open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 452 від 17.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

6 грудня 2000 р.
vd20001117 vn452 за N 894/5115
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 282 ( z0953-05 ) від 10.08.2005 )
Про внесення змін до деяких нормативно-правових

актів Національного банку України

Відповідно до статей 7 і 44 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), розділів II і III Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" та з метою подальшого
впорядкування валютних операцій на міжбанківському валютному ринку
України Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити зміни до Правил здійснення операцій на
міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127
( z0171-99 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
18.03.99 за N 171/3464, зі змінами (додаються). 2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент валютного регулювання (С.О.Яременко) і Департамент
валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін). 3. Постанова набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України і має зворотну
силу.
В.о. Голови А.В.Шаповалов
Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

17.11.2000 N 452
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 грудня 2000 р.

за N 894/5115
Зміни до Правил здійснення операцій на

міжбанківському валютному ринку України

( z0171-99 )
1. У тексті цих Правил слова "фінансово-кредитна установа" в
усіх відмінках замінити словами "фінансова установа" у відповідних
відмінках.
2. Розділ 1 "Структура міжбанківського валютного ринку
України" викласти в такій редакції: "1. Структура міжбанківського валютного ринку України Операції на міжбанківському валютному ринку України
дозволяється здійснювати лише суб'єктам цього ринку (далі -
суб'єкти ринку), до яких належать: Національний банк України; уповноважені банки (комерційні банки, що отримали ліцензію
Національного банку України на здійснення операцій з валютними
цінностями); уповноважені фінансові установи (що отримали ліцензію
Національного банку України на здійснення операцій з валютними
цінностями). Уповноважені банки та уповноважені фінансові установи
здійснюють валютні операції на міжнародних валютних ринках
відповідно до правил, які встановлені на цих ринках, і
нормативно-правових актів Національного банку України, що
регулюють здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку
України".
3. Пункт 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції: "2.1. Суб'єкти ринку купують іноземну валюту для власних
потреб і за дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів) з
метою перерахування іноземної валюти за межі України у випадках,
передбачених цими Правилами, та в інших випадках, що не суперечать
чинному законодавству України та нормативно-правовим актам
Національного банку України. Операції з купівлі-продажу іноземної валюти за іноземну
валюту здійснюються суб'єктами ринку на міжнародних валютних
ринках та/або на міжбанківському валютному ринку України. Усі валютні операції з валютами першої групи "Класифікатора
іноземних валют Національного банку України" ( v0521500-98 ) (далі
- Класифікатор) та операції з купівлі-продажу безготівкових
іноземних валют за гривні здійснюються уповноваженими банками
(уповноваженими фінансовими установами) лише на умовах "тод"
(поставка валюти відбувається сьогодні), "том" (поставка валюти
відбувається наступного робочого дня) або "спот" (поставка валюти
відбувається на другий робочий день з дня укладення угоди).
Проведення валютних операцій на умовах "форвард", а також операцій
з валютними деривативами (ф'ючерс, опціон тощо) не дозволяється. Уповноваженим банкам (уповноваженим фінансовим установам)
забороняється здійснення безготівкових операцій із купівлі-продажу
іноземної валюти першої групи Класифікатора (v0521500-98 ) за
іноземну валюту інших груп Класифікатора, за винятком купівлі
іноземної валюти першої групи Класифікатора за іноземну валюту
інших груп Класифікатора на міжнародних валютних ринках. Укладення і підтвердження угод з купівлі-продажу іноземних
валют першої групи Класифікатора ( v0521500-98 ) за гривні між
уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами)
проводиться виключно у визначений проміжок часу, що встановлюється
та змінюється на підставі постанови Правління Національного банку
України (далі - Торговельна сесія). Національний банк України має
право змінити режим Торговельної сесії, попередивши про це
уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) не пізніше
ніж за два робочих дні до часу зміни. Підтвердження угод з купівлі-продажу іноземних валют інших
груп Класифікатора за гривні між уповноваженими банками
(уповноваженими фінансовими установами) проводиться не пізніше дня
укладення угоди виключно засобами "Системи підтвердження угод на
міжбанківському валютному ринку України Національного банку
України". Здійснення розрахунків за операціями з купівлі-продажу
іноземних валют першої групи Класифікатора ( v0521500-98 ) за
гривні між уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими
установами) за непідтвердженими угодами забороняється.
Підтвердженою вважається угода, за якою обидва її учасники під час
Торговельної сесії отримали взаємні підтвердження засобами
"Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку
України Національного банку України". До початку Торговельної сесії уповноважений банк
(уповноважена фінансова установа) як за рахунок коштів своїх
клієнтів, так і за рахунок коштів, що йому (їй) належать, виконує
заявки та доручення своїх клієнтів (крім уповноважених банків та
уповноважених фінансових установ), а також задовольняє власні
потреби на купівлю-продаж іноземних валют першої групи
Класифікатора ( v0521500-98 ). Незадоволені потреби клієнтів, а
також власні потреби щодо купівлі-продажу цих іноземних валют
уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) включає до
зведеної заявки на участь у Торговельній сесії (далі - Заявка). Заявка на участь у Торговельній сесії має подаватися
Національному банку України в день проведення Торговельної сесії
до її початку. Уповноваженому банку (уповноваженій фінансовій
установі) забороняється брати участь у Торговельній сесії без
отримання підтвердження Національного банку України про прийняття
Заявки. У Заявці уповноважений банк (уповноважена фінансова установа)
за кожною іноземною валютою першої групи Класифікатора
( v0521500-98 ) визначає обсяг її купівлі або продажу
(забороняється брати участь у Торговельній сесії одночасно як
продавець і як покупець тієї ж самої іноземної валюти).
Перевищувати зазначений у Заявці обсяг купівлі іноземних валют під
час Торговельної сесії забороняється. Дозволяється під час Торговельної сесії замість валюти однієї
з країн - членів Європейського Валютного Союзу1 купити (продати)
валюту іншої країни - члена Європейського Валютного Союзу за таких
умов: вид операції (купівля, продаж), зазначений у Заявці, не
змінюється; уповноважений банк (уповноважена фінансова установа)
бере участь у Торговельній сесії лише як продавець або як покупець
валюти". ------------------------- 1 Валюти країн - членів Європейського Валютного Союзу:
австрійський шилінг, бельгійський франк, нідерландський гульден,
фінська марка, французький франк, німецька марка, ірландський
фунт, італійська ліра, люксембурзький франк, португальське ескудо,
іспанська песета.
4. Абзаци шостий і сьомий пункту 2.3 розділу 2 викласти в
такій редакції: "- довідка державної податкової адміністрації (інспекції), в
якій резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням
інформації про основний поточний рахунок резидента в гривнях і
поточний рахунок в іноземній валюті, що визначений резидентом як
рахунок, з якого здійснюються перерахування купленої на
міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з метою
виконання зобов'язань резидента перед нерезидентами в цій
іноземній валюті, у разі купівлі іноземної валюти першої групи
Класифікатора ( v0521500-98 ) (строк дії довідки 90 днів).
Зазначена довідка подається клієнтом уповноваженому банку
(уповноваженій фінансовій установі) також при купівлі на
міжбанківському валютному ринку України іноземних валют усіх груп
Класифікатора ( v0521500-98 ) з метою перерахування їх на користь
нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах2, і при
перерахуванні цих валют. Якщо уповноважений банк (уповноважена
фінансова установа) купує іноземну валюту з метою виконання
власних зобов'язань перед нерезидентами за торговельними
операціями, то зазначена довідка не потрібна. ------------------------------- 2 Перелік офшорних зон оприлюднюється Кабінетом Міністрів
України згідно з пунктом 18.3 статті 18 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
На оригіналах документів, на підставі яких була куплена
іноземна валюта, та на копіях цих документів, які залишаються на
зберіганні в уповноваженому банку або уповноваженій фінансовій
установі (копії засвідчуються підписом керівника або заступника
керівника та печаткою суб'єкта господарської діяльності або
нотаріусом, крім копії вантажної митної декларації, засвідченої
митними органами, та довідки державної податкової адміністрації),
робиться відмітка уповноваженого банку (уповноваженої фінансової
установи). Відмітка має містити: дату купівлі іноземної валюти, її
обсяг, номер реєстру, що є підставою для здійснення операції, а
також має засвідчуватися підписом відповідального працівника
валютного підрозділу та печаткою уповноваженого банку
(уповноваженої фінансової установи)".
5. Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 2.5 розділу 2 виключити.
6. В абзаці третьому пункту 2.9 слова "на субрахунок"
замінити словами "на аналітичний рахунок".
7. У підпункт "а" пункту 2.13 розділу 2 внести такі зміни: підпункт доповнити абзацом другим такого змісту: "копія кредитного договору, засвідчена банком - агентом
Кабінету Міністрів України, що свідчить про необхідність виконання
зобов'язань в іноземній валюті за кредитами в іноземній валюті,
залученими державою або під державні гарантії (далі - гарантовані
кредити)". У зв'язку з цим абзаци другий - десятий цього підпункту
вважати відповідно абзацами третім - одинадцятим. Абзаци шостий і сьомий цього підпункту викласти в такій
редакції: "За кредитами, одержаними резидентами від уповноважених
банків, на оригіналі кредитного договору, на підставі якого була
куплена іноземна валюта, та на копії кредитного договору, який
залишається на зберіганні у банку-кредиторі (копія засвідчується
підписом і печаткою керівника або заступника керівника
резидента-позичальника), робиться відмітка уповноваженого банку,
який купив іноземну валюту. Відмітка має містити: дати купівлі та
перерахування іноземної валюти на погашення заборгованості за
кредитом; обсяги купленої та перерахованої іноземної валюти на
погашення заборгованості за кредитом, а також має засвідчуватися
підписом відповідального працівника валютного підрозділу та
печаткою уповноваженого банку, що купив іноземну валюту. Якщо
уповноважений банк, який купив іноземну валюту, не є
банком-кредитором, то ще одна копія кредитного договору, на
підставі якого була куплена іноземна валюта, з відповідними
відмітками залишається на зберіганні в банку - покупцеві іноземної
валюти. За кредитами, залученими резидентами від нерезидентів, - на
оригіналі реєстраційного свідоцтва, за гарантованими кредитами -
на копії кредитного договору, на підставі яких була куплена
іноземна валюта, та на копіях цих документів, які залишаються на
зберіганні в банку, що обслуговує кредит (копії засвідчуються
підписом керівника або заступника керівника і печаткою
резидента-позичальника), робиться відмітка уповноваженого банку,
який купив іноземну валюту. Відмітка має містити: дати купівлі та
перерахування нерезиденту іноземної валюти на погашення
заборгованості за кредитом, обсяги купленої і перерахованої
нерезиденту іноземної валюти на погашення заборгованості за
кредитом, а також має засвідчуватися підписом відповідального
працівника валютного підрозділу та печаткою уповноваженого банку,
що купив іноземну валюту. За міжбанківськими кредитами, залученими
від нерезидентів на строк до 1 року, вищезазначена відмітка
проставляється уповноваженим банком, який купив іноземну валюту,
на оригіналі кредитного договору, що зберігається у
банку-позичальнику. Якщо уповноважений банк, який купує іноземну
валюту, не є банком, що обслуговує кредит, то ще одна копія
документа (реєстраційного свідоцтва або кредитного договору), на
підставі якого була куплена іноземна валюта, з відповідними
відмітками залишається на зберіганні в банку - покупцеві іноземної
валюти". Абзац десятий цього підпункту після слів і цифр "до пункту
2.3" доповнити словами та цифрою "і розділу 4".
8. Пункт 2.15 розділу 2 викласти в такій редакції: "2.15. Купівля іноземної валюти першої групи Класифікатора
( v0521500-98 ) з метою повернення на адресу нерезидента коштів,
попередньо отриманих від нього резидентом за торговельною
операцією, у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання частково або
повністю не виконані, не дозволяється, якщо ці кошти надійшли від
нерезидента в гривнях або іноземній валюті інших груп
Класифікатора".
9. У пункт 2.16 розділу 2 внести такі зміни: пункт доповнити абзацом другим такого змісту: "В окремих випадках для здійснення резидентами кредитних
операцій за міждержавними, міжурядовими угодами, угодами з
міжнародними фінансовими організаціями, а також за угодами під
гарантії Кабінету Міністрів України, на підставі постанови
Правління Національного банку України може встановлюватися інший,
що відрізняється від передбаченого в абзаці першому цього пункту,
строк використання придбаної іноземної валюти". У зв'язку з цим абзаци другий-п'ятий вважати відповідно
абзацами третім-шостим. Абзаци третій і п'ятий цього пункту викласти в такій
редакції: "Куплена іноземна валюта першої групи Класифікатора
( v0521500-98 ) може перераховуватися резидентом для виконання
власних зобов'язань перед нерезидентами лише з поточного рахунку в
іноземній валюті, що визначений резидентом як рахунок, з якого
здійснюються перерахування купленої на міжбанківському валютному
ринку України іноземної валюти, з метою виконання зобов'язань
резидента перед нерезидентами в цій іноземній валюті. Ця вимога
поширюється також на куплені іноземні валюти всіх груп
Класифікатора, якщо вони перераховуються на користь нерезидентів,
що розташовані в офшорних зонах". "У разі повернення на адресу резидента коштів в іноземній
валюті, що були куплені на міжбанківському валютному ринку України
та перераховані на користь нерезидента, у зв'язку з тим, що
взаємні зобов'язання частково або повністю не виконані, ці кошти
не можуть використовуватися з іншою метою і підлягають продажу з
розподільчого рахунку згідно з вимогами абзацу четвертого цього
пункту. При цьому, якщо купувалися і перераховувалися на користь
нерезидента кошти в іноземній валюті першої групи Класифікатора
( v0521500-98 ), вони можуть повертатися тільки в іноземній валюті
першої групи Класифікатора; якщо кошти в іноземній валюті інших
груп Класифікатора - в тій самій іноземній валюті або в іноземній
валюті першої групи Класифікатора (кошти у валюті однієї з країн
СНД можуть повертатися також у російських рублях). Ці вимоги
поширюються також на кошти в іноземній валюті, що резидент
перерахував на користь нерезидента за рахунок одержаного кредиту
(позики) в іноземній валюті, якщо цей кредит (позика) повністю або
частково погашений за рахунок купленої на міжбанківському
валютному ринку України іноземної валюти. Обмеження щодо строку
продажу іноземної валюти, передбачене абзацом четвертим цього
пункту, не поширюється на іноземні валюти, що не належать до
першої групи Класифікатора ( v0521500-98 )".
10. Абзац другий пункту 2.17 розділу 2 викласти в такій
редакції: "Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа)
зобов'язаний продавати без доручення клієнтів усі надходження на
користь клієнта в іноземній валюті, що підлягають згідно з чинним
законодавством України продажу на міжбанківському валютному ринку
України, протягом п'яти банківських днів, починаючи з дня
зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок (окрім
випадків, передбачених пунктом 2.16 Правил здійснення операцій на
міжбанківському валютному ринку України). Клієнт має право подати
уповноваженому банку (уповноваженій фінансовій установі) письмове
звернення у довільній формі з проханням про терміновий продаж
іноземної валюти, яка надійшла на його користь і згідно з чинним
законодавством України підлягає продажу на міжбанківському
валютному ринку України. При цьому уповноважений банк
(уповноважена фінансова установа) зобов'язаний здійснити продаж не
пізніше робочого дня, наступного за днем подання такого звернення.
Обмеження щодо строку продажу іноземних валют не поширюється на
іноземні валюти, які не належать до першої групи Класифікатора
( v0521500-98 )".
11. Пункт 4.1 розділу 4 доповнити абзацом восьмим такого
змісту: "Уповноважені банки та уповноважені фінансові установи, що
купують іноземну валюту з метою виконання власних зобов'язань
перед нерезидентами за торговельними операціями, також мають
вносити інформацію про ці операції в реєстр". У зв'язку з цим абзаци восьмий-десятий цього пункту вважати
відповідно абзацами дев'ятим-одинадцятим.
12. Речення друге пункту 4.2 розділу 4 виключити.
13. Розділ 4 доповнити пунктом 4.3 такого змісту: "4.3. Отриманий засобами електронного зв'язку від
регіонального управління Національного банку України реєстр є
підставою для здійснення операцій купівлі іноземної валюти на
міжбанківському валютному ринку України. Строк дії реєстру не може
перевищувати 90 днів. При неотриманні уповноваженим банком (уповноваженою
фінансовою установою) зазначеного реєстру в строк, установлений у
пункті 4.2 цих Правил, уповноважений банк (уповноважена фінансова
установа) має право після 17-ї години наступного робочого дня під
власну відповідальність у порядку, передбаченому цими Правилами,
здійснити купівлю іноземної валюти за умови: виконання ним (нею) усіх вимог пункту 4.1 цих Правил; наявності документа, що підтверджує отримання податковим
органом цього реєстру (поштове підтвердження про вручення
адресату, супровідний лист до реєстру з відміткою податкового
органу)". У зв'язку з цим пункт 4.3 вважати пунктом 4.4.
14. Пункт 4.4 розділу 4 викласти в такій редакції: "4.4. Суб'єкт ринку, який при здійсненні валютної операції
виступає як покупець іноземної валюти, несе повну відповідальність
за наявність усіх документів, які передбачені цими Правилами і є
обов'язковими для здійснення операції купівлі-продажу іноземної
валюти на міжбанківському валютному ринку України. У разі виявлення порушень з боку уповноваженого банку
(уповноваженої фінансової установи) норм, установлених цими
Правилами, він несе відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету
Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю" ( 15-93 )".
Начальник Управління методології
валютного регулювання О.І.Мельникова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: