open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 1039/2003 ( 1039/2003 ) від 15.09.2003 )
Питання Міністерства екології

та природних ресурсів України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )

1. Затвердити Положення про Міністерство екології та
природних ресурсів України (додається).
2. Установити, що Міністерство екології та природних ресурсів
України є правонаступником Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України, Комітету України
з питань геології та використання надр, Комітету України з питань
гідрометеорології, Державної адміністрації ядерного регулювання
України, Головного управління геодезії, картографії та кадастру,
Державної комісії у справах випробувань і реєстрації засобів
захисту та регуляторів росту рослин і добрив.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 10 лютого 1995 року N 120
( 120/95 ) "Про Положення про Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України";
статтю 6 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року
N 1019 ( 1019/98 ) "Про внесення змін і доповнень до деяких Указів
Президента України";
Указ Президента України від 18 листопада 1998 року N 1276
( 1276/98 ) "Про затвердження Положення про Комітет України з
питань геології та використання надр";
пункт 28 Змін, що вносяться до актів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70
( 70/99 ) "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Президента України";
Указ Президента України від 3 червня 1999 року N 605
( 605/99 ) "Про Положення про Державну адміністрацію ядерного
регулювання України";
Указ Президента України від 3 червня 1999 року N 606
( 606/99 ) "Про Положення про Головне управління геодезії,
картографії та кадастру України";
Указ Президента України від 4 червня 1999 року N 614
( 614/99 ) "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента
України від 18 листопада 1998 року N 1276";
Указ Президента України від 29 червня 1999 року N 766
( 766/99 ) "Про Положення про Комітет України з питань
гідрометеорології";
Указ Президента України від 6 липня 1999 року N 804
( 804/99 ) "Про Положення про Державну комісію у справах
випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту
рослин і добрив".
4. Кабінету Міністрів України:
вирішити у двомісячний строк у встановленому порядку питання
щодо впорядкування системи науково-дослідних та інших установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства екології
та природних ресурсів України;
подати у тримісячний строк у встановленому порядку пропозиції
щодо внесення змін до законодавства з метою вдосконалення правових
засад діяльності зазначеного Міністерства;
привести у тримісячний строк свої рішення у відповідність із
цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 травня 2000 року

N 724/2000
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 29 травня 2000 року N 724/2000
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство екології та природних

ресурсів України

1. Міністерство екології та природних ресурсів України
(Мінекоресурсів України) є спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Мінекоресурсів України виконує також функції спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері
гідрометеорологічної, а також топографо-геодезичної та
картографічної діяльності.
Діяльність Мінекоресурсів України спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України.
Мінекоресурсів України є головним (провідним) органом у
системі центральних та інших органів виконавчої влади у сфері
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання природних ресурсів, екологічної безпеки, а також
гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної
діяльності. ( Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від
25.04.2002 )
2. Мінекоресурсів України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У
межах своїх повноважень Мінекоресурсів організовує виконання актів
законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією.
Мінекоресурсів України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету
Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінекоресурсів України є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання
природних ресурсів (земля, надра, поверхневі і підземні води,
атмосферне повітря, ліси та інша рослинність, тваринний світ,
морське середовище та природні ресурси територіальних вод,
континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони
України), екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної
безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та
картографічної діяльності, створення екологічних передумов для
сталого розвитку України; ( Абзац другий пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від
25.04.2002 )
здійснення комплексного управління та регулювання у сфері
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення
екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а
також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та
картографічної діяльності; ( Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від
25.04.2002 )
забезпечення належного функціонування державної геологічної
та гідрометеорологічної служб, а також розвитку
топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
здійснення державного контролю за додержанням вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища,
раціональне використання природних ресурсів, екологічну та в межах
своєї компетенції радіаційну безпеку, гідрометеорологічну,
топографо-геодезичну та картографічну діяльність. ( Абзац п'ятий
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )
4. Мінекоресурсів України відповідно до покладених на нього
завдань у порядку, встановленому законодавством:
1) готує пропозиції щодо формування та реалізації державної
політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання та відтворення природних ресурсів,
забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної
безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та
картографічної діяльності; ( Підпункт 1 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від
25.04.2002 )
2) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету
України;
3) організовує розроблення і реалізацію загальнодержавних
програм з охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання та відтворення природних ресурсів,
забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної
безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та
картографічної діяльності, сприяє розробленню регіональних програм
з цих питань та координації їх виконання; ( Підпункт 3 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 378/2002
( 378/2002 ) від 25.04.2002 )
4) реалізує єдину науково-технічну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання та
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки,
а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та
картографічної діяльності, організовує та координує розроблення та
реалізацію загальнодержавних наукових та науково-технічних
програм, спрямованих на планомірне комплексне вивчення стану
навколишнього природного середовища, природних ресурсів та
відповідне картографування території України, континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони України, бере
участь у формуванні національної системи науково-технічної
інформації, виступає державним замовником науково-дослідних робіт
з питань, що належать до його компетенції, проводить державну
реєстрацію та облік робіт з геологічного вивчення надр, а також
топографо-геодезичних і картографічних робіт; ( Підпункт 4 пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 378/2002
( 378/2002 ) від 25.04.2002 )
5) координує діяльність центральних та місцевих органів
виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання і відтворення природних
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, а також
гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної
діяльності; ( Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )

( Підпункт 6 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )

7) здійснює відповідно до законодавства державний контроль за
додержанням норм і правил у сфері використання і охорони природних
ресурсів, у тому числі землі, її надр, поверхневих та підземних
вод, атмосферного повітря, лісів, інших об'єктів рослинного і
тваринного світу, морського середовища, а також природних ресурсів
територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської)
економічної зони України, територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України, вимог екологічної та в межах
своєї компетенції радіаційної безпеки, в тому числі у пунктах
пропуску через державний кордон України, у сфері поводження з
відходами, геологічного вивчення надр (державний геологічний
контроль), гідрометеорологічної, а також топографо-геодезичної та
картографічної діяльності (державний геодезичний нагляд);
( Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )
( Підпункт 8 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )

9) організовує та здійснює державну екологічну експертизу;
10) організовує проведення моніторингу навколишнього
природного середовища, створення та функціонування екологічних,
географічних та інших інформаційних систем;
11) забезпечує ведення державних кадастрів родовищ і проявів
корисних копалин, державного балансу запасів корисних копалин,
державних кадастрів рослинного і тваринного світу та державного
водного кадастру, формує Державний фонд родовищ корисних копалин
та державний фонд надр;
12) виконує функції єдиного замовника державного контракту з
приросту запасів корисних копалин, здійснює державну експертизу та
оцінку запасів корисних копалин, забезпечує передачу розвіданих
родовищ для промислового освоєння;
13) визначає склад і обсяг інформації, яка підлягає
обов'язковій передачі до Державного інформаційного геологічного
фонду України, порядок обліку та користування нею, забезпечує
ведення державного обліку топографо-геодезичних та картографічних
робіт, бере участь у формуванні Державного картографо-геодезичного
фонду України, а також регіональних картографо-геодезичних фондів;
14) бере участь у вдосконаленні системи обліку, звітності та
державної статистики з питань, віднесених до повноважень
Міністерства;
15) затверджує в установленому порядку норми і правила з
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання природних ресурсів, екологічної безпеки, поводження з
відходами, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та
картографічної діяльності, аналізує практику їх застосування, бере
участь з питань, що належать до його компетенції, у розробленні
норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки; ( Підпункт 15
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )
16) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу та
імплементації в національне законодавство норм відповідних
міжнародно-правових актів, стороною яких є Україна;
17) бере участь разом з відповідними органами виконавчої
влади у роботі із стандартизації, сертифікації, акредитації,
метрологічного забезпечення у сфері охорони навколишнього
природного середовища, використання природних ресурсів,
екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а
також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та
картографічної діяльності; ( Підпункт 17 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від
25.04.2002 )
18) видає в установленому законодавством порядку дозволи
(ліцензії) на пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних
копалин, гідрометеорологічну, топографо-геодезичну та
картографічну діяльність та в інших випадках, передбачених
законодавством, а також контролює додержання умов виданих дозволів
(ліцензій), зупиняє та анулює їх дію; ( Підпункт 18 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 378/2002
( 378/2002 ) від 25.04.2002 )
19) видає в установленому порядку дозволи (ліцензії) на
спеціальне використання природних ресурсів, спеціальні дозволи на
користування надрами, дозволи на викиди і скиди забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище, на розміщення,
транскордонне перевезення та здійснення інших операцій у сфері
поводження з відходами; є національним компетентним органом з
питань перевезення небезпечних відходів та їх видалення;
20) затверджує або погоджує в установленому порядку ліміти та
квоти на використання чи добування природних ресурсів
загальнодержавного значення, викидів і скидів забруднюючих речовин
у навколишнє природне середовище, якщо це призводить до
забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, а
також на утворення та розміщення відходів;
21) розробляє нормативи відрахувань за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України, плати за
використання природних ресурсів, розміщення відходів, за викиди і
скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;
22) забезпечує розвиток заповідної справи, збереження
біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної
екологічної мережі, ведення Червоної книги України та Зеленої
книги України, здійснює державне управління з питань організації,
охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного
фонду України;
23) організовує проведення державних випробувань пестицидів
та агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, здійснює
в установленому порядку державну реєстрацію пестицидів та
агрохімікатів та затверджує переліки пестицидів, дозволених для
використання в Україні, встановлює регламенти їх застосування,
здійснює акредитацію установ та організацій, які проводять
державні випробування пестицидів та агрохімікатів, надає дозволи
на ввезення в Україну, виробництво дослідних партій та
застосування незареєстрованих пестицидів та агрохімікатів для
проведення державних випробувань, наукових досліджень та в інших
випадках, передбачених законодавством;
24) здійснює управління державною системою
гідрометеорологічних спостережень, забезпечує її функціонування і
розвиток, організовує гідрометеорологічне прогнозування та
забезпечення в установленому порядку органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та населення інформацією про стан
і прогнозовані зміни гідрометеорологічних умов, попередженнями про
небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища;
25) забезпечує в установленому порядку здійснення
гідрометеорологічного обслуговування підприємств, установ та
організацій енергетики, агропромислового комплексу, будівництва,
комунального господарства, транспорту, рибних промислів у морях і
океанах та інших споживачів гідрометеорологічної інформації
незалежно від форми власності, є повноважним національним
метеорологічним органом з організації надання послуг з
метеорологічного обслуговування аеронавігації на внутрішніх і
міжнародних авіалініях відповідно до вимог Всесвітньої
метеорологічної організації та Міжнародної організації цивільної
авіації;
26) бере участь у плануванні та здійсненні заходів
попередження та реагування на надзвичайні ситуації в частині
забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної
безпеки; ( Підпункт 26 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )
27) організовує і координує в установленому порядку виконання
загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт,
проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих
робіт, аерокосмічних зйомок для дистанційного зондування Землі з
метою вивчення природних ресурсів і стану довкілля;
28) розробляє пропозиції щодо єдиної державної системи
координат, висот та гравіметричних вимірювань, а також щодо
порядку охорони геодезичних пунктів;
29) здійснює топографо-геодезичне і картографічне
забезпечення проведення земельної реформи, виконання державних і
регіональних програм, здійснення заходів з охорони навколишнього
природного середовища, використання природних ресурсів, розвитку
туризму, рекреації, а також інших державних потреб;
30) здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання
природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї
компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності, бере участь у
підготовці міжнародних договорів України, представляє і захищає
національні інтереси України у відповідних міжнародних
організаціях, координує діяльність центральних органів виконавчої
влади з метою забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з
участі України в міжнародних організаціях та міжнародних договорах
з питань, що належать до повноважень Міністерства; ( Підпункт 30
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )
31) організовує роботу, пов'язану із залученням міжнародної
технічної допомоги у сферу охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання і відтворення природних
ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції
радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності; ( Підпункт 31
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )
32) забезпечує інформування органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та населення про екологічний стан
територій та об'єктів, у тому числі ядерних установок і прилеглих
до них територій, випадки та причини екстремального забруднення
довкілля, готує разом з іншими органами виконавчої влади та подає
в установленому порядку Національну доповідь про стан
навколишнього природного середовища;
33) сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню
громадян, здійснює співробітництво з природоохоронними
об'єднаннями громадян, затверджує положення про громадський
контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища;
34) виконує у межах, визначених законодавством України,
функції з управління об'єктами державної власності, що належать до
сфери його управління;
35) бере участь у реалізації антимонопольної політики у сфері
діяльності Міністерства, вносить у встановленому порядку
пропозиції щодо зміни форми власності підприємств, що належать до
сфери його управління, чи їх відокремлених структурних
підрозділів, та вирішує питання щодо їх реорганізації;
36) виконує завдання щодо мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави у межах, визначених
законодавством;
37) забезпечує реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному
апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери його управління;
38) виконує інші повноваження та функції, передбачені
законодавством.
5. Мінекоресурсів України має право:
обстежувати підприємства, установи та організації незалежно
від форми власності, включаючи військові та оборонні об'єкти,
об'єкти органів внутрішніх справ і Служби безпеки України, з метою
перевірки додержання вимог щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання і відтворення природних
ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної
безпеки; ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )
обмежувати, тимчасово забороняти (зупиняти) в установленому
порядку діяльність підприємств, установ, організацій та об'єктів
незалежно від форми власності або вносити до Кабінету Міністрів
України відповідні подання щодо припинення діяльності, якщо вона
провадиться з порушенням норм і правил охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання природних
ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної
безпеки;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, також від власників та
органів, до сфери управління яких належать ці підприємства,
установи та організації, пояснення, довідки, звіти про стан
екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки,
повідомлення про аварії та їх причини, технічну та іншу
документацію, а також іншу інформацію, необхідну для виконання
покладених на Міністерство завдань; ( Абзац четвертий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 378/2002
( 378/2002 ) від 25.04.2002 )
заслуховувати відповідні звіти посадових осіб центральних і
місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та
організацій, давати керівникам підприємств, установ та організацій
обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень
законодавства з питань охорони навколишнього природного
середовища, використання природних ресурсів, екологічної та в
межах своєї компетенції радіаційної безпеки;
застосовувати у випадках, передбачених законодавством,
економічні санкції до підприємств, установ та організацій за
порушення вимог законодавства, подавати позови про відшкодування
шкоди і втрат, завданих унаслідок такого порушення, розглядати
справи про адміністративні правопорушення;
передавати правоохоронним органам, у разі наявності підстав,
передбачених законодавством, матеріали про виявлені факти
злочинів;
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
компетенції Міністерства;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його повноважень та функцій;
здійснювати редакційно-видавничу діяльність з питань, що
належать до сфери його повноважень та функцій.
Працівники Мінекоресурсів України, які здійснюють державний
контроль за додержанням законодавства з питань, віднесених до
повноважень Міністерства, користуються правами, передбаченими
законодавством. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )
6. Мінекоресурсів України здійснює свої повноваження
безпосередньо та через спеціально уповноважений орган виконавчої
влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній
Республіці Крим, державні управління екології та природних
ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, інші його
територіальні органи, інспекції, орган управління територіями та
об'єктами природно-заповідного фонду України, а також установи і
організації, що належать до сфери його управління.
7. Мінекоресурсів України під час виконання покладених на
нього функцій взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
інших держав та міжнародними організаціями.
8. Мінекоресурсів України у межах своїх повноважень на основі
та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Нормативно-правові акти Мінекоресурсів України підлягають
державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
У випадках, передбачених законодавством, рішення
Мінекоресурсів України є обов'язковими для виконання центральними
і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форми власності та громадянами.
Міністерство у разі потреби видає разом з іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
9. Мінекоресурсів України очолює Міністр, якого призначає на
посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку
Президент України.
Міністр:
1) керує Міністерством, як член Кабінету Міністрів України
особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики
у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання природних ресурсів, екологічної безпеки,
гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної
діяльності, на виконання вимог законодавства в межах наданих
повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями
роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;
2) спрямовує і координує здійснення центральними органами
виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;
3) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери
діяльності Міністерства;
4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Мінекоресурсів України;
5) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо кандидатур на посаду Державного секретаря
Мінекоресурсів України (далі - Державний секретар), а за поданням
Державного секретаря - пропозиції щодо призначення на посади
першого заступника та заступників Державного секретаря;
6) затверджує за поданням Державного секретаря програми і
плани роботи Мінекоресурсів України, розглядає та затверджує звіт
Державного секретаря про їх виконання;
7) приймає за поданням Державного секретаря рішення щодо
розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є
Мінекоресурсів України, розглядає та затверджує звіт Державного
секретаря про виконання цих рішень;
8) підписує нормативно-правові акти Мінекоресурсів України;
9) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації, ліквідації у складі Мінекоресурсів
України урядових органів державного управління;
10) вносить Кабінету Міністрів України подання про
призначення на посади та звільнення з посад керівників урядових
органів державного управління, утворених у складі Мінекоресурсів
України;
11) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому
законодавством порядку керівників територіальних органів
Мінекоресурсів України, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства;
12) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення
до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його
першого заступника та заступників;
13) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами працівників Мінекоресурсів України;
14) погоджує пропозиції Державного секретаря з питань:
призначення на посади та звільнення з посад працівників
центрального апарату Мінекоресурсів України;
утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів
Мінекоресурсів України, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства,
затвердження їх положень (статутів);
граничної чисельності працівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Мінекоресурсів України;
15) погоджує виконання Державним секретарем функцій з
управління майном, що перебуває у сфері управління Міністерства;
16) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади
керівника спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим;
17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства
України. Пункт 9 в редакції Указу Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від
25.04.2002 )

( Пункт 10 виключено на підставі Указу Президента N 378/2002
( 378/2002 ) від 25.04.2002 )

11. Організаційне, експертно-аналітичне, правове,
інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Мінекоресурсів України здійснюється Державним секретарем.
Державного секретаря призначає на посаду за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.
Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.
Державний секретар має першого заступника та заступників,
яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посад Президент України.
Державний секретар, його перший заступник та заступники
призначаються на посади на строк повноважень Президента України.
Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром
обов'язки між першим заступником та заступниками Державного
секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.
Основними завданнями Державного секретаря є:
організація забезпечення виконання завдань, що належать до
сфери діяльності Мінекоресурсів України;
забезпечення діяльності Міністра як керівника Мінекоресурсів
України та члена Кабінету Міністрів України;
здійснення поточної роботи, пов'язаної із виконанням
покладених на Мінекоресурсів України завдань;
забезпечення стабільності і наступності в роботі
Мінекоресурсів України.
Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату Мінекоресурсів України;
2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани
роботи Мінекоресурсів України, організовує та контролює їх
виконання, звітує про їх виконання перед Міністром;
3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є Мінекоресурсів України, інших документів та подає їх на розгляд
Міністрові;
4) організовує розроблення нормативно-правових актів, що
приймаються Мінекоресурсів України, та подає їх на підпис
Міністрові;
5) організовує та контролює виконання законів, актів і
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
наказів та доручень Міністра;
6) у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та
інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере
участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом
Міністрів України;
7) забезпечує вирішення питань, що виникають у
взаємовідносинах апарату Мінекоресурсів України з Адміністрацією
Президента України, Апаратом Верховної Ради України, іншими
державними органами і належать до їх відання;
8) забезпечує взаємодію апарату Мінекоресурсів України з
Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
9) забезпечує взаємодію Мінекоресурсів України з іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування у процесі виконання завдань, покладених
на Міністерство;
10) координує роботу відповідних урядових органів державного
управління, територіальних органів Мінекоресурсів України,
координує і контролює роботу підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери управління Міністерства, і вживає заходів до
забезпечення ефективності їх роботи;
11) подає Міністрові пропозиції щодо утворення,
реорганізації, ліквідації у складі Мінекоресурсів України урядових
органів державного управління; за поданням керівників зазначених
органів затверджує в установленому порядку граничну чисельність їх
працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис
видатків цих органів;
12) приймає в установленому порядку рішення щодо утворення,
реорганізації, ліквідації територіальних органів Мінекоресурсів
України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, затверджує їх положення (статути);
13) організовує роботу з документами в Мінекоресурсів
України;
14) подає Міністрові пропозиції щодо кандидатур на посади
першого заступника та заступників Державного секретаря;
15) призначає на посади і звільняє з посад за погодженням з
Міністром працівників центрального апарату Мінекоресурсів України
та за пропозицією Міністра - працівників патронатної служби,
визначає відповідальність керівників структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства;
16) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату Мінекоресурсів України
відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення
їх до дисциплінарної відповідальності;
17) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є Мінекоресурсів України,
забезпечує та контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу
цих коштів та звітує перед Міністром з цього питання;
18) розпоряджається відповідно до законодавства бюджетними
коштами, передбаченими на утримання центрального апарату
Міністерства і територіальних органів Мінекоресурсів України, та
інформує Міністра про їх використання;
19) за погодженням з Міністром виконує функції з управління
майном, яке перебуває у сфері управління Мінекоресурсів України;
20) забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених
Міністерством з керівниками підприємств та організацій, що
належать до сфери управління Мінекоресурсів України;
21) формує та затверджує кадровий резерв Мінекоресурсів
України, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації його працівників;
22) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених
законом;
23) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки Мінекоресурсів України;
24) у разі ліквідації Мінекоресурсів України очолює
ліквідаційну комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних
заходів з ліквідації Міністерства;
25) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням
діяльності Мінекоресурсів України.
Державний секретар з питань, що належать до його компетенції,
видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх
виконання.
Державний секретар має право:
брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом
дорадчого голосу при розгляді питань, що належать до сфери
діяльності Мінекоресурсів України;
залучати в установленому порядку працівників органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати
робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до
компетенції Мінекоресурсів України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для
виконання покладених на нього завдань. Пункт 11 в редакції Указу Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від
25.04.2002 )
12. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінекоресурсів України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у
складі Міністра (голова колегії), Державного секретаря, його
першого заступника та заступників (за посадою), інших керівних
працівників Міністерства. ( Абзац перший пункту 12 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від
25.04.2002 )
Члени колегії затверджуються та звільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства.
13. Для розгляду наукових рекомендацій при Мінекоресурсів
України утворюється науково-технічна рада, до роботи в якій
залучаються провідні вчені, фахівці-практики, представники
заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.
Персональний склад зазначеної ради і положення про неї
затверджує Міністр.
14. Мінекоресурсів України, його територіальні та інші органи
утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
Гранична чисельність працівників центрального апарату
Міністерства затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру Мінекоресурсів України затверджує Міністр за
пропозицією Державного секретаря. ( Абзац пункту 14 в редакції
Указу Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )
Штатний розпис і кошторис видатків Мінекоресурсів України
затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством
фінансів України. ( Абзац пункту 14 в редакції Указу Президента
N 378/2002 ( 378/2002 ) від 25.04.2002 )
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінекоресурсів України затверджує Державний секретар. ( Абзац
пункту 14 в редакції Указу Президента N 378/2002 ( 378/2002 ) від
25.04.2002 )
15. Мінекоресурсів України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: