open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Генеральна угода

між Україною та Демократичною Республікою Конго

про торговельно-економічне, науково-технічне

та соціально-культурне співробітництво
{ Угоду ратифіковано Законом

N 4340-VI ( 4340-17 ) від 13.01.2012 }

Україна та Демократична Республіка Конго, далі - "Договірні
Сторони";
підтверджуючи свою відданість принципам Статуту ООН
( 995_010 );
бажаючи розвивати відносини між двома державами на основі
відкритості, рівності, взаємної вигоди, поваги до суверенітету та
національної незалежності;
сповнені рішучості надати їх відносинам нової орієнтації,
основаної на взаєморозумінні та більш сталих та конструктивних
взаєминах;
бажаючи встановити основу для торговельно-економічного,
науково-технічного та соціально-культурного співробітництва між
двома країнами;
домовились про наступне:
Стаття 1
Договірні Сторони, відповідно до законодавства і правил, що
діють на їх територіях, розвиватимуть двостороннє
торговельно-економічне, науково-технічне та соціально-культурне
співробітництво на довгостроковій, рівноправній та стабільній
основі.
Співпраця Договірних Сторін охоплюватиме, зокрема, сфери
сільського господарства, охорони здоров'я, транспорту та
комунікацій, міського будівництва, митної та податкової сфери та
інші галузі за взаємною згодою.
Стаття 2
Договірні Сторони нададуть одна одній режим найбільшого
сприяння з усіх питань відносно:
мит та зборів, що застосовуються до імпорту та експорту,
включаючи засіб обкладання такими митами та зборами;
положень відносно митної очистки, транзиту, складування та
перевантаження;
податків та інших внутрішніх зборів, що прямо чи не прямо
стосуються товарів, що імпортуються чи експортуються;
засобів платежів і переказу таких платежів;
правил, що стосуються продажу, купівлі, транспортування,
розподілу та використання товарів на внутрішньому ринку.
Кожна з Договірних Сторін надаватиме товарам, які походять з
території однієї з Договірних Сторін і призначені для території
іншої Договірної Сторони, недискримінаційний режим стосовно
використання кількісних обмежень, надання ліцензій.
Стаття 3
Положення Статті 2 не розповсюджуватимуться на:
/а/ переваги, які випливають із створення митного союзу чи
зони вільної торгівлі або пільг, наданих з метою створення такого
союзу чи зони;
/б/ переваги, які кожна з Договірних Сторін надає сусіднім
країнам з метою полегшення прикордонної або прибережної торгівлі.
Стаття 4
Договірні Сторони заохочуватимуть та полегшуватимуть контакти
між своїми фізичними та юридичними особами шляхом налагодження
контактів між діловими колами, організації ярмарок, виставок,
обміну інформацією.
Договірні Сторони заохочуватимуть відкриття представництв
зовнішньоторговельних організацій, компаній, фірм, банків та інших
комерційних установ на територіях одна одної у відповідності зі
своїми законами та правилами.
Стаття 5
Імпорт та експорт товарів і послуг здійснюватиметься на
основі контрактів, що їх укладатимуть між собою фізичні та
юридичні особи обох країн згідно з законодавством та правилами
Договірних Сторін, а також правил міжнародної торговельної
практики. Жодна з Договірних Сторін не нестиме відповідальності по
зобов'язаннях фізичних та юридичних осіб, які випливають з таких
комерційних контрактів.
Стаття 6
Усі комерційні розрахунки та платежі між Україною та
Демократичною Республікою Конго здійснюватимуться у вільно
конвертованих валютах, якщо між обома Договірними Сторонами не
буде досягнуто іншої спеціальної домовленості.
Стаття 7
Фізичні та юридичні особи кожної з Договірних Сторін також
матимуть змогу імпортувати або експортувати товари та послуги на
основі зустрічної торгівлі, компенсаційних угод або будь-якої
іншої міжнародно визнаної форми ділового співробітництва у
відповідності з законодавством та правилами Договірних Сторін.
Стаття 8
Кожна з Договірних Сторін вивчить можливість надання
громадянам іншої Договірної Сторони доступу до свого ринку праці у
тій мірі, в якій це дозволяється її національним законодавством.
У зв'язку з цим Договірні Сторони розглянуть можливість
укладення Угоди про соціальний захист громадян своїх держав.
Стаття 9
Договірні Сторони заохочуватимуть інвестиційне та
науково-технологічне співробітництво між собою, зокрема, шляхом
створення спільних підприємств на їх територіях як для своїх
внутрішніх ринків, так і для ринків третіх країн.
Договірні Сторони розроблять та укладуть угоду про сприяння
та взаємний захист інвестицій.
Стаття 10
Договірні Сторони сприятимуть розвитку співробітництва між
установами та організаціями обох країн в галузі культури, освіти
та науки, а також сприятимуть поглибленню контактів між
представниками науки і культури.
Стаття 11
Науково-технічне співробітництво буде здійснюватися у таких
напрямках:
- виконання спільних науково-технологічних дослідницьких
проектів в галузі науки і технологій на основі взаємної вигоди;
- обмін фахівцями для виконання затверджених Договірними
Сторонами спільних науково-технічних проектів;
- обмін науковою інформацією, технічною документацією та
літературою, а також інформацією про нові розробки у галузі науки
і технологій;
- інші напрями співробітництва за взаємним погодженням
Договірних Сторін.
Стаття 12
Договірні Сторони на основі окремої угоди створять
Українсько-Конголезьку Розширену спільну комісію з питань
всебічного співробітництва.
Стаття 13
Розбіжності щодо тлумачення та застосування цієї Генеральної
Угоди повинні вирішуватися шляхом консультацій та переговорів між
Договірними Сторонами.
Стаття 14
Зміни та доповнення до цієї Генеральної Угоди вносяться за
взаємною письмовою згодою Договірних Сторін.
Стаття 15
Ця Генеральна Угода тимчасово застосовується з дати її
підписання і набирає чинності з дати останнього з письмових
повідомлень Договірних Сторін про виконання ними всіх
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією
Генеральною Угодою.
Ця Генеральна Угода діятиме протягом 5 років. Її дія
автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо
жодна з Договірних Сторін дипломатичними каналами не повідомить
іншу Договірну Сторону не пізніше ніж за шість місяців до
закінчення відповідного періоду про свій намір припинити дію цієї
Генеральної Угоди.
Вчинено в м. Кіншаса 11 жовтня 2000 р. в двох примірниках,
кожний українською та французькою мовами, причому всі тексти мають
однакову силу.
За Україну За Демократичну

Республіку Конго
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: