open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Позначку "Опублікуванню

не підлягає"

знято Указом Президента

N 963/2009 ( 963/2009 )

від 24.11.2009 }
Про Програму дій, спрямованих

на підтримання режиму державного кордону

України і прикордонного режиму, розвиток

Прикордонних військ України та митних

органів України, на період до 2005 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 842/2004 ( 842/2004 ) від 22.07.2004 }

З метою вдосконалення системи захисту національних інтересів
на державному кордоні України п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Програму дій, спрямованих на підтримання режиму
державного кордону України і прикордонного режиму, розвиток
Прикордонних військ України та митних органів України, на період
до 2005 року (далі - Програма), що додається.
2. Державному комітету у справах охорони державного кордону
України забезпечити координацію робіт, пов'язаних з реалізацією
передбачених Програмою заходів, та установити контроль за їх
виконанням.
3. Міністерству фінансів України передбачати у проектах
Державного бюджету України на 2001 та наступні роки відповідні
видатки на фінансування визначених Програмою заходів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 листопада 2000 року

N 1241/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 16 листопада 2000 року N 1241/2000
ПРОГРАМА

дій, спрямованих на підтримання режиму

державного кордону України і прикордонного

режиму, розвиток Прикордонних військ України

та митних органів України, на період до 2005 року

Загальні положення
Аналіз ситуації, що склалася останнім часом у сфері захисту
державного кордону України, зокрема, активізація нелегальної
міграції, міжнародного тероризму, контрабандної діяльності,
наркобізнесу, зумовлює необхідність продовження роботи щодо
створення з урахуванням набутого досвіду ефективної системи
забезпечення безпеки на державному кордоні України, завершення
договірно-правового оформлення державного кордону та вдосконалення
діяльності пунктів пропуску через державний кордон України.
Ця Програма є продовженням Комплексної програми розбудови
державного кордону України, затвердженої Указом Президента України
від 16 грудня 1993 року N 596 ( 596/93 ), заходи якої
реалізувалися в 1994-1999 роках.
Мета і основні завдання Програми
Метою Програми є вдосконалення системи захисту національних
інтересів на державному кордоні України шляхом уточнення функцій
та завдань Прикордонних військ України, їх розвиток і реформування
в Державну прикордонну службу України, а також розвиток та
вдосконалення діяльності митних органів України для ефективного
забезпечення національної безпеки на державному кордоні України.
Основні завдання Програми:
завершення договірно-правового оформлення державного кордону
України;
визначення перспектив розвитку Прикордонних військ України,
створення умов для їх поетапного реформування, а також розвитку
митних органів України та ефективної їх діяльності у забезпеченні
захисту національних інтересів на державному кордоні України;
усунення суперечностей та недоліків у системі захисту
національних інтересів на державному кордоні України, доведення її
до рівня високорозвинутих країн;
підвищення ефективності протидії сучасним загрозам
національній безпеці на державному кордоні України в умовах
демократичного розвитку держави та інтеграції її в європейські
структури;
удосконалення правового регулювання діяльності органів
охорони державного кордону України та митних органів України.
Формування ефективної системи забезпечення національної
безпеки на державному кордоні України здійснюється з додержанням
таких основних принципів:
верховенство права;
відповідність організаційно-штатної структури, оснащення
озброєнням та спеціальною технікою завданням щодо забезпечення
захисту національних інтересів на державному кордоні в сучасних
умовах;
комплексний розвиток сил та засобів охорони державного
кордону;
розумна достатність;
економічна доцільність;
пріоритетність та посилення регіонального управління силами і
засобами охорони державного кордону та митного контролю;
розвиток і вдосконалення загальної системи управління;
пріоритетність удосконалення систем всебічного забезпечення;
соціальний і правовий захист особового складу.
Механізм управління реалізацією Програми
Загальне керівництво реалізацією Програми здійснює Державний
комітет у справах охорони державного кордону України.
Міністерство фінансів України під час формування проектів
Державного бюджету України передбачає відповідно до поданих у
додатку до цієї Програми розрахунків видатки на фінансування
визначених заходів.
Державний комітет у справах охорони державного кордону
України щороку (до 20 січня) інформує Кабінет Міністрів України і
готує звіти про стан виконання Програми.
Керівництво виконанням заходів щодо закінчення
договірно-правового оформлення державного кордону здійснює
Міністерство закордонних справ України.
Безпосереднє керівництво виконанням заходів Програми щодо
розвитку та реформування Прикордонних військ України здійснює
Державний комітет у справах охорони державного кордону України.
Керівництво виконанням заходів Програми щодо розвитку митної
інфраструктури та пунктів пропуску для автомобільного сполучення
здійснює Державна митна служба України.
Державний комітет у справах охорони державного кордону
України разом з Державною митною службою України у разі потреби
опрацьовує і подає на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо коригування порядку реалізації Програми.
Завершення договірно-правового

оформлення та проведення перевірки проходження

лінії державного кордону України
Завершення договірно-правового оформлення державного кордону
здійснюється на основі забезпечення однакового правового статусу
державного кордону України та суміжних держав на всій його
протяжності, визнання і поваги до територіальної цілісності
суміжних держав та недоторканності існуючого державного кордону
України.
Основні напрями завершення договірно-правового оформлення
державного кордону:
завершення делімітації державного кордону України та
укладення відповідних договорів (угод демаркації відповідних
ділянок державного кордону, підготовка демаркаційних документів);
проведення демаркації відповідних ділянок державного кордону,
підготовка демаркаційних документів;
продовження роботи щодо укладення договорів про режим
державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з
прикордонних питань.
Для завершення договірно-правового оформлення державного
кордону передбачається:
здійснити делімітацію сухопутної ділянки
українсько-російського кордону і забезпечити укладення Договору
про державний кордон між Україною і Російською Федерацією;
МЗС України, Держкомкордон

України, Міноборони України

за участю Мінекоресурсів

України
До 2001 року
забезпечити укладення:
- Договору між Україною і Російською Федерацією про
розмежування континентального шельфу і виключної (морської)
економічної зони в Чорному морі;
МЗС України, Держкомкордон

України, Міноборони України

за участю Мінекоресурсів

України, Мінтрансу України
До 2002 року
- договорів між Україною і Російською Федерацією про правовий
статус Керченської протоки та про правовий статус Азовського моря
і судноплавство в його акваторії;
МЗС України, Держкомкордон

України, Мінтранс України
До 2005 року
- Угоди між урядами України і Румунії про розмежування
континентального шельфу та виключних (морських) економічних зон у
Чорному морі;
МЗС України,

Держкомкордон України
До 2005 року
після ратифікації договорів про державний кордон протягом
п'яти років здійснити демаркацію українсько-білоруської,
українсько-молдовської та українсько-російської сухопутних ділянок
державного кордону України;
МЗС України, Держкомкордон

України, Міноборони України

за участю Мінекоресурсів

України
закінчити перевірку проходження лінії державного кордону
України:
- з Республікою Польща;
МЗС України, Держкомкордон

України, Міноборони України

за участю Мінекоресурсів

України, Держкомзему

України, Держводгоспу

України
Протягом 2000-2001 років
- з Угорською Республікою;
МЗС України, Держкомкордон

України, Міноборони України

за участю Мінекоресурсів

України, Держкомзему

України, Держводгоспу

України
Протягом 2000-2003 років
провести перевірку проходження лінії державного кордону з
Румунією.
МЗС України, Держкомкордон

України, Міноборони України

за участю Мінекоресурсів

України, Держкомзему

України, Держводгоспу

України.
До 2005 року
Розвиток та реформування

Прикордонних військ України
Розвиток та реформування Прикордонних військ України
здійснюється за такими напрямами:
удосконалення нормативно-правової бази з прикордонних питань,
розроблення нормативних актів, що регламентують службову
діяльність у системі органів охорони державного кордону України;
створення структури, здатної ефективно виконувати завдання
щодо захисту національних інтересів на державному кордоні
відповідно до сучасної обстановки;
перехід на принципово нові форми організації та здійснення
охорони державного кордону;
створення ефективної системи управління силами та засобами
охорони державного кордону шляхом реорганізації органів управління
з'єднаннями та частинами Прикордонних військ України та
застосування автоматизованих систем управління;
оснащення органів охорони державного кордону високоякісними
сучасними зразками озброєння, військової техніки, технічних та
спеціальних засобів;
удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення
службової діяльності в системі органів охорони державного кордону
з метою її надійного функціонування в сучасній економічній
ситуації;
удосконалення системи професійної, морально-психологічної
підготовки кадрів;
коригування та вдосконалення системи комплектування і добору
кадрів.
Етапи розвитку та реформування

Прикордонних військ України
Перший етап (2000-2001 роки).

Заходи щодо підготовки реформування

Прикордонних військ України
Завершити реорганізацію системи органів управління
центрального апарату Державного комітету у справах охорони
державного кордону України, штабів військ напрямів, з'єднань та
частин згідно з Указами Президента України від 15 грудня 1999 року
N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів виконавчої
влади" та від 15 грудня 1999 року N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у
структурі центральних органів виконавчої влади".
З цією метою на основі аналізу службової діяльності
Прикордонних військ України та з урахуванням економічної ситуації
в країні розробити пропозиції щодо утворення Державної
прикордонної служби України. Для цього:
узагальнити досвід діяльності структур прикордонної охорони у
високорозвинутих країнах та країнах, які мають спільний з Україною
державний кордон;
розробити проект організаційно-штатної структури Державної
прикордонної служби України;
визначити обґрунтовані можливості Державної прикордонної
служби України щодо вирішення завдань з охорони державного кордону
України в сучасній обстановці;
здійснити прогнозні фінансово-економічні розрахунки витрат на
матеріально-технічне забезпечення діяльності Державної
прикордонної служби України;
здійснити науковий аналіз доцільності запровадження нової
структури органів охорони державного кордону України.
Держкомкордон України
До кінця 2000 року
Для забезпечення діяльності Державної прикордонної служби
України підготувати:
проект закону про Державну прикордонну службу України;
пропозиції про внесення змін до законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України щодо приведення
їх у відповідність із законом про Державну прикордонну службу
України.
Провести практичні експерименти щодо запровадження основних
елементів структури Державної прикордонної служби України з
питань:
протидії нелегальній міграції - на українсько-угорській,
українсько-російській ділянках державного кордону на базі
Мукачівського та Сумського прикордонних загонів;
протидії контрабандній діяльності - на українсько-російській,
українсько-молдовській ділянках державного кордону на базі
Харківського та Березинського прикордонних загонів;
захисту національних інтересів України в її виключній
(морській) економічній зоні - на базі Сімферопольського
прикордонного загону та Балаклавської окремої бригади сторожових
кораблів.
Держкомкордон України
Протягом 2000 - II кварталу

2001 року
До прийняття відповідних законодавчих актів здійснити
інвентаризацію майна Прикордонних військ України та заходи щодо
завчасної підготовки органів управління з'єднань та частин,
особового складу, матеріально-технічної бази, озброєння і техніки
до реформування.
Держкомкордон України
IV квартал 2001 року
Другий етап (2002-2004 роки).

Заходи щодо реформування

Прикордонних військ України у Державну

прикордонну службу України
Після прийняття закону про Державну прикордонну службу
України та про приведення законодавчих актів у відповідність з цим
законом здійснити комплекс організаційних і практичних заходів
щодо переведення на нову організаційно-штатну структуру частин та
підрозділів Прикордонних військ України, на базі яких
здійснювалися практичні експерименти, та організації їх службової
діяльності на основі тимчасових директивних документів.
Держкомкордон України
(II квартал 2002 року,

орієнтовно)
Розробити план переведення на нову організаційно-штатну
структуру всіх з'єднань та частин Прикордонних військ України.
Держкомкордон України
II квартал 2002 року
Провести атестацію офіцерського складу, прапорщиків та
мічманів, військовослужбовців за контрактом, працівників
Прикордонних військ України та розробити пропозиції щодо
призначення їх на посади відповідно до організаційно-штатної
структури Державної прикордонної служби України.
Держкомкордон України
III квартал 2002 року
Затвердити відомчі нормативні акти, що регламентують питання
службової діяльності структурних підрозділів Державної
прикордонної служби України та інші питання.
Держкомкордон України
III квартал 2002 року
Провести приймання-передачу функцій штабів напрямів
Прикордонних військ України регіональним органам управління
Державної прикордонної служби України.
Держкомкордон України
I квартал 2003 року
Здійснити комплекс організаційних і практичних заходів щодо
переведення на нову організаційно-штатну структуру частин та
підрозділів Прикордонних військ України на всіх ділянках
державного кордону України та організувати їх службову діяльність
відповідно до тимчасових директивних документів.
Держкомкордон України
До кінця 2003 року
Перевести на нові програми навчання всі навчальні заклади і
центри підготовки та перепідготовки кадрів.
Держкомкордон України
З 1 вересня 2003 року
Організувати охорону державного кордону України Державною
прикордонною службою України на основі нових директивних
документів.
Держкомкордон України
З 1 січня 2004 року
Третій етап (2005 рік).

Закінчення формування Державної

прикордонної служби України
Внести пропозиції щодо координації діяльності центральних
органів виконавчої влади, які забезпечують захист національних
інтересів на державному кордоні України.
Держкомкордон України
Протягом 2005 року
Налагодити функціонування системи управління та систем
забезпечення службової діяльності структурних підрозділів
Державної прикордонної служби України.
Держкомкордон України
Протягом 2005 року
Здійснити розроблення статутів, посібників, інструкцій,
методичних рекомендацій з питань організації та здійснення
службової діяльності структурних підрозділів Державної
прикордонної служби України.
Держкомкордон України
Протягом першого

півріччя 2005 року
Організувати взаємодію структурних підрозділів Державної
прикордонної служби України з органами прикордонної охорони
суміжних держав.
Держкомкордон України
Протягом 2005 року
Для забезпечення ефективної діяльності Державної прикордонної
служби України здійснити:
удосконалення системи прикордонного контролю за такими
напрямами:
- розвиток законодавчої і нормативно-правової бази з питань
прикордонного контролю;
- оптимізація технології прикордонного контролю, приведення
його у відповідність із міжнародними нормами і стандартами;
- створення систем інформаційного забезпечення прикордонного
контролю.
Опрацювати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо:
створення пунктів пропуску для переміщення через державний
кордон України туристів;
відмови від візового режиму поїздок для туристів із
розвинутих країн;
порядку пропуску через державний кордон України іноземних
рятувальних формувань для пошуку морських або повітряних суден та
рятування людей;
підписання угод з державами - учасницями СНД про взаємні
поїздки громадян, а також внесення відповідних змін і доповнень до
чинних угод з Російською Федерацією і Республікою Білорусь про
запровадження в'їзду в Україну виключно за документами для поїздок
за кордон;
Держкомкордон України,

МЗС України, Держмитслужба

України
Протягом 2000-2002 років
внесення відповідних змін до Законів України "Про державний
кордон України" ( 1777-12 ), "Про Прикордонні війська України"
( 1779-12 ), "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), "Про
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ), а також до Митного кодексу України
( 1970-12 ) щодо виведення за межі контрольно-пропускних пунктів
госпрозрахункових і комерційних структур і покладення функцій з
проведення контролю в пунктах пропуску на Державний комітет у
справах охорони державного кордону України та Державну митну
службу України і змін до рішень Кабінету Міністрів України, якими
регламентуються види та порядок здійснення контролю в пунктах
пропуску через державний кордон України, щодо покладення функцій
із здійснення прикордонного, екологічного контролю і контролю за
викраденими автотранспортними засобами на Прикордонні війська
України, а митного, фітосанітарного, ветеринарного контролю і
контролю за переміщенням культурних цінностей та справляння всіх
видів платежів - на митні органи України.
Держкомкордон України,

Держмитслужба України

за участю Мінекономіки

України, Мінекоресурсів

України та Мін'юсту України
До 2002 року
Розробити комплекс заходів щодо підвищення ефективності
системи контролю осіб і транспортних засобів, які перетинають
державний кордон України, і забезпечити їх здійснення.
Держкомкордон України,

Держмитслужба України,

МЗС України,

Мінтранс України
До 2002 року
Здійснити оснащення пунктів пропуску через державний кордон
України сучасними зразками технічних засобів прикордонного
контролю.
Держкомкордон України
2001-2002 роки
Продовжувати роботу в рамках міжнародного співробітництва з
питань розвитку пунктів пропуску через державний кордон України.
Держкомкордон України,

Держмитслужба України,

Мінтранс України
Протягом 2000-2005 років
Продовжувати роботу з державами - учасницями СНД, спрямовану
на підписання угод про передачу і приймання осіб (реадмісію).
МЗС України, МВС України,

Держкомкордон України
Протягом 2000-2002 років
Забезпечити облаштування державного кордону та пунктів
пропуску через державний кордон України відповідно до міжнародних
норм.
Держкомкордон України,

Держмитслужба України,

Мінтранс України,

Мінекономіки України,

місцеві державні

адміністрації
Протягом 2000-2005 років
Удосконалення системи технічного забезпечення
Удосконалення системи технічного забезпечення здійснюється за
такими пріоритетними напрямами:
підвищення ефективності системи матеріально-технічного
забезпечення, виходячи з функціональних завдань органів охорони
державного кордону України в сучасних умовах;
забезпечення сучасними зразками озброєння і техніки,
спеціальними засобами, засобами зв'язку та автоматизації,
здійснення переоснащення органів охорони державного кордону
України.
З метою вдосконалення системи технічного забезпечення:
внести корективи до Державної програми розвитку озброєння та
військової техніки на період до 2005 року стосовно діяльності
Прикордонних військ України;
Держкомкордон України,

МВС України, Мінекономіки

України, Мінфін України

за участю Міноборони

України, МОН України
До кінця 2001 року
переглянути норми забезпечення і табелі належності озброєння
і техніки, строки (ресурси) їх служби, привести їх у відповідність
із завданнями і функціями органів охорони державного кордону
України.
Держкомкордон України
Протягом 2001 року
Переоснащення здійснюється шляхом:
модернізації, підтримання технічного стану наявного
озброєння, техніки, спеціальних засобів, засобів зв'язку та
автоматизації в готовності до використання і застосування;
розроблення нових систем і зразків озброєння, техніки,
спеціальних засобів, засобів зв'язку та оснащення ними органів
охорони державного кордону України;
використання "подвійних технологій" (цивільного і військового
призначення), створення інтегрованих систем озброєння, техніки,
автоматизованих систем управління та засобів зв'язку із
застосуванням окремих зразків цивільного призначення;
здійснення міжнародного співробітництва з питань реалізації
спільних пілотних проектів.
Для цього необхідно:
поступово вивести з експлуатації озброєння і техніку, які не
використовуються і ресурс яких вичерпано, морально застарілі
зразки та зразки, використання яких економічно невигідно;
Держкомкордон України
Протягом 2000-2003 років
продовжувати роботу щодо розроблення сучасних технічних
засобів охорони державного кордону України, програмного
забезпечення інформаційних систем тощо;
Держкомкордон України,

Мінекономіки України,

Мінфін України за участю

Міноборони України,

МОН України
Протягом 2001-2003 років
опрацювати та подати Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо реалізації надлишкової техніки, озброєння і майна та
залучення коштів від такої реалізації на утримання наявних та
придбання нових зразків;
Держкомкордон України,

Мінекономіки України,

Мінфін України
Протягом 2002-2003 років
для підтримання достатнього рівня технічного оснащення
органів охорони державного кордону України передбачати щорічне
виділення потрібних коштів відповідно до розрахунків, наведених у
додатку;
Мінфін України,

Мінекономіки України,

Держкомкордон України
Протягом 2001-2005 років
забезпечити роботу щодо вдосконалення системи управління на
основі впровадження сучасних засобів і комплексів зв'язку та
автоматизації, організації надійної взаємодії між системами
зв'язку та автоматизації Державної прикордонної служби України та
інших заінтересованих органів;
Держкомкордон України
Протягом 2000-2005 років
на виконання Закону України "Про завдання Національної
програми інформатизації" ( 74/98-ВР ) продовжувати роботу із
створення автоматизованої інформаційної системи "Гарт";
Держкомзв'язку України,

Держкомкордон України

за участю Інституту

програмних систем

НАН України, акціонерного

товариства "Банкомзв'язок"
Протягом 2000-2005 років
провести роботу щодо підвищення рівня технічного оснащення
органів охорони морської ділянки державного кордону України та
авіації Прикордонних військ України.
Держкомкордон України
Протягом 2001-2005 років
Удосконалення системи тилового забезпечення
Удосконалення системи тилового забезпечення здійснюється за
такими пріоритетними напрямами:
перехід на якісні параметри використання системи тилового
забезпечення за територіальним принципом;
здійснення тилового забезпечення за місцем дислокації частин
та підрозділів з використанням продукції місцевих промислових і
сільськогосподарських підприємств;
розроблення правових та економічних засад функціонування
системи охорони здоров'я особового складу Державної прикордонної
служби України;
створення лікувально-профілактичних закладів,
санаторно-курортної системи лікування та реабілітації особового
складу.
З метою вдосконалення системи тилового забезпечення:
забезпечити для виконання завдань з охорони державного
кордону України поступове збільшення запасів матеріальних засобів;
Держкомкордон України,

Мінекономіки України,

Мінфін України
2000-2005 роки
провести інвентаризацію продовольства, речового майна,
пально-мастильних матеріалів, технічних засобів і майна
продовольчої, речової служб та служби пально-мастильних
матеріалів;
Держкомкордон України
Друге півріччя 2001 року
вивчити можливості використання продукції місцевих
промислових та сільськогосподарських підприємств у тиловому
забезпеченні за місцем дислокації частин та підрозділів;
Держкомкордон України,

обласні державні

адміністрації
Протягом 2001 року
здійснити комплекс організаційних і практичних заходів щодо
створення в окремих з'єднаннях та частинах сільськогосподарських
комплексів;
Держкомкордон України
Протягом 2001-2004 років
ужити заходів до підготовки фахівців
санітарно-епідеміологічного профілю та лікарів для Державної
прикордонної служби України;
Держкомкордон України
Протягом 2001-2002 років
розробити пропозиції щодо створення системи
санаторно-курортного забезпечення особового складу Державної
прикордонної служби України, членів їхніх сімей та пенсіонерів;
Держкомкордон України
Протягом 2001 року
провести роботу щодо введення до складу госпіталів пересувних
амбулаторій (мобільних лікувально-діагностичних комплексів) для
проведення диспансеризації особового складу підрозділів, які
виконують завдання з охорони державного кордону України;
Держкомкордон України
Протягом 2001-2002 років
створити систему амбулаторної загальнопрофільної та
спеціалізованої медичної допомоги;
Держкомкордон України
Протягом 2001-2003 років
вивчити можливості та здійснити заходи щодо впровадження
системи моніторингу стану здоров'я особового складу та
санітарно-гігієнічного, епідеміологічного стану органів охорони
державного кордону.
Держкомкордон України
Протягом 2002-2005 років
Удосконалення системи підготовки кадрів,

їх добору та комплектування
Удосконалення системи підготовки кадрів здійснюється за
такими напрямами:
реорганізація існуючої системи підготовки офіцерських кадрів
за новими напрямами військової науки та освітньо-кваліфікаційними
рівнями;
розвиток навчальної бази;
здійснення підготовки та перепідготовки кадрів за категоріями
в єдиних навчальних центрах;
створення системи добору військовослужбовців для служби у
Прикордонних військах України;
поетапне переведення військ на комплектування
військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом.
З метою вдосконалення системи підготовки кадрів, їх добору та
комплектування:
здійснити комплекс організаційних та практичних заходів щодо
переведення підготовки слухачів та курсантів Національної академії
Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького за напрямами
"право" та "філологія";
Держкомкордон України

за участю МОН України,

Мін'юсту України
Протягом 2000 року
здійснити поетапний перехід від підготовки на
оперативно-тактичному факультеті Національної академії
Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького військових
спеціалістів за кваліфікацією "офіцер військового управління
оперативно-тактичного рівня" до спеціаліста, магістра управління у
сфері правоохоронної діяльності на державному кордоні;
Держкомкордон України
До 2002 року
провести роботу щодо одержання ліцензії та проходження
акредитації Національної академії Прикордонних військ України
імені Б. Хмельницького за освітньо-кваліфікаційним рівнем
"спеціаліст" та закінчення підготовки фахівців за напрямом
"інженерна механіка";
Держкомкордон України

за участю МОН України,

Мін'юсту України
Протягом 2000-2003 років
розробити професійно-кваліфікаційні характеристики та
скоригувати програми навчання для кожної категорії
військовослужбовців Прикордонних військ України;
Держкомкордон України
Протягом 2000-2001 років
здійснити поетапне створення єдиного навчального центру
підготовки фахівців для Державної прикордонної служби України на
базі військової частини 9930 у селищі Оршанець (Черкаська
область);
Держкомкордон України
Протягом 2000-2005 років
з метою вдосконалення системи та якості підготовки кінологів,
відтворення та вирощування собак службових порід для потреб
органів охорони державного кордону України створити навчальний
кінологічний центр як військово-навчальний заклад професійної
підготовки кінологів на базі навчального загону в м. Великі Мости
(Львівська область) та племінний розплідник службових собак у
селищі Оршанець (Черкаська область);
Держкомкордон України
Протягом 2000-2005 років
переглянути перелік посад, які визначають бойову готовність
з'єднань, частин та підрозділів Прикордонних військ України з
урахуванням виконуваних ними завдань, що повинні комплектуватися
першочергово;
Держкомкордон України
Лютий 2001 року
розробити з урахуванням перспективи розвитку військ,
характеру виконуваних завдань цільову програму переведення
Прикордонних військ України на професійну основу;
Держкомкордон України,

Мінфін України
Протягом 2000 року
підготувати і затвердити відомчі нормативні акти, що
регламентують добір, вивчення та призов військовослужбовців, які
проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів,
сержантів і старшин;
Держкомкордон України
III квартал 2001 року
здійснити поетапний перехід на військову службу за
контрактом.
Держкомкордон України
Протягом 2001-2005 років
Будівництво житла, об'єктів військового

та комунального призначення
Здійснити забезпечення житлом особового складу Прикордонних
військ України згідно з Комплексною програмою забезпечення житлом
військовослужбовців та членів їх сімей, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 року N 2166
( 2166-99-п ), і Відомчою програмою забезпечення житлом
військовослужбовців Прикордонних військ України та членів їх сімей
на період до 2006 року.
Перелік об'єктів будівництва (реконструкції) військового і
комунального призначення та розрахунок потреби у коштах наведено у
додатку.
Розвиток системи митних органів України
Система митних органів України розвивається за такими
пріоритетними напрямами:
удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази з
митної справи;
розвиток митної інфраструктури, пунктів пропуску для
автомобільного сполучення;
удосконалення матеріально-технічного та кадрового
забезпечення митних органів.
З цією метою передбачається:
підготувати пропозиції щодо внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року N 1279
( 1279-97-п ) про звільнення Державної митної служби України від
плати за землекористування при облаштуванні пунктів пропуску для
автомобільного сполучення за постійною схемою;
Держмитслужба України,

Мінфін України,

Мінекономіки України

за участю Держкомзему

України
2000 рік
здійснити скоординовані заходи щодо розвитку мережі пунктів
пропуску для автомобільного сполучення і створення відповідної
інфраструктури з урахуванням того, що роботи, пов'язані з
розбудовою міжнародних та міждержавних пунктів пропуску,
проводяться Державною митною службою України та обласними
державними адміністраціями, а спрощених пунктів пропуску -
місцевими державними адміністраціями;
Держмитслужба України,

Мінекономіки України,

місцеві державні

адміністрації
Протягом 2000-2005 років
продовжувати роботу щодо реалізації заходів з питань
розбудови пунктів пропуску для залізничного, морського,
авіаційного та місцевого сполучення через державний кордон
України;
Мінтранс України,

Держмитслужба України,

Держкомкордон України,

Мінекономіки України,

обласні державні

адміністрації
Протягом 2000-2005 років
вирішити питання щодо фінансування будівництва приміщень для
санітарно-карантинної, ветеринарної, фітосанітарної, екологічної
служби та служби міждержавних автомобільних перевезень пунктів
пропуску для автомобільного сполучення за рахунок пайової участі
відповідних центральних органів виконавчої влади;
Держмитслужба України,

Мінфін України
Протягом 2000 року
створити єдину систему зв'язку для забезпечення передачі
оперативних даних між підрозділами Державної митної служби
України, Прикордонних військ України та іншими заінтересованими
органами виконавчої влади;
Держмитслужба України,

Держкомкордон України
Протягом 2000-2002 років
створити на базі кінологічного центру Чорноморської
регіональної митниці спеціалізовану митну установу - Кінологічний
центр Державної митної служби України;
Держмитслужба України,
Протягом 2000-2003 років
вирішити питання щодо запровадження нових норм забезпечення
працівників митних органів речовим майном;
Держмитслужба України,

Мінекономіки України,

Мінфін України
2000 рік
з метою якісного добору кадрів для служби в митних органах
України та економії бюджетних коштів, що витрачаються на
проведення попереднього та періодичного медичного обстеження осіб,
які за своєю службовою діяльністю мають право користуватися
зброєю, а також на проведення спеціальної перевірки осіб під час
оформлення допуску до використання зброї, розробити і затвердити:
- міжвідомчу інструкцію про порядок надання на договірній
основі допомоги у проведенні медичного обстеження працівників
митних органів України в медичних закладах Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки
України та Державного комітету у справах охорони державного
кордону України;
- міжвідомчу інструкцію про порядок надання Службою безпеки
України та Міністерством внутрішніх справ України допомоги
підрозділам власної безпеки митних органів України у проведенні
спеціальної перевірки осіб, яким передбачено видачу зброї;
Держмитслужба України,

МВС України за участю

Міноборони України, СБУ
2000 рік
з метою поліпшення соціального захисту працівників митних
органів здійснити заходи з удосконалення системи
медико-реабілітаційного та санаторно-курортного забезпечення
особового складу працівників, членів їхніх сімей та пенсіонерів;
Держмитслужба України
Протягом 2000-2005 років
створити ефективну систему страхування життя і безпеки
працівників митних органів України та членів їхніх сімей;
Держмитслужба України,

Мінфін України
Протягом 2000-2005 років
з метою створення умов для належної підготовки кадрів та
підвищення кваліфікації посадових осіб митних органів утворити на
базі Академії митної служби України, Київського і Хмельницького
центрів підвищення кваліфікації навчальні полігони та забезпечити
їх матеріально-технічне оснащення;
Держмитслужба України
Протягом 2000-2005 років
з метою вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів митних органів України:
- вирішити через місцеві державні адміністрації питання про
виділення для навчальних центрів Державної митної служби України у
містах Києві та Хмельницькому приміщень під гуртожитки для
розміщення слухачів;
Держмитслужба України,

Київська міська

та Хмельницька обласна

державні адміністрації
2000 рік
- відкрити в Академії митної служби України аспірантуру з
метою підготовки викладачів вищої кваліфікації;
Держмитслужба України

за участю МОН України
2001 рік
з метою вдосконалення митного контролю за переміщенням
енергоносіїв та оснащення нафто- і газопроводів лічильниками
вирішити питання про визначення джерел фінансування для придбання
засобів митного контролю та лабораторного дослідження
нафтопродуктів;
Мінфін України,

Держмитслужба України
Протягом 2000-2001 років
здійснити забезпечення службових осіб митних органів України
житлом згідно з Комплексною програмою забезпечення житлом
військовослужбовців та членів їх сімей, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 року N 2166
( 2166-99-п );
Держмитслужба України
Протягом 2000-2005 років
опрацювати і подати на розгляд Кабінету Міністрів України
проект рішення Кабінету Міністрів України про створення зони
митного контролю вздовж державного кордону України у межах
контрольованих прикордонних районів;
Держмитслужба України,

Держкомкордон України
Протягом 2000 року
з метою створення необхідних умов для розвитку Державної
митної служби України вирішити в установленому порядку питання про
безоплатну передачу місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування приміщень для розміщення
об'єктів митної інфраструктури.
Місцеві державні

адміністрації, органи

місцевого самоврядування,

Держмитслужба України
Протягом 2000-2005 років
Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансове забезпечення здійснення заходів, передбачених
Програмою, проводиться за рахунок коштів, визначених її
виконавцям, - міністерствам та іншим центральним органам
виконавчої влади у Державному бюджеті України на відповідний рік,
та інших джерел, не заборонених законодавством.
Загальні розрахунки фінансових витрат на забезпечення
реалізації завдань Програми, наведені у додатку, підлягають
уточненню під час формування проекту Державного бюджету України.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток

до Програми дій, спрямованих

на підтримання режиму державного

кордону України і прикордонного режиму,

розвиток Прикордонних військ України

та митних органів України

на період до 2005 року
Завершення

договірно-правового оформлення

державного кордону України

------------------------------------------------------------------------------ | Обсяг | У тому числі по роках | |фінансування,|----------------------------------| |тис. гривень |2000 |2001|2002 |2003 |2004 |2005 | ---------------------------+-------------+-----+----+-----+-----+-----+-----| Завершення делімітації | 1200 | 400 |800 | | | | | українсько-російської | | | | | | | | ділянки державного кордону | | | | | | | | України | | | | | | | | ---------------------------+-------------+-----+----+-----+-----+-----+-----| Здійснення демаркації | 8000 |2500 |1500|1500 |1600 | 900 | | державного кордону: | | | | | | | | ---------------------------+-------------+-----+----+-----+-----+-----+-----| українсько-білоруської | 10000 |3000 |1220|1220 |1220 |1220 |2120 | ділянки | | | | | | | | ---------------------------+-------------+-----+----+-----+-----+-----+-----| українсько-молдовської | 19800 | | |3500 |5000 |5000 |6300 | ділянки | | | | | | | | ---------------------------+-------------+-----+----+-----+-----+-----+-----| українсько-російської | | | | | | | | ділянки (перший етап) | | | | | | | | ---------------------------+-------------+-----+----+-----+-----+-----+-----| Компенсація витрат на | | | | | | | | виділення смуги земель | | | | | | | | завширшки 5 м уздовж | | | | | | | | державного кордону: | | | | | | | | ---------------------------+-------------+-----+----+-----+-----+-----+-----| українсько-білоруської | 10000 | |3000|3000 |4000 |2500 |3000 | ділянки | | | | | | | | ---------------------------+-------------+-----+----+-----+-----+-----+-----| українсько-молдовської | 13000 | |2500|2500 |2500 |5000 |6000 | ділянки | | | | | | | | ---------------------------+-------------+-----+----+-----+-----+-----+-----| українсько-російської | 16000 | | | |5000 | | | ділянки (перший етап) | | | | | | | | ---------------------------+-------------+-----+----+-----+-----+-----+-----| Проведення перевірки | | | | | | | | проходження лінії | | | | | | | | державного кордону: | | | | | | | | ---------------------------+-------------+-----+----+-----+-----+-----+-----| українсько-польської | 600 | 200 | 50 | | | | | ділянки | (350) |(350)| | | | | | (у тому числі борг за | | | | | | | | проведені роботи) | | | | | | | | ---------------------------+-------------+-----+----+-----+-----+-----+-----| українсько-угорської | 535 | 135 |150 | 150 | 100 | | | ділянки | | | | | | | | ---------------------------+-------------+-----+----+-----+-----+-----+-----| українсько-румунської | 2500 | |500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ділянки | | | | | | | | ---------------------------+-------------+-----+----+-----+-----+-----+-----| Усього | 81635 |6585 |9720|12370|19920|15120|17920| -----------------------------------------------------------------------------
Примітка. Розрахунки проведено на підставі сум грошових
витрат, наведених у проектах договорів між відповідними
міністерствами та іншими органами виконавчої влади про здійснення
делімітації, демаркації та перевірки проходження лінії державного
кордону України.
Придбання технічних засобів

прикордонного контролю у 2001-2002 роках
------------------------------------------------------------------ | Кількість, | Вартість | Загальна | | штук | одиниці, | вартість, | | | тис. гривень | тис. гривень | ----------------+---------------+---------------+---------------| Комбінований | 164 | 7,5 | 1230 | ультрафіолетовий| | | | та інфрачервоний| | | | освітлювач | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Прилад | 214 | 0,206 | 44,084 | паспортного | | | | контролю | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Переносний | 117 | 3,75 | 438,75 | комплект | | | | апаратури | | | | паспортного | | | | контролю | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Мікроскоп | 150 | 0,5 | 75 | бінокулярний | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Ультрафіолетовий| 400 | 0,105 | 42 | освітлювач | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Лупа | 159 | 0,1 | 15,9 | криміналістична | | | | з | | | | підсвічуванням, | | | | лупа-ліхтар | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Лупа штативна | 385 | 0,206 | 79,31 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Набір луп різної| 95 | 0,127 | 12,065 | кратності | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Датоштампи | 2705 | 0,082 | 221,81 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Прилад огляду | 192 | 6,75 | 1296 | транспортних | | | | засобів | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Комплект | 62 | 9 | 558 | інструментів для| | | | огляду | | | | транспортних | | | | засобів | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Ручний | 371 | 0,15 | 55,65 | металошукач | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Телевізійна | 47 | 67,0 | 3149 | установка | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Об'єктова | 51 | 0,555 | 28,305 | охоронна | | | | сигналізація | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Відеокамера VHS | 13 | 1,8 | 23,4 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Відеомагнітофон | 13 | 0,8 | 10,4 | VHS | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Монітор | 13 | 0,8 | 10,4 | ----------------+---------------+---------------+---------------| Стаціонарний | 57 | 160 | 9120 | прилад | | | | прикордонного | | | | контролю РПС-1 | | | | "Кордон" | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Усього | 5208 | | 16410,074 | -----------------------------------------------------------------
Проведення науково-дослідних

та дослідно-конструкторських робіт

з технічного забезпечення
----------------------------------------------------------------------- | Термін | Обсяг | У тому числі по роках | |виконання,|фінансування,|------------------------| | роки |тис. гривень |2001|2002|2003|2004|2005| -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| Науково-дослідні |2000-2001 | 200 |117 | 83 | | | | роботи: "Астра" - | | | | | | | | проблеми розвитку | | | | | | | | озброєння і техніки| | | | | | | | та шляхи їх | | | | | | | | розв'язання | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| Дослідно- | | | | | | | | конструкторські | | | | | | | | роботи: | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| "Екран" - |2000-2001 | 600 |200 |400 | | | | доопрацювання | | | | | | | | морської | | | | | | | | радіолокаційної | | | | | | | | станції типу МР-244| | | | | | | | для радіотехнічного| | | | | | | | поста прикордонної | | | | | | | | застави | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| "Крокус-1" - |2000-2001 | 300 |200 |100 | | | | створення | | | | | | | | сигналізаційної | | | | | | | | системи з | | | | | | | | малопомітною | | | | | | | | (прихованою) | | | | | | | | лінійною частиною | | | | | | | | для охорони | | | | | | | | локальних ділянок | | | | | | | | державного кордону | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| "Крокус-2" - |2001-2003 | 500 |100 |200 |200 | | | створення | | | | | | | | сигналізаційної | | | | | | | | системи з | | | | | | | | малопомітною | | | | | | | | (прихованою) | | | | | | | | лінійною частиною | | | | | | | | для охорони великих| | | | | | | | ділянок кордону | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| "Море" - створення |2000-2001 | 150 |150 | | | | | автоматизованого | | | | | | | | комплексу | | | | | | | | висвітлення та | | | | | | | | контролю надводної | | | | | | | | обстановки на | | | | | | | | бойовому | | | | | | | | інформаційному | | | | | | | | посту прикордонного| | | | | | | | загону | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| "Терен" - |2001-2002 | 800 |400 |400 | | | | розроблення | | | | | | | | комплексу технічних| | | | | | | | засобів | | | | | | | | прикордонного | | | | | | | | контролю | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| розроблення і |2001-2002 | 800 |500 |300 | | | | створення системи | | | | | | | | контролю режиму в | | | | | | | | пунктах пропуску | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| розроблення і |2001-2002 | 800 |400 |400 | | | | створення системи | | | | | | | | контролю | | | | | | | | транспортних | | | | | | | | засобів у пунктах | | | | | | | | пропуску | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| "Гарт-1" - |2001-2002 | 500 |300 |200 | | | | створення | | | | | | | | автоматизованої | | | | | | | | системи паспортного| | | | | | | | контролю | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| Створення | | | | | | | | автоматизованих | | | | | | | | інформаційних | | | | | | | | систем: | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| "Гарт-2" - | 2001 | 400 |400 | | | | | оперативно-чергової| | | | | | | | служби | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| "Гарт-3" - |2001-2005 | 800 |100 |200 |200 |200 |100 | управління | | | | | | | | телекомунікаційними| | | | | | | | системами | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| "Гарт-4" - |2003-2005 | 1000 | | |500 |300 |200 | управління охороною| | | | | | | | державного кордону | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| "Гарт-5" - | 2001 | 400 |400 | | | | | інформаційно- | | | | | | | | аналітичної | | | | | | | | системи | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| "Гарт-6" - |2002-2003 | 1000 | |500 |500 | | | фінансового | | | | | | | | забезпечення | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| "Гарт-7" - |2001-2003 | 800 |400 |200 |200 | | | кадрового | | | | | | | | забезпечення | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| "Гарт-8" - |2001-2003 | 900 |400 |200 |200 | |100 | матеріально- | | | | | | | | технічного | | | | | | | | забезпечення | | | | | | | | -------------------+----------+-------------+----+----+----+----+----| Усього | | 9950 |4067|3183|1800|500 |400 | ----------------------------------------------------------------------
Утримання і закупівля

ракетно-артилерійського озброєння

та технічних засобів охорони

державного кордону України
------------------------------------------------------------------ | Обсяг | У тому числі по роках | |фінансування,|-------------------------------| | тис. гривень|2001 |2002 |2003 |2004 |2005 | ------------------+-------------+-----+-----+-----+------+------| Ракетно- | | | | | | | артилерійське | | | | | | | озброєння: | | | | | | | ------------------+-------------+-----+-----+-----+------+------| утримання | 4250 |850 |850 |850 | 850 | 850 | ------------------+-------------+-----+-----+-----+------+------| закупівля | 1917 |332 |350 |367 | 383 | 485 | ------------------+-------------+-----+-----+-----+------+------| Технічні засоби | | | | | | | охорони | | | | | | | державного | | | | | | | кордону (об'єкти, | | | | | | | світлотехнічне | | | | | | | майно, інженерна | | | | | | | техніка): | | | | | | | ------------------+-------------+-----+-----+-----+------+------| утримання | 4450 |1000 |1000 |900 | 800 | 750 | ------------------+-------------+-----+-----+-----+------+------| закупівля | 20000 |3800 |3500 |4000 |4200 |4500 | ------------------+-------------+-----+-----+-----+------+------| Автобронетанкова | | | | | | | техніка | | | | | | | ------------------+-------------+-----+-----+-----+------+------| утримання | 4900 |1000 |1000 |1000 | 900 |1000 | ------------------+-------------+-----+-----+-----+------+------| закупівля | 14300 |3000 |2900 |2500 |2900 |3000 | ------------------+-------------+-----+-----+-----+------+------| Усього | 49817 |9982 |9600 |9617 |10033 |10585 | -----------------------------------------------------------------
Утримання ракетно-артилерійського озброєння
----------------------------------------------------------------------- Найменування|Вид робіт | Обсяги робіт по роках (кількість | | | одиниць/обсяги фінансування, тис.грн.) | | |---------------------------------------------| | | |Всього|2001 |2002 |2003 |2004 |2005| ------------+----------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----| Озброєння |ремонт і |кількість|18500 |3700 |3700 |3700 |3700 |3700| |ТО | | | | | | | | ------------+----------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----| | |обсяги | 765 |153 |153 |153 |153 |153 | ------------+----------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----| Оптичні |ремонт і |кількість| 4000 |800 |800 |800 |800 |800 | прилади |ТО | | | | | | | | ------------+----------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----| | |обсяги | 680 |136 |136 |136 |136 |136 | ------------+----------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----| Витратні |закупівля |кількість| | | | | | | матеріали, | | | | | | | | | інструмент | | | | | | | | | та | | | | | | | | | запчастини | | | | | | | | | ------------+----------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----| | |обсяги | 2805 |561 |561 |561 |561 |561 | ------------+----------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----| Всього: | |кількість|22500 |4500 |4500 |4500 |4500 |4500| ------------+----------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----| | |обсяги | 4250 |850 |850 |850 |850 |850 | ----------------------------------------------------------------------
Закупівля ракетно-артилерійського озброєння
------------------------------------------------------------------ Найменування | Обсяги закупівлі | |(кількість одиниць/обсяги фінансування, тис.грн.)| |-------------------------------------------------| | |Всього |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 | --------------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| Боєприпаси |кількість | 5539 |1022 |1000 |1010 |1000 |1507 | різних типів | | | | | | | | (тис.шт.) | | | | | | | | --------------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| |обсяги | 1261 |332 |180 |251 |180 |318 | --------------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| Озброєння |кількість | 900 | |300 |300 |300 | | --------------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| |обсяги | 108 | | 36 | 36 | 36 | | --------------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| Оптичні |кількість | 846 | |290 | 20 |473 | 33 | прилади | | | | | | | | --------------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| |обсяги | 548 | |134 | 80 |167 |167 | --------------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| Всього: |кількість | 7285 |1022 |1590 |1330 |1773 |1570 | --------------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| |обсяги | 1917 |332 |350 |367 |383 |485 | -----------------------------------------------------------------
Утримання технічних засобів

охорони кордону та інженерної техніки
------------------------------------------------------------------ Найменування | Обсяги ремонту по роках (кількість | | одиниць/обсяги фінансування, тис.грн.) | |------------------------------------------| |Всього |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 | ----------------------------------------------------------------| Радіолокаційно-прожекторне озброєння, дизель-електростанції | ----------------------------------------------------------------| Радіолокаційні | 254/ | 51/ | 56/ | 49/ | 49/ | 49/ | станції різних типів |868.7 |178.4 |192.6 |165.9 |165.9 |165.9 | ---------------------+-------+------+------+------+------+------| Прожекторні станції | 159/ | 36/ | 39/ | 28/ | 28/ | 28/ | різних типів |206.8 |48.2 |54.8 |34.6 |34.6 |34.6 | ---------------------+-------+------+------+------+------+------| Дизель- | 244/ | 59/ | 50/ | 45/ | 45/ | 45/ | електростанції |219.1 | 50 |46.1 | 41 | 41 | 41 | ---------------------+-------+------+------+------+------+------| Придбання запасних |137.4 |23.4 |28.5 |28.5 |28.5 |28.5 | частин | | | | | | | ----------------------------------------------------------------| Сигналізаційне озброєння | ----------------------------------------------------------------| Сигналізаційні | 37/ | 8/ | 8/ | 8/ | 7/ | 6/ | системи різних типів | 1719 | 372 | 372 | 372 | 325 | 278 | ---------------------+-------+------+------+------+------+------| Прилади охоронної | 264/ | 54/ | 48/ | 54/ | 54/ | 54/ | сигналізації |106.5 |18.4 |26.3 |20.6 |20.6 |20.6 | ---------------------+-------+------+------+------+------+------| Придбання запасних |164.2 |21.6 |21.6 |45.7 |45.1 |30.2 | частин | | | | | | | ----------------------------------------------------------------| Інженерна техніка | ----------------------------------------------------------------| Кількість зразків, | 134/ | 41/ | 40/ | 20/ | 15/ | 18/ | які потребують |848.5 | 252 | 246 | 146 |96.3 |108.2 | капітального, | | | | | | | середнього та | | | | | | | поточного ремонту | | | | | | | ---------------------+-------+------+------+------+------+------| Придбання запасних |179.8 | 36 |12.1 |45.7 | 43 | 43 | частин | | | | | | | ---------------------+-------+------+------+------+------+------| Всього: | 4450 |1000 |1000 | 900 | 800 | 750 | -----------------------------------------------------------------
Закупівля технічних засобів

охорони кордону та інженерної техніки
------------------------------------------------------------------ Найменування | По роках (кількість одиниць/обсяги | | фінансування, тис.грн.) | |-------------------------------------------| |Всього |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 | ----------------------------------------------------------------| Радіолокаційно-прожекторне озброєння, дизель-електростанції | ----------------------------------------------------------------| Радіолокаційні | 32/ | - | 10/ | 8/ | 6/ | 8/ | станції різних типів| 8960 | |2800 |2240 |1680 |2240 | --------------------+--------+------+------+------+------+------| Прожекторні станції | 3/ | - | - | - | - | 3/ | різних типів | 282 | | | | | 282 | --------------------+--------+------+------+------+------+------| Дизель- | 10/ | - | - | - | 5/ | 5/ | електростанції | 250 | | | | 125 | 125 | ----------------------------------------------------------------| Сигналізаційне озброєння | ----------------------------------------------------------------| Сигналізаційні |16(250)/|0(50)/|0(50)/|5(50)/|6(50)/|5(50)/| системи різних типів| 3450 | 50 | 50 |1050 |1250 |1050 | (сигналізаційні | | | | | | | прилади прикордонних| | | | | | | нарядів) | | | | | | | --------------------+--------+------+------+------+------+------| Прилади охоронної | 2165/ |1260/ | 200/ | 205/ | 250/ | 250/ | сигналізації | 5740 |3390 | 538 | 542 | 635 | 635 | --------------------+--------+------+------+------+------+------| Світлотехнічне | | | | | | | майно | | | | | | | --------------------+--------+------+------+------+------+------| Ліхтарі для | 3400/ |1200/ | 400/ | 600/ | 600/ | 600/ | прикордонних | 976 | 360 | 112 | 168 | 168 | 168 | нарядів | | | | | | | ----------------------------------------------------------------| Інженерна техніка | ----------------------------------------------------------------| Кількість інженерної| 3/ | - | - | - | 3/ | - | техніки | 342 | | | | 342 | | --------------------+--------+------+------+------+------+------| Всього: | 20000 |3800 |3500 |4000 |4200 |4500 | -----------------------------------------------------------------
Утримання автобронетанкової техніки
------------------------------------------------------------------ Найменування | Обсяги ремонту по роках | |(кількість одиниць/обсяги фінансування, тис.грн.) | |--------------------------------------------------| | Всього | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | -------------+---------+--------+--------+-------+------+-------| Автомобільна |347/2350 |70/490 |70/490 |69/490 |67/390|71/490 | техніка | | | | | | | -------------+---------+--------+--------+-------+------+-------| Придбання | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | запасних | | | | | | | частин | | | | | | | -------------+---------+--------+--------+-------+------+-------| Бронетанкова |10/1550 | 2/310 | 2/310 | 2/310 |2/310 | 2/310 | техніка | | | | | | | -------------+---------+--------+--------+-------+------+-------| Придбання | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | запасних | | | | | | | частин | | | | | | | -------------+---------+--------+--------+-------+------+-------| Всього: |357/4900 |72/1000 |72/1000 |71/1000|69/900|73/1000| -----------------------------------------------------------------
Примітка. У розділ ремонту включено кількість одиниць техніки
та основних агрегатів, які підлягають капітальному та середньому
ремонтам на кінець 2000 р.
Закупівля автобронетанкової техніки
------------------------------------------------------------------ Найменування | По роках (кількість одиниць/обсяги фінансування, | | тис.грн.) | |--------------------------------------------------| | Всього | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | -------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| Легкові |61/1305 |12/258 |12/258 |13/276 |11/237 |13/276 | автомобілі | | | | | | | -------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| Вантажні |135/4045|27/809 |27/809 |27/809 |27/809 |27/809 | автомобілі | | | | | | | -------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| Спеціальні |114/8950|27/1933|23/1833 |17/1415|22/1854 |25/1915| автомобілі | | | | | | | -------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| Всього: | 14300 | 3000 | 2900 | 2500 | 2900 | 3000 | -----------------------------------------------------------------
Удосконалення системи зв'язку
----------------------------------------------------------------------------------- | Кількість| Вартість| Обсяг | У тому числі по роках | |комплектів| одного |фінансування,|-----------------------------| | |комплекту| тис.грн. |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 | ----------------+----------+---------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----| Створення нових | 86 | 395,4 | 34000 |7000 |7000 |7000 |7000 |6000 | вузлів зв'язку | | | | | | | | | ----------------+----------+---------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----| Забезпечення | 13784 | 4,35 | 60000 |12000|12000|12000|12000|12000| підрозділів | | | | | | | | | сучасними | | | | | | | | | засобами | | | | | | | | | радіозв'язку | | | | | | | | | ----------------+----------+---------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----| Заміна апаратури| 385 | 12,98 | 5000 |1500 |1000 |1000 | 750 | 750 | спеціального | | | | | | | | | зв'язку на | | | | | | | | | апаратуру нового| | | | | | | | | покоління | | | | | | | | | ----------------+----------+---------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----| Створення | 686 | 1,45 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | транкінгових | | | | | | | | | систем | | | | | | | | | управління | | | | | | | | | ----------------+----------+---------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----| Підготовка | 2 | 3 | 600 | 100 | 500 | | | | проектної | | | | | | | | | документації на | | | | | | | | | вдосконалення | | | | | | | | | системи зв'язку | | | | | | | | | ----------------+----------+---------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----| Проведення | 1372 | 2,18 | 3000 |1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | заміни | | | | | | | | | спеціальних | | | | | | | | | документів, що | | | | | | | | | використовуються| | | | | | | | | для зв'язку в | | | | | | | | | частинах та | | | | | | | | | підрозділах | | | | | | | | | охорони | | | | | | | | | державного | | | | | | | | | кордону України | | | | | | | | | ----------------+----------+---------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----| Створення | 40 | 13600 | 280000 |2200 |2500 |2900 |3000 |3000 | автоматизованої | | | | | | | | | системи | | | | | | | | | паспортного | | | | | | | | | контролю "Гарт- | | | | | | | | | 1" | | | | | | | | | ----------------+----------+---------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----| Створення | 170 | 5100 | 300000 |11000|10000|10000|10000|10000| локальних | | | | | | | | | обчислювальних | | | | | | | | | мереж | | | | | | | | | ----------------+----------+---------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----| Створення систем| 50 | 1500 | 30000 | 750 | 750 | | | | електронної | | | | | | | | | пошти | | | | | | | | | ----------------+----------+---------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----| Усього | | | 169700 |35750|34450|33600|33450|32450| | | | | | | | | | ----------------+----------+---------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----| у тому числі | | | 2630 | 480 | 550 | 500 | 550 | 550 | інвестицій | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Надходження інвестицій передбачається за рахунок
фінансування в рамках Програми прикордонного співробітництва
"TACIS".
Засоби охорони морської ділянки

державного кордону України та авіація
------------------------------------------------------------------ | Обсяг | У тому числі по роках | |фінансування,|----------------------------------| | тис.грн. |2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ---------------+-------------+-----+------+-------+------+------| Будівництво | | | | | | | прикордонних | | | | | | | сторожових | | | | | | | кораблів і | | | | | | | катерів: | | | | | | | ---------------+-------------+-----+------+-------+------+------| прикордонного | 251620 | |60000 |60000 |60000 |71620 | сторожового | | | | | | | корабля (проект| | | | | | | 58040) | | | | | | | ---------------+-------------+-----+------+-------+------+------| 2 прикордонних | 278970 |55000|55000 |55000 |55000 |58970 | сторожових | | | | | | | кораблів | | | | | | | (проект 58010) | | | | | | | ---------------+-------------+-----+------+-------+------+------| 2 прикордонних | 25162 |5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5162 | сторожових | | | | | | | катерів (проект| | | | | | | 58130) | | | | | | | ---------------+-------------+-----+------+-------+------+------| 10 прикордонних| 20000 |4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | малих катерів | | | | | | | (проект 50030) | | | | | | | ---------------+-------------+-----+------+-------+------+------| 1 прикордонного| 5900 |2900 | 3000 | | | | судна для | | | | | | | транспортування| | | | | | | рідких вантажів| | | | | | | (проект 50150) | | | | | | | ---------------+-------------+-----+------+-------+------+------| 1 прикордонного| 63500 |20000|20000 |23500 | | | сторожового | | | | | | | корабля | | | | | | | спеціального | | | | | | | призначення | | | | | | | ---------------+-------------+-----+------+-------+------+------| 2 прикордонних | 1368 | 684 | 684 | | | | малих катерів | | | | | | | спеціального | | | | | | | призначення | | | | | | | (проект 14720) | | | | | | | ---------------+-------------+-----+------+-------+------+------| Придбання 10 | 2190 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | радіолокаційних| | | | | | | станцій | | | | | | | типоряду | | | | | | | МР-244-2М для | | | | | | | радіотехнічних | | | | | | | постів | | | | | | | спостереження | | | | | | | Прикордонних | | | | | | | військ України | | | | | | | ---------------+-------------+-----+------+-------+------+------| Придбання 2 | 1094 | 300 | 300 | 494 | | | комплектів | | | | | | | технічних | | | | | | | засобів | | | | | | | автоматизації | | | | | | | берегових | | | | | | | стаціонарних | | | | | | | вузлів зв'язку | | | | | | | в морських | | | | | | | частинах | | | | | | | Прикордонних | | | | | | | військ України | | | | | | | "Бухта" | | | | | | | ---------------+-------------+-----+------+-------+------+------| Придбання 6 | 6480 | |32400 |32400 | | | вертольотів | | | | | | | типу В-3 | | | | | | | "Сокіл" | | | | | | | ---------------+-------------+-----+------+-------+------+------| Усього | 714604 |88322|180822|180832 |124438|140190| -----------------------------------------------------------------
Примітка. Розрахунки витрат на будівництво кораблів і
катерів, придбання інших технічних засобів проведено на основі
даних відповідних договорів.
Накопичення встановлених запасів

матеріальних засобів по службах тилу
------------------------------------------------------------------------------------ | Одиниця |Кількість|Ціна за | Обсяг | У тому числі по роках | | виміру | |одиницю,|фінансування,|------------------------| | | | грн. | тис.грн. |2001|2002|2003|2004|2005| -------------+----------+---------+--------+-------------+----+----+----+----+----| Автобензин |тонн | 5000 | 1700 | 8500 |1700|1700|1700|1700|1700| -------------+----------+---------+--------+-------------+----+----+----+----+----| Дизельне |тонн | 4540 | 1400 | 6360 |1272|1272|1272|1272|1272| пальне | | | | | | | | | | -------------+----------+---------+--------+-------------+----+----+----+----+----| Авіагас |тонн | 1400 | 1600 | 2240 |448 |448 |448 |448 |448 | -------------+----------+---------+--------+-------------+----+----+----+----+----| Разом | | | | 17100 |3420|3420|3420|3420|3420| -------------+----------+---------+--------+-------------+----+----+----+----+----| Речове майно |комплектів| 9000 |1093.33 | 9840 |2000|2000|2000|2000|1840| -------------+----------+---------+--------+-------------+----+----+----+----+----| Продовольство|добова | 669465 | 3.16 | 2115 |615 |500 |500 |500 | | |норма | | | | | | | | | -------------+----------+---------+--------+-------------+----+----+----+----+----| Усього | | | | 29053 |6035|5920|5920|5920|5260| -----------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Розрахунки проведено відповідно до встановлених
законодавством норм утримання та ешелонування запасів матеріальних
засобів.
Будівництво об'єктів військового

та комунального призначення на період

2000-2005 років
------------------------------------------------------------------ |Кількість об'єктів|Обсяг фінансування,| | | тис. гривень | -------------------------+------------------+-------------------| Автономна Республіка Крим| 10 | 740 | -------------------------+------------------+-------------------| Області: | | | -------------------------+------------------+-------------------| Вінницька | 3 | 130 | -------------------------+------------------+-------------------| Волинська | 50 | 1916 | -------------------------+------------------+-------------------| Донецька | 4 | 280 | -------------------------+------------------+-------------------| Закарпатська | 11 | 2670 | -------------------------+------------------+-------------------| Запорізька | 4 | 370 | -------------------------+------------------+-------------------| Луганська | 11 | 1550 | -------------------------+------------------+-------------------| Львівська | 20 | 923 | -------------------------+------------------+-------------------| Одеська | 23 | 14851 | -------------------------+------------------+-------------------| Полтавська | 3 | 250 | -------------------------+------------------+-------------------| Сумська | 7 | 330 | -------------------------+------------------+-------------------| Харківська | 5 | 450 | -------------------------+------------------+-------------------| Херсонська | 1 | 100 | -------------------------+------------------+-------------------| Хмельницька | 2 | 6000 | -------------------------+------------------+-------------------| Черкаська | 9 | 12400 | -------------------------+------------------+-------------------| Чернівецька | 24 | 751 | -------------------------+------------------+-------------------| Чернігівська | 5 | 105 | -------------------------+------------------+-------------------| м. Київ | 2 | 620 | -------------------------+------------------+-------------------| Усього | 194 | 44436 | -----------------------------------------------------------------
Будівництво об'єктів військового

та комунального призначення
------------------------------------------------------------------ |Кількість об'єктів|Обсяг фінансування,| | | тис. гривень | -------------------------+------------------+-------------------| Об'єкти військового | | | призначення | | | -------------------------+------------------+-------------------| Автономна Республіка | 10 | 740 | Крим: | | | -------------------------+------------------+-------------------| дизельні приміщення для | 2 | 30 | прикордонних застав | | | (60 кв. метрів) | | | -------------------------+------------------+-------------------| склади для прикордонних | 1 | 90 | застав (350 кв. метрів) | | | -------------------------+------------------+-------------------| укріплення службових | 4 | 200 | будівель прикордонних | | | застав | | | -------------------------+------------------+-------------------| теплотраса в/ч 2161 | 1 | 110 | завдовжки (L = 450 | | | метрів), м. Сімферополь | | | -------------------------+------------------+-------------------| вартове приміщення | 1 | 200 | в/ч 2161 (150 кв. метрів)| | | -------------------------+------------------+-------------------| газова котельня в/ч 2161 | 1 | 110 | (40 кв. метрів) | | | -------------------------+------------------+-------------------| Вінницька область: | 3 | 130 | -------------------------+------------------+-------------------| водозабезпечення | 1 | 40 | прикордонної застави | | | "Цекинівка" | | | -------------------------+------------------+-------------------| котельня прикордонної | 1 | 50 | застави "Грабарівка" | | | (реконструкція) | | | -------------------------+------------------+-------------------| котельня в/ч 2193, | 1 | 40 | м. Могилів-Подільський | | | (пусконалагоджувальні | | | роботи) | | | -------------------------+------------------+-------------------| Волинська область: | 50 | 1916 | -------------------------+------------------+-------------------| командно-диспетчерський | 1 | 25 | пункт в/ч 1466 | | | -------------------------+------------------+-------------------| доріжка для вертольотів, | 1 | 150 | м. Луцьк | | | -------------------------+------------------+-------------------| трансформаторна | 1 | 50 | підстанція для | | | освітлення вертодрому, | | | м. Луцьк | | | -------------------------+------------------+-------------------| вертодром, м. Луцьк | 1 | 40 | (благоустрій) | | | -------------------------+------------------+-------------------| розконсервація | 1 | 35 | свердловин і прокладання | | | водопроводу | | | -------------------------+------------------+-------------------| лазні у військових | 20 | 1200 | підрозділах | | | -------------------------+------------------+-------------------| гаражі у прикордонних | 3 | 60 | заставах і відділеннях | | | прикордонного контролю | | | -------------------------+------------------+-------------------| об'єднані сховища на | 13 | 260 | прикордонних заставах і | | | у відділеннях | | | прикордонного контролю | | | -------------------------+------------------+-------------------| службові приміщення | 3 | 66 | прикордонних застав і | | | відділень прикордонного | | | контролю | | | -------------------------+------------------+-------------------| вольєри для службових | 6 | 30 | собак на прикордонних | | | заставах і у відділеннях | | | прикордонного контролю | | | -------------------------+------------------+-------------------| Донецька область: | 4 | 280 | -------------------------+------------------+-------------------| службові приміщення | 3 | 210 | прикордонних застав | | | -------------------------+------------------+-------------------| стоянка катерів | 1 | 70 | (обладнання), | | | м. Маріуполь | | | -------------------------+------------------+-------------------| Закарпатська область: | 11 | 2670 | -------------------------+------------------+-------------------| столярний цех в/ч 2142, | 1 | 100 | м. Мукачеве | | | -------------------------+------------------+-------------------| службове приміщення | 1 | 550 | прикордонної застави | | | спецпризначення | | | -------------------------+------------------+-------------------| ізолятор тимчасового | 1 | 800 | тримання громадян | | | (250 чоловік) в/ч 2142 | | | -------------------------+------------------+-------------------| ізолятор тимчасового | 1 | 150 | тримання громадян | | | (50 чоловік), окремий | | | контрольно-пропускний | | | пункт "Закарпаття" | | | -------------------------+------------------+-------------------| склади для прикордонних | 4 | 200 | застав і відділень | | | прикордонного контролю | | | -------------------------+------------------+-------------------| котельня окремого | 1 | 750 | контрольно-пропускного | | | пункту "Закарпаття" і | | | газопровід | | | (реконструкція) | | | -------------------------+------------------+-------------------| теплотраса (завдовжки | 1 | 75 | 650 метрів), м. Чоп | | | -------------------------+------------------+-------------------| водопровід (діаметром | 1 | 45 | 57 міліметрів, завдовжки | | | 900 метрів), м. Чоп | | | -------------------------+------------------+-------------------| Запорізька область: | 4 | 370 | -------------------------+------------------+-------------------| пункти технічного | 3 | 300 | спостереження, | | | с. Крилівське, Ботієвка, | | | м. Бердянськ | | | -------------------------+------------------+-------------------| база катерів | 1 | 70 | (обладнання), | | | м. Бердянськ | | | -------------------------+------------------+-------------------| Луганська область: | 11 | 1550 | -------------------------+------------------+-------------------| укриття для автотехніки | 6 | 70 | військових підрозділів | | | в/ч 9937 | | | -------------------------+------------------+-------------------| службові приміщення | 4 | 280 | прикордонних застав | | | -------------------------+------------------+-------------------| службові приміщення | 1 | 1200 | загону прикордонного | | | контролю, м. Луганськ | | | -------------------------+------------------+-------------------| Львівська область: | 20 | 923 | -------------------------+------------------+-------------------| теплотраса (завдовжки | 1 | 100 | 500 метрів) в/ч 2429 | | | -------------------------+------------------+-------------------| прокладення каналізації | 1 | 15 | (діаметром | | | 300 міліметрів) в/ч 9537 | | | -------------------------+------------------+-------------------| котельня будівельного | 1 | 36 | підрозділу | | | (реконструкція), | | | м. Львів | | | -------------------------+------------------+-------------------| база будівельного | 1 | 150 | підрозділу (розширення), | | | м. Львів | | | -------------------------+------------------+-------------------| котельня в/ч 1468, | 1 | 50 | м. Львів | | | -------------------------+------------------+-------------------| дизельні приміщення, | 4 | 60 | м. Львів | | | -------------------------+------------------+-------------------| газифікація котельні в/ч | 1 | 250 | 2418, м. Великі Мости | | | -------------------------+------------------+-------------------| будівництво переходів, | 1 | 35 | м. Великі Мости | | | -------------------------+------------------+-------------------| мийка машин Окремого | 1 | 25 | контрольно-пропускного | | | пункту "Прикарпаття", | | | м. Мостиська | | | -------------------------+------------------+-------------------| гараж для автомашин, | 1 | 32 | м. Краківець | | | -------------------------+------------------+-------------------| об'єднані склади для | 6 | 120 | прикордонних застав | | | -------------------------+------------------+-------------------| склад в/ч 2144, | 1 | 50 | м. Львів | | | -------------------------+------------------+-------------------| Одеська область: | 23 | 14851 | -------------------------+------------------+-------------------| службове приміщення | 1 | 360 | прикордонного контролю | | | (510 кв. метрів), | | | с. Старокозаче | | | -------------------------+------------------+-------------------| службове приміщення | 1 | 120 | прикордонного контролю | | | (170 кв. метрів), | | | с. Крутоярівка | | | -------------------------+------------------+-------------------| службове приміщення | 1 | 120 | прикордонного контролю | | | (170 кв. метрів), | | | с. Червоноармійське | | | -------------------------+------------------+-------------------| службове приміщення | 1 | 120 | відділення прикордонного | | | контролю | | | (170 кв. метрів), | | | смт Красні Окни | | | -------------------------+------------------+-------------------| електропостачання | 1 | 60 | прикордонної застави, | | | с. Степанівка | | | -------------------------+------------------+-------------------| службове приміщення | 1 | 40 | прикордонної застави | | | (170 кв. метрів) | | | переобладнання, | | | с. Загнітків | | | -------------------------+------------------+-------------------| службові приміщення | 1 | 120 | відділення прикордонного | | | контролю (170 | | | кв. метрів), с. Цеханівка| | | -------------------------+------------------+-------------------| казарма в/ч 2196 | 1 | 40 | (реконструкція), | | | м. Котовськ | | | -------------------------+------------------+-------------------| контрольно-пропускний | 1 | 33 | пункт (84 кв. метри), | | | м. Котовськ | | | -------------------------+------------------+-------------------| спортзал контрольно- | 1 | 80 | пропускного пункту | | | (350 кв. метрів), | | | м. Котовськ | | | -------------------------+------------------+-------------------| переобладнання казарми | 1 | 850 | (960 кв. метрів), | | | м. Котовськ | | | -------------------------+------------------+-------------------| бокси під службові | 1 | 169 | автомашини в/ч 2196, | | | м. Котовськ | | | -------------------------+------------------+-------------------| автопарк, м. Котовськ | 1 | 939 | -------------------------+------------------+-------------------| водозабезпечення | 8 | 1100 | підрозділів в/ч 2196 | | | -------------------------+------------------+-------------------| стоянка для кораблів та | 1 | 10050 | катерів в/ч 2138, | | | м. Одеса | | | -------------------------+------------------+-------------------| корпус госпіталю (друга | 1 | 650 | черга), м. Одеса | | | -------------------------+------------------+-------------------| Полтавська область: | 3 | 250 | -------------------------+------------------+-------------------| лазня-пральня в/ч 1478, | 1 | 80 | м. Кременчук | | | -------------------------+------------------+-------------------| сховище в/ч 1478, | 1 | 90 | м. Кременчук | | | -------------------------+------------------+-------------------| їдальня (50 місць) | 1 | 80 | в/ч 1478, м. Кременчук | | | -------------------------+------------------+-------------------| Сумська область: | 7 | 330 | -------------------------+------------------+-------------------| укриття для автотехніки | 4 | 40 | в/ч 9953, м. Суми | | | -------------------------+------------------+-------------------| службові приміщення | 2 | 140 | прикордонних застав | | | -------------------------+------------------+-------------------| загін прикордонного | 1 | 150 | контролю, м. Суми | | | -------------------------+------------------+-------------------| Харківська область: | 5 | 450 | -------------------------+------------------+-------------------| автопарк загону | 1 | 200 | прикордонного контролю | | | в/ч 9951, м. Харків | | | -------------------------+------------------+-------------------| службові приміщення | 2 | 140 | прикордонних застав | | | -------------------------+------------------+-------------------| комендатура, | 1 | 70 | м. Вовчанськ | | | -------------------------+------------------+-------------------| сховище майна, | 1 | 40 | м. Чугуїв | | | -------------------------+------------------+-------------------| Херсонська область: | 1 | 100 | -------------------------+------------------+-------------------| пункт технічного | 1 | 100 | спостереження, | | | м. Генічеськ | | | -------------------------+------------------+-------------------| Хмельницька область: | 2 | 6000 | -------------------------+------------------+-------------------| казарма академії | 1 | 3000 | (400 чоловік), | | | м. Хмельницький | | | -------------------------+------------------+-------------------| навчальний корпус | 1 | 3000 | академії, | | | м. Хмельницький | | | -------------------------+------------------+-------------------| Черкаська область: | 8 | 10400 | -------------------------+------------------+-------------------| котельня в/ч 9930, | 1 | 500 | с-ще Оршанець | | | (реконструкція) | | | -------------------------+------------------+-------------------| розплідник собак, | 1 | 1500 | с-ще Оршанець | | | -------------------------+------------------+-------------------| водозабір, | 1 | 1500 | с-ще Оршанець | | | -------------------------+------------------+-------------------| їдальня (200 місць), | 1 | 1500 | с-ще Оршанець | | | -------------------------+------------------+-------------------| навчальний корпус, | 1 | 2000 | с-ще Оршанець | | | -------------------------+------------------+-------------------| штаб в/ч 9930, | 1 | 2000 | с-ще Оршанець | | | -------------------------+------------------+-------------------| пожежне депо, | 1 | 600 | с-ще Оршанець | | | -------------------------+------------------+-------------------| КТП (реконструкція), | 1 | 800 | с-ще Оршанець | | | -------------------------+------------------+-------------------| Чернівецька область: | 24 | 751 | -------------------------+------------------+-------------------| ізолятор тимчасового | 1 | 50 | тримання громадян | | | (10 чоловік), м. Чернівці| | | -------------------------+------------------+-------------------| склад в/ч 2195, | 1 | 70 | м. Чернівці | | | -------------------------+------------------+-------------------| водяна башта, | 1 | 20 | м. Чернівці | | | -------------------------+------------------+-------------------| лазні на прикордонних | 4 | 240 | заставах | | | -------------------------+------------------+-------------------| гаражі для автомашин на | 6 | 150 | прикордонних заставах | | | -------------------------+------------------+-------------------| об'єднані склади | 6 | 156 | відділень прикордонного | | | контролю | | | -------------------------+------------------+-------------------| вольєри для службових | 3 | 15 | собак на прикордонних | | | заставах | | | -------------------------+------------------+-------------------| благоустрій прикордонних | 2 | 50 | застав | | | -------------------------+------------------+-------------------| Чернігівська область: | 5 | 105 | -------------------------+------------------+-------------------| укриття для автотехніки | 4 | 40 | в/ч 2253, м. Чернігів | | | -------------------------+------------------+-------------------| службове приміщення | 1 | 65 | прикордонної застави, | | | с. Єліне | | | -------------------------+------------------+-------------------| м. Київ: | 2 | 620 | -------------------------+------------------+-------------------| архів Прикордонних | 1 | 500 | військ України | | | -------------------------+------------------+-------------------| розплідник службових | 1 | 120 | собак (14 вольєрів) | | | -------------------------+------------------+-------------------| Об'єкти комунального | | | призначення | | | -------------------------+------------------+-------------------| Черкаська область: | 1 | 2000 | -------------------------+------------------+-------------------| каналізаційна насосна | 1 | 2000 | станція з колектором | | | (L = 9000 м) | | | -------------------------+------------------+-------------------| Усього | 194 | 44436 | -----------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК

пунктів пропуску через державний

кордон України та розрахунок потреби

в коштах для їх розбудови на період

2000-2005 років
------------------------------------------------------------------ Назва пункту | Назва | Інтенсивність | Потреба в | пропуску | транспортної | руху | коштах на | | магістралі |автомобілів на |будівництво за | | | добу | постійною | | | | схемою, | | | | тис. гривень | ----------------------------------------------------------------| Облаштування пунктів пропуску за постійною схемою | ----------------------------------------------------------------| 2000 рік | ----------------------------------------------------------------| Міжнародні пункти пропуску | ----------------------------------------------------------------| На кордоні з Республікою | | | Білорусь | | | --------------------------------+---------------+---------------| Городище |2Р 103 Рівне - | 205 | 2941,91 | |Столін | | | --------------------------------+---------------+---------------| На кордоні з Російською | | | Федерацією | | | --------------------------------+---------------+---------------| Ізварине |М-21 | 207 | 2500 | |Волгоград - | | | |Луганськ | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Юнакіївка |2Р 200 | 232 | 2500 | |Київ - Суми - | | | |Суджа | | | --------------------------------+---------------+---------------| На кордоні з Республікою | | | Молдова | | | --------------------------------+---------------+---------------| Платонове |М-14 | 241 | 1699,2 | |Волгоград - | | | |Кишинів | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Сокиряни |2Р 143 | 108 | 2500 | |Вартиківці - | | | |Сокиряни | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Рені |А-290 | 152 | 2500 | |Одеса - Рені | | | ----------------------------------------------------------------| Міждержавні пункти пропуску | ----------------------------------------------------------------| На кордоні з Російською | | | Федерацією | | | --------------------------------+---------------+---------------| Маринівка |Снігове - | 123 | 2500 | |кордон | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Дякове |Донецьк - | 105 | 2500 | |Ростов | | | --------------------------------+---------------+---------------| На кордоні з Республікою | | | Молдова | | | --------------------------------+---------------+---------------| Старокозаче |2Р 89 | 168 | 2500 | |Білгород- | | | |Дністровський -| | | |кордон | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Лісне |2Р42 | 107 | 2500 | |Каушани - | | | |кордон - | | | |Тарутине - | | | |Болград | | | ----------------------------------------------------------------| 2001 рік | ----------------------------------------------------------------| Міжнародні пункти пропуску | ----------------------------------------------------------------| На кордоні з Республікою | | | Білорусь | | | --------------------------------+---------------+---------------| Дольськ |2Р 121 | 106 | 2500 | |Ківерці - | | | |Маневичі - | | | |Любешів - | | | |кордон | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Пулемець |А - 241 | 102 | 2500 | |Кобрін - | | | |Владова | | | --------------------------------+---------------+---------------| На кордоні з Румунією | | | --------------------------------+---------------+---------------| Дякове |2Р 164 | 108 | 2500 | |Довге - Дякове,| | | |під'їзд до | | | |Дякового | | | --------------------------------+---------------+---------------| На кордоні з Російською | | | Федерацією | | | --------------------------------+---------------+---------------| Просяне |2К 154 | 130 | 2500 | |Міллерово - | | | |Донецьк - | | | |Марківка - | | | |Кантемирівка | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Танюшівка |2Р 195 | 140 | 2500 | |Россошани - | | | |Старобільськ - | | | |Троїцьке | | | --------------------------------+---------------+---------------| На кордоні з Республікою | | | Молдова | | | --------------------------------+---------------+---------------| Табаки |А-290 | 104 | 2500 | |Одеса - Рені | | | |2Р-42 | | | |Каушани - | | | |Болград | | | ----------------------------------------------------------------| 2002 рік | ----------------------------------------------------------------| Міждержавні пункти пропуску | ----------------------------------------------------------------| На кордоні з Російською | | | Федерацією | | | --------------------------------+---------------+---------------| Катеринівка |Глухів - | 135 | 2500 | |Катеринівка | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Велика |2Р 18Є | 168 | 2500 | Писарівка |Бєлгород - | | | |кордон - | | | |Охтирка - | | | |Лохвиця | | | --------------------------------+---------------+---------------| На кордоні з Угорською | | | Республікою | | | --------------------------------+---------------+---------------| Вилок |МПП А-265 | 471 | 2500 | |Коровичі - | | | |Мукачеве, | | | |місцеві | | | |дороги | | | ----------------------------------------------------------------| Міждержавні пункти пропуску | ----------------------------------------------------------------| На кордоні з Республікою | | | Білорусь | | | --------------------------------+---------------+---------------| Майдан |Червоно- | 126 | 2500 | Копищанський |армійськ - | | | |Олевськ, | | | |дорога | | | |місцевого | | | |значення | | | --------------------------------+---------------+---------------| На кордоні з Російською | | | Федерацією | | | --------------------------------+---------------+---------------| Красноталівка |2Р272 | 273 | 2500 | |Міллерово - | | | |кордон | | | |Луганськ - | | | |Донецьк | | | --------------------------------+---------------+---------------| На кордоні з Республікою | | | Молдова | | | --------------------------------+---------------+---------------| Серпневе |2Р 83 | 127 | 2500 | |Басарабяска - | | | |Тарутине - | | | |Арциз - | | | |Татарбунари | | | ----------------------------------------------------------------| 2003 рік | ----------------------------------------------------------------| Міждержавні пункти пропуску | ----------------------------------------------------------------| На кордоні з Республікою | | | Білорусь | | | --------------------------------+---------------+---------------| Вільча |2Р2 | 138 | 2500 | |Київ - Словечне| | | |2РЗЗ | | | |Хойники - | | | |кордон - | | | |Народичі - | | | |Васильковичі | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Прикладники |2Р 103 | 103 | 2500 | |Дубровиця - | | | |Зарічне - | | | |кордон | | | --------------------------------+---------------+---------------| На кордоні з Російською | | | Федерацією | | | --------------------------------+---------------+---------------| Мілове |2Р 37 | 105 | 2500 | |Старобільськ - | | | |Мілове - | | | |кордон | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Новобіла |дорога | 102 | 2500 | |місцевого | | | |значення | | | --------------------------------+---------------+---------------| На кордоні з Республікою | | | Молдова | | | --------------------------------+---------------+---------------| Россошани |2Р 148 | 105 | 2500 | |Данківці - | | | |Бричани | | | ----------------------------------------------------------------| 2004 рік | ----------------------------------------------------------------| Міждержавні пункти пропуску | ----------------------------------------------------------------| На кордоні з Республікою | | | Білорусь | | | --------------------------------+---------------+---------------| Піща |А-241 | 101 | 2500 | |Кобрин - | | | |Владова | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Славутич |2Р 19 | 147 | 2500 | |Чернігів - | | | |Михайло | | | |Коцюбинське - | | | |Чорнобиль | | | --------------------------------+---------------+---------------| На кордоні з Російською | | | Федерацією | | | --------------------------------+---------------+---------------| Рижівка |дорога | 323 | 2500 | |місцевого | | | |значення | | | --------------------------------+---------------+---------------| На кордоні з Республікою | | | Молдова | | | --------------------------------+---------------+---------------| Станіславка |2К 330 | 121 | 2500 | |Кодима - | | | |Слобідка - | | | |Котовськ | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Тимкове |2Р 86 | 167 | 2500 | |Криве Озеро - | | | |Балта | | | ----------------------------------------------------------------| 2005 рік | ----------------------------------------------------------------| Міждержавні пункти пропуску | ----------------------------------------------------------------| На кордоні з Російською | | | Федерацією | | | --------------------------------+---------------+---------------| Піски |2Р35 | 103 | 2500 | |Красноград - | | | |Ізюм - | | | |Дворічна | | | --------------------------------+---------------+---------------| На кордоні з Республікою | | | Молдова | | | --------------------------------+---------------+---------------| Болград |А-290 | 102 | 2500 | |Одеса - Рені | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Великоплоске |2К336 | 106 | 2500 | |Ставкове - | | | |Великоплоске - | | | |кордон | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Нові Трояни |2342 | 129 | 2500 | |Каушани - | | | |кордон - | | | |Тарутине - | | | |Болград | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Долинське |А-290 | 103 | 2500 | |Одеса - Рені | | | ----------------------------------------------------------------| Міжнародні пункти пропуску | ----------------------------------------------------------------| На кордоні з Румунією | | | --------------------------------+---------------+---------------| Солотвино |Р-03 | 96 | 3360,4 | |Мукачеве - | | | |Івано- | | | |Франківськ - | | | |Рогатин - | | | |Львів, | | | |під'їзд | | | |до кордону | | | ----------------------------------------------------------------- Перелік із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 842/2004 ( 842/2004 ) від 22.07.2004 }
Облаштування пунктів пропуску

для автомобільного сполучення

за постійною схемою
------------------------------------------------------------------ Обсяг фінансування, | У тому числі по роках | тис. гривень |-------------------------------------------| | 2000 | 2001 |2002 |2003 |2004 |2005 | --------------------+-------+-------+------+------+------+------| 91840 |24340 |15000 |15000 |12500 |12500 |12500 | -----------------------------------------------------------------
Матеріальне забезпечення

розвитку митних органів України
------------------------------------------------------------------- | Обсяг | У тому числі по роках | |фінансування,|--------------------------------------| |тис. гривень |2000 |2001 |2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ------------+-------------+-----+-----+-----+------+------+------| Формений | 340900 |39000|44850|51570|59200 |68080 |78200 | одяг | | | | | | | | ------------+-------------+-----+-----+-----+------+------+------| Бланкова | 47682 |5452 |6270 |7200 | 8300 | 9500 |10960 | продукція | | | | | | | | ------------+-------------+-----+-----+-----+------+------+------| Митне | 217709 |24870|28600|32890|37820 |43500 |50000 | забезпечення| | | | | | | | ------------+-------------+-----+-----+-----+------+------+------| Озброєння | 6520 |39300| 650 | 730 | 350 | 390 | 470 | ------------+-------------+-----+-----+-----+------+------+------| Усього | 612782 |73252|80370|92390|105670|121470|139630| ------------------------------------------------------------------
Багатогалузева науково-технічна

програма розвитку митних органів України

на період 2000-2005 років
------------------------------------------------------------------- Захід Програми | Обсяг | У тому числі по роках | |фінансування,|-----------------------------------| |тис. гривень |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 | ---------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Науково- | 25200 |6100 |4900 |4300 |3700 |3100 |3100 | дослідні та | | | | | | | | дослідно- | | | | | | | | конструкторські| | | | | | | | роботи | | | | | | | | ---------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Виготовлення | 58900 |6900 |8000 |10000|11000|11000|12000| технічних | | | | | | | | засобів митного| | | | | | | | контролю згідно| | | | | | | | з розробками | | | | | | | | багатогалузевої| | | | | | | | науково- | | | | | | | | технічної | | | | | | | | програми | | | | | | | | розвитку митних| | | | | | | | органів | | | | | | | | України | | | | | | | | ---------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Усього | 84100 |13000|12900|14300|14700|14100|15100| ------------------------------------------------------------------
Удосконалення зв'язку

і телекомунікаційних систем єдиної

автоматизованої інформаційної системи

Державної митної служби України
------------------------------------------------------------------------------- | Обсяг | У тому числі по роках | |фінансування,|------------------------------------------------| | тис.грн. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | --------------+-------------+--------+--------+-------+------+-------+-------| Удосконалення | 1301,52 | 345,4 | 207,24 | 218,6 |172,7 |192,34 |165,24 | відомчої | | | | | | | | системи | | | | | | | | радіозв'язку | | | | | | | | митних установ| | | | | | | | на кордоні | | | | | | | | --------------+-------------+--------+--------+-------+------+-------+-------| Оснащення | 731,99 | 196,72 | 149,04 |110,28 | 93,2 | 87,31 | 95,44 | пунктів | | | | | | | | пропуску | | | | | | | | сучасними | | | | | | | | засобами | | | | | | | | електрозв'язку| | | | | | | | та передавання| | | | | | | | даних | | | | | | | | --------------+-------------+--------+--------+-------+------+-------+-------| Підключення | 5181 | 1165 | 876 | 923 | 794 | 698 | 725 | комплексів | | | | | | | | зв'язку | | | | | | | | пунктів | | | | | | | | пропуску до | | | | | | | | мережі | | | | | | | | загального | | | | | | | | користування | | | | | | | | --------------+-------------+--------+--------+-------+------+-------+-------| Проектування | 200 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | комплексів | | | | | | | | зв'язку митних| | | | | | | | переходів | | | | | | | | --------------+-------------+--------+--------+-------+------+-------+-------| Модернізація | 552,99 |190,458 |162,532 | 50 | 50 | 50 | 50 | відомчої | | | | | | | | системи | | | | | | | | зв'язку | | | | | | | | засобів | | | | | | | | охорони | | | | | | | | морської | | | | | | | | ділянки | | | | | | | | --------------+-------------+--------+--------+-------+------+-------+-------| Усього | 7967,5 |1947,578|1424,812|1331,88|1139,9|1057,65|1065,68| ------------------------------------------------------------------------------
Удосконалення системи зв'язку

та інформаційного забезпечення

Державної митної служби України
------------------------------------------------------------------ | Обсяг | У тому числі по роках | |фінансування,|-----------------------------------| | тис.грн. |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 | | | | | | | | | --------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Придбання | 26830 |4300 |3540 |2900 |7230 |6600 |2260 | комп'ютерної | | | | | | | | техніки та | | | | | | | | програмного | | | | | | | | забезпечення | | | | | | | | --------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Технічне | 9080 |1840 |1930 |2100 |1370 |1110 | 730 | обслуговування| | | | | | | | обчислювальної| | | | | | | | техніки | | | | | | | | --------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Створення | 4000 |2000 |2000 | | | | | локальних | | | | | | | | мереж на | | | | | | | | митницях і | | | | | | | | постах | | | | | | | | --------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Розгортання і | 65200 |10600|10600|11000|11000|11000|11000| технічне | | | | | | | | обслуговування| | | | | | | | транспортної | | | | | | | | мережі | | | | | | | | супутникового | | | | | | | | зв'язку | | | | | | | | --------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Придбання | 23500 |3500 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 | витратних | | | | | | | | матеріалів для| | | | | | | | принтерів, | | | | | | | | ксероксів | | | | | | | | --------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Усього | 128610 |22240|22070|20000|23600|22710|17990| -----------------------------------------------------------------
Фінансування заходів Програми дій,

спрямованих на підтримання режиму державного

кордону України і прикордонного режиму, розвиток

Прикордонних військ України та митних органів

України, на період до 2005 року*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Виконавець | Обсяг | У тому числі по роках | Джерела | | |фінансування|----------------------------------------------------------|фінансування| | | тис.грн. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | | | | | | | | | | | | -----------------+-------------+------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+------------| Закінчення |Держкомкордон| 81635 | 6585 | 9720 | 12370 | 19920 | 15120 | 17920 | держбюджет | договірно- |України | | | | | | | | | правового | | | | | | | | | | оформлення | | | | | | | | | | державного | | | | | | | | | | кордону | | | | | | | | | | -----------------+-------------+------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+------------| Будівництво |Держмитслужба| 91840 | 24340 | 15000 | 15000 | 12500 | 12500 | 12500 | - " - | пунктів пропуску |України | | | | | | | | | для | | | | | | | | | | автомобільного | | | | | | | | | | сполучення | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Матеріально-технічне забезпечення Прикордонних військ України: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Науково-дослідні |Держкомкордон| 9950 | | 4067 | 3183 | 1800 | 500 | 400 | - " - | та дослідно- |України | | | | | | | | | конструкторські | | | | | | | | | | роботи | | | | | | | | | | -----------------+-------------+------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+------------| Засоби зв'язку |Держкомкордон| 16970 | | 35270 | 33900 | 33100 | 32900 | 31900 | - " - | |України | | | 480 | 550 | 500 | 550 | 550 | інвестиції | -----------------+-------------+------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+------------| Спеціальні |Держкомкордон| 66227,1 | |18187,05 |17805,05 | 9617 | 10033 | 10585 | держбюджет | технічні засоби |України | | | | | | | | | -----------------+-------------+------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+------------| Засоби охорони |Держкомкордон| 714604 | | 88322 | 180822 |180832 | 124438 | 140190 | - " - | морської ділянки |України | | | | | | | | | кордону та | | | | | | | | | | авіація | | | | | | | | | | -----------------+-------------+------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+------------| Накопичення |Держкомкордон| 29055 | | 6035 | 5920 | 5920 | 5920 | 5260 | - " - | матеріальних |України | | | | | | | | | запасів для | | | | | | | | | | забезпечення | | | | | | | | | | непередбачених | | | | | | | | | | завдань | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Матеріально-технічне забезпечення митних органів: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Матеріальне |Держмитслужба| 612782 | 73252 | 80370 | 92390 |105670 | 121470 | 139630 | держбюджет | забезпечення |України | | | | | | | | | -----------------+-------------+------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+------------| Розроблення та |Держмитслужба| 84100 | 13000 | 12900 | 14300 | 14700 | 14100 | 15100 | - " - | запровадження |України | | | | | | | | | науково-технічної| | | | | | | | | | програми | | | | | | | | | | -----------------+-------------+------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+------------| Зв'язок і |Держмитслужба| 7967,5 |1947,578 |1424,812 |1331,88 |1139,9 |1057,65 |1065,68 | - " - | телекомунікаційні|України | | | | | | | | | системи | | | | | | | | | | -----------------+-------------+------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+------------| Системи зв'язку |Держмитслужба| 128610 | 22240 | 22070 | 20000 | 23600 | 22710 | 17990 | - " - | та інформаційне |України | | | | | | | | | забезпечення | | | | | | | | | | -----------------+-------------+------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+------------| Будівництво |Держкомкордон| 44436 | 1250 | 2100 | 10289 | 10289 | 10251 | 10257 | - " - | об'єктів |України | | | | | | | | | військового та | | | | | | | | | | комунального | | | | | | | | | | призначення | | | | | | | | | | -----------------+-------------+------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+------------| Будівництво житла|Держкомкордон| | | | | | | | | для особового |України | | | | | | | | | складу | | | | | | | | | | Прикордонних | | | | | | | | | | військ України та| | | | | | | | | | митних органів | | | | | | | | | | України** | | | | | | | | | | -----------------+-------------+------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+------------| Усього | |2040906,6 |142614,57|295945,86|407860,93|419587,9|371549,65|403347,68| | -----------------+-------------+------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+------------| у тому числі | | 2630 | - | 480 | 550 | 500 | 550 | 550 | | інвестицій | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Розрахунки уточнюються щороку з урахуванням виконаного
обсягу робіт та індексу інфляції.
** Фінансове забезпечення будівництва житла для особового
складу Прикордонних військ України та митних органів України
передбачається шляхом залучення джерел фінансування згідно з
Комплексною програмою забезпечення житлом військовослужбовців та
членів їх сімей, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 29 листопада 1999 р. N 2166 ( 2166-99-п ).

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: