open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони промислової власності

Дата підписання:

16.11.2000

Дата набрання чинності для України:

30.03.2002

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Молдова (далі - «Сторони»),

беручи до уваги дружні стосунки між двома державами, що історично склались,

бажаючи розвивати торгово-економічне і науково-технічне співробітництво,

визнаючи, що необхідною умовою для розвитку такого співробітництва є ефективна та адекватна охорона промислової власності,

усвідомлюючи необхідність створення взаємних сприятливих умов для охорони прав авторів і володільців промислової власності,

погодились щодо нижченаведеного:

Стаття 1

Для цієї Угоди поняття «промислова власність» розуміється у значенні, вказаному у Статті 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності, переглянутої у Стокгольмі 14 липня 1967 року та зміненої 2 жовтня 1979 року.

Сторони здійснюють та розвивають співробітництво у сфері схорони та використання прав на винаходи, промислові зразки, знаки для товарів і послуг та інші об'єкти промислової власності на основі рівності та взаємної вигоди згідно з цією Угодою та іншими міжнародними договорами, учасниками яких вони є або будуть.

Стаття 2

Співробітництво Сторін буде направлено на:

урегулювання питань, пов’язаних з охороною та використанням прав на об’єкти промислової власності;

гармонізацію національного законодавства у сфері охорони промислової власності у відповідності з вимогами міжнародних договорів, учасницями яких є обидві сторони;

обмін інформацією та документацією, а також досвідом та спеціалістами у сфері охорони промислової власності;

обмін досвідом міжнародного співробітництва та інформацією відносно участі кожної із Сторін в багатосторонніх міжнародних договорах з охорони прав промислової власності, а також виконання зобов’язань, пов’язаних з цими договорами; інші взаємно узгоджені Сторонами форми співробітництва.

Стаття 3

У сфері охорони промислової власності фізичні та юридичні особи однієї держави будуть користуватися на території іншої держави тими ж правами та перевагами, які надаються правовими актами цієї іншої держави його власним фізичним та юридичним особам, а також тими ж засобами правового захисту і в тому ж обсязі, що і власні фізичні та юридичні особи.

Для врегулювання розбіжностей будуть застосовуватися положення Паризької конвенції про охорону промислової власності, переглянутої у Стокгольмі 14 липня 1967 року та зміненої 2 жовтня 1979 року.

Стаття 4

Будь-яка фізична або юридична особа України або Республіки Молдова, яка до дати подання клопотання про видачу національного патенту по заявці на видачу авторського свідоцтва (свідоцтва) СРСР або по авторському свідоцтву (свідоцтву) СРСР добросовісно в інтересах своєї справи або свого підприємства використала в Україні або Республіці Молдова винахід (промисловий зразок) або зробила необхідні для цього приготування, має право продовжувати використання цього винаходу (промислового зразка) або використовувати його згідно з цими приготуваннями без укладання ліцензійної угоди. При цьому вказана особа сплачує авторам винаходу (промислового зразка) винагороду у відповідності до законодавств тієї держави, в якій мало місце вказане використання або приготування.

Стаття 5

Сторони обмінюються списками географічних зазначень походження товарів, які традиційно використовуються підприємцями відповідних Сторін, з метою недопущення їх незаконної реєстрації в якості знака для товарів і послуг.

Стаття 6

Кожна Сторона, забезпечуючи конфіденційність отримуваних матеріалів заявок, буде проводити за замовленнями іншої Сторони інформаційний пошук для визначення рівня техніки або проводити експертизу і готовити висновки про можливість видачі патентів по цим заявкам.

Вказані роботи будуть здійснюватись на договірній основі.

Стаття 7

Сторони беруть на себе зобов’язання про включення у двосторонні угоди про економічне, промислове, наукове та технічне співробітництво положень про забезпечення охорони об’єктів промислової власності.

Стаття 8

Відповідальними за реалізацію цієї Угоди є:

в Україні - Державний департамент інтелектуальної власності;

в Республіці Молдова - Державне агентство Республіки Молдова по охороні промислової власності (AGEPI).

Порядок та умови співробітництва організацій, відповідальних за реалізацію цієї Угоди, будуть визначатися спеціальними угодами між ними.

Стаття 9

Листування, яке здійснюється відповідно до цієї Угоди між відомствами, зазначеними у статті 8 цієї Угоди, ведеться російською мовою.

Стаття 10

У випадку виникнення розбіжностей з питань, що випливають із цієї Угоди або пов’язаних з її виконанням, представники Сторін врегулюють їх шляхом консультацій та переговорів.

До цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення за взаємним узгодженням Сторін.

Стаття 11

Ця Угода не перешкоджає Сторонам брати участь у двосторонньому та багатосторонньому співробітництві з іншими державами у сфері охорони промислової власності.

Стаття 12

Ця Угода набуває чинності на 30-й день з дати останнього письмового повідомлення по дипломатичним каналам про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Ця Угода укладається строком на п’ять років. Її чинність буде автоматично подовжуватись на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить в письмовій формі іншу Сторону, по дипломатичним каналам, не менше ніж за шість місяців до завершення такого періоду, про її припинення.

Припинення чинності цієї Угоди не зачепить чинності охоронних документів, які видані або можуть бути видані фізичним та юридичним особам обох держав до припинення чинності цієї Угоди.

Вчинено у м. Кишинів 16 листопада 2000 року у двох примірниках, кожний українською, молдавською та російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні тексту цієї Угоди, Сторони звертатимуться до тексту, викладеному російською мовою.

За Кабінет Міністрів
України


(підпис)


За Уряд
Республіки Молдова


(підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: