open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 266 від 23.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 січня 2001 р.

за N 51/5242
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 244 ( z0747-15 ) від 24.04.2015 }
Про затвердження Тимчасового положення про порядок

надання підтвердження реєстрації лікарських засобів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ

N 123 ( z0294-01 ) від 30.03.2001

N 224/387 ( z0557-01 ) від 08.06.2001 }

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) від 4 квітня 1996 року, на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 N 917 ( 917-2000-п )
"Про затвердження Положення про Державний департамент з контролю
за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів
медичного призначення" та з метою забезпечення державного контролю
за ввезенням в Україну лікарських засобів Н А К А З У Ю :
1. Затвердити на термін до 15 травня 2001 року Тимчасове
положення про порядок надання Державним департаментом з контролю
за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів
медичного призначення підтвердження реєстрації лікарських засобів
(додається). Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 123
( z0294-01 ) від 30.03.2001 } 2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України та забезпечити його публікацію в засобах масової
інформації. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України, голову Державного департаменту
з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів
і виробів медичного призначення О.Ш.Коротка.
Міністр В.Ф.Москаленко

{ Тимчасове положення про порядок надання Державним
департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом
лікарських засобів і виробів медичного призначення підтвердження
реєстрації лікарських засобів втратило чинність на підставі Наказу
МОЗ N 224/387 ( z0557-01 ) від 08.06.2001 }

Додаток 1

до п.2 Тимчасового положення про

порядок надання Державним департаментом з

контролю за якістю, безпекою та

виробництвом лікарських засобів і виробів

медичного призначення підтвердження

реєстрації лікарських засобів
Державний департамент з контролю за

якістю, безпекою та виробництвом

лікарських засобів і виробів медичного

призначення МОЗ України
Заява

про надання підтвердження реєстрації лікарських засобів
Заявник __________________________________________________________

(для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта _________________________________________________________________
господарської діяльності, для фізичних осіб - суб'єктів
пдприємницької діяльності - прізвище, ім'я, по батькові, серія,

N паспорта, коли та ким виданий) _________________________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________ _________________________________________________________________
Телефон ____________________ Факс _________________
Контракт _________________________________________________________

(номер, дата, загальна сума контракту у валюті, що
відноситься до 1-ї групи Класифікатора іноземних валют,
фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник)
Предмет контракту: імпорт лікарських засобів згідно з переліком,
що додається
Керівник організації-імпортера ______________________________________ ______________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) М.П. (підпис)
------------------------------------------------------------------ Підтвердження видане | _______________________________________________________________ | (дата, N підтвердження) | _______________________________________________________________ | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Відмовлено у видачі | підтвердження__________________________________________________ | (причини відмови) | Подані документи отримав, з причинами відмови ознайомлений | _______________________________________________________________ | (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) | -----------------------------------------------------------------
Додаток 2

до п.2 Тимчасового положення про

порядок надання Державним департаментом з

контролю за якістю, безпекою та

виробництвом лікарських засобів і виробів

медичного призначення підтвердження

реєстрації лікарських засобів
Перелік

лікарських засобів до Підтвердження N ____ від _________
--------------------------------------------------------------------------------------- N |Повна назва| Міжнародна |Завод-виробник|Одиниця|Кількість| Ціна |Сума| з\п | продукції |непатентована| країна | виміру| |(валюта, що | | | | назва | | | |відноситься | | | | (українською| | | |до 1-ї групи | | | | мовою) | | | |"Класифікатора | | | | | | | |іноземних | | | | | | | |валют") | | | | | | | |( v0521500-98 )| | -----+-----------+-------------+--------------+-------+---------+---------------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----+-----------+-------------+--------------+-------+---------+---------------+----| -----+-----------+-------------+--------------+-------+---------+---------------+----| -------------------------------------------------------------------------------------| Разом: | --------------------------------------------------------------------------------------
Підпис керівника Узгоджую номенклатуру
організації-імпортера, печатка ________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові

уповноваженої особи Державного

департаменту) ______________
Примітка. Додатки приймаються тільки в надрукованому вигляді
Додаток 3

до п.3 Тимчасового положення про

порядок надання Державним департаментом з

контролю за якістю, безпекою та

виробництвом лікарських засобів і виробів

медичного призначення підтвердження

реєстрації лікарських засобів
(Державний герб України)
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ,

БЕЗПЕКОЮ ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Підтвердження

реєстрації лікарських засобів
"____" _________ 200__р. N ____________
Заявник __________________________________________________________

(для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта _________________________________________________________________
господарської діяльності, для фізичних осіб - прізвище, імя, _________________________________________________________________

по батькові, серія, N паспорта, коли та ким виданий) ісцезнаходження _________________________________________________ _________________________________________________________________
Контракт _________________________________________________________

(номер, дата, загальна сума контракту у валюті, що
відноситься до 1-ї групи "Класифікатора іноземних валют",
фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник)
Предмет контракту: імпорт лікарських засобів згідно з додатком.
Лікарські засоби, що зазначені в цьому підтвердженні,
зареєстровані в Україні та можуть бути випущені у вільний обіг на
митній території України.
______________________________ _________________
(прізвище, ім'я та по батькові М.П. (підпис)
уповноваженої особи Державного
департаменту)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: