open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 23 жовтня 2000 р. N 1582

Київ
Про затвердження Порядку перерахування додаткових

коштів місцевим бюджетам з Державного бюджету

України у 2000 році

На виконання статті 52 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік" ( 1458-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок перерахування додаткових коштів
місцевим бюджетам з Державного бюджету України у 2000 році
(додається).
2. Державному казначейству забезпечити перерахування
додаткових коштів місцевим бюджетам відповідно до затвердженого
цією постановою Порядку.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 жовтня 2000 р. N 1582
ПОРЯДОК

перерахування додаткових коштів місцевим

бюджетам з Державного бюджету України

у 2000 році

1. Цей Порядок розроблено на виконання статті 52 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ).
2. Надходження доходів у грошовій формі на транзитні рахунки
для перерахування коштів державного бюджету в територіальних
управліннях Державного казначейства понад річні розрахункові
обсяги, визначені у додатку N 3 до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2000 рік", розподіляються між державним бюджетом
та відповідними місцевими бюджетами областей та м. Севастополя у
рівних частках і є джерелом отримання додаткових коштів.
Додаткові надходження коштів державного бюджету відповідним
місцевим бюджетам відображаються у звітності як додатково отримана
дотація, яка за рішеннями відповідних місцевих рад спрямовується
на погашення заборгованості із соціальних виплат.
3. Право на отримання додаткових коштів бюджетами областей та
м. Севастополя настає з наступного дня після надходження у
грошовій формі на транзитні рахунки обліку доходів державного
бюджету в територіальних управліннях Державного казначейства
річних обсягів надходжень до загального фонду державного бюджету,
визначених у додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік".
4. Обсяг додаткових коштів відповідному бюджету області та
бюджету м. Севастополя визначається виходячи із обсягу надходжень
доходів виключно у грошовій формі на транзитні рахунки для
перерахування коштів державного бюджету в територіальних
управліннях Державного казначейства з урахуванням грошових
надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного збору з
товарів, вироблених в Україні, які у I кварталі поточного року
були зараховані на поточні рахунки місцевих бюджетів областей та
м. Севастополя і під час врегулювання міжбюджетних розрахунків
були віднесені до доходів державного бюджету.
5. Під час визначення обсягів додаткових коштів бюджетам
областей та м. Севастополя не враховуються надходження доходів
загального фонду державного бюджету, які обліковуються за окремим
порядком, та надходження податків у будь-яких негрошових формах
(взаємозаліки, векселі тощо).
6. З обсягу надходжень доходів у грошовій формі на транзитні
рахунки для перерахування коштів державного бюджету в
територіальних управліннях Державного казначейства на відповідних
територіях областей та м. Севастополя виключаються суми приросту у
порівнянні з початком поточного року надміру сплачених податків і
зборів, передбачених статтею 47 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2000 рік", та невідшкодовані суми податку на
додану вартість.
Сума зазначеного приросту визначається як різниця між
відповідними показниками на останню звітну дату та їх розміром за
станом на 1 січня 2000 року.
7. Управління Державного казначейства в областях та
м. Севастополі здійснюють щоденний розподіл коштів у розмірі 50
відсотків від сум перевиконання річних розрахункових доходів
загального фонду державного бюджету, визначених у додатку N 3 до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", та
перераховують їх з транзитного рахунка, відкритого за балансовим
рахунком N 2511 в комерційному банку, N 3511 в Національному банку
для перерахування коштів державного бюджету на окремий рахунок,
відкритий за балансовим рахунком N 3513 "Кошти Державного
казначейства України". Зазначені кошти акумулюються на цьому
рахунку та щодекадно перераховуються як додаткові кошти,
скориговані згідно з даними Державної податкової адміністрації
щодо переплат податків та зборів, передбачених статтею 47 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", і
невідшкодованих сум податку на додану вартість.
Обсяг додаткових коштів бюджетам областей та м. Севастополя
визначається за такою формулою:
Dz = (Hk + Hm - Hp - P - Sp)/2,
де Dz - загальна сума належної бюджету області (м. Севастополя)
додаткових коштів;
Hk - надходження доходів загального фонду державного бюджету,
визначені у додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік", на транзитні рахунки територіальних
управлінь Державного казначейства у грошовому виразі без
урахування будь-яких негрошових форм розрахунків (взаємозаліки,
векселі тощо);
Hm - надходження у I кварталі поточного року податку на
прибуток підприємств та акцизного збору з вітчизняних товарів,
вироблених в Україні, виключно у грошовій формі на поточні рахунки
місцевих бюджетів;
Hp - річні планові обсяги надходжень до загального фонду
державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування
дотацій бюджетам адміністративно-територіальних одиниць,
визначених у додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік";
P - приріст (у порівнянні з початком поточного року) надміру
сплачених податків і зборів, за рахунок яких згідно з статтею 47
Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"
здійснюється перерахування дотацій місцевим бюджетам;
Sp - сума приросту невідшкодованого податку на додану
вартість.
У зазначеному розрахунку для показників P та Sp
застосовуються лише додатні числа.
8. Перерахування сум додаткових коштів бюджетам
адміністративно-територіальних одиниць здійснюється щодекади
управліннями Державного казначейства в областях та м. Севастополі
на окремі рахунки обласних, Севастопольської міської державних
адміністрацій, що відкриті в органах Державного казначейства, для
їх подальшого розподілу.
Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком
"Кошти Державного казначейства України", після визначення обсягів
додаткових коштів згідно із пунктом 7 цього Порядку і
перерахування місцевим бюджетам зараховуються до державного
бюджету.
9. Результати остаточних розрахунків додаткових коштів
Державне казначейство до 30 січня 2001 р. відносить на взаємні
розрахунки між державним бюджетом та обласними і Севастопольським
міським бюджетами.
Недоотримані та зайво перераховані місцевим бюджетам
додаткові кошти за даними річного звіту за 2000 рік підлягають
врегулюванню під час перерахування обласним та Севастопольському
міському бюджетам з державного бюджету дотацій, передбачених на
2001 рік.
10. Органи Державної податкової адміністрації за окремим
запитом забезпечують надання інформації про стан переплат
податків, зборів (обов'язкових платежів), передбачених статтею 47
Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", та
невідшкодованих сум податку на додану вартість за формою,
погодженою Державним казначейством з Державною податковою
адміністрацією, на підставі звіту ф. 1-П "Про суми фактичних
надходжень, недоїмки та переплати податків, зборів (обов'язкових
платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: