open Про систему
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 жовтня 2000 р. N 1578

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Питання Комісії з встановлення пенсій за

особливі заслуги перед Україною при

Кабінеті Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 124 ( 124-2001-п ) від 07.02.2001

N 965 ( 965-2001-п ) від 09.08.2001

N 1004 ( 1004-2001-п ) від 09.08.2001

N 1577 ( 1577-2001-п ) від 27.11.2001

N 1453 ( 1453-2002-п ) від 26.09.2002

N 106 ( 106-2003-п ) від 21.01.2003

N 325 ( 325-2003-п ) від 12.03.2003

N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003

Розпорядженнями КМ

N 454-р ( 454-2004-р ) від 13.07.2004

N 126-р ( 126-2005-р ) від 23.04.2005

N 424-р ( 424-2005-р ) від 12.10.2005

Постановами КМ

N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006

N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006

N 648 ( 648-2007-п ) від 20.04.2007 }

Відповідно до статті 2 Закону України "Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Комісію з
встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною та
затвердити її склад, що додається.
Установити, що Комісію з встановлення пенсій за особливі
заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України очолює
Віце-прем'єр-міністр України відповідно до функціональних
обов'язків. ( Пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з Постановою
КМ N 325 ( 325-2003-п ) від 12.03.2003 )
Надати право голові Комісії в разі потреби вносити зміни до
її складу.
2. Затвердити Положення про Комісію з встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України
(далі - Комісія), що додається.
3. Утворити у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів
України апарат Комісії у складі 5 одиниць, відповідно збільшивши
чисельність працівників Секретаріату. Збільшити на одну одиницю чисельність працівників апарату
Комісії у межах граничної чисельності працівників Секретаріату
згідно з Розпорядженням КМ N 454-р ( 454-2004-р ) від 13.07.2004 )
За умовами оплати праці, матеріального, соціально-побутового
та медичного забезпечення керівник апарату Комісії прирівнюється
до завідуючого відділом у складі управління, а інші працівники
Комісії - до відповідних працівників Секретаріату Кабінету
Міністрів України.
Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності
Комісії здійснюється Кабінетом Міністрів України.
4. Міністерству фінансів врахувати додаткові видатки по фонду
оплати праці працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України у
проекті бюджету України на 2001 рік.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2000 р. N 1578
СКЛАД

Комісії з встановлення пенсій

за особливі заслуги перед Україною при

Кабінеті Міністрів України

Віце-прем'єр-міністр - голова Комісії
України відповідно
до функціональних
повноважень
САХАНЬ - Міністр праці та соціальної
Іван Якович політики, заступник голови Комісії
ІВАНКЕВИЧ - начальник управління стратегії
Віктор Вікторович реформування соціальних відносин

Секретаріату Кабінету Міністрів

України
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів олодимир Макарович
ХАНДУРІН - заступник Міністра юстиції икола Іванович
СУШКЕВИЧ - голова Комітету Верховної Ради
Валерій Михайлович України у справах пенсіонерів,

ветеранів та інвалідів (за згодою)
ГОШОВСЬКА - голова Комітету Верховної Ради
Валентина Андріївна України з питань соціальної

політики та праці (за згодою)
ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ - Голова Державного комітету у
Сергій Васильович справах ветеранів
ЮХНОВСЬКИЙ - голова Всеукраїнського об'єднання
Ігор Рафаїлович ветеранів (за згодою)
ГЕРАСИМОВ - голова ради Організації ветеранів
Іван Олександрович України (за згодою)
ЖОЛОБОВ - голова громадської організації
Віталій Михайлович "Об'єднання Героїв Радянського

Союзу, Героїв Соціалістичної Праці,

повних кавалерів орденів Слави і

Трудової Слави та членів їх сімей"

(за згодою)
ПАТОН - президент Національної академії
Борис Євгенович наук (за згодою)
КАДЕНЮК - перший космонавт України, заступник
Леонід Костянтинович Генерального інспектора Генеральної

військової інспекції при

Президентові України (за згодою)
ГНИБІДЕНКО - завідуючий відділом з питань
Іван Федорович економічної підтримки соціальних

заходів Головного управління з

питань економічної політики

Адміністрації Президента України

(за згодою)
ЧМІЛЬ - заступник Міністра культури і
Ганна Павлівна мистецтв
АЛЕЩЕНКО - перший заступник начальника
Віктор Іванович Головного управління виховної

роботи Міноборони
СОРОКІН - перший заступник голови правління
Анатолій Полікарпович Пенсійного фонду
ПОЖИДАЄВ - перший заступник голови Федерації
Валентин Володимирович професійних спілок України (за

згодою)
МІРОШНИЧЕНКО - перший заступник голови
Олексій Валентинович Координаційної ради роботодавців

України, віце-президент УСПП (за

згодою)
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1004
( 1004-2001-п ) від 09.08.2001, N 106 ( 106-2003-п ) від
21.01.2003, Розпорядженнями КМ N 126-р ( 126-2005-р ) від
23.04.2005, N 424-р ( 424-2005-р ) від 12.10.2005, Постановою КМ
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2000 р. N 1578
ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з встановлення пенсій за особливі

заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України
( У тексті Положення слова "Урядовим Секретарем" замінено

словами "Державним Секретарем" згідно з Постановою КМ

N 1577 ( 1577-2001-п ) від 27.11.2001 )
( У тексті Положення слова "Державний Секретар" в усіх

відмінках замінено словом "Міністр" у відповідному

відмінку згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п )

від 17.07.2003 )

1. Комісія з встановлення пенсій за особливі заслуги перед
Україною при Кабінеті Міністрів України (далі - Комісія) є
постійним органом з питань установлення пенсій за особливі заслуги
перед Україною (далі - пенсії за особливі заслуги особам,
зазначеним у пунктах 1, 3-5 статті 1 Закону України "Про пенсії за
особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ). Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 325
( 325-2003-п ) від 12.03.2003 )
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною" ( 1767-14 ), іншими законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною особам,
зазначеним у пунктах 1, 3-5 статті 1 Закону України "Про пенсії за
особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ), а в разі смерті цих
осіб - членам їх сімей;
розгляд скарг щодо відмови у встановленні пенсій за особливі
заслуги комісіями при Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київській та Севастопольській міських
держадміністраціях, прийняття стосовно них рішення;
надання методичної допомоги комісіям з встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських
держадміністраціях. Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 325 ( 325-2003-п ) від
12.03.2003 )
4. Комісія має право:
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
інформацію та документи, необхідні для виконання покладеного на
неї завдання;
вносити в межах своєї компетенції в установленому порядку
пропозиції до Кабінету Міністрів України;
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
її компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до її компетенції;
створювати при Комісії галузеві дорадчі робочі органи, що
працюють на громадських засадах, до роботи в яких залучати
представників міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, творчих спілок, профспілок, інших громадських організацій,
і доручати їм у разі потреби розгляд та підготовку в 20-денний
термін рекомендацій щодо окремих клопотань про встановлення пенсій
за особливі заслуги. Персональний склад цих органів затверджує
голова Комісії; ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 124 ( 124-2001-п ) від 07.02.2001 )
видавати рекомендації з питань, що належать до компетенції
Комісії; ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 124
( 124-2001-п ) від 07.02.2001 )
здійснювати перевірки щодо дотримання комісіями з
встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та
Севастопольській міських держадміністраціях законодавства з питань
призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною особам,
зазначеним у пунктах 2, 6-8 статті 1 Закону України "Про пенсії за
особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ). ( Пункт 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 325 ( 325-2003-п ) від
12.03.2003 )
5. Основною формою діяльності Комісії є засідання, які
проводяться не рідше ніж один раз на місяць.
6. Засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його
відсутності - заступник голови Комісії.
7. Комісія правоможна приймати рішення за участі в засіданні
не менш як 70 відсотків її членів. Рішення вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на
засіданні.
Член Комісії, який з поважних причин не може брати участі у
роботі Комісії, може передати свій голос іншому члену Комісії.
Передача голосу має бути оформлена довіреністю. При цьому кожний
член Комісії може голосувати - тільки за одного відсутнього члена
Комісії. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 965
( 965-2001-п ) від 09.08.2001 )
8. Рішення Комісії оформляється протоколом. У разі прийняття
позитивного рішення щодо призначення пенсії за особливі заслуги
витяг з протоколу надсилається органу, який провадить виплату
пенсій.
9. Як виняток рішення Комісії може бути прийнято без
проведення засідання шляхом письмового погодження проекту рішення
з членами Комісії. У цьому разі рішення вважається прийнятим, якщо
у голосуванні взяли участь не менш як 70 відсотків членів Комісії
і більшість з них його схвалили. ( Абзац перший пункту 9 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 965 ( 965-2001-п )
від 09.08.2001, N 1453 ( 1453-2002-п ) від 26.09.2002 - набирає
чинності з 01.01.2003 року )
Прийняте шляхом письмового погодження рішення включається до
протоколу чергового засідання Комісії.
Член Комісії у разі його відсутності може передавати іншому
члену Комісії за довіреністю право письмового погодження проекту
рішення. При цьому кожний член Комісії може погоджувати проект
рішення тільки за одного відсутнього члена Комісії. ( Пункт 9
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 965 ( 965-2001-п ) від
09.08.2001 )
10. Протокол засідання Комісії підписується головою Комісії
та керівником її апарату. Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1453
( 1453-2002-п ) від 26.09.2002 - набирає чинності з 01.01.2003
року )
11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії
(вивчення клопотань, підготовка документів на розгляд Комісії, а
також оформлення протоколів засідань і витягів із них тощо)
здійснюється апаратом Комісії, який є її робочим органом.
Штатний розпис апарату Комісії затверджується Міністром
Кабінету Міністрів України.
Призначення на посаду та звільнення з посади працівників
апарату Комісії здійснюється Міністром Кабінету Міністрів України.
12. Пенсії за особливі заслуги встановлюються Комісією за
клопотанням Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем'єр-міністра України, міністрів та керівників інших
центральних органів виконавчої влади, Глави Адміністрації
Президента України, Керівника Апарату Верховної Ради України,
Міністра Кабінету Міністрів України, Голови Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, Голови Конституційного Суду України,
Голови Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів
України, Генерального прокурора України, Голови Національного
банку України, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
голів обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, голів обласних, Київської та Севастопольської
міських рад. Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1453
( 1453-2002-п ) від 26.09.2002 - набирає чинності з 01.01.2003
року )
13. До клопотання про встановлення пенсії особі, яка має
особливі заслуги, додаються:
1) копії документів, що підтверджують особливі заслуги;
2) копії документів, що підтверджують трудовий стаж;
3) копія довідки медико-соціальної експертної комісії про
інвалідність для осіб, визнаних інвалідами;
4) довідка про вид та розмір отримуваної пенсії, а якщо особа
працює - також довідка про заробітну плату за минулий календарний
рік;
5) копія сторінки паспорта, де прізвище, ім'я, по батькові
особи зазначені українською мовою.
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 965
( 965-2001-п ) від 09.08.2001, в редакції Постанови КМ N 1453
( 1453-2002-п ) від 26.09.2002 - набирає чинності з 01.01.2003
року )
14. До клопотання про встановлення пенсії членам сім'ї
померлої особи, яка мала особливі заслуги, додаються:
1) копії документів, що підтверджують особливі заслуги
померлої особи;
2) копії документів, що підтверджують трудовий стаж померлої
особи;
3) копія свідоцтва про смерть;
4) документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим
(копія свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей,
рішення суду, про встановлення родинних стосунків);
( Підпункт 5 пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ
N 325 ( 325-2003-п ) від 12.03.2003 )
6) копія довідки медико-соціальної експертної комісії про
інвалідність особи, щодо якої порушено клопотання, або документ,
що підтверджує досягнення нею пенсійного віку;
7) довідка навчального закладу про навчання дітей, братів,
сестер і внуків, які досягли 18-річного віку;
8) довідка про вид та розмір пенсії особи, щодо якої порушено
клопотання;
9) копії документів, що підтверджують факт загибелі
військовослужбовця, особи начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, Держспецзв'язку та Державної
кримінально-виконавчої служби під час виконання службових
обов'язків (смерті внаслідок поранення, отриманого під час
виконання службових обов'язків). { Підпункт 9 пункту 14 в редакції
Постанови КМ N 1453 ( 1453-2002-п ) від 26.09.2002 - набирає
чинності з 01.01.2003 року; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006, N 648
( 648-2007-п ) від 20.04.2007 }
15. Копії документів, що додаються до клопотання про
встановлення пенсії за особливі заслуги, засвідчуються в
установленому порядку.
16. Клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги
повинне бути розглянуто протягом місяця з дня надходження до
Комісії всіх необхідних документів.
Рішення Комісії оформляється протоколом. Рішення про
встановлення пенсії за особливі заслуги або про відмову в її
встановленні повідомляється не пізніше ніж через 10 днів після
його прийняття громадянам, які звернулися за встановленням пенсії
за особливі заслуги, і посадовим особам, які порушили клопотання.
( Абзац другий пункту 16 в редакції Постанови КМ N 325
( 325-2003-п ) від 12.03.2003 )
17. Рішення про призначення пенсії за особливі заслуги або
про відмову у її призначенні може бути оскаржено в судовому
порядку.
18. Розмір пенсії за особливі заслуги може бути переглянуто в
кожному окремому випадку за клопотанням осіб, зазначених у пункті
12 цього Положення.
19. Відмітка про призначення пенсії за особливі заслуги та її
розмір робиться у пенсійному посвідченні органом, який провадить
виплату пенсії.
20. Виплата пенсії за особливі заслуги провадиться відповідно
до законодавства про пенсійне забезпечення.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: