open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 жовтня 2000 р. N 1605

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 388 ( 388-2018-п ) від 10.05.2018 }
Про внесення змін і доповнень до Положення про

передприватизаційну підготовку підприємств

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про передприватизаційну підготовку
підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1301 ( 1301-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 33, ст. 1250; 1999 р., N 32, ст. 1669;
2000 р., N 7, ст. 280), зміни і доповнення, що додаються.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2000 р. N 1605
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до Положення про передприватизаційну

підготовку підприємств ( 1301-98-п )

1. Назву розділу другого виключити.
2. Пункт 3 виключити.
3. Пункт 6 доповнити словами "а також потенційних покупців
(інвесторів), що вважаються такими відповідно до статті 8 Закону
України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ).
4. Абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:
"7. План-графік передприватизаційної підготовки підприємств,
які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави,
мають у своєму складі відокремлені чи територіально роздроблені
виробництва, розвинуту соціальну інфраструктуру, майно, що не
підлягає приватизації, структурні підрозділи, які реалізують
аналогічні або взаємозамінні види товарів (робіт, послуг), а також
відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
корпоратизації (за винятком об'єктів, що не підлягають
приватизації відповідно до Закону України "Про перелік об'єктів
права державної власності, що не підлягають приватизації"
( 847-14 ), затверджується Кабінетом Міністрів України і підлягає
опублікуванню в друкованих виданнях державних органів
приватизації".
5. У пункті 10:
1) абзац другий викласти у такій редакції:
"виявлення об'єктів соціально-культурної та побутової сфери,
культових споруд і визначення умов їх подальшого функціонування,
передачу в установленому порядку цих об'єктів у власність
відповідних територіальних громад, релігійних організацій або
державним органам приватизації для подальшого продажу відповідно
до законодавства";
2) абзац шостий викласти у такій редакції:
"визначення доцільності приватизації довгострокових
фінансових вкладень у складі цілісного майнового комплексу
державних підприємств";
3) абзац одинадцятий викласти у такій редакції:
"виявлення державних підприємств, щодо яких може
застосовуватися процедура банкрутства, та внесення до відповідних
органів пропозицій про її проведення".
6. Доповнити пункт 11 новим абзацом такого змісту:
"У триденний термін після погодження в установленому порядку
проекту передприватизаційної підготовки підприємства цей проект
затверджує орган, уповноважений управляти державним майном".
7. Доповнити Положення новими пунктами 19 і 20 такого змісту:
"19. На час проведення передприватизаційної підготовки
підприємств стосовно них припиняється дія Закону України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) в частині
передачі в оренду цілісних майнових комплексів або структурних
підрозділів цих підприємств.
20. На базі структурних підрозділів, що можуть бути виділені
із державного підприємства у процесі його передприватизаційної
підготовки, орган, уповноважений управляти відповідним державним
майном, утворює юридичні особи.
У тижневий термін з дня державної реєстрації підприємства
функції з управління таким підприємством передаються у тому разі,
коли є можливість провести його приватизацію, органом,
уповноваженим управляти цим підприємством, Фондові державного
майна в установленому порядку".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: