open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
Л И С Т
N 01-8/635 від 09.11.2000

м.Київ
vd20001109 vn01-8/635

Арбітражним судам України

Про внесення змін і доповнень до деяких Інформаційних

листів Вищого арбітражного суду України

У зв'язку із змінами, що сталися у законодавстві, та
виникненням питань щодо застосування у вирішенні спорів деяких
законодавчих приписів Вищий арбітражний суд України вносить такі
зміни до деяких своїх Інформаційних листів:
1. В Інформаційному листі від 14.06.93 N 01-8/672
( v_672800-93 ) "Про деякі питання практики застосування чинного
законодавства при вирішенні господарських спорів": 1.1. В абзаці третьому пункту 13 слова "арбітра, арбітр"
замінити відповідно словами "судді, суддя"; 1.2. В абзацах третьому і п'ятому пункту 18 слова
"поставником" і "постачальнику" замінити відповідно словами
"поставщиком", "поставщику".
2. В абзаці третьому Інформаційного листа Вищого арбітражного
суду України від 17.06.97 N 01-8/205 ( v_205800-97 ) "Про деякі
питання практики застосування норм розділу XII Арбітражного
процесуального кодексу України у справах про банкрутство" слова і
цифри "пункт 19 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду
України від 15.04.93 N 01-6/481" замінити словами і цифрами "пункт
28 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від
18.11.97 N 02-5/444 ( v_444800-97 )".
3. В абзаці третьому пункту 2 Інформаційного листа від
13.02.98 N 01-8/55 ( v8_55800-98 ) "Про Закон України "Про
внесення змін до Закону України "Про підприємництво" слова і цифри
"Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в
Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
03.04.93 N 250 (з подальшими змінами і доповненнями)" замінити
словами і цифрами "Порядком подання фінансової звітності,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000
N 419 ( 419-2000-п )".
4. В Інформаційному листі від 10.03.98 N 01-8/91
( v8_91800-98 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів": 4.1. Перше речення другого абзацу підпункту 1.4 пункту 1
замінити двома реченнями у такій редакції: "Відповідно до статті 6
Статуту залізниць України ( 457-98-п ) накладна є основним
перевізним документом і обов'язковою письмовою формою угоди на
перевезення вантажу, яка укладається між відправником та
залізницею; до того ж на підставі накладної вноситься провізна
плата та інші платежі за перевезення. За змістом статті 47 Статуту
автомобільного транспорту УРСР ( 401-69-п ) основним перевізним, а
також і розрахунковим документом, що відображає розрахунки з
провізних платежів є накладна, яка є одночасно й обов'язковою
письмовою формою договору перевезення, оскільки цей договір може
бути укладено лише за умови подання вантажовідправником разом з
вантажем і накладної"; 4.2. Підпункт 1.7 пункту 1 виключити.
5. Підпункт 1.3 пункту 1 Інформаційного листа від 29.01.99
N 01-8/46 ( v8_46800-99 ) "Про деякі питання практики застосування
окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів" виключити. У зв'язку з цим підпункт 1.4 вважати підпунктом 1.3.
6. У пункті 4 Інформаційного листа від 26.10.99 N 01-8/505
( v_505800-99 ) "Про Закон України "Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності": 6.1. Після абзацу четвертого зазначити новий абзац п'ятий у
такій редакції: "Згідно із рішенням Конституційного Суду України від
18.10.2000 N 11-рп/2000 ( v011p710-00 ) визнано неконституційними
положення статті 16 Закону ( 1045-14 ) в частині встановлення
таких умов легалізації профспілок, які фактично пов'язують початок
діяльності створеної з метою забезпечення і захисту інтересів
працівників організації як профспілки з моментом її реєстрації у
відповідних органах, що рівнозначно вимозі про попередній дозвіл
на утворення профспілки". У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно
абзацами шостим і сьомим; 6.2. Новий абзац шостий викласти у такій редакції: "Арбітражним судам у визначенні підвідомчості спорів за
участю професійних спілок, у тому числі пов'язаних з відмовою у їх
легалізації, слід враховувати загальні правила, наведені у
спільному листі Верховного Суду України та Вищого арбітражного
суду України від 20.07.95 N 01-8/518а ( v518a700-95 ), виходячи з
суб'єктного складу учасників спору. Тобто з огляду на вимоги
статей 1 і 21 Арбітражного процесуального кодексу України
( 1798-12 ) профспілки можуть бути учасниками арбітражного процесу
лише за наявності у них статусу юридичної особи. В іншому разі
справи у спорах за участю профспілок підвідомчі судам загальної
юрисдикції".
7. В Інформаційному листі від 10.05.2000 N 01-8/204
( v_204800-00 ) "Про деякі питання практики застосування у
вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства": 7.1. У першому і другому абзацах підпункту 2.4 пункту 2
виключити слово і цифру "статті 1"; 7.2. У підпункті 3 виключити абзаци третій і четвертий. У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом третім.
Заступник Голови Вищого
арбітражного суду України А.Осетинський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: