open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 52 від 17.04.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

5 травня 2000 р.
vd20000417 vn52 за N 260/4481

Про затвердження Положення про порядок застосування

до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

та іноземних суб'єктів господарської діяльності

спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону

України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

У зв'язку з прийняттям Закону України від 23.03.2000
N 1595-III ( 1595-14 ) "Про внесення змін до деяких законів
України" Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок
застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних
санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затверджене наказом Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 05.10.99
N 754 ( z0718-99 ) та зареєстроване в Міністерстві юстиції України
21.10.99 за N 718/4011. 2. Затвердити Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", що
додається. 3. Установити, що право підпису наказів Мінекономіки про
застосування (скасування, зміни виду, призупинення дії)
спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), крім Міністра, мають
перший заступник Міністра Кальник В.М., заступник Міністра
Гончарук А.І., керівник департаменту торговельних обмежень та
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Стеценко В.О. 4. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
департаменту торговельних обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити: реєстрацію цього наказу в Мін'юсті в установлений законодавством термін; опублікування цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр" після державної реєстрації в Мін'юсті; доведення цього наказу до відома ДПАУ, Держмитслужби, СБУ, МВС, ГоловКРУ, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Гончарука А.І.
Міністр С.Тігіпко
Затверджено

Наказ Міністерства

економіки України

17.04.2000 N 52
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 травня 2000 р.

за N 260/4481
Положення

про порядок застосування до суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності України

та іноземних суб'єктів господарської

діяльності спеціальних санкцій,

передбачених статтею 37 Закону України

"Про зовнішньоекономічну діяльність"
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (далі -
Положення), визначає порядок застосування (скасування, зміни виду,
призупинення дії) Міністерством економіки України спеціальних
санкцій (далі - санкції), передбачених статтею 37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), до українських
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів
господарської діяльності (далі - суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності). Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності та
місця реєстрації.
1. Загальні положення
1.1. Спеціальні санкції - індивідуальний режим ліцензування
або тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності -
застосовуються Міністерством економіки України до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності за рішенням судових органів
України або за поданням органів державної податкової та
контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів,
комісії з питань повернення в Україну валютних цінностей, що
незаконно знаходяться за її межами, та Національного банку
України. 1.2. Санкції застосовуються Міністерством економіки України
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та
пов'язані з ним закони України, зокрема в разі порушення
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності валютного, митного,
податкового, іншого законодавства, пов'язаного з їх
зовнішньоекономічною діяльністю, та в разі проведення ними дій,
які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки. 1.3. Санкції застосовуються на строк до вжиття суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності практичних заходів з усунення
порушення чинного законодавства у сфері зовнішньоекономічних
відносин та приведення зовнішньоекономічної діяльності у
відповідність до норм чинних законодавчих і нормативних актів
України. 1.4. Українські суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, до
яких, у встановленому порядку, застосована спеціальна санкція -
індивідуальний режим ліцензування чи тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності, не мають права укладати угоди
доручення, комісії, агентські, про спільну діяльність та
співробітництво, консигнації, дилерські, дистриб'юторські, оренди,
найму, лізингу, зберігання та інші угоди, що передбачають
проведення зовнішньоекономічних операцій іншими особами або на
користь інших осіб за дорученням чи передачу майна у строкове
користування з метою проведення зовнішньоекономічної діяльності. 1.5. Українські суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності не
мають права укладати з іноземними суб'єктами господарської
діяльності, до яких, у встановленому порядку, застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування чи
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, угоди
доручення, комісії, агентські, про спільну діяльність та
співробітництво, консигнації, дилерські, дистриб'юторські, оренди,
найму, лізингу, зберігання та інші угоди, що передбачають
проведення зовнішньоекономічних операцій іншими особами чи на
користь інших осіб за дорученням або передачу майна у строкове
користування з метою проведення зовнішньоекономічної діяльності в
Україні чи з товарами українського походження. 1.6. Дія спеціальних санкцій - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності та індивідуального режиму
ліцензування, що застосовуються до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, поширюється на всі види зовнішньоекономічної
діяльності, зазначені у статті 4 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), операції за якими
здійснюються українськими суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності. 1.7. Окремою зовнішньоекономічною операцією є комплекс дій
українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та
іноземного суб'єкта господарської діяльності, що підпадає під
визначення одного із видів зовнішньоекономічної діяльності,
передбачених статтею 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), та включає в себе закінчену разову
передачу товару (виконання робіт, надання послуг) та закінчені
розрахунки (грошові, товарні та в інших формах) за цю разову
конкретну передачу товару (виконання робіт, надання послуг).
2. Індивідуальний режим ліцензування
2.1. Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
та іноземних суб'єктів господарської діяльності передбачає
здійснення Міністерством економіки України індивідуального
ліцензування кожної окремої зовнішньоекономічної операції певного
виду зовнішньоекономічної діяльності, що зазначена в статті 4
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ). 2.2. З метою контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що допустили порушення
у цій сфері, оформляється разова (індивідуальна) ліцензія, яка
видається Міністерством економіки України чи уповноваженими ним
органами. Разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для
здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано санкції.
Оформляється разова (індивідуальна) ліцензія у порядку,
визначеному Міністерством економіки України.
3. Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
3.1. Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності щодо
українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних
суб'єктів господарської діяльності означає позбавлення права
займатися всіма видами зовнішньоекономічної діяльності,
передбаченими статтею 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), за винятком: завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, при яких з боку українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності були перераховані кошти до застосування цієї санкції; завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями за продукцію, що була відправлена за межі України українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або відправлена в Україну іноземними суб'єктами господарської діяльності до застосування цієї санкції. Для завершення таких операцій українському суб'єктові
зовнішньоекономічної діяльності слід у встановленому порядку
отримати разову (індивідуальну) ліцензію Міністерства економіки
України. 3.2. Санкції у вигляді тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності можуть застосовуватися
Міністерством економіки України до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності в разі проведення ними таких дій у сфері
зовнішньоекономічних відносин: які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки; які призводять до порушень міжнародних зобов'язань України; якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, до якого раніше була застосована санкція - індивідуальний режим ліцензування, протягом року після її застосування не вжив заходів щодо приведення у відповідність своєї діяльності до вимог чинного законодавства у сфері зовнішньоекономічних відносин.
4. Порядок застосування (скасування, зміни виду,

призупинення дії) Міністерством економіки України

спеціальних санкцій
4.1. Опрацювання подань щодо застосування (скасування, зміни
виду, призупинення дії) санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності від органів державної податкової та
контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів,
комісії з питань повернення в Україну валютних цінностей, що
незаконно знаходяться за її межами, Національного банку України
покладено на управління контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю департаменту торговельних обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю та управління правового
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в складі головного
юридичного управління Міністерства економіки України. 4.2. Подання щодо застосування спеціальних санкцій до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності або тимчасового
зупинення зовнішньоекономічної діяльності повинні містити
інформацію: про повні реквізити суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; щодо змісту конкретного порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України чи іноземним суб'єктом господарської діяльності чинного законодавства України, пов'язаного із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ). У поданні може міститись пропозиція щодо виду санкції, яку
пропонується застосувати. Якщо в отриманих поданнях зазначену інформацію повністю не
відображено, то Міністерство економіки України може робити запит
до ініціатора подання або до інших органів державного управління
та валютного контролю, юридичних осіб, відносно яких є подання про
застосування спеціальних санкцій, щодо уточнення інформації про
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 4.3. Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної
в поданнях, щодо застосування (скасування, зміни виду,
призупинення дії) санкцій, на підставі яких видаються відповідні
накази Міністерства економіки України, несе ініціатор подання у
порядку, передбаченому чинним законодавством України. 4.4. У разі наявності в Міністерстві інших матеріалів
(інформації) щодо діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, до яких пропонується застосувати (скасувати, змінити
вид, призупинити дію) санкції, то ці матеріали долучаються до
матеріалів про застосування (скасування, зміну виду, призупинення
дії) санкцій і розглядаються разом з поданням при прийнятті
остаточного рішення. 4.5. Управлінням контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
для додаткового вивчення діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності можуть залучатися фахівці та використовуватися
матеріали інших структурних підрозділів Міністерства, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій (за згодою). 4.6. Після опрацювання всіх документів (інформації)
управлінням контролю за зовнішньоекономічною діяльністю готується
проект наказу, який вноситься на розгляд Міністру чи іншій
уповноваженій ним посадовій особі Міністерства економіки України,
у встановленому порядку. 4.7. Застосуванню санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності може передувати офіційне попередження з боку
Міністерства економіки України про можливість застосування до них
санкцій. 4.8. Про застосування санкцій, передбачених статтею 37 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), видається
наказ Міністерства економіки України, у якому вказуються
матеріали, на підставі яких видано наказ, реквізити юридичних
осіб, до яких застосовані санкції, та вид санкції, дата, з якої
санкція починає діяти. Відповідні накази Міністерства економіки України видаються у
разі скасування, зміни виду, призупинення дії санкцій,
застосованих до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 4.9. Наказ Міністерства економіки України щодо застосування
(скасування, зміни виду, призупинення дії) санкцій у триденний
термін доводиться до відома: органу, який увійшов з поданням; Державної податкової адміністрації України; Державної митної служби України; Національного банку України; відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем реєстрації українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, які доводять їх до українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 4.10. З метою попередження суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, інформація щодо застосування (скасування, зміни виду,
призупинення дії) санкцій до українських суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів
господарської діяльності надається Державному
інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків для розміщення на WEB-сторінці в комп'ютерній мережі
Internet за адресою WWW.UKRDZI.COM.UA. 4.11. Управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
забезпечує функціонування інформаційної бази даних щодо
застосування (скасування, зміни виду, призупинення дії) санкцій до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 4.12. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, до яких
застосовано санкції, мають право подавати до Міністерства
економіки України матеріали, що підтверджують вжиті ними заходи до
приведення зовнішньоекономічної та пов'язаної з нею господарської
діяльності у відповідність до норм чинного законодавства, та
виходити до Міністерства економіки України з клопотанням про
скасування (зміну виду, призупинення) дії санкцій. Загальний термін розгляду вказаних клопотань та надання
відповіді суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності про прийняте
Міністерством економіки України рішення не повинен перевищувати
тридцять календарних днів. 4.13. У разі звернення до Міністерства економіки України з
клопотанням про скасування (зміну виду, призупинення) дії
спеціальної санкції суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності
повинен подати до Міністерства такі документи: а) лист-звернення з викладенням причин, що призвели до
порушення, та про вжиті заходи щодо приведення своєї діяльності у
відповідність до норм чинного законодавства України; б) оригінали матеріалів (довідки) від органів державного
управління, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною
діяльністю чи валютний контроль, які засвідчують вжиті суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи щодо приведення
своєї діяльності у відповідність до норм чинного законодавства
України. При потребі Міністерство економіки України може звертатися до
державних органів, що здійснюють контроль у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, банківських установ із запитами
про одержання додаткових матеріалів (інформації) щодо діяльності
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які звернулися до
Міністерства економіки України з клопотанням про скасування (зміну
виду, призупинення) дії санкції. Міністерство економіки України може робити запити до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою одержання
матеріалів та інформації стосовно здійснених ними
зовнішньоекономічних операцій. 4.14. Дія спеціальних санкцій скасовується в разі вжиття
суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності практичних заходів для
приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність
до норм чинного законодавства України та якщо в Міністерстві
економіки України відсутні матеріали щодо порушення ним валютного,
митного, податкового, іншого законодавства, пов'язаного з його
зовнішньоекономічною діяльністю, та проведених цим суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності дій, що можуть зашкодити інтересам
національної економічної безпеки. 4.15. В окремих випадках (виникнення форс-мажорних обставин,
подання позову до третейського судді або суду звичайної юрисдикції
країни розташування контрагента чи до суду (арбітражного суду)
України про визнання або стягнення з іноземного суб'єкта
господарської діяльності боргу, пов'язаного з невиконанням умов
контракту) дію спеціальних санкцій може бути призупинено на строк
закінчення дії форс-мажорних обставин або на час розгляду справи
при поданні відповідних документів. 4.16. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть повну
відповідальність за достовірність відомостей, поданих до
Міністерства економіки України.
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.А.Жижко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: