open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 197 від 15.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

30 листопада 2000 р.
vd20001115 vn197 за N 884/5105

Про порядок надання погодження на одержання ліцензії

на імпорт інсектицидів та родентицидів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
06.01.2000 N 4 ( 4-2000-п ) "Про переліки товарів, експорт та
імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2000 році" та
Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України,
затвердженого Указом Президента України від 29.05.2000 N 724
( 724/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання Міністерством екології та
природних ресурсів України погодження на одержання ліцензії на
імпорт інсектицидів для боротьби з побутовими комахами та
родентицидів, який підлягає квотуванню й ліцензуванню у 2000 році
(додається). 2. Департаменту екологічної безпеки (Маторін Є.М.) розробити
та затвердити пакет нормативно-правової документації про порядок
обов'язкового страхування екологічного ризику діяльності,
пов'язаної з увезенням на територію України пестицидів і
агрохімікатів, їх транспортуванням та використанням, згідно з
чинним законодавством. У 3-денний термін довести цей наказ до відома Мінекономіки
України, Державної митної служби України та територіальних органів
Мінекоресурсів України. 3. Управлінню безпеки хімічних речовин (Петрунек В.Л.) подати
даний наказ на реєстрацію у Міністерство юстиції. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Стеценка М.П.
Міністр І.Заєць
Затверджено

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

15.11.2000 N 197
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 листопада 2000 р.

за N 884/5105
Порядок

надання Міністерством екології та природних ресурсів

України погодження на одержання ліцензії на імпорт

інсектицидів для боротьби з побутовими комахами та

родентицидів, який підлягає квотуванню й

ліцензуванню у 2000 році.
Цей Порядок розроблений у відповідності до Законів України
"Про пестициди і агрохімікати" від 02.03.95 N 86/95-ВР
( 86/95-ВР ), "Про охорону навколишнього природного середовища"
від 25.06.91 N 1264-XII ( 1264-12 ), Положення про Міністерство
екології та природних ресурсів України, яке затверджене Указом
Президента України від 29.05.2000 N 724 ( 724/2000 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 06.01.2000 N 4 ( 4-2000-п ) "Про
переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і
ліцензуванню у 2000 році". Цей Порядок визначає умови видачі
погоджень на одержання ліцензій на імпорт (надалі - погодження)
інсектицидів для боротьби з побутовими комахами та родентицидів
(надалі - препарати) за кодами ТН ЗЕД 38.08.90, 38.08.10 (крім
окремих партій, які ввозяться безоплатно з дозволу Міністерства
екології та природних ресурсів України виключно для державних
випробувань, наукових досліджень та демонстраційних дослідів)
згідно з договорами між українськими та іноземними суб'єктами
господарювання, незалежно від форм власності та видів діяльності.
Якщо міжнародним договором, укладеним Україною, установлені інші
правила, відмінні від тих, що передбачені цим Порядком, то
застосовуються правила міжнародного договору. 1. Погодження на одержання ліцензії на імпорт препаратів,
який підлягає ліцензуванню у 2000 році, видається за результатами
експертизи документів, які суб'єкт господарювання повинен подати
до Департаменту екологічної безпеки, а саме: а) заяву про надання погодження у 2 примірниках (додаток 1); б) копії документів, завірені підписом та печаткою заявника: контракт з нерезидентами та специфікацією до нього. Якщо
текст контракту або специфікації викладений іноземною мовою, то
заявник додає переклад на українську мову, завірений установою,
яка має право на здійснення офіційних перекладів; сертифікат відповідності або походження препарату; акт експертизи з визначенням коду товару за ТН ЗЕД, виданий
торгово-промисловою палатою; контракт з виробником готової препаративної форми для
суб'єктів господарювання, які імпортують діючу речовину,
призначену для виготовлення препаратів, чи препарати, які
призначені для наступної дрібної розфасовки; в) копію договору про обов'язкове страхування екологічного
ризику діяльності, пов'язаної з увезенням на територію України
препаратів, їх транспортуванням та використанням (відповідно до
статті 49 Закону України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) та статті 9 Закону України "Про пестициди
і агрохімікати" ( 86/95-ВР )). Суб'єкт господарювання України несе відповідальність за
достовірність інформації, наведеної в документах, поданих для
отримання погодження. 2. Погодження (додаток 2) оформляється в трьох примірниках,
два з яких передаються суб'єкту господарювання України - один для
подальшого оформлення ліцензії в установленому законодавством
порядку, другий - для пред'явлення митним органам при ввезенні
препаратів на територію України, третій - залишається в Управлінні
безпеки хімічних речовин. Погодження підписується заступником
Міністра екології та природних ресурсів України і затверджується
гербовою печаткою Міністерства. Суб'єкт господарювання інформує
Міністерство екології та природних ресурсів України про фактичне
ввезення зазначеної продукції за кожним контрактом до 20-го числа
наступного за звітним кварталом місяця. 3. У наданні погодження може бути відмовлено, якщо: подається неповний або не оформлений належним чином комплект
документів, передбачених п.1 цього Порядку; препарати не мають державної реєстрації в Україні. Про відмову в наданні погодження робиться позначка в обох
примірниках заяви, там же ставиться підпис заявника про отримання
другого примірника заяви та ознайомлення з причинами відмови у
видачі погодження. Рішення про відмову в наданні погодження може
бути оскаржено в судовому порядку. 4. Рішення про надання (або відмову) погодження суб'єкту
господарювання України надається Міністерством екології та
природних ресурсів України не пізніше 10 робочих днів від дати
реєстрації заяви. Документи, прийняті згідно з п. 1 цього Порядку, заявнику не
повертаються.
Начальник Управління
безпеки хімічних речовин В.Петрунек
Додаток 1

до п.1 Порядку про надання

Міністерством екології та

природних ресурсів України

погодження на одержання

ліцензії на імпорт

інсектицидів для боротьби

з побутовими комахами та

родентицидів, який підлягає

квотуванню й ліцензуванню

у 2000 році.
Заява

про надання погодження на одержання ліцензії

на ввезення товарів, імпорт яких підлягає

ліцензуванню в 2000 році
Заявник _________________________________________________________ _________________________________________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________
Контракт ________________________________________________________

(номер, дата, загальна сума контракту)
Фірма-постачальник ______________________________________________
Предмет контракту _______________________________________________

(код товару за ТН ЗЕД, його повна назва,

кількість, одиниця виміру, ціна одиниці

виміру товару) _________________________________________________________________
Керівник організації М.п. Підпис
------------------------------------------------------------------ Погодження видане ______________________________________________| (дата, номер погодження, ким видане (посада, | прізвище, ім'я та по батькові), підпис) | ________________________________________________________________| -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Відмовлено у видачі погодження _________________________________| (причини відмови) | ________________________________________________________________| ________________________________________________________________| Подані документи отримав, з причинами відмови ознайомлений | ________________________________________________________________| (посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис) | -----------------------------------------------------------------
Начальник Управління
безпеки хімічних речовин В.Петрунек
Додаток 2

до п.1 Порядку про надання

Міністерством екології та

природних ресурсів України

погодження на одержання

ліцензії на імпорт

інсектицидів для боротьби

з побутовими комахами та

родентицидів, який підлягає

квотуванню й ліцензуванню

у 2000 році.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Погодження

на одержання ліцензії на ввезення товарів, імпорт яких

підлягає ліцензуванню у 2000 році
Видане __________________________________________________________ __________________________________________________________

(для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта

господарювання, для фізичних осіб - прізвище, ім'я,

по батькові, серія, N паспорта, коли та ким виданий)
Місцезнаходження ________________________________________________
Контракт ________________________________________________________

(номер, дата, загальна сума контракту в доларах США)
Фірма-виробник __________________________________________________
Фірма-постачальник ______________________________________________
Предмет контракту
(імпорт) _______________________________________________________

(код товару за ТН ЗЕД, його повна назва, кількість,

одиниця виміру, ціна одиниці виміру товару)
Заступник Міністра М.Стеценко
Начальник управління безпеки
хімічних речовин В.Петрунек

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: