open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2000 р. № 1358
Київ

Про реалізацію Указу Президента України від 3 липня 2000 р. № 849 "Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 158 від 15.02.2002
№ 274 від 01.03.2003
№ 1566 від 02.10.2003
№ 809 від 23.08.2005
№ 147 від 15.02.2006
№ 1379 від 04.10.2006
№ 697 від 03.05.2007}

{У тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 158 від 15.02.2002}

{У тексті постанови слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 809 від 23.08.2005}

{Строк дії Постанови продовжено на період до 2012 року згідно з Постановою КМ № 697 від 03.05.2007}

На виконання Указу Президента України від 3 липня 2000 р. № 849 "Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2012 року (далі - Програма), що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1566 від 02.10.2003, № 697 від 03.05.2007}

2. Утворити Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр). Затвердити Положення про Центр та його склад (додаються).

Головою Міжвідомчого центру є Міністр економіки. Надати право голові Центру, а за його відсутності понад один календарний місяць з поважних причин - заступнику голови вносити у разі потреби зміни до складу Центру.

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 809 від 23.08.2005}

3. Затвердити Положення про наглядову раду Центру та її персональний склад (додаються).

4. Центру в місячний термін визначити базовий навчальний заклад для забезпечення виконання Програми.

5. Покласти функції державного замовника Програми на Міністерство економіки.

6. Визначити як специфічні послуги, пов'язані з організацією і проведенням перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, закупівля яких здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 55 "Про затвердження положень про конкурсний відбір вищих навчальних закладів та спеціалістів з метою перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

{Постанову доповнено пунктом згідно з Постановою КМ № 1566 від 02.10.2003}

7. Міністерству економіки, Міністерству фінансів передбачати у видатках державного бюджету на відповідний рік кошти для виконання Програми.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 1566 від 02.10.2003}

8. Міністерству економіки:

1) утворити в межах граничної чисельності працівників Міністерства окремий підрозділ для забезпечення діяльності Центру та реалізації Програми, поклавши на нього функції секретаріату Центру;

2) разом з Міністерством освіти і науки в місячний термін розробити та внести на затвердження до Кабінету Міністрів України проекти Положення про конкурсний відбір вищих навчальних закладів для реалізації Програми та Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку відповідно до Програми;

3) разом з Міністерством фінансів, Міністерством освіти і науки розглянути у місячний термін питання щодо проведення у 2000/2001 навчальному році на базі 1 - 2 вищих навчальних закладів випробування Програми.

9. Міністерству закордонних справ, Міністерство економіки, Міністерству освіти і науки ініціювати проведення міжурядових переговорів та підписання угод з іноземними державами, міжнародними організаціями щодо надання технічної допомоги у фінансуванні стажування українських спеціалістів за кордоном відповідно до Програми.

10. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вживати заходів для виділення в установленому порядку з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів коштів на реалізацію Програми.

Перший
віце-прем'єр-міністр УкраїниЮ.ЄХАНУРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2000 р. № 1358

ПРОГРАМА
заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2012 року

{Назва Програми із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1566 від 02.10.2003, № 697 від 03.05.2007}

1. Загальні положення

Основним завданням цієї Програми є організація широкомасштабної перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, формування нової генерації молодих управлінців, здатних створити якісні ринкові засади економіки України, надання їм можливості набути сучасні економічні знання та практичні навички роботи в умовах ринкової економіки.

Програма розрахована на 2001-2012 роки з випробуванням в 2000/2001 навчальному році. Відповідний курс перепідготовки на базі вищих навчальних закладів України щороку будуть проходити не менше ніж 1500 слухачів віком до 40 років, які мають вищу освіту і досвід роботи на управлінських посадах вищого та середнього рівня (керівники, заступники керівників підприємств, установ, організацій України та їх структурних підрозділів) не менше одного року.

{Абзац другий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1566 від 02.10.2003, № 697 від 03.05.2007}

Важливим елементом Програми є стажування кращих випускників у зарубіжних фірмах країн з розвинутою ринковою економікою з метою запозичення досвіду їх діяльності в умовах конкурентного середовища.

2. Напрями перепідготовки фахівців

Перепідготовка фахівців, які пройдуть конкурсний відбір, буде проводитися протягом шести місяців на базі вищих навчальних закладів України за такими напрямами:

"Економіка і підприємництво" за спеціальностями "Економічна теорія", "Економічна кібернетика", "Міжнародна економіка", "Фінанси", "Банківська справа", "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Управління трудовими ресурсами", "Економічна статистика", "Бухгалтерський облік", "Біржова діяльність", "Антимонопольна діяльність";

"Менеджмент" за спеціальностями "Менеджмент організацій", "Організація виробництва", "Організація обслуговування населення", "Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах", "Організація обслуговування на транспорті", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

У процесі перепідготовки слухачам буде запропоновано пройти інтенсивний курс вивчення однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької).

3. Організаційні заходи з реалізації Програми

Реалізація Програми передбачає здійснення таких заходів:

організація та проведення конкурсного відбору серед спеціалістів вищого та середнього рівнів управлінських кадрів підприємств та організацій;

організація та проведення конкурсного відбору вищих навчальних закладів України для перепідготовки управлінських кадрів сфери підприємництва;

організація процесу перепідготовки управлінських кадрів у вищих навчальних закладах, що пройшли конкурсний відбір;

визначення освітнього та фахового рівня підприємницьких кадрів та потреб у їх перепідготовці;

формування та ведення баз даних щодо фахівців, які проходять перепідготовку відповідно до цієї Програми, а також підприємств і організацій, які направляють фахівців на перепідготовку;

узагальнення і поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

залучення позабюджетних джерел фінансування для реалізації Програми;

залучення міжнародної технічної допомоги з метою сприяння реалізації Програми в частині проведення стажування за кордоном;

взаємодія із засобами масової інформації з метою висвітлення питань перепідготовки управлінських кадрів та інше.

4. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок:

державного бюджету в рамках державного замовлення на перепідготовку кадрів;

місцевих бюджетів;

коштів підприємств і організацій, що направляють фахівців на перепідготовку;

внесків спонсорів, міжнародної технічної допомоги тощо.

За рахунок державного бюджету фінансуватимуться:

перепідготовка фахівців для підприємницької сфери в навчальних закладах України (крім витрат на проїзд та проживання в період проходження перепідготовки);

проїзд фахівців за кордон та назад при направленні на стажування;

діяльність Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

За рахунок місцевих бюджетів рекомендується фінансувати:

проведення конкурсного відбору фахівців;

проїзд територією України фахівців, які направляються на перепідготовку до навчальних закладів України;

проживання фахівців у період проходження перепідготовки в навчальних закладах України.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2000 р. № 1358

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва

1. Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр) утворено для організації перепідготовки управлінських кадрів вищої та середньої ланок управління (керівники, заступники керівників підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів) та координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо виконання Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2012 року (далі - Програма).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1566 від 02.10.2003, № 697 від 03.05.2007}

2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Центру є:

вивчення потреби в перепідготовці управлінських кадрів у сфері підприємництва, а також аналіз спроможності навчальних закладів здійснювати перепідготовку фахівців вищої й середньої ланок управління;

розроблення пропозицій щодо реалізації Програми;

розроблення пропозицій щодо формування державного замовлення на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва;

організація і проведення конкурсного відбору навчальних закладів та спеціалістів, які направляються на перепідготовку;

створення бази даних про спеціалістів, які пройшли курс перепідготовки в рамках Програми;

узагальнення та застосування вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та затверджує документи, необхідні для проведення конкурсного відбору навчальних закладів і спеціалістів, які направляються на перепідготовку;

створює експертні ради, регіональні робочі групи, визначає порядок їх діяльності;

вносить пропозиції щодо залучення позабюджетних джерел фінансування для реалізації Програми.

5. Центр має право:

визначати чисельність спеціалістів, які направляються на перепідготовку від кожного регіону України;

уточнювати чисельність спеціалістів, які направляються для перепідготовки за різними спеціальностями, в межах загальної чисельності, передбаченої державним замовленням.

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 809 від 23.08.2005}

7. Організаційною формою роботи Центру є засідання, які проводяться за планом, що затверджується щороку головою Центру.

Засідання вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Центру.

8. Головує на засіданні голова Центру або його заступник.

9. Питання, що потребують оперативного вирішення, можуть розглядатися в робочому порядку.

10. Рішення Центру оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

11. Рішення Центру в межах Програми є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1379 від 04.10.2006}

12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Центру здійснює відповідний структурний підрозділ Мінекономіки (секретаріат Центру).

13. Центр використовує у роботі бланки із своїм найменуванням.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2000 р. № 1358

СКЛАД
Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва


Міністр економіки

-

голова Центру


ПЕРШИН
Володимир Леонідович

-

Державний секретар Мінекономіки, заступник голови Центру


РОМАНЮК
Сергій Андрійович

-

перший заступник Міністра економіки, заступник голови Центру


БЕССАРАБ
Валерій Герасимович

-

начальник управління єврорегіонального співробітництва Мінекономіки, відповідальний секретар Центру


БІЛОУС
Геннадій Михайлович

-

заступник Голови Держпідприємництва


БОЛТІВЕЦЬ
Тетяна Анатоліївна

-

начальник Управління адміністративної реформи Секретаріату Кабінету Міністрів України


БОЛЮБАШ
Ярослав Якович

-

начальник департаменту вищої освіти МОН


КРАСНІКОВ
Денис Анатолійович

-

генеральний директор Ради молодих підприємців (за згодою)


ОСЕЛЕДЕЦЬ
Юрій Іванович

-

директор Департаменту кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України


РОЗПУТЕНКО
Іван Васильович

-

завідувач кафедри економічної політики Української академії державного управління при Президентові України


СИДОРЕНКО
Андрій Анатолійович

-

заступник начальника управління економічного і науково-технічного співробітництва МЗС


ТОВСТЕНКО
Олександр Павлович

-

керівник департаменту у сфері політики оплати праці і зайнятості населення Мінпраці


УШАКОВА
Раїса Антонівна

-

начальник департаменту фінансів невиробничої сфери Мінфіну

{Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 158 від 15.02.2002; в редакції Постанови КМ № 274 від 01.03.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 809 від 23.08.2005, № 147 від 15.02.2006}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2000 р. № 1358

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва

1. Наглядову раду Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - наглядова рада) утворено з метою здійснення контролю за діяльністю Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр), а також сприяння реалізації Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2012 року (далі - Програма).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1566 від 02.10.2003, № 697 від 03.05.2007}

2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. На наглядову раду покладається:

контроль за діяльністю Центру щодо реалізації Програми;

аналіз ефективності реалізації Програми та підготовка рекомендацій щодо вдосконалення цієї діяльності;

контроль за цільовим використанням коштів, спрямованих на фінансування Програми;

подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вдосконалення процесу перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

участь у підготовці нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Програми;

координація взаємодії Центру з центральними та місцевими органами виконавчої влади, організаціями та установами, представники яких беруть участь у роботі Центру.

4. Наглядова рада має право:

одержувати від Центру інформацію, що стосується реалізації Програми;

залучати спеціалістів центральних органів виконавчої влади (за згодою їх керівників) до перевірки результатів діяльності Центру;

залучати до своєї роботи працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, у тому числі наукових (за згодою їх керівників), а також експертів, у тому числі іноземних;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

проводити наради, конференції та симпозіуми з питань, що належать до її компетенції, із залученням представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

5. Головою наглядової ради є Перший віце-прем'єр-міністр України.

Голова наглядової ради має одного заступника.

Голова, його заступник та члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

6. Склад наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням голови наглядової ради.

7. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал за рішенням голови наглядової ради, а за його відсутності - заступника голови.

Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Засідання наглядової ради проводить її голова або за його дорученням - заступник голови.

8. Рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради, а за його відсутності - заступника голови.

Рішення наглядової ради оформляється протоколом, який підписує її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2000 р. № 1358

СКЛАД
наглядової ради Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва


АЗАРОВ
Микола Янович

-

Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів, голова Ради


ОЛЕЩЕНКО
В'ячеслав Іванович

-

перший заступник керівника Головного державно-правового управління Адміністрації Президента України, заступник голови Ради (за згодою)


ЄХАНУРОВ
Юрій Іванович

-

голова Комітету з питань промислової політики і підприємництва Верховної Ради України, президент Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств (за згодою)


КІНАХ
Анатолій Кирилович

-

Президент УСПП (за згодою)


КРЕМЕНЬ
Василь Григорович

-

Міністр освіти і науки


КУЖЕЛЬ
Олександра Володимирівна

-

Голова Держпідприємництва


СОЛДАТЕНКО
Микола Олексійович

-

заступник Державного секретаря Мінпраці


ХОМУТИННИК
Віталій Юрійович

-

голова Ради молодих підприємців, народний депутат України (за згодою)

{Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 158 від 15.02.2002, в редакції Постанови КМ № 274 від 01.03.2003}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: