open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 324/256/204 від 20.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 листопада 2000 р.

за N 778/4999

Про затвердження Положення про реалізацію залишків

мінеральних добрив, вироблених відповідно до постанови

Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 р. N 1953

На виконання пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2000 р. N 340 ( 340-2000-п ) "Про механізм
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників мінеральними
добривами у 2000 році" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про реалізацію залишків мінеральних
добрив, вироблених відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 1998 р. N 1953 ( 1953-98-п ) "Про
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
матеріально-технічними та фінансовими ресурсами в 1999 році",
(додається). 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державного комітету промислової політики України Новицького В.С.
Голова Державного комітету
промислової політики України В.С.Новицький
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Міністр аграрної політики України І.Г.Кириленко
Затверджено

Наказ Державного комітету

промислової політики України,

Міністерства фінансів України,

Міністерства аграрної політики

України

20.10.2000 N 324/256/204
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 листопада 2000 р.

за N 778/4999
Положення про реалізацію залишків мінеральних добрив, вироблених відповідно до постанови Кабінету Міністрів

України від 10 грудня 1998 року N 1953
1. Це Положення розроблено на виконання пункту 7 постанови
Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2000 р. N 340
( 340-2000-п ) "Про механізм забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників мінеральними добривами у 2000 році" і визначає
порядок реалізації мінеральних добрив та проведення часткових
розрахунків з хімічними підприємствами за мінеральні добрива,
вироблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
10 грудня 1998 р. N 1953 ( 1953-98-п ) "Про забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників матеріально-технічними та
фінансовими ресурсами в 1999 році". 2. Державним комітетом промислової політики України та
Міністерством аграрної політики України Українське державне
зовнішньоекономічне підприємство (УДЗЕП) "Укрзовнішхімпром"
призначається уповноваженою організацією з реалізації залишків
мінеральних добрив, що не були спожиті сільськогосподарськими
товаровиробниками. 3. Державний комітет промислової політики України разом з
хімічними підприємствами та УДЗЕП "Укрзовнішхімпром" складають
акти про обсяги залишків вироблених мінеральних добрив за формою
згідно з додатком 1. 4. Державний комітет промислової політики України на підставі
актів фактичної вартості мінеральних добрив, поставлених хімічними
підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам (форма акта
встановлена Порядком забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників мінеральними добривами та засобами захисту рослин
у 1999 році, затвердженим наказом Міністерства агропромислового
комплексу, Міністерства фінансів, Міністерства промислової
політики, Державного комітету України по матеріальних резервах від
28.01.99 N 48/25/27/25 ( z0240-99 ) та зареєстрованим
Міністерством юстиції 15.04.99 за N 240/3533), складає акт про
обсяги заборгованості перед хімічними підприємствами за вироблені
мінеральні добрива за формою згідно з додатком 2. 5. Залишки мінеральних добрив, за згодою хімічних
підприємств, УДЗЕП "Укрзовнішхімпром" реалізує в межах України за
цінами не нижче рівня цін, установлених Державним комітетом
промислової політики України. Облік залишків мінеральних добрив проводиться УДЗЕП
"Укрзовнішхімпром" на позабалансовому рахунку 002
"Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне
зберігання". 6. За розпорядженням Державного комітету промислової
політики, погодженим з Міністерством фінансів, УДЗЕП
"Укрзовнішхімпром" проводить розрахунки з хімічними підприємствами
з коштів, отриманих від реалізації залишків мінеральних добрив,
відповідно до цін, установлених Державним комітетом промислової
політики, та складає акт передачі коштів хімічним підприємствам за
вироблені мінеральні добрива за формою згідно з додатком 3. 7. У разі неможливості реалізації залишків мінеральних
добрив, УДЗЕП "Укрзовнішхімпром", за погодженням з Державним
комітетом промислової політики України, дозволяється передати їх
хімічним підприємствам за актом як оплату вартості виробництва
мінеральних добрив. 8. Державний комітет промислової політики України складає
зведений реєстр проплат щодо компенсації заборгованості за
переробку за формою згідно з додатком 4 та подає його Міністерству
фінансів. 9. Відповідальність підприємств і організацій щодо виконання
пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2000 N 340
( 340-2000-п ) визначається чинним законодавством.
Начальник управління хімічної
промисловості Державного комітету
промислової політики України Філонов А.П.
Додаток 1

до пункту 2 Положення про реалізацію залишків

мінеральних добрив, вироблених відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від

10.12.98 N 1953 ( 1953-98-п )
Акт

про обсяги залишків мінеральних добрив, вироблених

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

від 10.12.98 N 1953
----------------------------------------------------------------------------------- Найменування підприємств, | Сировина, тис.грн. |Залишок | продукції та матеріальних |------------------------------------------|мінеральних| ресурсів |поставлено|витрачено на|залишок|витрати на|добрив, | | |виробництво | |1 тонну |тонн | | | | |продукції | | --------------------------+----------+------------+-------+----------+-----------| Підприємство | | | | | | Мінеральне добриво | | | | | | поставлено, тонн | | | | | | Сировина, всього | | | | | | в т.ч апатит | | | | | | сірка | | | | | | хлористий калій | | | | | | сірчана кислота | | | | | | аміак | | | | | | аміачна вода | | | | | | крейда | | | | | | природний газ | | | | | | електроенергія | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Керівник Українського Керівник підприємства
державного
зовнішньоекономічного
підприємства
"Укрзовнішхімпром" ________(___________________) ________(__________________)
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
м.п. "___" _________ 2000 р. м.п. "___"___________ 2000 р.
Державний комітет промислової

політики України ________(__________________)

(підпис) (прізвище, ініціали)

м.п. "___"___________ 2000 р.
Додаток 2

до пункту 3 Положення про реалізацію залишків

мінеральних добрив, вироблених відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від

10.12.98 N 1953 ( 1953-98-п )
Акт

про обсяги заборгованості перед хімічними підприємствами

за мінеральні добрива, вироблені відповідно до постанови

Кабінету Міністрів України від 10.12.98 N 1953
тис.грн. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Підприємство|Поставлено/|Вартість|Вартість | Вихідне ПДВ |Викорис- |Вхідне |До | Оплачено |Залишок| та продукція|вироблено |поставки|переробки|-------------------------------|тано при-|ПДВ на |сплати|---------------------------------------------|неспла-| |мінеральних|без ПДВ | |на |на |на сиро-|на |родного |транспор-| |кош-|зарахо-|через |природ-|вексе-|усього |ченої | |добрив, | | |пере-|природ-|вину від|електро-|газу |тування | |тами|вано |УДЗЕП |ним |лями |сплачено|пере- | |тонн | | |робку|ний газ|УДЗЕП |енергію | |газу | | |подат- |"Укрзов-|газом | | |робки | | | | | | |"Укрзов-| | | | | |ків до |нішхім- | | | | | | | | | | |нішхім- | | | | | |Держ- |пром" | | | | | | | | | | |пром" | | | | | |бюджету| | | | | | ------------+-----------+--------+---------+-----+-------+--------+--------+---------+---------+------+----+-------+--------+-------+------+--------+-------| ------------+-----------+--------+---------+-----+-------+--------+--------+---------+---------+------+----+-------+--------+-------+------+--------+-------| Усього: | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Державний комітет промислової
політики України __________(_______________________)

(підпис) (прізвище, ініціали)
м.п. "___"_______________ 2000 р.
ПОГОДЖЕНО
Міністерство фінансів України __________(_______________________)

(підпис) (прізвище, ініціали)

м.п. "___"_______________ 2000 р.
Міністерство аграрної
політики України __________(_______________________)

(підпис) (прізвище, ініціали)

м.п. "___"_______________ 2000 р.
Додаток 3

до пункту 5 Положення про реалізацію залишків

мінеральних добрив, вироблених відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від

10.12.98 N 1953 ( 1953-98-п )
Акт

про передачу коштів хімічним підприємствам за

мінеральні добрива, вироблені відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.98 N 1953
------------------------------------------------------------------ Дата | Номер платіжного | Сума, грн. | | доручення | | ------------+-------------------------+-------------------------| ------------|-------------------------|-------------------------| --------------------------------------+-------------------------| Усього | | -----------------------------------------------------------------
Державний комітет Керівник УДЗЕП
промислової політики України "Укрзовнішхімпром" ________(___________________) _________(___________________)
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
м.п. "___"___________ 2000 р. м.п. "___"___________ 2000 р.
Керівник підприємства
_________(___________________)

(підпис) (прізвище, ініціали)

м.п. "___"____________ 2000 р.
Додаток 4

до пункту 7 Положення про реалізацію залишків

мінеральних добрив, вироблених відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від

10.12.98 N 1953 ( 1953-98-п )
Зведений реєстр

проплат щодо компенсації заборгованості за переробку

на умовах постанови Кабінету Міністрів України

від 10.12.98 N 1953
тис.грн. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Підприємство|Загальна | Оплачено |Залишок | |вартість |------------------------------------------------------------|неоплаченої| |переробки |коштами|зараховано |через УДЗЕП|природним|векселями|усього |вартості | |та ПДВ, що| |податків |"Укрзовніш-|газом | |сплачено|переробки | |має спла- | |до |хімпром" | | | |та ПДВ | |чуватись | |Держбюджету| | | | | | ------------+----------+-------+-----------+-----------+---------+---------+--------+-----------| ------------+----------+-------+-----------+-----------+---------+---------+--------+-----------| ------------+----------+-------+-----------+-----------+---------+---------+--------+-----------| -------------------------------------------------------------------------------------------------
Державний комітет промислової політики України ___________(________________________)
(підпис) (прізвище, ініціали)
м.п. "___"_________________ 2000 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: