open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 165/626 від 07.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 лютого 2001 р.

за N 112/5303

Про затвердження Правил обробки та відправки

міжнародної пошти в місцях міжнародного

поштового обміну України

З метою встановлення порядку обробки та відправки міжнародної
пошти в місцях міжнародного поштового обміну України відповідно до
актів Всесвітнього поштового союзу Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Правила обробки та відправки міжнародної пошти
в місцях міжнародного поштового обміну України, що додаються. 2. Управлінню стандартизації, сертифікації та метрології
Держкомзв'язку (Вознюк В.І.) довести цей наказ до підприємств, які
в установленому порядку надають послуги поштового зв'язку. 3. Керівникам підприємств, які в установленому порядку
надають послуги поштового зв'язку, забезпечити тиражування і
розсилку Правил обробки та відправки міжнародної пошти в місцях
міжнародного поштового обміну України до підпорядкованих філіалів
підприємств. 4. Управлінню справами Держмитслужби (Карпенко В.В.)
забезпечити розсилання цього наказу до митних органів. 5. Уважати такими, що не застосовуються на території України,
"Правила обработки и отправки международной почты в местах
международного почтового обмена", затверджені Міністерством
зв'язку СРСР 29 грудня 1977 року. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держкомзв'язку Орленка М.П, заступника Голови Держмитслужби
Соболя І.М.
Голова Державного комітету зв'язку
та інформатизації України О.Б.Шевчук
Голова Державної митної
служби України Ю.Н.Соловков
Затверджено

Наказ Державного комітету

зв'язку та інформатизації

України, Державної митної

служби України

07.11.2000 N 165/626
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 лютого 2001 р.

за N 112/5303
Правила

Обробки та відправляння міжнародної пошти в

місцях міжнародного поштового обміну України
Ці Правила, розроблені відповідно до актів Всесвітнього
поштового союзу, поштових правил та інших нормативно-правових
актів, визначають порядок обробки та документального оформлення
поштових відправлень у місцях міжнародного поштового обміну.
I. Терміни та визначення, що застосовуються у цих правилах
Вкладні мішки - мішки невеликого розміру, до яких вкладається
рекомендована кореспонденція, а до горловини підв'язується конверт
з письмовою картою CN 31, CN 32. Депеша - пошта (мішок або декілька мішків з письмовою
кореспонденцією, періодичними друкованими виданнями, поштою у
великій кількості, дрібними пакетами, відправленнями з оголошеною
цінністю, посилками і порожніми мішками (або група посилок, не
запакованих у поштову тару), що відправляються водночас з місця
міжнародного поштового обміну однієї країни до відповідного
зарубіжного місця міжнародного поштового обміну іншої країни
згідно з Керівництвом з направлення міжнародної пошти за однією
письмовою картою CN 31 чи CN 32 або посилковою картою CP 86 чи CP
87. Міжнародні поштові відправлення (далі - МПВ) - упаковані й
оформлені відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу
та Правил надання послуг поштового зв'язку ( 1446-97-п ) листи
(прості, рекомендовані), відправлення з оголошеною цінністю,
поштові картки (прості, рекомендовані), бандеролі та спеціальні
мішки "М" (прості, рекомендовані), дрібні пакети, поштові посилки
(звичайні, з оголошеною цінністю), відправлення прискореної пошти
з позначкою "EMS", що приймаються для пересилання за межі України,
надходять до України, а також переміщуються територією України
транзитом підприємствами (операторами) поштового зв'язку. Місце міжнародного поштового обміну (далі - ММПО) -
виробничий підрозділ підприємства поштового зв'язку, який
здійснює: оброблення МПВ; пред'явлення їх митному органу для
здійснення митного контролю та митного оформлення; відправлення за
призначенням. Підприємство (оператор) поштового зв'язку - суб'єкт
підприємницької діяльності, який в установленому порядку надає
послуги поштового зв'язку. Пункт міжнародного поштового обміну (далі - ПМПО) -
виробничий підрозділ підприємства поштового зв'язку, який здійснює
безпосередній обмін депешами з міжнародною поштою із зарубіжними
поштовими службами. Пошта у великій кількості - пошта, до якої належать
відправлення письмової кореспонденції у кількості 1500 відправлень
і більше від одного й того самого відправника, що надходять в
одній депеші або за один день, якщо в день складається декілька
депеш, а також 5000 відправлень і більше від одного й того самого
відправника, поданих протягом двох тижнів. Спеціальне право запозичення (далі - СПЗ) - умовна
розрахункова одиниця Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка
застосовується країнами-членами Всесвітнього поштового союзу для
визначення тарифу на поштові відправлення.
II. Загальні положення
1. ММПО організовуються на базі виробничих підрозділів
підприємств поштового зв'язку за умови погодження з митним
органом, у зоні якого передбачається відкриття ММПО,
Держмитслужбою та Держкомзв'язком. ММПО поділяються на ММПО з повною обробкою пошти (письмової
кореспонденції, періодичних друкованих видань, посилок) та
спеціалізовані ММПО, які обробляють та відправляють за
призначенням один із видів МПВ (письмову кореспонденцію чи
посилки). 2. У виробничій діяльності ММПО керуються такими документами: а) цими Правилами; б) актами Всесвітнього поштового союзу; в) Керівництвом з приймання міжнародних поштових відправлень; г) Поштовими правилами; ґ) Керівництвом з направлення міжнародної пошти; д) планами направлення вихідних та транзитних депеш; е) алфавітним списком країн і територій світу; є) атласом світу та іншими нормативними документами. ж) Положенням про митний контроль та митне оформлення
міжнародних поштових відправлень, затвердженим наказом Державної
митної служби України і Державного комітету зв'язку та
інформатизації України від 27.10.99 N 680/108 ( z0791-99 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 17.11.99 за N 791/4084. 3. У ММПО організовуються робочі місця окремо для розкриття
мішків з письмовою кореспонденцією і підготовки її для сортування
та обробки, обробки та сортування рекомендованої кореспонденції,
відправлень з оголошеною цінністю, дрібних пакетів, посилок,
періодичних друкованих видань, обліку, контролю та повернення
порожніх мішків. 4. Робочі місця устатковуються засобами поштової механізації,
оргтехніки, виробничими меблями, інвентарем, забезпечуються
експлуатаційними матеріалами, порожніми мішками та електронними
вагами. 5. На робочих місцях для сортування письмової кореспонденції,
дрібних пакетів та відправлень з оголошеною цінністю
встановлюються спеціальні шафи, а для посилок - стелажі. Під
кожною клітинкою шафи (стелажу) для вихідних поштових відправлень
закріплюються пластини (ярлики) з чітким зазначенням найменування
латинськими літерами зарубіжних місць міжнародного поштового
обміну (далі - зарубіжних ММПО), до яких направляються поштові
відправлення. Наприклад: Paris Zandi import Eko. Перелік таких клітинок у відповідності до планів направлення
міжнародної пошти визначає керівник ММПО. Під клітинками для вхідних поштових відправлень закріплюються
пластинки (ярлики) з найменуванням обласних центрів та центру
Автономної Республіки Крим. 6. Митний контроль за переміщенням міжнародної пошти
територією України здійснюється відповідно до Положення про
порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці
призначення, затвердженого наказом Держмитслужби від 08.12.98 за
N 771 ( z0042-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 22.01.99 за N 42/3335. 7. Митний контроль товарів (предметів), що надходять в
Україну та пересилаються з України в МПВ, здійснюється відповідно
до Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних
поштових відправлень ( z0791-99 ). Матеріальну відповідальність за збереження товарів
(предметів) у МПВ і правильність обробки МПВ як до проведення
митного контролю, так і після нього несуть працівники підприємства
поштового зв'язку. Проте підприємство поштового зв'язку не несе
відповідальності за рішення, які приймаються митницями під час
митного контролю МПВ. 8. За правильну організацію обробки та направлення
міжнародної пошти відповідальність несуть керівники об'єктів
поштового зв'язку та ММПО.
III. Міжнародні посилки
Обробка посилок, що відправляються за кордон
9. Прийняті в об'єктах поштового зв'язку України міжнародні
посилки разом із супровідними документами надходять до ММПО за
окремими накладними ф.16 згідно з Керівництвом з направлення
міжнародної пошти. 10. Одержані посилки спочатку звіряються із записами в
накладній ф. 16, а потім перевіряються: маса і зовнішній стан
(цілість оболонки, перев'язу і печаток), правильність їх
направлення. Крім того, перевіряється правильність оформлення
супровідних адрес CP 71, митних декларацій CN 23, стягнення тарифу
за пересилку. На посилках з оголошеною цінністю і супровідних адресах CP 71
до них сума оголошеної цінності, зазначена в національній валюті,
переводиться у СПЗ. Після цього посилки передаються з припискою до
накладної ф.16 на відповідні робочі місця для пред'явлення
посадовій особі митниці для здійснення митного контролю. 11. Для пред'явлення посилок до митного контролю вони
приписуються до накладної ф.16, яка складається у двох
примірниках, із зазначенням номерів місць приймання, суми
оголошеної цінності, якщо посилка з оголошеною цінністю,
найменування об'єкта поштового зв'язку місця приймання і країни
призначення, та пред'являються посадовій особі митниці разом з
митними деклараціями CN 23 та супровідними адресами CP 71. Митний контроль посилок здійснюється з використанням
технічних засобів контролю. На накладній ф.16, до якої приписані
посилки, посадова особа митниці проставляє відтиск особистої
номерної печатки у разі їх пропуску через митний кордон України
або штампа "Пред'явити _________" (зазначається найменування
відповідної служби контролю), якщо посилка містить предмети, що
підлягають контролю державними органами контролю. Один примірник
накладної ф.16 передається митниці. Посилки, які за рішенням посадової особи митниці підлягають
митному огляду з розпакуванням, приписуються до окремих накладних
ф.16, що складаються у двох примірниках. Митний огляд з розпакуванням посилок здійснюється комісією у
складі двох працівників зв'язку та посадової особи митниці. На
накладній ф.16 працівник ММПО зазначає склад оглядової комісії та
дату проведення митного контролю. Під час огляду звіряється
вкладення посилки із записом у митній декларації CN 23. Після
завершення митного контролю посадова особа митниці проставляє на
накладній ф.16, до якої приписана посилка, відтиск особистої
номерної печатки. Якщо вкладення посилки підлягає контролю державними органами
контролю, то митне оформлення посилки може бути завершене після
вирішення питання про їх пропуск цими органами контролю.
Співробітники відповідних органів контролю оглядають вкладення
посилок у присутності працівників ММПО. Після огляду контрольний
орган проставляє на накладній ф.16 відтиск відповідного штампа. Підтвердженням завершення митного оформлення таких посилок є
проставлення посадовою особою митниці відтиску особистої номерної
печатки на накладній ф.16. Один примірник накладних ф.16 з
відмітками про митне оформлення посилок передається митниці. 12. Після митного контролю вкладення посилки ретельно
запаковується працівниками ММПО в ту саму оболонку, посилка
перев'язується шпагатом і опломбовується. Посилки передаються для
подальшої обробки та відправляння за призначенням під розписку в
накладній ф.16. 13. Посилки сортуються та відправляються до зарубіжних ММПО
згідно з планами вихідних з України посилок, які пересилаються
наземним і авіатранспортом. 14. Посилки, що відправляються наземним транспортом і шляхом
S.A.L., приписуються до посилкової карти CP 86 (рис. 1), а
посилки, що відправляються авіатранспортом, - до посилкової карти
CP 87 (рис. 2). Кожна посилка, що включена до депеші, приписується до розділу
"Поіменний запис", при цьому заповнюються відповідні графи
посилкової карти CP 86. У необхідних випадках у графі "Observations" ("Примітки")
проставляються такі відмітки: літера "V", якщо приписується
посилка з оголошеною цінністю; "Reexpedie" ("Досилання"), якщо
посилка досилається; "Retour" ("Повернення"), якщо посилка
повертається; "Expres" ("З посильним"), якщо посилка прийнята з
цією послугою; "AR" ("З повідомленням про вручення"), якщо посилка
прийнята з повідомленням про вручення. При запису маси посилок у графі 4 "Маса" посилкової карти
необхідно вказувати масу в кілограмах і гектограмах, тобто
закругляти кількість грамів до вищого гектограма (наприклад, маса
5 кг 740 г записується як 5 кг 800 г) - для простих посилок та в
кілограмах і десятках грамів - для посилок з оголошеною цінністю
(наприклад, 5 кг 542 г записується як 5 кг 550 г). Посилки, що досилаються, посилки, що повертаються, та
посилки, що направляються відкритим транзитом до країни
призначення, завжди приписуються поіменно із зазначенням сум,
пов'язаних з ними витрат, або відповідної частки тарифу. Сума відрахувань, що підлягають до сплати адміністрації
країни призначення за посилки, що пересилаються відкритим
транзитом, записується у графі 6 рубрики "Усього" розділу
"Поіменний запис". Звичайні посилки та посилки з оголошеною цінністю країни
призначення приписуються без зазначення відповідної частки тарифу. У розділі "Запис загальним рахунком" зазначаються кількість
усіх посилок, включених в депешу, та їх вага брутто, за винятком
посилок, що досилаються, посилок, що повертаються відправнику, та
посилок, що направляються відкритим транзитом до країни
призначення. Службові посилки і посилки військових в'язнів та інтернованих
громадян, за які не стягуються ніякі частки тарифів, також не
повинні включатися в загальну кількість і загальну масу посилок,
зазначених у розділі "Запис загальним рахунком" посилкової карти. Загальну масу брутто депеші необхідно зазначати у відведеній
для цього графі. Наявність посилок з післяплатою повинна бути зазначена в
графі "Запис загальним рахунком" посилкової карти. Посилкова карта CP 87 на відправляння авіапосилок
заповнюється аналогічним порядком у контексті відповідних граф. Посилкові карти складаються на бланках установленої форми у
двох примірниках. До них долучаються супровідні адреси, митні
декларації, а в необхідних випадках інші документи (санітарні
свідоцтва, карантинні сертифікати тощо). Якщо посилки прийняті з
повідомленням про вручення, то бланк CN 07 міцно прикріплюється до
супровідної адреси CP 71. Нумерація посилкових карт для кожного зарубіжного ММПО
ведеться протягом року, починаючи з першого номера окремо для
наземних та авіадепеш.
Administration expeditrice UKRAINE FEUILLE DE ROUTE CP 86
Адміністрація відправляння УКРАЇНА ПОСИЛКОВА КАРТА
Bureau d'echange expediteur Kyiv-Pi-3 Colis-surface et S.A.L.
Місце обміну відправляння Наземні посилки і S.A.L.

Date du depart

Дата відправляння 05.01.2000
Depeche n

N депеші 3 ---- | | Par S.A.L. | | Наземна авіашляхом |--| | |Par voie de surface | X|Наземним шляхом ---- ---------------------------- |Sacs |Cais- |Autres|Total | |Мішки|Setter|Інші |Всього| | |Лотки | | | ---------------------------------------------------------------------------+-----+------+------+------+---------------------- Bureau d'echange de |Poids brut de la depeche|Nombre de recipients de | 3 | | | 3 |Nombre de colis de la| destination |Вага брутто депеші |la depeche | | | | |depeche | Місце обміну призначення| |Кількість ємностей депеші| | | | |Кількість посилок у | |kg | | | | | |депеші 7 | |кг 29,09 |-------------------------+-----+------+------+------+---------------------| Leipzig IFS | |Nombre de recipients a | | | | |Nombre de colis hors | | |renvoyer | 3 | | | 3 |recipients | | |Кількість ємностей, що | | | | |Кількість посилок | | |підлягають поверненню | | | | |без ємностей - | -------------------------------------------------+-------------------------+-----+------+------+------+---------------------| Navire I Vol n (pour S.A.L.) Un bulletin CN 44 |Nombre de recipients | | | | |N de la feuille de | Судно N рейсу (для S.A.L.) est joint a la |vides | | | | |route (si plusieurs) | depeche |Кількість порожніх | | | | - |N посилкової карти | ---- Бюлетень CN 44 |ємностей | | | | |(якщо їх декілька) | ---- додається до | | | | | | | депеші | | | | | | - | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inscription detaillee Поіменний запис
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N d'odire |N du colis|Bureau |Pays de |Poids |Valeur | Quotes-parts dues par |Observations | N з/п |N посилки |d'origine |destination|Вага |declaree | l'administration |Примітки | | |Місце |Країна | |Оголошена |Частка, яка підлягає оплаті | | | |подання |призначення| |цінність | адміністрацією | | | | | | | |----------------------------------| | | | | | | |expeditrice a |correspondante a | | | | | | | |l'administration|l'administration | | | | | | | |correspondante | expeditrice | | | | | | | |відправляння | призначення | | | | | | | |адміністрації | адміністрації | | | | | | | |призначення | відправляння | | ----------+----------+----------+-----------+----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------+----------+----------+-----------+----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------| 1 | 43 | Kyiv-10 |Allemagne |kg |g | DTS |DTS | |DTS | | SAC | | | | |кг 3|г 150| СПЗ 100 |СПЗ | |СПЗ | | 1702 V | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 2 | 21 |Kharkiv-5 |Allemagne | 5 | 200 | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 3 | 12 |Kyiv-110 |Gvatemala | 4 | 100 | |24 | 56 | - | - |SAC 1804 Transit | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 4 | 5527 |Radefeld |Ukraine | 5 | 000 | | | | 35 | 85 | Retour | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 5 | 105 |Kyiv-1 |Allemagne | 2 | 100 | | | | | | Servise | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 6 | 15 |Ternopil-5|Allemagne | 7 | 240 | 20 | | | | | SAC 1502 V | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 7 | 1 |Lviv-10 |Allemagne | 2 | 300 | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 8 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 9 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 10 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 11 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 12 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 13 | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| Total du recto | 24 | 56 | 35 | 85 | | Усього лицевий бік |-----+----------+-----+-----------+-----------------| Report du verso | - | - | - | - | | Перенесення зворотного боку|-----+----------+-----+-----------+-----------------| Totaux | 24 | 56 | 35 | 85 | | Разом | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription globale (recapitulatif des colis pour le pays de
destination) Запис загальним рахунком (зведений список посилок для країни
призначення)
------------------------------------------------------------------------------------------ Nombre total de colis |Poids brut* |Observations | Загальна кількість посилок |Вага брутто* |Примітки | ---------------------------+-------------| | 4 |kg |------ Presence de colis contre remboursement | |кг 17,89 || | Наявність посилок з післяплатою | | |------ | -----------------------------------------------------------------------------------------
_________________

* Celui-ci peut inclure le poids des sacs de coirrier ou des
recipients de meme type, mais non celui des conteneurs maritimes
ou aeriens * Ця вага може включати вагу мішків з поштою або ємностей
такого самого типу, але не вагу морських або авіаконтейнерів
Bureau d'echange expediteur Bureau d'echange de destination
Місце обміну відправляння Місце обміну призначення
Date et signature Date et signature
Дата і підпис Дата і підпис
Khoma __________________________ _______________________________
Рис. 1 Зразок заповнення посилкової карти CP 86 на

посилки, які відправляються наземним транспортом і

S.A.L.
Inscription detaillee P 86 (verso)
Поіменний запис CP 86 (зворотний бік)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N d'odire |N du colis|Bureau |Pays de |Poids |Valeur | Quotes-parts dues par |Observations | N з/п |N посилки |d'origine |destination|Вага |declaree | l'administration |Примітки | | |Місце |Країна | |Оголошена |Частка, яка підлягає оплаті | | | |подання |призначення| |цінність | адміністрацією | | | | | | | |----------------------------------| | | | | | | |expeditrice a |correspondante a | | | | | | | |l'administration|l'administration | | | | | | | |correspondante | expeditrice | | | | | | | |відправляння | призначення | | | | | | | |адміністрації | адміністрації | | | | | | | |призначення | відправляння | | ----------+----------+----------+-----------+----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------+----------+----------+-----------+----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------| 14 | | | | kg | | DTS |DTS | |DTS | | | | | | | g | | СПЗ |СПЗ | |СПЗ | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 15 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 16 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 17 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 18 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 19 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 20 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 21 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 22 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 23 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 24 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 25 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 26 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 27 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 28 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 29 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 30 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 31 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 32 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 33 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 34 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 35 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 36 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 37 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 38 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 39 | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| 40 | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-----+----------+-----+-----------+-----------------| |A reporter au recto | | | | | | |Перенести на лицевий бік | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рис. 1 Зворотний бік посилкової карти CP 86
Administration expeditrice UKRAINE FEUILLE DE ROUTE-AVION CP 87 Адміністрація відправляння УКРАЇНА АВІАПОСИЛКОВА КАРТА
Bureau d'echange expediteur Kyiv-Pi-3 Colis-avion
Місце обміну відправляння Авіапосилки

Date du depart

Дата відправляння 05.01.2000
Depeche n

N депеші 3
---------------------------- |Sacs |Cais- |Autres|Total | |Мішки|Setter|Інші |Всього| | |Лотки | | | ---------------------------------------------------------------------------+-----+------+------+------+---------------------- Bureau d'echange de |Poids brut de la depeche|Nombre de recipients de | 2 | | | 2 |Nombre de colis de la| destination |Вага брутто депеші |la depeche | | | | |depeche | Місце обміну призначення| |Кількість ємностей депеші| | | | |Кількість посилок у | |kg | | | | | |депеші 5 | |кг 29,09 |-------------------------+-----+------+------+------+---------------------| Vienne 1150 | |Nombre de recipients a | | | | |Nombre de colis hors | | |renvoyer | 2 | | | 2 |recipients | | |Кількість ємностей, що | | | | |Кількість посилок | | |підлягають поверненню | | | | |без ємностей - | -------------------------------------------------+-------------------------+-----+------+------+------+---------------------| Ligne aerienne Un bulletin CN 44 |Nombre de recipients | | | | |N de la feuille de | Повітряна лінія est joint a la |vides | | | | |route (si plusieurs) | depeche |Кількість порожніх | | | | - |N посилкової карти | PS 485 ---- Бюлетень CN 44 |ємностей | | | | |(якщо їх декілька) | ---- додається до | | | | | | | депеші | | | | | | - | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inscription detaillee Поіменний запис
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N d'odire |N du colis|Bureau |Pays de |Poids |Valeur | Quotes-parts dues par |Frais dus pour le transport aerien|Observations | N з/п |N посилки |d'origine |destination|Вага |declaree | l'administration | par l'administration |Примітки | | |Місце |Країна | |Оголошена |Частка, яка підлягає оплаті | Витрати за авіаперевезення, що | | | |подання |призначення| |цінність | адміністрацією | підлягають оплаті адміністрацією | | | | | | | |----------------------------------|----------------------------------| | | | | | | |expeditrice a |correspondante a |expeditrice a |correspondante a | | | | | | | |l'administration|l'administration |l'administration|l'administration | | | | | | | |correspondante | expeditrice |correspondante | expeditrice | | | | | | | |відправляння | призначення |відправляння | призначення | | | | | | | |адміністрації | адміністрації |адміністрації | адміністрації | | | | | | | |призначення | відправляння |призначення | відправляння | | ----------+----------+----------+-----------+----------+-----------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------+----------+----------+-----------+----------+-----------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+-----------------| 1 | 1010 |Kyiv 1 |Autriche | kg | 900 | DTS | DTS | |DTS | |DTS СПЗ | |DTS | | SAC | | | | | g 2| | СПЗ | СПЗ | |СПЗ | | | |СПЗ | | 1501 | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| 2 | 143 |Tchop 2 |Autriche | 5 | 350 | 20 | | | | | | | | | V | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| 3 | 412 |Odessa 5 |Autriche | 4 | 700 | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| 4 | 505 |Vienne |Ukraine | 5 | 400 | 30 | | | 16 | 67 | | | | | 1222 Retour V | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| 5 | 1015 |Kyiv 1 |Autriche | 2 | 500 | | | | | | | | | | Servise | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------+-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| Total du recto | | | 16 | 67 | | | | | | Усього лицевий бік |-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| Report du verso | | | - | - | | | | | | Перенесення зворотного боку|-----+----------+-----+-----------+--------+-------+-----+-----------+-----------------| Totaux | | | 16 | 67 | | | | | | Разом | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ______________

Inscription globale (recapitulatif des colis pour le pays de
destination) Запис загальним рахунком (зведений список посилок для країни
призначення)
------------------------------------------------------------------------------------------ Nombre total de colis |Poids brut* |Observations | Загальна кількість посилок |Вага брутто* |Примітки | ---------------------------+-------------| | 4 |kg |------ Presence de colis contre remboursement | |кг 17,89 || | Наявність посилок з післяплатою | | |------ | -----------------------------------------------------------------------------------------
_________________

* Celui-ci peut inclure le poids des sacs de coirrier ou des
recipients de meme type, mais non celui des conteneurs maritimes
ou aeriens * Ця вага може включати вагу мішків з поштою або ємностей
такого самого типу, але не вагу морських або авіаконтейнерів
Bureau d'echange expediteur Bureau d'echange de destination
Місце обміну відправляння Місце обміну призначення
Date et signature Date et signature
Дата і підпис Дата і підпис
Khoma __________________________ _______________________________
Рис. 2 Зразок заповнення посилкової карти

CP 87 на посилки, що відправляються авіатранспортом
Inscription detaillee CP 87 (verso)
Поіменний запис CP 87 (зворотний бік)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N d'odire |N du colis|Bureau |Pays de |Poids |Valeur |Quotes-parts territiriales et |Frais dus pour le transport aerien|Observations | N з/п |N посилки |d'origine |destination|Вага |declaree |maritimes dues par l'administration| par l'administration |Примітки | | |Місце |Країна | |Оголошена |Наземні і морські частки, які під- | Витрати за авіаперевезення, що | | | |подання |призначення| |цінність |лягають оплаті адміністрацією | підлягають оплаті адміністрацією | | | | | | | |-----------------------------------+----------------------------------| | | | | | | |expeditrice a |correspondante a |expeditrice a |correspondante a | | | | | | | |l'administration|l'administration |l'administration|l'administration | | | | | | | |correspondante | expeditrice |correspondante | expeditrice | | | | | | | |відправляння | призначення |відправляння | призначення | | | | | | | |адміністрації | адміністрації |адміністрації | адміністрації | | | | | | | |призначення | відправляння |призначення | відправляння | | ----------+----------+----------+-----------+----------+-----------+----------------+------------------+----------------+-----------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------+----------+----------+-----------+----------+-----------+----------------+------------------+----------------+-----------------+-------------| 14 | | | |kg | | DTS | DTS | |DTS | | DTS | |DTS | | | | | | |g | | СПЗ | СПЗ | |СПЗ | | СПЗ | |СПЗ | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+-----------+----+-----+-----------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-----+----------+-----+------------+--------+-------+-----+-----------+-------------| |A reporter au recto | | | | | | | | | | |Перенести на лицевий бік | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рис. 2 Зворотний бік посилкової карти CP 87
15. Посилки відправляються у мішках, які пломбуються
металевими (пластмасовими) пломбами або закриваються із
застосуванням спеціальних пристроїв, що зачиняються. Посилки з оголошеною цінністю, а також посилки з посильним і
посилки з післяплатою (якщо це виправдано їхньою кількістю)
повинні пересилатись в окремих мішках. Маса мішків не повинна перевищувати 32 кг. Громіздкі, крихкі посилки або ті посилки, характер яких цього
вимагає, можуть пересилатися не запакованими в ємність. Для
визначення депеші, до якої вони належать, на такі посилки повинен
наклеюватися ярлик CP 83 або CP 84. Ярлики посилок з оголошеною
цінністю, що пересилаються не запакованими у ємність, повинні бути
позначені літерою "V". Проте посилки, що направляються морським
шляхом, за винятком громіздких посилок, повинні пересилатися в
ємностях. За домовленістю також дозволяється відправляти посилки не
запакованими в ємність до сусідніх країн. 16. Супровідні документи до посилок (якщо немає іншої
домовленості) і посилкові карти CP 86, CP 87 запаковуються у
постпакети і вкладаються в один з мішків депеші. Якщо в депешу
включені посилки з оголошеною цінністю або посилки з посильним, то
вони вкладаються в мішок з такими посилками. Якщо в депеші
пересилаються посилки з оголошеною цінністю, то посилкова карта
вкладається в конверт рожевого кольору. Мішок, у який укладається
письмова карта, називається головним, на мішковому ярлику цього
мішка проставляється літера "F". На прохання країни призначення бланки супровідних адрес CP 71
можуть долучатися до оболонки кожної посилки. За домовленістю між країнами копії посилкових карт можуть
пересилатися до країн призначення авіатранспортом у службових
листах. 17. До кожного мішка з посилками, що пересилаються наземним
транспортом, прикріплюється ярлик CP 83 жовто-червоного кольору
розміром 148 х 74 мм (рис. 3), на якому зазначаються найменування
ММПО, що склало депешу, номер депеші, дата відправляння, номер
мішка або ємності, кількість посилок, найменування зарубіжного
ММПО, країна призначення і ПМПО, через який належить відправити
депешу.
------------------------------------------------------------------ Postes |COLIS POSTAUX | CP 83 | Пошта |Поштові посилки | | |De | | |із Tchop PI-3 | | |-----------------------| | |Depeche n | pour | |N депеші 5 | в Praha 120 | |Date d'expedition | (Tcheque) | |Дата відправляння | | |05.01.2000 | | |-----------------------| | |Recipient n | | |N ємності 1234 | | |-----------------------+--------------------------------| |Nombre de colis | Via | |Кількість посилок 3 | Через | |-----------------------+--------------------------------| |Poids du sac (kg) | Paquebot | |Вага мішка (кг) 26,5 | Судно | | |--------------------------------| | | Port de debarquement | | | Порт розвантаження | -----------------------------------------------------------------
Рис. 3 Зразок заповнення ярлика CP 83, що

прикріплюється до мішка з посилками, які

відправляються наземним транспортом
До мішка з посилками, що відправляються авіатранспортом,
прикріплюється ярлик CP 84 (рис. 4), на якому зазначаються
найменування місця обміну, що склало депешу, номер депеші, дата
відправляння, номер мішка, кількість посилок, маса, найменування
зарубіжної ММПО, країна призначення, номер рейсу, аеропорт
вивантаження, а в необхідних випадках - аеропорт перевантаження.
Крім того, у верхній частині ярлика зазначається відмітка "Par
avion" ("Авіа").
-------------------------------------------------------------------------- COLIS POSTAUX | Par avion CP 84 | Поштові посилки | Авіа (ancien 24) | de | (попередній 24) | із Kyiv PI-3 | | ---------------------| | Depeche n | pour | N депеші 2 | в Praha 120 | ---------------------| | Date d'expedition | (Tcheque) | Дата відправляння | | ---------------------| | 03.01.2000 | | Recipient n | | N ємності 1501 | | ---------------------+--------------------------------------------------| Nombre de colis | Ligne n | Кількість посилок 3 | N рейсу 6U 331 | ---------------------+--------------------------------------------------| Poids du sac (kg) |Aeroport de transbordement|Aeroport de dechagement| Вага мішка (кг) |Аеропорт перевантаження |Аеропорт розвантаження | 19,2 | | Praha | -------------------------------------------------------------------------
Рис.4 Зразок заповнення ярлика CP 84, що

прикріплюється до мішка з посилками, які

відправляються авіатранспортом
До мішка з посилками, що відправляються S.A.L.,
прикріплюється ярлик CP 85 (рис. 5), який заповнюється у порядку,
передбаченому для ярлика CP 84, лише з різницею, що у верхній
частині ярлика CP 85 зазначається "S.A.L. наземна, авіашляхом".
-------------------------------------------------------------------------- COLIS POSTAUX | S.A.L. CP 85 | Поштові посилки | surface par avion | de | Наземна авіашляхом | із Kyiv PI-3 | | --------------------| | Depeche n | pour | N депеші 9 | в Praha 120 | --------------------| | Date d'expedition | (Tcheque) | Дата відправляння | | 11.01.2000 | | --------------------| | Recipient n | | N ємності 2108 | | --------------------+---------------------------------------------------| Nombre de colis | Ligne n | Кількість посилок 4 | N рейсу PS 616 | --------------------+---------------------------------------------------| Poids du sac (kg) |Aeroport de transbordement|Aeroport de dechagement | Вага мішка (кг) |Аеропорт перевантаження |Аеропорт розвантаження | 21,8 | | | -------------------------------------------------------------------------
Рис.5 Зразок заповнення ярлика CP 85, що

прикріплюється до мішка з посилками, які

відправляються S.A.L.
18. На мішковому ярлику проставляються літера "V" у разі
пересилання в мішку посилок з оголошеною цінністю, відмітка
"Expres" ("З посильним"), якщо пересилаються посилки такої
категорії. Якщо мішок складається тільки з посилок з післяплатою,
то на мішковому ярлику проставляється відмітка "Remb."
("Післяплата"). 19. При пересиланні наземних депеш транзитом через інші
країни для кожної з них складається особлива посилкова карта CP 88
(рис. 6) із заповненням даних, передбачених у контексті цього
бланка. 20. Депеші з посилками, що пересилаються наземним
транспортом, відправляються за накладною CN 37, яка складається в
чотирьох примірниках. У накладній зазначаються всі необхідні дані,
передбачені в контексті цього бланка. На двох примірниках накладної CN 37 проставляються відтиски
штампа митниці "Під митним контролем" (рис. 7). Накладні CN 37 направляються до ПМПО в трьох примірниках, з
яких два примірники - з відтиском штампа митниці "Під митним
контролем". 21. Міжнародна посилкова пошта і накладні CN 37 передаються у
поштові вагони за накладною ф. 16, що адресується відповідному
ПМПО України. Накладна CN 37 приписується до накладної ф. 16 як
окрема річ, із зазначенням кількості примірників літерами та
цифрами в підсумковій рубриці "Найменування поштових відправлень
та речей". Якщо посилки відправляються не запакованими у поштову
ємність, то постпакети із супровідними документами приписуються до
загальної накладної ф.16 після запису посилок. 22. Якщо депеші з посилками з ММПО України відправляються
прямими поїздами безпосередньо до зарубіжного ПМПО, то під час
митного оформлення на двох примірниках накладних CN 37 посадова
особа митниці проставляє відтиски штампа "Під митним контролем" та
особистої номерної печатки, що свідчить про дозвіл на випуск пошти
за кордон. 23. Авіадепеші з посилками відправляються за накладними CN 38
(рис. 8), а депеші S.A.L. - за накладними CN 41, що складаються у
п'яти примірниках. Під час митного оформлення авіадепеш та депеші S.A.L. на
другому та третьому примірниках накладних CN 38 або CN 41 посадова
особа митниці проставляє відтиски штампа "Під митним контролем" та
особистої номерної печатки, що свідчить про дозвіл на випуск пошти
за кордон.
Обробка посилок, що надходять з-за кордону
24. До ММПО України одержані з-за кордону посилки, що
пересилаються наземним транспортом, надходять із ПМПО України за
накладними ф. 16 і накладними CN 37, а посилки, що пересилаються
авіатранспортом і шляхом S.A.L., - за накладними ф. 16 і
накладними CN 38 та CN 41. На копіях накладних CN 37, CN 38 і CN 41 повинен бути відтиск
штампа "Під митним контролем" митниці ПМПО України (прикордонної
митниці). Якщо ММПО виконує функції ПМПО України, то дозвіл на ввезення
пошти оформляє посадова особа митниці ММПО шляхом проставлення на
накладних CN 37, CN 38 і CN 41 відтиску штампа "Під митним
контролем".
Administration expeditrice UKRAINE FEUILLE DE ROUTE SPECIALE CP 88 Адміністрація відправляння УКРАЇНА ОСОБЛИВА ПОСИЛКОВА КАРТА
Bureau d'echange expediteur Bonification des quotes-parts Місце обміну відправляння Tchop PI-3 dues pour le transit de colis
Відрахування належних часток за транзитні посилки
Date

Дата N
--------------------------------------------------------------------------------------------- Bureau d'echange intermediaire |Date du depart I Depeche n | Проміжне місце обміну Budapest 1005 |Дата відправляння N депеші 3 | |03.02.2000 | |----------------------------------------------| |Train n/Nom du paquebot | |N поїзда/Назва судна | --------------------------------------------+----------------------------------------------| Administration de transit |Parcours suivi par la depeche | Транзитна адміністрація Hongrie |Дільниці проходження депеші | --------------------------------------------+----------------------------------------------| Transit territorial Transit maritime |Bureau de destination de la depeche | ----Наземний транзит ----- Морський транзит | Місце призначення депеші 11003 Beograd 31 | |X | | | | | ---- ----- | | --------------------------------------------+----------------------------------------------| Nombre total de colis |Poids brut* |Observations | Загальна кількість посилок|Вага брутто* |Примітки | --------------------------+-----------------| | 15 | kg | | | кг 65 | | --------------------------------------------+----------------------------------------------| Nature des colis | Nombre de recipients |Nombre de colis en |Nombre de colis hors | Категорія посилок | Число ємностей |recipients |recipients | | |Число посилок у ємностях|Число посилок без | | | |ємностей | ------------------+-------------------------+------------------------+---------------------| Colis sans valeur | | | | declaree | 3 | 12 | | Посилки без | | | | оголошеної | | | | цінності | | | | |-------------------------+------------------------+---------------------| Colis avec valeur | | | | declaree | | | | Посилки з | | | | оголошеною | 1 | 3 | | цінністю | | | | ------------------+-------------------------+------------------------+---------------------| Totaux | | | | Разом | 4 | 15 | | --------------------------------------------------------------------------------------------
Bureau d'echange expediteur Bureau d'echange intermediaire
Місце обміну відправляння Проміжне місце обміну
Signature de l'agent Signature de l'agent
Підпис службовця Підпис службовця
Choma ___________________________ _____________________________
______________________

* Celui-ci peut inclure le poids des sacs de couirrier ou des
recipients de meme type, mais non celui des conteneurs maritimes
ou aeriens * Ця вага може включати вагу мішків з поштою або ємностей
такого самого типу, але не вагу морських або авіаконтейнерів
Рис. 6 Зразок заповнення особливої посилкової карти CP 88 на посилки, що пересилаються закритим транзитом
Administration des postes d'origine UKRAINE Bordereau de livraison CN 37 Поштова адміністрація подання УКРАЇНА Накладна здачі
Bureau d'echange d'origine du bordereau Kyiv-Pi-3 Depeches par voie de surface Установа обміну подання накладної Наземні депеші
Bureau de destination du bordereau Leipzig IFS Date N de serie Установа призначення накладної Дата 05.01.2000 N серії
----- Pat train | X | Поїздом |---| Par paguebot | | Судном |---| | | -----
--------------------------------------------------------------------------------------- ----Prioritaire ----Non prioritaire I Date du depart I Heure | ----Пріоритетне ----Непріоритетне Дата відправляння Час | 05.01.2000 | Train n I Voie d'acheminement | N поїзда Шлях направлення відправлення | -------------------------------------------------------------------------------------| Nom du paquebot I Port de debarguement I Compagnie | Назва судна Порт вивантаження Компанія | -------------------------------------------------------------------------------------| En cas d'utilisation de conteneur I N du conteneur I N du scelle | На випадок використання контейнера N контейнера N печатки | -------------------------------------------------------------------------------------- Inscription
Дані, що вимагаються
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depeche n |Bureau |Bureau de |Nombre de |Poids brut des sacs, etc |Observations | N депеші |d'origine|destination|Кількість |Вага брутто мішків і т.п. |Примітки | |Місце |Місце |--------------------------------------+------------------------------| | |подання |призначення|recipients |recipients CP|pochees de |Poste aux |CP |Recipients | | | | |poste aux |et colis hors|sacs vides**|lettres | |vides | | | | |lettres* |recipient* |ємностей з |Письмова | |Порожні | | | | |ємностей з |ємностей CP |порожніми |кореспон- | |ємності | | | | |письмовою |і посилок без|мішками** |денція | | | | | | |корес- |ємностей* | | | | | | | | |понденцією*| | | | | | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| | | | | | |kg*** |kg*** | kg*** | | | | | | | |кг*** |кг*** | кг*** | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| 3 |Kyiv PI-3|Leipzig IFS| | 3 | | | 65,5 | | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| --------------------------------------------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ---------|Відтиск штампа "Під |---------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ---------|митним контролем" |---------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ---------|підрозділу митниці |---------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| --------------------------------------------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| --------------------------------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| Totaux | | | | | | | | Разом | | 3 | | | 65,5 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________________

* Le nombre des sacs M et/ou des colis hors recipient doit
etre signale dans la colonne "Observstions" * Кількість мішків М і/або посилок без ємності повинна
зазначатися в графі "Примітки" ** Y compris autres recipients vides en retour ** Ураховуючи інші порожні ємності, що повертаються *** Kg avec une decimale *** Кг з десятими частками
Bureau d'echange expediteur L'agent du transporteur Bureau d'echange de destination Місце обміну відправляння Службовець транспортної компанії Місце обміну призначення Signature Date et signature Date et signature Підпис Дата і підпис Дата і підпис
Boyko __________________________ ________________________________ ____________________________
Рис. 7 Зразок заповнення накладної CN 37

на відправляння із ММПО наземним шляхом

депеш з посилками
Administration des postes d'origine UKRAINE Bordereau de livraison CN 38 Поштова адміністрація подання УКРАЇНА Накладна здачі
Bureau d'echange d'origine du bordereau Kyiv-Pi-3 Depeches par voie de surface Установа обміну подання накладної Авіадепеші
Bureau de destination du bordereau Vienne 1150 Date N de serie Установа призначення накладної Дата 06.01.2000 N серії

------Prioruaire ------Par avion | |Пріоритетна | X |Авіа ---------------------------------------+----------------------------------------- Ligne n |Date du depart I Heure | N рейсу PS 845 |Дата відправляння 05.01.2000 Час 13.40| --------------------------------------------------------------------------------| Aeroport de transbordement direct I Aeroport de dechargement | Аеропорт прямого перевантаження Аеропорт вивантаження Vienne | --------------------------------------------------------------------------------| En cas d'utilisation de conteneur | У разі використання контейнера | N du conteneur N du scelle N du conteneur N du scelle | N контейнера N печатки N контейнера N печатки | --------------------------------------------------------------------------------| N du conteneur N du scelle N du conteneur N du scelle | N контейнера N печатки N контейнера N печатки | --------------------------------------------------------------------------------- Inscription
Запис
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Depeche n |Bureau |Bureau de |Nombre de |Poids brut des sacs, etc |Observations | N депеші |d'origine|destination|Кількість |Вага брутто мішків і т.п. |(y compris le | |Місце |Місце |--------------------------------------+------------------------------|nombre des | |подання |призначення|recipients |recipients CP|recipients |poste aux |CP |ENS |sacs M et/ou | | | |poste aux |et colis hors|EMS |lettres | |МПП |des colis hors | | | |lettres |recipient |ємностей |Письмова | | |recipient) | | | |ємностей з |ємностей CP |МПП |кореспон- | | |Примітки | | | |письмовою |і посилок без| |денція | | |(ураховуючи | | | |корес- |ємностей | | | | |кількість | | | |понденцією | | | | | |мішків М | | | | | | | | | |і/або посилок | | | | | | | | | |без ємності) | | | | | | | | | | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| | | | | | |kg* |kg* | kg* | | | | | | | |кг* |кг* | кг* | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| 3 |Kyiv PI-3|Vienne 1150| | 2 | | | 20,85 | | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| --------------------------------------------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ---------|Відтиск штампа "Під |---------+-------------+-------------------------------------------+---------------| ---------|митним контролем" |---------+-------------+----------| Відтиск особистої |--------+---------------| ---------|підрозділу митниці |---------+-------------+----------| номерної печатки |--------+---------------| --------------------------------------------+-------------+----------| інспектора митниці |--------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------------------------------------------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| --------------------------------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| Totaux | | | | | | | | Разом | | 2 | | | 20,85 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____________________

* Kg avec une decimale

* Кг з десятими частками
Bureau d'echange expediteur L'agent du transporteur Bureau d'echange de destination Місце обміну відправляння Службовець транспортної компанії Місце обміну призначення Signature Date et signature Date et signature Підпис Дата і підпис Дата і підпис
Khoma __________________________ ________________________________ ____________________________
Рис. 8 Зразок заповнення накладної CN 38 на депеші, що

відправляються повітряними суднами
25. Одержані депеші з посилками поіменно звіряються із
записами в накладних CN 37, CN 38 та CN 41. Водночас перевіряється
зовнішній стан мішків і посилок, їх маса, цілість перев'язу,
пломб, печаток. 26. У ММПО здійснюється контроль за надходженням депеш у
порядку їх відправляння із зарубіжного ММПО, особливо з посилками
з оголошеною цінністю. Для цього на робочому місці розкриття
мішків ведеться журнал обліку депеш за кожним зарубіжним ММПО,
окремо за депешами, що пересилаються наземним і авіатранспортом. 27. При обробленні вхідних депеш з посилками дотримується
послідовність їх розкриття. Насамперед розкриваються депеші, що
надійшли авіатранспортом: спочатку головний мішок (з літерою "F")
з укладенням супровідних документів, а потім інші мішки. При
розкритті кожного мішка звіряються бланки супровідних адрес CP 71
із записами в посилкових картах, перевіряється маса посилок і
правильність відрахувань за посилковими картами CP 86 і CP 87 на
користь України. 28. Кожній посилці присвоюється валовий номер (нумерація
ведеться протягом календарного року в спеціальному журналі обліку
(рис. 9). Валовий номер зазначається в спеціальному ярлику (рис.
10), що наклеюється на оболонку посилки. Цей номер зазначається
також на супровідній адресі CP 71 (рис. 11).
----------------------------------------------------------------------------------- Дата |Номер |Валовий|Кількість|Дата |Дата |Дата |Примітки | привласнення|переліку|номер | |передачі |одержання|передачі | | валового | | | |на |після |на обробку | | номера | | | |перевірку|перевірки| | | ------------+--------+-------+---------+---------+---------+-----------+---------| ------------+--------+-------+---------+---------+---------+-----------+---------| ----------------------------------------------------------------------------------
Рис. 9 Зразок журналу обліку валових номерів на вхідні посилки ----------------------------------------- |ММПО _________________________ | |Вал. N _________________________ | |Маса після огляду ________ кг _____ г | | Підпис | -----------------------------------------
Рис. 10. Зразок ярлика з валовим номером, що наклеюється

на посилку, яка надійшла з-за кордону
29. Для подання на митний контроль посилки приписуються до
накладної ф.16, яка складається у двох примірниках із зазначенням
номерів місць приймання, суми оголошеної цінності, якщо посилка з
оголошеною цінністю, найменування країни приймання і об'єкта
поштового зв'язку місця призначення, та пред'являються посадовій
особі митниці разом з митними деклараціями CN 23 та супровідними
адресами. Митний контроль посилок здійснюється з використанням
технічних засобів контролю. На накладній ф.16, до якої були
приписані посилки, посадова особа митниці в разі їх пропуску через
митний кордон України проставляє відтиск штампа "Без сплати
митниці платежів".
(Administration des postes) France BULLETIN D'EXPEDITION CP 71 (Поштова адміністрація) СУПРОВІДНА АДРЕСА
N (s) du/des colis (code a barres, s'il existe)

N (номери) посилки(-ок) (можливий штриховий код) 154/2001
--------------------------------------------------------------------------- De |Nom et adresse de l'expediteur I Reference de l'expediteur | |Прізвище та адреса відправника (si elle existe) | | Filip Dipo Посилання відправника | | 5 rue martineau (якщо воно є) | | Paris France | ---+---------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------- A |Nom et adresse du destinataire, y compris le pays de destination |Valeur declaree - en lettres I en chiffres | |Прізвище та адреса одержувача, включаючи країну призначення |Оголошена цінність - літерами цифрами | |Krilenko I.P. |-------------------------------------------------------------------| |app.3, 32 Kreschatik |Montant du remboursement - en lettres I en chiffres | |Kyiv Ukraine |Сума відшкодування-літерами цифрами | | |-------------------------------------------------------------------| | |Compte courant postal n, centre de cheques | | |N поточного поштового рахунку, центр чеків | ---+---------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------| |Timbre de la douane |Bureau d'echange |(Apposer les etiquettes officielles, le cas echeant) | |Штемпель митниці |Місце обміну |(Приклеїти офіційні ярлики, при потребі) | | | | | | |Kyiv PI-3 | | |---------------------| |-------------------------------------------------------------------| |Droit de douane | |Nombre de I colis I certificats et factures |Bureau d'origine/ | | Митний збір | |Кількість посилок підтверджень і рахунків |Date de depot | | | | 1 |Установа | |---------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------|подання/дата | |Categorie de colis |Valeur declaree en DTS |подання | |Категорія посилки Valeur declaree |Оголошена цінність у СПЗ 100 |Paris | | | |03.05.2000 | |---------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------| |Instructions de l'expediteur en cas de non-livraison |Poids brut total |Taxes | |Інструкція відправника на випадок невидачі |du(des) colis |Тарифи | | ------- ----- |Загальна вага брутто | | | |Jours | X |Renvoyer immediatement |посилки (посилок) 4 | | | |Днів -----a l'expediteur |-------------------------------------------------------------------| | Повернути відразу відправнику |Declaration du destinataire|J'ai recu le colis decrit sur ce | | |Розписка адресата |bulletin | |-----Renvoyer -----Traiter comme abandonne | |Я отримав посилку, опис якої подається | || |a l'expediteur apres | |Розглядати як відправлення, | |в цій супровідній адресі | |-----Повернути відправнику -----від якого відмовився |-------------------------------------------------------------------| | після відправник |Je certifie que cet envoi ne contient aucun objet dangereux | | |interdit par la reglementation postate. J'accepte aussi de | |-----Reexpedier au |payer les frais decoulant de l'execution des instructions | || |destinataire Renvoyer/ -----par voie de -----par |donnees ci-contre en cas de non-livraison. | |-----a l'adresse ci-dessous Reexpedier | |surface/S.A.L.| |avion |Підтверджую, що це відправлення не містить ніяких небезпечних | | Дослати одержувачу Повернути/ -----наземним -----авіа |предметів, що заборонені поштовою регламентацією. Зобов'язуюсь | | за адресою нижче дослати шляхом/S.A.L. |сплатити всі витрати, пов'язані з виконанням інструкцій, | | Adresse |поданих поряд, у випадку невидачі. | | Адреса |________________________________________ | | |Date et signature de l'expediteur | | |Дата і підпис відправника | | | | | | -------------------------------------- | | | | При видачі одержати з адресата: | | | | |16-46 - мито | | | | | - акцизний збір | | | | |19-77 - ПДВ | | | | |22-59 - тариф за пред'явлення для | | | | | митного огляду | | | | |4, 51 - ПДВ на тариф | | | | |__________ | | | | |63-33 разом | | | | | Оператор Петренко (підпис) | | | | -------------------------------------- | | | -------------------------------------- | | | |Київська регіональна митниця | | | | |Підлягає видачі адресату після | | | | |сплати платежів, нарахованих | | | | |митницею | | | | |Дата 14.03.2000 | | | | -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рис. 11 Зразок оформлення бланка супровідної адреси CP 71 до

посилки
У разі потреби здійснення митного огляду з розпакуванням
посилок вони на підставі супровідних адрес приписуються до
переліків (рис.12), які складаються у двох примірниках окремо: на авіапосилки; на дефектні посилки; на посилки, що надходять за адресами юридичних осіб; на посилки, адресовані посольствам, консульствам,
торгпредставництвам і місіям, які акредитовані в Україні; на посилки, що відправляються до виробничих підрозділів
філіалів підприємства поштового зв'язку місця призначення.
--------------------------------------------------------------------- Державний комітет Лицевий бік | зв'язку та інформатизації України | 10 січня 2000 р. N 112 | | Перелік | посилок, що пред'являються митниці для огляду | | Валові N 2002-2004 - 3 пос. | Оглядали: 11.01.2000 | Посадова особа митниці Савенко | Оператори ММПО Гайдай | Ляшко | Приписав: Хоменко | Перевірив Вітренко | -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ Зворотний бік | -----------------------------------------------------------------------| N порядковий|Місце |Куди і кому|Маса |Сума |Сума митних|Для | (валовий) |подання і|адресовано | |оголошеної|платежів, |відмі- | з початку |N посилки| | |цінності |нарахованих|ток | року | | | |в СПЗ |митницею | | ------------+---------+-----------+-----+----------+-----------+-------| 10/2002 |Франція |Київ |3.100| 100 | | | |Орлі |Бойко А.С. | | | | | |282 | | | | | | ------------+---------+-----------+-----+----------+-----------+-------| 420/2003 |ФРН |Одеса |5.400| б/ц | | | |Берлін |Баско О.П. | | | | | |103 |5.400 | | | | | | |б/ц | | | | | ------------+---------+-----------+-----+----------+-----------+-------| 85/2004 |Польща |Львів |9.900| б/ц | | | |Краків |Грицай Н.А | | | | | |82 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Рис. 12. Зразок переліку вхідних посилок,

що пред'являються митниці для контролю
30. Разом з переліком, супровідними адресами і митними
деклараціями посилки передаються для митного контролю під розписку
працівника ММПО у накладній ф. 16. 31. Посилки, записані до переліку, оглядаються на робочому
місці оглядовою комісією в складі трьох осіб - одного працівника
митниці та двох працівників ММПО. У переліку працівник ММПО зазначає склад оглядової комісії та
дату проведення митного контролю. Насамперед оглядаються дефектні посилки і авіапосилки з
урахуванням вимог Положення про митний контроль і митне оформлення
міжнародних поштових відправлень ( z0791-99 ) щодо термінів їх
обробки та митного оформлення. 32. Перед розпакуванням кожної посилки для митного огляду її
дані, у тому числі маса, звіряються з даними, зазначеними в
супровідній адресі, та записом у переліку. Під час огляду
звіряється вкладення посилки із записом у митній декларації CN 23. 33. Якщо вкладення посилки зазначене в митній декларації CN
23 загальним рахунком або нерозбірливо, то під час митного огляду
працівник ММПО складає акт ф.51 у трьох примірниках, який
підписується членами оглядової комісії. В акті ф.51 наводиться
поіменний перелік предметів. Один примірник акта ф.51
направляється разом з посилкою для вручення адресату, другий -
долучається до документів ММПО, третій - передається митниці. 34. Після завершення митного контролю посадова особа митниці
в переліках проти кожного запису та на супровідних адресах CP 71
проставляє в залежності від прийнятого рішення: для фізичних осіб - відтиск штампів "Підлягає видачі адресату
після сплати платежів, нарахованих митницею" або "Без сплати
митниці платежів "; для юридичних осіб - відтиск особистої номерної печатки
(випуск дозволено) або штампа "Під митним контролем". Один
примірник переліку та митних декларацій CN 23 передаються митниці. 35. На посилку, на вкладення якої митницею нараховані
платежі, посадова особа митниці складає оглядовий розпис (рис. 13)
у трьох примірниках. Перший примірник оглядового розпису залишається у митниці,
другий примірник направляється разом з посилкою для вручення
адресату, третій - передається до відділу бухгалтерської
звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з бюджетом
митниці.
Державна митна Інформація до відома адресата: | | М15 служба України у МПВ фізичних осіб пропускається | | пересилання предметів, як правило, | | Митниця для особистих потреб одержувача | |Р/р N ______________ | | _______ 199__ р. Оглядовий розпис N ____ | |"__" ____________ р. Назва митниці __________________ | | Вид МПВ __________ Валовий N ___ | |Адреса одержувача: Прізвище адресата ______________ | |_____________________________ Адреса одержувача ______________ | |_____________________________ ________________________________ | |_____________________________ Країна відправлення | | | | Митні платежі | |--------------------------- | ||Вид |Грн. Коп. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Лінія ||платежу | | N |Найменування |Кількість|Код за| Митні платежі | |відрізу||--------------+----------| з/п|предметів, їх | |ТНЗЕД |------------------------------------------------------------------------------------| | ||Митні збори | | |відмітні | | | Митні збори | Мито | Ацизний збір | ПДВ | Усього | | ||--------------+----------| |ознаки та ціна| | |----------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | ||Мито | | | | | |Ставка| Сума |Ставка| Сума |Ставка| Сума |Ставка| Сума |Ставка| Сума | | ||--------------+----------| | | | | |---------| |---------| |---------| |---------| |---------| | ||Акцизний збір | | | | | | |грн.|коп.| |грн.|коп.| |грн.|коп.| |грн.|коп.| |грн.|коп.| | ||--------------+----------| ---+--------------+---------+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----| | ||ПДВ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||--------------+----------| | ||Усього | | | |--------------------------- | | | | Сума словами: | |_____________________ | |_____________________ | |_____________________ | |МПВ підлягає видачі | |адресату після стягнення | |суми митних платежів | | | |Інспектор митниці | |_____________________
Митні платежі нарахував
інспектор (підпис розбірливо)
Рис.13 Зразок оглядового розпису
36. Після митного контролю предмети ретельно запаковуються
працівниками ММПО у ту саму оболонку, посилка перев'язується. Маса
після огляду зазначається на ярлику з валовим номером у графі
"Маса після огляду" і засвідчується підписами двох працівників
ММПО, які брали участь у митному огляді посилки. У разі здійснення митного контролю з використанням технічних
засобів контролю маса на ярлику з валовим номером не зазначається. 37. На супровідній адресі CP 71 до посилки, на вкладення якої
митницею нараховані платежі, працівник ММПО проставляє відтиск
штампа, у якому зазначаються окремо суми платежів за кожним видом
(мито, ПДВ, акцизний збір, митний збір), нарахованих митницею, а
також плати за пред'явлення посилки для митного контролю, які
необхідно стягнути з адресата при видачі посилки. На суму платежів, нарахованих митницею, працівник ММПО
складає на кожний вид платежу поштові перекази ф.113 (рис. 14), що
прикріплюються до супровідної адреси. На талоні переказу
зазначаються, за який вид поштового відправлення нараховані митні
платежі, сума, найменування митниці та номер рахунку, дата
подання, адреса та найменування одержувача. 38. Кожна посилка ретельно запаковується в ту саму оболонку і
відправляється до об'єкта поштового зв'язку місця призначення в
окремому мішку. Перед запакуванням у мішки посилки попередньо приписуються до
накладних ф. 16 із зазначенням номерів (приймання через дріб
валового), країни приймання, виду посилки (посилка, що підлягає
видачі адресату після сплати платежів, нарахованих митницею, або
така, що підлягає видачі адресату без сплати митниці платежів).
Якщо при здійсненні митного контролю на вкладення посилки
нараховані митні платежі, то в накладній також зазначаються суми
цих платежів і сума плати за пред'явлення посилки для митного
контролю. Разом з посилкою і внутрішньою накладною ф. 16 у мішок
вкладаються супровідна адреса, митна декларація, оглядовий розпис,
бланки переказів ф. 113. Мішки закриваються у порядку,
установленому для страхових мішків. Потім мішки приписуються до
накладної ф. 16 і передаються під розписку на копії цієї накладної
для відправляння за призначенням. До мішка прикріплюється бирка з комбінованим ярликом, який
складається з ярлика ф. 17 та адресного ярлика. На ярлику ф.17
зазначаються "З міжнародною посилкою", найменування об'єкта
поштового зв'язку місця призначення, ММПО України, маса і номер
мішка та проставляється відтиск календарного штемпеля. Якщо
посилка з крихким вкладенням (за наявності на посилці ярлика
"Colis fragile" ("Крихка посилка") зарубіжної поштової служби та
відповідної відмітки в письмовій карті), то на ярлик ф.17
додатково наклеюється ярлик "Обережно". Ярлик підписується двома
працівниками ММПО, які закривали мішок. На адресному ярлику
зазначаються вид посилки, країна приймання посилки, номер
приймання і валовий номер (через дріб), а при потребі сума
платежів, нарахованих митницею, і плата за пред'явлення посилки
для митного контролю, докладна адреса і найменування одержувача. 39. Посилки, адресовані юридичним особам, митне оформлення
яких не завершене (з відтиском штампа "Під митним контролем" на
оболонці та в накладній ф.16) обробляються у порядку, викладеному
в розділі VIII цих Правил.
------------------------------------------------------------------------------------ Державний комітет зв'язку Ф113 | та інформатизації України | | N ___________________ | (за реєстром ф.11_ | Приймання | N ___________________ | (за реєстром ф.10) | | _____________________ | (шифр та підпис) | | Простий переказ | післяплати | на _ 50 __ грн. _ 00 _ коп. | | ------------------------------------------------------------------------------- | |Найменування місця приймання, Відтиск календ. шт. N за ф.5 Сума, вид послуги,| | |відтиск контрольно-гербової місця приймання підпис працівника | | |печатки зв'язку | | ------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | |__________________________________________________ __________ | | |__________________________________________________ __________ | | |__________________________________________________ __________ | | | п'ятдесят грн. 00 коп. | | |__________________________________________________ __________ | | | | | |__________________________________________________ | | |__________________________________________________ | | |__________________________________________________ | | |__________________________________________________ | | | (гривні літерами, копійки цифрами) | | | | | |Прізвище, ім'я та по батькові | | |та адреса одержувача __________________________________________ | | |_______________________________________________________________ | | | (найменування митниці) | | |_______________________________________________________________ | | | (номер рахунку) | | |_______________________________________________________________ | | ------------------------------------------------------------------- | | --------------------------------------------------- | | посилку | | |Висилається післяплата на ---------------------- | Відправлення видав | | (вид відправлення) | __________________ | | 122133 Канада | (підпис оператора) | |N ----------------- Місце подання ----------- | ------- | | (за зошитом ф. 1) | | |(відтиск календ. | |Дата приймання 05.01.99 | -------шт. місця видачі | |Прізвище, ім'я та по батькові | поштового | |відправника Стеценко А.В. | відправлення) | |вул. Хрещатик 22, кв.2, Київ 1, 01001 | | --------------------------------------------------- | Лінія відрізу | | ----------------------------------------------------------------------- | | Державний комітет зв'язку та інформатизації України | | | Повідомлення N __________________ | | | (за реєстром 11) | | | | | | про поштовий переказ післяплати N __________ | | | (за ф.5) | | | на __ 50 ____ грн. __ 00 ___ коп. | | | | | |Прізвище, ім'я та по батькові | | |та адреса одержувача _____________________________________________ | | |__________________________________________________________________ | | | (номер рахунку) | | |__________________________________________________________________ | | | (найменування митниці) | | |__________________________ з ______ до перерва з _____ до ________ | | | (куди з'явитися за одержанням та в який час) | | | | | | Обведене жирною лінією заповнює відправник | | | Виправлення не допускаються | | ----------------------------------------------------------------------- | -----------------------------------------------------------------------------------
Рис. 14 Зразок заповнення поштового переказу ф.113
IV. Письмова кореспонденція
Обробка письмової кореспонденції, що відправляється

за кордон наземним транспортом
40. Вихідні прості та рекомендовані листи, поштові картки
надходять до ММПО через обласні центри України та центр Автономної
Республіки Крим. Бандеролі, мішки "М", дрібні пакети, відправлення з
оголошеною цінністю надходять до ММПО згідно з планами направлення
пошти. 41. Міжнародна пошта, що надходить до ММПО, передається на
відповідні робочі місця (цехи, дільниці) під розписку в накладних
ф.16, реєстрах ф.11 з поіменною перевіркою. 42. На робочому місці розкриття міжнародної пошти в першу
чергу обробляються мішки (постпакети) з авіакореспонденцією та
відправленнями міжнародної комерційної кореспонденції з відповіддю
(далі - МККВ), а потім - з іншою поштою. Водночас перевіряється правильність направлення постпакетів
та їх приписки до реєстрів ф.11. 43. Розкриваючи постпакети, працівник ММПО перевіряє
правильність направлення та оформлення листів, поштових карток і
бандеролей, написання адрес, чіткість відтисків календарних
штемпелів, ярликів "Expres", "Avis de reception", "Par avion",
"Recommande", CN 04, а також вибірково повноту стягнення плати за
їх пересилання. Неоплачені або не повністю оплачені прості листи та поштові
картки відправляються за призначенням. Об'єкту поштового зв'язку
місця приймання (оформлення) зазначеного поштового відправлення
встановленим порядком направляється повідомлення ф.30. 44. Рекомендована кореспонденція перевіряється за реєстрами
ф.11 (поіменно звіряються номери відправлень та країна
призначення), у яких зазначається кількість прийнятих відправлень,
що засвідчується підписом працівника ММПО та відтиском
календарного штемпеля. Перевіряючи правильність оформлення письмової кореспонденції,
працівник ММПО водночас поділяє її за видами: на листи, поштові
картки, бандеролі, а також у залежності від оплати пересилання на
такі, що пересилаються наземним і повітряним транспортом, окремо
виділяються відправлення з відміткою "З посильним". Письмова
кореспонденція підбирається лицевим боком, за розмірами. 45. Письмова кореспонденція розсортовується за видами
відправлень: листи і поштові картки (прості, рекомендовані) та
бандеролі (прості, рекомендовані). Прості листи та поштові картки передаються на сортування за
відповідними зарубіжними ММПО з ярликами, із зазначенням на них
маси, рекомендовані - з реєстром ф. 11, у якому зазначається
літерами їх кількість. За одержання рекомендованих відправлень
працівник зв'язку розписується на другому примірнику реєстру ф.11. Списки ф.103, що надійшли з рекомендованими відправленнями,
підшиваються до документів разом з реєстрами ф. 11, до яких вони
приписані. 46. Бандеролі передаються на митний контроль з припискою до
накладних ф.16, які складаються у двох примірниках: прості -
загальним рахунком, рекомендовані - за номерами. Митний контроль
здійснюється з використанням технічних засобів контролю. На
накладній ф.16, до якої були приписані бандеролі, посадова особа
митниці в разі їх пропуску за митний кордон України проставляє
відтиск особистої номерної печатки. Один примірник накладної ф.16
передається митниці. Бандеролі, які за рішенням посадової особи митниці підлягають
митному огляду з розпакуванням, приписуються кожна до окремої
накладної ф.16, яка складається у двох примірниках, із зазначенням
адреси відправника та повної адреси одержувача. Митний огляд бандеролей з розпакуванням здійснюється
оглядовою комісією у складі посадової особи митниці та двох
працівників ММПО. Якщо вкладення бандеролі підлягає контролю
державними органами контролю, то посадова особа митниці проставляє
на накладній ф.16, до якої приписана бандероль, відтиск особистої
номерної печатки або штампа "ПРЕД'ЯВИТИ ___________ (зазначається
найменування відповідної служби контролю)". Співробітники відповідних служб контролю оглядають бандеролі
в присутності працівників ММПО. Після огляду вкладення бандеролей
посадова особа відповідного контрольного органу проставляє на
накладних ф.16 відтиск відповідного штампа. Підтвердженням завершення митного оформлення таких бандеролей
є проставлення посадовою особою митниці відтиску особистої
номерної печатки на накладній ф.16, один примірник якої
передається митниці. 47. Бандеролі передаються працівникам ММПО для подальшої
обробки за накладними ф.16, до яких прості бандеролі приписуються
рахунком, а рекомендовані - за номерами. До цих накладних ф.16
долучаються накладні ф.16 з відмітками посадової особи митниці про
здійснення митного контролю. 48. Відповідно до Плану направлення вихідної з України
письмової кореспонденції, що пересилається наземним транспортом,
письмова кореспонденція сортується за відповідними зарубіжними
місцями обміну з розподілом її на три категорії: листи, поштові
картки - LC; бандеролі, дрібні пакети - АО; мішки "М". 49. Розсортована письмова кореспонденція у встановлені
контрольні строки виймається із сортувальних шаф і окремо за
кожним видом відправлень запаковується в постпакети. Товщина постпакетів зі стандартними відправленнями не повинна
перевищувати 150 мм. Маса постпакетів з нестандартними
відправленнями не може перевищувати 5 кг. Для збереження вкладення
постпакети можуть перев'язуватися шпагатом або запаковуватися у
прозору оболонку. 50. За наявності відправлень письмової кореспонденції масою
понад 3 кг на одне відправляння формуються прямі депеші. Якщо на момент формування депеші маса відправлень менше 3 кг,
то вони відправляються відкритим транзитом через країни,
обумовлені в Плані направлення вихідної з України письмової
кореспонденції, що пересилається наземним транспортом. 51. На постпакети з простими листами і поштовими картками, що
пересилаються наземним транспортом і шляхом
S.A.L.(авіатранспортом), наклеюється заповнений ярлик CN 26 білого
кольору з відміткою LC (рис.15), з простими бандеролями - ярлик CN
26 блакитного кольору з відміткою АО (рис.16).
------------------------------------------------------------------ Prioritaire - LC UKRAINE CN 26 | України | | Administration expeditrice | Адміністрація відправляння | | Bureau expediteur Kyiv PI-2 | Місце відправляння | К.Ш. | Agent expediteur Boyko | Працівник, який відправляє | ----------------------------------------------------------------| Bureau de destination Vienne 1150 | Місце призначення | ----------------------------------------------------------------| En cas d'irregularite, cette etiquette doit etre | jointe au bulletin de verification | У разі помилки долучити цей ярлик до перевірного | повідомлення | -----------------------------------------------------------------
Рис.15 Зразок заповнення ярлика CN 26 білого кольору,

що наклеюється на постпакети з простими листами і

поштовими картками
------------------------------------------------------------------ Non prioritaire - AO UKRAINE CN 26 | України | | Administration expeditrice | Адміністрація відправляння | | Bureau expediteur Kyiv PI-2 | Місце відправляння | К.Ш. | Agent expediteur Boyko | Працівник, який відправляє | ----------------------------------------------------------------| Bureau de destination Vienne 1150 | Місце призначення | ----------------------------------------------------------------| En cas d'irregularite, cette etiquette doit etre | jointe au bulletin de verification | У разі помилки долучити цей ярлик до перевірного | повідомлення | -----------------------------------------------------------------
Рис.16 Зразок заповнення ярлика CN 26 блакитного кольору,

що наклеюється на постпакети з простими бандеролями
52. Перед запакуванням у постпакети рекомендована
кореспонденція приписується до письмової карти CN 31 (рис. 17) або
до особливого листа CN 33 (рис. 18) поіменно, із зазначенням
номера відправлення, найменування і номера об'єкта поштового
зв'язку місця приймання, відповідних відміток у графі "Примітки":
"Expres" ("З посильним"), "AR" ("З повідомленням про вручення")
або "Retour" ("Повернення"), якщо відправлення повертається до
країни подання з України.
Administration expeditrice UKRAINE FEULLED D'AVIS
Адміністрація відправляння УКРАЇНА ПИСЬМОВА КАРТА CN 31
Bureau d'echange expediteur Kyiv-PI-2 Echange des depeches
Місце обміну відправляння Обмін депешами

Date d 'expedition

Дата відправляння 05.01.2000
------ Prioritaire -----Par avion Depeche n | | Пріоритетна | |Авіа N депеші 5 |----| Non prioritaire |---|Par S.A.L. | | Непріоритетна | |Наземна авіашляхом ------ |---|Par voie de surfase | X |Наземним шляхом -----
-------------------------------------------------------------------------------------- Bureau d'echange de destination |Vol n/Train n/Nom du paquebot | Місце обміну призначення Berlin 7 |N авіарейсу/N поїзда/Назва судна | |-------------------------------------------| |Administration(s) de transit | |Транзитна(ні) адміністрація(ії) Poloqne | ------------------------------------------------------------------------------------- 1. Nombre de recipients 1. Кількість ємностей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prioritaire/Non prioritaire - LC/AO |Sacs М |Recipients vides | Пріоритетні/Непріоритетні LC/AO |Мішки М |Порожні ємності | ------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------| Etiquettes rouges|Etiquettes |Etiquettes rouges|Etiquettes |Pochees de sacs vides (SV) et | Червоні ярлики |blanches/bleues |Червоні ярлики |blanches/bleues |autres recipients vides en retour | |Білі/сині ярлики | |Білі/сині ярлики|Мішки з порожніми мішками (SV) | | | | |та інші порожні ємності, що | | | | |повертаються | -----------------+------------------+-----------------+----------------+----------------------------------| Nombre |Nombre |Nombre |Nombre |Nombre | Кількість 1 |Кількість 2 |Кількість |Кількість |Кількість | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Nombre total de recipients de la depeche | Разом ємностей депеші 3 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Frais de transit et frais terminaux 2. Транзитні і кінцеві витрати
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prioritaire/Non prioritaire - LC/AO |Depeches de recipients vides |Sacs М | Пріоритетні/Непріоритетні LC/AO |Депеші з порожніми ємностями |Мішки М | ------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------| Courrier soumis aux frais de |Courrier exempt des frais de |Soumis aux frais de transit et |Jusqu'a 5 kg |Plus de 5 kg | transit et/ou aux frais terminaux*|transit et des frais terminaux |exempt des frais terminaux |До 5 кг |Більше 5 кг | Пошта, за яку стягуються |Пошта, звільнена від стягування|Стягуються транзитні витрати | | | тарифи за транзитні і/або |тарифів за транзитні і кінцеві |і не стягуються кінцеві витрати| | | кінцеві витрати* 3,427 |витрати | | | | ----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+----------------------+-------------| Poids kg 30 I g 0 | Poids kg I g |Poids kg I g |Poids kg I|g Nombre |Poids kg I g | Вага кг г | Вага кг г |Вага кг г |Вага кг |г Кількість|Вага кг г | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Poids total de la depeche I kg I g | Вага депеші кг 30 г 0 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Recapitulation des envois inscrits dans la depeche 3. Перелік відправлень, включених до депеші ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nombre de recipients |Nombre de paquets |Nombre de |Nombre d'envois soumis aux |Nombre d'envois retournes a l'oriqine | contenant des envois |contenant des envois |Кількість |Frais terminaux |exempts de frais terminaux | Кількість ємностей, що |Кількість пакетів, що | |Кількість відправлень, за які|Кількість відправлень, що повертаються в місце | вміщують відправлення |вміщують відправлення | |стягуються кінцеві витрати |Подання і за які не стягуються кінцеві витрати | -----------------------+-----------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------------| Recommandes** |Recommandes** |Listes speciales CN 33**|Recommandes** |Recommandes** | Рекомендованих** 1 |Рекомендованих** 1 |Особливих листів CN 33**|Рекомендованих** 2 |Рекомендованих** | | | Neant | | | -----------------------+-----------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------------| Avec valeur declaree** |Avec valeur declaree** |Feuilles d'envoi CN 16**|Avec valeur declaree** |Avec valeur declaree** | З оголошеною цінністю**|З оголошеною цінністю**|Карт відправляння CN |З оголошеною цінністю** 4 |З оголошеною цінністю** | Neant | Neant | 16** | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Indications de service 4. Службові відмітки ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presence d'envois ordinaires Presence d'envois recommandes | Наявність простих відправлень Наявність рекомендованих відправлень | | -----expres -----avion -----contre remboursement ----- expres ----- avion -----contre remboursement | | |з посильним | |авіа | |з післяплатою | | з посильним | | авіа | |з післяплатою | ----- ----- ----- ----- ----- ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Un bulletin CN 44 ets joint a la depeche |Nombre de bordereaux CN 65 | Бюлетень CN 44 додається до депеші |Кількість накладних CN 65 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Autres indications | | Інші відмітки |Total d'envois CCRI | Sacs CCRI I Nombre I Poids |Усього відправлень МККВ | Мішки МККВ Кількість Вага | 10 | -------------------------------| | Liasses CCRI I Nombre 1 I Poids 0,1 | | Пакети МККВ Кількість Вага | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Nomdre de recipients dans la depeche 3 | Кількість ємностей в депеші _______________________________________________________________ | Nomdre de recipients a renvoyer 3 | Кількість ємностей, що підлягають | поверненню _______________________________________________________________ | Nomdre de recipients vides | Кількість порожніх ємностей _______________________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Depeches closes inserees dans la depeche 5. Закриті депеші, укладені в депешу ---------------------------------------------------------------------------------- Depeche n|Bureau d'origine|Bureau de distination|Nombre de recipients ou paquets | N депеші |Місце подання |Місце призначення |Кількість ємностей або пакетів | ---------+----------------+---------------------+--------------------------------| ---------+----------------+---------------------+--------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------- 6. Envois recommandesi 6. Рекомендовані відправленняі ----------------------------------------------------------------- Inscription globale I En chiffres | Запис загальним рахунком Цифрами | En lettres | Літерами | ----------------------------------------------------------------| Inscription individuelle | Поіменний запис | Inscrire les envois recommandes au verso de la formule | Записати рекомендовані відправлення на зворотному боці бланка | ----------------------------------------------------------------- ___________________________

* Y compris le poids des envois CCRI

* Ураховуючи вагу відправлень МККВ

** Apporter la mention "Neant" en cas d'absence d'envois
recommandes ou avec valeur declaree ** Зробити примітку "Відсутні" у разі відсутності
рекомендованих або за оголошеною цінністю відправлень
Bureau d'echange expediteur Bureau d'echange de destination
Місце обміну відправляння Місце обміну призначення
Signature Signature
Підпис Boyko Підпис _____________________________ ___________________ __________________
Рис. 17 Зразок заповнення письмової карти CN 31 на депешу
Liste des envois recommandes CN 31 (verso)
Список рекомендованих відправлень CN 31 (зворотний бік) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |N de l'envoi |Bureau d'origine|Observations|N d'ordre|N de l'envoi |Bureau d'origine|Observations| d'ordre|N відправлення|Місце подання |Примітки |N з/п |N відправлення|Місце подання |Примітки | N з/п | | | | | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 1 | 43 | Kyiv-50 | LC | 31 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 2 | 51 | Odessa-17 | LC | 32 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 3 | | totax 2 | | 33 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 4 | | | | 34 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 5 | | | | 35 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 6 | | | | 36 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 7 | | | | 37 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 8 | | | | 38 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 9 | | | | 39 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 10 | | | | 40 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 11 | | | | 41 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 12 | | | | 42 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 13 | | | | 43 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 14 | | | | 44 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 15 | | | | 45 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 16 | | | | 46 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 17 | | | | 47 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 18 | | | | 48 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 19 | | | | 49 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 20 | | | | 50 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 21 | | | | 51 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 22 | | | | 52 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 23 | | | | 53 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 24 | | | | 54 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 25 | | | | 55 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 26 | | | | 56 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 27 | | | | 57 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 28 | | | | 58 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 29 | | | | 59 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 30 | | | | 60 | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рис. 17 Зворотний бік письмової карти CN 31
Administration expeditrice UKRAINE Liste speciale
Адміністрація відправляння УКРАЇНА Особливий лист CN 33
Bureau d'echange expediteur Tchop PI-2 Envois recommandes
Місце обміну відправляння Рекомендовані відправлення

Date d'expedition Depeche n Liste speciale n Дата відправляння 05.01.2000 N депеші 5 N особливого листа 2
------ Prioritaire -----Par avion | | Пріоритетна | |Авіа |----| Non prioritaire |---|Par S.A.L. | | Непріоритетна | |Наземна авіашляхом ------ |---|Par voie de surfase | X |Наземним шляхом -----
----------------------------------------------------------------------------------- Bureau d'echange de destination |Vol n/Train n/Nom du paquebot | Місце обміну призначення Praha 120 |N авіарейсу/N поїзда/Назва судна | ---------------------------------------------------------------------------------- Inscription globale Запис загальним рахунком ------------------------------------------------------------------------ Nombre (en lettres) I Nombre (en chiffres) | Кількість (літерами) Кількість цифрами | ------------------------------------------------------------------------ Inscription individuelle Поіменний запис
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |N de l'envoi |Bureau d'origine|Observations|N d'ordre|N de l'envoi |Bureau d'origine|Observations| d'ordre|N відправлення|Місце подання |Примітки |N з/п |N відправлення|Місце подання |Примітки | N з/п | | | | | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 1 | 1171 | Kyiv-23 | LC | 21 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 2 | 43 | Kyiv-24 | LC | 22 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 3 | 43 | Odessa-9 | LC | 23 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 4 | 43 | Odessa-18 | LC | 24 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 5 | | totax 4 | | 25 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 6 | | | | 26 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 7 | | | | 27 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 8 | | | | 28 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 9 | | | | 29 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 10 | | | | 30 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 11 | | | | 31 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 12 | | | | 32 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 13 | | | | 33 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 14 | | | | 34 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 15 | | | | 35 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 16 | | | | 36 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 17 | | | | 37 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 18 | | | | 38 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 19 | | | | 39 | | | | -------+--------------+----------------+------------+---------+--------------+----------------+------------| 20 | | | | 40 | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bureau d'echange expediteur Bureau d'echange de destination
Місце обміну відправляння Місце обміну призначення
Signature Signature
Підпис Hayday К.Ш. Підпис ___________________________ _______________________________
Рис. 18 Зразок заповнення особливого листа CN 33
Мішок "М", який відправляється рекомендованим порядком, до
письмової карти CN 31 або особливого листа CN 33 приписується як
одне відправлення із зазначенням літери "М" у графі "Примітки". Кількість рекомендованих відправлень, які можуть записуватися
до письмової карти або особливого листа, обмежується числом,
зазначеним у контексті відповідного бланка. За наявності великої кількості рекомендованих відправлень їх
завчасно приписують до особливого листа CN 33 і запаковують у
постпакет або мішок. Крім того, у розділі 3 письмової карти
"Перелік відправлень, включених до депеші" заповнюються відповідні
колонки та графи щодо кількості вихідних з України та транзитних
рекомендованих відправлень і відправлень з оголошеною цінністю, за
які стягуються кінцеві витрати, та кількості таких відправлень, що
повертаються до місця подання, за які кінцеві витрати не
стягуються. 53. Відправлення з посильним запаковуються о окремі
постпакети, на ярликах яких зазначається відмітка "Expres" ("З
посильним"). Ці постпакети укладаються до головного мішка, або у
разі необхідності, в окремий мішок. 54. Відправлення МККВ пересилаються виділеним порядком
(постпакетами або мішками) з припискою до письмової карти CN 31 у
графі 4 за їх кількістю та масою. Постпакет з відправленнями МККВ, на ярлику якого робиться
відмітка "CCRI" ("МККВ"), укладається тільки до головного мішка. Якщо депеша містить більше 2 кг відправлень МККВ, ці
відправлення вкладаються в окремий мішок, на мішковому ярлику
якого проставляється аналогічна відмітка. 55. Пошта у великій кількості відправляється спеціальною
(окремою) депешею з припискою до письмової карти CN 32 (рис.19) за
їх кількістю та масою. Рекомендовані відправлення, крім того,
записуються на зворотному боці письмової карти CN 32. 56. Письмові карти CN 31, CN 32, особливі листи CN 33 в
залежності від вимог актів Всесвітнього поштового союзу (ВПС) або
угод, укладених із зарубіжними поштовими службами, складаються
французькою, англійською або російською мовами у двох примірниках
на друкарській машинці (з латинським шрифтом) із застосуванням
інших технічних засобів або від руки. Письмові карти нумеруються порядковою річною серією номерів
для кожного зарубіжного ММПО, окремо для наземної пошти, пошти
S.A.L., авіапошти. На особливих листах повинен зазначатися той самий порядковий
номер, що і на письмовій карті відповідної депеші. При
використанні декількох особливих листів вони повинні, крім того,
нумеруватись порядковими номерами. Записи в письмових картах і особливих листах повинні бути
чіткими, а копії - розбірливими. Після закінчення запису рекомендованих відправлень до
письмових карт, особливих листів працівник ММПО підписує їх і
завіряє відтиском календарного штемпеля. 57. Рекомендовані листи, поштові картки і бандеролі в
залежності від їх кількості запаковуються у постпакети
(вкладаються до вкладних мішків) або мішки. Працівники, які
здійснюють контроль, перевіряють правильність їх приписки. Перший
примірник особливого листа CN 33 підкладається під перший лист
(бандероль) постпакета з відправленнями, приписаними до цього
особливого листа. Якщо рекомендована кореспонденція відправляється в декількох
мішках, то особливі листи повинні складатися на кожен мішок і
міститися у мішку разом з приписаною до них кореспонденцією.
Administration expeditrice UKRAINE
Адміністрація відправляння УКРАЇНА CN 32
Bureau d'echange expediteur Kyiv PI-2 Depeches de courrier en nombre Місце обміну відправляння Депеші з поштою у великій кількості Date d 'expedition

Дата відправляння 06.01.2000
------ Prioritaire -----Par avion Depeche n | | Пріоритетна | |Авіа N депеші 2 |----| Non prioritaire |---|Par S.A.L. | | Непріоритетна | |Наземна авіашляхом ------ |---|Par voie de surfase | X |Наземним шляхом -----
-------------------------------------------------------------------------------------- Bureau d'echange de destination |Vol n/Train n/Nom du paquebot | Місце обміну призначення Berlin 7 |N авіарейсу/N поїзда/Назва судна | |-------------------------------------------| |Administration(s) de transit | |Транзитна(ні) адміністрація(ії) Poloqne | ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Nombre et poids des recipients |Recipients/Ємності | | et des envois |------------------------------------------------------------------| | |Etiquettes rouges|Etiquettes violettes|Total de la recipients |Envois | 1 Кількість і вага ємностей і |Червоні ярлики |Фіолетові ярлики |Разом ємностей |Відправлення | відправлень |-----------------+--------------------+---------------------------+---------------| |Nombre |Nombre |Nombre 13 |Poids kg l g|Nombre | |Кількість 1 |Кількість 12 |Кількість |Вага кг 310 г|Кількість 3000 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Recapitulation des envois|Nombre de recipients |Nombre de paquets contenant|Nombre de |Nombre total d'envois | inscrits dans la depeche |contenant des envois |des envois |Кількість |compris dans la depeche | 2 Перелік відправлень, |Кількість ємностей, що|Кількість пакетів, що | |Загальна кількість | включених до депеші |вміщують відправлення |вміщують відправлення | |відправлень у депеші | |----------------------+---------------------------+------------------------+------------------------| |Recommandes* |Recommandes* |Listes speciales CN 33* |Recommandes* | |Рекомендованих* |Рекомендованих* |Особливих листів CN 33* |Рекомендованих* | |----------------------+---------------------------+------------------------+------------------------| |Avec valeur declaree* |Avec valeur declaree* |Feuilles d'envoi CN 16* |Avec valeur declaree* | |З оголошеною цінністю*|З оголошеною цінністю* |Карт відправляння CN 16*|З оголошеною цінністю* | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Indications de service|Presence d'envois ordinaires Presence d'envois recommandes | 3 Службові відмітки |Наявність простих відправлень Наявність рекомендованих відправлень | | | |-----expres -----avion -----contre remboursement ----- expres ----- avion -----contre remboursement | || |з посильним | |авіа | |з післяплатою | | з посильним | | авіа | |з післяплатою | |----- ----- ----- ----- ----- ----- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Un bulletin CN 44 ets joint a la depeche |Nombre de bordereaux CN 65 | |Бюлетень CN 44 додається до депеші |Кількість накладних CN 65 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Autres indications | | | Інші відмітки |Total d'envois CCRI | | Sacs CCRI I Nombre I Poids |Усього відправлень МККВ | | Мішки МККВ Кількість Вага | 13 | | | | | Liasses CCRI I Nombre 1 I Poids 1,5 | | | Пакети МККВ Кількість Вага | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Nomdre de recipients dans la depeche | |Кількість ємностей в депеші _______________________________________________________________ | |Nomdre de recipients a renvoyer | |Кількість ємностей, що підлягають | |поверненню _______________________________________________________________ | |Nomdre de recipients vides | |Кількість порожніх ємностей _______________________________________________________________ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Depeches closes de courrier en |Depeche n|Bureau d'origine|Bureau de destination|Nombre de recipients ou | nombre inserees dans la depeche |N депеші |Місце подання |Місце призначення |paquets | 4 Закриті депеші з поштою у | | | |Кількість ємностей або | великій кількості, укладені в | | | |пакетів | депешу |---------+----------------+---------------------+--------------------------| |---------+----------------+---------------------+--------------------------| |---------+----------------+---------------------+--------------------------| |---------+----------------+---------------------+--------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Envois recommandes* |Inscription globale | 5 Рекомендовані відправлення*|Запис загальним рахунком | |En lettres En chiffres | |Літерами Цифрами | |--------------------------------------------------------------| |Inscription individuelle | |Поіменний запис | |Inscrire les envois recommandes au verso de la formule | |Записати рекомендовані відправлення на зворотному боці бланка | --------------------------------------------------------------------------------------------- ________________________

* Apporter la mention "Neant" en cas d'absence d'envois
recommandes ou avec valeur declaree * Зробити примітку "Відсутні" у разі відсутності
рекомендованих або з оголошеною цінністю відправлень
Bureau d'echange expediteur Bureau d'echange de destination
Місце обміну відправляння Місце обміну призначення
Signature Signature
Підпис Boyko Підпис _____________________________ ______________________________
Рис. 19 Зразок заповнення письмової карти CN 32
58. Не дозволяється в жодному разі рекомендовані відправлення
вкладати в постпакети з простими відправленнями, а також в одному
мішку відправляти понад 600 рекомендованих відправлень. 59. Постпакети з рекомендованими листами, поштовими картками,
бандеролями оформляються у порядку, установленому для простої
кореспонденції, з тією різницею, що на оболонку постпакета
наклеюється ярлик CN 26 рожевого кольору з літерою "R" (рис.20).
------------------------------------------------------------------------------------- ----- | | X | LC Nombre de recommandes | ----- Кількість рекомендованих | R ----- відправлень | | | AO | ----- CN 26 | | Administration expeditrice UKRAINE | Адміністрація відправляння УКРАЇНА | К.Ш. | Bureau expediteur | Місце відправляння Kyiv PI-2 | | Agent expediteur | Працівник, який відправляє Boyko | -----------------------------------------------------------------------------------| Bureau de destination Vienne 1150 | Місце призначення | -----------------------------------------------------------------------------------| En cas d'irregularite, cette etiquette doit etre jointe au buletin de verification | У разі помилки долучити цей ярлик до перевірного повідомлення | ------------------------------------------------------------------------------------
Рис.20 Зразок заповненого ярлика CN 26 рожевого кольору, що
наклеюється на постпакет з рекомендованими листами, поштовими

картками і бандеролями
60. У встановлені контрольні строки постпакети з листами,
поштовими картками і бандеролями запаковують у мішки. Якщо в мішку
відправляється лист чи бандероль великого розміру, то зазначене
відправлення вкладається окремо від постпакета. Постпакети з невеликою кількістю листів, поштових карток,
бандеролей, як простих, так і рекомендованих, дозволяється
вкладати в головний мішок. Маса мішків з письмовою
кореспонденцією, що відправляються за кордон, не повинна
перевищувати 30 кг. При відправленні мішків "М" до кожного мішка з адресним
ярликом додатково прикріплюється заповнений відповідним чином із
зазначенням маси ярлик CN 34, якщо мішок "М" відправляється
наземним транспортом, або ярлик CN 36, якщо мішок "М"
відправляється S.A.L. Крім того, у верхньому правому кутку ярлика
проставляється велика літера "М". Копії особливих листів CN 33 передаються на робочі місця
складання письмових карт CN 31, CN 32 і формування головного
мішка. 61. Мішки (крім головного) у міру їх готовності
перев'язуються, до кожного з них прикріплюється ярлик CN 34 або CN
36, після чого пломбуються. Пломби можуть бути виготовлені з
легкого металу або пластичного матеріалу з розбірливим зазначенням
на них латинськими літерами найменування ММПО. Мішки повинні
запаковуватися таким чином, щоб унеможливити їх розкриття на шляху
проходження без пошкодження перев'язу та пломб. 62. Ярлики CN 34 та CN 36 залежно від укладення в мішок
повинні бути: яскраво-червоного кольору - для мішків з рекомендованими
відправленнями, відправленнями з оголошеною цінністю, з письмовими
картами; білого кольору - для мішків з укладенням тільки простих
відправлень та мішків з укладенням газет, які пересилаються тільки
наземним транспортом, за винятком тих, що повертаються
відправнику. Відмітки "Journaux" (Газети) або "JX" проставляються
на ярлику білого кольору, якщо в мішки вкладені тільки
відправлення цієї категорії; блакитного кольору - для мішків з друкованими виданнями (крім
тих, що подаються у великій кількості видавцями або їх
уповноваженими), які пересилаються тільки наземним транспортом, та
секограмами; зеленого кольору - для повернення порожніх мішків; фіолетового кольору - для мішків виключно з простими
відправленнями у великій кількості. Якщо в одному мішку пересилається проста і рекомендована
кореспонденція, незалежно від кількості рекомендованих
відправлень, то до цього мішка прикріплюється ярлик CN 34
яскраво-червоного кольору. На ярликах CN 34 (рис.21) та CN 36 (рис.22) та чітко й
розбірливо заповнюються відповідні графи. На ярлику CN 34, який прикріплюється до мішків з укладенням
відправлень "Expres" ("З посильним"), зазначається така сама
відмітка. Для зарубіжних місць обміну, за адресами яких відправляється
значна кількість мішків, текст ярликів CN 34, CN 36 може
друкуватися друкарським способом.
------------------------------------------------------------------ Postes|De | | Пошта |із Tchop PI-2 | CN 34 | |------------------------------| | |Depeche n 2 |pour | |N депеші |у Praha 120 | |------------------------------| | |Date d'expedition 02.01.2000 | (Tcheque) | |Дата відправляння | | |------------------------------| | |Prioritaire/Non prioritaire - | | |Courrier en nombre | | |Пріоритетне/Непріоритетне - | | |Пошта у великій кількості | | |------------------------------+--------------------------| |Nombre d'envois 34 | Via | |Кількість відправлень | Через | |------------------------------+--------------------------| |Exempt --- | Paquebot | |Звільнено від збору--- | Судно | |------------------------------+--------------------------| |Kg 15,3 | Port de debarquement | |Кг | Порт розвантаження | -----------------------------------------------------------------
Рис. 21 Зразок заповнення ярлика CN 34 яскраво-червоного кольору, що прикріплюється до мішків з письмовою кореспонденцією, які відправляються наземним транспортом
63. Мішок, у якому пересилаються письмові карти CN 31, CN 32,
називається головним. Якщо депеша складається з мішків з
кореспонденцією різних видів (простою, рекомендованою), то
головним мішком повинен бути мішок з рекомендованою
кореспонденцією. Цей мішок запаковується таким чином: перший примірник
заповненої письмової карти вкладається у блакитний конверт з
написом "Feuille davis" ("Письмова карта"), який підкладається під
перев'яз постпакета з рекомендованою кореспонденцією або до
горловини вкладного мішка. До горловини мішка прикріплюється ярлик
CN 34 яскраво-червоного кольору з попередньо проставленою в лівому
верхньому кутку спеціальним штампом або написаною від руки літерою
"F", яка вказує на наявність письмової карти в цьому мішку, та
загальної кількості рекомендованих відправлень, що пересилаються у
депеші. Головний мішок запаковується і пломбується порядком,
передбаченим для інших мішків з міжнародною письмовою
кореспонденцією.
-------------------------------------------------------------------- Postes|De |S.A.L. CN 36 | Пошта |із Kyiv |Surface par avion | |------------------------------|Наземна авіашляхом | |Depeche n 1 | | |N депеші |pour | |------------------------------|у Praha 120 | |Date d'expedition 03.01.2000 | | |Дата відправляння | (Tcheque) | |------------------------------| | |Prioritaire/Non prioritaire - | | |Courrier en nombre | | |Пріоритетне/Непріоритетне - | | |Пошта у великій кількості | | |------------------------------+----------------------------| |Nombre d'envois 42 | Ligne n | |Кількість відправлень | N рейсу PS 616 | |------------------------------+----------------------------| |Exempt --- |Aeroport de |Aeroport de | |Звільнено від збору--- |transbordement|dechargement | |------------------------------|Аеропорт |Аеропорт | |Kg 15,9 |перевантаження|розвантаження| |Кг | | Praha | -------------------------------------------------------------------
Рис. 22 Зразок заповнення ярлика CN 36 яскраво-червоного кольору, що прикріплюється до мішків з письмовою

кореспонденцією, які відправляються S.A.L.
64. Нумерація депеш ведеться окремо для кожного зарубіжного
місця обміну. Відправляючи першу депешу в новому році, у письмовій
карті зазначається номер депеші через дріб: у чисельнику 1, а в
знаменнику - номер депеші, яка була відправлена останньою минулого
року. Наприклад: Одеський поштамт у 2000 році надіслав до Хайфи 43
депеші, номер останньої депеші, відправленої 31 грудня 2000 року,
був 43. Відправляючи депешу 1 січня 2001 року, у письмовій карті
зазначається номер депеші 1/43. Щоб уникнути неправильної нумерації депеш, а також для
наведення будь-яких довідок, ведеться журнал обліку відправлених
депеш (рис.23). Облік депеш ведеться щодо кожного зарубіжного ММПО.
Найменування зарубіжних ММПО розміщуються за абеткою.
Журнал

відправлених депеш з письмовою кореспонденцією,

що пересилається наземним транспортом з ММПО

Київ PI-2 за 2000 р.
----------------------------------------------------------------- Найменування зарубіжного місця | Число та місяць | обміну, куди відправляються депеші|----------------------------| |1/1|2/1|3/1|4/1|5/1|6/1|7/1 | ----------------------------------+----------------------------| | Номери депеш у день | | відправляння | ----------------------------------+----------------------------| Берлін | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------+---+---+---+---+---+---+----| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------
Рис. 23 Журнал обліку відправлених депеш
65. Якщо до будь-якого ММПО відправляння депеш буде
припинено, то поруч з номером останньої депеші проставляється
відмітка "Derniere depeche" ("Остання депеша"). Крім того, про цей
факт ММПО країни призначення повідомляється перевірним
повідомленням. 66. Депеші з письмовою кореспонденцією, що пересилаються
наземним транспортом, відправляються за кордон через відповідні
ПМПО України з припискою їх до накладних CN 37 (рис. 24), які
адресуються до зарубіжних пунктів міжнародного поштового обміну
згідно з Планом направлення письмової кореспонденції, що
пересилається наземним транспортом. Таким самим порядком відправляються депеші з письмовою
кореспонденцією, що пересилаються шляхом S.A.L., з припискою до
накладної CN 41 згідно з Планом направлення вихідної з України
наземної письмової кореспонденції, яка пересилається
авіатранспортом. 67. Накладні CN 37, CN 41 складаються в залежності від вимог
актів ВПС або угод, укладених із зарубіжними поштовими службами
французькою, англійською або російською мовами. Накладні CN 37
складаються у чотирьох примірниках, а накладні CN 41 - у п'яти
примірниках. Один примірник цих накладних долучається до
документів ММПО, решта примірників (з яких - два з відтиском
штампа "Під митним контролем") відправляється разом з депешами до
відповідного ПМПО України з припискою до накладної ф. 16 (рис.
25), що складається у двох примірниках. У накладній ф.16
зазначаються найменування ПМПО, номери депеш, найменування
зарубіжних ММПО, кількість мішків, приписаних до кожної депеші, та
кількість накладних CN 37, CN 41. Загальна кількість мішків та
накладних CN 37, CN 41 зазначається цифрами та літерами. Накладна
ф.16 підписується двома працівниками ММПО та засвідчується
відтиском календарного штемпеля. 68. Якщо ММПО виконує також функції ПМПО України, то під час
митного оформлення пошти на другому та третьому примірнику
накладних CN 37, CN 41 посадовою особою митниці проставляються
відтиски особистої номерної печатки (рис.26), що свідчить про
дозвіл на випуск пошти за митний кордон України. 69. Депеші з письмовою кореспонденцією і накладні CN 37 та CN
41 згідно з розкладами передаються для відправляння за накладною
ф. 16. 70. Відправляючи вперше пошту за адресою будь-якого
зарубіжного ММПО, разом з депешею відправляється перевірне
повідомлення. Копія перевірного повідомлення направляється до
підприємства поштового зв'язку та до виробничого підрозділу, що
здійснює міжнародні розрахунки. 71. Для визначення строків проходження депеш до зарубіжних
місць обміну разом з депешами направляються пробні бюлетені CN 44
(рис. 27), які пересилаються з письмовою картою. Про наявність
пробних бюлетенів у письмових картах робиться відповідна відмітка.
Administration des postes d'origine UKRAINE Bordereau de livraison CN 37 Поштова адміністрація подання УКРАЇНА Накладна здачі
Bureau d'echange d'origine du bordereau Kyiv-Pi-3 Depeches par voie de surface Установа обміну подання накладної Наземні депеші
Bureau de destination du bordereau Przemyshl Date N de serie Установа призначення накладної Дата 05.01.2000 N серії
----- Pat train | X | Поїздом |---| Par paguebot | | Судном |---| | | -----
--------------------------------------------------------------------------------------- ----Prioritaire ----Non prioritaire I Date du depart I Heure | ----Пріоритетне ----Непріоритетне Дата відправляння Час | | Train n I Voie d'acheminement | N поїзда Шлях направлення відправлення | -------------------------------------------------------------------------------------| Nom du paquebot I Port de debarguement I Compagnie | Назва судна Порт вивантаження Компанія | -------------------------------------------------------------------------------------| En cas d'utilisation de conteneur I N du conteneur I N du scelle | На випадок використання контейнера N контейнера N печатки | -------------------------------------------------------------------------------------- Inscription
Дані, що вимагаються
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depeche n |Bureau |Bureau de |Nombre de |Poids brut des sacs, etc |Observations | N депеші |d'origine|destination|Кількість |Вага брутто мішків і т.п. |Примітки | |Місце |Місце |--------------------------------------+------------------------------| | |подання |призначення|recipients |recipients CP|pochees de |Poste aux |CP |Recipients | | | | |poste aux |et colis hors|sacs vides**|lettres | |vides | | | | |lettres* |recipient* |ємностей з |Письмова | |Порожні | | | | |ємностей з |ємностей CP |порожніми |кореспон- | |ємності | | | | |письмовою |і посилок без|мішками** |денція | | | | | | |корес- |ємностей* | | | | | | | | |понденцією*| | | | | | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| | | | | | |kg*** |kg*** | kg*** | | | | | | | |кг*** |кг*** | кг*** | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| 6 |Kyiv PI-2| Berlin 7 | 3 | | | 50 | | | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| --------------------------------------------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ---------|Відтиск штампа "Під |---------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ---------|митним контролем" |---------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ---------|підрозділу митниці |---------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| --------------------------------------------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| --------------------------------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| Totaux | | | | | | | | Разом | 3 | | | 50 | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________________

* Le nombre des sacs M et/ou des colis hors recipient doit
etre signale dans la colonne "Observstions" * Кількість мішків М і/або посилок без ємності повинна
зазначатися в графі "Примітки" ** Y compris autres recipients vides en retour ** Ураховуючи інші порожні ємності, що повертаються *** Kg avec une decimale *** Кг з десятими частками
Bureau d'echange expediteur L'agent du transporteur Bureau d'echange de destination Місце обміну відправляння Службовець транспортної компанії Місце обміну призначення Signature Date et signature Date et signature Підпис Дата і підпис Дата і підпис
Koval __________________________ ________________________________ ____________________________
Рис. 24 Зразок заповнення накладної CN 37 на депеші з письмовою кореспонденцією, що відправляються наземним

транспортом
---------------------------------------------------------------------------------- ф. 16 | ------------------------------------| Пошта відправлена о 12 год. 10 хв. |Найменування поштових |Кількість | Петренка |відправлень та речей | | у супроводі ------------ --------|------------------------+----------| (прізвище) | ||Контейнери | | Підлягають обміну _________ мішків | К.Ш. ||------------------------+----------| | ||Мішки з відправл. | | Накладна N ______ --------|"Урядове" | | на пошту, відправлену (відбиток |------------------------+----------| календ. шт. |Мішки страхові | | з Києва ДОПП відпр.) |------------------------+----------| __________________________________ |Мішки з письм. | | Львів ПЗП |кореспонденцією | | на адресу ------------- |------------------------+----------| (куди) |Мішки та пачки з період.| | у мішку |друков. виданнями | | N ________ |------------------------+----------| контейнері |Мішки міжнародні | 3 | |------------------------+----------| |Листи та бандеролі з | | |оголошеною цінністю | | |------------------------+----------| |Посилки з відміткою | | |"Обережно" | | |------------------------+----------| |Посилки високоцінні | | |------------------------+----------| |Посилки інші | | |------------------------+----------| |Порожні речі | | |накл. CN 37 | 3 | |------------------------+----------| |Разом | 6 | --------------------------------------------------------------------------------| Найменування| N |Оголошена |Сума |Куди, звідки|Особливі|Вхідні | поштових | |цінність |післяплати| |відмітки|номери | відправлень | |у грн. | | | |поштових | | | | | | |відправлень | ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| | За |накладними| ф. CN 37 | | | | ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| Депеша | | | | кількість | | | | | | | мішків | | | ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| | 6 |Берлін 7 | | 3 | | | ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| ----------------------------------------------------+--------+------------------| Разом: Три мішки і три накладні ф.CN 37 | | | ----------------------------------------------------+--------+------------------| Начальник зміни | |Петренко | | | | -----------------+----------+----------+------------+--------+------------------| Оператор | |Хома | | | | -----------------+----------+----------+------------+--------+------------------| ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| ------------+----+----------+----------+------------+--------+------------------| ---------------------------------------------------------------------------------
Рис. 25 Зразок накладної ф. 16 на міжнародну пошту,

що відправляється з ММПО
Administration des postes d'origine UKRAINE Bordereau de livraison CN 37 Поштова адміністрація подання УКРАЇНА Накладна здачі
Bureau d'echange d'origine du bordereau Kyiv-Pi-2 Depeches par voie de surface Установа обміну подання накладної Наземні депеші
Bureau de destination du bordereau Moscov Date N de serie Установа призначення накладної Дата 08.01.2000 N серії
----- Pat train | X | Поїздом |---| Par paguebot | | Судном |---| | | -----
--------------------------------------------------------------------------------------- ----Prioritaire ----Non prioritaire I Date du depart I Heure | ----Пріоритетне ----Непріоритетне Дата відправляння Час | | Train n I Voie d'acheminement | N поїзда Шлях направлення відправлення | -------------------------------------------------------------------------------------| Nom du paquebot I Port de debarguement I Compagnie | Назва судна Порт вивантаження Компанія | -------------------------------------------------------------------------------------| En cas d'utilisation de conteneur I N du conteneur I N du scelle | На випадок використання контейнера N контейнера N печатки | -------------------------------------------------------------------------------------- Inscription
Дані, що вимагаються
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depeche n |Bureau |Bureau de |Nombre de |Poids brut des sacs, etc |Observations | N депеші |d'origine|destination|Кількість |Вага брутто мішків і т.п. |Примітки | |Місце |Місце |--------------------------------------+------------------------------| | |подання |призначення|recipients |recipients CP|pochees de |Poste aux |CP |Recipients | | | | |poste aux |et colis hors|sacs vides**|lettres | |vides | | | | |lettres* |recipient* |ємностей з |Письмова | |Порожні | | | | |ємностей з |ємностей CP |порожніми |кореспон- | |ємності | | | | |письмовою |і посилок без|мішками** |денція | | | | | | |корес- |ємностей* | | | | | | | | |понденцією*| | | | | | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| | | | | | |kg*** |kg*** | kg*** | | | | | | | |кг*** |кг*** | кг*** | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| 8 |Kyiv PI-2|Moscov | | 10 | | | 250 | | | | | PCI-1 | | | | | | | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+--------------------------------------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+---------|Відтиск особистої |---------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+---------|номерної печатки |---------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+---------|інспектора митниці |---------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+--------------------------------------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| --------------------------------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+-------------| Totaux | | | | | | | | Разом | | 10 | | | 250 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________________

* Le nombre des sacs M et/ou des colis hors recipient doit
etre signale dans la colonne "Observstions" * Кількість мішків М і/або посилок без ємності повинна
зазначатися в графі "Примітки" ** Y compris autres recipients vides en retour ** Ураховуючи інші порожні ємності, що повертаються *** Kg avtc une decimale *** Кг з десятими частками
Bureau d'echange expediteur L'agent du transporteur Bureau d'echange de destination Місце обміну відправляння Службовець транспортної компанії Місце обміну призначення Signature Date et signature Date et signature Підпис Дата і підпис Дата і підпис
Koval __________________________ ________________________________ ____________________________
Рис. 26 Зразок заповнення накладної CN 37 на депеші

з письмовою кореспонденцією, що відправляються

наземним транспортом ММПО, як ПМПО України
Administration expeditrice UKRAINE BULLETIN D'ESSAI CN 44 Адміністрація відправляння УКРАЇНА ПРОБНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Determination du parcours le plus favorable Date
Визначення найбільш прийнятного шляху пересилання Дата 05.01.2000
----d'une depeche de la poste aux lettres ou de colis ---депеші з письмовою кореспонденцією або посилками
----des envois transmis a decouvert ---відправлень, що пересилаються відкритим транзитом
---------------------------------------------------------------------- Administration de destination |A renvoyer a | Адміністрація призначення Allemagne |Повернути в Kyiv PI-2 | --------------------------------------------------------------------- Indications Указівки A renvoyer dument complete, par la voie la plus rapide
(aerienne ou de surface) Повернути заповнений належним чином і найшвидшим шляхом
(повітряним або наземним)

Voie aerienne A remplir par le bureau expediteur Заповнюється місцем відправляння
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depeche |------Poste aux lettres - Prioritaire/ ------Poste aux lettres - S.A. L. ------Poste aux lettres- | Депеша || |Avion | |Письмова кореспонденція - | |Non prioritaire/Surface | |------Письмова кореспонденція - ------наземна авіашляхом ------Письмова кореспонденція -| | Пріоритетна/авіа Непріоритетна/Наземна | | ------Colis-S.A.L. | |------Colis-avion | |Посилки - наземні авіашляхом ------Colis-surface | || |Посилки-авіа ------ | |Посилки наземні | |------ ------ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N I Bureau expediteur | | N 5 Місце відправляння Kyiv PI-2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Date d'expedition I Bureau de destination | | Дата відправляння 05.01.2000 Місце призначення Berlin 7 | -------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| Mode d'acheminement|----- Par avion I Vol п | Спосіб відправляння|| | Літаком N рейсу | |----- -------------------------------------------------------------------| |-----Par le train I N | || X |Поїздом -------------------------------------------------------------------| |----- I Nom du paquebot | |-----Par le paquebot Назва судна | || |Судном -------------------------------------------------------------------| |----- | |-----Par | || | | |----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Signature
Підпис Boyko __________________________
A remplir par le bureau de destination Заповнюється місцем призначення
------------------------------------------------------------------------------- Arrivee |Bureau qui a recu la depeche | Надходження |Місце, що отримало депешу | |-------------------------------------------------------| |Date d'arrivee I Heure | |Дата надходження Час | ---------------------+-------------------------------------------------------| Mode d'arrivee |----- Par avion I Vol п | Яким видом транспорту|| | Літаком N рейсу | |----- ------------------------------| |-----Par le train I N | || X |Поїздом ------------------------------| |----- I Nom du paquebot | |-----Par le paquebot Назва судна | || |Судном ------------------------------| |----- | |-----Par | || | | |----- | ---------------------+-------------------------------------------------------| Autres renseignements| | Інші відомості | | |-------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------
Signature
Підпис _______________________
Рис. 27 Зразок заповнення пробного бюлетеня

CN 44 для визначення строків проходження

депеш до зарубіжних ММПО
Обробка вихідної письмової кореспонденції,

що відправляється авіатранспортом
72. Кореспонденція, що відправляється авіатранспортом,
обробляється в першу чергу на окремих робочих місцях у порядку,
передбаченому для кореспонденції, яка відправляється наземним
транспортом, але: а) у письмових картах CN 31, CN 32 зазначається відмітка "Par
avion" ("Авіа") та застосовуються ярлики CN 25 для постпакетів і
мішкові ярлики CN 35. Якщо авіадепеші (а також депеші SAL та
авіадепеші з порожніми мішками) в одному й тому самому аеропорту
перевантажуються без участі поштової служби, то до мішків також
додаються ярлики CN 42 оранжевого кольору з відміткою
"Transbordement direct" ("Пряме перевантаження"); б) при відправленні авіакореспонденції керуються Планом
направлення вихідної з України кореспонденції, яка відправляється
авіатранспортом; в) під час проведення статистичного обліку, що проводиться в
ММПО щорічно почергово - у травні непарних років і в жовтні парних
років, до письмової авіакореспонденції, що відправляється
відкритим транзитом, додаються накладні CN 65 (рис. 28). Накладні
нумеруються двома окремими серіями: одна для простих відправлень,
друга - для рекомендованих. Кількість накладних CN 65 зазначається
у відповідній графі таблиці 4 письмової карти CN 31. На ярликах постпакетів CN 25 і в накладних CN 65 зазначається
літера "S". Якщо в депеші відсутня рекомендована або проста
авіакореспонденція, що пересилається відкритим транзитом, то до
письмової карти відповідно долучаються одна або дві накладні CN
65, на яких зазначається відмітка "Neant" ("Ні"). Під час проведення статистичного обліку авіавідправлення, що
пересилаються відкритим транзитом, повинні попередньо вкладатися
разом з накладною CN 65 у закритий мішок з прозорого пластика,
який потім вкладається у головний мішок з письмовою картою CN 31. Маса авіавідправлень, що пересилаються відкритим транзитом, у
накладних CN 65 зазначається окремо щодо кожної групи країн
призначення. Для кожної групи країн маса округлюється до вищого
десятка грамів, якщо частка десяти грамів дорівнює чи перевищує 5
грамів, або до нижчого десятка - якщо частка десяти грамів менше
5. Якщо ММПО виявить, що фактична маса авіавідправлень, які
пересилаються відкритим транзитом, має розбіжність більше 20 г від
оголошеної маси, то в накладній CN 65 робиться виправлення і про
помилку негайно повідомляється перевірним повідомленням CN 43
ММПО, звідки відправлена авіакореспонденція. Якщо виявлена різниця
маси не перевищує допустимої, то маса, зазначена в ММПО
відправляння, уважається дійсною. У разі відсутності накладної CN 65 авіавідправлення, що
пересилаються відкритим транзитом, повинні пересилатися
авіатранспортом, якщо тільки їх пересилання наземним транспортом
не буде швидшим. У даному разі складається накладна CN 65 у
службовому порядку, про що зарубіжне ММПО відправляння
повідомляється перевірним повідомленням CN 43; г) до авіавідправлень, що пересилаються відкритим транзитом і
не підлягають статистичному обліку (переважно заслані
відправлення), за якими рахунки складаються на основі фактичної
маси, повинні долучатися накладні CN 65. Якщо маса засланих
авіавідправлень, що пересилаються одним і тим самим зарубіжним
ММПО і вкладаються у депеші цього ММПО, не перевищує 50 г., то
накладна CN 65 не складається.
Administration expeditrice UKRAINE BORDEREAU
Адміністрація відправляння УКРАЇНА НАКЛАДНА CN 65
Bureau d'echange expediteur Poids des envois prioritaires/avion Місце обміну відправляння a decouvert

Вага пріоритетних/авіавідправлень, що пересилаються відкритим транзитом
N 3 --------------------------------------------------------------------------------------- Bureau d'echange de destination|Envois prioritaires/ avion en transit a decouvert | Місце обміну призначення |Пріоритетні/ авіавідправлення, що пересилаються | Berlin 7 |відкритим транзитом | | | |------Recommandes | || |Рекомендовані | |------ | |------Non recommandes | || |Прості | |------ | |------Statistigue (pendant la periode de statistigue) | || |Статистика (під час періоду статистики) | |------ | -------------------------------+------------------------------------------------------| Administration de destination |Date expedition I Depeche n | Адміністрація призначення |Дата відправляння 06.01.2000 N депеші 6 | | | Allemaqne | | --------------------------------------------------------------------------------------- Indication Указівки Le poids des envois a decouvert et, le cas echeant, a
destination d'une zone determinee est arrondi au decagramme
superieur ou inferieur selon que la fraction du decagramme exede
ou non 5 grammes Вага кореспонденції, що пересилається відкритим транзитом і,
у разі потреби, призначенням у певну зону, округляється до вищих
чи нижчих 10 грамів, залежно від того, перевищує чи ні частка
десяти грамів цифру 5
----------------------------------------------------------------------------------- Groupes de pays pour lesquels les taux |Poids net prioritaires|Observations | de remuneration sont les memes |ou LC/AO |Примітки | Групи країн, для яких тарифи оплати однакові|Вага нетто | | |пріоритетних чи | | |LC/AO | | --------------------------------------------+----------------------+-------------| 1 | 2 | 3 | --------------------------------------------+----------------------+-------------| | g | | | г | | --------------------------------------------+----------------------+-------------| Beograd | 1,7 | LC | --------------------------------------------+----------------------+-------------| --------------------------------------------+----------------------+-------------| --------------------------------------------+----------------------+-------------| --------------------------------------------+----------------------+-------------| --------------------------------------------+----------------------+-------------| --------------------------------------------+----------------------+-------------| --------------------------------------------+----------------------+-------------| --------------------------------------------+----------------------+-------------| --------------------------------------------+----------------------+-------------| --------------------------------------------+----------------------+-------------| ----------------------------------------------------------------------------------
Bureau d'echange expediteur Bureau d'echange de destination
Місце обміну відправляння Місце обміну призначення
Signature Signature
Підпис Boyko Підпис __________________________ _______________________________
Рис. 28 Зразок заповнення накладної CN 65 для

кореспонденції, що пересилається відкритим

транзитом авіатранспортом
73. Перед запакуванням у постпакети листи, поштові картки і
бандеролі підбираються адресним боком (бандеролі підбираються
окремо), акуратно вкладаються у пачки, а потім запаковуються у
постпакети з ярликом відповідного кольору (рожевого, білого,
блакитного, фіолетового) у залежності від виду та категорії
кореспонденції. Постпакети перев'язуються шпагатом і вкладаються
до поліетиленових пакетів або щільно запаковуються у папір, щоб
унеможливити їх пошкодження. На ярликах постпакетів зазначається
категорія відправлення (LC, АО). 74. Підготовлені до відправляння постпакети з
авіакореспонденцією, відправленнями МККВ і супровідні документи
згідно з Планом направлення вихідної з України авіакореспонденції
запаковуються у мішки синього кольору або в мішки з широкою смугою
синього кольору з відповідним трафаретом. Мішки пломбуються. На ярликах CN 35 (рис.29), що прикріплюються до мішків,
зазначається їх маса. Маса брутто кожного мішка округлюється до
вищих або нижчих 100 г у залежності від того, перевищує чи ні
частка грамів цифру 50. На ярликах CN 35 головних мішків проставляється штамп з
літерою "F". На ярликах CN 35 до мішків з відправленнями МККВ зазначається
відмітка "GGRI" ("МККВ"). Маса підготовлених до відправляння мішків зазначається в
допоміжній відомості. Зарубіжні ММПО в цю відомість записуються за
абеткою. Після заповнення відомість передається на робоче місце
складання письмових карт CN 31 і накладних відправляння депеш CN
38.
-------------------------------------------------------------------- Postes|De | CN 36 | Пошта |із Tchop PI-2 |Par avion | |------------------------------|Авіа | |Depeche n 1 | | |N депеші |pour | |------------------------------|у Praha 120 | |Date d'expedition 01.01.2000 | | |Дата відправляння | (Tcheque) | |------------------------------| | |Prioritaire/Non prioritaire - | | |Courrier en nombre | | |Пріоритетне/Непріоритетне - | | |Пошта у великій кількості | | |------------------------------+----------------------------| |Nombre d'envois 35 | Ligne n | |Кількість відправлень | N рейсу 6U 331 | |------------------------------+----------------------------| |Exempt --- |Aeroport de |Aeroport de | |Звільнено від збору--- |transbordement|dechargement | |------------------------------|Аеропорт |Аеропорт | |Kg 12,9 |перевантаження|розвантаження| |Кг | | Praha | -------------------------------------------------------------------
Рис. 29 Зразок заповнення ярлика CN 35

яскраво-червоного кольору, що прикріплюється

до мішків з авіакореспонденцією
75. Письмові карти CN 31 на авіакореспонденцію складаються у
порядку, передбаченому для кореспонденції, яка відправляється
наземним транспортом. Нумерація й облік авіадепеш ведеться окремо
від депеш, які пересилаються наземним транспортом. 76. Підготовлені до відправляння авіадепеші приписуються до
накладних CN 38 (рис. 30), що адресуються до відповідних
зарубіжних ММПО.
Administration des postes d'origine UKRAINE Bordereau de livraison CN 38 Поштова адміністрація подання УКРАЇНА Накладна здачі
Bureau d'echange d'origine du bordereau Kyiv-Pi-3 Depeches par voie de surface Установа обміну подання накладної Авіадепеші
Bureau de destination du bordereau Leipzig IFS Date N de serie Установа призначення накладної Дата 06.01.2000 N серії

------Prioruaire ------Par avion | |Пріоритетна | X |Авіа ---------------------------------------+----------------------------------------- Ligne n |Date du depart I Heure | N рейсу PS 201 |Дата відправляння 06.01.2000 Час 16.00| --------------------------------------------------------------------------------| Aeroport de transbordement direct | Аеропорт прямого перевантаження | --------------------------------------------------------------------------------| En cas d' utilisation de conteneur | У разі використання контейнера | N du conteneur N du scelle N du conteneur N du scelle | N контейнера N печатки N контейнера N печатки | --------------------------------------------------------------------------------| N du conteneur N du scelle N du conteneur N du scelle | N контейнера N печатки N контейнера N печатки | --------------------------------------------------------------------------------- Inscription
Запис
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Depeche n |Bureau |Bureau de |Nombre de |Poids brut des sacs, etc |Observations | N депеші |d'origine|destination|Кількість |Вага брутто мішків і т.п. |(y compris le | |Місце |Місце |--------------------------------------+------------------------------|nombre des | |подання |призначення|recipients |recipients CP|pochees de |Poste aux |CP |ENS |sacs M et/ou | | | |poste aux |et colis hors|sacs vides* |lettres | |МПП |des colis hors | | | |lettres |recipient |ємностей з |Письмова | | |recipient) | | | |ємностей з |ємностей CP |порожніми |кореспон- | | |Примітки | | | |письмовою |і посилок без|мішками* |денція | | |(ураховуючи | | | |корес- |ємності* | | | | |кількість | | | |понденцією | | | | | |мішків М | | | | | | | | | |і/або посилок | | | | | | | | | |без ємності) | | | | | | | | | | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| | | | | | |kg* |kg* | kg* | | | | | | | |кг* |кг* | кг* | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| 6 |Kyiv PI-3|Berlin 7 | 4 | | | 45 | | | | ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| --------------------------------------------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ---------|Відтиск штампа "Під |---------+-------------+-------------------------------------------+---------------| ---------|митним контролем" |---------+-------------+----------| Відтиск особистої |--------+---------------| ---------|підрозділу митниці |---------+-------------+----------| номерної печатки |--------+---------------| --------------------------------------------+-------------+----------| інспектора митниці |--------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------------------------------------------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| ----------+---------+-----------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| --------------------------------+-----------+-------------+------------+----------+-------+-----------+---------------| Totaux | | | | | | | | Разом | 4 | | | 45 | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____________________

* Kg avec une decimale

* Кг з десятими частками
Bureau d'echange expediteur L'agent du transporteur Bureau d'echange de destination Місце обміну відправляння Службовець транспортної компанії Місце обміну призначення Signature Date et signature Date et signature Підпис Дата і підпис Дата і підпис
Khoma __________________________ ________________________________ ____________________________
Рис. 30 Зразок заповнення накладної здачі авіадепеш CN 38
Маса в накладній CN 38 зазначається з точністю до 100 г.
77. Накладні CN 38 складаються в залежності від вимог актів
ВПС або угод, укладених із зарубіжними поштовими службами
французькою, англійською або російською мовами в п'яти примірниках
із застосуванням технічних засобів або від руки під копіювальний
папір. На другому та третьому примірниках цих накладних повинен
бути відтиск штампа "Під митним кордоном" та особистої номерної
печатки посадової особи митниці, яка дозволила випуск депеші за
кордон. У залежності від угоди з відповідними зарубіжними поштовими
службами кількість примірників накладних CN 38 за дозволом УДППЗ
"Укрпошта" може бути збільшена. Підготовлені до відправляння депеші та накладні CN 38
приписуються до накладної ф.16. 78. При формуванні авіадепеш необхідно додержуватись квот
завантаження, установлених авіакомпаніями і зазначених в угодах
про перевезення пошти, що укладаються між підприємством поштового
зв'язку та авіакомпаніями.
Обробка письмової кореспонденції, що надходить

із-за кордону повітряними суднами і наземним

транспортом
79. Мішки з вхідною з-за кордону кореспонденцією до ММПО
України надходять через відповідні ПМПО України за накладними CN
37 наземним транспортом і за накладними CN 38, CN 41 -
авіатранспортом, приписаними до накладних ф.16, що складаються
ПМПО. Пошта може надходити за накладними, складеними зарубіжними
ММПО або ПМПО України. На накладних CN 37, CN 38, CN 41 повинен
бути відтиск штампа "Під митним контролем" підрозділу митниці ПМПО
(прикордонної митниці). Якщо ММПО виконує функції ПМПО України, то дозвіл на ввезення
пошти в Україну оформляє посадова особа митниці ММПО шляхом
проставлення на накладних CN 37, CN 38, CN 41 відтиску штампа "Під
митним контролем". Одержана міжнародна пошта разом з накладними CN 37, CN 38, CN
41 передається у ММПО з розпискою працівника ММПО на копії
накладної ф.16, із зазначенням загальної кількості мішків і
накладних CN 37, CN 38, CN 41, дати та часу приймання. 80. Працівник ММПО звіряє одержані мішки і накладні CN 37, CN
38, CN 41 із записом в накладній ф.16, а також перевіряє цілість
оболонок мішків, пломб і перев'язу та правильність направлення
згідно з мішковими ярликами. Одержані мішки зважуються і їх маса звіряється з масою,
зазначеною на мішкових ярликах CN 34, CN 35 та CN 36. Дані маси
ММПО подання вважаються правильними, якщо фактична маса при
зважуванні відрізняється від зазначеної: на 200 чи менше грамів для мішків наземних депеш чи депеш
S.A.L.; на 100 чи менше грамів для мішків авіадепеш, пріоритетних
депеш чи депеш з поштою у великій кількості; на 100 чи менше грамів або на 20 чи менше відправлень для
мішків авіадепеш з відправленнями МККВ. У разі перевищення передбаченої межі маси або кількості
відправлень МККВ робляться виправлення на мішкових ярликах CN 34,
CN 35 та CN 36 та в накладних CN 37, CN 38, CN 41. Зарубіжне ММПО,
що складало депешу, або останній зарубіжний ПМПО повідомляється
про помилку перевірним повідомленням. 81. Після перевірки маси мішки сортуються за зарубіжними
ММПО, які склали депеші, а також за номерами депеш, а мішки кожної
окремої депеші - за видами вкладеної до них кореспонденції (за
кольором мішкових ярликів яскравочервоних, білих, блакитних,
фіолетових), виділяючи головні мішки депеш з літерою "F". Кількість мішків, що були розсортовані за номерами депеш,
перевіряється з записами в накладних CN 38 (мішки з
авіакореспонденцією), CN 37 (мішки з кореспонденцією, що надійшла
наземним транспортом), CN 41 (мішки з наземною поштою, що надійшла
авіатранспортом - S.A.L.). По закінченні перевірки в першу чергу
розкриваються мішки з авіакореспонденцією. Розкриття мішків з вхідною міжнародною письмовою
кореспонденцією здійснюється працівниками ММПО у присутності
посадової особи митниці. Першим розкривається головний мішок з літерою "F", у якому
міститься конверт з письмовою картою. Зазначене в письмовій карті
ММПО призначення депеші звіряється з даними мішкового ярлика, для
того щоб перевірити правильність направлення цієї депеші. Потім звіряється загальна кількість мішків цієї депеші,
зазначених у письмовій карті і в накладних CN 37, CN 38, CN 41. При розкритті мішків згідно з документами звіряється фактична
кількість постпакетів з рекомендованими відправленнями (з
укладеними до них особливими листами CN 33) і кількість особливих
листів CN 33. Після розкриття всіх мішків з рекомендованою кореспонденцією,
яка надійшла в цій депеші, та поіменної звірки відправлень,
приписаних до письмової карти або особливих листів, звіряється
загальна кількість одержаних відправлень з кількістю, зазначеною у
письмовій карті, а також в особливих листах, правильність
оформлення письмової карти, особливих листів (наявність відбитку
календарного штемпеля, відповідність дати на календарному штемпелі
або дати, проставленої від руки, даті відправляння депеші) та
розпису працівника. Про факт приймання та перевірки працівник,
який обробляв пошту, розписується і проставляє відтиск
календарного штемпеля на письмовій карті та особливому листі. 82. Якщо маса відправлень, що пересилаються за призначенням
відкритим транзитом (у тому числі й засланих), перевищує 3 кг в
одній депеші або в день (якщо відбувається декілька відправлянь у
день) кожного зарубіжного ММПО, то вважається, що обробка таких
відправлень з урахуванням маси та кількості відправлень
ускладнюється і сплата транзитних витрат повинна збільшуватися на
10 відсотків. Транзитні ММПО мають право складати письмову карту CN 31 з
позначкою у верхній частині "Відкритий транзит" ("Transit a
decouvert") для кожної країни призначення, копія якої
направляється тільки бюро обміну країни подання цієї
кореспонденції при перевірному повідомленні CN 43. Поштовій службі
країни призначення цієї кореспонденції письмова карта CN 31 у
цьому разі не направляється. 83. При обробці вхідної міжнародної письмової кореспонденції
потрібно: а) додержуватися черговості обробки вхідних депеш; б) розкривати спочатку головний мішок і обробляти
кореспонденцію, яка надійшла в ньому, а потім інші мішки з
письмовою кореспонденцією (з яскраво-червоними, білими і
фіолетовими ярликами), далі мішки з бандеролями (з блакитними
ярликами). При розкритті мішка обережно розрізати один оберт
перев'язу так, щоб не пошкодити оболонку мішка і перев'яз в інших
місцях. Пломбу зберігати до закінчення оброблення депеші; в) оглядати або вивертати мішок з метою перевірки відсутності
в середині нього залишеної кореспонденції; г) звіряти рекомендовану кореспонденцію із записами в
письмовій карті або особливих листах; ґ) розсортовувати окремо рекомендовані і прості відправлення
письмової кореспонденції на чотири групи: які підлягають доставлянню адресатам за місцем розташування
даного ММПО; які відправляються до інших об'єктів поштового зв'язку
України; які відправляються до інших країн світу (відкритий транзит); які підлягають пред'явленню на митний контроль (листи,
бандеролі з вкладенням товарів (предметів) з розподілом на окремі
групи: на адреси фізичних осіб та на адреси юридичних осіб; д) перекласти на українську мову адреси одержувачів
кореспонденції, що пересилаються в межах області, де розташоване
ММПО. Потім передати на робочі місця сортування рекомендовану
кореспонденцію за реєстром ф.11 загальним рахунком (із зазначенням
зарубіжного місця обміну та номера депеші), а просту
кореспонденцію - із зазначенням маси; е) розсортувати кореспонденцію за обласними центрами; є) поіменно приписати рекомендовану кореспонденцію до
реєстрів ф. 11, із зазначенням виду поштового відправлення, номера
приймання, найменування країни подання. Підсумки записаних
відправлень зазначити цифрами і засвідчити підписом працівника,
який складав реєстр, та відтиском календарного штемпеля. Кореспонденцію разом з першим примірником реєстру запакувати
в постпакети і заадресувати до виробних підрозділів філіалів, що
здійснюють обробку та перевезення пошти. 84. Незалежно від кількості, постпакети з міжнародною
кореспонденцією запаковуються у прямі мішки. Перед запакуванням
постпакети з рекомендованою кореспонденцією приписуються до
зведеного реєстру ф. 11. У зведеному реєстрі зазначається
найменування виробничого підрозділу філіалів, що здійснює обробку
й перевезення пошти та номер мішка. Реєстр засвідчується підписом
працівника, який складав реєстр, та відтиском календарного
штемпеля. Мішки і постпакети запаковуються у порядку, установленому для
внутрішньої рекомендованої кореспонденції. На адресних ярликах ф.
10 проставляється відмітка "Міжнародний", мішки пломбуються або
запечатуються страховою печаткою чи пластиковою застібкою,
зважуються, і їх маса проставляється на адресних ярликах.
Запаковані мішки на відправляння передаються за накладними ф. 16. 85. Митний контроль бандеролей та листів з укладенням товарів
(предметів), що підлягають митному контролю відповідно до
законодавства України, здійснюється у порядку, викладеному в п. 46
цих Правил. Після завершення митного контролю посадова особа
митниці проставляє на накладній ф.16, до якої були приписані МПВ,
адресовані юридичним та фізичним особам, та оболонки МПВ,
відповідні відмітки: у разі митного огляду без розпакування - відтиск особистої
номерної печатки; у разі митного огляду з розпакуванням - у залежності від
прийнятого рішення: для фізичних осіб - "Підлягає видачі адресату після сплати
платежів, нарахованих митницею", "Без сплати митниці платежів" або
"Пред'явити _________", "Не підлягає пропуску через митний кордон
України з причини _______________"; для юридичних осіб - відтиск особистої номерної печатки
(випуск дозволено) або штамп "Під митним контролем". Якщо на вкладення бандеролі (листа) з укладенням товарів
(предметів) митницею нараховані платежі, то їх подальше оформлення
здійснюється у порядку, викладеному в п. 35 цих Правил. На оболонці бандеролі, на вкладення якої митницею нараховані
платежі, працівник ММПО проставляє відтиск штампа, у якому
зазначаються суми платежів, нарахованих митницею, та плати за
пред'явлення бандеролі на митний контроль. Такі бандеролі
направляються за призначенням у порядку, передбаченому для
відправляння рекомендованих відправлень. У реєстрі ф.11
зазначаються суми платежів, нарахованих митницею, та плати за
пред'явлення для митного контролю. 86. Бандеролі, адресовані юридичним особам, митне оформлення
яких не завершене (з відтиском штампа "Під митним контролем" на
оболонці та в накладній ф.16), обробляються у порядку, викладеному
в розділі VIII цих Правил.
V. Міжнародні відправлення з оголошеною цінністю
Обробка відправлень з оголошеною

цінністю, що відправляються за кордон
87. При надходженні до ММПО України з виробничих підрозділів
філіалів підприємства поштового зв'язку страхових мішків з
відправленнями з оголошеною цінністю перевіряється правильність їх
направлення та запакування, цілість оболонок, перев'язу і печаток.
Потім мішки розкриваються, відправлення з оголошеною цінністю, що
містяться в них, звіряються із записами в накладних ф. 16, після
чого ретельно перевіряється цілість їх оболонок, печаток,
оформлення, звіряється маса, зазначена на оболонці, з фактичною
масою. Адреси одержувачів, у разі потреби, зазначаються
латинськими літерами. Сума оголошеної цінності, якщо вона
зазначена в національній валюті, переводиться в СПЗ і зазначається
на оболонці. Перевіряється також, чи встановлено обмін
відправленнями з оголошеною цінністю з країною призначення. 88. Відправлення з оголошеною цінністю подаються на митний
контроль у порядку, передбаченому для вихідних посилок (п. 11 цих
Правил). Запакування відправлень з оголошеною цінністю
здійснюється з використанням липкої стрічки. Перед запакуванням
безпосередньо на місце закриття оболонки проставляються відбитки
календарного штемпеля. 89. Після завершення митного контролю відправлення з
оголошеною цінністю сортуються за країнами призначення, окремо до
пересилання наземним і авіатранспортом згідно з Планами
направлення вихідної з України письмової кореспонденції. 90. Відправлення з оголошеною цінністю записуються до
спеціальної карти відправляння CN 16 (рис. 31). За наявності
відправлень з післяплатою, а також відміток на відправленнях "З
посильним" або "З повідомленням про вручення" у графі "Примітки"
зазначаються відповідні відмітки французькою мовою "Remb.",
"Expres", "Avis de reception".
Administration expeditrice UKRAINE FEUILLE D'ENVOI CN 16
Адміністрація відправляння УКРАЇНА КАРТА ВІДПРАВЛЯННЯ
Bureau d'echange expediteur Tchop PI-2 Envois avec valeur declaree Місце обміну відправляння Відправлення з оголошеною цінністю
Date Depeche n

Дата N депеші 11
------ Prioritaire -----Par avion | | Пріоритетна | |Авіа |----| Non prioritaire |---|Par S.A.L. | | Непріоритетна | |Наземна авіашляхом ------ |---|Par voie de surfase | X |Наземним шляхом -----
-------------------------------------------------------------------- Bureau d'echange de destination |N de la feuille d'envoi | Місце обміну призначення Praha 120 |N карти відправляння 1 | ------------------------------------------------------------------- Inscription Запис
----------------------------------------------------------------------------------------------- N |N de l'envoi |Bureau d'origine|Lieu de distination|Montant de la valeur|Observations| d'ordre|N відправлення|Місце подання |Місце призначення |declaree |Примітки | N з/п | | | |Сума оголошеної | | | | | |цінності | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 1 | 32 | Odessa-5 | Praha | DTS СПЗ 32 | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 2 | 41 | Kharkiv-8 | Praha | 40 | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 3 | 91 | Kyiv-50 | Praha | 25 | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 4 | ----|----------------|-------------------|-------------- | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 5 | | totaux 3 | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 6 | | | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 7 | | | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 8 | | | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 9 | | | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 10 | | | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 11 | | | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 12 | | | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 13 | | | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 14 | | | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 15 | | | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 16 | | | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 17 | | | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 18 | | | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 19 | | | | | | -------+--------------+----------------+-------------------+--------------------+------------| 20 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Bureau d'echange expediteur Bureau d'echange de destination
Місце обміну відправляння Місце обміну призначення
Signature Signature
Підпис Boyko Підпис __________________________ _______________________________
Рис. 31 Зразок карти відправляння CN 16 для

запису відправлень з оголошеною цінністю
91. Відправлення з оголошеною цінністю разом з картою
відправляння CN 16 упаковуються у постпакети: обгортаються у
міцний папір або вкладаються до конверта і обклеюються стрічкою на
клейкій основі або перев'язуються шпагатом та запечатуються
страховою печаткою таким чином, щоб унеможливити доступ до
вкладення. На постпакетах зазначаються відмітки "Valeur declaree"
("З оголошеною цінністю"). 92. Постпакети з відправленнями з оголошеною цінністю
вкладаються в головний мішок. Про наявність мішків або постпакетів, що вміщують
відправлення з оголошеною цінністю, зазначається в таблиці 3
письмової карти CN 31. У цьому самому розділі необхідно зазначати
кількість вихідних з України та транзитних відправлень з
оголошеною цінністю, за які стягуються кінцеві витрати, і
кількість таких відправлень, що повертаються в місце подання, за
які кінцеві витрати не стягуються. У верхній частині такої карти
наклеюється спеціальний ярлик червоного кольору "Valeur declaree"
("З оголошеною цінністю"), письмова карта вкладається у конверт
рожевого кольору. 93. Відправлення з оголошеною цінністю незалежно від їх
кількості та маси дозволяється пересилати окремою депешею або
разом з письмовою кореспонденцією. У цьому разі депеші
оформляються та відправляються у порядку, передбаченому для
відправляння депеш з письмовою кореспонденцією, за накладною CN 37
або CN 38. 94. Відправлення з оголошеною цінністю, які мають зовнішній
вигляд ящиків, обов'язково запаковуються в окремі мішки. Мішки
повинні бути справні та окантовані.
Обробка відправлень з оголошеною цінністю,

що надходять з-за кордону
95. Одержані з-за кордону мішки з відправленнями з оголошеною
цінністю перевіряються і розкриваються таким самим способом, як і
внутрішні страхові мішки. Розпакування мішків з відправленнями з оголошеною цінністю
здійснюється працівниками ММПО в присутності посадової особи
митниці. Після розкриття мішка постпакети з відправленнями з
оголошеною цінністю звіряються із записом у письмовій карті CN 31,
а самі відправлення - із записом у карті відправляння CN 16,
обов'язково перевіряється фактична маса відправлень з оголошеною
цінністю з масою, зазначеною на їх оболонках. Якщо серед відправлень з оголошеною цінністю є відправлення з
післяплатою, то перевіряється, чи оформлені вони належним чином і
чи супроводжуються вони відповідними бланками переказів. Працівник, який поіменно приймає відправлення з оголошеною
цінністю, розписується за їх кількість у картах відправляння CN
16, які потім брошуруються в пачки і зберігаються у порядку, що
забезпечує їх схоронність. 96. Відправлення з оголошеною цінністю приписуються до
накладної ф.16, яка складається у двох примірниках із зазначенням
номерів місць приймання, суми оголошеної цінності в СПЗ,
найменування країни приймання і об'єкта поштового зв'язку місця
призначення та пред'являються для митного контролю разом з
накладними ф.16 і митними деклараціями CN 23 у разі їх наявності. Митний контроль відправлень з оголошеною цінністю
здійснюється з використанням технічних засобів контролю. На
накладній ф.16, до якої були приписані відправлення з оголошеною
цінністю, посадова особа митниці в разі їх пропуску через митний
кордон України проставляє відтиск відповідного штампа ("Без сплати
митниці платежів"). Відправлення з оголошеною цінністю, що містять вкладення, яке
підлягає митному контролю, приписуються за номерами місця
приймання до переліків, які складаються у двох примірниках. Митний контроль з розпакуванням відправлень з оголошеною
цінністю здійснюється комісією у складі двох працівників зв'язку
та посадової особи митниці. На переліку працівник ММПО зазначає
склад оглядової комісії та дату проведення митного контролю. Після завершення митного контролю предмети запаковуються в ту
саму оболонку, розріз заклеюється липкою стрічкою, відправлення
запаковується в термоусадкову плівку з логотипом. Посадова особа митниці в переліках проти кожного запису та на
оболонках відправлень з оголошеною цінністю проставляє в
залежності від прийнятого рішення: для фізичних осіб - відтиск штампів "Підлягає видачі адресату
після сплати платежів, нарахованих митницею" або "Без сплати
митниці платежів"; для юридичних осіб - відтиск особистої номерної печатки
(випуск дозволено) або штампа "Під митним контролем". Один
примірник переліку та митних декларацій CN 23, у разі їх
наявності, передається митниці. Порядок оформлення платежів, нарахованих митницею, викладений
у п. 35 цих Правил. На оболонках відправлень з оголошеною цінністю, на вкладення
яких митницею нараховані платежі, та накладних ф.16, до яких вони
приписуються перед відправлянням за призначенням, працівник ММПО
проставляє відтиск штампа, у якому зазначаються суми платежів,
нарахованих митницею, та плати за пред'явлення відправлення з
оголошеною цінністю на митний контроль. 97. Одержані з-за кордону відправлення з оголошеною цінністю
сортуються за адресами виробничих підрозділів, які здійснюють
обробку та перевезення пошти, приписуються до накладних ф. 16 із
зазначенням номерів місць приймання, суми оголошеної цінності в
СПЗ, найменування країни приймання й об'єкта поштового зв'язку
місця призначення. Накладна ф. 16 складається в двох примірниках
(рис. 32) і підписується двома працівниками, на одного з яких
покладено функції контролю. 98. Незалежно від кількості, відправлення з оголошеною
цінністю запаковуються у страхові мішки, які пересилаються у
порядку, установленому для внутрішніх страхових мішків. На
мішковому ярлику ф. 17 зазначається номер мішка, найменування
місця відправляння й місця призначення, проставляється відмітка
"Міжнародний" та відтиск календарного штемпеля. Ярлик підписується
двома працівниками зв'язку, які запаковували мішок.
ф. 16
---------------------------------------------------------------------------------- Пошта відправлена о __ год. __ хв. |Найменування поштових |Кількість | |відправлень та речей | | у супроводі __________________ --------|------------------------+----------| (прізвище) | ||Контейнери | | Підлягають обміну _________ мішків | К.Ш. ||------------------------+----------| | ||Мішки з відправл. | | Накладна N ______ --------|"Урядове" | | на пошту, відправлену (відбиток |------------------------+----------| календ. шт.|Мішки страхові | | з Києва ДОПП відпр.) |------------------------+----------| __________________________________ |Мішки з письм. | | Суми, поштамт |кореспонденцією | | на адресу ------------------- |------------------------+----------| (куди) |Мішки та пачки з період.| | у мішку 21 |друков. виданнями | | N ________ |------------------------+----------| контейнері |Мішки міжнародні | | |------------------------+----------| |Листи та бандеролі з | 1 | |оголошеною цінністю | | |------------------------+----------| |Посилки з відміткою | | |"Обережно" | | |------------------------+----------| |Посилки високоцінні | | |------------------------+----------| |Посилки інші | | |------------------------+----------| |Порожні речі | | |накл. | | |------------------------+----------| |Разом | 1 | --------------------------------------------------------------------------------| Найменування| N |Оголошена |Сума |Куди, звідки|Особливі|Вхідні | поштових | |цінність |післяплати| |відмітки|номери | відправлень | |у грн. | | | |поштових | | | | | | |відправлень | ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| Відправлення| 532/140| 120,0 СПЗ| |Суми - Чехія| | | ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| з оголошеною| | | | | | | ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| цінністю | | | | | | | ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| --------------------------------------------------------+--------+--------------| Разом: одне відправлення | | | --------------------------------------------------------+--------+--------------| Бригадир | |Костенко | | | | ---------------------+----------+----------+------------+--------+--------------| Оператор | |Орленко | | | | ---------------------+----------+----------+------------+--------+--------------| ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| ------------+--------+----------+----------+------------+--------+--------------| ---------------------------------------------------------------------------------
Рис. 32 Зразок заповнення накладної ф. 16, за якою вхідні відправлення з оголошеною цінністю відправляються з ММПО
VI. Дрібні пакети
Обробка дрібних пакетів, що відправляються за кордон
99. Дрібні пакети надходять до ММПО з виробничих підрозділів
філіалів, що здійснюють обробку та перевезення пошти, у страхових
мішках. 100. Одержані мішки звіряються із записами у накладній ф. 16.
Перевіряється правильність їх направлення, цілість мішка,
перев'язу, печатки або пломби. 101. Після розкриття мішків дрібні пакети звіряються із
записами в накладних ф. 16, потім перевіряється стан їхнього
упакування, правильність оформлення, повнота стягнення плати за
пересилання, адресування та направлення. Дрібні пакети зважуються,
фактична маса звіряється з масою, зазначеною на оболонці. Дрібні пакети, оплачені за авіатарифом, обробляються
першочергово. 102. Дрібні пакети в порядку, передбаченому для вихідних
посилок (п. 11 цих Правил), пред'являються посадовій особі митниці
для проведення митного контролю. 103. Дрібні пакети сортуються до зарубіжних місць обміну і
відправляються згідно з планами направлення письмової
кореспонденції, що пересилається наземним і авіатранспортом. 104. Розсортовані дрібні пакети приписуються до письмової
карти CN 31 або особливого листа CN 33 у порядку, передбаченому
для рекомендованої кореспонденції. У письмовій карті або особливому листі в графі "Примітки"
зазначається "Petits paquets". 105. За наявності великої кількості дрібних пакетів вони
запаковуються в окремі мішки. 106. До окремих мішків з дрібними пакетами прикріплюються
мішкові ярлики CN 34, CN 35, CN 36 яскраво-червоного кольору із
зазначенням на них відмітки "Petits paquest". У разі пересилання
невеликої кількості дрібних пакетів у мішку разом з іншими
рекомендованими відправленнями така відмітка на мішкових ярликах
не проставляється. 107. Перед відправлянням мішків наземним транспортом вони
приписуються до накладної CN 37, авіатранспортом - до накладної CN
38, шляхом S.A.L. - до накладної CN 41.
Обробка дрібних пакетів, що надходять з-за кордону
108. Одержані з-за кордону мішки депеш з дрібними пакетами
розкриваються у порядку, установленому для мішків з письмовою
кореспонденцією (пункти 80-81 цих Правил). Після цього дрібні
пакети звіряються із записами в письмовій карті CN 31 або
особливому листі CN 33. Працівник звіряє фактичну масу кожного
дрібного пакета з масою, зазначеною на оболонці, і, якщо немає
розбіжностей у масі, підтверджує своїм підписом. У разі
надходження дрібних пакетів у пошкодженому стані або розбіжності
маси працівниками ММПО складається акт ф.51 у двох примірниках.
Дрібний пакет пред'являється для митного контролю разом з одним
примірником акта ф.51. Випадки нестачі вкладення оформляються у
порядку, передбаченому пунктами 123 - 126 цих Правил. 109. Працівники зв'язку, які здійснюють перевірку,
розписуються за кількість прийнятих дрібних пакетів у письмових
картах CN 31 або особливих листах CN 33, які потім брошуруються в
пачки і зберігаються у порядку, що забезпечує їх схоронність. 110. Для здійснення митного контролю дрібні пакети
приписуються до накладної ф.16, яка складається у двох примірниках
із зазначенням номерів місць приймання, найменування країни
приймання і об'єкта поштового зв'язку місця призначення, та
пред'являються посадовій особі митниці разом з митними
деклараціями CN 23. Митний контроль дрібних пакетів здійснюється з використанням
технічних засобів контролю. На накладній ф.16, до якої були
приписані дрібні пакети, посадова особа митниці в разі їх пропуску
через митний кордон України, проставляє відтиск штампа "Без сплати
митниці платежів". Дрібним пакетам (у тому числі і простим), вкладення яких
підлягає митному огляду з розпакуванням, присвоюється валовий
номер за порядком їх реєстрації у журналі обліку. Нумерація
ведеться протягом календарного року. Валовий номер зазначається на
спеціальному ярлику, що наклеюється на оболонку дрібного пакета. Для пред'явлення дрібних пакетів для митного огляду з
розпакуванням вони приписуються по 10-25 шт. до переліків, які
складаються у двох примірниках. На переліку працівником ММПО
зазначаються склад оглядової комісії та дата проведення митного
контролю. Митний огляд укладення дрібних пакетів здійснюється комісією
у складі двох працівників зв'язку та посадової особи митниці. Якщо вкладення дрібного пакета зазначене в митній декларації
CN 23 загальним рахунком або нерозбірливо, то під час митного
огляду працівник ММПО складає акт ф.51 у трьох примірниках, який
підписується членами оглядової комісії. В акті ф.51 наводиться
поіменний перелік предметів. Один примірник акта ф.51
направляється разом з дрібним пакетом для вручення адресату,
другий - долучається до документів ММПО, третій - передається
митниці. Після завершення митного контролю предмети запаковуються в ту
саму оболонку, розріз заклеюється липкою стрічкою, дрібні пакети
запаковуються в термоусадкову плівку з логотипом. На ярлику з
валовим номером у графі "Маса після огляду" зазначається маса
дрібного пакета після митного огляду. Ця відмітка засвідчується
підписами двох працівників ММПО, які брали участь у митному
огляді. Посадова особа митниці в переліках проти кожного запису та на
оболонках дрібних пакетів проставляє в залежності від прийнятого
рішення: для фізичних осіб - відтиск штампів "Підлягає видачі адресату
після сплати платежів, нарахованих митницею" або "Без сплати
митниці платежів"; для юридичних осіб - відтиск особистої номерної печатки
(випуск дозволено) або штампа "Під митним контролем". Один
примірник переліку та митних декларацій CN 23 передається митниці. Порядок оформлення платежів, нарахованих митницею, викладений
у п.35 цих Правил. На оболонці дрібного пакета, на вкладення якого митницею
нараховані платежі, працівник ММПО проставляє відтиск штампа, у
якому зазначаються суми платежів, нарахованих митницею, та плати
за пред'явлення дрібного пакета на митний контроль. Усі документи, що стосуються дрібного пакета, на вкладення
якого митницею нараховані платежі,: бланки поштових переказів ф.
113, митна декларація CN 23 (у разі її наявності), оглядовий опис
- міцно прикріплюються до оболонки дрібного пакета. 111. Перед відправлянням за призначенням дрібні пакети
приписуються до накладних ф. 16 із зазначенням номерів подання,
через дріб валових, найменування об'єкта поштового зв'язку місця
призначення, країни приймання, а якщо на дрібні пакети митницею
нараховані платежі, то в накладній працівником ММПО проставляються
їх сума та сума плати за пред'явлення дрібного пакета для митного
контролю. 112. Дрібні пакети запаковуються в страхові мішки, які
адресуються до виробничих підрозділів філіалів, що здійснюють
обробку та перевезення пошти, і пересилаються у порядку,
установленому для внутрішніх страхових мішків. На мішковому ярлику
ф. 17 робиться відмітка "Міжнародний". 113. Запаковані мішки з дрібними пакетами зважуються. Маса
проставляється на ярлику ф. 17. 114. Мішки приписуються до накладних ф. 16 у порядку,
передбаченому для приписки внутрішніх страхових мішків. 115. Дрібні пакети, адресовані юридичним особам, митне
оформлення яких не завершене (з відтиском штампа "Під митним
контролем" на оболонці та в переліку), обробляються у порядку,
викладеному в розділі VIII цих Правил.
VII. Порядок обробки МПВ з предметами, що не підлягають

пропуску через митний кордон України
116. Міжнародні поштові відправлення з предметами, на
переміщення яких через територію України встановлено обмеження,
зберігаються у ММПО під митним контролем у порядку, що забезпечує
їх схоронність, до подання відповідних дозвільних документів або
до закінчення терміну зберігання. В останньому разі на переліках
та супровідних документах до МПВ посадовою особою митниці
проставляється відтиск штампа "Не підлягає пропуску через митний
кордон України з причини____________" (зазначається причина), і
вони в установленому порядку повертаються відправникам. Про посилки, що зберігаються під митним контролем,
адміністрація подання повідомляється перевірним повідомленням CP
78, у якому зазначаються дані з мішкового ярлика CP 74, CP 73. До
перевірного повідомлення додається копія супровідної адреси. На
перевірному повідомленні робиться відмітка "Colis retenu d'office"
("Посилка затримана в службовому порядку"). Якщо термін зберігання
посилок під митним контролем становить три місяці, то ММПО таким
самим порядком направляє до поштової адміністрації країни подання
відповідний запит. У разі ненаправлення або несвоєчасного
направлення запиту поштова адміністрація країни подання не буде
відшкодовувати відповідні тарифи за повернення посилок. 117. У разі одержання дозволу митниці на пропуск посилки, з
якої за рішенням державних органів контролю частина вкладення, що
не підлягає переміщенню через митний кордон України, вилучена,
ММПО повідомляє зарубіжну поштову службу про цей факт перевірним
повідомленням CP 78. Одночасно складається акт CN 13 у трьох
примірниках, який підписується посадовою особою митниці. Перший
примірник акта направляється разом з двома примірниками
перевірного повідомлення зарубіжній поштовій службі, другий -
передається митниці ММПО, третій - долучається до документів ММПО. У разі встановлення порушень митних правил до супровідних
документів до МПВ для вручення адресату долучається протокол за
формою, установленою Державною митною службою України, складений
відповідальною посадовою особою підрозділу митниці в ММПО. Копія
протоколу направляється зарубіжній поштовій службі разом з актом
CN 13. Таким самим порядком зарубіжна поштова служба повідомляється
про вилучення або затримку митницею всього вкладення посилки.
VIII. Порядок обробки МПВ, що надходять

з-за кордону на адресу юридичних осіб
118. МПВ, адресовані юридичним особам, митне оформлення яких
не завершене (з відтиском штампа "Під митним контролем" на
оболонці та в накладній ф.16 або переліку), направляються до
підрозділів митниці за місцезнаходженням адресатів - юридичних
осіб для вирішення питання про випуск. Такі МПВ направляються на адресу поштамтів за місцем
розташування митниць призначення в окремих мішках. Перед
запакуванням у мішок МПВ приписується до накладної ф.16 із
зазначенням виду МПВ, номера та через дріб валового номера
приймання (якщо МПВ є реєстрованим), а також країни приймання.
Накладна ф.16 складається у п'яти примірниках: два примірники
вкладаються в мішок разом з МПВ, два - передаються підрозділу
митниці ММПО, один - долучається до документів ММПО. Разом з МПВ і
накладними ф.16 у мішок укладаються супровідні документи, у разі
їх наявності. МПВ запаковуються в страхові мішки, які адресуються до
поштамту, і пересилаються у порядку, установленому для внутрішніх
страхових мішків. На мішковому ярлику ф.17 робиться відмітка
"Міжнародний", зазначаються найменування об'єкта поштового зв'язку
місця призначення, ММПО України, маса і номер мішка та
проставляється відтиск календарного штемпеля. Ярлик підписується
працівниками зв'язку, які закривали мішок. Мішок приписується до
накладної ф.16. На всіх накладних ф.16 та мішковому ярлику ф.17 посадовою
особою митниці проставляється відтиск штампа "Під митним
контролем".
IX. Несправності міжнародних поштових відправлень
Оформлення несправностей поштових відправлень
і речей, що надходять з об'єктів поштового зв'язку України
119. Поштові відправлення і речі, які надходять до ММПО із
виробничих підрозділів філіалів підприємства поштового зв'язку з
порушенням правил приймання і обробки оформляють у порядку,
передбаченому Поштовими правилами із складенням акта ф. 51 або
повідомлення ф. 30. 120. Акт ф. 51 складається у разі: а) неодержання приписаних до накладних речей і поштових
відправлень або одержання замість приписаних інших речей і
поштових відправлень, не зазначених у накладних і реєстрах; б) відсутності супровідних документів у закритих речах і
постпакетах; в) нестачі вкладення в закритих речах (постпакетах), а також
нестачі приписаних рекомендованих відправлень; г) невідповідності фактичної маси посилки, відправлення з
оголошеною цінністю, дрібного пакета, міжнародного мішка масі,
зазначеній на супровідних документах, виправлення маси на оболонці
посилки і супровідній адресі; ґ) виявлення МПВ у дефектному стані; д) надходження незапечатаних, незапломбованих мішків (крім
порожніх) або із зіпсованим пристроєм для закриття. У разі помилкового розкриття та перепакування міжнародних
транзитних речей, посилок, які не підлягають обробленню у даному
ММПО, також складається акт ф. 51. 121. Повідомлення ф. 30 складаються у разі: а) порушення плану направлення МПВ; б) порушення строків проходження МПВ у межах України; в) одержання без приписки до документів МПВ і речей; г) надходження реєстрованих МПВ при реєстрах і накладних без
відтиску календарного штемпеля, без підписів або при наявності
необумовлених виправлень; ґ) одержання неправильно оформленого повідомлення CN 07 або у
разі надходження МПВ з повідомленням про вручення ф.119 замість CN
07; д) одержання посилки без супровідної адреси CP 71 і
декларацій CN 23; е) виявлення неправильно стягненої плати за пересилання; є) одержання в неохайному, брудному або пошкодженому стані
простої і рекомендованої кореспонденції. Порядок складання актів ф.51, повідомлень ф.30, їх
направлення визначений Поштовими правилами. При складанні акта ф.51 у випадку, зазначеному в пункті "г",
та повідомлення ф.30 у випадку, зазначеному в пункті "є", поштові
відправлення, на які складаються акти ф.51 (повідомлення ф.30),
повертаються разом з першим примірником акта (повідомлення ф.30)
до виробничого підрозділу філіалу підприємства поштового зв'язку
місця приймання в окремому страховому мішку (постпакеті). При
складанні акта ф.51 у випадку, зазначеному в пункті "ґ", поштове
відправлення повертається до виробничого підрозділу, який
здійснював його відправляння до ММПО. У необхідних випадках до актів ф.51 і повідомлень ф.30
долучаються речові докази (мішок, ярлик, печатка або пломба тощо). 122. Якщо в ММПО надійде поштове відправлення з повідомленням
про вручення ф. 119 для внутрішніх поштових відправлень, у цьому
випадку складається повідомлення про вручення CN 07, у яке
переписуються дані з повідомлення ф. 119. Повідомлення CN 07
прикріплюється до МПВ (супровідної адреси) і відправляється за
призначенням. Якщо повідомлення про вручення CN 07 надійде неоформленим або
оформленим з порушенням установленого порядку, то помилки
виправляються працівниками ММПО. 123. Поштові відправлення з нерозбірливими адресами, які
неможливо відправити за призначенням, або із зазначенням тільки
пунктів призначення, а також забрудненими або пошкодженими
оболонками повертаються до виробничих підрозділів філіалів
підприємства поштового зв'язку місця приймання для вручення
відправнику, з відміткою про причину повернення. Якщо таке поштове відправлення не має адреси відправника, то
воно повертається до виробничого підрозділу філіалу підприємства
поштового зв'язку місця приймання (за відтиском календарного
штемпеля) для передачі до нерозданих.
Оформлення несправностей поштових

відправлень і речей, які надходять з-за кордону
124. При перевірці одержаної з-за кордону міжнародної пошти
можуть бути виявлені такі порушення: нестача мішків, реєстрованих відправлень, письмових або
посилкових карт, особливих листів; повернення посилок із-за кордону без супровідної адреси CP 71
і декларацій CN 23; неправильний запис у документах; передумови для крадіжки вкладення з поштового відправлення; помилки в письмових і посилкових картах при підбитті
підсумків кількості мішків або поштових відправлень; порушення в оформленні поштових речей і поштових відправлень; неправильне зазначення відрахувань; надходження від зарубіжних ММПО поштових відправлень з
затримкою та на інші порушення; розбіжність у масі мішка з письмовою кореспонденцією у разі
перевищення передбаченої межі маси, коли дані маси мішка ММПО
подання вважаються правильними (п. 49 цих Правил). У разі нестачі мішків або реєстрованих відправлень (посилок)
уносяться необхідні виправлення в письмових (посилкових) картах,
особливих листах, картах відправляння. Неправильні записи
закреслюються таким чином, щоб була змога прочитати первинні
записи. Про виявлення несправностей поштових відправлень і речей, що
надходять з-за кордону, складається довідка, яка підписується
двома працівниками ММПО. На підставі цієї довідки складаються перевірні повідомлення
CN 43 (рис. 33) або CP 78 (рис. 34) у трьох примірниках, якщо
депеша надійшла безпосередньо з ПМПО країни подання, або у
чотирьох примірниках - якщо депеша надійшла через проміжний ПМПО.
Два примірники перевірного повідомлення з першим відправлянням
пошти надсилаються до зарубіжного ПМПО, що відправляло пошту, один
примірник, у разі потреби, - останньому проміжному ПМПО. Перевірне повідомлення надсилається в конверті з відміткою
"Bulletin de verification" ("Перевірне повідомлення"). Якщо фактична кількість посилок, які пересилалися в депеші,
не відповідає кількості посилок та відрахувань, зазначених у
посилковій карті, то перевірне повідомлення складається тільки на
виправлення загальної кількості посилок.
Administration des postes d'origine UKRAINE BULLETIN DE VERIFICATION Адміністрація подання УКРАЇНА ПЕРЕВІРНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ CN 43
Bureau d'origine du bulletin Echange des depeches Місце подання повідомлення Tchop PI-2 Обмін депешами
Date Bulletin n 2 Дата 08.01.2000 N повідомлення
------ Prioritaire -----Par avion | | Пріоритетна | |Авіа |----| Non prioritaire |---|Par S.A.L. | | Непріоритетна | |Наземна авіашляхом ------ |---|Par voie de surfase | X |Наземним шляхом -----

------------------------------------------------------------------------------------------------ Bureau de destination du bulletin |Depeche n I Date d'expedition | Місце призначення повідомлення Praha 120 |N депеші 5 Дата відправляння 05.01.2000 | |--------------------------------------------------| |Vol n/Train n/Nom du paquebot | |N рейсу/N поїзда/Назва судна | -------------------------------------------+--------------------------------------------------| Bureau d'echange de destination |Bureau d'echange expediteur | Місце обміну призначення Tchop PI-2 |Місце обміну відправляння | ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Irregularites concernant des recipients ou des plis 1. Порушення щодо мішків або оболонок ------------------------------------------------------------------------------------------- Depeche n|Bureau d'origine|Bureau de destination|Nombre d'elements litigieux | N депеші |Місце подання |Місце призначення |Кількість спірних ємкостей | | | | | | | |------Recipients ------Plis | | | || X |Ємності | |Оболонки | | | |------ ------ | | | |-----------------------------------------| | | |rouges |blancs|bleus|violets |verts |CP | | | |червоні|білі |сині |фіолетові|зелені| | ---------+----------------+---------------------+-------+------+-----+---------+------+---| 5 | Praha | Kyiv | 1 | | | | | | ---------+----------------+---------------------+-------+------+-----+---------+------+---| | | | | | | | | | ---------+----------------+---------------------+-------+------+-----+---------+------+---| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------| Les recipients et plis decrits ci-dessus | Вищезазначені ємності та оболонки | ---- | ----ne sont pas parvenus ici |X | sont parvenus en mauvais etat | ----не надійшли ---- надійшли в пошкодженому стані | | ----sont mal diriges ----ont ete repares ici | ----заслані ----були полагоджені тут | | ----sont parvenus en excedent ----sont-ils parvenus a votre bureau? | ----надійшли в надлишку ----чи надійшли вони у Ваше місце? | | ----sont parvenus sans etiquette ---- | ----надійшли без ярлика ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Irregularites concernant des documents 2. Порушення щодо документів ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Documents manquants (priere d'accepter la formule de substitution ci-jointe) |Nombre des envois recommandes recus | Документи, яких не вистачає (прохання затвердити бланк заміни, що додається) |Кількість отриманих рекомендованих | |відправлень 5 | ----- ----- ----- ----- |------------------------------------| | |Bordereau de livraison | |CN 37 | X |Feuille d'avis CN 31 | |Feuille d'avis CN 32|Nombre des envois avec valeur | -----Накладна здачі ----- -----Письмова карта CN 31 -----Письмова карта CN 32|declaree recus | ----- ----- ----- |Кількість отриманих відправлень | | |Bordereau CN 65 | |CN 38 | |Liste speciale CN 33 |з оголошеною цінністю | -----Накладна CN 65 ----- -----Особливий лист CN 33 | | ----- ----- | | | |CN 41 | |Feuille d'envoi CN 16 | | ----- -----Карта відправляння I N | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----Le bordereau de livraison a ete corrige ainsi d'apres |Poste aux |CP |Recipients vides |Le poids total а | | |les indications de poids de l'etiquette |lettres | |Порожні ємності |ete contrrole ici | -----(eventuellement corrigees) |Письмова | | |Загальна вага | Накладну здачі було виправлено згідно з даними про |кореспонденція| | |була перевірена | вагу на ярлику (можливо виправлено) | | | |тут | | | |------------------+-----------------------------| -----En raison d'une erreur de calcul, les totaux du | | |Inscrit |Recu | Observations | | |bordereau de livraison ont ete corriges ainsi | | |Приписано|Отримано| Примітки | -----У зв'язку з помилкою при підрахунках підсумки в |--------------+---+---------+--------+-----------------------------| накладній здачі були виправлені таким чином: | 1 | | | | | -------------------------------------------------------------+--------------+---+---------+--------+-----------------------------| Irregularites concernant la feuille d'avis sous les tableaux |--------------+---+---------+--------+-----------------------------| Порушення щодо письмової карти за таблицями | 5 | | | | NN 344, 26, | | | | | | 332, 43, 291 | ----Nombre de recipients |--------------+---+---------+--------+-----------------------------| ----Кількість ємностей | | | | | | |--------------+---+---------+--------+-----------------------------| ----Poids des recipients (voir la partie 3 au verso) | | | | | | ----Вага ємностей (див. частину 3 на зворотному боці) |--------------+---+---------+--------+-----------------------------| | | | | | | ----Total des envois recommandes |--------------+---+---------+--------+-----------------------------| ----Усього рекомендованих відправлень | | | | | | |--------------+---+---------+--------+-----------------------------| ----Listes speciales | | | | | | ----Особливі листи |--------------+---+---------+--------+-----------------------------| | | | | | | ----Feuilles d'envois |--------------+---+---------+--------+-----------------------------| ----Карти відправляння | | | | | | |--------------+---+---------+--------+-----------------------------| ----Total des envois avec valeur declaree | | | | | | ----Усього відправлень з оголошеною цінністю |--------------+---+---------+--------+-----------------------------| | | | | | | ----Recipients en retour, etc. (nombre) |--------------+---+---------+--------+-----------------------------| ----Повернені ємності і т.ін. (кількість) | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рис. 33 Зразок перевірного повідомлення

CN 43 на обмін депешами
CN 43 (au verso)

CN 43 (зворотний бік)
3. Irregularites concernant le courrier soumis aux frais terminaux 3. Порушення щодо ваги пошти, за яку стягуються кінцеві витрати
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Constatations et differences|Recipients Prioritaire/ | Sacs М |Courrier er nombre | Констатація і розбіжності |Non prioritaire - LC/AO| Мішки М |Пошта у великій кількості | |Ємності пріоритетні/ |-------------------------------+----------------------------| |непріоритетні - LC/AO |Jusqu'a 5 kg/ |Plus de 5kg/ |Nombre de |Poids|Nombre de | |------------------------|До 5 кг |Понад 5 кг |recipients|Вага |d'envois | |Nombre | Poids |---------------+---------------|Кількість | |Кількість | |Кількість | Вага |Nombre |Poids|Nombre |Poids|ємностей | |виправлень | | | |Кількість|Вага |Кількість|Вага | | | | ----------------------------+----------+-------------+---------+-----+---------+-----+----------+-----+-----------| D'apres la declaration | 1 | kg | |kg | |kg | | kg | | du bureau expediteur | | кг 15,0 | |кг | |кг | | кг | | Згідно із заявою місця | | | | | | | | | | відправляння | | | | | | | | | | ----------------------------+----------+-------------+---------+-----+---------+-----+----------+-----+-----------| D'apres les constatations | | | | | | | | | | du bureau de transit | | | | | | | | | | Згідно з даними транзитного | | | | | | | | | | місця | | | | | | | | | | ----------------------------+----------+-------------+---------+-----+---------+-----+----------+-----+-----------| D'apres les constatations | 1 | 15,0 | | | | | | | | du bureau de destination | | | | | | | | | | Згідно з даними місця | | | | | | | | | | призначення | | | | | | | | | | ----------------------------+----------+-------------+---------+-----+---------+-----+----------+-----+-----------| Difference | | | | | | | | | | Різниця | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Irregularites concernant des envois CCRI 4. Порушення щодо відправлень МККВ
--------------------------------------------------------------------------------- Defferences constatees |Nombre de d'envois |Poids (en kg) | Виявлені розбіжності |Кількість виправлень |Вага (в кг) | -----------------------------------------+---------------------+---------------| Selon la declaration du bureau expediteur| | | Згідно із заявою місця відправляння | | | -----------------------------------------+---------------------+---------------| Selon les constatations du bureau de | | | destination | | | Згідно з даними місця призначення | | | -----------------------------------------+---------------------+---------------| Difference | | | Різниця | | | -------------------------------------------------------------------------------| 5. Autres irregularites | 5. Інші порушення | -------------------------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------------------------| | --------------------------------------------------------------------------------
La presente formule doit etre renvoyee a
Даний бланк повинен бути повернений в
----Vu et accepte ----Vu et note ----Copie(s) ci-jointe(s) | |Розглянуто і | |Розглянуто й | |Копія(-ії) ----затверджено ----узято до уваги ----додається(-ються)
Bureau qui etablit le bulletin Bureau de destination du bulletin Місце, що склало повідомлення Місце призначення повідомлення
Lieu et signature Lieu, date et signature du chef
Місце і підпис Місце, дата і підпис керівника
Boyko _________________________________ ___________________________________
Рис. 33 Зворотний бік CN 43
CP 78
Administration des postes d'origine UKRAINE BULLETIN DE VERIFICATION Поштова адміністрація подання УКРАЇНА ПЕРЕВІРНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Date N Depeche n Дата 03.02.2000 N 2 N депеші 15
-------------------------------------------------------------------------- Bureau d'origine du bulletin |Date d'expedition | Місце подання повідомлення Tchop PI-3|Дата відправляння 15.01.2000 | |---------------------------------| |Paquebot | |Судно | --------------------------------------+---------------------------------| Bureau de destination du bulletin |N de la ligne aerienne | Місце призначення повідомлення |N повітряної лінії | Praha 120 |---------------------------------| |Bureau d'echange expediteur | |Місце обміну відправляння | | Praha 120 | |---------------------------------| |Bureau d'echange de destination | |Місце обміну призначення | | Kyiv Рі-3 | -------------------------------------------------------------------------
-----Document manquant ----Bordereau CN 38 ----Feuille de route-avion CP 87 |Документ, якого не вистачає ----Накладна CN 38 ----Авіапосилкова карта CP 87 ----(Priere de transmettre une copie) (Прохання направити копію) ----Feuille de route CP 86 ----Feuille de route speciale CP 88 ----Посилкова карта CP 86 ----Особлива посилкова карта CP 88 ----Irregularite ----Неправильність ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colis inscrits |Nombre total des colis|Poids brut |Valeur declaree |Nombre de recipients |Quotes-parts | Записані посилки|Загальна кількість |Вага брутто|Оголошена цінність|Кількість ємностей |dues | |посилок | | |---------------------------|Частка тарифу | | | | |Sacs |Cais- |Autres|Total | | | | | |Мішки|setters|Інші |Всього| | | | | | |Лотки | | | | |----------------------+-----------+------------------+-----+-------+------+------+---------------| | 5 |kg | DTS | | | | | DTS | | |кг 38 | СПЗ | | | | | СПЗ | ----------------+----------------------+-----------+------------------+-----+-------+------+------+---------------| Colis recus | | | | | | | | | Отримані посилки| 4 | 37,5 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Irregularites ----Colis mal diriges -----Colis manquants ----Colis en trop ----Colis avaries Неправильність ----Заслані посилки | X |Посилки, яких не ----Зайві посилки ----Пошкоджені посилки -----вистачає
----------------------------------------------------------------------------------------- N du colis|Bureau d'origine|Adresse complete du destinataire| Poids |Observations | N посилки |Місце подання |ou bureau de destination | Вага |Примітки | | |Повна адреса отримувача або | | | | |місця призначення | | | ----------+----------------+--------------------------------+------------+-------------| 46 | Praha | Kyiv-115 |kg | g | | | | |кг | г 500| | ----------+----------------+--------------------------------+----+-------+-------------| | | | | | | ----------+----------------+--------------------------------+----+-------+-------------| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- Erreurs Помилки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N du colis|Bureau d'origine|Pays de destination|Poids |N de la |Inscription du bureau|Rectification du | N посилки |Місце подання |Країна призначення |Вага |col. |d'echange expediteur |bureau d'echange de | | | |----------------------|N посилки|Запис місця обміну |destination | | | |indique |constate | |відправляння |Виправлення місця | | | |зазначена|встановлена | | |обміну призначення | ----------+----------------+-------------------+---------+------------+---------+---------------------+--------------------| | | | Kg | g | Kg | g | | DTS | | DTS | | | | | кг | г | кг | г | | СПЗ | | СПЗ | | ----------+----------------+-------------------+----+----+----+-------+---------+----------+----------+----------+---------| | | | | | | | | | | | | ----------+----------------+-------------------+----+----+----+-------+---------+----------+----------+----------+---------| | | | | | | | | | | | | ----------+----------------+-------------------+----+----+----+-------+---------+----------+----------+----------+---------| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+---------| Totaux | | | | | Разом | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autres observations Інші примітки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Transporteur ou son representant Перевізник або його представник
------------------------------------------------------------------ Nom et qualite I Signature | Прізвище і посада Підпис | -----------------------------------------------------------------
Bureau qui etablit le bulletin ----Vu et accepte ----Vu et note Місце, що склало повідомлення ----Розглянуто і затверджено ----Розглянуто й узято до уваги
Signature des agents Bureau de destination du bulletin
Підпис службовців Місце призначення повідомлення
Boyko Lieu, date et signature du chef

К.Ш. Місце, дата і підпис керівника _____________________ _________________________________
Рис. 34 Зразок перевірного повідомлення CP 78 на посилки
На оболонках пошкоджених поштових відправлень робиться
відмітка "Одержано в пошкодженому вигляді", яка завіряється
підписом працівника зв'язку, який обробляв дану кореспонденцію, і
відтиском календарного штемпеля. Пошкоджені місця акуратно
заклеюються або ж обандеролюються. У необхідних випадках
пошкоджені поштові відправлення пакуються у нову оболонку чи
прозорий конверт. 125. При неодержанні письмових, посилкових карт, особливих
листів або карт відправляння ММПО зобов'язане скласти дублікати
цих документів і записати одержані поштові відправлення. 126. Якщо при перевірці пошти будуть виявлені передумови до
втрати або крадіжки поштових відправлень, то в перевірних
повідомленнях докладно зазначається стан одержаної депеші. 127. Мішок, конверт з перев'язом, ярликами, печатками та
пломбами, усі пакети або мішки, внутрішні та зовнішні, до яких
були вкладені дефектні відправлення з оголошеною цінністю та
рекомендовані відправлення, оболонка пошкодженого відправлення
(яку можна одержати в адресата) зберігаються протягом шести тижнів
у порядку, що забезпечує їх схоронність, і відправляються до ММПО
країни подання, якщо воно про це попросить, разом з копією
перевірного повідомлення рекомендованим порядком наземним шляхом
за умови, якщо зацікавлені служби не домовились про їх пересилання
авіатранспортом. 128. Зарубіжні ММПО, яким були відправлені перевірні
повідомлення, повертають їх із своїми зауваженнями. Повернені перевірні повідомлення CN 43 і CP 78 підшиваються
до окремих папок. Якщо перевірне повідомлення не повернеться назад
протягом одного місяця, рахуючи з дня його відправляння, то воно
вважається затвердженим зарубіжним ММПО, до якого воно
надсилалося. Виправлення в письмових і посилкових картах без додержання
цих вимог уважається недійсними. 129. У разі надходження МПВ до ММПО у дефектному стані
(пошкодження оболонки, перев'язу, печатки або пломби, розбіжність
у масі), без супровідних документів або за зовнішніми ознаками
ймовірне пошкодження чи псування вкладення працівниками ММПО
складається акт ф. 51 у двох примірниках. Один примірник акта ф.51
разом із супровідними документами і МПВ пред'являється для митного
огляду. 130. Про розходження у масі, невідповідності вкладення МПВ
запису в митній декларації, а також за наявності будь-яких
дефектів, виявлених при здійсненні митного огляду, працівником
ММПО складається акт ф. 51 у трьох примірниках, який підписується
членами оглядової комісії. Один примірник акта ф.51 відправляється
з МПВ до об'єкта поштового зв'язку місця призначення, другий -
зберігається в ММПО, третій передається митниці. На підставі акта
ф.51 працівником ММПО складається акт CN 24 (рис. 35) у двох
примірниках. Один примірник акта CN 24 разом перевірним
повідомленням CN 43 або CP 78 відправляється рекомендованим
порядком до ММПО подання депеші, другий примірник акта CN 24
зберігається в ММПО.
Administration des postes UKRAINE PROCES-VERBAL CN 24
Поштова адміністрація УКРАЇНА АКТ
Bureau qui dresse le Kyiv PI-2 Date 22.05.2000 Reference
proces-verbal Дата Посилання
Місце, що складає акт
---- ----Envoi de la poste aux lettres | Х| Colis postal ----Відправлення письмової кореспонденції ---- Поштова посилка
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Motif du proces-verbal |----Perte ----Spoliation ---- | Причина складення акта |----Втрата ----Крадіжка ---- | | ----- | |----Irregularites ----Avarie | X |Diminution de poids | |----Невідповідності ----Пошкодження -----Зменшення ваги | -----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| Expediteur |Nom et adresse complete | Відправник |Прізвище і повна адреса | |Petrov Ivan, Sofia, rue Slobodian 4, ap. 7 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | -----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| Destinataire |Nom et adresse complete | Адресат |Прізвище і повна адреса | |Petrova Irina, Lviv, rue Sadova 87, ap. 4 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | -----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| Depot de l'envoi |Bureau de depot |Date |N de depot | Подання відправлення |Місце подання Sofia|Дата 20.05.2000|N подання 126 | -----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| Mentions speciales |Valeur declaree |Montant du remboursement|Poids indique I Poids constate | Спеціальні відмітки |Оголошена цінність|et monnaie |Указана вага Установлена | | |Сума післяплати та | 3,0 kg вага 2,5 kg | | |грошова одиниця | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Autres mentions | |Інші відмітки | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | -----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| Contenu |-----D'apres les indications -----D'apres la declaration -----Suivant le destinataire ou | Укладення || |de la facture | X |en douane | |l'expediteu | |-----Згідно з даними фактури -----Згідно з митною декларацією -----Згідно із заявою відправника | | або адресата | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Description detailee | |Докладний опис chocolad - 2, parfum - 1, concerve - 4, souliers - 1 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Le contenu a ete examine en presence | |Укладення було перевірене в присутності | | | |-----du destinataire -----de l'expediteur | || |адресата | |відправника | |----- ----- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Contenu constate a l'examen | |Укладення, виявлене при перевірці chocolad - 1, parfum - 1, concerve - 2, souliers - 1 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Contenu avarie | |Пошкоджене вкладення | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Contenu manquant | |Відсутнє вкладення chocolad - 1, concerve - 2 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | -----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| Emballage |Emballage exterieur | Упаковка |Зовнішня упаковка est en etat avarie | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Emballage interieur | |Внутрішня упаковка endomagee | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |L'envoi est scelle par | |Відправлення опечатано | |----- cachets de cire ----- rubans de securite ----- | || X | сургучева печатка | | клейка стрічка | | | |----- ----- ----- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Nombre de scelles |Signe particulier des scelles | |Кількість печаток 3 |Особливості відтиску печаток | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |---- L'envoi n'est pas scelle | |---- Відправлення не опечатано | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | L'emballage doit etre considere comme reglementaire | | Упаковку належить визначити відповідною | | ----- | | ---- Oui | X | Non | | ---- Так ----- Ні | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рис. 35 Зразок акта CN 24 на недостачу вкладення у

посилці
CN 24 (verso)

CN 24 (зворотний бік)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avarie/Spoliation |Description | Пошкодження/Крадіжка |Опис | |--------------------------------------------------------------------------------------| | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | | |--------------------------------------------------------------------------------------| |Le dommage est attribuable a | |Збиток, пов'язаний з | |--------------------------------------------------------------------------------------| | | --------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------| Estimation du dommage |Montant et monnaie | Оцінка збитку |Сума і грошова одиниця | | | |----Suivant le destinataire ----Suivant l'expediteur | |----Згідно із заявою адресата ----Згідно із заявою відправника | --------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------| Depeche de transmission |Date d'expedition |Bureau expediteur I N | de l'envoi |Дата відправляння 20.05.2000|Місце відправляння Sofia, ville depeche 15 | Депеша, при якій |-----------------------------+--------------------------------------------------------| пересилається відправлення|Date d'arrivee |Bureau de destination | |Дата надходження 21.05.2000 |Місце призначення Kyiv PI-3 | |--------------------------------------------------------------------------------------| |L'envoi etait renferme dans un recipient La fermeture (plombage) du recipient etait | |Відправлення запаковано в ємність Запакування (пломба) ємності було | | | |----interieur ----exterieur ----intacte ----non intacte | |----внутрішню ----зовнішню ----пошкоджене ----не пошкоджене | --------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------| Mode d'acheminement |-----Par avion ----Par le train ----Par le paquebot ---- | Спосіб пересилання || X |Літаком ----Поїздом ----Судном ---- | |----- | |--------------------------------------------------------------------------------------| | N de la ligne aerienne/Train n/Nom du paquebot | | N авіареису/N поїзда/Назва судна LH 115 | |--------------------------------------------------------------------------------------| |----- ----- | || X |En recipient | | Hors recipient | |-----У ємності ----- Без ємності | --------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------| Traitement ulterieur de |-----Apres remballage et pesage, l'envoi a ete I Nouveau poids | l'envoi || X |reachemine sur sa destination Нова вага | Подальша обробка |-----Після перезапакування та зважування відправлення 2,55 kg | відправлення | було направлене за призначенням | | __________________ | |----Le contenu a ete detruit par ----L'emballage est conserve ici | |----les soins du bureau soussigne ----Упаковка зберігається тут | | Вкладення було знищене в | | зазначеному нижче місці | |--------------------------------------------------------------------------------------| |-----Le destinataire refuse l'envoi -----L'empediteur refuse l'envoi | || |Адресат відмовляється від | |Відправник відмовляється від | |-----відправлення -----відправлення | | | |-----Le destinataire a accepte l'envoi -----L'expediteur a accepte l'envoi | |-----Адресат одержав відправлення -----Відправник одержав відправлення | |--------------------------------------------------------------------------------------| |Montant de l'indemnite demandee | |Сума відшкодування, що вимагається | --------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------| Signature du destinataire | | ou de l'expediteur | | Підпис адресата або | | відправника | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------- Attestation | En foi de quoi, nous avons dresse le present proces-verbal | Свідоцтво |dont un double a ete transmis (avec un bulletin de verification CP | |78 s'il s'agit d'un colis postal) a l'organe indique ci-dessous | | На засвідчення чого ми склали даний акт, копію якого разом з | |перевірним повідомленням CP 78 (якщо мова йде про поштову посилку) | |направлено у зазначене нижче місце | | | | Organe auquel le proces-verbal doit etre transmis | | Місце, якому повинен надсилатися акт Sofia ville | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Bureau qui dresse le proces-verbal
Місце, що склало повідомлення
Signature des agents postaux Signature de l'agent des douanes (le cas echeant) Підпис поштових службовців Підпис митного службовця (у разі потреби) Boyko Smirnow __________________________________ _________________________________________
Рис. 35 Зворотний бік CN 24
131. Якщо відправлення з оголошеною цінністю одержане з
незначним пошкодженням або деяким пошкодженням печаток, без
розбіжності маси і є впевненість, що вкладення не пошкоджене, то
для збереження вкладення воно без розкриття може бути
перезапаковане в іншу оболонку або додатково запечатане страховою
печаткою (відтиски печаток місця приймання повинні бути
збережені). У разі потреби перепакування може бути зроблене шляхом
вкладення пошкодженого відправлення з оголошеною цінністю в мішок,
який перев'язується, запечатується або пломбується. У цьому
випадку зайве опечатувати саме відправлення. На адресному ярлику
проставляються: номер відправлення, місце подання, сума оголошеної
цінності, прізвище й адреса одержувача, відтиск календарного
штемпеля і підпис працівників, які закривали мішок. Крім цього, на
ярлику проставляється відмітка "Пошкоджене відправлення з
оголошеною цінністю". У всіх випадках маса, зазначена на відправленнях з оголошеною
цінністю, і маса після перепакування повинна бути звірена і
проставлена на оболонці з відміткою "Опечатане службовим порядком
у ..." або "Перезапаковане в ...". Крім цього, на оболонці проставляються відтиск календарного
штемпеля і підписи працівників, які брали участь у перепакуванні. Якщо відправлення з оголошеною цінністю пересилається
відкритим транзитом, то ці відмітки проставляються французькою
мовою: "Envoi avec valeur declaree endommagee" ("Пошкоджене
відправлення з оголошеною цінністю"), "Scelle d'office a"
("Опечатане в службовому порядку"), "Remballe a ..."
("Перезапаковане в ..."). ММПО відправляння повідомляється про встановлені порушення
при одержанні депеші, що містить відправлення з оголошеною
цінністю, перевірним повідомленням CN 43. Якщо відправлення з оголошеною цінністю перебуває в
пошкодженому стані з доступом до вкладення, то його обробка
здійснюється у порядку, викладеному у п. 129 цих Правил. У цьому
разі акт CN 24 складається в трьох примірниках. Один примірник
акта CN 24 разом з другим примірником перевірного повідомлення CN
43 відправляється рекомендованим порядком поштовій адміністрації
країни, якій підпорядковане ММПО подання, другий примірник акта CN
24 разом з перевірним повідомленням CN 43 відправляється даному
зарубіжному ММПО, третій примірник акта CN 24 зберігається в ММПО,
яке виявило нестачу. Про факти нестачі, пошкодження або інші порушення, що тягнуть
за собою відповідальність за відправлення з оголошеною цінністю,
ММПО відправляння або проміжний ПМПО негайно повідомляються
засобами електрозв'язку.
X. Початок і закінчення робочого дня.

Облік повернення порожніх мішків.

Досилка і повернення міжнародних поштових

відправлень
Початок робочого дня
132. Перед початком робочого дня начальники цехів і дільниць
(змін) зобов'язані особисто: відкрити комори разом з працівниками, на яких покладена
відповідальність посадовими обов'язками; видати на робочі місця під розписку в журналі іменні речі; видати необхідну виробничу документацію та експлуатаційні
матеріали; перевірити відповідність відтисків календарних штемпелів даті
робочого дня. Працівник зобов'язаний перевірити своє робоче місце,
наявність експлуатаційного матеріалу, виробничої документації.
Закінчення робочого дня
133. Усі документи (реєстри ф. 11, накладні ф. 16, CN 37, CN
38, CN 41, письмові карти CN 31, CN 32, особливі листи CN 33,
карти відправляння CN 16, посилкові карти CP 86, CP 87 тощо)
щоденно брошуруються в пачки окремо на вихідні і вхідні поштові
відправлення і за видами поштових відправлень (письмова
кореспонденція, дрібні пакети, відправлення з оголошеної цінністю,
посилки). У кінці робочого дня (зміни) в документах кожної пачки
повинні бути підбиті підсумки, у яких зазначається залишок
поштових відправлень від попереднього робочого дня (зміни),
загальна кількість поштових відправлень, що надійшли та
відправлені протягом дня, і залишок на наступний день. Щоденні
підсумки перевіряються і підписуються двома працівниками,
відповідальними за облік і здійснення контролю. Рух і залишок поштових відправлень та речей перевіряються
шляхом звірення документів на вихідну та вхідну пошту. При
перевірці встановлюється правильність підрахованих і виведених за
документами підсумків одержаних і відправлених поштових
відправлень (речей). Документи зброшуровуються у пачки і здаються працівнику,
відповідальному за їх збереження. Збереження пачок документів на
робочих місцях не дозволяється. Виробничі документи зберігаються 2 роки. У разі виникнення листування з питань розшуку МПВ документи,
що належать до цих відправлень, зберігаються до закінчення
проведення відомчої перевірки. У кінці роботи іменні речі, у чистому вигляді, здаються на
збереження відповідальним особам. На робочих місцях наводиться
належний порядок.
Облік і повернення порожніх мішків
134. Мішки, що надійшли з-за кордону, після розкриття
передаються в дільницю або на робоче місце для їх обліку згідно з
вимогами Поштових правил, а потім повертаються за належністю. Порожні мішки сортуються за зарубіжними ММПО, з яких вони
були одержані з поштою. Потім кожна група мішків згортається, а
при потребі перев'язується і вкладається в середину одного з
порожніх мішків. На мішкових ярликах CN 34, CN 35, CN 36 зеленого
кольору, що прикріплюються до мішків з порожніми мішками, крім
адресних даних, зазначається: "Sacs vides" ("Порожні мішки"). Мішки повертаються у найкоротший термін у прямій депеші за
накладною CN 47 (рис. 36) тій країні, якій вони належать. Загальна
кількість порожніх мішків та їх вага, що повертаються в кожній
депеші, зазначаються в письмовій карті CN 31, CN 32 (рис. 37). При поверненні порожніх мішків авіатранспортом окрема депеша
складається при наявності 10 і більше порожніх мішків.
Administration des postes d'origine UKRAINE BORDEREA DE LIVRAISON CN 47 Поштова адміністрація подання УКРАЇНА НАКЛАДНА ЗДАЧІ
Bureau d'origine du bordereau Kyiv-PI-15 Depeches de recipients vides Установа подання накладної Депеші з порожніми ємностями
Bureau de destination Date 06.01.2000 N de serie Установа призначення Vienne 1150 Дата N серії
Administration proprietaire
des recipients
Адміністрація, якій належать
ємності AUTICHE
------ Prioritaire -----Par avion | | Пріоритетна | |Авіа |----| Non prioritaire |---|Par S.A.L. | | Непріоритетна | |Наземна авіашляхом ------ |---|Par voie de surfase | X |Наземним шляхом -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I Date du depart I Heure | Дата відправляння Години | 05.01.2000 13 - 40 | --------------------------------------| Type des recipients en retour Ligne n I Aeroport de transbordement direct I Aeroport de dechargement | Тип ємностей, що повертаються N рейсу Аеропорт прямого перевантаження Аеропорт вивантаження Vienne | ----- PS 845 | | X |Prioritaire/Par avion --------------------------------------------------------------------------------------| -----Пріоритетні/Авіа Train n I Voie d'acheminement | N поїзда Шлях направлення | ----Non prioritaire /Surface --------------------------------------------------------------------------------------| ----Непріоритетні/Наземні Nom du paguebot I Port de debarquemen I Compagnie | Назва судна Порт вивантаження Компанія | ----Colis --------------------------------------------------------------------------------------| ----Посилки En cas d'utilisation de conteneur | У разі використання контейнера | ----EMS | ----МПП N du conteneur I N du scelle I N du conteneur I N du scelle | N контейнера N печатки N контейнера N печатки | --------------------------------------------------------------------------------------| N du conteneur I N du scelle I N du conteneur I N du scelle | N контейнера N печатки N контейнера N печатки | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inscription Запис
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depeche n|Bureau de d'origine|Bureau de destination|Nombre de pochees de sacs |Poids brut |Observation | N депеші |Місце подання |Місце призначення |vides et autres recipients|Вага брутто|Примітки | | | |vides en retour | | | | | |Кількість мішків з | | | | | |порожніми мішками та | | | | | |інших порожніх ємностей, | | | | | |що повертаються | | | ---------+-------------------+---------------------+--------------------------+-----------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------+-------------------+---------------------+--------------------------+-----------+------------| | | | | kg* | | | | | | кг* | | ---------+-------------------+---------------------+--------------------------+-----------+------------| 3 | Kyiv PI-15 | Vienne 1150 | 5 | 40 | | ---------+-------------------+---------------------+--------------------------+-----------+------------| | | | | | | ---------+--------------------------------------------------------------------+-----------+------------| | | RECIPIENTS VIDES | | | | ---------+-------------| ПОРОЖНІ ЄМНОСТІ |----------------------+-----------+------------| | --------------------------------- | | | ---------+-------------------+---------------------+--------------------------+-----------+------------| | | | | | | ---------------------------------------------------+--------------------------+-----------+------------| Totaux | | | | Усього | 5 | 40 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bureau d'echange expediteur L'agent du transporteur/l'agent de l'aeroport Місце обміну відправляння Службовець транспортної компанії/аеропорту Signature Signature
Підпис Boyko Підпис __________________________ _______________________________________
Bureau d'echange de destination
Місце обміну призначення
Date et signature
Дата і підпис ________________________________
Рис. 36 Зразок накладної CN 47 на відправляння

депеш з порожніми мішками
Administration expeditrice UKRAINE FEULLED D'AVIS
Адміністрація відправляння УКРАЇНА ПИСЬМОВА КАРТА CN 31
Bureau d'echange expediteur Kyiv-PI-15 Echange des depeches
Місце обміну відправляння Обмін депешами

Date d'expedition

Дата відправляння 06.01.2000
------ Prioritaire -----Par avion Depeche n | | Пріоритетна | |Авіа N депеші 3 |----| Non prioritaire |---|Par S.A.L. | | Непріоритетна | |Наземна авіашляхом ------ |---|Par voie de surfase | |Наземним шляхом -----
-------------------------------------------------------------------------------------- Bureau d'echange de destination |Vol n/Train n/Nom du paquebot | Місце обміну призначення Vienne 1150|N авіарейсу/N поїзда/Назва судна PS 845 | |-------------------------------------------| |Administration(s) de transit | |Транзитна(ні) адміністрація(ії) | ------------------------------------------------------------------------------------- 1. Nombre de recipients 1. Кількість ємностей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prioritaire/Non prioritaire - LC/AO |Sacs М |Recipients vides | Пріоритетні/Непріоритетні LC/AO |Мішки М |Порожні ємності | ------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------| Etiquettes rouges|Etiquettes |Etiquettes rouges|Etiquettes |Pochees de sacs vides (SV) et | Червоні ярлики |blanches/bleues |Червоні ярлики |blanches/bleues |autres recipients vides en retour | |Білі/сині ярлики | |Білі/сині ярлики|Мішки з порожніми мішками (SV) | | | | |та інші порожні ємності, що | | | | |повертаються | -----------------+------------------+-----------------+----------------+----------------------------------| Nombre |Nombre |Nombre |Nombre |Nombre | Кількість 1 |Кількість |Кількість |Кількість |Кількість 4 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Nombre total de recipients de la depeche | Разом ємностей депеші 5 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Frais de transit et frais terminaux 2. Транзитні і кінцеві витрати
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prioritaire/Non prioritaire - LC/AO |Depeches de recipients vides |Sacs М | Пріоритетні/Непріоритетні LC/AO |Депеші з порожніми ємностями |Мішки М | ------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------| Courrier soumis aux frais de |Courrier exempt des frais de |Soumis aux frais de transit et |Jusqu'a 5 kg |Plus de 5 kg | transit et/ou aux frais terminaux*|transit et des frais terminaux |exempt des frais terminaux |До 5 кг |Більше 5 кг | Пошта, за яку стягуються |Пошта, звільнена від стягування|Стягуються транзитні витрати | | | тарифи за транзитні і/або |тарифів за транзитні і кінцеві |і не стягуються кінцеві витрати| | | кінцеві витрати* |витрати | | | | ----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+----------------------+-------------| Poids kg I g | Poids kg I g |Poids 40 kg 0 I g |Poids kg I|g Nombre |Poids kg I g | Вага кг г | Вага кг г |Вага кг г |Вага кг |г Кількість|Вага кг г | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Poids total de la depeche I kg I g | Вага депеші 40 кг 0 г | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. Recapitulation des envois inscrits dans la depeche 3. Перелік відправлень, включених до депеші ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nombre de recipients |Nombre de paquets |Nombre de |Nombre d'envois soumis aux |Nombre d'envois retournes a l'oriqine | contenant des envois |contenant des envois |Кількість |Frais terminaux |exempts de frais terminaux | Кількість ємностей, що |Кількість пакетів, що | |Кількість відправлень, за які|Кількість відправлень, що повертаються в місце | вміщують відправлення |вміщують відправлення | |стягуються кінцеві витрати |Подання і за які не стягуються кінцеві витрати | -----------------------+-----------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------------| Recommandes** |Recommandes** |Listes speciales CN 33**|Recommandes** |Recommandes** | Рекомендованих** |Рекомендованих** |Особливих листів CN 33**|Рекомендованих** 2 |Рекомендованих** | | | Neant | | | -----------------------+-----------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------------| Avec valeur declaree** |Avec valeur declaree** |Feuilles d'envoi CN 16**|Avec valeur declaree** |Avec valeur declaree** | З оголошеною цінністю**|З оголошеною цінністю**|Карт відправляння CN |З оголошеною цінністю** 4 |З оголошеною цінністю** | | | 16** | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. Indications de service 4. Службові відмітки ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presence d'envois ordinaires Presence d'envois recommandes | Наявність простих відправлень Наявність рекомендованих відправлень | | -----expres -----avion -----contre remboursement ----- expres ----- avion -----contre remboursement | | |з посильним | |авіа | |з післяплатою | | з посильним | | авіа | |з післяплатою | ----- ----- ----- ----- ----- ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Un bulletin CN 44 ets joint a la depeche |Nombre de bordereaux CN 65 | Бюлетень CN 44 додається до депеші |Кількість накладних CN 65 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Autres indications | | Інші відмітки |Total d'envois CCRI | Sacs CCRI I Nombre I Poids |Усього відправлень МККВ | Мішки МККВ Кількість Вага | 10 | -------------------------------| | Liasses CCRI I Nombre 1 I Poids 0,1 | | Пакети МККВ Кількість Вага | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Nomdre de recipients dans la depeche | Кількість ємностей в депеші _______________________________________________________________ | Nomdre de recipients a renvoyer | Кількість ємностей, що підлягають | поверненню _______________________________________________________________ | Nomdre de recipients vides 100 | Кількість порожніх ємностей _______________________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Depeches closes inserees dans la depeche 5. Закриті депеші, укладені в депешу ---------------------------------------------------------------------------------- Depeche n|Bureau d'origine|Bureau de distination|Nombre de recipients ou paquets | N депеші |Місце подання |Місце призначення |Кількість ємностей або пакетів | ---------+----------------+---------------------+--------------------------------| ---------+----------------+---------------------+--------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------- 6. Envois recommandes* 6. Рекомендовані відправлення* ----------------------------------------------------------------- Inscription globale I En chiffres | Запис загальним рахунком Цифрами | En lettres | Літерами | ----------------------------------------------------------------| Inscription individuelle | Поіменний запис | Inscrire les envois recommandes au verso de la formule | Записати рекомендовані відправлення на зворотному боці бланка | ----------------------------------------------------------------- ___________________________

* Y compris le poids des envois CCRI

* Ураховуючи вагу відправлень МККВ

** Apporter la mention "Neant" en cas d'absence d'envois
recommandes ou avec valeur declaree ** Зробити примітку "Відсутні" у разі відсутності
рекомендованих або за оголошеною цінністю відправлень
Bureau d'echange expediteur Bureau d'echange de destination
Місце обміну відправляння Місце обміну призначення
Signature Signature
Підпис Boyko Підпис _____________________________ ___________________ __________________
Рис. 37 Зразок заповнення письмової карти

CN 31 на депешу з порожніми мішками
За невеликої кількості порожніх мішків, що повертаються
наземним шляхом, їх дозволяється вкладати в мішки з письмовою
кореспонденцією, а їх кількість та маса зазначається у відповідній
графі накладної CN 37. Для мішків, що повертаються повітряним шляхом, формування
спеціальних депеш є обов'язковим. Ці депеші приписуються до
накладної CN 47. Не дозволяється використовувати мішки зарубіжних ММПО для
пересилання пошти в межах України або до інших поштових служб без
погодження з поштовими службами, яким вони належать. У ММПО здійснюється контроль за поверненням із зарубіжних
країн своїх порожніх мішків. Якщо мішки не повертаються від іноземних поштових служб в
строки, що перевищують термін, необхідний для їх пересилання за
належністю, то ММПО повідомляє про це підприємство поштового
зв'язку для вжиття необхідних заходів через відповідні зарубіжні
поштові адміністрації. Кожна країна періодично встановлює середню ціну в СПЗ для
всіх категорій мішків, що використовуються її ММПО, і повідомляє
про це зарубіжним поштовим адміністраціям через Міжнародне бюро
Всесвітнього поштового союзу. Іменні мішки, одержані з виробничих підрозділів філіалів
підприємства поштового зв'язку, повинні бути повернені їм у
порядку, викладеному в Поштових правилах.
Досилання і повернення міжнародних поштових відправлень
135. У разі невручення посилки адресату виконується
розпорядження відправника, зазначене на супровідній адресі CP 71.
Якщо відправник не зробив розпорядження, то посилка повертається
за кордон після закінчення місячного терміну зберігання з дня
доставки повідомлення адресату. Посилки, відправники яких зробили розпорядження про
повернення або досилання, повертаються або досилаються до нового
місця призначення після з'ясування причини невручення їх
адресатам. При цьому на адресному боці посилки та на супровідній
адресі CP 71 французькою мовою зазначається причина повернення,
поруч проставляється відбиток календарного штемпеля. Для
зазначення причини повернення можуть використовуватися штамп або
ярлик CN 15 Повернення ("Retour") (рис. 38). У разі відсутності
супровідної адреси причина повернення зазначається в посилковій
карті. Якщо повертається посилка з відміткою "Expres" ("З
посильним"), то ця відмітка закреслюється двома жирними
поперечними рисками.
----------------------------------------------- |RETOUR CN 15 | |ПОВЕРНЕННЯ | | | |----Incnnu ----Refuse | |----За нерозшуком ----За відмовленням | | | |---- D'emenage ----Non reclame | ||X | За виїздом ----Через незапит | |---- | |----Adresse insuffisante | |----Неповна адреса | |---- | |---- | -----------------------------------------------
Рис. 38 Зразок ярлика "Повернення" CN 15
136. Вимога відправника, зроблена на супровідній адресі CP
71, вручити посилку іншій особі виконується негайно, якщо вона не
вручена з поважної причини безпосередньому адресату. Якщо й
другому адресату з будь-якої причини не буде вручена посилка, то
вона повертається за місцем подання. 137. Посилка передається до нерозданих, якщо на супровідній
адресі відправником зроблено розпорядження у разі невручення її
адресату розглядати її як відправлення, від якого відмовився
відправник. До нерозданих передаються також посилки, не пропущені
митницею, з аналогічним розпорядженням відправника. 138. Усі міжнародні посилки, які надійшли до ММПО для
повернення за кордон, зважуються і пред'являються митниці разом із
супровідними документами для анулювання службових відміток митниці
в разі їх наявності. Посилки, укладення яких відповідає запису в митних
деклараціях, повертаються разом із супровідними адресами і митними
деклараціями до країни приймання. Оглядові розписи залишаються в
митниці ММПО із зазначенням на них дати повернення посилок за
кордон. Якщо при огляді мішка з поверненою посилкою або самої посилки
буде виявлено пошкодження оболонки, перев'язу, печатки або
розбіжність маси, то працівниками ММПО складається акт ф.51 у двох
примірниках. Посилка пред'являється для митного огляду разом з
одним примірником акта ф.51. Якщо оглядовою комісією при розпакуванні посилки встановлено
нестачу або заміну вкладення, то працівники ММПО складають акт
ф.51 у трьох примірниках, який підписують члени оглядової комісії.
Акт ф.51 разом з посилкою відправляється до об'єкта поштового
зв'язку, з якого надійшов мішок з поверненою посилкою, для
проведення розслідування та вирішення питання щодо можливості
повернення посилки за кордон. 139. У разі надходження посилки з країни, з якою поштова
служба України не має поштового обміну, посилка повертається
відкритим транзитом до тієї країни, через яку вона була одержана. При поверненні посилки за кордон на лицевому боці супровідної
адреси CP 71 наклеюється заповнений бланк відомості тарифів CP 77
(рис. 39). 140. При поверненні посилки за кордон загальна сума, яка
відраховується на користь України, зазначається ММПО в посилковій
карті, а в графі "Observations" ("Примітки") проставляється
відмітка "Retour" ("Повернення"). 141. Невручена письмова кореспонденція з причини нерозшуку
адресата, відмови від одержання, виїзду або смерті адресата
негайно повертається до країни подання. 142. На поштових відправленнях, що повертаються за кордон, на
адресному боці (для поштових карток - на правій її половині)
спеціальним штампом, від руки або шляхом наклеювання ярлика CN 15
з друкованим текстом відповідного змісту, французькою мовою
зазначаються причини невручення їх адресатам (за довідкою ф.20).
Адреса призначення хрестоподібно закреслюється. 143. Невручена міжнародна кореспонденція пересилається до
відповідних зарубіжних ММПО згідно з Планом направлення вихідної з
України міжнародної письмової кореспонденції. Рекомендована кореспонденція, у тому числі дрібні пакети,
повертається в місця подання з поіменною припискою до письмових
карт, з відміткою "Retour" ("Повернення") у графі "Observations"
("Примітки").
----------------------------------------------------------------- BORDEREAU DE TAXES CP 77 | ВІДОМІСТЬ ТАРИФІВ | | Administration d UKRAINE Date | Адміністрація УКРАЇНА Дата 03.02.2000 | | Bureau d'echange d | Місце обміну Kyiv PI-3 | | ----------------------------------------------------- | |Colis n | | |N посилки 433 | | |---------------------------------------------------| | |Raison du renvoi | | |Причина повернення | | |----Inconnu ---- Refuse ---- Importation | | |----Нерозшук ---- Відмова ---- interdite | | | Увезення | | | заборонене | | |---- | | ||X |Parti ----Non reclame | | |----Виїзд ----Незапитання | | |---------------------------------------------------| | |Taxe de presentation a la douane |DTS | | | |Тариф за митний контроль |СПЗ 3 | 27 | | | |-------+---------| | |Taxe de magasinage | 3 | 27 | | |Тариф за схоронність | | | | | |-------+---------| | |Taxe de renvoi | 10 | 62 | | |Тариф за повернення | | | | | |-------+---------| | |Taxe de reexpedition | | | | |Тариф за досилання | | | | | |-------+---------| | |Droits non postaux | | | | |Непоштові збори | | | | | |-------+---------| | |Divers | | | | |Інші | | | | |---------------------------------+-------+---------| | |Total | | | | |Усього | 17 | 16 | | ----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------
Рис. 39 Зразок відомості тарифу ф. CP 77, яка

наклеюється на супровідну адресу CP 71 при

поверненні посилки за кордон
144. Відправлення письмової кореспонденції, що мають службові
відмітки митниці, пред'являються разом із супровідними документами
підрозділу митниці для їх анулювання. 145. Поштові картки без зазначення адреси відправника не
повертаються. Однак рекомендовані поштові картки повинні завжди
повертатися. Не обов'язково повертати в місце подання прості друковані
видання, які не були вручені адресату, якщо тільки відправник не
заявив про їх повернення, зробивши про це відмітку на відправленні
мовою, відомою в країні призначення. Якщо йдеться про декілька
спроб вручення або про відправлення у великій кількості, такі
відправлення повинні повертатися. Рекомендовані поштові
відправлення, бандеролі з друкованими виданнями і книжками
підлягають обов'язковому поверненню. 146. Поштові відправлення, які неможливо вручити адресату або
повернути відправнику, передаються до нерозданих. 147. Нероздані МПВ із ММПО на кінцеве зберігання і розкриття
здаються до філіалу (виробничого підрозділу), у підпорядкуванні
якого вони перебувають.
XI. Складання документів для взаєморозрахунків з поштовими
адміністраціями заміждержавний поштовий обмін та розрахунків

за перевезення авіапошти і пошти S.A.L. (письмової

кореспонденції і посилок)

Складання документів для взаєморозрахунків за обмін між поштовими адміністраціями та за перевезення з авіакомпаніями авіапошти та пошти S.A.L. (письмової кореспонденції та посилок), за відправляються з України

за кордон
148. Для розрахунків із зарубіжними поштовими адміністраціями
за перевезення авіапошти і пошти S.A.L. у ММПО України маса
відправленої за кордон авіапошти і пошти S.A.L. ураховується за
ваговими відомостями CN 66 (рис. 40), що складаються у двох
примірниках. Вагові відомості CN 66 на вихідну з України авіапошту і пошту
S.A.L. ММПО надають виробничому підрозділу, що здійснює міжнародні
розрахунки, не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним. Крім того, кожне ММПО України щомісячно на підставі письмових
карт CN 31, CN 32 складає у двох примірниках на кожне іноземне
ММПО відомість депеш CN 55 (рис. 41) на авіадепеші та депеші
S.A.L. з вихідною з України письмовою кореспонденцією. Перші примірники відомостей CN 55 надаються виробничому
підрозділу, що здійснює міжнародні розрахунки, не пізніше 7 числа
місяця, наступного за звітним місяцем.
Складання документів для взаєморозрахунків між поштовими адміністраціямиза обмін авіапоштою та поштою S.A.L. (письмова кореспонденція), що надходять в Україну з-за

кордону
149. Кожне ММПО щомісяця складає на кожне іноземне ММПО, що
відправляє пошту в Україну, на підставі письмових карт CN 31, CN
32 відомість депеш CN 55 у трьох примірниках на вхідні авіадепеші
та депеші SAL з письмовою кореспонденцією. Два перших примірники відомостей, надрукованих французькою
мовою, надаються виробничому підрозділу, що здійснює міжнародні
розрахунки, не пізніше 14 числа місяця, наступного за звітним.
Складання документів для розрахунків за перевезення міжнародної кореспонденції, що пересилається відкритим

транзитом через територію України
150. У ММПО ведеться облік зарубіжної авіакореспонденції, що
пересилається через територію України відкритим транзитом, у
період проведення статистики (щорічно в травні непарних і в жовтні
парних років). 151. На підставі накладних CN 65 на авіакореспонденцію, що
пересилається відкритим транзитом, у ММПО складаються у трьох
примірниках відомості CN 67 (рис. 42), перші примірники яких
надсилаються до виробничого підрозділу, що здійснює міжнародні
розрахунки, по закінченні проведення статистики.
Administration, reacheminant les depeches UKRAINE RELEVE DE POIDS CN 66 дміністрація, що досилає депеші УКРАЇНА ВАГОВА ВІДОМІСТЬ Depeches-avion et S.A.L Авіадепеші та S.A.L.
Bureau d'echange reacheminant les depeches Date
Місце обміну, що досилає депеші Kyiv PI-2 Дата 05.02.2000
-----Prioritaire/Par avion | |Пріоритетні/Авіа |---|Non prioritaire/S.A.L. | |Непріоритетні/S.A.L. -----
--------------------------------------------------------------------------------------------- Administration expeditrice des depeches |Mois I Trimestre I Annee | Адміністрація, що відправляє депеші Pologne|Місяць april Квартал Рік 2000 | |-------------------------------------------| |Depeches acheminees de | |Депеші, направлені із Warszawa 3 | |-------------------------------------------| |a | |у Kyiv PI-2 | -------------------------------------------------------------------------------------------- Indications Указівки Les observations eventuelles peuvent etre indiquees au verso de la formule Можливі зауваження зазначати на зворотному боці бланка ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Date du |Depeche n|Bureau expediteur |Bureau de |N de la ligne|Poids par categorie d'envois | transport |N депеші |Місце відправляння|destination|aerienne |Вага за категоріями відправлень | Дата | | |Місце |utilisee |--------------------------------| перевезення| | |призначення|N авіарейсу, |Poste aux |CP | | | | |що вико- |lettres |Поштові посилки | | | | |ристовується |Письмова | | | | | | |кореспонденція | | -----------+---------+------------------+-----------+-------------+---------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------+---------+------------------+-----------+-------------+---------------+----------------| | | | | |kg | g | kg | g | 05.01 | 70 | Warszawa 3 | Kyiv | XX200 |кг 15,4| г | кг | г | -----------+---------+------------------+-----------+-------------+-------+-------+-------+--------| 17.01 | 71 | -"- | -"- | -"- | 43,0 | | | | -----------+---------+------------------+-----------+-------------+-------+-------+-------+--------| 28.01 | 72 | -"- | -"- | -"- | 26,6 | | | | -----------+---------+------------------+-----------+-------------+-------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | -----------+---------+------------------+-----------+-------------+-------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | -----------+---------+------------------+-----------+-------------+-------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | -----------+---------+------------------+-----------+-------------+-------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | -----------+---------+------------------+-----------+-------------+-------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | -----------+---------+------------------+-----------+-------------+-------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | -----------+---------+------------------+-----------+-------------+-------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | -----------+---------+------------------+-----------+-------------+-------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+--------| Totaux | | | | | Усього | 85,0 | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Рис.40 Зразок вагової відомості CN 66 на

авіадепеші і депеші S.A.L.
Administration qui etablit la formule UKRAINE RELENE DES SEPECHES CN 55 Адміністрація, що склала бланк УКРАЇНА ВІДОМІСТЬ ДЕПЕШ
Date

Дата
------ Prioritaire -----Par avion | | Пріоритетна | |Авіа |----| Non prioritaire |---|Par S.A.L. | | Непріоритетна | |Наземна авіашляхом ------ |---|Par voie de surfase | |Наземним шляхом -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Administration qui etablit la formule Bureau d'echange expediteur Administration (s) de transit Administration de destination Bureau d'echange de destination I Mois I Annee | Адміністрація, що склала бланк Місце обміну відправляння Транзитна(ні) адміністрація(ї) Адміністрація призначення Місце обміну призначення Місяць Рік | Ukraine Kyiv PI-2 Grece Athenes may 1999 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Recapitulation des feuilles d'avis CN 31 et/ou CN 32 Зведені дані письмових карт CN 31 та/або CN 32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Date |Depeche n|Poids Priori-|Sacs M |Courrier en nombre |Poids des |Nombre |Nombre |Poids des |Observations | d'expedition|N депеші |taire/ Non |Мішки М |Пошта у великій кількості|depeches |d'envois re-|d'envois |depeches |Примітки | Дата | |prioritaire |---------------------------------------+-------------------------|de recipi-|commandes |avec valeur |en transit*| | відправляння| |LC/AO |Poids des |Nombre de |Poids des | Poids |Nombre |ents vides|Кількість |declaree |Вага | | | |Вага |sacs jusqu'a|sacs jusqu'a |sacs de plus| Вага |d'envois |Вага депеш|рекомендо- |Кількість |транзитних | | | |пріоритетних |5 kg |5 kg |de 5 kg | |Кількість |з порож- |ваних |відправлень |депеш* | | | |/непрі- |Вага мішків |Кількість мі-|Вага мішків | |відправ- |німи |відправлень |з оголоше- | | | | |оритетних |до 5 кг |шків до 5 кг |понад 5 кг | |лень |мішками | |ною цінністю| | | | |LC/AO | | | | | | | | | | | ------------+---------+-------------+------------+-------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+-----------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------+---------+-------------+------------+-------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+-----------+-------------| | |kg | g | kg | g | | kg | g | kg | g | |kg | g | | | kg | g | | | |кг | г | кг | г | | кг | г | кг | г | |кг | г | | | кг | г | | ------------+---------+-----+-------+-----+------+-------------+------+-----+----+-----+--------------+----+-----+------------+------------+-----+-----+-------------| 01.05 | 27 | 5 | 00 | 9 | 00 | 2 | 100 | 00 | | | | | | 2 | 4 | | | | ------------+---------+-----+-------+-----+------+-------------+------+-----+----+-----+--------------+----+-----+------------+------------+-----+-----+-------------| 08.05 | 28 | 3 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+---------+-----+-------+-----+------+-------------+------+-----+----+-----+--------------+----+-----+------------+------------+-----+-----+-------------| 10.05 | 29 | 6 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+---------+-----+-------+-----+------+-------------+------+-----+----+-----+--------------+----+-----+------------+------------+-----+-----+-------------| 16.05 | 30 | 36 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+---------+-----+-------+-----+------+-------------+------+-----+----+-----+--------------+----+-----+------------+------------+-----+-----+-------------| 23.05 | 31 | 8 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+---------+-----+-------+-----+------+-------------+------+-----+----+-----+--------------+----+-----+------------+------------+-----+-----+-------------| 25.05 | 32 | 21 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------+-----+-------+-----+------+-------------+------+-----+----+-----+--------------+----------+------------+------------+-----------+-------------| Totaux | A | 50 | B | 00 | C | D | 00 | E | | F | G | H | I | J | | Разом | 108 | | 9 | | 2 | 100 | | | | | | 2 | 4 | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poids des sacs M Вага мішків М
------------------------------------------------------------------------------------------- Poids soumis aux frais terminaux |Sacs jusqu'a 5 kg I kg | Вага, за яку стягується тариф кінцевих витрат|Мішки до 5 кг 10 кг 00 K = C x 5 | |-------------------------------------------+--------------------------- |Sacs de plus de 5 kg I kg |Poids reel Фактична вага | |Мішки понад 5 кг 100 кг 00 L = D | | |-------------------------------------------+--------------------------| | Totaux |kg |kg | | Усього |кг 110,0 M = K + L |кг 109,00 N = B + D | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ________________

*Somme des colonnes 3 + 4 + 6 + 7

*Сума граф 3 + 4 + 6 + 7
Le bureau de destination
Місце призначення
Lieu et signature
Місце і підпис

Kovalenko ________________________
Рис. 41 Зразок відомості депеш CN 55 на вихідну з

України письмову кореспонденцію
Administration qui etablit la formule UKRAINE LEVE DE POIDS CN 67 Адміністрація, що склала відомість УКРАЇНА ВАГОВА ВІДОМІСТЬ
Envois prioritaires/avion a decouvert

Пріоритетні/авіавідправлення,

що пересилаються відкритим транзитом
Date

Дата 01.11.2000
---------------------------------------------------------------------------------------------- Administration de destination |Mois I Trimestre | Адміністрація призначення Allemagne |Місяць Oktobre Квартал | |---------------------------------------------------| |Periode de statistique I Annee | |Період статистики 01.10-31.10 Рік 2000 | ----------------------------------------+---------------------------------------------------| Bureau d'echange de destination des |Bureau d'echange expediteur des depeches | depeches |Місце обміну, що відправляє депеші Kyiv PI-2 | Місце обміну призначення депеш Berlin 7 | | ----------------------------------------| | Administration expeditrice des depeches | | Адміністрація, що відправляє депеші | | Ukraine | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Date d'expedition|N du bordereau| Groupes de pays de destination |Observations | de la depeche |CN 65 | Групи країн призначення |Примітки | Дата |N накладної |-------------------------------------------------------| | відправляння |CN 65 |Prioritaire -|Prioritaire -|Prioritaire -|Prioritaire -| | депеші | |LC/AO |LC/AO |LC/AO |LC/AO | | | |Пріоритетне -|Пріоритетне -|Пріоритетне -|Пріоритетне -| | | |LC/AO |LC/AO |LC/AO |LC/AO | | -----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | g | g | g | g | | | | г | г | г | г | | -----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| 01.10.2000 | 3 | 3,7 | | | | | -----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | | -----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | | -----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | | -----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | | -----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | | -----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | | -----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | | -----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | | --------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| Totaux | 3,7 | | | | | Усього | | | | | | A multiplier par 12* |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| Помножити на 12* | | | | | | --------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| A reporter sur CN 51 | | | | | | Перенести в бланк CN 51 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________

*Dans le cas des CN 67 etablis pour les envois transmis
pendant les periodes de statistique *При складенні відомості CN 67 на відправлення, що
пересилають під час статистичних періодів
Рис.42 Зразок вагової відомості CN 67 на

авіакореспонденцію, що відправляється

відкритим транзитом
Складання документів для розрахунків за

перевезення міжнародних поштових посилок
152. У ММПО на підставі посилкових карт CP 86, CP 87
складаються відомості належних сум: CP 93 (рис. 43) - на посилки,
що пересилаються наземним транспортом і S.A.L., та CP 94 (рис.44)
- на посилки, що пересилаються авіатранспотром. Відомості CP 93,
CP 94 складаються окремо за кожним зарубіжним ММПО як на вхідні в
Україну, так і на вихідні із України посилки за кожною депешею.
Відомості складаються в двох примірниках французькою мовою і
друкуються на друкарській машинці або із застосуванням інших
технічних засобів та підписуються керівником ММПО. У відомостях CP
93 і CP 94 зазначається загальна кількість посилок, маса брутто,
суми відрахувань. Відомості CP 93, CP 94 щомісяця, але не пізніше 10-го числа
місяця за звітним, надсилаються до виробничого підрозділу, що
здійснює міжнародні розрахунки. Відомості CP 93 і CP 94 на вихідні із України посилки
складаються для перевірки рахунків, що виставляються зарубіжними
поштовими Адміністраціями.
Складання документів для розрахунків за

перевезення вхідної в України та вихідної з України

письмової кореспонденції, що пересилається

наземним транспортом
153. Після одержання останньої вхідної депеші кожного місяця
ММПО на підставі письмових карт CN 31, CN 32 складає для кожної
іноземного ММПО відомість депеш CN 55. 154. Для одержання сплати транзитних витрат у разі
надходження в наземних депешах письмової кореспонденції, що
пересилається через територію України відкритим транзитом, масою
понад 3 кг на депешу або в день (якщо відбувається декілька
відправок в день) ММПО щомісячно складає окремі відомості депеш CN
55 з позначкою "Відкритий транзит" ("Transit a decouvert") для
кожної іноземного місця обміну країни відправляння на підставі
складених нею письмових карт CN 31 з позначкою "Відкритий транзит"
("Transit a decouvert"). Два перших примірники відомостей CN 55, надрукованих
французькою мовою, надаються виробничому підрозділу, що здійснює
міжнародні розрахунки, не пізніше 14 числа місяця, наступного за
звітним. 155. Кожне ММПО України щомісяця складає на кожне іноземне
ММПО відомості депеш CN 55 на депеші з вихідною з України наземною
письмовою кореспонденцією. Перші примірники відомостей CN 55 надаються виробничому
підрозділу, що здійснює міжнародні розрахунки, не пізніше 7 числа
місяця, наступного за звітним.
Складання документів для розрахунків за

перевезення вхідних в Україну та вихідних з України

депеш з порожніми мішками
156. Після одержання останньої вхідної депеші кожного місяця
ММПО на підставі письмових карт CN 31 складає для кожного
іноземного ММПО відомість депеш CN 55.
Administration des postes d ETAT DES SOMMES DUES CP 93
Поштова адміністрація ВІДОМІСТЬ НАЛЕЖНИХ СУМ
Bureau qui etablit l'etat Kyiv PI-3 Colis-surface Місце, де складається відомість Наземні посилки
Date

Дата 01.02.2000
---------------------------------------------------------------------------------- Bureau d'echange de destination de la depeche |Mois I Annee | Місце обміну призначення депеші Leipzig IFS |Місяць Janvier Рік 1999 | ------------------------------------------------+-------------------------------| Administration expeditice |Trimestre I Annee | Адміністрація відправляння Ukraine |Квартал Рік | ------------------------------------------------| | Bureau d'echange expediteur de la depeche | | Місце обміну відправляння депеші Kyiv PI-3 | | --------------------------------------------------------------------------------- Indications Указівки A remplir par machine a ecrire ou imprimante d'ordinateur Заповнювати на друкарській машинці чи на комп'ютері
--------------------------------------------------------------------------------- Avoir de l'administration de destination des |Avoir de |Observations | fueilles de route CP 87 |l'administration|Примітки | Авуар адміністрації призначення за посилковими |de expeditrice | | картами CP 87 |des CP 87 | | |Авуар | | |адміністрації | | |відправляння | | |CP 87 | | ------------------------------------------------+----------------| | Depeche n|Nombre total|Poids brut |Col.6 de la |Col.7 de la | | N депеші |de colis |Вага брутто|formule |formule | | |Загальна | |CP 87 |CP 86 | | |кількість | |Графа 6 |Графа 7 | | |посилок | |бланка CP 87 |бланка CP 86 | | ---------+------------+-----------+-------------+----------------+-------------| 1 | 5 | Kg 15 | DTS | DTS | | | | кг | СПЗ | СПЗ | | ---------+------------+-----------+-------------+----------------+-------------| 2 | 1 | 4 | | | | ---------+------------+-----------+-------------+----------------+-------------| 3 | 3 | 10 | | 17,16 | | ---------+------------+-----------+-------------+----------------+-------------| | | | | | | ---------+------------+-----------+-------------+----------------+-------------| | | | | | | ---------+------------+-----------+-------------+----------------+-------------| | | | | | | ---------+------------+-----------+-------------+----------------+-------------| Total par| 9 | 29 | | | | colonne | | | | | | Усього за| | | | | | кожною | | | | | | графою | | | | | | ---------+------------+-----------| | |-------------| Taux | | | | | | Тарифи | 4,75 | 0,47 | | | | ---------+------------+-----------| | |-------------| Montant |DTS | DTS | | | | par |СПЗ 42,75 | СПЗ 16,63 | | | | colonne | | | | | | Суми за | | | | | | кожною | | | | | | графою | | | | | | ------------------------------------------------+----------------+-------------| Total general de chaque avoir | | | Загальний підсумок кожного авуара 56,38 | 17,16 | | --------------------------------------------------------------------------------
Bureau qui etablit l'etat
Місце обміну, де складено відомість
Signature du chef
Підпис керівника

Kovalenko К.Ш. _________________________
Рис. 43 Зразок відомості належних сум

CP 93 за посилки, що перевозяться наземним транспортом
Administration des postes d ETAT DES SOMMES DUES CP 94
Поштова адміністрація ВІДОМІСТЬ НАЛЕЖНИХ СУМ
Bureau qui etablit l'etat Kyiv PI-3 Colis-avion
Місце, де складається відомість Авіапосилки
Date

Дата 01.02.2000
---------------------------------------------------------------------------------- Bureau d'echange de destination de la depeche |Mois I Annee | Місце обміну призначення депеші Dubai |Місяць Janvier Рік 2000 | ------------------------------------------------+-------------------------------| Administration expeditice |Trimestre I Annee | Адміністрація відправляння Ukraine |Квартал Рік | ------------------------------------------------| | Bureau d'echange expediteur de la depeche | | Місце обміну відправляння депеші Kyiv PI-3 | | --------------------------------------------------------------------------------- Indications Указівки A remplir par machine a ecrire ou imprimante d'ordinateur Заповнювати на друкарській машинці чи на комп'ютері
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avoir de l'administration de destination des |Avoir de |Observations | fueilles de route CP 86 ou CP 88 |l'administration |Примітки | Авуар адміністрації призначення за посилковими |de expeditrice | | картами CP 86 чи CP 88 |des CP 86 | | |Авуар | | |адміністрації | | |відправляння | | |CP 86 | | -----------------------------------------------------------------+---------------------------------| | Depeche n|Nombre total|Poids brut |Col.6 de la |Col.8 de la |Col.7 de la |Col.9 de la | | N депеші |de colis |Вага брутто|formule |formule CP 87 |formule |formule CP 87 | | |Загальна | |CP 86 |Графа 8 бланка |CP 86 |Графа 9 бланка | | |кількість | |Графа 6 | CP 87 |Графа 7 | CP 87 | | |посилок | |бланка CP 86 | |бланка CP 86 | | | ---------+------------+-----------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------| 1 | 5 | Kg 15 | DTS |DTS | DTS | DTS | | | | кг | СПЗ |СПЗ | СПЗ | СПЗ | | ---------+------------+-----------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------| 2 | 1 | 4 | | | | | | ---------+------------+-----------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------| 3 | 3 | 10 | | | | | | ---------+------------+-----------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------| | | | | | | | | ---------+------------+-----------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------| | | | | | | | | ---------+------------+-----------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------| | | | | | | | | ---------+------------+-----------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------| Total par| 9 | 29 | | | | | | colonne | | | | | | | | Усьго по | | | | | | | | кожній | | | | | | | | графі | | | | | | | | ---------+------------+-----------| | | | |-------------| Taux | | | | | | | | Тарифи | 4,00 | 0,40 | | | | | | ---------+------------+-----------| | | | |-------------| Montant |DTS | DTS | | | | | | par |СПЗ 36,0 | СПЗ 11,6 | | | | | | colonne | | | | | | | | Суми за | | | | | | | | кожною | | | | | | | | графою | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+---------------------------------+-------------| Total general de chaque avoir | | | Загальний підсумок кожного авуара 47,6 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bureau qui etablit l'etat
Місце обміну, де складено відомість
Signature du chef
Підпис керівника

Kovalenko К.Ш. _________________________
Рис. 44 Зразок відомості належних сум

CP 93 за посилки, що перевозяться

наземним транспортом
Administration qui etablit la formule UKRAINE RELEVE DES ENVOIS CN 09 Адміністрація, що складає бланк УКРАЇНА CCRI EXPEDIES

Відомість вихідних

відправлень МККВ
Date

Дата 01.02.2000
---- |X |Par avion ----Prioritaire |--|Авіа ----Пріоритетні | |Par voie de surfase ----Наземним шляхом
--------------------------------------------------------------------------------------- Administration expeditrice |Mois I Annee | Адміністрація відправляння Ukraine |Місяць Janvier I Рік 2000 | ------------------------------------+------------------------------------------------| Bureau d'echange expediteur |Administration de destination | Місце обміну відправляння Kyiv PI-2|Адміністрація призначення Grande Bretagne | |------------------------------------------------| |Bureau d'echange de destination | |Місце обміну призначення London PS | -------------------------------------------------------------------------------------| Recapitulation des envois CCRI des feuilles d'avis CN 31 | Зведені дані відправлень МККВ згідно з письмовими картами CN 31 | -------------------------------------------------------------------------------------| Date |Depeche n|Nombre de |Poids |Nombre de|Poids |Poids total |Nombre total | d'expedition|N депеші |recipients|Вага |liasses |Вага |Загальна вага|d'envois | Дата | |Кількість | |Кількість| | |Загальна | відправляння| |ємностей | |пачок | | |кількість | депеші | | | | | | |відправлень | ------------+---------+----------+------+---------+------+-------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------+---------+----------+------+---------+------+-------------+-------------| | | |kg | |kg | kg | | 09.01.2000 | 9 | |кг | 1 |кг 0,1| кг 0,1 | 5 | ------------+---------+----------+------+---------+------+-------------+-------------| 27.01.2000 | 27 | | | 1 | 0,2| 0,2 | 10 | ------------+---------+----------+------+---------+------+-------------+-------------| | | | | | | | | ------------+---------+----------+------+---------+------+-------------+-------------| | | | | | | | | ------------+---------+----------+------+---------+------+-------------+-------------| | | | | | | | | ------------+---------+----------+------+---------+------+-------------+-------------| | | | | | | | | ------------+---------+----------+------+---------+------+-------------+-------------| | | | | | | | | ------------+---------+----------+------+---------+------+-------------+-------------| | | | | | | | | ------------+---------+----------+------+---------+------+-------------+-------------| | | | | | | | | ------------+---------+----------+------+---------+------+-------------+-------------| | | | | | | | | ------------+---------+----------+------+---------+------+-------------+-------------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------+-------------+-------------| Total a porter au releve CN 10 | | | Загальний підсумок перенести до відомості CN 10 | | | -------------------------------------------------------------------------------------- Le bureau de destination
Місце призначення
Lieu et signature
Місце і підпис
Kovalenko К.Ш. ________________________
Рис. 45 Зразок відомості вихідних відправлень МККВ CN 09
157. Кожне ММПО України щомісяця складає на кожне іноземне
ММПО відомості депеш CN 55 на вихідні з України депеші з порожніми
мішками. Перші примірники відомостей CN 55 надаються виробничому
підрозділу, що здійснює міжнародні розрахунки, не пізніше 7 числа
місяця, наступного за звітним.
Складання документів для розрахунків за службу повернення міжнародної комерційної кореспонденції з відповіддю (МККВ)
158. Після відправляння останньої вихідної з України депеші
кожного місяця ММПО, що відправляє за призначенням відправлення
МККВ, складає на кожне іноземне ММПО на підставі даних графи 4
письмової карти CN 31 відомість CN 09 (рис. 45) на відправлення
МККВ, що повертаються до країн призначення. Якщо до письмової карти CN 31 не внесені дані щодо маси
відправлень МККВ, які повертаються, то їх маса визначається у
розмірі 5 г за відправлення без додаткового узгодження. Відомість CN 09 надається виробничому підрозділу, що здійснює
міжнародні розрахунки, не пізніше 7 числа місяця, наступного за
звітним.
Заступник начальника відділу стратегії
розвитку поштового зв'язку Т.П.Лахно

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: