open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 637 від 10.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

6 грудня 2000 р.
vd20001110 vn637 за N 892/5113
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 222 ( z0386-05 ) від 30.03.2005 )
Про затвердження Порядку митного оформлення

автотранспортних засобів, що

здійснюють міжнародні перевезення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Державної митної служби

N 744 ( z0955-00 ) від 21.12.2000

N 492 ( z0635-01 ) від 20.07.2001

N 619 ( z0859-01 ) від 19.09.2001 )

Згідно зі статтею 37 Митного кодексу України ( 1970-12 ) з
метою застосування єдиного порядку митного оформлення транспортних
засобів, що здійснюють міжнародні перевезення
зовнішньоторговельних вантажів та пасажирів, і підвищення
відповідальності українських перевізників щодо обов'язкової
доставки товарів у митниці призначення, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок митного оформлення автотранспортних
засобів, що здійснюють міжнародні перевезення (далі - Порядок),
який додається. 2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
від 13.05.99 N 280 ( z0347-99 ) "Про затвердження Порядку митного
оформлення автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні
перевезення зовнішньоторговельних вантажів та пасажирів". 3. Управлінню нетарифного регулювання (Пашинний О.І.) та
Правовому управлінню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Копосов
С.А.) протягом 3-х місяців з моменту реєстрації наказу в
Міністерстві юстиції України внести відповідні зміни до
програмного забезпечення. 5. Управлінню справами (Карпенко В.П.) після державної
реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити
тиражування та розсилку його до митних органів. 6. Начальникам регіональних митниць, митниць довести наказ до
відома суб'єктів ЗЕД. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Соболя І.М.
Голова Служби Ю.Соловков
Затверджено

Наказ Державної митної

служби України

10.11.2000 N 637
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 грудня 2000 р.

за N 892/5113
Порядок

митного оформлення автотранспортних засобів,

що здійснюють міжнародні перевезення
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регламентує умови переміщення суб'єктами
підприємницької діяльності через митний кордон України
автотранспортних засобів (далі - АТЗ) порожніх, з пасажирами або з
товарами. ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 492 ( z0635-01 ) від 20.07.2001 ) 1.2. Дія цього Порядку поширюється на автотранспортні засоби
(автомобілі, автобуси, тягачі з причепами й напівпричепами та
ін.), що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і
зовнішньоторговельних вантажів, на автотранспортні засоби
суб'єктів підприємницької діяльності, установ, організацій (далі -
суб'єкти), що використовуються із службовою метою для виїзду за
кордон, крім автотранспортних засобів, що належать дипломатичним
представництвам та консульським установам на території України,
представництвам міжнародних організацій. ( Пункт 1.2 в редакції
Наказу Державної митної служби N 492 ( z0635-01 ) від 20.07.2001 ) 1.3. Суб'єкти, які використовують автотранспортні засоби, за
винятком АТЗ, що не мають вантажних відділень (сідельні тягачі,
причепи-розпуски, причепи та напівпричепи для перевезень
великовагових і негабаритних вантажів та ін.), повинні відповідно
до встановленого порядку мати свідоцтва про допущення дорожніх
транспортних засобів до перевезення вантажів під митними печатками
та пломбами. 1.4. Для багаторазового переміщення через митний кордон
України АТЗ суб'єкт, який використовує цей АТЗ, подає митниці за
місцем державної реєстрації цього суб'єкта або його філії
(представництва) вантажну митну декларацію на автотранспортний
засіб (далі - ВМД АТЗ), заповнену відповідно до Положення про
вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.06.97 N 574 ( 574-97-п ), та порядку
заповнення вантажної митної декларації на автотранспортний засіб
(додається), термін дії якої не може перевищувати 11 місяців з
моменту її оформлення. У разі використання для здійснення міжнародних перевезень
АТЗ, оформленого відповідно до митного режиму тимчасового
ввезення, ВМД АТЗ подається суб'єктом, який зазначений у ВМД на
тимчасове ввезення і надав відповідне зобов'язання митниці. Термін дії ВМД АТЗ, яка оформлюється на АТЗ, який уже
оформлено відповідно до митного режиму тимчасового ввезення,
обмежується терміном зворотного вивезення. 1.5. ВМД АТЗ оформлюються на бланках форми МД-2 на кожний АТЗ
окремо. Митні збори за митне оформлення ВМД АТЗ справляються в
порядку, установленому для тимчасового ввезення (вивезення). Митниця в термін, що не перевищує 4-х годин з моменту
оформлення такої ВМД, використовуючи електронний зв'язок, передає
до центральної бази даних Держмитслужби (далі - ЦБД ДМСУ)
інформацію про оформлення ВМД АТЗ і ставить ВМД на контроль. 1.6. При оформленні вантажної митної декларації на товари, що
переміщуються через митний кордон України автотранспортним
засобом, у 9 розділі графи 44 проставляються код документа "0013",
номер і дата ВМД на цей АТЗ. Ці відомості також можуть зазначатися
митницею відправлення в документах, за якими здійснюється контроль
за доставкою вантажів у митницю призначення (акцизна, попередня
вантажні митні декларації, внутрішній транзитний документ тощо). 1.7. Для митного оформлення ВМД АТЗ суб'єкт підприємницької
діяльності пред'являє митниці АТЗ разом зі свідоцтвом про
реєстрацію (технічний паспорт або технічний талон) транспортного
засобу та свідоцтвом про допущення дорожнього транспортного засобу
до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами, за
винятком АТЗ (пасажирських автобусів, сідельних тягачів,
причепів-розпусків, причепів та напівпричепів для перевезень
великовагових та негабаритних вантажів та ін.), які не мають
вантажних відділень.
2. Порядок митного контролю за переміщенням

автотранспортних засобів через митний кордон України
2.1. Кожне переміщення АТЗ через митний кордон України
здійснюється за умови подання в пункті пропуску через митний
кордон України четвертого примірника ВМД АТЗ. При цьому ніякі
відмітки на зазначеному примірнику ВМД АТЗ не проставляються
інспектором митного органу в пункті пропуску. Примірник ВМД АТЗ,
поданий водієм (експедитором) з метою переміщення АТЗ через митний
кордон України, залишається у водія (експедитора). Інспектор митниці в пункті пропуску під час оформлення АТЗ,
що переміщується через митний кордон України, керується
нормативно-правовими актами Держмитслужби. 2.2. У разі зношення четвертого примірника ВМД АТЗ або його
втрати дозволяється подання в пункті пропуску копії п'ятого
примірника ВМД АТЗ з відміткою митниці оформлення на п'ятому
примірнику ВМД АТЗ про втрату четвертого примірника. У разі втрати
(зношення) четвертого й копії п'ятого примірників ВМД АТЗ власник
АТЗ має подати митниці нову ВМД АТЗ. 2.3. У разі потреби внесення змін у відомості про АТЗ
оформлюється нова ВМД АТЗ, до графи 40 якої вносяться відомості
про попередню ВМД АТЗ. При цьому четвертий примірник (або завірену
копію п'ятого примірника) попередньої ВМД АТЗ суб'єкт має здати в
митницю оформлення, після чого протягом 4-х годин митниця знімає з
контролю цю ВМД АТЗ у ЦБД ДМСУ. 2.4. До закінчення терміну дії ВМД АТЗ суб'єкт, який
використовує АТЗ, з метою оформлення наступної ВМД АТЗ має:
( Абзац перший пункту 2.4 в редакції Наказу Держмитслужби N 619
( z0859-01 ) від 19.09.2001 ) 1) пред'явити митному органу автотранспортний засіб, яким
здійснювались міжнародні перевезення; 2) надати четвертий (п'ятий) примірник ВМД АТЗ, зазначеної в
пункті 1.4 цього Порядку, який залишається в справах митниці. Оформлення нової ВМД АТЗ на наступний термін здійснюється за
умови сплати митних зборів відповідно до чинного законодавства.
Нова ВМД АТЗ, оформлена на наступний термін, є підставою для
зняття з контролю попередньої ВМД АТЗ. Пункт 2.4 в редакції Наказу Державної митної служби N 492
( z0635-01 ) від 20.07.2001 ) 2.5. Якщо суб'єкт, який оформив ВМД АТЗ відповідно до пункту
1.4 цього Порядку, не бажає здійснювати міжнародні перевезення
вантажів і, як наслідок, оформляти нову ВМД АТЗ на новий термін,
то митному органу за місцем державної реєстрації цього суб'єкта до
закінчення дванадцятимісячного терміну з дня оформлення
попередньої ВМД АТЗ має бути пред'явлений автотранспортний засіб
та подана вантажна митна декларація, заповнена згідно з пунктом
5.2 Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно
до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового
ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі,
затвердженого наказом Держмитслужби від 30.06.98 N 380
( z0469-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.07.98 за N 469/2909 (із змінами і доповненнями), зі сплатою
митних зборів відповідно до чинного законодавства. ( Пункт 2.5 в
редакції Наказу Державної митної служби N 492 ( z0635-01 ) від
20.07.2001 ) 2.6. Якщо АТЗ неможливо пред'явити митному органу, то його
власникові потрібно подати документи, видані органами ДАІ МВС, про
причини неможливості пред'явлення АТЗ митним органам. 2.7. У разі виявлення ознак порушення митних правил
відповідно до цього Порядку при переміщенні АТЗ через митний
кордон України винна особа несе відповідальність згідно із чинним
законодавством. 2.8. Повернення АТЗ на територію України за ВМД АТЗ, термін
дії якої закінчився, дозволяється. 2.9. Якщо АТЗ був оформлений відповідно до митного режиму
тимчасового ввезення, а термін тимчасового ввезення закінчився, то
згідно зі статтею 71 Митного кодексу України ( 1970-12 ) АТЗ має
бути: вивезений за документом контролю за доставкою за межі митної
території України (митниці подається вантажна митна декларація,
заповнена згідно з пунктом 5.4 Порядку заповнення граф вантажної
митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту,
транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу,
магазину безмитної торгівлі, затвердженого наказом Держмитслужби
від 30.06.98 N 380 ( z0469-98 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 22.07.98 за N 469/2909), з обов'язковим проведенням
митницею митного огляду транспортного засобу під час проведення
митного оформлення його зворотного вивезення); або заявлений митниці з метою вільного використання; або переданий митниці з метою передання у власність держави; або знищений під контролем митниці, якщо він не може бути
використаний за призначенням.
3. Порядок митного оформлення автотранспортних

засобів, які належать нерезидентам
3.1. Іноземні транспортні засоби, якими через митний кордон
України переміщуються товари та пасажири, декларуються без
заповнення окремої ВМД. Відомості про такі транспортні засоби
наводяться: при ввезенні товарів та інших предметів в Україну - у книжці
МДП (CARNET TIR), товарно-транспортній накладній (CMR тощо), в
інших товаросупровідних документах. За цими документами та
документом контролю за доставкою товарів у митницю призначення
транспортні засоби направляються прикордонними митницями в митниці
призначення для проведення відповідного митного оформлення; при в'їзді в Україну без вантажу (для вивезення товарів за
межі України) - у дорожніх документах; при ввезенні товарів та інших предметів в Україну з метою
транзиту - у відповідних ВМД, оформлених згідно з митним режимом
транзиту, у згаданих товаросупровідних та дорожніх документах
(якщо ВМД не оформлюється - у товаросупровідних та дорожніх
документах). 3.2. При виїзді за межі України транспортного засобу, яким
здійснювалося ввезення товарів та інших предметів в Україну,
прикордонній митниці обов'язково подаються документи, які
підтверджують факт доставки цим транспортним засобом товарів у
митницю призначення. При виїзді АТЗ за межі України після ввезення товарів з метою
транзиту митні органи для виявлення можливих порушень зобов'язання
про транзит перевіряють цілість накладених забезпечень. Контроль за доставкою вантажів автомобільним транспортом у
митниці призначення здійснюється відповідно до: - Положення про порядок здійснення контролю за доставкою
вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом
Держмитслужби України від 08.12.98 N 771 ( z0042-99 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за
N 42/3335; - Порядку заповнення внутрішнього транзитного документа для
його використання при здійсненні контролю за доставкою товарів, що
переміщуються між митницями в межах митної території України,
затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.04.2000 N 206
( z0261-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.05.2000 за N 261/4482. 3.3. Іноземні напівпричепи, які є власністю або перебувають у
користуванні нерезидента й увозяться на митну територію України
автомобілями українських суб'єктів без укладання договору оренди
(лізингу) з метою транспортування товарів на термін, потрібний
для: доставки товарів, які перебувають під митним контролем у
митниці призначення; завантаження товарами, які вивозитимуться з України; доставки товарів у пункт пропуску через митний кордон України
- підлягають пропуску через митний кордон України за іноземними
свідоцтвами про допущення до перевезень товарів під митними
печатками та пломбами й з обов'язковим використанням книжки МДП. Відомості про іноземний напівпричіп і вантаж, що є в ньому,
мають зазначатися в книжці МДП. Термін перебування таких напівпричепів на митній території
України не може перевищувати 30 діб.
Начальник Управління
нетарифного регулювання О.І.Пашинний
Додаток

до п. 1.4 Порядку митного

оформлення автотранспортних

засобів, що здійснюють

міжнародні перевезення
Порядок заповнення вантажної митної

декларації на автотранспортний засіб
Згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної
декларації (далі - Інструкція), затвердженою наказом Держмитслужби
від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) та зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 24.09.97 за N 443/2247, декларантом заповнюються
такі графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 22, 23, 25, 26,
28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 52, 54.
( Абзац перший додатку із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 744 ( z0955-00 ) від 21.12.2000 ) Графи 7, C та D заповнюються інспектором митниці. Інші графи ВМД не заповнюються.
Особливості заповнення граф
Графа 1 "Тип декларації" Перший підрозділ графи не заповнюється, у другому
зазначається код митного режиму "31", у третьому - літерний код
особливостей переміщення автотранспортних засобів "АТЗ". Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання" У графі зазначаються відомості про власника або володільця
(орендаря) АТЗ - резидента. Графа 14 "Декларант/представник" Якщо автотранспортний засіб декларує суб'єкт-власник, який є
резидентом України й не має свідоцтва про визнання його
декларантом, то в графі наводяться відомості про такого декларанта
відповідно до Інструкції, за винятком номера та дати видачі
свідоцтва. Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартість" Правий підрозділ графи не заповнюється. Графа 31 "Вантажні місця та опис товару". "Маркування та
кількість - номери контейнерів - опис товару" Зазначаються державний номер та повні відомості про
транспортний засіб, а саме назва транспортного засобу, номери шасі
та двигуна (за наявності). Графа 37 "Процедура" У графі проставляється 6-значний код процедури переміщення
товарів через митний кордон України "310050". Графа 40 "Загальна декларація/попередній документ" Якщо АТЗ був попередньо оформлений відповідно до митного
режиму тимчасового ввезення, то в графі проставляються номер і
дата ВМД на тимчасове ввезення. Графа 44 "Додаткова інформація / подані документи" У графі відповідно до Інструкції ( z0443-97 ) зазначаються
реквізити таких документів: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного
паспорта або технічного талона); свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до
перевезення вантажів під митними печатками та пломбами, за
винятком АТЗ (пасажирських автобусів, сідельних тягачів,
причепів-розпусків, причепів та напівпричепів для перевезень
великовагових і негабаритних вантажів та ін.), які не мають
вантажних відділень; довідки про декларування валютних цінностей. Графа 45 "Митна вартість" У графі зазначається заявлена власником (володільцем)
вартість транспортного засобу. Графа 52 "Гарантія не дійсна для..." У лівому підрозділі графи зазначається дата (число, місяць,
рік), до якої дійсна ВМД. Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної
служби N 492 ( z0635-01 ) від 20.07.2001 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: