open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 492 від 20.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 жовтня 2000 р.

N 733/4954
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОН

N 101 ( z0275-01 ) від 02.03.2001 )
Про затвердження форм документів для одержання

контрольних марок для маркування примірників

аудіовізуальних творів чи фонограм

Відповідно до Закону України "Про розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів та фонограм" від 23 березня 2000 року
N 1587-III ( 1587-14 ) та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 13 жовтня 2000 року N 1555 ( 1555-2000-п )
"Про затвердження положень з питань розповсюдження аудіовізуальних
творів та фонограм" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми документів, що додаються: Заява про одержання контрольних марок. Форма Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок. Протокол видачі контрольних марок. Рішення про видачу контрольних марок. Перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів та
фонограм із зазначенням творів, які в них містяться. Рішення про відмову у видачі контрольних марок.
2. Зареєструвати зазначені форми документів в Міністерстві
юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності М.Паладія.
Міністр В.Кремень
Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

20.10.2000 N 492
Заява N ___________

про одержання контрольних марок
Дата звернення _____________
Заявник _________________________________________________________

(для юридичних осіб - повне найменування, _________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, серія, номер

паспорта, коли та ким _________________________________________________________________

виданий, місце проживання, ідентифікаційний код суб'єкта

підприємницької діяльності)
Повна юридична адреса _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Кількість примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, які
заявник має право випустити в обіг _________________________________________________________________

(цифрами та літерами) _________________________________________________________________
Кількість контрольних марок, які заявник хоче одержати для
маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм
Серії "А"________________________________________________________

(цифрами та літерами)
Серії "В"________________________________________________________

(цифрами та літерами)
Серії "К"________________________________________________________

(цифрами та літерами)
Керівник організації-заявника ___________________________________ _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) ____________________

(підпис)

м. п.
Для заявника - фізичної особи ____________________

(підпис)
Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

20.10.2000 N 492
Форма

Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Реєстраційний| Дата | Реквізити заявника | Номер |Назви примірників| Кількість | Серія,| Дата |Примітки| номер | внесення |(для юридичних осіб - | та дата | аудіовізуальних | виданих | номер |одержання| | |до реєстру| повне найменування і | заяви на | творів чи |контрольних|(з-по) | марок | | | | юридична адреса; код | одержання | фонограм | марок | | | | | | ЄДРПОУ; для фізичних |контрольних| | | | | | | | осіб - підприємців - | марок | | | | | | | | прізвище, ім'я, | | | | | | | | |по батькові та адреса)| | | | | | | -------------+----------+----------------------+-----------+-----------------+-----------+-------+---------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

20.10.2000 N 492
Протокол

видачі контрольних марок
до заяви від "___" _________________ N _________
Одержувач________________________________________________________

(для юридичних осіб - повне найменування, _________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, серія, номер

паспорта, коли та ким _________________________________________________________________

виданий, місце проживання, ідентифікаційний код суб'єкта

підприємницької діяльності) _________________________________________________________________
Повна юридична адреса _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Кількість контрольних марок, які одержувач отримав для
маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм
Серії "А"________________________________________________________

(цифрами та літерами)
Серії "В"________________________________________________________

(цифрами та літерами)
Серії "К"________________________________________________________

(цифрами та літерами) ----------------------------------------------------------------- N |Найменування примірників| Кількість | | Номери | з/п| аудіовізуальних творів |контрольних|Серія|контрольних марок| | чи фонограм | марок | | (з N - по N ) | ---+------------------------+-----------+-----+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+------------------------+-----------+-----+-----------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- Посадова особа ______________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) _____________________________

М.П. (підпис)
Одержувач _____________________________

(підпис)
Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

20.10.2000 N 492
Рішення

про видачу контрольних марок
до заяви N _________ від __________________________ ___________________________________ Реєстраційний N_____________
(дата внесення до Єдиного реєстру)
_________________________________________________________________

(для юридичних осіб - повне найменування, _________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові заявника) _________________________________________________________________
Кількість виданих контрольних марок
Серії "А" _______________________________________________________

(цифрами та літерами)
Серії "В"________________________________________________________

(цифрами та літерами)
Серії "К" _______________________________________________________

(цифрами та літерами)
Контрольні марки отримав _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові

заявника або його представника) _________________________________

(підпис, дата)
Посадова особа _____________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) __________________________

М.П. (підпис)
Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

20.10.2000 N 492
Перелік

найменувань примірників аудіовізуальних творів

та фонограм із зазначенням творів, які в них містяться

(до заяви N ______ від ________________ про одержання

контрольних марок)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Перелік | | | | | Номер | | | | аудіовізуальних| | | | | державного | | | Найменування | творів та | Правоволодар |Тривалість| Автори | Виконавці | посвідчення | | | примірників | фонограм, які | чи виробник | твору | (прізвище, |(прізвище, | на право | N | Кількість |аудіовізуальних| містяться у |(назва, країна)| | ім'я, | ім'я, |розповсюдження | з/п|примірників| творів чи | примірниках | | |по батькові,|по батькові,|та демонстрацію| | | фонограм | (мовою, яка | | | країна) | країна) | фільмів (для | | | |використовується| | | | |аудіовізуальних| | | | для оригіналу | | | | | творів | | | | відповідного | | | | | | | | | примірника) | | | | | | ---+-----------+---------------+----------------+---------------+----------+------------+------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+-----------+---------------+----------------+---------------+----------+------------+------------+---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Підпис та печатка заявника (юридичної особи) _________________________
Підпис заявника (фізичної особи) _________________________
Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

20.10.2000 N 492
Рішення

про відмову у видачі контрольних марок
до заяви N ___________ від ___________________ _________________________________________________________________

(для юридичних осіб - повне найменування, _________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові заявника) _________________________________________________________________
відмовлено у видачі контрольних марок у зв'язку з________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Подані документи отримав, з причинами відмови ознайомлений _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові заявника

або його представника) _________________________________

(підпис, дата)
Посадова особа _________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) _______________________________

М.П. (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: