open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 154 від 25.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

9 листопада 2000 р.

за N 795/5016
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

транспорту та зв'язку

N 199 ( z0256-07 ) від 05.03.2007 }
Про затвердження Положення про порядок виділення

радіочастот України та визнання таким, що втратив

чинність, наказу ГУРЧ від 02.10.97 N 25 "Про

введення в дію Положення про порядок виділення

смуг (номіналів) радіочастот для розроблення,

виробництва, модернізації в Україні та ввезення

з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів і

радіовипромінювальних пристроїв"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок виділення радіочастот
України (додається).
2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Головного
управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від
02.10.97 N 25 ( z0538-97 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 11.11.97 за N 538/2342.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Держкомзв'язку України Баранова О.А.

Голова О.Б.Шевчук
Затверджено

Наказ Державного комітету

зв'язку та інформатизації

України

25.10.2000 N 154
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 листопада 2000 р.

за N 795/5016
Положення

про порядок виділення радіочастот України
Це Положення визначає порядок виділення радіочастот України
системам радіозв'язку. Виділення радіочастот України системам радіозв'язку для
розроблення, виробництва, модернізації, експлуатації та ввезення
з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) і
радіовипромінювальних пристроїв (далі - РВП) здійснюється з метою
забезпечення впровадження новітніх технологій, ефективного
використання радіочастотного ресурсу (далі - РЧР) України,
визначення умов спільного використання цих РЕЗ і РВП з РЕЗ і РВП
діючих або перспективних систем радіозв'язку в Україні, виконання
основних положень Статуту, Конвенції й Адміністративного
регламенту Міжнародного союзу електрозв'язку (далі - МСЕ) та
чинного законодавства України. Вимоги цього Положення поширюються на всіх юридичних і
фізичних осіб, незалежно від громадянства та форми власності на
РЕЗ і РВП, які: розробляють, виробляють, модернізують, експлуатують в Україні
або ввозять з-за кордону в Україну РЕЗ і РВП (їх складові частини)
систем радіозв'язку для використання або продажу на території
України, ураховуючи РЕЗ морських і повітряних суден та космічних
апаратів, які перебувають під юрисдикцією України, і РЕЗ земних
станцій, які працюють через штучні супутники Землі інших держав
(міжнародних організацій); використовують РВП у виробництві, медицині, побуті, при
проведенні науково-дослідних і експериментальних робіт, а також у
процесі лабораторних досліджень (практичних занять).
1. Правові основи виділення радіочастотного ресурсу України
1.1. Правовими основами для прийняття Держкомзв'язку України
відповідних рішень про виділення РЧР є Закони України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), "Про ратифікацію
Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку"
( 116/94-ВР ), інші закони України. 1.2. Виділення радіочастот здійснюється з урахуванням таких
основних принципів: міжнародного і державного регулювання використання
радіочастотного спектра; економного і ефективного використання радіочастот України; забезпечення електромагнітної сумісності РЕЗ і РВП систем
радіозв'язку; пріоритетності використання РЧР для розробки вітчизняних
типів РЕЗ з урахуванням вимог державної науково-технічної політики
та впровадження в Україні новітніх європейських та світових
радіотехнологій і радіосистем; пріоритетного використання радіочастот України для
забезпечення безпеки людського життя, задоволення потреб органів
державної влади, національної оборони, державної безпеки, охорони
державного кордону, правоохоронної діяльності, безпеки об'єктів
ядерної енергетики, безпеки польотів у повітряному просторі,
безпеки судноплавства.
2. Порядок виділення радіочастот України
2.1. Виділення радіочастот здійснюється Держкомзв'язку
України на підставі розгляду заяви про виділення радіочастот
України (далі - заява, додаток 1). 2.2. Заявником може бути юридична або фізична особа, яка
планує здійснювати за власною ініціативою розробку, модернізацію,
виробництво, експлуатацію в Україні або ввезення з-за кордону
конкретного типу РЕЗ або РВП, замовляє його розробку, модернізацію
і наступне виробництво з метою експлуатації або продажу. Заявником на виділення радіочастот для виробництва РЕЗ або
РВП може бути виробник, якщо розроблений РЕЗ або РВП з ініціативи
будь-якої іншої юридичної особи буде передано для серійного
виробництва цій юридичній особі. 2.3. Заяви на виділення радіочастот для розроблення та
виробництва РЕЗ або РВП подаються окремо: спочатку - на виділення радіочастот для розроблення РЕЗ або
РВП; після закінчення розробки - для виробництва РЕЗ або РВП. Заяви на виділення радіочастот при модернізації РЕЗ або РВП
подаються, якщо змінюються характеристики радіовипромінювання або
приймання, які впливають на електромагнітну сумісність РЕЗ, а
також - при зміні призначення і умов використання даних засобів. 2.4. До заяви щодо наземних та космічних комплексів (систем),
наземних або космічних об'єктів (космічних апаратів), які
складають цілісну систему супутникового зв'язку, додаються картки
тактико-технічних даних (далі - ТТД) на всі РЕЗ і РВП, які входять
до її складу. Заява на виділення радіочастот для земних станцій може
подаватися окремо тільки тоді, коли передбачається їх використання
у діючій супутниковій системі (мережі). При цьому можливість
використання заявлених радіочастот повинна бути попередньо
узгоджена з власником діючої супутникової системи (мережі) згідно
з міжнародними угодами визнаними Україною. 2.5. Для РЕЗ і РВП іноземного виробництва, які
використовуються при проведенні науково-дослідних і
експериментальних робіт у рамках міжнародного наукового
співробітництва на території України, або для РЕЗ і РВП, які
встановлюються на вітчизняних космічних апаратах (об'єктах) і
(або) на земних станціях супутникових систем, заяви подаються до
Держкомзв'язку України заявниками, з урахуванням міжнародних угод
(договорів), визнаних Україною. У разі встановлення РЕЗ і РВП іноземного виробництва на
суднах (повітряних апаратах), які розробляються на замовлення
юридичних або фізичних осіб України на іноземних або вітчизняних
підприємствах, заяви на виділення радіочастот для цих РЕЗ і РВП
подаються до Держкомзв'язку України замовником будівництва
(виробництва) цих суден (повітряних апаратів). 2.6. При підготовці заяв на виділення радіочастот заявники
повинні керуватися Національною таблицею розподілу смуг
радіочастот України, вимогами Статуту, Конвенції та
Адміністративного регламенту МСЕ, вимогами цього Положення та
діючими нормативно-технічними документами. 2.7. Для отримання рішення Держкомзв'язку України про
виділення РЧР заявник подає такі документи: заява на виділення радіочастот (додаток 1) - 4 примірники; картка тактико-технічних даних РЕЗ або РВП установленої
форми (додаток 2) - 4 примірники; пояснювальна записка - 4 примірники; частотний план - 4 примірники. Заява на виділення радіочастот повинна містити найменування
заявника, його поштову адресу, банківські реквізити та
ідентифікаційний код, номери контактних телефонів та факсів, вид
зв'язку, для якого виділяються радіочастоти, заявлені смуги
(номінали) радіочастот або радіочастотні канали, мету, терміни і
місця використання заявлених радіочастот, назву РЕЗ або РВП та
системи радіозв'язку, для яких замовляються радіочастоти, підпис
заявника, завірений його печаткою. Картки ТТД заповнюються на кожний РЕЗ або РВП, який входить
до складу радіоелектронного комплексу (системи), що
розроблятиметься, вироблятиметься, увозитиметься з-за кордону. У пояснювальній записці детально визначається призначення,
галузь використання РЕЗ або РВП, ким і в якому районі
використовуватимуться РЕЗ або РВП, наводяться обгрунтування
замовлених характеристик радіовипромінювання і приймання,
описуються умови використання РЕЗ або РВП, клас випромінювання та
його стисла характеристика. При модернізації РЕЗ або РВП надається
інформація про необхідність її проведення. Для
багатофункціональних комплексів до пояснювальної записки додається
функціональна схема взаємодії РЕЗ комплексу. На вимогу Держкомзв'язку України заявники надають додаткову
інформацію щодо технічних характеристик РЕЗ і РВП, яка необхідна
для підготовки рішення про виділення РЧР. 2.8. Заяви про виділення радіочастот подаються до
Держкомзв'язку України в такі терміни: для розроблення, модернізації РЕЗ або РВП - не пізніше етапу
завершення ескізного або ескізно-технічного проектування; для виробництва РЕЗ або РВП - після завершення розроблення і
проведення державних, заводських випробувань дослідних зразків; для ввезення з-за кордону РЕЗ або РВП - до укладення
контракту (договору) на постачання РЕЗ або РВП; для розроблення РЕЗ чи РВП, які використовуються при
проведенні науково-дослідних робіт або в процесі лабораторних
досліджень (практичних занять) у будь-яких учбових закладах, - не
менше ніж за 2 місяці до затвердження технічного завдання на
роботу або тематичного плану занять; для ввезення з-за кордону РЕЗ або РВП іноземного виробництва,
які призначені для використання при проведенні науково-дослідних і
експериментальних робіт у межах міжнародного наукового
співробітництва, - до укладення угоди про проведення цих робіт. Відповідальність за повноту і достовірність поданої до
Держкомзв'язку України інформації несе заявник. Заяви, які
подаються з порушенням вимог цього Положення або містять
недостовірну інформацію, повертаються заявнику без розгляду. 2.9. Заяви про продовження терміну дії рішення про виділення
РЧР подаються до Держкомзв'язку України за 2 місяці до завершення
встановленого терміну дії, зазначеного в рішенні. 2.10. Держкомзв'язку України розглядає подані документи на
виділення радіочастот, визначає відповідність призначення
заявлених радіочастот до вимог Національної таблиці розподілу смуг
радіочастот України, Плану використання радіочастотного ресурсу
України, вимог Статуту, Конвенції та Адміністративного регламенту
Міжнародного союзу електрозв'язку й інших нормативно-технічних
документів щодо використання РЕЗ, РВП, а також - відповідність
оформлення і подання заяв до встановлених вимог цього Положення. Для координації розгляду заяв та з метою прийняття
оперативних рішень щодо виділення радіочастот при Держкомзв'язку
України можуть створюватися міжвідомчі робочі групи. 2.11. Держкомзв'язку України після реєстрації і розгляду
заяви не пізніше одного місяця з дня реєстрації надсилає до
спеціально уповноваженого радіочастотного органу - Українського
державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком (далі - Центр
"Укрчастотнагляд") документи, подані заявником на виділення
радіочастот (по два примірники кожного документа, зазначеного в
пункті 2.7 цього Положення), з результатами попереднього їх
аналізу для проведення технічної експертизи з питань забезпечення
електромагнітної сумісності РЕЗ і РВП (далі - технічна експертиза)
і надання висновків. 2.12. Документи на виділення радіочастот не надсилаються до
Центру "Укрчастотнагляд" за умови: якщо вказана в заяві смуга радіочастот, потрібна для
серійного виробництва РЕЗ або РВП системи радіозв'язку, збігається
зі смугою радіочастот, виділеною на етапі розроблення РЕЗ або РВП
цієї системи, і якщо технічні характеристики розробленого РЕЗ або
РВП, які впливають на електромагнітну сумісність, збігаються з
характеристиками, зазначеними в рішенні Держкомзв'язку України на
виділення РЧР для цієї системи на етапі їх розробки; якщо смуга радіочастот була раніше виділена для системи
радіозв'язку на етапі розробки або серійного виробництва РЕЗ або
РВП аналогічної системи на підставі заяви іншого заявника; якщо смуга радіочастот, указана в заяві, уже була виділена
для системи радіозв'язку без територіальних обмежень, технічні
параметри РЕЗ та РВП якої збігаються з технічними параметрами РЕЗ
і РВП системи, для використання якої замовляється виділення
радіочастот; якщо заяви розглядалися на засіданні міжвідомчої робочої
групи, створеної відповідно до абзацу 2 пункту 2.10 цього
Положення. 2.13. Центр "Укрчастотнагляд" у місячний термін з дня
отримання заяви здійснює технічну експертизу документів на
виділення радіочастот і подає до Держкомзв'язку України відповідні
обгрунтовані висновки щодо можливості або неможливості виділення
радіочастот. Якщо надану технічну інформацію Центр "Укрчастотнагляд"
вважає недостатньою для проведення технічної експертизи і для
підготовки висновків про можливість виділення радіочастот, то він
звертається до заявника щодо надання додаткової технічної
інформації, про що повідомляє листом Держкомзв'язку України.
Термін проведення Центром "Укрчастотнагляд" технічної експертизи в
такому разі подовжується на час отримання необхідної інформації. Якщо Центр "Укрчастотнагляд" вважає за необхідне проведення
науково-технічної експертизи для остаточного вирішення питань
сумісності заявленої системи з РЕЗ і РВП працюючих чи
перспективних систем радіозв'язку, то він указує на це у своїх
висновках до Держкомзв'язку України. У місячний термін з дати отримання відповідних висновків
Центру "Укрчастотнагляд" Держкомзв'язку України повідомляє
заявника про результати опрацювання документів заяви, а саме: прийняття рішення Держкомзв'язку України про виділення РЧР; неможливість виділення радіочастот (з обгрунтуваннями); потребу проведення науково-технічної експертизи для прийняття
остаточного рішення. У разі потреби проведення науково-технічної експертизи
заявник замовляє її проведення відповідно до Закону України "Про
наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ). Результати проведеної науково-технічної експертизи
розглядаються на засіданні міжвідомчої робочої групи і
затверджуються Держкомзв'язку України. 2.14. Для розв'язання спірних питань щодо заяв Держкомзв'язку
може залучати в установленому порядку фахівців підпорядкованих
підприємств, установ і організацій. 2.15. Рішення про виділення РЧР України приймається
Держкомзв'язку України в тримісячний термін з дня реєстрації заяви
про виділення радіочастот. До рішення додаються картки ТТД на РЕЗ
і РВП, завірені Держкомзв'язку України. 2.16. Рішення Держкомзв'язку України про виділення РЧР
України надсилаються для керівництва в роботі до спеціально
уповноваженого радіочастотного органу - Центру "Укрчастотнагляд". 2.17. Рішення Держкомзв'язку України про виділення РЧР є
підставою для ліцензування використання радіочастот та/чи
присвоєння радіочастот РЕЗ та РВП у виділених смугах радіочастот
та однією з необхідних умов для проведення сертифікаційних
випробувань РЕЗ і РВП. Виділення радіочастот уноситься до Плану використання
радіочастотного ресурсу України. 2.18. Розробка, модернізація, виробництво, реалізація,
придбання, проектування, будівництво, використання РЕЗ та РВП на
території України та ввезення їх з-за кордону без наявності
рішення Держкомзв'язку України щодо виділення РЧР забороняється.
Начальник Управління радіотехнологій
та використання радіочастот С.П.Глотов
Додаток 1

до пункту 2.1 Положення

про порядок виділення

радіочастот України
Заява

про виділення радіочастот України
Від ______________________ N _____________
1. Заявник ______________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи) _________________________________________________________________
2. Банківські реквізити та ідентифікаційний код _________________ _________________________________________________________________

Телефон ________________ Факс ___________________
3. Вид зв'язку, для якого виділяється РЧР _______________________ _________________________________________________________________
Смуга (номінали) радіочастот, яка заявляється ___________________ _________________________________________________________________
Заявлений строк _______________________
Назва системи ___________________________________________________ _________________________________________________________________
Заявник _________________

М.П. Підпис
Додаток 2 до пункту 2.7

Положення про порядок

виділення радіочастот

України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |1. Загальні дані | Картка тактико - технічних даних РЕЗ або РВП | форма N 1-В | ----+-----------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------| 01 ------------------+------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------| (N заяви/дата) | ------------------| -----------------------| ---------------------------------| ------------------|1.1. Шифр РЕЗ | || Подається для | || (ступінь секретності) | 02 ------------------| |----------------|| На етапі |---------------------|| -------- -------| (N рішення/дата) 1.2. Назва РЕЗ| ||На доповнення до|---------------------||аркуш -------- аркушів -------| ------------------ ----------------------- | | ----------------------------------- ----------------------------------------------| 1.3. Тип РЕЗ (С) ----------------------------------- 1.4. Місце установки РЕЗ ----------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.5. Призначення РЕЗ |---------------------------------------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- --------------------------------------- | 1.6. Район використання ----------------------------------- 1.7. Користувач РЕЗ --------------------------------------- | 1.8. Система (комплекс), ------------------------ N аркуша | до якої входить РЕЗ,----------------------------------- 1.9. Необхідність реєстрації в МСЕ ------------------------ доповнень | інтеграція системи | | -----------| в ЕНСЗ ----------------------------------- -----------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2. Смуги частот (СмЧ) ПРД ПРМ | 2.1. Номер СмЧ ---------------------------------------- ---------------------------------------- | |------------+------------+------------| |------------+------------+------------| | 2.2. Мін. частота СмЧ | | |Гц| | |Гц| | |Гц| | | |Гц| | |Гц| | |Гц| N аркуша | |------+--+--+------+--+--+------+--+--| |------+--+--+------+--+--+------+--+--| доповнень | 2.3. Макс. частота СмЧ | | |Гц| | |Гц| | |Гц| | | |Гц| | |Гц| | |Гц| -----------| ---------------------------------------- ---------------------------------------- -----------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3. Склад і ТТХ 3.1. ПРД ------------- 3.2. ПРМ ------------ 3.3. АНТ ------------ 3.4. Структурна схема системи -----------| ------------- ------------ ------------ (РЕЗ), див. арк. N -----------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Склад елементарних РЕЗ, що функціонують у режимі | Тактико-технічні характеристики РЕЗ || | | Стисла | |-----------------------------------------------------------+----------------------------------------|| | Номер |характеристика|Номер| N | N АНТ | N АНТ | назва | найменування | | || | режиму | режиму, | СмЧ |елементарного|елементарного|функціонального|функціонального| характеристики | величина | розмірність|| | | тип передачі | | РЕЗ | РЕЗ |пов'язаного РЕЗ|пов'язаного РЕЗ| | | || |--------+--------------+-----+-------------+-------------+---------------+---------------+----------------+----------+------------|| | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | | || |--------+--------------+-----+-------------+-------------+---------------+---------------+----------------+----------+------------|| |--------+--------------+-----+-------------+-------------+---------------+---------------+----------------+----------+------------|| |--------+--------------+-----+-------------+-------------+---------------+---------------+----------------+----------+------------|| |--------+--------------+-----+-------------+-------------+---------------+---------------+----------------+----------+------------|| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Для додаткових записів використовуйте окремі аркуші, | зазначаючи номер пункту, що доповнюється ----------------- N аркуша доповнень -----------| ----------------- -----------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4. Характеристики радіопередавача N -------------- N аркуша доповнень -----------| -------------- -----------| 4.1. Робочі частоти (номінали або їх отримання) -----------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------| 4.2. Вид зміни частоти ----------------------------------------------------- 4.3. Сітка частот --------------------------------| ----------------------------------------------------- --------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Стисла | | Ширина смуги | Потужність | Макс. | Параметри модуляції || | | |характеристика|Номер| випромінювання, | випромінювання | спектр., |---------------------------------|| |Номер |Клас | класу | | -----Гц на рівні |----------------------|шільність.| | | || |режиму|випроміню- |випромінювання| | ----- |вид |мінім.,|максим.,| п-ті, | | | || | |вання (С) | | СмЧ |-------------------|(С) | | | | | | || | | | | |-3 дБ|-30 дБ|----дБ| | | | |Найменування|Величина|Розмірність|| | | | | | | |---- | | Вт | Вт | дБ Вт/Гц | параметру | | || |------+--------------+--------------+-----+-----+------+------+-----+-------+--------+----------+------------+--------+-----------|| | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | | || |------+--------------+--------------+-----+-----+------+------+-----+-------+--------+----------+------------+--------+-----------|| |------+--------------+--------------+-----+-----+------+------+-----+-------+--------+----------+------------+--------+-----------|| |------+--------------+--------------+-----+-----+------+------+-----+-------+--------+----------+------------+--------+-----------|| |------+--------------+--------------+-----+-----+------+------+-----+-------+--------+----------+------------+--------+-----------|| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4.15. Тип вихідного приладу (С ) ------------------------------------ 4.16. Відносна нестабільність частоти -----------------------| ----------------------------------------- -----------------------| Відносний рівень 4.17. На гармоніках (до 3 fp) ----------------дБ 4.19. Інші види побічних випромінювань ----------------дБ| побічних випромінювань |--------------| |--------------| | 4.18. На гармоніках (вище 3 fp)----------------дБ 4.20. Рівень шумових випромінювань ----------------дБ| Для додаткових записів використовуйте окремі аркуші, | зазначаючи номер пункту, що доповнюється ----------------- N аркуша доповнень -----------| ----------------- -----------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 5. Характеристики радіоприймача N ------------------ N аркуша доповнень -----------| ------------------ -----------| 5.1. Тип радіоприймача (С) ------------------------------------------------ 5.2. Сітка частот ----------------------------------| ---------------------------------------------------- ----------------------------------| 5.3. Робочі частоти (номінали або формула їх отримання) ---------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Класи | | Чутливість в | Захисні | | Смуга пропускання, | N, вид |Проміжна|Смуга пропускання ППЧ,|| |Номер |випромінювань, |Номер|----------------|співвіднош.| Тип | -----Гц на рівні|настройки | |-----Гц, на рівні || |режиму|які приймаються| СмЧ |----------------|до завади, | | ----- | |частота,|----- || | | | |----------------| | завади |--------------------|гетеродина|------Гц|----------------------|| | | | | | | | | -3 дБ|-30 дБ|----дБ| |------ |-3 дБ |-30 дБ | ----дБ|| | | | |порогова|реальна| дБ | | | |---- | | | | | ---- || |------+---------------+-----+--------+-------+-----------+--------+------+------+------+----------+--------+------+-------+-------|| | 3.5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 || |------+---------------+-----+--------+-------+-----------+--------+------+------+------+----------+--------+------+-------+-------|| |------+---------------+-----+--------+-------+-----------+--------+------+------+------+----------+--------+------+-------+-------|| |------+---------------+-----+--------+-------+-----------+--------+------+------+------+----------+--------+------+-------+-------|| |------+---------------+-----+--------+-------+-----------+--------+------+------+------+----------+--------+------+-------+-------|| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Селективність ПРМ | 5.19. Сусідньому каналу ----------дБ 5.24. Еквівалентна шумова температура ----------К 5.18. Відносна нестабільність | |--------| |--------| частоти гетеродина | 5.20. Дзеркальному каналу----------дБ 5.25. Припустиме збільш. екв. шум. темпер.----------% --------------------------| --------- --------------------------| 5.21. Іншим ПКМ |-------|дБ | 5.22. Блокір. і перехр. спотв.|-------|дБ | 5.23. Інтермодуляційна ---------дБ | Для додаткових записів використовуйте окремі аркуші, | зазначаючи номер пункту, що доповнюється ----------------- N аркуша доповнень -----------| ----------------- -----------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6. Характеристики антени N аркуша доповнень -----------| -----------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Номер|Призначення| Тип |Розмір |Номер | Номер і |Орієнтація|Частота,| Коеф. | Ширина ДНА |Рівень бічних |Точність| Зона || | АНТ | антен(С) |антени|антени,|режиму|найменування|променя в |--------|підсил.,| на рів. | пелюстків |навед., |обслугову- || | | | (С) | м | | |просторі || |Гц | |-3 дБ, град.|--------------| град. | вання || | | | | | | | |--------| дБ |------------|Сектор|Рівень,| | || | | | | | | | | | |гор. |верт. |кутів,| | | || | | | | | | | | | | пл. | пл. | град.| дБ | | || |-----+-----------+------+-------+------+------------+----------+--------+--------+-----+------+------+-------+--------+-----------|| | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 3.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 || |-----+-----------+------+-------+------+------------+----------+--------+--------+-----+------+------+-------+--------+-----------|| |-----+-----------+------+-------+------+------------+----------+--------+--------+-----+------+------+-------+--------+-----------|| |-----+-----------+------+-------+------+------------+----------+--------+--------+-----+------+------+-------+--------+-----------|| |-----+-----------+------+-------+------+------------+----------+--------+--------+-----+------+------+-------+--------+-----------|| |-----+-----------+------+-------+------+------------+----------+--------+--------+-----+------+------+-------+--------+-----------|| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Для додаткових записів використовуйте окремі аркуші, | зазначаючи номер пункту, що доповнюється ----------------- N аркуша доповнень -----------| ----------------- -----------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 7. Характеристики Фідера | 7.1. Тип фідера (С) ----------------------------------------------------------------------------------7.6. Тип і характеристики | ---------------------------------------------------------------------------------- поляризації | 7.2. Критична частота АФТ ------------------- 7.4. Затухання АФТ на прийманні, дБ ------------------- --------------------------| |-----------------| |-----------------| | || 7.3. Хвильовий опір ------------------- 7.5. Затухання АФТ на передаванні, дБ ------------------- --------------------------| Для додаткових записів використовуйте окремі аркуші, | зазначаючи номер пункту, що доповнюється ----------------- N аркуша доповнень -----------| ----------------- -----------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 8. Заходи до підвищення завадозахищеності і ------------------------------------------------ N аркуша доповнень -----------| забезпечення ЕМС |----------------------------------------------| -----------| ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 9. Адміністративні дані 9.1. Замовник 9.2. Розробник 9.3. Виробник | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |Організація | | | | | |(підприємство) | | | | | |-----------------+------------------------------+-----------------------------------+--------------------------------| | |Адреса, | | | | | |телефон | | | | | |-----------------+------------------------------+-----------------------------------+--------------------------------| N аркуша | |Посада, прізвище,| | | | доповнень | |ініціали, підпис | | | | -----------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: