 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
Стаття 62. Зупинити на 2000 рік дію положень законодавчих
актів України у частині надання пільг і компенсацій, які
фінансуються з бюджетів усіх рівнів, на:
безкоштовний капітальний ремонт жилих приміщень громадян
(крім тих приміщень, які визнані органами місцевого самоврядування
як аварійні);
надання бюджетних кредитів та позик (за винятком тих, що
враховані у цьому Законі);
безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів
I та II групи, учасників бойових дій, Героїв Радянського Союзу,
повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше
медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці,
інвалідів війни III групи, дружин (чоловіків) померлих учасників
бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які
не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій,
громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають
дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з
Чорнобильською катастрофою); ( Абзац четвертий частини першої
статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
безплатне або пільгове користування телефоном (крім інвалідів
війни I та II групи, учасників бойових дій, Героїв Радянського
Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і
більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці,
учасників Великої Вітчизняної війни, дружин (чоловіків) померлих
учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя
інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих
учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що
мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з
Чорнобильською катастрофою, а також інвалідів I та II групи та
сімей, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг
електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів
при похвилинному обліку їх тривалості) та сигналізацією; ( Абзац
п'ятий частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім
інвалідів, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена
Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу",
Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії 1
та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту
аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дітей, а також осіб, що потребують
санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду соціального
страхування України після перенесення тяжкої хвороби); ( Абзац
шостий частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
виплату компенсації за невикористане право на пільгове
санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни I та II групи,
громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);
безплатне або пільгове забезпечення автомобілями (крім
виключних випадків за поданням Міністерства праці та соціальної
політики України для інвалідів I та II групи з ураженням
опорно-рухового апарату);
звільнення або зменшення оплати за житло, комунальні
послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені
пільги (крім ветеранів війни, учасників бойових дій та
репресованих, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена
Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу",
а також Героїв Соціалістичної Праці, дітей, які стали інвалідами
до досягнення повноліття, та батьків загиблих учасників бойових
дій, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників
війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, а
також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи). Установити, що у 2000 році при наданні пільг до
членів сім'ї ветеранів війни, учасників бойових дій та
репресованих, сімей загиблих учасників бойових дій (крім названих)
та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
яким надаються пільги по оплаті за житло, комунальні послуги,
електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і
неповнолітні діти (до 18 років); ( Абзац дев'ятий частини першої
статті 62 в редакції Закону N 1712-III ( 1712-14 ) від
11.05.2000 )
безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського та
приміського транспорту (крім учасників бойових дій, учасників
Великої Вітчизняної війни, інвалідів, Героїв Радянського Союзу,
повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше
медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці,
пенсіонерів, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і
учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися
вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій та учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до
категорії 1 і 2, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, що виховуються або навчаються у
навчально-виховних та навчальних закладах), а також всіма видами
міжміського транспорту (крім учасників бойових дій, інвалідів I та
II групи, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави,
осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв
Соціалістичної Праці, членів сімей загиблих учасників бойових дій,
дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників
війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге,
осіб, які супроводжують інвалідів I групи, осіб, на яких
поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року
( 997_301 ) про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для
інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, осіб,
прирівняних до них, учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, учасників
Великої Вітчизняної війни, інвалідів III групи, а також народних
депутатів України на час виконання ними депутатських
повноважень). ( Абзац десятий частини першої статті 62 в редакції
Закону N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
Кабінету Міністрів України до 20 березня 2000 року визначити
і затвердити порядок і розміри грошової компенсації у 2000 році
додаткових витрат військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ та органів і
установ виконання покарань, ветеранів військової служби на
санаторно-курортне лікування, оплату за житло, комунальні послуги,
електроенергію, газ і паливо внаслідок зупинення дії положень
законодавчих актів в частині надання зазначених пільг.
Органи місцевого самоврядування при затвердженні місцевих
бюджетів можуть передбачати асигнування для надання зазначених
пільг за наявністю відповідних джерел фінансування.
Стаття 63. Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
адміністраціям, районним державним адміністраціям, виконавчим
органам місцевих рад:
обмежити на 2000 рік спрямування бюджетних коштів на
фінансування будівництва та капітальних ремонтів адміністративних
приміщень, придбання службового автотранспорту;
скоротити чисельність працівників апарату управління органів
виконавчої влади та рекомендувати зробити це органам місцевого
самоврядування до рівня, утримання якого може бути забезпечено в
межах визначених на 2000 рік бюджетних призначень;
забезпечити заходи щодо економії бюджетних коштів, встановити
та забезпечити суворий контроль за правильністю і ефективністю
витрачання коштів, що виділяються з Державного бюджету України і
місцевих бюджетів.
Стаття 64. Установити, що у 2000 році утримання управлінь
капітального будівництва обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій здійснюється за рахунок коштів,
передбачених у вартості будівництва на утримання служб замовника.
Стаття 65. Установити, що у 2000 році видатки бюджетних
установ і організацій на виплату премій та інших видів заохочень
чи винагород, включаючи матеріальну допомогу (крім надбавок і
доплат за особливі умови служби, професійний ризик, кваліфікацію,
роботу в умовах режимних обмежень) можуть здійснюватися лише за
наявності економії фонду заробітної плати та грошового
забезпечення.
Стаття 66. При зміні юридичної адреси перереєстрація
суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків
здійснюється в термін та у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів
України. Сплата визначених законодавством України податків та
платежів після перереєстрації здійснюється за місцем попередньої
реєстрації до закінчення поточного бюджетного року.
Стаття 67. Бюджетні установи і організації, що провадять
діяльність у галузі освіти, охорони здоров'я, культури, науки,
спорту та фізичного виховання, мають право отримувати від
юридичних та фізичних осіб благодійні (добровільні) внески та
пожертви для потреб фінансування цих установ у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 68. Спрямувати у 2000 році на реалізацію статті 57
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) 53.000 тис. гривень, в
тому числі з Державного бюджету України - 10.751 тис. гривень та з
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя - 42.249 тис. гривень згідно з додатком N 5 до цього
Закону.
Кабінету Міністрів України розробити порядок використання цих
коштів.
Стаття 69. З метою стимулювання виконання доходів зведеного
бюджету, врахованих під час прийняття цього Закону, Кабінету
Міністрів України затвердити на 2000 рік порядок виділення
бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення
діяльності органів державної податкової служби України та
підвідомчих їй установ як частки від фактичних надходжень на
рахунки бюджетів усіх рівнів доходів (за винятком штрафів та
пені), які контролюються органами державної податкової служби
України. Ця частка визначається відношенням планового обсягу
видатків на 2000 рік на забезпечення діяльності органів державної
податкової служби України та підвідомчих їй установ до обсягу
доходів зведеного бюджету на 2000 рік, що враховані під час
прийняття цього Закону і контролюються органами державної
податкової служби України.
Стаття 70. Установити, що керівники бюджетних установ і
організацій (військових формувань) утримують чисельність
працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки
на заробітну плату (грошове утримання) лише в межах фонду
заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних
установ і організацій (військових формувань) в кошторисах доходів
і видатків.
Стаття 71. Кабінету Міністрів України зарахувати
заборгованість виробничого об'єднання "Південний машинобудівний
завод" в сумі 103.607 тис. гривень та акціонерного товариства
"Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" в сумі
34.907 тис. гривень, що виникла внаслідок виконання кредитних і
гарантійних зобов'язань держави за іноземними кредитами, наданими
цим підприємствам, в рахунок погашення заборгованості державного
лізингового фонду перед ними за отриману сільськогосподарську
техніку.
Стаття 71-1. Абзац п'ятий пункту 11.6 статті 11 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305;
1998 р., N 20, ст. 100; 1999 р., N 7, ст. 54) викласти в такій
редакції:
"У період з 1 травня 2000 року до 1 січня 2001 року в разі
вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної
території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума
податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з
придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення
податкового кредиту, а включається до складу валових витрат
виробництва (обігу) платника податку". Закон доповнено статтею 71-1 згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
Стаття 71-2. В рахунок погашення частини заборгованості
(недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах
(обов'язкових платежах) до Державного бюджету України, за станом
на 1 січня 2000 року додатково до затверджених Законом України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік" обсягів Кабінету
Міністрів України виділити кошти в сумі 1500000 тис. гривень на
погашення заборгованості бюджетів усіх рівнів за електричну та
теплову енергію та вугілля, спожиті бюджетними установами і
організаціями, субсидії та пільги населенню, різницю в тарифах на
житлово-комунальні послуги, яка склалася на ту ж саму дату, по
видатках державного і місцевих бюджетів та спрямувати зазначені
кошти на державну підтримку вугледобувних підприємств та погашення
заборгованості підприємств і організацій за відвантажене вугілля.
Кабінету Міністрів України визначити механізм проведення
зазначених взаєморозрахунків та спрямування цих коштів
вугледобувними підприємствами на погашення заборгованості із
заробітної плати та щомісячних регресних позовів шахтарям. Закон доповнено статтею 71-2 згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
Стаття 72. Додатки N 1 - 5 до цього Закону є його невід'ємною
частиною і підлягають оприлюдненню в порядку, визначеному
законодавством для оприлюднення самого Закону.
Стаття 73. Цей Закон набирає чинності та вводиться в дію з
дня опублікування, крім статей 1 - 14, 19, 22, 24, 25, 27 - 32,
34, 40 - 42, 45, 46, 48, 56, 64, 68, 72, які вводяться в дію з 1
січня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 2000 року

N 1458-III

Додаток N 1

до Закону України "Про Державний бюджет

України на 2000 рік"
Доходи Державного бюджету України на 2000 рік
(тис. грн.) ----------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування доходів згідно | Всього | загальний |спеціальний | з бюджетною класифікацією | | фонд | фонд ----------------------------------------------------------------------------- 0000000 Податкові надходження 20513567,0 20227185,0 286382,0
11000000 Податки на доходи, податки

на прибуток, податки на

збільшення ринкової вартості 6093023,0 6093023,0
11020000 Податок на прибуток

підприємств 6093023,0 6093023,0
13000000 Збори за використання

природних ресурсів 387190,0 187190,0 200000,0
13010000 Плата за використання

лісових ресурсів 35360,0 35360,0
13020000 Плата за спеціальне

користування водними ресурсами 135880,0 135880,0
13030000 Платежі за користування надрами 14730,0 14730,0
13040000 Збір за геологорозвідувальні

роботи, виконані за рахунок

Державного бюджету 200000,0 200000,0
13070000 Плата за використання інших

природних ресурсів 1220,0 1220,0
14000000 Внутрішні податки на товари

та послуги 12172922,0 12172922,0
14010000 Податок на додану вартість 10065759,0 10065759,0
14020000 Акцизний збір з вироблених

в Україні товарів 1581913,0 1581913,0
14030000 Акцизний збір з ввезених на

територію України товарів 400000,0 400000,0
14060000 Ліцензії на підприємницьку

та професійну діяльність 125250,0 125250,0
14060200 Плата за видачу ліцензій

та сертифікатів 110850,0 110850,0
14060300 Плата за державну реєстрацію

суб'єктів підприємницької

діяльності 3460,0 3460,0
14060500 Плата за ліцензії на виробництво

спирту етилового, коньячного і

плодового, алкогольних напоїв та

тютюнових виробів 2960,0 2960,0
14060600 Плата за ліцензії на право

експорту, імпорту та оптової

торгівлі спирту етилового,

коньячного та плодового 900,0 900,0
14060700 Плата за ліцензії на право

експорту, імпорту алкогольними

напоями та тютюновими виробами 1700,0 1700,0
14060800 Плата за видачу дозволу на

здійснення діяльності по випуску

та обігу цінних паперів 440,0 440,0
14061000 Плата за ліцензії на право

оптової торгівлі алкогольними

напоями та тютюновими виробами 1940,0 1940,0
14061200 Грошовий (ліцензійний) збір

за видачу ліцензій на кабельне

мовлення, ретрансляцію,

проводове (кабельне) мовлення і

час мовлення 3000,0 3000,0
15000000 Податки на міжнародну торгівлю

та зовнішні операції 1759647,0 1741000,0 18647,0
15010000 Ввізне мито 1649150,0 1649150,0
15010100 Мито на товари, що ввозяться

суб'єктами підприємницької

діяльності 1529150,0 1529150,0
15010200 Мито на товари, які ввозяться

(пересилаються) громадянами 120000,0 120000,0
15020000 Вивізне мито 520,0 520,0
15020100 Мито на товари, що вивозяться

суб'єктами підприємницької

діяльності 520,0 520,0
15030000 Кошти, отримані за вчинення

консульських дій 109977,0 91330,0 18647,0
16000000 Інші податки 100785,0 33050,0 67735,0
16020000 Надходження плати за надання

послуг з оформлення документів

на право виїзду за кордон 8570,0 8570,0
16030000 Податки, не віднесені до

інших категорій 12260,0 12260,0
16050000 Єдиний податок для суб'єктів

малого підприємництва 12220,0 12220,0
16060000 Збір на розвиток виноградарства,

садівництва і хмелярства 67735,0 67735,0
20000000 Неподаткові надходження 8840295,4 6642969,1 2197326,3
21000000 Доходи від власності та

підприємницької діяльності 3609854,0 3609654,0 200,0
21020000 Надходження від перевищення

валових доходів над видатками

Національного банку України 500000,0 500000,0
21030000 Надходження від

грошово-речових лотерей 2500,0 2500,0
21040000 Надходження до бюджету сум

відсотків банків за

користування тимчасово

вільними бюджетними коштами 23500,0 23500,0
21050000 Дивіденди (доход), нараховані

на акції (частки, паї)

господарських товариств, які

є у державній власності 275000,0 275000,0
21060000 Рентна плата 216154,0 216154,0
21060100 Рентна плата за нафту, що

видобувається в Україні 37935,0 37935,0
21060200 Рентна плата за природний

газ, що видобувається в Україні 178219,0 178219,0
21070000 Надходження коштів від

приватизації державного майна 2575200,0 2575000,0 200,0
21100000 Надходження від розміщення

тимчасово вільних коштів

бюджету на депозитних рахунках

в установах банків 17500,0 17500,0
22000000 Адміністративні збори та

платежі, доходи від

некомерційного та побічного

продажу 652174,1 650874,1 1300,0
22010000 Збори, що стягуються Державною

автомобільною інспекцією України 5000,0 5000,0
22050000 Плата за пробірування і

клеймування виробів та сплавів

із дорогоцінних металів 1300,0 1300,0
22060000 Плата за надання послуг

службою дозвільної системи

органів внутрішніх справ 1800,0 1800,0
22080000 Плата за оренду державного та

комунального майна 19200,0 19200,0
22090000 Державне мито 179100,0 179100,0
22100000 Митні збори 390000,0 390000,0
22110000 Єдиний збір, який справляється

у пунктах пропуску через

державний кордон України 55774,1 55774,1
23000000 Надходження від штрафів та

фінансових санкцій 38840,0 38840,0
23010000 Суми, стягнені з винних осіб,

за шкоду, заподіяну

підприємству, установі,

організації 340,0 340,0
23020000 Перерахування підприємцями

частки вартості нестандартної

продукції, виготовленої з

дозволу на тимчасове

відхилення від вимог

відповідних стандартів щодо

якості продукції, виданого

Державним комітетом України

по стандартизації, метрології

і сертифікації 700,0 700,0
23030000 Адміністративні штрафи та інші

санкції 36800,0 36800,0
23040000 Надходження штрафних санкцій

за порушення правил пожежної

безпеки 1000,0 1000,0
24000000 Інші неподаткові надходження 4539427,3 2343601,0 2195826,3
24010000 Надходження коштів від

конфіскованого митними

органами майна 16000,0 16000,0
24020000 Надходження коштів від

реалізації товарів та інших

предметів, конфіскованих

правоохороними та іншими

уповноваженими органами, і

конфіскована валюта 25000,0 25000,0
24030000 Надходження сум кредиторської

та депонентської

заборгованості підприємств,

організацій та установ, щодо

яких минув строк позовної

давності 19220,0 19220,0
24050000 Надходження коштів від

реалізації надлишкового

озброєння, військової та

спеціальної техніки, майна

Збройних Сил України 845091,9 845091,9
24060000 Інші надходження 1793912,0 1527012,0 266900,0
24060100 Надходження частини виручки

від реалізації газу, що

отримується як плата за транзит

природного газу через

територію України 1005422,0 1005422,0
24060200 Відсотки за користування

кредитами Міжнародного банку

реконструкції та розвитку 60358,0 60358,0
24060300 Інші надходження 114450,0 114450,0
24060400 Надходження коштів за

користування послугами

урядового зв'язку 700,0 700,0
24061100 Відрахування від надходжень за

транспортування нафти

магістральними нафтопроводами 230000,0 230000,0
24061200 Відрахування від плати за

транспортування аміаку через

територію України

аміакопроводом 12482,0 12482,0
24061300 Надходження коштів у рахунок

погашення заборгованості, яка

виникла внаслідок невиконання

юридичними особами своїх

зобов'язань щодо погашення та

обслуговування наданих на

умовах повернення

кредитів, залучених державою

або під державні гарантії 100000,0 100000,0
24061500 Надходження до Державного

спеціалізованого фонду

фінансування загально-

державних витрат на авіаційну

діяльність та участь України

у міжнародних авіаційніх

організаціях 12500,0 2500,0 10000,0
24061700 Портовий (адміністративний) збір 11000,0 1100,0 9900,0
24120000 Власні надходження бюджетних

установ і організацій 1330834,4 1330834,4
24120100 Надходження спеціальних коштів 1180861,0 1180861,0
24120300 Інші власні надходження 149973,4 149973,4
24140000 Додаткові збори на виплату

пенсій 756369,0 756369,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 23000,0 23000,0
31000000 Надходження від продажу основного

капіталу 23000,0 23000,0
31010000 Надходження коштів від

реалізації безхазяйного майна,

майна, що за правом

спадкоємства перейшло у

власність держави, та скарбів 20000,0 20000,0
31020000 Надходження коштів від

Державного фонду дорогоцінних

металів і дорогоцінного

каміння України 3000,0 3000,0
50000000 Цільові фонди 3295573,0 1340780,0 1954793,0
50010000 Збір до Фонду для здійснення

заходів щодо ліквідації

наслідків Чорнобильської

катастрофи та соціального

захисту населення 157900,0 157900,0
50030000 Збір на обов'язкове соціальне

страхування до Фонду

соціального страхування

України 1304917,0 1304917,0
50040000 Збір на обов'язкове соціальне

страхування на випадок

безробіття до Державного фонду

сприяння зайнятості населення

України 596800,0 596800,0
50050000 Збір до Державного інноваційного

фонду України 1182880,0 1182880,0
50070000 Платежі до Фонду України

соціального захисту інвалідів 40000,0 40000,0
50080000 Збір за забруднення

навколишнього природного

середовища до Фонду

охорони навколишнього

природного середовища 13076,0 13076,0
РАЗОМ ДОХОДІВ 32672435,4 28233934,1 4438501,3
40000000 Офіційні трансферти 1274091,5 1274091,5
41060100 Кошти, що передаються

до державного бюджету з

інших бюджетів 1274091,5 1274091,5
ВСЬОГО ДОХОДІВ 33946526,9 29508025,6 4438501,3

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

Додаток N 2

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2000 рік"
РОЗПОДІЛ

видатків Державного бюджету України на 2000 рік
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | Загальні видатки (код 01) | Спеціальні видатки (код 02) | Разом: | |-----------------------------------+-----------------------------------| | | Всього |поточні | в т.ч. | капі- | Всього |поточні | в т.ч. | капі- | | | | | оплата | тальні | | | оплата | тальні | | | | | праці | | | | праці | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Управління справами 109464,3 95372,8 37400,7 14091,5 14242,7 11556,1 2600,9 2686,6 123707,0 Верховної Ради України
010101 Апарат Верховної Ради 48563,9 38667,6 17783,2 9896,3 48563,9 України
010103 Забезпечення діяльності 20635,7 20635,7 12399,5 20635,7 народних депутатів України
010105 Інші видатки органів 13458,8 12998,4 3787,3 460,4 1556,5 1471,3 85,9 85,2 15015,3 законодавчої влади
010106 Діяльність Уповноваженого 3095,6 1895,6 922,6 1200,0 3095,6 Верховної Ради України

з прав людини
030101 Внески до бюджету ООН, 875,0 875,0 875,0 органів і спеціальних

установ системи ООН та

інших міжнародних

організацій
030104 Витрати, пов'язані 4165,0 4165,0 4165,0 з відрядженнями за кордон

працівників органів

державної влади
030105 Інші витрати 1100,0 1100,0 1100,0 неторговельного характеру
070101 Дошкільні заклади освіти 392,7 332,9 118,6 59,8 392,7
081002 Інші заходи по охороні 8447,0 7100,3 2248,3 1346,7 12686,2 10084,8 2515,0 2601,4 21133,2 здоров'я
100104 Відомчий житловий фонд 510,0 510,0 510,0 (капітальний ремонт)
120100 Телебачення і радіомовлення 4368,2 3749,9 141,2 618,3 4368,2
120201 Періодичні видання 3697,4 3697,4 3697,4 (газети та журнали)
160302 Державна програма селекції 140,0 140,0 140,0 в тваринництві та

птахівництві
160307 Державна програма селекції 15,0 15,0 15,0 в рослинництві ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 Адміністрація Президента 40347,2 37475,2 11824,5 2872,0 10087,4 9432,9 1091,0 645,5 50434,6 України
010203 Апарат міністерств, інших 384,5 379,5 177,2 5,0 384,5 центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
010301 Видатки на утримання 14318,2 12318,2 3661,9 2000,0 14318,2 Адміністрації Президента

України
010302 Видатки, пов'язані із 4163,4 4163,4 1198,1 2954,0 2741,8 58,0 212,2 7117,4 здійсненням Президентом

України загальнодержавних

повноважень
010303 Інші видатки на утримання 4374,9 4374,9 2093,0 88,7 88,7 10,5 4463,6 Президента України та

його апарату
010601 Виготовлення орденів, 1900,0 1900,0 1900,0 медалей, документів до них
010606 Утримання Фонду сприяння 250,9 250,9 105,3 250,9 становлення місцевого

та регіонального

самоврядування
030104 Витрати, пов'язані з 4000,0 4000,0 4000,0 відрядженнями за кордон

працівників органів

державної влади
040101 Фундаментальні дослідження 790,0 790,0 474,0 790,0 наукових установ
040201 Прикладні наукові та 301,0 301,0 180,6 301,0 науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів
050503 Утримання Генеральної 628,2 628,2 538,0 628,2 військової інспекції при

Президентові України
070701 Заклади післядипломної 7236,1 6369,1 2673,5 867,0 2835,7 2538,4 841,6 297,3 10071,8 освіти III-IV рівнів

акредитації (академії,

інститути, центри

підвищення

кваліфікації,

перепідготовки,

вдосконалення)
081002 Інші заходи по охороні 2000,0 2000,0 722,9 4209,0 4064,0 180,9 145,0 6209,0 здоров'я ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 Господарське управління 44086,3 40268,8 9326,3 3817,5 19351,5 19131,8 3716,6 219,7 63437,8 Кабінету Міністрів України
010201 Апарат Кабінету 12958,8 12458,8 5555,8 500,0 12958,8 Міністрів України
010206 Видатки, пов'язані із 8446,7 6946,7 141,1 1500,0 11807,0 11687,0 2043,4 120,0 20253,7 здійсненням Кабінетом

Міністрів України

загальнодержавних

повноважень
010207 Інші видатки Кабінету 4171,3 4171,3 1054,3 6054,0 5954,3 1586,0 99,7 10225,3 Міністрів України
030104 Витрати, пов'язані з 6385,0 6385,0 6385,0 відрядженнями за кордон

працівників органів

державної влади
070101 Дошкільні заклади освіти 666,3 661,6 290,0 4,7 129,5 129,5 795,8
070401 Позашкільні заклади освіти, 590,2 590,2 182,0 211,0 211,0 801,2 заходи із позашкільної

роботи з дітьми
081002 Інші заходи по охороні 8627,0 7914,2 2103,1 712,8 1150,0 1150,0 87,2 9777,0 здоров'я
100104 Відомчий житловий фонд 1100,0 1100,0 1100,0 (капітальний ремонт)
120201 Періодичні видання 1141,0 1141,0 1141,0 (газети та журнали) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 Верховний Суд України 13123,3 11623,3 4488,4 1500,0 13123,3
020002 Верховний Суд України 13063,7 11563,7 4488,4 1500,0 13063,7
070702 Інші заклади і заходи 59,6 59,6 59,6 післядипломної освіти ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 Вищий арбітражний суд 33074,5 27774,5 13742,5 5300,0 33074,5 України
020005 Вищий арбітражний суд 6616,9 6316,9 3366,6 300,0 6616,9 України
020006 Арбітражні суди 26398,6 21398,6 10375,9 5000,0 26398,6
040201 Прикладні наукові та 59,0 59,0 59,0 науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 Конституційний Суд України 16512,6 7112,6 2952,6 9400,0 16512,6
020001 Конституційний Суд України 16512,6 7112,6 2952,6 9400,0 16512,6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90 Генеральна прокуратура 94985,9 93985,9 63289,1 1000,0 94985,9 України
060300 Прокуратура 94500,0 93500,0 63009,0 1000,0 94500,0
070701 Заклади післядипломної 485,9 485,9 280,1 485,9 освіти III-IV рівнів

акредитації (академії,

інститути, центри

підвищення кваліфікації,

перепідготовки,

вдосконалення) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 Міністерство внутрішніх 922369,1 886269,1 691643,1 36100,0 162641,3 154345,6 4327,5 8295,7 1085010,4 справ України
010607 Видатки на паспортизацію 56100,0 20000,0 36100,0 56100,0 населення України
060101 Матеріально-технічне 6605,0 6605,0 6605,0 забезпечення спеціальних

підрозділів по боротьбі

з організованою

злочинністю
060102 Підрозділи органів 629530,0 629530,0 509300,0 155806,4 147510,7 4197,5 8295,7 785336,4 внутрішніх справ
060201 Поточне утримання 126424,1 126424,1 87202,1 3300,0 3300,0 129724,1 внутрішніх військ

МВС України
060701 Державна пожежна 99500,0 99500,0 92000,0 3534,9 3534,9 130,0 103034,9 охорона
130203 Утримання та 2241,0 2241,0 1659,2 2241,0 навчально-тренувальна

робота дитячо-юнацьких

спортивних шкіл
130204 Утримання апарату 1802,4 1802,4 1481,8 1802,4 управління

фізкультурно-спортивних

організацій
130205 Фінансова підтримка 166,6 166,6 166,6 спортивних споруд ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 Міністерство палива 1991941,0 1956768,1 12447,6 35172,9 2292,1 2104,0 651,9 188,1 1994233,1 та енергетики України
010203 Апарат міністерств, 4237,0 4237,0 2415,6 4237,0 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
040201 Прикладні наукові та 3491,0 3491,0 3491,0 науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 1788,0 1788,0 1788,0 програми та наукові

частини інших програм
040203 Державне замовлення 805,0 805,0 805,0 у сфері науки
080201 Спеціалізовані лікарні та 17467,4 17294,5 9332,0 172,9 1666,7 1621,9 516,1 44,8 19134,1 інші спеціалізовані заклади

(центри, диспансери,

госпіталі для інвалідів ВВВ,

лепрозорії, медико-санітарні

частини тощо, що

мають ліжкову мережу)
080701 Санітарно-епідеміологічні 1152,6 1152,6 700,0 625,4 482,1 135,8 143,3 1778,0 станції
090410 Кошти на виплату 50000,0 50000,0 50000,0 заборгованості з

регресивних позовів та

одноразової допомоги

по втраті професійної

працездатності шахтарям

та гірникам підприємств

з підземного видобутку

вугілля та залізної руди
140104 Видатки, пов'язані з 980000,0 980000,0 980000,0 реструктуризацією

вугільної

промисловості
140105 Утримання державної 45000,0 45000,0 45000,0 воєнізованої

гірничорятувальної

служби
140106 Державна підтримка 818000,0 818000,0 818000,0 вугледобувних підприємств
140112 Утримання зупинених 35000,0 35000,0 35000,0 блоків ЧАЕС
140113 Участь у будівництві

виробничо-опалювальної

котельні на 35000,0 35000,0 35000,0 Чорнобильській АЕС ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 120 Міністерство економіки 172936,7 169816,7 27568,0 3120,0 18794,8 14073,9 3990,3 4720,9 191731,5 України
010203 Апарат міністерств, 28951,8 28651,8 15780,6 300,0 9,0 9,0 28960,8 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
030101 Внески до бюджету ООН, 70,0 70,0 70,0 органів і спеціальних

установ системи ООН

та інших міжнародних

організацій
030205 Фінансування діяльності 879,0 879,0 879,0 міжурядових двосторонніх

комісій
030300 Міжнародні культурні, 8000,0 8000,0 8000,0 наукові та інформаційні

зв'язки
040201 Прикладні наукові 12522,0 12522,0 3118,0 100,0 100,0 65,0 12622,0 та науково-технічні

розробки з

пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 10769,0 10769,0 10769,0 програми та наукові

частини інших програм
040203 Державне замовлення 2071,0 2071,0 197,0 2071,0 у сфері науки
040205 Наукові програми з 4050,0 4050,0 1404,0 4050,0 проблем стандартизації,

сертифікації та

еталонної бази
040207 Інші заходи у сфері 902,8 902,8 240,0 902,8 наукової та

науково-технічної

діяльності
050600 Мобілізаційна підготовка 8759,0 8759,0 640,5 8759,0 галузей народного

господарства
070101 Дошкільні заклади освіти 54,0 54,0 26,8 54,0
070601 Вищі заклади освіти 310,0 310,0 132,2 1908,6 1908,6 954,3 2218,6 I та II рівнів акредитації
070701 Заклади післядипломної 504,2 504,2 237,0 871,6 796,6 500,0 75,0 1375,8 освіти III-IV рівнів

акредитації (академії,

інститути, центри

підвищення кваліфікації,

перепідготовки,

вдосконалення)
100104 Відомчий житловий 650,0 650,0 650,0 фонд (капітальний ремонт)
110101 Творчі спілки 20,0 20,0 20,0
110201 Бібліотеки 422,7 422,7 96,6 70,0 65,0 24,2 5,0 492,7
110202 Музеї і виставки 48,4 48,4 11,8 48,4
110203 Заповідники 1490,5 1490,5 345,2 785,7 705,7 247,6 80,0 2276,2
120201 Періодичні видання 26,5 26,5 26,5 (газети та журнали)
140201 Видатки на фінансування 25000,0 25000,0 25000,0 заходів з конверсії

підприємств оборонного

комплексу і створення

нових видів цивільної

продукції
140202 Кошти на розвиток 10000,0 10000,0 10000,0 вітчизняного

сільськогосподарського

машинобудування
140203 Видатки спеціального 10000,0 10000,0 10000,0 призначення Державного

комітету промислової

політики України
140402 Консервація потужностей 3000,0 3000,0 3000,0 з виробництва важкої води

та інших спеціальних

об'єктів
140403 Видатки на 15000,0 15000,0 15000,0 реструктуризацію

залізорудних підприємств

з підземного видобутку

руди
150201 Реставрація пам'яток 2000,0 2000,0 2000,0 архітектури
150202 Розробка схем та 300,0 300,0 300,0 проектних рішень масового

застосування
150203 Операційні 130,0 130,0 130,0 видатки - паспортизація,

інвентаризація пам'яток

архітектури, премії

по архітектурі
180104 Державна програма 800,0 800,0 800,0 створення служби

єдиного часу

та придбання для

Національного фонду

стандартів нормативної

інформації
180107 Фінансування міжгалузевих 400,0 400,0 1885,0 1885,0 2285,0 енергозберігаючих

заходів
180204 Фінансування центрів 2022,3 2022,3 1150,0 2022,3 стандартизації, метрології

і сертифікації для

проведення державного

нагляду
180207 Фінансування робіт з 1367,0 1297,0 340,7 70,0 475,3 414,4 174,5 60,9 1842,3 хіміко-токсикологічного та

фізико-хімічного контролю
200600 Збереження 32,0 32,0 13,0 20,0 20,0 10,4 52,0 природно-заповідного фонду
210103 Фінансування невідкладних 7800,0 7800,0 7800,0 заходів по розв'язанню

соціально-економічних та

екологічних наслідків

діяльності Яворівського

ДГХП "Сірка", Стебницького

ДГХП "Полімінерал"

та Роздільського

ДГХП "Сірка"
220202 Утримання і розвиток 8036,1 7936,1 3834,6 100,0 12669,6 8169,6 2014,3 4500,0 20705,7 системи матеріального

резерву
220203 Відшкодування витрат 6548,4 6548,4 6548,4 підприємствам, установам,

організаціям, пов'язаних

з обслуговуванням

цінностей матеріального

резерву ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 140 Міністерство закордонних 629429,9 594139,9 115620,1 35290,0 20092,0 5567,0 4529,5 14525,0 649521,9 справ України
010203 Апарат міністерств, 9679,2 9179,2 3213,7 500,0 9679,2 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
030101 Внески до бюджету ООН, 304725,0 304725,0 304725,0 органів і спеціальних

установ системи ООН та

інших міжнародних

організацій
030102 Утримання дипломатичних 290358,0 261668,0 112012,0 28690,0 19922,0 5427,0 4499,5 14495,0 310280,0 представництв України

за кордоном
030103 Придбання за кордоном 6100,0 6100,0 6100,0 у державну власність

України приміщень для

розміщення дипломатичних

представництв України
030104 Витрати, пов'язані 4110,0 4110,0 4110,0 з відрядженнями за кордон

працівників органів

державної влади
030105 Інші витрати 5007,0 5007,0 5007,0 неторговельного характеру
030202 Внески до установ 5150,0 5150,0 5150,0 і організацій СНД
030204 Протокольні заходи, 1180,0 1180,0 1180,0 пов'язані з офіційними

візитами
030206 Утримання Українського 2300,0 2300,0 9,4 2300,0 науково-технологічного

центру по зобов'язаннях

Уряду
040201 Прикладні наукові та 195,0 195,0 125,0 195,0 науково-технічні розробки з

пріоритетних напрямів
070701 Заклади післядипломної 550,7 550,7 260,0 170,0 140,0 30,0 30,0 720,7 освіти III-IV рівнів

акредитації (академії,

інститути, центри

підвищення кваліфікації,

перепідготовки,

вдосконалення)
120201 Періодичні видання 75,0 75,0 75,0 (газети та журнали) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170 Державний комітет 123813,1 110693,1 21195,4 13120,0 25298,1 19428,1 4591,3 5870,0 149111,2 інформаційної політики,

телебачення і

радіомовлення України
010203 Апарат міністерств, 1156,9 1156,9 671,8 1156,9 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
040201 Прикладні наукові та 253,0 253,0 253,0 науково-технічні розробки з

пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 350,0 350,0 350,0 програми та наукові

частини інших програм
070101 Дошкільні заклади освіти 186,1 186,1 100,9 186,1
070701 Заклади післядипломної 249,3 229,3 135,3 20,0 160,0 160,0 36,0 409,3 освіти III-IV рівнів

акредитації (академії,

інститути, центри

підвищення

кваліфікації,

перепідготовки,

вдосконалення)
110101 Творчі спілки 161,0 161,0 161,0
110502 Інші культурно-освітні 1034,2 934,2 372,8 100,0 1034,2 заклади та заходи
120100 Телебачення і 110292,8 97292,8 19914,6 13000,0 25138,1 19268,1 4555,3 5870,0 135430,9 радіомовлення
120201 Періодичні видання 1529,8 1529,8 1529,8 (газети та журнали)
120301 Видавництва 5100,0 5100,0 5100,0
120400 Інші засоби 3500,0 3500,0 3500,0 масової інформації ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 180 Міністерство культури 162185,5 126475,7 20539,1 35709,8 18719,6 13918,9 3422,7 4800,7 180905,1 і мистецтв України
010203 Апарат міністерств, 1159,8 1159,8 695,1 1159,8 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження 100,0 100,0 69,1 100,0 наукових установ
040201 Прикладні наукові 597,0 597,0 405,0 597,0 та науково-технічні

розробки з пріоритетних

напрямів
040207 Інші заходи у сфері 2490,0 490,0 281,0 2000,0 2490,0 наукової та

науково-технічної

діяльності
070101 Дошкільні заклади освіти 133,5 133,5 39,0 45,1 45,1 178,6
070201 Загальноосвітні школи 725,0 725,0 335,0 725,0 (в т.ч. школа-дитячий садок,

інтернат при школі),

спеціалізовані школи, ліцеї,

гімназії, колегіуми
070301 Загальноосвітні 2981,3 2981,3 1783,3 139,9 134,2 9,9 5,7 3121,2 школи-інтернати,

загальноосвітні

санаторні школи-інтернати
070601 Вищі заклади освіти 778,2 778,2 326,8 143,8 130,8 30,7 13,0 922,0 I та II рівнів

акредитації
070602 Вищі заклади освіти 19686,8 19686,8 11306,0 15722,8 11739,1 3107,6 3983,7 35409,6 III та IV рівнів

акредитації
070701 Заклади післядипломної 498,7 498,7 339,1 203,7 198,7 80,2 5,0 702,4 освіти III-IV рівнів

акредитації (академії,

інститути, центри

підвищення кваліфікації,

перепідготовки,

вдосконалення)
070802 Методична робота, 88,9 88,9 33,4 88,9 інші заходи по народній

освіті
110101 Творчі спілки 2486,0 2486,0 2486,0
110102 Театри 18000,0 12050,0 5950,0 18000,0
110103 Філармонії, музичні 65459,9 42302,9 23157,0 65459,9 колективи і ансамблі

та інші заклади та

заходи по мистецтву
110104 Видатки на заходи, 1000,0 1000,0 1000,0 передбачені державними і

місцевими програмами

розвитку культури і

мистецтва
110201 Бібліотеки 13045,8 12108,0 2288,9 937,8 487,3 394,6 19,1 92,7 13533,1
110202 Музеї і виставки 9039,4 7334,4 1772,0 1705,0 1459,5 803,5 52,5 656,0 10498,9
110203 Заповідники 5338,1 4378,1 702,9 960,0 414,5 369,9 78,9 44,6 5752,6
110205 Школи естетичного 40,0 40,0 40,0 виховання дітей
110300 Кінематографія 16500,0 16500,0 16500,0
110501 Державні премії України 165,0 165,0 165,0 в галузі літератури та

мистецтва
110502 Інші культурно-освітні 1605,8 1605,8 162,5 103,0 103,0 43,8 1708,8 заклади та заходи
120201 Періодичні видання 266,3 266,3 266,3 (газети та журнали) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 210 Міністерство оборони 1488462,0 1481268,0 1145202,7 7194,0 909400,0 888594,0 12000,0 20806,0 2397862,0 України
030104 Витрати, пов'язані з 85,0 85,0 85,0 відрядженнями за кордон

працівників органів

державної влади
050100 Утримання Збройних 1306119,4 1306119,4 1126077,5 656321,4 656321,4 12000,0 1962440,8 Сил України
050200 Закупівля озброєння та 64068,9 64068,9 13931,1 13931,1 78000,0 військової техніки
050301 Капітальне будівництво 4289,6 4289,6 1710,4 1710,4 6000,0 і придбання обладнання в

системі Міністерства

оборони України
050302 Будівництво житла для 5594,0 5594,0 19406,0 19406,0 25000,0 військовослужбовців
050400 Науково-дослідні і 57768,9 57768,9 46231,1 46231,1 104000,0 дослідно-конструкторські

роботи
050501 Участь в міжнародних 20000,0 20000,0 13539,5 20000,0 заходах по підтримці миру
050502 Національний координаційний 427,5 427,5 214,7 427,5 центр адаптації

військовослужбовців,

звільнених у запас
050504 Фінансування заходів щодо 1952,6 352,6 1600,0 1800,0 400,0 1400,0 3752,6 ліквідації стратегічних

озброєнь
050505 Підготовка призовників 11606,1 11606,1 4400,0 10000,0 10000,0 21606,1 для Збройних Сил України

та інших військових

формувань в навчальних

організаціях Товариства

сприяння обороні України
050507 Забезпечення живучості та 15000,0 15000,0 2000,0 2000,0 17000,0 вибухопожежобезпеки

арсеналів, баз і складів

озброєння, ракет і

боєприпасів Збройних Сил

України, утилізації

непридатних для подальшого

використання і зберігання

звичайних видів боєприпасів
050508 Відновлення і модернізація 158000,0 158000,0 158000,0 військової авіації
130206 Інші видатки 1550,0 1550,0 971,0 1550,0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 220 Міністерство освіти 1354475,6 1342072,4 492699,9 12403,2 522977,0 421876,6 160231,1 101100,4 1877452,6 і науки України
010203 Апарат міністерств, 2563,1 2563,1 1566,9 2563,1 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
040101 Фундаментальні 55484,5 55484,5 35336,7 659,4 659,4 289,0 56143,9 дослідження наукових

установ
040102 Державний фонд 9000,0 9000,0 9000,0 фундаментальних

досліджень
040201 Прикладні наукові та 11773,5 11773,5 7161,3 15344,0 15344,0 6460,0 27117,5 науково-технічні розробки з

пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 31758,0 31758,0 803,4 31758,0 програми та наукові

частини інших програм
040203 Державне замовлення 9424,0 9424,0 421,5 153,9 153,9 90,3 9577,9 у сфері науки
040204 Міжнародне 14230,0 14230,0 14230,0 науково-технічне

співробітництво
040206 Державні премії України 2139,2 2139,2 2139,2 та державні стипендії в

галузі науки і техніки
040207 Інші заходи у сфері 14520,0 14520,0 1177,3 130,0 130,0 74,2 14650,0 наукової та

науково-технічної

діяльності
070101 Дошкільні заклади освіти 622,4 612,4 270,4 10,0 74,0 74,0 696,4
070301 Загальноосвітні 6021,6 5971,6 2165,2 50,0 100,0 100,0 6121,6 школи-інтернати,

загальноосвітні

санаторні школи-інтернати
070401 Позашкільні заклади 13214,9 13064,9 1376,0 150,0 300,0 300,0 80,0 13514,9 освіти, заходи із

позашкільної

роботи з дітьми
070501 Професійно-технічні 329874,0 322989,0 126515,3 6885,0 54395,0 48195,0 10700,0 6200,0 384269,0 заклади освіти
070502 Професійно-технічні 2534,9 2378,9 814,2 156,0 40,0 40,0 2574,9 училища соціальної

реабілітації
070601 Вищі заклади освіти 129144,0 128531,8 65260,9 612,2 64603,6 55164,6 16520,2 9439,0 193747,6 I та II рівнів

акредитації
070602 Вищі заклади освіти 546683,4 543193,4 220555,3 3490,0 360118,1 280558,5 123762,8 79559,6 906801,5 III та IV рівнів

акредитації
070603 Київський національний 43209,8 42209,8 21213,5 1000,0 15584,0 9884,0 1930,0 5700,0 58793,8 університет імені Тараса

Шевченка
070701 Заклади післядипломної 1078,1 1078,1 754,3 1259,4 1060,6 192,6 198,8 2337,5 освіти III-IV рівнів

акредитації (академії,

інститути, центри

підвищення кваліфікації,

перепідготовки,

вдосконалення)
070702 Інші заклади і заходи 700,2 700,2 360,6 700,2 післядипломної освіти
070801 Придбання підручників 83693,0 83693,0 83693,0
070802 Методична робота, інші 28387,2 28337,2 2913,7 50,0 10165,0 10165,0 120,0 38552,2 заходи по народній освіті
070804 Централізовані бухгалтерії 400,0 400,0 280,8 400,0
080201 Спеціалізовані лікарні та 362,2 362,2 217,2 15,2 12,2 3,0 377,4 інші спеціалізовані

заклади (центри,

диспансери, госпіталі

для інвалідів ВВВ,

лепрозорії,

медико-санітарні

частини тощо, що

мають ліжкову мережу)
080300 Поліклініки і амбулаторії 449,8 449,8 288,9 35,4 35,4 12,0 485,2 (крім спеціалізованих

поліклінік та загальних

і спеціалізованих

стоматологічних

поліклінік)
110202 Музеї і виставки 51,3 51,3 24,8 51,3
120201 Періодичні видання 37,5 37,5 37,5 (газети та журнали)
130201 Проведення 4094,4 4094,4 4094,4 навчально-тренувальних

зборів і змагань
130203 Утримання та 2072,3 2072,3 1400,0 2072,3 навчально-тренувальна

робота

дитячо-юнацьких

спортивних шкіл
130204 Утримання апарату 1517,4 1517,4 550,9 1517,4 управління

фізкультурно-спортивних

організацій
130205 Фінансова підтримка 2315,9 2315,9 907,6 2315,9 спортивних споруд
180103 Фінансування Національної 800,0 800,0 800,0 програми досліджень

використання ресурсів

Азово-Чорноморського

басейну, інших районів

Світового океану
180105 Фінансування витрат, 5819,0 5819,0 139,2 5819,0 пов'язаних з

функціонуванням

антарктичної станції

"Академік Вернадський"
180108 Фінансування 500,0 500,0 224,0 500,0 спецінформацій ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 230 Міністерство охорони 526819,0 460910,1 148152,9 65908,9 165324,4 143170,6 37346,5 22153,8 692143,4 здоров'я України
010203 Апарат міністерств, 1869,3 1869,3 1114,1 1869,3 інших центральних

органів виконавчої влади

та їх місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження 11810,0 11810,0 7855,3 11810,0 наукових установ
040201 Прикладні наукові та 18027,0 18027,0 11481,2 3554,1 3554,1 1021,1 21581,1 науково-технічні розробки з

пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 6564,0 6564,0 722,0 6564,0 програми та наукові

частини інших програм
040203 Державне замовлення у 1365,0 1365,0 280,0 1365,0 сфері науки
040207 Інші заходи у сфері 1291,0 1291,0 531,7 1291,0 наукової та

науково-технічної

діяльності
070101 Дошкільні заклади освіти 60,3 60,3 16,4 45,0 42,5 3,3 2,5 105,3
070601 Вищі заклади освіти 258,6 258,6 161,0 672,7 616,0 197,4 56,7 931,3 I та II рівнів

акредитації
070602 Вищі заклади освіти 61312,3 61312,3 34471,2 117766,7 102445,7 29993,1 15321,0 179079,0 III та IV рівнів

акредитації
070701 Заклади післядипломної 10373,3 10373,3 6426,1 3525,1 3033,6 861,0 491,5 13898,4 освіти III-IV рівнів

акредитації (академії,

інститути, центри

підвищення кваліфікації,

перепідготовки,

вдосконалення)
070802 Методична робота, інші 819,0 819,0 51,9 819,0 заходи по народній освіті
080101 Лікарні 26886,1 26522,6 9672,5 363,5 3218,8 2546,5 420,8 672,3 30104,9
080201 Спеціалізовані лікарні 50200,8 49519,7 15600,6 681,1 3378,2 2553,1 322,9 825,1 53579,0 та інші спеціалізовані

заклади (центри,

диспансери, госпіталі

для інвалідів ВВВ,

лепрозорії,

медико-санітарні частини

тощо, що мають

ліжкову мережу)
080202 Клініки науково-дослідних 143645,3 110325,8 34399,4 33319,5 4547,3 3953,6 298,4 593,7 148192,6 інститутів
080204 Санаторії для хворих 26671,0 26239,3 5301,2 431,7 6548,0 5538,7 517,9 1009,3 33219,0 туберкульозом
080205 Санаторії для дітей та 20091,4 19916,4 4969,0 175,0 7371,6 6075,5 168,0 1296,1 27463,0 підлітків

(нетуберкульозні)
080300 Поліклініки і амбулаторії 1937,7 1922,7 753,9 15,0 97,8 93,8 31,9 4,0 2035,5 (крім спеціалізованих

поліклінік та загальних

і спеціалізованих

стоматологічних

поліклінік)
080400 Спеціалізовані поліклініки 2633,6 2543,6 1006,9 90,0 206,6 201,6 53,0 5,0 2840,2 (в тому числі диспансери,

медико-санітарні частини,

пересувні консультативні

діагностичні центри, тощо,

які не мають ліжкового

фонду)
080500 Загальні і спеціалізовані 4517,5 4395,9 1623,9 121,6 1103,7 1029,7 231,0 74,0 5621,2 стоматологічні поліклініки
080701 Санітарно-епідеміологічні 14824,7 14331,7 6635,2 493,0 6921,9 6053,4 1364,6 868,5 21746,6 станції
080703 Заходи по боротьбі 6000,0 6000,0 6000,0 з епідеміями
081002 Інші заходи по охороні 114411,4 84220,4 4701,0 30191,0 6148,9 5214,8 1848,1 934,1 120560,3 здоров'я
110201 Бібліотеки 1081,6 1054,1 302,3 27,5 67,0 67,0 1148,6
110202 Музеї і виставки 168,1 168,1 76,1 151,0 151,0 14,0 319,1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 240 Міністерство екології 335788,5 323307,0 123292,8 12481,5 244259,5 229802,8 3459,2 14456,7 580048,0 та природних ресурсів

України
010203 Апарат міністерств, інших 52942,8 52942,8 36788,3 2357,2 2182,2 77,0 175,0 55300,0 центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження 82,0 82,0 59,6 82,0 наукових установ
040201 Прикладні наукові та 5177,0 5177,0 1212,3 567,0 567,0 275,6 5744,0 науково-технічні

розробки з пріоритетних

напрямів
040202 Державні науково-технічні 3521,0 3521,0 138,7 3521,0 програми та наукові

частини інших програм
040203 Державне замовлення у 740,0 740,0 29,3 740,0 сфері науки
070101 Дошкільні заклади освіти 423,6 423,6 225,0 423,6
070601 Вищі заклади освіти 4894,6 4794,6 2487,8 100,0 2236,9 2055,2 473,2 181,7 7131,5 I та II рівнів

акредитації
070701 Заклади післядипломної 263,4 263,4 191,6 254,5 254,5 517,9 освіти III-IV рівнів

акредитації (академії,

інститути, центри

підвищення кваліфікації,

перепідготовки,

вдосконалення)
070702 Інші заклади і заходи 19,6 19,6 19,6 післядипломної освіти
140301 Геологорозвідувальні 200000,0 200000,0 200000,0 роботи, що фінансуються

за рахунок відрахувань

видобувних підприємств
140303 Роботи по вивченню 1000,0 1000,0 1000,0 газоносності, розробці

методів дегазації

вугільних пластів,

вирішенню проблем

пошуку, використанню

метану
160103 Проведення земельної 20000,0 20000,0 20000,0 реформи
160201 Експлуатація 77805,5 67805,5 11040,0 10000,0 2000,0 1950,0 600,0 50,0 79805,5 загальнодержавних і

міжгосподарських

державних меліоративних

систем
160600 Лісове господарство 56290,5 56290,5 38467,0 56290,5 і мисливство
180205 Утримання обласних, 17711,5 17510,0 9025,0 201,5 8000,0 6191,0 478,0 1809,0 25711,5 міських та інших

гідрометеорологічних

центрів, включаючи

витрати на забезпечення

збору, обробки і передачі

оперативної

гідрометеорологічної

інформації і

прогнозування
180208 Фінансування 3500,0 3500,0 3500,0 топографогеодезичних

робіт
200100 Охорона і раціональне 40940,0 39860,0 1080,0 40940,0 використання водних

ресурсів
200200 Охорона і раціональне 3700,0 3700,0 3700,0 використання земель
200300 Створення захисних 9000,0 9000,0 5574,6 9000,0 лісових насаджень та

полезахисних лісових смуг
200400 Охорона і раціональне 5630,0 5630,0 5630,0 використання мінеральних

ресурсів
200500 Утримання місцевих 21069,0 20069,0 11949,0 1000,0 14207,9 8466,9 1159,0 5741,0 35276,9 природоохоронних органів
200600 Збереження 9900,0 9900,0 5437,0 1560,0 1560,0 396,4 11460,0 природно-заповідного

фонду
200700 Інші природоохоронні 255,0 155,0 55,6 100,0 255,0 заходи
200801 Утримання Головної 923,0 923,0 612,0 923,0 державної інспекції по

нагляду за ядерною

безпекою
240600 Фонд охорони 13076,0 6576,0 6500,0 13076,0 навколишнього природного

середовища ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 Міністерство праці та 2096873,7 2091753,7 19417,9 5120,0 638566,0 592556,0 39863,7 46010,0 2735439,7 соціальної політики

України
010203 Апарат міністерств, 4126,6 4126,6 2341,7 615,6 615,6 4742,2 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
040201 Прикладні наукові та 2541,0 2541,0 955,7 610,0 610,0 317,2 3151,0 науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 312,0 312,0 124,8 312,0 програми та наукові

частини інших програм
070101 Дошкільні заклади освіти 107,3 107,3 32,4 107,3
070601 Вищі заклади освіти 2075,2 2075,2 662,2 90,8 80,8 16,8 10,0 2166,0 I та II рівнів

акредитації
070701 Заклади післядипломної 99,7 99,7 72,5 100,0 100,0 25,0 199,7 освіти III-IV рівнів

акредитації (академії,

інститути, центри

підвищення кваліфікації,

перепідготовки,

вдосконалення)
070702 Інші заклади і заходи 201,0 201,0 47,2 201,0 післядипломної освіти
080202 Клініки науково-дослідних 1442,1 1424,1 349,9 18,0 3,5 3,5 1445,6 інститутів
080204 Санаторії для хворих 3456,0 1456,0 244,8 2000,0 3456,0 туберкульозом
081002 Інші заходи по охороні 13650,9 13650,9 2560,2 146,1 146,1 4,7 13797,0 здоров'я
090101 Кошти бюджету, що 741015,0 741015,0 741015,0 передаються до Пенсійного

фонду України на виплату

пенсій військовослужбовцям

рядового, сержантського та

старшинського складу

строкової служби та

їх сім'ям
090102 Кошти бюджету, що 1091210,0 1091210,0 1091210,0 передаються до Пенсійного

фонду України на

погашення заборгованості

по виплаті пенсій

військовослужбовцям

рядового, сержантського

та старшинського складу

і їх сім'ям та

фінансування пенсій,

призначених за різними

пенсійними програмами
090103 Кошти бюджету, що 200,0 200,0 200,0 передаються до Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків на

виробництві та професійних

захворювань України на

його утворення
090104 Кошти на виплату щорічної 67450,3 67450,3 67450,3 разової грошової

допомоги ветеранам війни
090408 Програма протезування 1850,0 1850,0 1850,0
090409 Утримання стаціонарів 1791,5 1699,5 363,3 92,0 1791,5 при протезуванні
090412 Інші видатки 8485,2 5475,2 3010,0 8485,2
091000 Кошти з бюджету, що 130000,0 130000,0 1890,0 130000,0 передаються до Фонду

України соціального

захисту інвалідів
091209 Фінансова підтримка 10042,0 10042,0 10042,0 громадських організацій

інвалідів і ветеранів
180206 Утримання місцевих органів 16817,9 16817,9 9773,2 16817,9 Держнаглядохоронпраці
240300 Державний фонд сприяння 597000,0 556000,0 39500,0 41000,0 597000,0 зайнятості населення

України
240700 Фонд України соціального 40000,0 35000,0 5000,0 40000,0 захисту інвалідів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 280 Міністерство аграрної 616942,4 582122,6 162249,7 34819,8 169310,9 147141,8 21094,5 22169,1 786253,3 політики України
010203 Апарат міністерств, 4967,7 4967,7 2487,2 4967,7 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження 37538,0 37538,0 22980,4 37538,0 наукових установ
040201 Прикладні наукові 29802,0 29802,0 17217,3 500,0 500,0 275,0 30302,0 та науково-технічні

розробки з

пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 1294,0 1294,0 647,0 1294,0 програми та наукові

частини інших програм
040203 Державне замовлення 4798,0 4798,0 870,0 4798,0 у сфері науки
040207 Інші заходи у сфері 4273,0 4273,0 2929,0 4273,0 наукової та

науково-технічної

діяльності
070101 Дошкільні заклади освіти 24036,5 24036,5 12281,4 24036,5
070401 Позашкільні заклади 3976,0 3976,0 2194,8 3976,0 освіти, заходи із

позашкільної роботи

з дітьми
070601 Вищі заклади освіти 56383,9 55964,5 27599,6 419,4 23387,4 18876,1 4769,3 4511,3 79771,3 I та II рівнів

акредитації
070602 Вищі заклади освіти 67941,8 67031,8 34430,6 910,0 42043,0 29423,0 5800,0 12620,0 109984,8 III та IV рівнів

акредитації
070701 Заклади післядипломної 1344,9 1344,9 874,3 683,0 633,0 3,0 50,0 2027,9 освіти III-IV рівнів

акредитації (академії,

інститути, центри

підвищення кваліфікації,

перепідготовки,

вдосконалення)
070702 Інші заклади і заходи 3187,0 3187,0 1973,0 3187,0 післядипломної освіти
070802 Методична робота, інші 438,8 161,3 117,3 277,5 438,8 заходи по народній освіті
070806 Інші заклади освіти 1229,8 1229,8 810,3 570,0 538,0 161,0 32,0 1799,8
080600 Фельдшерсько-акушерські 836,0 836,0 434,0 836,0 пункти
081002 Інші заходи по охороні 4200,0 4200,0 4200,0 здоров'я
091208 Будинки-інтернати 517,4 517,4 150,0 517,4 агропромислового

комплексу
110204 Палаци і будинки культури, 1728,9 1728,9 1255,4 1728,9 клуби та інші заклади

клубного типу
130201 Проведення 755,0 755,0 755,0 навчально-тренувальних

зборів і змагань
130202 Проведення заходів з 150,0 150,0 150,0 нетрадиційних видів

спорту і масових заходів

з фізичної культури
130203 Утримання та 6185,4 6105,4 4248,8 80,0 6185,4 навчально-тренувальна

робота

дитячо-юнацьких

спортивних шкіл
130204 Утримання апарату 79,6 79,6 57,9 79,6 управління

фізкультурно-спортивних

організацій
130205 Фінансова підтримка 330,0 330,0 330,0 спортивних споруд
150108 Надання державного 10000,0 10000,0 10000,0 пільгового кредиту

індивідуальним сільським

забудовникам
150115 Завершення проектів

газифікації сільських

населених пунктів з

високим ступенем 20000,0 20000,0 20000,0 готовності
160102 Оплата робіт по 3372,0 3372,0 3372,0 докорінному поліпшенню

земель
160104 Хімічна паспортизація 900,0 900,0 900,0 земель
160302 Державна програма 14860,0 14860,0 3104,0 14860,0 селекції в тваринництві

та птахівництві
160303 Заходи по боротьбі з 2000,0 2000,0 2000,0 шкідниками та хворобами

сільськогосподарських

рослин
160304 Протиепізоотичні заходи 39633,6 39633,6 39633,6
160305 Підтримка виробництва 12000,0 12000,0 6773,0 6773,0 35,5 18773,0 продукції тваринництва та

рослинництва
160306 Фінансування витрат на 60962,0 60962,0 60962,0 закладення і догляд за

молодими садами,

виноградниками і

ягідниками
160307 Державна програма селекції 14985,0 14985,0 14985,0 в рослинництві
160309 Державна підтримка 3044,0 3044,0 3044,0 селянських (фермерських)

господарств
160310 Часткова компенсація

ставки за кредитами

комерційних банків, що

надаються

сільгоспвиробникам

для проведення польових 175000,0 175000,0 175000,0 робіт
160600 Лісове господарство 7507,3 7507,3 4450,1 7507,3 і мисливство
160701 Рибогосподарські заходи 2626,1 2626,1 450,0 2626,1
160702 Аквакультури 1092,5 1092,5 1092,5
160703 Капітальний ремонт 971,4 971,4 971,4
160704 Утримання органів 10748,2 10448,2 3150,0 300,0 2465,2 2140,9 936,1 324,3 13213,4 рибоохорони
160705 Селекція в рибництві 322,1 322,1 322,1
160802 Розробка 1083,5 1083,5 1083,5 проектно-кошторисної

документації, виготовлення

та випробування дослідних

зразків техніки для

сільського господарства,

харчової та переробної

промисловості
160901 Фінансування господарств, 2000,0 2000,0 2000,0 що знаходяться в

особливо складних

кліматичних умовах
160903 Інші заходи та заклади 2353,9 2353,9 2353,9 в галузі сільського

господарства, лісового

господарства, рибальства

та мисливства
161013 Інші бюджетні установи 34949,1 33194,6 17013,3 1754,5 31627,3 26995,8 9114,6 4631,5 66576,4 агропромислового

комплексу
200600 Збереження 1500,0 1393,0 524,0 107,0 300,0 300,0 1800,0 природно-заповідного фонду ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 300 Державний комітет 97138,1 81588,1 46253,3 15550,0 9038,4 8754,9 2495,7 283,5 106176,5 статистики України
010203 Апарат міністерств, інших 62270,2 62270,2 41046,6 9038,4 8754,9 2495,7 283,5 71308,6 центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
010501 Проведення статистичних 31550,5 16000,5 4239,0 15550,0 31550,5 досліджень і переписів
010502 Ведення записів про умови 960,0 960,0 960,0 життя домогосподарств
040101 Фундаментальні дослідження 640,0 640,0 376,7 640,0 наукових установ
040202 Державні науково-технічні 1697,0 1697,0 591,0 1697,0 програми та наукові

частини інших програм
070702 Інші заклади і заходи 20,4 20,4 20,4 післядипломної освіти ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 310 Міністерство транспорту 652623,6 652443,5 76464,2 180,1 45843,3 37913,9 7883,4 7934,4 698471,9 України
010203 Апарат міністерств, інших 2678,9 2678,9 1592,1 2678,9 центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
040201 Прикладні наукові та 939,0 939,0 939,0 науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 1630,0 1630,0 1630,0 програми та наукові

частини інших програм
040203 Державне замовлення у 150,0 150,0 150,0 сфері науки
070101 Дошкільні заклади освіти 20165,3 20165,3 7907,7 20165,3
070401 Позашкільні заклади 158,4 158,4 112,0 158,4 освіти, заходи із

позашкільної роботи

з дітьми
070601 Вищі заклади освіти 5822,4 5822,4 2822,6 4864,4 4154,2 1383,0 710,2 10686,8 I та II рівнів

акредитації
070602 Вищі заклади освіти 8579,3 8579,3 3996,0 8805,1 7292,7 3140,0 1512,4 17384,4 III та IV рівнів

акредитації
070702 Інші заклади і заходи 10,2 10,2 7,4 10,2 післядипломної освіти
070802 Методична робота, інші 80,6 80,6 54,0 80,6 заходи по народній освіті
080101 Лікарні 93592,3 93437,2 51047,4 155,1 7278,8 5512,0 889,4 1766,8 100871,1
080203 Пологові будинки 953,3 953,3 494,6 953,3
080208 Станції переливання крові 1003,6 1003,6 550,5 1003,6
080300 Поліклініки і амбулаторії 7935,0 7910,0 4867,6 25,0 7935,0 (крім спеціалізованих

поліклінік та загальних

і спеціалізованих

стоматологічних

поліклінік)
080500 Загальні і спеціалізовані 549,0 549,0 332,9 549,0 стоматологічні поліклініки
080600 Фельдшерсько-акушерські 724,2 724,2 506,3 724,2 пункти
081002 Інші заходи по охороні 342,3 342,3 228,2 342,3 здоров'я
110204 Палаци і будинки культури, 260,0 260,0 189,0 260,0 клуби та інші заклади

клубного типу
170201 Українське державне 6750,0 6750,0 6750,0 підприємство "Укрводшлях"
170204 Морська і річкова 9900,0 8700,0 725,0 1200,0 9900,0 транспортна діяльність

та участь України у

міжнародних організаціях

морського і річкового

транспорту
170402 Авіаційна діяльність та 10000,0 8755,0 1746,0 1245,0 10000,0 участь України у

міжнародних авіаційних

організаціях
170703 Видатки на фінансування 489766,0 489766,0 489766,0 робіт, пов'язаних з

будівництвом,

реконструкцією, ремонтом

і утриманням

автомобільних доріг

загального користування
171001 Витрати на утримання 9233,8 9233,8 1755,9 5000,0 3500,0 1500,0 14233,8 засобів

навігаційно-гідрографічного

обладнання
180106 Фінансування Державної 1300,0 1300,0 1300,0 програми "Гідрографія" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 320 Міністерство України з 1911938,4 1827397,4 45338,8 84541,0 13702,8 9894,8 3808,0 1925641,2 питань надзвичайних

ситуацій та у справах

захисту населення від

наслідків Чорнобильської

катастрофи
040203 Державне замовлення у 70,0 70,0 70,0 сфері науки
190101 Виплата компенсацій і 814983,0 814983,0 814983,0 надання пільг
190102 Соціальне страхування 164000,0 164000,0 164000,0
190103 Надання пільг по 595220,0 595220,0 595220,0 пенсійному забезпеченню

та допомоги
190201 Державні капітальні 41253,0 41253,0 200,0 200,0 41453,0 вкладення на реалізацію

Чорнобильської

будівельної програми
190202 Забезпечення внеску 23000,0 23000,0 23000,0 України на реалізацію

програми SIP
190300 Самостійне переселення 16288,0 16288,0 16288,0 громадян з радіоактивно

забруднених територій і

будівництво житла для

громадян, віднесених до

категорії 1 постраждалих
190401 Здійснення заходів на 26000,0 26000,0 26000,0 об'єкті "Укриття"
190402 Здійснення інших заходів 65000,0 65000,0 65000,0 у зонах відчуження і

безумовного

(обов'язкового)

відселення
190403 Забезпечення діяльності 3955,0 3955,0 3955,0 МНТЦ "Укриття"
190501 Комплексне 35000,0 35000,0 35000,0 медико-санітарне

забезпечення

постраждалого населення
190502 Екологічне оздоровлення 15000,0 15000,0 15000,0 та радіаційний захист

території, що зазнала

радіаційного забруднення
190503 Наукове забезпечення 10000,0 10000,0 10000,0 робіт та інформаційні

системи
190505 Непередбачені витрати 1000,0 1000,0 1000,0 (резерв)
190506 Здійснення окремих 2000,0 2000,0 2000,0 заходів Всеукраїнською

громадською організацією

"Союз Чорнобиль України"

по соціальному захисту

громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської

катастрофи
200802 Покриття планових збитків, 4500,0 4500,0 4500,0 формування фондів

заохочення і розвитку

виробництва по

Українському державному

об'єднанню "Радон"
210102 Утримання головної 1189,5 1189,5 865,1 400,0 392,0 8,0 1589,5 воєнізованої

протифонтанної частини
210104 Авіаційні роботи з 13055,6 11055,6 2513,8 2000,0 226,0 226,0 13281,6 пошуку та рятування
210106 Утримання державної 9455,7 9455,7 7269,6 1700,0 1700,0 11155,7 аварійно-рятувальної

служби
210107 Утримання органу 5129,4 4629,4 2166,1 500,0 5129,4 виконавчої влади з питань

надзвичайних ситуацій та

у справах захисту

населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи
210109 Утримання Державного 3000,0 3000,0 439,2 3000,0 і регіональних

координаційних центрів

реагування на надзвичайні

ситуації на водних об'єктах
210201 Утримання військ 62839,2 61339,2 32085,0 1500,0 11176,8 7576,8 3600,0 74016,0 Цивільної оборони України ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 340 Державний комітет 204553,0 121085,4 15318,3 83467,6 3658,7 2355,8 587,8 1302,9 208211,7 молодіжної політики,

спорту і туризму України
010203 Апарат міністерств, 1485,0 1485,0 924,5 1485,0 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
040201 Прикладні наукові та 575,0 575,0 234,0 575,0 науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 265,0 265,0 86,0 265,0 програми та наукові

частини інших програм
070401 Позашкільні заклади 15456,6 15419,7 1097,3 36,9 36,0 36,0 7,4 15492,6 освіти, заходи із

позашкільної роботи

з дітьми
070601 Вищі заклади освіти 1445,1 1445,1 737,9 198,2 195,3 15,8 2,9 1643,3 I та II рівнів

акредитації
070602 Вищі заклади освіти 7611,4 7611,4 3994,6 3424,5 2124,5 564,6 1300,0 11035,9 III та IV рівнів

акредитації
070702 Інші заклади і заходи 31,7 31,7 22,1 31,7 післядипломної освіти
070802 Методична робота, інші 55,5 55,5 29,6 55,5 заходи по народній освіті
090802 Інші програми соціального 1000,0 1000,0 1000,0 захисту неповнолітніх
091101 Утримання центрів 305,0 305,0 180,0 305,0 соціальних служб для

молоді
091102 Програми і заходи 750,0 750,0 750,0 центрів соціальних служб

для молоді
091103 Соціальні програми і 1435,0 1435,0 1435,0 заходи державних органів

у справах молоді
091104 Соціальні програми і 452,0 452,0 452,0 заходи державних органів у

справах жінок
091106 Інші видатки 400,0 320,0 80,0 400,0
091107 Соціальні програми і 458,0 458,0 458,0 заходи державних органів

у справах сім'ї
091108 Молодіжні програми 12750,0 12750,0 12750,0 Українського

національного комітету

молодіжних організацій
091109 Молодіжні програми 500,0 500,0 500,0 Асоціацій молодих

українських політологів

і політиків
110202 Музеї і виставки 19,9 19,9 9,3 19,9
110502 Інші культурно-освітні 1337,8 837,8 500,0 1337,8 заклади та заходи
130101 Утримання національних 12400,1 11283,8 5430,3 1116,3 12400,1 збірних команд
130102 Проведення 25500,0 25350,0 150,0 25500,0 навчально-тренувальних

зборів і змагань
130103 Підготовка і участь 28298,9 26325,5 1973,4 28298,9 національних збірних

команд України в

Олімпійських та

Параолімпійських іграх
130104 Видатки на утримання 252,7 241,7 27,0 11,0 252,7 центрів з інвалідного

спорту і реабілітаційних

шкіл
130105 Проведення 2857,3 2757,3 100,0 2857,3 навчально-тренувальних

зборів і змагань та

заходів з інвалідного

спорту
130106 Проведення заходів з 2000,0 1940,0 60,0 2000,0 нетрадиційних видів

спорту і масових заходів

з фізичної культури
130107 Утримання та 1500,0 1500,0 425,0 1500,0 навчально-тренувальна

робота дитячо-юнацьких

спортивних шкіл
130108 Утримання апарату 344,9 340,8 160,0 4,1 344,9 управління

фізкультурно-спортивних

організацій
130109 Капітальний ремонт, 9301,1 9301,1 9301,1 оснащення, придбання

обладнання та інвентарю

для баз Олімпійської

підготовки
130110 Фінансова підтримка 1660,0 1660,0 1660,0 спортивних споруд
130112 Інші видатки 685,0 550,2 134,8 685,0
130203 Утримання та 2770,0 2770,0 1960,7 2770,0 навчально-тренувальна

робота дитячо-юнацьких

спортивних шкіл
130205 Фінансова підтримка 150,0 150,0 150,0 спортивних споруд
130206 Інші видатки 500,0 500,0 500,0
150112 Надання пільгового 70000,0 70000,0 70000,0 довгострокового

державного кредиту

молодим сім'ям та

одиноким молодим

громадянам на будівництво

(реконструкцію) житла ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 350 Міністерство фінансів 249977,0 217587,0 126157,5 32390,0 4685,7 2888,7 699,5 1797,0 254662,7 України
010203 Апарат міністерств, 75769,8 75500,6 50003,2 269,2 75769,8 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
010403 Державна 55135,8 53348,9 31839,8 1786,9 55135,8 контрольно-ревізійна

служба в Україні
010405 Державне казначейство 84063,2 77039,9 41508,4 7023,3 84063,2 України
010409 Витрати на 23094,7 1989,6 21105,1 23094,7 комп'ютеризацію фінансових

і фіскальних органів

України
010604 Здійснення державного 750,0 750,0 1360,0 316,0 1044,0 2110,0 пробірного контролю
040201 Прикладні наукові та 2318,9 2318,9 525,2 510,0 510,0 210,0 2828,9 науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів
040202 Державні науково-технічні 1000,0 1000,0 1000,0 програми та наукові

частини інших програм
040203 Державне замовлення 45,1 45,1 29,3 45,1 у сфері науки
070601 Вищі заклади освіти 2301,5 2301,5 798,6 850,0 550,0 86,2 300,0 3151,5 I та II рівнів

акредитації
070602 Вищі заклади освіти 2721,4 2721,4 1278,8 1867,8 1417,8 401,1 450,0 4589,2 III та IV рівнів

акредитації
070702 Інші заклади і заходи 350,3 350,3 350,3 післядипломної освіти
110202 Музеї і виставки 85,5 82,0 16,0 3,5 3,5 3,5 89,0
110204 Палаци і будинки культури, 762,0 617,0 94,1 145,0 94,4 91,4 2,2 3,0 856,4 клуби та інші заклади

клубного типу
120201 Періодичні видання 103,8 103,8 103,8 (газети та журнали)
161013 Інші бюджетні установи 75,0 72,0 34,1 3,0 75,0 агропромислового

комплексу
220101 Державний Фонд 1400,0 96,0 30,0 1304,0 1400,0 дорогоцінних металів і

дорогоцінного каміння ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 351 Міністерство фінансів 8764378,9 8427802,9 336576,0 8764378,9 України (загальнодержавні

видатки)
030201 Внески до міжнародних 53601,4 53601,4 53601,4 фінансових організацій
090404 Грошова допомога 20,0 20,0 20,0 біженцям
090500 Пенсії 1565435,0 1565435,0 1565435,0 військовослужбовцям та

особам начальницького

і рядового складу органів

внутрішніх справ
150101 Капітальні вкладення 336576,0 336576,0 336576,0
180404 Підтримка малого і 3000,0 3000,0 3000,0 середнього підприємництва
180405 Видатки на погашення 300000,0 300000,0 300000,0 реструктуризованої

заборгованості перед

комерційними банками та

на поповнення їх капіталу
230102 Сплата доходу за 1851349,0 1851349,0 1851349,0 облігаціями державних

позик
230103 Сплата комісій 2250,0 2250,0 2250,0
230104 Витрати, пов'язані з 450,0 450,0 450,0 друкуванням державних

цінних паперів
230201 Сплата процентів 3129109,0 3129109,0 3129109,0
230202 Сплата комісій 38819,0 38819,0 38819,0 по зобов'язаннях
230204 Сплата інших платежів 445529,0 445529,0 445529,0 по зобов'язаннях
230205 Сплата комісій за 1913,0 1913,0 1913,0 обслуговування агентських

(посередницьких) послуг
230206 Сплата доходу 488164,0 488164,0 488164,0 (процентів) за облігаціями

зовнішньої позики
250101 Резервний фонд Кабінету 240000,0 240000,0 240000,0 Міністрів України
250401 Видатки на погашення 200000,0 200000,0 200000,0 заборгованості по

знецінених грошових

заощадженнях громадян в

установах Ощадного банку

і страхових внесках до

колишнього Укрдержстраху

та викуп облігацій

Державної цільової

безпроцентної позики

1990 року
250402 Видатки на покриття 108163,5 108163,5 108163,5 заборгованостей, що

виникли у попередні роки

по заробітній платі

працівників бюджетних

установ, грошовому

забезпеченню, стипендіях

та інших соціальних

виплатах ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 360 Міністерство юстиції 244094,6 209496,8 111393,5 34597,8 3379,2 2707,2 324,7 672,0 247473,8 України
010203 Апарат міністерств, 68287,1 64969,5 36864,8 3317,6 3176,0 2504,0 246,0 672,0 71463,1 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
010605 Утримання Центру 496,5 496,5 189,5 496,5 правової реформи і

законопроектних робіт
020003 Обласні суди 28120,8 28120,8 15820,2 28120,8
020004 Районні (міські) суди 96607,3 96607,3 53413,6 96607,3
020007 Військові суди 5372,2 5180,0 3066,7 192,2 5372,2
040101 Фундаментальні 824,0 824,0 308,0 170,0 170,0 72,7 994,0 дослідження наукових

установ
040201 Прикладні наукові 1535,0 1535,0 920,0 1535,0 та науково-технічні

розробки з пріоритетних

напрямів
040207 Інші заходи у сфері 1011,0 1011,0 587,0 1011,0 наукової та

науково-технічної

діяльності
070702 Інші заклади і заходи 195,8 195,8 133,7 33,2 33,2 6,0 229,0 післядипломної освіти
091201 Заходи, пов'язані з 40000,0 9000,0 31000,0 40000,0 поверненням

кримськотатарського

народу та осіб інших

національностей, які

були незаконно депортовані

з України
091205 Утримання пунктів 820,0 732,0 90,0 88,0 820,0 тимчасового розміщення

біженців
110502 Інші культурно-освітні 824,9 824,9 824,9 заклади та заходи ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 516 Державна митна служба 248274,3 228249,3 95412,0 20025,0 574,0 417,0 90,2 157,0 248848,3 України
010407 Митна служба України 246470,9 226470,9 94690,9 20000,0 246470,9
070601 Вищі заклади освіти 517,7 517,7 255,0 574,0 417,0 90,2 157,0 1091,7 I та II рівнів

акредитації
070702 Інші заклади і заходи 1285,7 1260,7 466,1 25,0 1285,7 післядипломної освіти ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 534 Державний комітет у 227852,5 227852,5 116664,1 16761,9 16761,9 244614,4 справах охорони

державного кордону

України
060501 Утримання Прикордонних 221012,5 221012,5 113319,1 16761,9 16761,9 237774,4 військ України
061004 Зведений бюджет 6840,0 6840,0 3345,0 6840,0 розвідувальних органів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 545 Державний комітет 26273,8 26273,8 8795,6 14197,5 13042,0 4114,0 1155,5 40471,3 зв'язку та

інформатизації України
010203 Апарат міністерств, 1463,0 1463,0 825,5 1463,0 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
030104 Витрати, пов'язані з 2750,0 2750,0 2750,0 відрядженнями за кордон

працівників органів

державної влади
040101 Фундаментальні дослідження 150,0 150,0 150,0 наукових установ
040202 Державні науково-технічні 900,0 900,0 900,0 програми та наукові

частини інших програм
040207 Інші заходи у сфері 550,0 550,0 550,0 наукової та

науково-технічної

діяльності
070601 Вищі заклади освіти 1534,5 1534,5 740,3 880,1 624,6 206,0 255,5 2414,6 I та II рівнів

акредитації
070602 Вищі заклади освіти 3596,3 3596,3 1873,8 5997,6 5397,6 1450,0 600,0 9593,9 III та IV рівнів

акредитації
120201 Періодичні видання 1722,8 1722,8 1722,8 (газети та журнали)
170801 Утримання фельдзв'язку 7125,0 7125,0 4320,0 2200,0 1900,0 400,0 300,0 9325,0
170802 Спецоб'єкти 1482,2 1482,2 1036,0 5119,8 5119,8 2058,0 6602,0
170901 Національна програма 5000,0 5000,0 5000,0 інформатизації ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 596 Головне управління 32442,5 30342,5 21098,4 2100,0 32442,5 розвідки Міністерства

оборони України
061004 Зведений бюджет 32442,5 30342,5 21098,4 2100,0 32442,5 розвідувальних органів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 598 Вища рада юстиції 2469,3 1747,9 742,3 721,4 2469,3
020101 Вища рада юстиції 2469,3 1747,9 742,3 721,4 2469,3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 601 Антимонопольний комітет 5888,7 5888,7 3195,4 1609,9 1609,9 3,7 7498,6 України
010203 Апарат міністерств, інших 5820,7 5820,7 3146,4 1500,0 1500,0 7320,7 центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
040201 Прикладні наукові та 68,0 68,0 49,0 9,9 9,9 3,7 77,9 науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів
070702 Інші заклади і заходи 100,0 100,0 100,0 післядипломної освіти ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 602 Вища атестаційна 452,4 452,4 265,6 452,4 комісія України
010203 Апарат міністерств, 320,0 320,0 210,6 320,0 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
070702 Інші заклади і заходи 132,4 132,4 55,0 132,4 післядипломної освіти ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 607 Державний департамент 204250,0 204250,0 144250,0 24367,0 24367,0 228617,0 України з питань

виконання покарань
060401 Установи і підприємства 204250,0 204250,0 144250,0 24367,0 24367,0 228617,0 Державного департаменту

України з питань виконання

покарань ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 611 Державний комітет 2060,7 2060,7 1055,9 381,4 350,3 125,5 31,1 2442,1 архівів України
010203 Апарат міністерств, 233,2 233,2 155,8 233,2 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
040201 Прикладні наукові та 268,0 268,0 128,0 268,0 науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів
110401 Державні архівні установи 1559,5 1559,5 772,1 381,4 350,3 125,5 31,1 1940,9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 612 Головне управління 3463,4 3463,4 360,2 680,0 650,0 43,0 30,0 4143,4 державної служби

України
010203 Апарат міністерств, 997,4 997,4 360,2 680,0 650,0 43,0 30,0 1677,4 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
040202 Державні науково-технічні 466,0 466,0 466,0 програми та наукові

частини інших програм
070701 Заклади післядипломної 2000,0 2000,0 2000,0 освіти III-IV рівнів

акредитації (академії,

інститути, центри

підвищення кваліфікації,

перепідготовки,

вдосконалення) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 614 Державна податкова 710365,0 651365,0 412360,3 59000,0 5955,0 5955,0 1800,0 716320,0 адміністрація України
010401 Державна податкова 662633,1 622633,1 410000,2 40000,0 662633,1 служба України
010409 Витрати на 30000,0 19800,0 10200,0 30000,0 комп'ютеризацію

фінансових і фіскальних

органів України
040201 Прикладні наукові та 400,0 400,0 133,0 400,0 науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів
070601 Вищі заклади освіти 1608,4 608,4 118,2 1000,0 280,0 280,0 1888,4 I та II рівнів

акредитації
070602 Вищі заклади освіти 12501,1 5501,1 2108,9 7000,0 5675,0 5675,0 1800,0 18176,1 III та IV рівнів

акредитації
070702 Інші заклади і заходи 2422,4 2422,4 2422,4 післядипломної освіти
081002 Інші заходи по 800,0 800,0 800,0 охороні здоров'я ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 615 Державна комісія з 11362,8 11362,8 2667,3 11362,8 цінних паперів та

фондового ринку України
010203 Апарат міністерств, 6362,8 6362,8 2667,3 6362,8 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
180209 Створення Національної 5000,0 5000,0 5000,0 депозитарної системи та

системи моніторінгу

фондового ринку ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 632 Лікувально-оздоровче 37632,7 32895,4 14124,0 4737,3 27322,0 23935,0 238,0 3387,0 64954,7 об'єднання при Кабінеті

Міністрів України
070101 Дошкільні заклади освіти 207,4 207,4 116,8 207,4
070702 Інші заклади і заходи 9,9 9,9 7,2 9,9 післядипломної освіти
080101 Лікарні 13078,0 12678,0 4750,0 400,0 1477,0 1477,0 43,0 14555,0
080209 Станції швидкої та 2588,5 2338,5 1290,0 250,0 310,0 310,0 2898,5 невідкладної медичної

допомоги
080300 Поліклініки і амбулаторії 8142,2 7854,9 3170,0 287,3 1041,0 921,0 120,0 9183,2 (крім спеціалізованих

поліклінік та загальних

і спеціалізованих

стоматологічних

поліклінік)
080701 Санітарно-епідеміологічні 387,2 387,2 210,0 85,0 75,0 10,0 472,2 станції
081002 Інші заходи по охороні 13219,5 9419,5 4580,0 3800,0 24409,0 21152,0 195,0 3257,0 37628,5 здоров'я ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 637 Національна комісія 1705,2 1705,2 1240,1 4914,6 3863,0 1051,6 6619,8 регулювання

електроенергетики України
010203 Апарат міністерств, 1705,2 1705,2 1240,1 4914,6 3863,0 1051,6 6619,8 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 638 Національне космічне 103906,0 103106,0 20824,9 800,0 4680,0 4320,0 123,0 360,0 108586,0 агентство України
010203 Апарат міністерств, 1017,8 1017,8 625,5 1017,8 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
040203 Державне замовлення 70,0 70,0 70,0 у сфері науки
070401 Позашкільні заклади 1507,9 1507,9 212,2 3500,0 3340,0 123,0 160,0 5007,9 освіти, заходи із

позашкільної роботи

з дітьми
080201 Спеціалізовані лікарні 1000,0 200,0 800,0 1000,0 та інші спеціалізовані

заклади (центри,

диспансери, госпіталі

для інвалідів ВВВ,

лепрозорії,

медико-санітарні

частини тощо, що

мають ліжкову мережу)
180101 Фінансування 60000,0 60000,0 60000,0 Загальнодержавної

(Національної)

космічної програми
180102 Утримання 35110,3 35110,3 19987,2 1180,0 980,0 200,0 36290,3 Національного центру

управління та

випробувань космічних

засобів
210108 Програма функціонування 5200,0 5200,0 5200,0 і розвитку національної

системи сейсмічних

спостережень та

підвищення безпеки

проживання населення

у сейсмонебезпечних

регіонах ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 644 Національна рада 1385,7 1196,7 501,2 189,0 1385,7 України з питань

телебачення і

радіомовлення
010203 Апарат міністерств, 1346,7 1196,7 501,2 150,0 1346,7 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
120100 Телебачення і 39,0 39,0 39,0 радіомовлення ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 650 Рада національної 8719,0 8435,9 3744,5 283,1 126,2 126,2 35,0 8845,2 безпеки і оборони

України
010203 Апарат міністерств, 2428,0 2144,9 922,6 283,1 2428,0 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження 3855,0 3855,0 2025,0 26,2 26,2 3881,2 наукових установ
040201 Прикладні наукові та 2436,0 2436,0 796,9 100,0 100,0 35,0 2536,0 науково-технічні розробки

з пріоритетних напрямів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 651 Рахункова палата України 4644,4 3944,4 1879,4 700,0 4644,4
010104 Апарат Рахункової 4644,4 3944,4 1879,4 700,0 4644,4 палати України ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 652 Служба безпеки України 337092,0 334801,4 247221,7 2290,6 813,8 813,8 20,9 337905,8
030104 Витрати, пов'язані 1485,0 1485,0 1485,0 з відрядженнями за кордон

працівників органів

державної влади
060601 Поточне утримання 231132,5 231132,5 185000,0 231132,5 Служби безпеки України
060602 Антитерористичний центр 10450,0 8159,4 465,5 2290,6 10450,0 Служби безпеки України
060603 Матеріально-технічне 2850,0 2850,0 2850,0 забезпечення спеціальних

підрозділів по боротьбі

з організованою

злочинністю
060604 Утримання страхового 2757,0 2757,0 1538,7 48,7 48,7 20,9 2805,7 фонду документації
060900 Департамент спеціальних 78050,0 78050,0 52000,0 765,1 765,1 78815,1 телекомунікаційних систем

та захисту інформації

Служби безпеки України
061004 Зведений бюджет 10217,5 10217,5 8217,5 10217,5 розвідувальних органів
180201 Фінансування робіт по 150,0 150,0 150,0 стандартизації,

сертифікації в галузі

технічного захисту

інформації ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 654 Національна академія 182471,4 182096,5 90299,9 374,9 5952,3 5501,4 1281,2 450,9 188423,7 наук України
040101 Фундаментальні 104602,0 104602,0 65244,0 5014,2 4615,3 1132,4 398,9 109616,2 дослідження наукових

установ
040201 Прикладні наукові 33375,0 33375,0 16528,3 295,6 243,6 41,8 52,0 33670,6 та науково-технічні

розробки з пріоритетних

напрямів
040202 Державні науково-технічні 5098,0 5098,0 1133,6 5098,0 програми та наукові

частини інших програм
040203 Державне замовлення 20447,0 20447,0 1576,4 20447,0 у сфері науки
040207 Інші заходи у сфері 12259,0 12259,0 4238,4 12259,0 наукової та

науково-технічної

діяльності
070101 Дошкільні заклади освіти 304,6 299,1 122,9 5,5 304,6
070401 Позашкільні заклади 203,0 203,0 40,0 552,5 552,5 79,5 755,5 освіти, заходи із

позашкільної

роботи з дітьми
070602 Вищі заклади освіти 1149,9 1149,9 137,4 40,0 40,0 12,0 1189,9 III та IV рівнів

акредитації
070802 Методична робота, інші 55,9 50,9 25,4 5,0 55,9 заходи по народній освіті
080101 Лікарні 4977,0 4612,6 1253,5 364,4 50,0 50,0 15,5 5027,0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 660 Управління державної 39576,3 37776,3 24316,0 1800,0 39576,3 охорони України
061001 Управління державної 39576,3 37776,3 24316,0 1800,0 39576,3 охорони України ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 661 Фонд державного 17620,0 17620,0 11931,6 17620,0 майна України
010203 Апарат міністерств, 17620,0 17620,0 11931,6 17620,0 інших центральних органів

виконавчої влади та їх

місцевих органів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 673 Центральна виборча 38811,6 38511,6 1457,2 300,0 38811,6 комісія
250202 Проведення виборів 5000,0 5000,0 5000,0 народних депутатів

України
250205 Проведення референдумів 30000,0 30000,0 30000,0
250206 Утримання Центральної 3811,6 3511,6 1457,2 300,0 3811,6 виборчої комісії ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 702 Державне авіапідприємство 7000,0 7000,0 7000,0 "Україна"
170401 Державне авіапідприємство 7000,0 7000,0 7000,0 "Україна" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 771 Рада міністрів Автономної 6811,3 6811,3 4512,3 6811,3 Республіки Крим
010204 Місцеві державні 6811,3 6811,3 4512,3 6811,3 адміністрації ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 772 Вінницька обласна 240372,0 240372,0 10732,9 101,0 52,0 49,0 240473,0 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 16602,5 16602,5 10732,9 101,0 52,0 49,0 16703,5 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 223769,5 223769,5 223769,5 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим,

обласних, міських (міст

Києва і Севастополя)

бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 773 Волинська обласна 185488,7 185488,7 6214,1 70,0 43,5 26,5 185558,7 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 9675,8 9675,8 6214,1 70,0 43,5 26,5 9745,8 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 175812,9 175812,9 175812,9 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва і

Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 774 Дніпропетровська обласна 54015,4 54015,4 9505,0 159,7 111,9 47,8 54175,1 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 14808,5 14808,5 9505,0 159,7 111,9 47,8 14968,2 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 39206,9 39206,9 39206,9 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва і

Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 775 Донецька обласна державна 130908,7 130908,7 8366,9 160,0 130,0 30,0 131068,7 адміністрація
010204 Місцеві державні 13144,0 13144,0 8366,9 160,0 130,0 30,0 13304,0 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 117764,7 117764,7 117764,7 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 776 Житомирська обласна 255873,8 255873,8 8473,8 88,0 85,5 2,5 255961,8 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 13179,5 13179,5 8473,8 88,0 85,5 2,5 13267,5 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 242694,3 242694,3 242694,3 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 777 Закарпатська обласна 205499,6 185499,6 6652,8 20000,0 290,0 209,1 80,9 205789,6 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 10307,4 10307,4 6652,8 290,0 209,1 80,9 10597,4 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 175192,2 175192,2 175192,2 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів
250306 Субвенції 20000,0 20000,0 20000,0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 778 Запорізька обласна 70730,4 70730,4 7743,3 104,0 74,0 30,0 70834,4 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 12046,4 12046,4 7743,3 104,0 74,0 30,0 12150,4 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 58684,0 58684,0 58684,0 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 779 Івано-Франківська обласна 238749,8 224099,8 7174,3 14650,0 126,7 86,2 40,5 238876,5 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 11102,6 11102,6 7174,3 126,7 86,2 40,5 11229,3 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 212997,2 212997,2 212997,2 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів
250306 Субвенції 14650,0 14650,0 14650,0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 780 Київська обласна 207109,6 207109,6 9972,8 185,0 101,0 84,0 207294,6 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 15433,2 15433,2 9972,8 185,0 101,0 84,0 15618,2 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 191676,4 191676,4 191676,4 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 781 Кіровоградська обласна 178703,4 178703,4 7697,3 155,0 125,0 30,0 178858,4 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 11976,3 11976,3 7697,3 155,0 125,0 30,0 12131,3 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 166727,1 166727,1 166727,1 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 782 Луганська обласна 215445,9 215445,9 7684,4 70,0 40,0 30,0 215515,9 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 12005,3 12005,3 7684,4 70,0 40,0 30,0 12075,3 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 203440,6 203440,6 203440,6 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 783 Львівська обласна 351372,8 351372,8 8136,5 253,0 170,5 82,5 351625,8 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 12678,0 12678,0 8136,5 253,0 170,5 82,5 12931,0 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 338694,8 338694,8 338694,8 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 784 Миколаївська обласна 134275,2 134275,2 6850,8 118,9 60,9 58,0 134394,1 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 10684,3 10684,3 6850,8 118,9 60,9 58,0 10803,2 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 123590,9 123590,9 123590,9 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 785 Одеська обласна 41785,9 41785,9 10268,3 140,0 74,0 66,0 41925,9 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 15890,0 15890,0 10268,3 140,0 74,0 66,0 16030,0 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 25895,9 25895,9 25895,9 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 786 Полтавська обласна 147165,1 147165,1 8488,1 283,0 218,0 65,0 147448,1 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 13246,0 13246,0 8488,1 283,0 218,0 65,0 13529,0 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 133919,1 133919,1 133919,1 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 787 Рівненська обласна 198839,2 198839,2 6221,0 98,5 68,5 30,0 198937,7 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 9785,9 9785,9 6221,0 98,5 68,5 30,0 9884,4 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 189053,3 189053,3 189053,3 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 788 Сумська обласна 157016,2 157016,2 7172,8 204,5 132,3 72,2 157220,7 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 11173,3 11173,3 7172,8 204,5 132,3 72,2 11377,8 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 145842,9 145842,9 145842,9 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 789 Тернопільська обласна 206899,7 206899,7 7274,0 75,0 35,0 40,0 206974,7 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 11384,0 11384,0 7274,0 75,0 35,0 40,0 11459,0 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 195515,7 195515,7 195515,7 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 790 Харківська обласна 188196,2 188196,2 10769,9 196,0 135,0 61,0 188392,2 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 16711,8 16711,8 10769,9 196,0 135,0 61,0 16907,8 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 171484,4 171484,4 171484,4 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 791 Херсонська обласна 179063,1 179063,1 6580,9 164,0 127,0 37,0 179227,1 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 10367,1 10367,1 6580,9 164,0 127,0 37,0 10531,1 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 168696,0 168696,0 168696,0 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 792 Хмельницька обласна 212770,8 212770,8 7988,2 110,0 80,0 30,0 212880,8 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 12393,1 12393,1 7988,2 110,0 80,0 30,0 12503,1 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 200377,7 200377,7 200377,7 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 793 Черкаська обласна 192111,9 192111,9 7377,2 157,0 107,0 50,0 192268,9 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 11483,7 11483,7 7377,2 157,0 107,0 50,0 11640,7 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 180628,2 180628,2 180628,2 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 794 Чернівецька обласна 121568,5 121568,5 4432,2 74,0 67,4 6,6 121642,5 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 6966,9 6966,9 4432,2 74,0 67,4 6,6 7040,9 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 114601,6 114601,6 114601,6 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 795 Чернігівська обласна 184750,4 184750,4 7654,5 154,2 101,0 53,2 184904,6 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 11947,4 11947,4 7654,5 154,2 101,0 53,2 12101,6 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 172803,0 172803,0 172803,0 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 796 Київська міська 17629,0 17629,0 11220,4 40,8 40,8 17669,8 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 17629,0 17629,0 11220,4 40,8 40,8 17669,8 адміністрації ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 797 Севастопольська міська 28890,6 28890,6 2909,6 28890,6 державна адміністрація
010204 Місцеві державні 4732,4 4732,4 2909,6 4732,4 адміністрації
250302 Кошти, що передаються 24158,2 24158,2 24158,2 до республіканського

бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних,

міських (міст Києва

і Севастополя) бюджетів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 818 Виконавча дирекція 1304917,0 1304917,0 1304917,0 Фонду соціального

страхування України
240200 Фонд соціального 1304917,0 1304917,0 1304917,0 страхування України ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 868 Державний комітет 1928,5 1928,5 1173,4 1928,5 України з питань

регуляторної політики та

підприємництва
010203 Апарат міністерств, 1928,5 1928,5 1173,4 1928,5 інших центральних органів

виконавчої влади та

їх місцевих органів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 29508025,6 4977634,2 4438501,3 322782,3 33946526,9 28458330,7 1049694,9 4146320,5 292180,8

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )

Додаток N 3

до Закону України "Про Державний бюджет

України на 2000 рік"
Показники

взаємовідносин Державного бюджету України з бюджетами

Автономної Республіки Крим, областей,

міст Києва і Севастополя на 2000 рік
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Нормативи відра- | | |хувань від зага- | | |льнодержавних по-| | |датків, зборів | |Обсяг над- |(обов'язкових | |ходжень до |платежів) до бюд-| Міжбюджетні трансферти |загального |жетів адміністра-| |фонду дер- |тивно-терито- | |жавного |ріальних одиниць | |бюджету, |(у відсотках до | |за рахунок |загальної суми) | |яких |-----------------+-------------------------------------------------------------------------------|здійсню- дміністративно- |При- |Пода-|Акци-| Дотації з державного бюджету | | Кошти, що |ється територіальні |бут- |ток |зний | |Суб- | передаються до |перераху- одиниці |ковий|на |збір |-----------------------------------------------------|вен- |державного бюджету|вання |пода-|при- |з ви-| | у тому числі |ції на|------------------|дотацій |ток з|буток|роб- | Всього |------------------------------------------|лікві-| |Щоден- |бюджетам |гро- |під- |лених| (тис. |Суми дота- |Нормативи |Суми |Додаткові|дацію | |ний |адміні- |мадян|при- |в Ук-| грн.) |цій, що |щоденного |дотацій, |нормативи|нас- | Сума |норма- |стративно- | |ємств|раїні| |надаються |перера- |що пере- |щоденного|лідків| (тис. |тив |терито- | | |това-| |за рахунок |хування |рахову- |перера- |сти- | грн.) |перера-|ріальних | | |рів | |надходжень |дотацій |ються з |хування |хійно-| |хування|одиниць | | | | |на тран- |(у від- |фонду |дотацій |го | |(у від-|(тис. | | | | |зитні ра- |сотках до |дотацій |(у від- |лиха | |сотках |грн.) * | | | | |хунки об- |обсягу |(тис. |сотках до| | |до об- | | | | | |ліку дохо- |надход- |грн.) |обсягу | | |сягу | | | | | |дів дер- |жень на | |фонду |Сума | |доходів| | | | | |жавного |відповід- | |дотацій) |(тис. | |бюджету| | | | | |бюджету в |ній тери- | |з єдино- |грн.) | |Авто- | | | | | |терито- |торії до- | |го раху- | | |номної | | | | | |ріальних |ходів за- | |нку Го- | | |Респуб-| | | | | |управ- |гального | |ловного | | |ліки | | | | | |ліннях |фонду | |управ- | | |Крим та| | | | | |Державного |держав- | |ління | | |місько-| | | | | |казна- |ного бюд- | |Держав- | | |го бюд-| | | | | |чейства |жету, за | |ного ка- | | |жету м.| | | | | |України |рахунок | |значейс- | | |Києва) | | | | | |(тис. грн) |яких | |тва | | | | | | | | | |здійсню- | |України | | | | | | | | | |ється | | | | | | | | | | | |перераху- | | | | | | | | | | | |вання | | | | | | | | | | | |дотацій) | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- втономна
Республіка Крим 100 100 100 45769,2 19,8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- області: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- інницька 100 223769,5 223769,5 81,7 273729,4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- олинська 100 175812,9 141307,5 100,0 34505,4 42,5 141307,5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ніпропетровська 100 39206,9 39206,9 4,4 892256,2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- онецька 100 117764,7 117764,7 7,7 1534670,7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- итомирська 100 242694,3 242694,3 90,1 269458 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- акарпатська 100 175192,2 175192,2 89,6 20000 195507,9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- апорізька * 100 58684,0 58684,0 10,9 540004,7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- вано-Франківська 100 212997,2 212997,2 56,7 14650 375912,5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- иївська * 100 191676,4 191676,4 39,8 481137,6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- іровоградська 100 166727,1 166727,1 70,0 238264 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- уганська 100 203440,6 203440,6 34,4 590871,2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ьвівська 100 338694,8 338694,8 52,0 819855,8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- иколаївська * 100 123590,9 123590,9 39,8 310663,7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- деська 100 25895,9 25895,9 3,7 700569,3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- олтавська 100 133919,1 133919,1 13,0 1031003,7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- івненська * 100 189053,3 180507,1 100,0 8546,2 10,5 180507,1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- умська 100 145842,9 145842,9 44,9 325003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ернопільська 100 195515,7 157315,1 100,0 38200,6 47,0 157315,1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- арківська 100 171484,4 171484,4 12,8 1337720,6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ерсонська 100 168696,0 168696,0 81,8 206204,2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- мельницька * 100 200377,7 200377,7 89,7 223278 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- еркаська 100 180628,2 180628,2 36,2 498372,2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ернівецька 100 114601,6 114601,6 81,8 140074,1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ернігівська 100 172803,0 172803,0 47,4 364878,1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- міста: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Київ 100 100 1228322,3 74,0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Севастополь 100 24158,2 24158,2 28,2 85524,2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 100 3993227,5 3911975,3 81252,2 100,0 34650 1274091,5 11914088,8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- * Без врахування надходжень податку на прибуток атомних електростанцій.
( Додаток 3 в редакції Закону N 1712-III ( 1712-14 ) від
11.05.2000 )

Додаток N 4

до Закону України "Про Державний

бюджет України на 2000 рік"
Обсяги видатків загального фонду державного бюджету

на утримання бюджетних установ і організацій та

проведення заходів, які передаються у 2000 році

на фінансування з бюджету Автономної

Республіки Крим та місцевих бюджетів
( Видатки за кодом функціональної класифікації 070501 по
Міністерству освіти України (220), що у сумі складають 329874,0
тис. гривень виключено на підставі Закону України N 1712-III
( 1712-14 ) від 11.05.2000 )
(тис. грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код функціональної| 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 |070101 | класифікації | | | | | | | | | | ------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+---------| \ Назва та |Управ- |Госпо- |Міністер-|Державний|Міністер-|Міністер-|Міністер-|Міністер- |Державний| \ код відомчої |ління |дарське |ство |комітет |ство |ство |ство |ство агро- |комітет | \ класифікації|справами |управ- |культури |лісового |освіти |охорони |праці |промисло- |України | Назва \ |Верховної|ління |і мис- |госпо- |України |здоров'я |та соці- |вого |з питань | адміні- \ |Ради |Кабінету |тецтв |дарства |(220) |України |альної |комплексу |науки та | стративно-\ |України |Міністрів|України |України | |(230) |політики |України |інтелек- | територі- \ |(11) |України |(180) |(190) | | |України | (280) |туальної | альної одиниці\ | |(41) | | | | |(250) | |власності| \ | | | | | | | | |(330) | ------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+---------| |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |вида | |видат-| | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | | | |ків | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Автономна | | | | | | | | | | | 60,3| 1| | |1023,5 | 40| 38,2| 1| Республіка Крим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Вінницька | | | | | | | | | | | | | | | 633,8 | 25| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Волинська | | | | | | | | | | | | | | | 23,8 | 1| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Дніпропетровська | | | | | | | | | 61,9| 1| | | | | 700,0 | 28| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Донецька | | | | | | | 8,1| 1| | | | | | | 654,1 | 27| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Житомирська | | | | | | | 32,3| 2| | | | | | | 438,0 | 17| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Закарпатська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Запорізька | | | | | | | | | | | | | | | 411,5 | 17| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Івано-Франківська | | | | | | | | | | | | | | | 74,8 | 4| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Київська | | | | | | | 110,5| 2| | | | | | |3126,2 |105| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Кіровоградська | | | | | | | | | 89,2| 1| | | | | 170,3 | 7| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Луганська | | | | | | | | | | | | | | | 613,0 | 24| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Львівська | | | | | | | | | 69,9| 1| | | | | 214,8 | 8| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Миколаївська | | | | | | | | | | | | | | | 503,2 | 20| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Одеська | | | | | | | | | | | | | | | 448,9 | 19| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Полтавська | | | | | | | | | | | | | | | 688,1 | 28| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Рівненська | | | | | | | 40,6| 1| | | | | | | 208,6 | 10| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Сумська | | | | | | | | | | | | | | | 630,0 | 24| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Тернопільська | | | | | | | 15,8| 1| | | | | | | 481,5 | 19| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Харківська | | | | | | | | | | | | | | |1023,5 | 40| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Херсонська | | | | | | | | | | | | | | | 437,0 | 18| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Хмельницька | | | | | | | | | | | | | | | 241,2 | 10| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Черкаська | | | | | | | | | | | | | | | 826,8 | 34| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Чернівецька | | | | | | | | | | | | | | | 23,8 | 1| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Чернігівська | | | | | | | 84,0| 3| | | | | | |1806,8 | 60| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| м. Київ | 392,7| 2| 666,3| 3| 133,5| 1| | | 250,3| 2| | | 107,3| 1| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| м. Севастополь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---+------+--| Разом по розпоряд-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | нику коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | державного бюджету| 392,7| 2| 666,3| 3| 133,5| 1| 291,3|10| 471,3| 5| 60,3| 1| 107,3| 1|15403,2|586| 38,2| 1| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ** кількість установ і організацій, які передаються
на фінансування з бюджету Автономної
Республіки Крим та місцевих бюджетів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код функціональної| 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | класифікації | | | | | | | | | | ------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------| \ Назва та код |Державний|Комітет |Держав- |Комітет |Лікуваль-|Наці- |Україн- |Видав- |Державна | \ відомчої |комітет |з питань |ний ко- |харчової |но-оздор-|ональна |ська |ництво |адміні- | \ класи- |України |садів- |мітет |промис- |овче |Академія |Академія |"Преса |страція | \ фікації |по вод- |ництва, |України |ловості |об'єд- |наук |аграрних |України" |заліз- | \ |ному |виногра- |у справах|України |нання при|України |наук |(851) |ничного | \ |госпо- |дарства |будів- |(540) |Кабінеті |(654) |(659) | |транспорту | Назва \ |дарству |та вино- |ництва, | |Міністрів| | | |України | адміністра- \ |(500) |робної |архітек- | |України | | | |(852) | тивно-територі- \ | |промисло- |тури та | | (632) | | | | | альної одиниці | |вості |житлової | | | | | | | | |України |політики | | | | | | | | | (524) | (530) | | | | | | | ------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------| |обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |** | |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат- | | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | | ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Автономна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Республіка Крим | | | 189,5| 10| | | | | | | 123,8| 1| 257,6| 4| | | 897,8| 5| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Вінницька | | | 335,3| 33| | | 963,7| 54| | | | | 38,8| 3| | | 1205,2| 13| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Волинська | | | | | | | | | | | | | | | | | 279,0| 3| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Дніпропетровська | | | 9,5| 1| | | | | | | | | 86,3| 3| | | 1670,2| 26| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Донецька | | | 18,1| 2| | | | | | | | | 16,6| 1| | | 2781,1| 52| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Житомирська | | | | | | | 206,5| 11| | | | | 50,3| 1| | | 686,2| 9| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Закарпатська | | | 34,0| 3| | | | | | | | | 61,1| 1| | | 189,0| 1| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Запорізька | | | 38,6| 3| | | 35,5| 3| | | | | 66,8| 3| | | 1441,6| 9| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Івано-Франківська | | | 13,3| 1| | | 28,2| 2| | | | | | | | | 350,3| 2| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Київська | 68,3| 1| 110,9| 8| | | 533,5| 19| | | | | 276,7|10| | | 727,8| 6| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Кіровоградська | | | 142,6| 18| | | 328,6| 11| | | | | 24,4| 1| | | 730,1| 19| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Луганська | | | 13,4| 3| | | | | | | | | 21,5| 1| | | 809,6| 18| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Львівська | | | 10,1| 1| | | 28,2| 2| | | | | 14,5| 2| | | 622,9| 8| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Миколаївська | | | 149,0| 14| | | | | | | | | | | | | 421,6| 7| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Одеська | 54,0| 1| 519,3| 43| | | | | | | | | 257,7| 7| | | 1060,9| 13| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Полтавська | | | 50,7| 5| | | 478,5| 22| | | | | 48,5| 3| | | 1087,3| 14| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Рівненська | | | | | | | 68,0| 2| | | | | 14,4| 1| | | 397,4| 3| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Сумська | 10,0| 1| 17,5| 2| | | 460,0| 22| | | | | 33,6| 1| | | 846,4| 10| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Тернопільська | | | 64,4| 8| | | 10,9| 1| | | | | 8,8| 1| | | 139,0| 2| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Харківська | | | 136,2| 11| 54,0 | 1| 268,7| 17| | | 160,8| 2| 107,1| 7| | | 1545,7| 17| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Херсонська | | | 72,2| 9| | | 24,6| 1| | | | | 124,2|11| | | 274,9| 4| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Хмельницька | | | 69,4| 9| | | 159,9| 11| | | | | 16,4| 1| | | 304,4| 4| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Черкаська | | | 125,4| 12| | | 613,2| 33| | | | | 116,6| 5| | | 513,9| 7| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Чернівецька | | | 205,1| 19| | | 69,1| 3| | | | | | | | | | | ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Чернігівська | | | | | | | 194,5| 11| | | | | 45,0| 3| | | 313,8| 3| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| м. Київ | | | | | | | | | 207,4| 2| 20,0| 1| | | 186,1| 3| 869,2| 12| ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| м. Севастополь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+------+--+------+--+------+--+-------+---| Разом по розпоряд-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | нику коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | державного бюджету| 132,3| 3|2324,5|215| 54,0| 1|4471,6|225| 207,4| 2| 304,6| 4|1686,9|70| 186,1| 3|20165,3|267| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код функціональної| 070101 | 070101 | 070301 | 070401 | 070401 |(код 070501 | 070601 |070702 |070702 | класифікації | | | | | |виключено | | | | ------------------+---------+---------+---------+---------+---------+------------+---------+-------+-------| \ Назва та код |Київський|Наці- |Міністер-|Міністер-|Державна |Закон |Міністер-|Міні- |Держав-| \ відомчої |універси-|ональний |ство |ство |адміні- |( 1712-14 ) |ство |стер- |на ад- | \ класифікації|тет імені|аграрний |культури |освіти |страція |Міністерство|охорони |ство |мініс- | Назва \ |Тараса |універси-|і мис- |України |залізнич-|освіти |здоров'я |освіти |трація | адміні- \ |Шевченка |тет (861)|тецтв |(220) |ного |України |України |України|заліз- | стративно-\ |(854) | |України | |транс- |(220) |(230) |(220) |ничного| територі- \ | | |(180) | |порту | | | |транс- | альної одиниці\ | | | | |України | | | |порту | \ | | | | |(852) | | | |України| | | | | | | | | | (852) | ------------------+---------+---------+---------+---------+---------+------------+---------+-------+-------| |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**|обсяг |обсяг | |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видатків| |видат-| |видат- |видат- | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | | | |ків | |ків |ків | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Автономна | | | | | | | | | | | | | 100,5| 1| | | Республіка Крим | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Вінницька | | | | | | | 28,0| 1| | | 11585,4| 34| | | 71,5 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Волинська | | | | | | | 46,1| 1| | | 7780,9| 21| | | 30,3 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Дніпропетровська | | | | | | | 10,0| 1| 3,4| | 24871,5| 67| | | 15,0 | 2,6 | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Донецька | | | | | | | 385,4| 1| 1,6| | 39073,8|121| | | 100,6 | 1,3 | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Житомирська | | | | | | | 28,0| 1| | | 8875,7| 28| | | 4,1 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Закарпатська | | | | | | | | | | | 7753,0| 19| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Запорізька | | | | | | | | | 43,3| 1| 14424,9| 42| | | 4,1 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Івано-Франківська | | | | | | | 45,9| 1| | | 8436,9| 19| | | 23,4 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Київська | | | 150,3| 3| | | 80,9| 1| | | 8915,3| 22| | | 25,2 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Кіровоградська | | | | | | | 24,0| 1| | | 7769,0| 25| | | 2,8 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Луганська | | | | | | | 54,0| 1| | | 23074,2| 81| | | 8,4 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Львівська | | | | | 794,1| 1| 157,9| 1| 55,5| | 23983,3| 56| | | 41,9 | 1,1 | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Миколаївська | | | | | | | 29,5| 1| | | 10285,2| 29| | | 22,5 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Одеська | | | | | 526,9| 1| | | 37,2| | 12926,7| 41| | | 2,8 | 1,5 | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Полтавська | | | | | | | 62,0| 1| | | 13178,0| 41| | | 4,1 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Рівненська | | | | | | | | | | | 7156,8| 21| | | 25,8 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Сумська | | | | | | | 36,0| 1| | | 11912,6| 35| | | 12,6 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Тернопільська | | | | | | | | | | | 8956,6| 23| | | 33,5 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Харківська | | | | | 718,9| 1| 58,9| 1| 17,4| | 17742| 53| 158,1| 1| 2,8 | 1,3 | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Херсонська | | | | | | | 50,0| 1| | | 9623,7| 29| | | 5,9 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Хмельницька | | | | | | | 82,0| 1| | | 11544,7| 34| | | 83,1 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Черкаська | | | | | | | 20,1| 1| | | 8681,5| 28| | | 2,8 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Чернівецька | | | | | | | 12,7| 1| | | 5537,8| 15| | | 25,2 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Чернігівська | | | | | | | 124,4| 1| | | 7171,5| 25| | | 2,8 | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| м. Київ | 112,9| 1| | | | | 65,9| 1| | | 16087,9| 33| | | 149,0 | 2,4 | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| м. Севастополь | | | | | | | | | | | 2525,1| 6| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------+---+------+--+-------+-------| Разом по розпоряд-| | | | | | | | | | | | | | | | | нику коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | державного бюджету| 112,9| 1| 150,3| 3|2039,9| 3|1401,7|20| 158,4| 1|329874,0|948| 258,6| 2| 700,2| 10,2| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код функціональної| 070802 | 070802| 070804 | 080101 | 080101 | 080201 | 080201 | 080201 | 080203 | класифікації | | | | | | | | | | ------------------+---------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| \ Назва та код |Міністер-|Держав-|Міністер-|Міністер- |Державна |Міністер-|Міністер-|Міністер-|Державна | \ відомчої |ство |на ад- |ство |ство |адміні- |ство |ство |ство |адміні- | \ класифікації|освіти |мініс- |освіти |охорони |страція |енерге- |освіти |охорони |страція | Назва \ |України |трація |України |здоров'я |залізнич-|тики |України |здоров'я |залізнич-| адміні- \ |(220) |заліз- |(220) |України |ного |України |(220) |України |ного | стративно-\ | |ничного| |(230) |транс- |(130) | |(230) |транс- | територі- \ | |транс- | | |порту | | | |порту | альної одиниці\ | |порту | | |України | | | |України | \ | |України| | |(852) | | | |(852) | | |(852) | | | | | | | | ------------------+---------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| |обсяг |**|обсяг |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**| |видат-| |видат- |видат-| |видат- | |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| | |ків | |ків |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Автономна | | | | | | | | | | | | | | | | | | Республіка Крим | | | | | | 1422,3| 1| | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Вінницька | 57,5| 1| | 5,8| 1| | | 169,7| 1| | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Волинська | 76,8| 1| | 11,0| 1| | | 394,2| 1| | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Дніпропетровська | 137,3| 1| 2,3 | 7,6| 1| | | 623,6| 1|6194,1| 2| | |3213,6| 2| | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Донецька | 45,9| 1| 4,7 | 50,9| 1| 4433,7| 1| | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Житомирська | 19,0| 1| | 12,4| 1| | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Закарпатська | 60,2| 1| | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Запорізька | 101,7| 1| | 13,5| 1| | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Івано-Франківська | 54,3| 1| | 12,3| 1| | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Київська | 73,2| 1| | 11,7| 1| | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Кіровоградська | 37,1| 1| | 8,4| 1| | | | |1635,9| 2| | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Луганська | 57,2| 1| | 10,6| 1| | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Львівська | 60,3| 1| 2,6 | 26,7| 1| | |3430,6| 2| | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Миколаївська | 31,6| 1| | 7,6| 1| | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Одеська | 139,1| 1| 2,9 | 11,0| 1| 8490,1| 4| 865,2| 1| | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Полтавська | 46,3| 1| | 10,7| 1| | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Рівненська | 116,2| 1| | 13,8| 1| | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Сумська | 87,0| 1| | 17,6| 1| | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Тернопільська | 67,4| 1| | 12,5| 1| | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Харківська | 96,1| 1| 2,6 | 24,9| 1| | |2556,0| 3| | | | |2558,1| 1| 531,1| 1| ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Херсонська | 39,6| 1| | 14,9| 1| | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Хмельницька | 99,6| 1| | 16,5| 1| | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Черкаська | 19,8| 1| | 9,3| 1| | | 243,9| 1| | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Чернівецька | 32,0| 1| | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Чернігівська | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| м. Київ | 89,5| 1| 2,6 | 50,8| 1| | | 662,3| 1| | | 362,2| 1| | | 422,2| 1| ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| м. Севастополь | 42,9| 1| | 4,0| 1| | | | | | | | | | | | | ------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--| Разом по розпоряд-| | | | | | | | | | | | | | | | | | нику коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | державного бюджету|1687,6|25| 17,7| 364,5|23|14346,1| 6|8945,5|11|7830,0| 4| 362,2| 1|5771,7| 3| 953,3| 2| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код функціональної| 080300 | 080300 | 080300 | 080500 | 080600 | 080600 | 091000*| 091208 | 110103 | класифікації | | | | | | | | | | ------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+---------+---------| \ Назва та код |Міністер-|Міністер-|Державна |Державна |Міністер- |Держав- |Мініс- |Міністер-|Міністер-| \ відомчої |ство |ство |адміні- |адміні- |ство |ний |терство |ство |ство | \ класифікації|освіти |охорони |страція |страція |агропро- |комітет |праці |агропро- |культури | Назва \ |України |здоров'я |залізнич-|залізнич-|мислового |рибного |та соці-|мислового|і мис- | адміні- \ |(220) |України |ного |ного |комплексу |госпо- |альної |комплексу|тецтв | стративно-\ | |(230) |транс- |транс- |України |дарства |політики|України |України | територі- \ | | |порту |порту | (280) |України |України | (280) |(180) | альної одиниці\ | | |України |України | |(546) |(250) | | | \ | | |(852) |(852) | | | | | | ------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+---------+---------| |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**|обсяг |обсяг |**|обсяг |**| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видатків|видат-| |видат-| | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | | |ків | |ків | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Автономна | | | | | | | | | | | | | | | | | | Республіка Крим | | | 415,4| 3| | | | | 62,0| 20| | | 4590,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Вінницька | | | | | | | | | 22,5| 7| | | 5660,0| 23,3| 1| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Волинська | | | | | | | | | 1,7| 1| | | 2054,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Дніпропетровська | 36,3| 1| | | 595,5| 3| | | 18,8| 7| | | 12898,0| 23,3| 1| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Донецька | 51,4| 1| 445,2| 1| | | | | 34,8| 12| | | 9354,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Житомирська | | | | | | | | | 7,5| 3| | | 3667,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Закарпатська | | | | | | | 85,3| 1| | | | | 1354,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Запорізька | | | | | | | | | 9,8| 3| | | 3284,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Івано-Франківська | | | | | | | | | 3,8| 1| | | 2437,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Київська | | | | | | | | | 167,3| 52| 10,3| 1| 7559,0| 162,3|11| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Кіровоградська | 204,6| 1| | | | | | | 3,8| 1| | | 3838,0| 6,4| 1| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Луганська | | | | | | | | | 57,2| 19| | | 4245,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Львівська | | | | | 183,8| 1| 204,4| 1| | | | | 4127,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Миколаївська | | | | | | | | | 9,8| 3| | | 1508,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Одеська | | | 660,1| 2| | | 259,3| 1| 43,6| 14| 6,6| 1| 4243,0| | | 560,0| 1| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Полтавська | 120,5| 1| | | | | | | 88,2| 29| 10,2| 1| 3100,0| 118,1| 8| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Рівненська | | | | | | | | | 5,1| 1| | | 2669,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Сумська | | | | | | | | | 11,3| 4| | | 2642,0| 12,1| 1| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Тернопільська | | | | | | | | | 24,8| 8| | | 1760,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Харківська | | | | | | | | | 76,0| 25| | | 6253,0| 18,9| 1| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Херсонська | | | | | | | | | 8,5| 3| 8,9| 1| 1869,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Хмельницька | | | | | | | | | 3,8| 1| | | 2720,0| 67,5| 5| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Черкаська | | | | | | | | | 57,2| 19| | | 3669,0| 50,6| 3| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Чернівецька | | | | | | | | | | | | | 1059,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Чернігівська | | | | | | | | | 82,5| 27| | | 3989,0| 34,9| 2| | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| м. Київ | | | | | | | | | | | | | 9148,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| м. Севастополь | | | 417| 1| | | | | | | | | 304,0| | | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+---+------+--+--------+------+--+------+--| Разом по розпоряд-| | | | | | | | | | | | | | | | | | нику коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | державного бюджету| 412,8| 4|1937,7| 7| 779,3| 4| 549,0| 3| 800,0|260| 36,0| 4|110000,0| 517,4|34| 560,0| 1| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- заходи Фонду соціального захисту інвалідів
(крім видатків на утримання виконавчої дирекції
та відділень Фонду і придбання санаторно-курортних
путівок для інвалідів-спінальників)
------------------------------------------------------------------------------- Код функціональної| 110201 | 110203 | 110502 | 110502 | 120201 | | класифікації | | | | | | | ------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | \ Назва та код |Міністер-|Міністер-|Державний|Міністер-|Державний| | \ відомчої |ство |ство |комітет |ство |комітет | | \ класифікації|культури |культури |інформа- |культури |інформа- | | Назва \ |і мис- |і мис- |ційної |і мис- |ційної | | адміні- \ |тецтв |тецтв |політики |тецтв |політики | РАЗОМ | стративно-\ |України |України |України |України |України | | територі- \ |(180) |(180) |(170) |(180) |(170) | | альної одиниці\ | | | | | | | ------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**| | |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| | | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | | | ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Автономна | | | | | | | | | | | | Республіка Крим | | | | | 520| 1| | | 182,0| 1| 9882,9| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Вінницька | | | | | | | | | | | 20800,5| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Волинська | | | | | | | | | | | 10697,8| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Дніпропетровська | | | | | | | | | | | 51180,8| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Донецька | | | | | | | | | | | 57461,3| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Житомирська | | | | | | | | | | | 14027,0| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Закарпатська | | | | | | | | | | | 9536,6| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Запорізька | | | | | | | | | | | 19875,3| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Івано-Франківська | | | | | | | | | | | 11480,2| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Київська | | | | | | | | | | | 22109,4| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Кіровоградська | | | | | | | | | | | 15015,2| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Луганська | | | | | | | | | | | 28964,1| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Львівська | | | | | | | | | | | 34029,6| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Миколаївська | | | | | | | | | | | 12968,0| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Одеська |1725,6| 1| | | | | | | | | 32842,4| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Полтавська | | | | | | | | | | | 19091,2| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Рівненська | | | 334,5| 1| | | | | | | 11050,2| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Сумська | | | | | | | | | | | 16728,7| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Тернопільська | | | | | | | | | | | 11575,2| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Харківська |2683,5| 1| | | | | | | | | 36795,6| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Херсонська | | | | | | | | | | | 12553,4| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Хмельницька | | | | | | | | | | | 15408,5| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Черкаська | | | | | | | | | | | 14950,1| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Чернівецька | | | | | | | | | | | 6964,7| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Чернігівська | | | | | | | | | | | 13849,2| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| м. Київ | | | | | | | | | | | 29988,5| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| м. Севастополь | | | | | | | 325,4| 1| | | 3618,4| ------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+--------| Разом по розпоряд-| | | | | | | | | | | | нику коштів | | | | | | | | | | | | державного бюджету|4409,1| 2| 334,5| 1| 520,0| 1| 325,4| 1| 182,0| 1|543444,8| ------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 5

до Закону України "Про Державний бюджет

України на 2000 рік"
Обсяг видатків на реалізацію статті 57 Закону

України "Про освіту" ( 1060-12 ) з бюджетів

Автономної Республіки Крим, областей,

міст Києва і Севастополя
тис. гривень ----------------------------------------------------------------- Адміністративно-територіальні | Обсяг видатків | одиниці | | ------------------------------------+---------------------------| Автономна Республіка Крим | 1784 | ------------------------------------+---------------------------| Вінницька | 1605 | ------------------------------------+---------------------------| Волинська | 1153 | ------------------------------------+---------------------------| Дніпропетровська | 2739 | ------------------------------------+---------------------------| Донецька | 3550 | ------------------------------------+---------------------------| Житомирська | 1601 | ------------------------------------+---------------------------| Закарпатська | 1311 | ------------------------------------+---------------------------| Запорізька | 1613 | ------------------------------------+---------------------------| Івано-Франківська | 1355 | ------------------------------------+---------------------------| Київська | 1478 | ------------------------------------+---------------------------| Кіровоградська | 1115 | ------------------------------------+---------------------------| Луганська | 1778 | ------------------------------------+---------------------------| Львівська | 2295 | ------------------------------------+---------------------------| Миколаївська | 1173 | ------------------------------------+---------------------------| Одеська | 1997 | ------------------------------------+---------------------------| Полтавська | 1399 | ------------------------------------+---------------------------| Рівненська | 1215 | ------------------------------------+---------------------------| Сумська | 1226 | ------------------------------------+---------------------------| Тернопільська | 1186 | ------------------------------------+---------------------------| Харківська | 2216 | ------------------------------------+---------------------------| Херсонська | 1200 | ------------------------------------+---------------------------| Хмельницька | 1458 | ------------------------------------+---------------------------| Черкаська | 1439 | ------------------------------------+---------------------------| Чернівецька | 814 | ------------------------------------+---------------------------| Чернігівська | 1193 | ------------------------------------+---------------------------| м. Київ | 2015 | ------------------------------------+---------------------------| м. Севастополь | 341 | ------------------------------------+---------------------------| ВСЬОГО | 42249 | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: