open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 18 жовтня 2000 р. N 404-р

Київ

Про затвердження Умов проведення конкурсу з

продажу пакета акцій ВАТ "Кіровоградобленерго"
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ

N 32-р ( 32-2001-р ) від 02.02.2001 )
( У тексті Розпорядження слова та цифри "1 жовтня 2000 р."

замінено словами та цифрами "1 січня 2001 р." згідно з

Розпорядженням КМ N 32-р ( 32-2001-р ) від 02.02.2001 )

Відповідно до абзацу сьомого статті 1 Указу Президента
України від 2 серпня 1999 р. N 944 ( 944/99 ) "Про деякі питання
приватизації об'єктів електроенергетичного комплексу" та з метою
сприяння розвитку енергетичного сектору:
1. Затвердити Умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ "Кіровоградобленерго" (додаються).
Пакет складається з 60881761 акції, що становить 51 відсоток
статутного фонду, номінальною вартістю 15220,44025 тис. гривень.
2. Фондові державного майна провести в установленому порядку
конкурс з продажу пакета акцій ВАТ "Кіровоградобленерго".
3. Взяти до відома, що державне підприємство "Енергоринок"
укладе в місячний термін угоду з ВАТ "Кіровоградобленерго" про
реструктуризацію заборгованості зазначеного товариства перед
державним підприємством станом на 1 січня 2001 р., яка
здійснюватиметься протягом п'яти років з відстрочкою погашення на
перші два роки, а протягом наступних трьох років шляхом її сплати
щокварталу рівними частинами, та що ця угода набере чинності
одночасно з договором купівлі-продажу пакета акцій товариства,
укладеним з переможцем конкурсу.
4. НКРЕ, Мінпаливенерго, Мінекономіки розробити у тримісячний
термін методологію визначення тарифів на постачання та передачу
електроенергії для ВАТ "Кіровоградобленерго" з урахуванням
обгрунтованих витрат товариства та забезпечення інвестиційно
привабливого рівня рентабельності.
5. Мінпаливенерго, НКРЕ у місячний термін подати пропозиції
щодо скасування положень нормативно-правових актів, якими
встановлено заборону або обмеження відключення споживачів -
неплатників за електроенергію.
6. Фондові державного майна щокварталу інформувати Кабінет
Міністрів України про результати виконання договору
купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Кіровоградобленерго".
7. Голова Фонду державного майна, Міністр палива та
енергетики, Міністр економіки, Голова Антимонопольного комітету та
Голова НКРЕ несуть персональну відповідальність в межах своєї
компетенції за організацію та забезпечення проведення конкурсу з
продажу пакета акцій ВАТ "Кіровоградобленерго".
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Першого віце-прем'єр-міністра України Єханурова Ю.І.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 18 жовтня 2000 р. N 404-р
УМОВИ

проведення конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ "Кіровоградобленерго"

1. У конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ
"Кіровоградобленерго" (далі - конкурс) мають право брати участь
особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із
статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) з урахуванням обмежень, встановлених Державною
програмою приватизації на 2000 - 2002 роки, та відповідають
кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих Умов.
Особи, які здійснюють протягом не менше одного року
безпосередній контроль за діяльністю підприємств, що відповідають
кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих Умов, можуть
брати участь у конкурсі за умови володіння не менше ніж
51 відсотком акцій (часток, паїв) контрольованих ними підприємств.
Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть брати
участь у конкурсі безпосередньо або через контрольованих ними
внаслідок володіння прямо або опосередковано не менше ніж
51 відсотком акцій (часток, паїв) юридичних осіб за умови
солідарної відповідальності за зобов'язаннями, визначеними
договором купівлі-продажу пакета акцій.
Учасник конкурсу зобов'язаний у термін та в порядку,
встановлені інструкцією Фонду державного майна про проведення
конкурсу, надати інформацію про осіб, пов'язаних з ним відносинами
контролю за господарською діяльністю відповідно до статті 1 Закону
України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ), а також
інформацію, необхідну для одержання згоди Антимонопольного
комітету та НКРЕ на придбання пакета акцій ВАТ
"Кіровоградобленерго".
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю, з
якої неможливо встановити суб'єктів господарювання, що будуть
контролювати подальшу діяльність ВАТ "Кіровоградобленерго".
Учасник конкурсу повинен надати конкурсну гарантію в розмірі
10 відсотків початкової ціни пакета акцій у вигляді грошового
внеску на рахунок Фонду державного майна або банківської гарантії.
2. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є:
провадження протягом не менше ніж трьох років прибуткової
діяльності з постачання і передачі електроенергії та
заінтересованість у збереженні частки ВАТ "Кіровоградобленерго" на
ринку відповідного продукту;
наявність договорів на передачу або постачання електроенергії
споживачам у кількості, не меншій ніж кількість споживачів, що
обслуговуються ВАТ "Кіровоградобленерго", чи на постачання обсягу
електроенергії, не меншого ніж той, який постачає ВАТ
"Кіровоградобленерго",
наявність власного капіталу загальним обсягом не менш як
50 млн. доларів США.
3. Відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам
підтверджується документами у порядку та у спосіб, визначені в
інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.
4. Початкова ціна пакета акцій - 87 016 тис. гривень.
5. Покупець зобов'язаний забезпечити:
надання протягом трьох місяців з моменту укладення договору
купівлі-продажу пакета акцій концепції післяприватизаційного
розвитку ВАТ "Кіровоградобленерго";
повну оплату ВАТ "Кіровоградобленерго" грошовими коштами
електроенергії, що закуповується, та укладення цим товариством
відповідного договору купівлі-продажу електроенергії з державним
підприємством "Енергоринок";
сплату заборгованості ВАТ "Кіровоградобленерго" перед
державним підприємством "Енергоринок", що утворилася на 1 січня
2001 р., з відстрочкою погашення на перші два роки, а протягом
наступних трьох років шляхом її сплати щокварталу рівними
частинами відповідно до угоди між зазначеним державним
підприємством та цим товариством;
безперебійне постачання ВАТ "Кіровоградобленерго"
електроенергії споживачам, які забезпечують повну оплату спожитої
електроенергії;
наявність засобів комерційного обліку відпуску електроенергії
в кожного споживача;
збереження робочих місць ВАТ "Кіровоградобленерго" протягом
року з моменту укладення договору купівлі-продажу пакета акцій;
виконання встановлених для ВАТ "Кіровоградобленерго" згідно
із законодавством мобілізаційних завдань;
дотримання ВАТ "Кіровоградобленерго" умов провадження
діяльності, яка ліцензується. Умови із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 32-р
( 32-2001-р ) від 02.02.2001 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: