open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 641 від 20.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

26 грудня 2000 р.

за N 948/5169
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

транспорту та зв'язку

N 243 ( z0393-07 ) від 27.03.2007 }
Про затвердження Правил медичної сертифікації

авіаційного персоналу цивільної авіації

України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

транспорту

N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001

N 505 ( z0619-02 ) від 24.07.2002 }

Відповідно до міжнародних стандартів і рекомендованої
практики міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та
згідно із вимогами ст. 33 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила медичної сертифікації авіаційного
персоналу цивільної авіації України (далі - Правила), що
додаються.
2. Державному департаменту авіаційного транспорту (Шкатюк
А.Г.): 2.1. Зареєструвати Правила в установленому порядку в
Міністерстві юстиції України. 2.2. Довести Правила до всіх зацікавлених організацій,
зареєстрованих на території України, що здійснюють експлуатацію та
технічне обслуговування цивільних повітряних суден, використання
повітряного простору та обслуговування повітряного руху,
підготовку авіаційних фахівців.
3. Керівникам структурних підрозділів Укравіатрансу вивчити
та взяти до керівництва зазначені вище Правила.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
транспорту України від 18.10.93 N 373 ( z0205-93 ) "Про
затвердження Правил і порядку медичної сертифікації авіаційного
персоналу цивільної авіації України і осіб, які не належать до
авіаційного персоналу", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 31.12.93 за N 205.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Демиденка А.Ф.
Міністр Л.М.Костюченко
Затверджено

Наказ Міністерства

транспорту України

20.11.2000 N 641
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 грудня 2000 р.

за N 948/5169
Правила

медичної сертифікації авіаційного персоналу

цивільної авіації України
( У тексті Правил слова "пілот-аматор" у всіх відмінках

замінено словами "приватний пілот" у відповідному

відмінку згідно з Наказом Міністерства транспорту

N 505 ( z0619-02 ) від 24.07.2002 )
1. Загальні положення
1.1. Правила медичної сертифікації авіаційного персоналу
цивільної авіації України (далі - Правила) встановлюють загальні
вимоги до авіаційного персоналу та єдиний порядок медичної
сертифікації кандидатів на отримання медичних сертифікатів
відповідного класу, процедури їх видачі, внесення обмежень. 1.2. Ці Правила поширюються і є обов'язковими для служб
медичного забезпечення підприємств, організацій та установ
незалежно від форм власності та відомчої належності, які проводять
медичну сертифікацію авіаційного персоналу цивільної авіації
України. 1.3. Правила використовуються керівниками та посадовими
особами, що здійснюють медичну сертифікацію авіаційного персоналу
(далі - медичну сертифікацію). 1.4. Нормативні посилання При розробці цих Правил використовувалися такі
нормативно-правові акти: Повітряний кодекс України ( 3167-12 ) (введений у дію
Постановою Верховної Ради України від 04.05.93 N 3168-XII
( 3168-12 ), ст. 33; постанова Верховної Ради України від 12.09.91 N 1545-XII
( 1545-12 ) "Про порядок тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства Союзу РСР"; постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.97 N 1238
( 1238-97-п ) "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд
і порядок його проведення"; Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України
у міжнародних авіаційних організаціях, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 28.09.93 N 819 ( 819-93-п ) (у
редакції від 16.07.98 N 889 ( 889-98-п ); Конвенція про Міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 )
(Чикаго, 1944) та додатки до неї; "Руководство по созданию государственной системы выдачи
свидетельств личному составу и управлению этой системой" (Doc.
9379-AN/916), 1-е вид. 1983, ІКАО; "Руководство по авиационной медицине" (Doc. N 8984),
перевидання, жовтень, 1997, ІКАО; Авіаційні правила об'єднаної авіаційної влади Європи щодо
медичної сертифікації (JAR-FCL 3), 1999; Правила видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, що
затверджені наказом Мінтрансу України від 07.12.98 N 486
( z0833-98 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
29.12.98 за N 833/3273. 1.5. Визначення У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні: Авіаційний персонал - це особовий склад авіаційного
підприємства, організації, підрозділу, навчального закладу, що
складається з авіаційних спеціалістів за професійною ознакою. Медичне обстеження - обстеження авіаційного персоналу в
обсязі вимог медичного стандарту відповідного класу з метою
встановлення відсутності фізичних і психічних вад. Медичний стандарт відповідного класу - це сукупність констант
фізіологічного стану органів і систем організму, яка приймається
за вихідну під час медичної сертифікації авіаційного персоналу. Медична сертифікація - це комплекс медичних обстежень
фізіологічного стану органів і систем організму авіаційного
персоналу, з метою визначення його придатності до здійснення
професійної діяльності та забезпечення безпеки польотів. 1.6. Скорочення У цих Правилах скорочення мають такі значення: АЛТ - аланінамінотрансфераза; АСТ - аспартатамінотрансфераза; ВЕП - велоергометрична проба; ВЕП - велоергометрична (навантажувальна) проба; ВООЗ - всесвітня організація охорони здоров'я; ВПУ - феномен (синдром) Вольфа - Паркінсон - Уайта; ГПТ - глюкозопреднізолоновий тест; ГТТ - глюкозотолерантний тест; Укравіатранс - Державний департамент авіаційного транспорту; ЕЕГ - електроенцефалографія; ЕКГ - електрокардіограма; ЕхоКГ - ехокардіографія; ІКАО - міжнародна організація цивільної авіації; ІМТ - індекс маси тіла; ЛЛСК - лікарсько-льотні сертифікаційні комісії
авіапідприємств і льотних навчальних закладів цивільної авіації
України; Медцентр - Державний медичний і сертифікаційний центр
цивільної авіації України; МСЧ - медико-санітарна частина; ПТГ - порушення толерантності до глюкози; РЕГ - реоенцефалографія; СРБ - С реактивний білок; УЗД - ультразвукове дослідження; КПР - керування повітряним рухом; ЦА - цивільна авіація; ЦЛЛСК - центральна лікарсько-льотна сертифікаційна комісія; ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів. Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 892
( z0023-02 ) від 26.12.2001 )
2. Загальні вимоги
2.1. Авіаційний персонал, що здійснює експлуатацію повітряних
суден, використання повітряного простору та обслуговування
повітряного руху, допускається до професійної діяльності за умови
наявності медичного сертифіката відповідного класу. 2.2. Медична сертифікація проводиться лікарсько-льотними
сертифікаційними комісіями - ЦЛЛСК (додаток 1), ЛЛСК (додаток 2)
тільки після передоплати згідно з вимогами Положення про Державний
спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на
авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28.09.93 N 819 ( 819-93-п ) (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 16.06.98 N 889 ( 889-98-п ). ( Пункт 2.2 в
редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 2.3. Медичні вимоги, що пред'являються до стану здоров'я
авіаційного персоналу, викладені у медичних стандартах трьох
класів. 2.4. Медичний стандарт першого класу - це вимоги до стану
здоров'я кандидатів та власників свідоцтв транспортного пілота,
комерційного пілота, штурмана, бортінженера і осіб, які вступають
до відповідних навчальних закладів та навчаються в них (далі -
курсантів) з метою отримання вищенаведених свідоцтв (додаток 3 до
цих Правил). 2.5. Медичний стандарт другого класу - це вимоги до стану
здоров'я кандидатів та власників свідоцтв бортрадиста,
бортоператора, приватного пілота, пілота планера, пілота
надлегкого повітряного судна, пілота вільного аеростата,
льотчика-спостерігача, парашутиста і курсантів з метою отримання
вищенаведених свідоцтв (додаток 4 до цих Правил). 2.6. Медичний стандарт третього класу - це вимоги до стану
здоров'я кандидатів та власників свідоцтв диспетчера служби руху,
бортпровідників і курсантів з метою отримання вищенаведених
свідоцтв (додаток 5 до цих Правил). 2.7. Медична сертифікація за наявності відхилень від
показників медичного стандарту першого, другого чи третього класів
(додаток 6 до цих Правил) проводиться згідно з вимогами п.2.20 цих
Правил і в залежності від нозологічних форм захворювань вимагає
індивідуального підходу до стану здоров'я з урахуванням рівня
кваліфікації та досвіду роботи. 2.8. Для отримання медичного сертифіката першого, другого чи
третього класів необхідно, щоб стан здоров'я кандидатів відповідав
вимогам медичного стандарту відповідного класу. 2.9. Для проходження первинної медичної сертифікації
подаються такі документи: документ, який засвідчує особу; довідка із протитуберкульозного диспансеру; довідка із психоневрологічного диспансеру; сертифікат із наркологічного диспансеру; довідка щодо визначення групи крові та резус-фактора; копія платіжного доручення щодо передоплати за медичну
сертифікацію. Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 892
( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 2.10. Під час проходження чергової медичної сертифікації
подаються: направлення авіаційного лікаря підприємства/авіакомпанії,
авіаційного загону на медичну сертифікацію, госпіталізацію чи
консультацію (додаток 7 до цих Правил); свідоцтво авіаційного спеціаліста; медичний сертифікат; медична книжка; копія платіжного доручення щодо передоплати за медичну
сертифікацію. Пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 2.11. Медична сертифікація авіаційного персоналу проводиться
у будь-який час протягом 30 днів, що передують даті закінчення
терміну дії медичного сертифіката; термін дії нового сертифіката
встановлюється від дати закінчення попереднього медичного
сертифіката, а в окремих випадках - від дати рішення
сертифікаційної комісії. Термін дії медичного сертифіката встановлюється, як правило: 12 місяців (але не більше 395 діб від дати рішення
сертифікаційної комісії): для свідоцтва транспортного пілота (літак - вертоліт); для свідоцтва комерційного пілота (літак - вертоліт); для свідоцтва штурмана; для свідоцтва бортінженера; для свідоцтва бортрадиста; 24 місяці (але не більше 760 діб від дати рішення
сертифікаційної комісії): для свідоцтва льотчика-спостерігача; для свідоцтва бортпровідника; для свідоцтва диспетчера служби руху; для свідоцтва бортоператора; для свідоцтва пілота планера; для свідоцтва пілота надлегкого повітряного судна; для свідоцтва пілота вільного аеростата; для свідоцтва парашутиста. В окремих випадках ЦЛЛСК/ЛЛСК має право видавати медичний
сертифікат із скороченим терміном дії. Пункт 2.11 в редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 2.12. Медичні огляди після чергової медичної сертифікації
проводяться через 6 місяців: власникам свідоцтва транспортного пілота (літак - вертоліт); власникам свідоцтва комерційного пілота (літак - вертоліт); власникам свідоцтва штурмана; власникам свідоцтва бортінженера; власникам свідоцтва бортрадиста; власникам свідоцтва бортпровідника; власникам свідоцтва диспетчера служби руху. Через 12 місяців: власникам свідоцтва бортоператора; власникам свідоцтва пілота планера; власникам свідоцтва пілота надлегкого повітряного судна; власникам свідоцтва пілота вільного аеростата; власникам свідоцтва льотчика-спостерігача; власникам свідоцтва парашутиста. А в окремих випадках за медичними показаннями - щоквартально.
( Пункт 2.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 2.13. Особи льотного та диспетчерського складу, які мали
перерву в роботі 1,5 року і більше після чергової медичної
сертифікації і не знаходились під наглядом авіаційного лікаря,
підлягають стаціонарному обстеженню в Медцентрі. 2.14. Стаціонарне медичне обстеження проводиться за медичними
показаннями. ( Пункт 2.14 в редакції Наказу Мінтрансу N 892
( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 2.15. Передбачену медичну сертифікацію власника свідоцтва,
який виконує польоти в районі, віддаленому від місцезнаходження
встановленої ЦЛЛСК/ЛЛСК, може бути відстрочено згідно з дозволом
Укравіатрансу за умови, що така відстрочка не перевищуватиме: а) одного періоду протягом не більш як 6 місяців для члена
екіпажу повітряного судна, яке виконує некомерційну діяльність; б) двох послідовних періодів по три місяці кожний для члена
екіпажу повітряного судна, який здійснює комерційну діяльність за
умови, що перед кожним періодом член екіпажу повітряного судна
одержує позитивний медичний висновок після огляду в призначеного
члена ЦЛЛСК/ЛЛСК даного району або в лікаря, який має офіційний
дозвіл займатися лікарською практикою в даному районі. Висновок
про медичний огляд надсилається до Укравіатрансу. 2.16. Іноземні громадяни, які вступають у льотні навчальні
заклади цивільної авіації, підлягають медичній сертифікації у ЛЛСК
навчального закладу відповідно до вимог цих Правил. 2.17. Для отримання посвідчення на підставі медичного
сертифіката, виданого в іншій державі, необхідно: 2.17.1. Подати до структурного підрозділу Укравіатрансу з
видачі свідоцтв авіаційному персоналу заяву власника медичного
сертифіката, виданого іноземною державою, про видачу посвідчення
про визнання дійсним свідоцтва (сертифіката) (додаток 8 до цих
Правил). 2.17.2. Структурний підрозділ Укравіатрансу з видачі свідоцтв
авіаційному персоналу проводить перевірку поданих власником
свідоцтва документів (оригінал медичного сертифіката, його копія,
завірена нотаріально, медична книжка або інші медичні документи)
на їх відповідність вимогам цих Правил та відповідність вимог щодо
видачі медичного сертифіката в іншій державі. 2.17.3. Згідно з розпорядженням Укравіатрансу подати особисто
до ЦЛЛСК медичну книжку, оригінал медичного сертифіката і його
копію (переклад на державну мову), завірену нотаріально. 2.17.4. Термін дії посвідчення не може перевищувати терміну
медичного сертифіката, виданого в іншій державі. Пункт 2.17 в редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 2.18. ЦЛЛСК/ЛЛСК гарантують відповідність медичних
сертифікатів першого, другого і третього класів свідоцтвам
авіаційних спеціалістів у тій частині, де йдеться мова про стан
здоров'я осіб. 2.19. Авіаційні фахівці, які влаштовуються на роботу в
цивільну авіацію України з інших організацій, підлягають медичній
сертифікації у ЦЛЛСК/ЛЛСК. 2.20. Наявність відхилень у стані здоров'я від нормального
фізіологічного стану органів і систем організму, передбачених у
переліку стандартних відхилень показників стану здоров'я від
показників медичного стандарту відповідного класу, не перешкоджає
видачі сертифіката на підставі індивідуального підходу до стану
здоров'я авіаційного персоналу з урахуванням віку, рівня
кваліфікації та досвіду роботи. 2.21. Питання про направлення осіб, які отримали медичний
сертифікат, відповідний за класом до медичного стандарту згідно з
вимогами п.2.20, на роботу в країни з жарким кліматом, арктичні і
антарктичні експедиції вирішується в індивідуальному порядку в
ЦЛЛСК/ЛЛСК з урахуванням нозологічних форм відповідно до Переліку
захворювань, які є протипоказаними для роботи в країнах з жарким
кліматом, арктичних та антарктичних експедиціях (додаток 9 до цих
Правил). 2.22. Виразність анатомічних або фізіологічних порушень
функції органів та систем, наявність кількох відхилень, які
взаємно обтяжують одне одного, є підставою для винесення рішення
ЦЛЛСК/ЛЛСК про невідповідність стану здоров'я вимогам медичного
стандарту відповідного класу. 2.23. Медичний сертифікат відповідного класу не видається і
не відновлюється: за невідповідності стану здоров'я вимогам медичного
стандарту; за наявності захворювань, що наведені у Переліку (додаток 10
до цих Правил). 2.24. Авіаційний персонал і курсанти навчальних закладів
цивільної авіації України підлягають позачерговій медичній
сертифікації у таких випадках: за медичними показаннями; після авіаційних подій; перед відрядженням за кордон на термін більше шести місяців.
( Пункт 2.24 в редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 2.25. Авіаційний персонал вивільняється від роботи у день
проведення медичної сертифікації, а напередодні йому надається
день відпочинку. Наявність гострого захворювання або загострення
хронічного захворювання є протипоказанням для проведення медичної
сертифікації. 2.26. Медичний сертифікат видається після медичного
обстеження на підставі висновку лікарів-експертів ЦЛЛСК/ЛЛСК з
урахуванням вимог медичного стандарту відповідного класу. 2.27. Медичний сертифікат розмірами 11,5 х 7,5 см
оформлюється на бланку суворої звітності, який має державний
номер, декілька ступенів захисту, державною і англійською мовами,
розбірливим почерком, чорнилом (додаток 11 до цих Правил). 2.27.1. На лицьовому боці медичного сертифіката після
заголовка вноситься клас сертифіката, під ним знаходиться
державний шестизначний порядковий номер та зазначаються: авіаційна спеціальність; прізвище, ім'я та по батькові; термін дії сертифіката. 2.27.2. На зворотному боці медичного сертифіката
зазначаються: окремі відмітки та рекомендації про наявність відхилень від
вимог медичного стандарту відповідного класу; дати (через дріб) щодо запланованих та проведених піврічних
медичних оглядів, які засвідчуються підписом та особистою печаткою
авіаційного лікаря; артеріальний тиск і пульс; підписи голови ЦЛЛСК/ЛЛСК та власника медичного сертифіката,
дата видачі сертифіката. 2.28. Підчищення, виправлення у медичному сертифікаті не
допускаються. 2.29. Медичні сертифікати ЛЛСК отримують централізовано у
Медцентрі. Кожний медичний сертифікат обліковується в
комп'ютеризованій системі видачі та реєстру. 2.30. У разі втрати медичного сертифіката адміністрація
авіапідприємства, авіакомпанії проводить розслідування, установлює
причину втрати та подає прохання до ЦЛЛСК/ЛЛСК про видачу
дубліката, про що робиться примітка у правому верхньому кутку.
Документи щодо розслідування зберігаються у ЦЛЛСК/ЛЛСК. 2.31. Якщо авіаційний спеціаліст хворів на одну із хвороб, що
передбачена Переліком протягом 4 місяців, і не може з'явитись для
проходження медичної сертифікації, то спеціалісти ЦЛЛСК/ЛЛСК
виносять висновок заочно за поданими лікарем авіакомпанії
медичними документами. 2.32. У складних діагностичних випадках медична сертифікація
проводиться у ЦЛЛСК після обстеження в стаціонарному відділенні
Медцентру. 2.33. Під час розгляду складних випадків, після проведення
консультацій у науково-дослідних інститутах і клінічних лікарнях
м. Києва, результати медичної сертифікації обговорюються на нараді
всіх лікарів-експертів і лікарів-спеціалістів ЦЛЛСК, які брали
участь у медичній сертифікації. Результати обговорення
відображаються у протоколі наради, який підписується головою
ЦЛЛСК. 2.34. Лікарі-експерти під час проведення медичної
сертифікації: всебічно обгрунтовують результати обстеження, заносять їх у
медичну книжку; формулюють діагноз, підтверджують його щодо вимог цих Правил; встановлюють групу динамічного нагляду; констатують відповідність здоров'я вимогам медичного
стандарту відповідного класу; висновок засвідчують своїм підписом і особистою печаткою та
подають голові ЦЛЛСК/ЛЛСК для затвердження. 2.35. Обсяг функціональних і клінічних досліджень авіаційного
персоналу згідно з вимогами медичних стандартів відповідного класу
викладено у додатку 12 цих Правил. 2.35.1. На плівках ЕКГ, ВЕП, ЕЕГ, РЕГ обов'язково
позначається: дата обстеження; прізвище, ім'я, по батькові; рік народження; номер медичної книжки (історії хвороби); в кінці плівки - підпис особи, що обстежується, прізвище
лікаря, який проводив обстеження, та його особиста печатка. Категорично забороняється порушувати цілість плівки. Висновки
щодо цих досліджень, а також дані рентгенологічних і
флюорографічних обстежень заносяться у медичну книжку. 2.36. Лабораторні дослідження проводяться відповідно до вимог
клінічної лабораторної діагностики з метою медичної сертифікації
авіаційного персоналу (додаток 13 до цих Правил). Результати цих
досліджень лікар авіакомпанії заносить у медичну книжку, стверджує
своїм підписом і особистою печаткою. 2.37. Висновок ЦЛЛСК/ЛЛСК заноситься у медичну книжку, журнал
обліку протоколів засідань лікарсько-льотної сертифікаційної
комісії і видачі медичних сертифікатів (додаток 14 до цих Правил)
у такій редакції: для кандидатів та власників свідоцтв транспортного пілота,
комерційного пілота, штурмана, бортінженера і курсантів - "Стан
здоров'я _________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) ідповідає вимогам медичного висновку першого класу";

для кандидатів та власників свідоцтв бортрадиста,
бортоператора, приватного пілота, пілота планера, пілота
надлегкого повітряного судна, пілота вільного аеростата,
льотчика-спостерігача, парашутиста і курсантів - "Стан здоров'я _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) ідповідає вимогам медичного висновку другого класу";

для кандидатів та власників свідоцтв диспетчера служби руху,
бортпровідників і курсантів - "Стан здоров'я _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) ідповідає вимогам медичного висновку третього класу".

2.38. Кандидатам та власникам свідоцтв, стан здоров'я яких не
відповідає вимогам медичного стандарту відповідного класу,
медичний сертифікат не видається. Вони отримують довідку про
неодержання медичного сертифіката (додаток 15 до цих Правил), у
якій позначається: дата медичної сертифікації; номер і діагноз відповідної хвороби, що наведена у Переліку. 2.39. Авіаційний персонал, який проходить медичну
сертифікацію, дає лікарям-експертам повну інформацію про стан
свого здоров'я і перенесені захворювання. У разі подання недостовірної інформації про стан свого
здоров'я або приховування перенесеного захворювання особа
усувається від медичної сертифікації до прийняття заходів
Державним департаментом авіаційного транспорту України. Рішення щодо поновлення медичної сертифікації такої особи
приймається начальником управління супроводження та забезпечення
льотної діяльності Укравіатрансу на підставі подання Голови ЦЛЛСК,
ЛЛСК. ( Пункт 2.39 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінтрансу
N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 2.40. Якщо встановлено факт приховування захворювання або
невиконання лікарями-експертами обов'язкових досліджень у повному
обсязі для встановлення відповідності стану здоров'я медичному
стандарту відповідного класу особи, яка проходить медичну
сертифікацію, то ці спеціалісти від медичної сертифікації
усуваються. Подальше використання їх як лікарів-експертів у
ЦЛЛСК/ЛЛСК не допускається. 2.41. Особи авіаційного персоналу, щодо яких адміністрацією
встановлено побутове пияцтво, на медичну сертифікацію не
направляються. Рішення про їх використання на льотній роботі
приймається адміністрацією. 2.42. Медична сертифікація авіаційного персоналу завершується
видаванням медичного сертифіката відповідного класу. 2.43. ЦЛЛСК, за медичними показаннями та у необхідних
випадках, з метою контролю проводить медичну сертифікацію
авіаційного персоналу авіапідприємств, авіакомпаній і навчальних
закладів незалежно від термінів попередньої медичної сертифікації. 2.44. Керівники авіакомпаній/авіапідприємств, навчальних
закладів ЦА України повинні забезпечити постійний медичний
контроль за авіаційним персоналом штатним або призначеним
авіаційним лікарем. Авіаційний лікар авіакомпанії/авіапідприємства допускається
до роботи з авіаційним персоналом після попереднього стажування в
ЦЛЛСК за програмою, затвердженою Укравіатрансом. Пункт 2.44 в редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 2.45. Відповідальність за своєчасне проходження авіаційним
персоналом медичної сертифікації і своєчасну її передоплату
покладається на керівників авіапідприємств, авіакомпаній та
навчальних закладів цивільної авіації. ( Розділ 2 доповнено
пунктом 2.45 згідно з Наказом Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 2.46. Пілоти надлегких повітряних суден, пілоти планерів,
приватні пілоти, пілоти вільних аеростатів, пілоти дельтапланів та
парапланів, парашутисти підлягають медичному огляду з отриманням
відповідного висновку згідно з медичними вимогами до пілотів
авіації загального призначення некомерційного використання,
наведеними у додатку 16 до цих Правил. ( Розділ 2 доповнено
пунктом 2.46 згідно з Наказом Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 2.47. При незгоді авіаційного персоналу з висновком ЦЛЛСК,
Укравіатранс для розгляду претензій створює комісію, до складу
якої запрошуються компетентні медичні спеціалісти із інших ЛЛСК,
АМН, університетів або академій. Комісію очолює начальник сектору
авіаційної медицини Укравіатрансу. ( Розділ 2 доповнено пунктом
2.47 згідно з Наказом Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 )
Начальник управління
супроводження та забезпечення
льотної діяльності В.В.Душеба
Додаток 1

до п.2.2 Правил медичної

сертифікації авіаційного

персоналу цивільної

авіації України
Центральна лікарсько-льотна сертифікаційна комісія
1. Загальні положення
1.1. Центральна лікарсько-льотна сертифікаційна комісія
(ЦЛЛСК) - центральний орган медичної сертифікації авіаційного
персоналу цивільної авіації України у складі Державного медичного
і сертифікаційного центру, медичний висновок якого є остаточний.
( Пункт 1.1 в редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 1.2. ЦЛЛСК у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та чинним законодавством України, Повітряним
кодексом України ( 3167-12 ), постановами Верховної Ради України,
указами та розпорядженнями Президента України, постановами та
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і
розпорядженнями Міністерства транспорту України та Укравіатрансу,
рекомендаціями та стандартами Міжнародної організації цивільної
авіації (ІКАО) та цими Правилами. 1.3. До ЦЛЛСК входять кваліфіковані лікарі-експерти, які
мають підготовку з авіаційної медицини. Склад ЦЛЛСК: голова; лікарі-експерти - терапевт, невропатолог, хірург,
отоларинголог, офтальмолог; лікар-психолог. Для забезпечення діяльності під час роботи комісії до її
складу також включаються: секретар; середній і молодший медичний персонал. Секретар ЦЛЛСК повинен мати середню медичну освіту, володіти
комп'ютерною технікою; середній і молодший медичний персонал
комплектується згідно з нормативами МОЗ. Склад ЦЛЛСК затверджується Укравіатрансом один раз на три
роки. Лікарі-спеціалісти допускаються до медичної експертизи на
конкурсній основі. Спеціалісти віком після 60 років до конкурсу не
допускаються. Пункт 1.3 в редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 1.4. Терапевт, невропатолог, хірург, отоларинголог,
офтальмолог ЦЛЛСК виконують обов'язки головних спеціалістів
медичної служби цивільної авіації України. 1.5. ЦЛЛСК має печатку і кутовий штамп з її повним
найменуванням. 1.6. Винесення медичного висновку на засіданні оформлюється
протоколом, який підписується головою, всіма членами комісії і
засвідчується печаткою ЦЛЛСК. 1.7. Проведення медичної сертифікації при неповному складі
ЦЛЛСК, а також сумісництво її членів не допускаються. 1.8. Діагностичною базою ЦЛЛСК є Державний медичний і
сертифікаційний центр цивільної авіації України. ( Пункт 1.8 в
редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 1.9. Витрати, що пов'язані з відрядженням ЦЛЛСК в
авіакомпанії/авіапідприємства для проведення медичної
сертифікації, провадяться за рахунок коштів
авіакомпаній/авіапідприємств. ( Пункт 1.9 в редакції Наказу
Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001 )
2. Завдання
Основними завданнями ЦЛЛСК - брати участь, за дорученням
Укравіатрансу, в:
2.1. Реалізації державної політики з питань медичної
сертифікації авіаційного персоналу ЦА України. 2.2. Здійсненні центрального регулювання з питань видачі
медичних сертифікатів. 2.3. Розробленні нормативної бази з питань регулювання
діяльності служб медичного забезпечення польотів. 2.4. Контроль за якістю медичного забезпечення підприємств
цивільної авіації України. Розділ 2 в редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 )
3. Функції
Відповідно до покладених на неї завдань ЦЛЛСК: 3.1. Проводить медичну сертифікацію льотно-інспекторського
складу Укравіатрансу, керівного льотного складу авіапідприємств та
авіакомпаній, авіаційного персоналу авіапідприємств, авіакомпаній,
виробничих об'єднань, спільних та інших підприємств ЦА України.
( Пункт 3.1 в редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 3.2. Бере участь у розробленні нормативно-правових актів
щодо медичної сертифікації авіаційного персоналу. ( Пункт 3.2 в
редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 3.3. Бере участь, за дорученням Укравіатрансу, у контролі за
якістю медичної сертифікації ЛЛСК і надає їм методичну й практичну
допомогу. ( Пункт 3.3 в редакції Наказу Мінтрансу N 892
( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 3.4. Проводить аналіз остаточних висновків, поданих
авіаційними лікарями авіакомпаній/авіапідприємств і льотних
навчальних закладів, щодо стану здоров'я авіаційного персоналу.
( Пункт 3.4 в редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 3.5. Проводить аналіз причин раптової втрати працездатності
(смерті) осіб авіаційного персоналу. 3.6. Виконує методичне керівництво роботою авіаційних
лікарів, які несуть відповідальність за стан здоров'я авіаційного
персоналу в міжсертифікаційний період. ( Пункт 3.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 3.7. Організовує підготовку спеціалістів ЛЛСК і лікарів, які
влаштовуються на роботу до ЦА, з питань медичної сертифікації. 3.8. Організовує ведення облікової і звітної документації
щодо медичної сертифікації. 3.9. Контролює роботу ЛЛСК з: повноти і ретельності обстежень авіаційного персоналу; правильності та обгрунтованості експертних рішень і
лікувально-профілактичних рекомендацій; узагальнення досвіду роботи з обстеження і контролю за станом
здоров'я льотного складу; аналізу причин винесення неправильних рішень.
4. Права
ЦЛЛСК має право: 4.1. Видавати медичний сертифікат відповідно до медичного
висновку. 4.2. Робити запити на додаткові матеріали з інших медичних
закладів з метою медичної сертифікації. 4.3. Направляти авіаційний персонал за медичними показаннями
на обстеження в лікувальні заклади і науково-дослідні інститути. 4.4. Брати участь у комісіях Укравіатрансу щодо перевірки
готовності до роботи нещодавно організованих ЛЛСК. Брати участь, за дорученням Укравіатрансу, в атестації та
сертифікації лікарів-експертів ЛЛСК, авіаційних лікарів медичних
закладів авіакомпаній/авіапідприємств і льотних навчальних
закладів цивільної авіації України. Пункт 4.4 в редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 4.5. Змінювати і скасовувати висновки ЛЛСК. 4.6. Визнавати дійсність медичних сертифікатів на території
України, виданих іншими державами. 4.7. Виносити медичний висновок про необхідність медичного
обстеження в умовах польоту або тренажера з метою вивчення умов
праці та їх впливу на стан здоров'я авіаційного персоналу. 4.8. Виносити обгрунтоване рішення про допуск до льотної
діяльності на підставі індивідуальної оцінки. 4.9. Відмовляти у видачі медичного сертифіката особам, які
мають захворювання та відхилення від норми, що впливають на
виконання ними їх службових обов'язків чи можуть викликати раптову
втрату працездатності.
5. Відповідальність
5.1. Члени ЦЛЛСК при винесенні медичного висновку несуть
відповідальність за повноту і об'єктивність медичної сертифікації
за своєю спеціальністю. 5.2. Голова ЦЛЛСК несе відповідальність згідно з чинним
законодавством України за: достовірність медичних висновків; правильність заповнення медичного сертифіката; збереження медичної документації, печатки і штампа ЦЛЛСК та
виконання цих Правил.
Додаток 2

до п.2.2 Правил медичної

сертифікації авіаційного

персоналу цивільної

авіації України
Лікарсько-льотна сертифікаційна комісія
1. Загальні положення
1.1. ЛЛСК є структурним підрозділом медико-санітарної частини
авіапідприємства або льотного навчального закладу цивільної
авіації. З питань медичної сертифікації вона підконтрольна ЦЛЛСК. 1.2. Склад ЛЛСК затверджується Укравіатрансом один раз на
три роки. Лікарі-спеціалісти допускаються до медичної експертизи
на конкурсній основі. Спеціалісти віком після 60 років до конкурсу
не допускаються. ( Пункт 1.2 в редакції Наказу Мінтрансу N 892
( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 1.3. У склад ЛЛСК входять кваліфіковані лікарі-експерти із
стажем роботи за спеціальністю не менше 5 років, які мають
підготовку з авіаційної медицини, а саме: голова ЛЛСК - лікар за спеціальністю лікувальна справа; лікарі-експерти - терапевт, невропатолог, хірург,
отоларинголог, офтальмолог, лікар-психолог: секретар, який має середню медичну освіту, володіє
комп'ютерною технікою, і середній медичний персонал. ЛЛСК є складовою частиною єдиної електронної системи видачі
та реєстру медичних сертифікатів авіаційного персоналу ЦА України. 1.4. Проведення медичної сертифікації з неповним складом
ЛЛСК, а також сумісництво її членів не допускаються. 1.5. ЛЛСК має круглу печатку і кутовий штамп з повним її
найменуванням. 1.6. Винесення медичного висновку на засіданні оформляється
протоколом, що підписується головою, всіма членами комісії і
засвідчується печаткою ЛЛСК. 1.7. Витрати, пов'язані з відрядженнями ЛЛСК в
авіапідприємства для медичної сертифікації, оплачуються коштом
авіапідприємств, де проводиться медична сертифікація.
2. Завдання
Основними завданнями ЛЛСК є: 2.1. Реалізація питань медичної сертифікації. 2.2. Здійснення регулювання з питань видачі медичних
сертифікатів. 2.3. Контроль за якістю медичного забезпечення підприємств ЦА
України.
3. Функції
Відповідно до покладених на неї завдань ЛЛСК: 3.1. Проводить медичну сертифікацію авіаційного персоналу і
курсантів. 3.2. Контролює виконання рекомендацій ЛЛСК у
міжсертифікаційний період. 3.3. Виконує методичне керівництво роботою лікарів
авіакомпаній, авіапідприємств, авіаційних загонів і льотних
навчальних закладів ЦА, які несуть відповідальність за контроль
стану здоров'я авіаційного персоналу та за медичне забезпечення. 3.4. Вивчає причини льотних подій і передумов до них, що
пов'язані зі станом здоров'я членів льотного екіпажу. 3.5. Організовує проведення в медичних закладах
авіапідприємств лікарських конференцій і розгляд випадків раптової
втрати працездатності (смерті) авіаційного персоналу. 3.6. Аналізує захворюваність авіаційного персоналу та
розробляє рекомендації із зміцнення його здоров'я. 3.7. Складає заключний акт за підсумками медичної
сертифікації поточного року і роботи лікарів авіакомпаній,
авіапідприємств і авіаційних загонів у міжсертифікаційний період. 3.8. Веде облікову і звітну медичну документацію. 3.9. Надає методичну і практичну допомогу лікарям
здоровпунктів авіапідприємств з питань медичної сертифікації.
4. Права
ЛЛСК має право: 4.1. Видавати медичний сертифікат відповідно до медичних
висновків. 4.2. Робити запити на додаткові матеріали з інших закладів з
метою медичної сертифікації. 4.3. Направляти авіаційний персонал на обстеження за
медичними показаннями у стаціонарне відділення Державного
медичного і сертифікаційного центру цивільної авіації України. 4.4. Виносити медичний висновок курсантам інших країн, які
навчаються в льотних навчальних закладах України.
5. Відповідальність
5.1. Члени ЛЛСК при винесенні медичного висновку несуть
відповідальність за повноту і об'єктивність медичної сертифікації
за своєю спеціальністю. 5.2. Голова ЛЛСК несе відповідальність за достовірність
медичного висновку ЛЛСК, правильність заповнення медичного
сертифіката і виконання вимог цих Правил.
Додаток 3

до п.2.4 Правил медичної

сертифікації авіаційного

персоналу цивільної

авіації України
Медичний стандарт першого класу
1. Стан внутрішніх органів 1.1. Відсутність в анамнезі перенесеного інфаркту міокарда,
алергічних реакцій, виразкової хвороби, бронхіальної астми,
туберкульозу, тиреотоксикозу, хвороб системи крові (анемії,
геморагічного діатезу та ін.), токсико-радіаційних ушкоджень. 1.2. Загальний вигляд відповідає віку, маса тіла - належним
розрахунковим показникам маси тіла, грудна клітка нормальної
конфігурації. 1.3. Шкіра та видимі слизові оболонки чисті, нормального
кольору. 1.4. Щитовидна залоза та регіональні лімфовузли не збільшені. 1.5. Органи дихання при огляді, перкусії та аускультації
відповідають фізіологічним нормам. 1.6. Пульс 60-80 ударів на хвилину, артеріальний тиск 105/60
- 140/90 мм рт. ст., межі серця у нормі, тони серця чисті, звучні. 1.7. Живіт правильної форми, рівномірно бере участь у
диханні, пальпація органів черевної порожнини безболісна, у межах
фізіологічної норми. 1.8. Нирки не пальпуються, область їх безболісна, функція не
порушена, сечовипускання в нормі. 1.9. Клінічні та біохімічні лабораторні дослідження
показників крові та сечі в межах норми. 1.10. Органи грудної клітки при рентгенологічному дослідженні
в межах фізіологічної норми. 1.11. Електрокардіограма (12 відведень) у нормі.
Велоергометрична проба негативна (проводиться за медичними
показаннями). ( Пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 1.12. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини,
без патології (проводиться за медичними показаннями). ( Пункт 1.12
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 892
( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 1.13. Барокамерне дослідження щодо переносності помірного
ступеня гіпоксії (гіпоксична проба) в нормі (проводиться за
медичними показаннями). ( Пункт 1.13 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001 )
2. Фізичний розвиток, стан шкіри, судин, опорно-рухового

апарату і сечостатевої системи
2.1. Зріст пілота не менше 160 см, штурмана й бортінженера -
не менше 157 см. ( Пункт 2.1 в редакції Наказу Мінтрансу N 892
( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 2.2. Маса тіла відповідає зросту та віку відповідно до
таблиці Кетле. 2.3. Склад тіла пропорційний, нормостенічний. 2.4. Фізичний стан добрий. 2.5. Шкіра звичайного кольору, чиста. 2.6. Периферійні лімфатичні вузли не збільшені. 2.7. Кістки обличчя без деформацій, порушень жування та
артикуляції. 2.8. Хребет і таз без аномалій розвитку, захворювань та
наслідків ушкоджень, рух хребта в повному обсязі. Сколіоз першого
ступеня при відсутності порушень функції хребта з нормальним
загальним фізичним розвитком. 2.9. Опорно-руховий апарат верхніх та нижніх кінцівок без: аномалій розвитку; деформацій; наслідків ушкоджень. Конфігурація суглобів нормальна, активний і пасивний рух у
повному обсязі, безболісний. Динамометрія для чоловіків: правою п'ястю - не менше 40 кг, лівою - 35 кг; для жінок відповідно 30 і 25 кг. Плоскостопість першої стадії при відсутності больового
синдрому. 2.10. Грудна клітка і стравохід без аномалій розвитку і
наслідків ушкоджень, молочні залози без змін, спірометрія у
чоловіків - не менше 3500 мл, у жінок - не менше 2500 мл. 2.11. Черевна стінка без аномалій розвитку, грижових випинів
і слідів ушкоджень. 2.12. Сечостатеві органи без аномалій розвитку, захворювань,
наслідків ушкоджень. 2.13. Область промежини і заднього проходу без патології. 2.14. Периферійні судини без анатомічних і функціональних
змін, пульсація артерій на ступнях чітка. 2.15. Жіночі статеві органи без патології і порушення
функції. Вагітність до 12 тижнів. ( Пункт 2.15 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 2.16. Відсутність захворювань шкіри і венеричних хвороб.
3. Нервово - психічний стан
3.1. Череп нормальних розмірів, конфігурація правильна, шкіра
голови без рубців, кістки черепа без дефектів, міміка адекватна,
мова чиста, розбірлива, запаморочення відсутні, пам'ять, увага,
емоційна сфера, сприйняття часу збережені. 3.2. Функція черепно-мозкових нервів, а також нервів тулуба
та кінцівок у межах норми. 3.3. Хода нормальна, рух у суглобах у повному обсязі,
безболісний, тонус м'язів без змін, сила достатня, трофіка не
порушена, статика і координація рухів у нормі, тремору немає. 3.4. Рефлекси збережені. 3.5. Усі види чутливості збережені. 3.6. Шкіра нормального кольору, дермографізм червоний,
помірно виражений; гіпергідрозу, акроціанозу та вегетосудинних
проявів немає. 3.7. Реоенцефалографія льотного складу в межах норми. 3.8. Рівень психофункціонального складу - середній та
високий.
4. Стан отоларингологічних - органів і ротової порожнини
4.1. Зміни в області носа, вух, глотки, гортані, які
порушують їх функцію і утруднюють використання спецобладнання,
відсутні. 4.2. Мова розбірлива, без дефектів вимови та заїкування,
голос звучний, усі відділи гортані без ознак запалення. 4.3. Носове дихання вільне, слизова оболонка носа волога,
рожева, носові ходи та носоглотка вільні, нюх першого ступеня. 4.4. Мигдалики, задня стінка глотки без ознак запалення. 4.5. Слух на шепіт не менше 2 м (для кандидатів - 6 м) на
обидва вуха. 4.6. Обидві барабанні перетинки з чіткими розпізнавальними
контурами, барофункція вух першого ступеня. 4.7. Перенесення вестибулярних проб добре. 4.8. Порожнина рота вилікувана. 4.9. Тональна та мовна аудіометрія по досягненні 40-річного
віку проводиться один раз на два роки льотної роботи, за медичними
показаннями - щорічно. 4.10. Барокамерні обстеження за медичними показаннями.
5. Стан органа зору
5.1. Повіки та кон'юнктива в межах норми. Новоутворень,
слідів ушкоджень, операційних втручань в області слізних органів
очного яблука немає. 5.2. Склера, рогівка, кришталик, склоподібне тіло, судинний
тракт без ознак запального та дегенеративного характеру, функція
їх не порушена. 5.3. Гострота зору для: пілотів - не нижче 0,7 на кожне око без корекції і 1,0 з
корекцією або 0,8 на одне і 0,5 на друге око без корекції і 1,0 з
корекцією при бінокулярному зорі не нижче 0,7; штурманів і бортінженерів - зір 0,5 на одне око без корекції
і 1,0 з корекцією при бінокулярному зорі не нижче 0,5 на кожне око
без корекції і 0,8 з корекцією; курсантів (пілотів, штурманів) - 1,0 на кожне око без
корекції; курсантів (бортінженерів) - 0,8 без корекції. 5.4. Колірний зір (за таблицею Е.Б.Рабкіна) - нормальний
трихромат. Для бортінженерів тип "С" дозволяється. 5.5. Бінокулярний зір збережений. 5.6. Нічний зір, адаптація до темряви в межах норми. 5.7. Акомодація збережена. 5.8. Слізні органи без порушення сльозовідведення. 5.9. Сітківка, зоровий нерв без проявів запального та
дегенеративного характеру, функція їх збережена. 5.10. Рефракція для: пілотів - далекозорість не більше 3,0 Д, короткозорість - 2,5
Д, астигматизм - +-1,5 Д; штурманів, бортінженерів - далекозорість не більше 3,5 Д,
короткозорість - 2,5 Д, астигматизм +-2,5 Д; курсантів (пілотів і штурманів) - далекозорість не більше 1,5
Д, короткозорість - 0,5 Д, астигматизм +-0,5 Д; курсантів (бортінженерів) - далекозорість не більше 2,0 Д,
короткозорість - 1,5 Д, астигматизм - +-1,0 Д. 5.11. Внутрішньоочний тиск в нормі (16-26 мм рт.ст.).
Льотному складу вимірюється по досягненні 35 років один раз на два
роки. 5.12. Поля зору в нормі.
Таблиця (Кетле)
----------------------------------------------------------------- Зріст, | Маса тіла, кг | см |-------------------------------------------------------| | Нормальна | Надлишкова | Ожиріння I | Ожиріння II| | (ІМТ 20,0- | (ІМТ | СТ. (ІМТ | СТ. (ІМТ | | 25,9) | 26,0-29,9) | 30,0-34,9) | >35,0) | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 146 | 43-55 | 55-64 | 64-74 | 75 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 147 | 43-56 | 56-65 | 65-75 | 76 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 148 | 44-57 | 57-66 | 66-76 | 77 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 149 | 44-58 | 58-66 | 67-77 | 78 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 150 | 45-58 | 58-67 | 67-79 | 79 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 151 | 46-59 | 59-68 | 68-80 | 80 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 152 | 46-60 | 60-69 | 69-81 | 81 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 153 | 47-61 | 61-70 | 70-82 | 82 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 154 | 47-62 | 62-71 | 71-83 | 83 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 155 | 48-62 | 62-72 | 72-84 | 84 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 156 | 49-63 | 63-73 | 73-85 | 85 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 157 | 49-64 | 64-72 | 74-86 | 86 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 158 | 50-65 | 65-75 | 75-87 | 87 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 159 | 51-65 | 65-76 | 76-88 | 88 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 160 | 51-66 | 67-77 | 77-89 | 90 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 161 | 52-67 | 67-78 | 78-90 | 91 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 162 | 52-67 | 68-78 | 79-92 | 92 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 163 | 53-69 | 69-79 | 80-93 | 93 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 164 | 54-70 | 70-80 | 81-94 | 94 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 165 | 54-71 | 71-81 | 82-95 | 95 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 166 | 55-71 | 72-82 | 83-96 | 96 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 167 | 56-72 | 73-83 | 84-97 | 98 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 168 | 56-73 | 73-84 | 85-99 | 99 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 169 | 57-74 | 74-85 | 86-100 | 100 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 170 | 58-75 | 75-86 | 87-101 | 101 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 171 | 58-76 | 76-87 | 88-102 | 102 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 172 | 59-77 | 77-88 | 89-103 | 104 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 173 | 60-78 | 78-89 | 90-104 | 105 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 174 | 61-78 | 79-91 | 91-106 | 106 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 175 | 61-79 | 80-92 | 92-107 | 107 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 176 | 62-80 | 81-93 | 93-108 | 108 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 177 | 63-81 | 81-94 | 94-109 | 110 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 178 | 63-82 | 82-95 | 95-111 | 111 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 179 | 64-83 | 83-96 | 96-112 | 112 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 180 | 65-84 | 84-97 | 97-113 | 113 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 181 | 66-85 | 85-98 | 98-114 | 115 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 182 | 66-86 | 86-99 | 99-116 | 116 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 183 | 67-87 | 87-100 | 100-117 | 117 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 184 | 68-88 | 88-101 | 102-119 | 119 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 185 | 68-89 | 89-102 | 103-119 | 120 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 186 | 69-90 | 90-103 | 104-121 | 121 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 187 | 70-91 | 91-105 | 105-122 | 122 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 188 | 71-92 | 92-106 | 106-123 | 124 | -------+-------------+--------------+-------------+------------| 189 | 71-93 | 93-107 | 107 | | ----------------------------------------------------------------
Індекс маси тіла визначається за формулою
маса тіла, кг

ІМТ = ---------------. зріст, см
Якщо індекс маси тіла перевищує 34,97, то стан здоров'я
членів екіпажу повітряного судна не відповідає вимогам медичного
стандарту. Для бортпровідників індекс маси тіла не повинен
перевищувати 30.
Додаток 4

до п.2.5 Правил

медичної сертифікації

авіаційного персоналу

цивільної авіації

України
Медичний стандарт другого класу
1. Стан внутрішніх органів
1.1. Відсутність в анамнезі перенесеного інфаркту міокарда,
алергічних реакцій, виразкової хвороби, бронхіальної астми,
туберкульозу, тиреотоксикозу, хвороб системи крові (анемії,
геморагічного діатезу тощо), токсико-радіаційних ушкоджень. 1.2. Загальний вигляд відповідає віку, вага - належним
розрахунковим показникам маси тіла, грудна клітка нормальної
конфігурації. 1.3. Шкіра та видимі слизові оболонки чисті, нормального
кольору. 1.4. Щитовидна залоза та регіональні лімфовузли не збільшені. 1.5. Органи дихання при перкусії, аускультації та огляді
відповідають фізіологічним нормам. 1.6. Пульс - 60-80 ударів на хвилину, артеріальний тиск -
105/60 - 140/90 мм рт.ст., межі серця у нормі, тони серця чисті,
звучні. 1.7. Живіт правильної форми, рівномірно бере участь у
диханні, пальпація органів черевної порожнини безболісна, у межах
фізіологічної норми. 1.8. Нирки не пальпуються, область їх безболісна, функція не
порушена, сечовипускання в нормі. 1.9. Клінічні та біохімічні лабораторні дослідження
показників крові і сечі в межах норми. 1.10. Органи грудної клітки при рентгенологічному дослідженні
в межах фізіологічної норми. 1.11. Електрокардіограма (12 відведень) у нормі.
2. Фізичний розвиток, стан шкіри, судин, опорно-рухового

апарату і сечостатевої системи
2.1. Зріст пілота не менше 160 см. ( Пункт 2.1 в редакції
Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 2.2. Маса тіла відповідає зросту та віку відповідно до
таблиці Кетле. 2.3. Склад тіла пропорційний, нормостенічний. 2.4. Фізичний стан добрий. 2.5. Шкіра звичайного кольору, чиста. 2.6. Периферійні лімфатичні вузли не збільшені. 2.7. Кістки обличчя без деформацій, порушень жування та
артикуляції. 2.8. Хребет і таз без аномалій розвитку, наслідків
захворювань та ушкоджень; рух хребта в повному обсязі. Сколіоз
першого ступеня при відсутності порушень функції хребта з
нормальним загальним фізичним розвитком. 2.9. Опорно-руховий апарат верхніх та нижніх кінцівок без: аномалій розвитку; деформацій; наслідків ушкоджень. Конфігурація суглобів нормальна, активний і пасивний рух у
повному обсязі, безболісний. Динамометрія для чоловіків: правою п'ястю - не менше 40 кг, лівою - 35 кг; для жінок відповідно 30 і 25 кг. Плоскостопість першої стадії при відсутності больового
синдрому. 2.10. Грудна клітка і стравохід без аномалій розвитку і
наслідків ушкоджень, молочні залози без змін, спірометрія в
чоловіків не менше 3500 мл, у жінок не менше 2500 мл. 2.11. Черевна стінка без аномалій розвитку, грижових випинів
і слідів ушкоджень. 2.12. Периферійні судини без анатомічних і функціональних
змін, пульсація артерій на ступнях чітка. 2.13. Сечостатеві органи без аномалій розвитку, захворювань,
наслідків ушкоджень. 2.14. Область промежини і заднього проходу без патології. 2.15. Жіночі статеві органи без патології і порушення
функції. Вагітність до 12 тижнів. ( Пункт 2.15 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 2.16. Відсутність захворювань шкіри і венеричних хвороб.
3. Нервово-психічний стан
3.1. Череп нормальних розмірів, конфігурація правильна, шкіра
голови без рубців, кістки черепа без дефектів, міміка адекватна,
мова чиста, розбірлива, запаморочення відсутні, пам'ять, увага,
емоційна сфера та сприйняття часу збережені. 3.2. Функція черепно-мозкових нервів, а також нервів тулуба
та кінцівок у межах норми. 3.3. Хода нормальна, рух у суглобах в повному обсязі,
безболісний; тонус м'язів без змін, сила достатня, трофіка не
порушена, статика і координація рухів у нормі, тремору немає. 3.4. Рефлекси збережені. 3.5. Усі види чутливості збережені. 3.6. Шкіра нормального кольору, дермографізм червоний,
помірно виражений, гіпергідрозу та акроціанозу немає, укачування
відсутнє, сон нормальний, ортостатична проба в нормі,
вегетосудинних проявів та порушень немає. 3.7. Реоенцефалографія в межах функціональної норми. 3.8. Рівень психофункціонального складу - середній.
4. Стан отоларингологічних органів і ротової порожнини
4.1. Зміни в області носа, вух, глотки і гортані, які
порушують їх функції і затруднюють використання спецобладнання,
відсутні. 4.2. Мова розбірлива, без дефектів вимови та заїкування,
голос звучний, усі відділи гортані без ознак запалення. 4.3. Дихання носове вільне, слизова оболонка носа волога,
рожева, носові ходи та носоглотка вільні, нюх першого ступеня. 4.4. Мигдалики, задня стінка глотки без ознак запалення. 4.5. Слух на шепіт - не менше 2 метрів на обидва вуха. 4.6. Обидві барабанні перетинки з чіткими розпізнавальними
контурами, барофункція вух першого ступеню. 4.7. Перенесення вестибулярних проб добре. 4.8. Порожнина рота вилікувана. 4.9. Тональна та мовна аудіометрія по досягненні 40-річного
віку провадиться один раз на два роки, за медичними показаннями -
щорічно.
5. Стан органа зору
5.1. Повіки та кон'юнктива в межах норми, новоутворень,
слідів ушкоджень, операційних втручань в області кон'юнктиви,
слізних органів очного яблука немає. 5.2. Склера, рогівка, кришталик, склоподібне тіло, судинний
тракт без ознак запального і дегенеративного характеру, функція їх
не порушена. 5.3. Гострота зору для: бортрадистів, бортоператорів, пілотів-спостерігачів - не
нижче 0,1 на кожне око без корекції і 0,8 з корекцією; приватних пілотів, планеристів, парашутистів - 0,3 на кожне
око без корекції і 0,8 з корекцією на кожне око; курсантів - 0,3 на кожне око без корекції та 1,0 з корекцією. 5.4. Колірний зір (за таблицею Е.Б.Рабкіна) - нормальний
трихромат. Допускається наявність аномалії типу "С" для
приватних пілотів і планеристів; типу "С" і "В" для бортрадистів,
бортоператорів, бортпровідників, пілотів-спостерігачів,
парашутистів. 5.5. Бінокулярний зір збережений. 5.6. Нічний зір, адаптація до темряви у межах норми. 5.7. Акомодація збережена. 5.8. Слізні органи без порушення сльозовідведення. 5.9. Сітківка, зоровий нерв без проявів запального та
дегенеративного характеру, функція їх не порушена. 5.10. Рефракція для: бортрадистів - далекозорість та короткозорість - не вище 3,5
Д, астигматизм - +-2,5 Д; приватних пілотів, планеристів, парашутистів - далекозорість
та короткозорість - не вище 4,0 Д, астигматизм - +-2,5 Д; бортоператорів, бортпровідників, пілотів-спостерігачів -
далекозорість не більше 4,0 Д, короткозорість не більше 5,0 Д,
астигматизм - +-2,5 Д, анізометропія до 1,0 Д дозволяється; курсантів - далекозорість - не більше 3,5 Д, короткозорість -
не більше 2,5 Д, астигматизм - +-1,5 Д. 5.11. Внутршньоочний тиск у нормі (16-26 мм рт.ст).
Вимірюється по досягнені 40-річного віку один раз на два роки. 5.12. Поля зору в нормі.
Додаток 5

до п.2.6 Правил

медичної сертифікації

авіаційного персоналу

цивільної авіації

України
Медичний стандарт третього класу
1. Стан внутрішніх органів
1.1. Відсутність в анамнезі захворювань серцево-судинної
системи, алергічних реакцій, виразкової хвороби, бронхіальної
астми, туберкульозу, тиреотоксикозу, хвороб системи крові (анемій,
геморагічного діатезу та ін.), токсико-радіаційних ушкоджень. 1.2. Загальний вигляд відповідає віку, маса тіла - таблиці
розрахунку належної маси тіла чоловіків, грудна клітка -
нормальної конфігурації. 1.3. Шкіряні покрови та видимі слизові оболонки чисті,
нормального кольору. 1.4. Щитовидна залоза та регіональні лімфовузли не збільшені. 1.5. Органи дихання при огляді, перкусії та аускультації
відповідають фізіологічним нормам. 1.6. Серцево-судинна система в нормі. Пульс 60-80 ударів за
хвилину, артеріальний тиск 105/60 - 140/80 мм рт.ст., межі серця у
нормі, тони серця чисті, звучні. 1.7. Живіт правильної форми, рівномірно бере участь у
диханні, пальпація органів черевної порожнини безболісна, у межах
фізіологічної норми. 1.8. Нирки не пальпуються, ділянка їх безболісна, функція не
порушена, сечовиділення в нормі. 1.9. Клінічні та біохімічні лабораторні дослідження
показників крові і сечі в межах норми. 1.10. Органи грудної клітки при рентгенологічному дослідженні
в межах фізіологічної норми. 1.11. Електрокардіограма (12 відведень) у нормі.
2. Фізичний розвиток, стан шкіри, судин, опорно-рухового

апарату і сечостатевої системи
2.1. Зріст не менше 160 см, бортпровідника - не менше
155 см. ( Пункт 2.1 в редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 )
від 26.12.2001 ) 2.2. Маса тіла відповідає зросту та віку відповідно до
таблиці Кетле. 2.3. Склад тіла пропорційний, нормостенічний. 2.4. Фізичний стан добрий. 2.5. Периферійні лімфатичні вузли не збільшені. 2.6. Шкіра звичайного кольору, чиста. 2.7. Кістки лиця без деформацій, порушення жування та
артикуляції. 2.8. Хребет і таз без аномалій розвитку, наслідків
захворювання та ушкоджень, рух хребта в повному обсязі. Сколіоз
першого ступеня при відсутності порушень функції хребта з
нормальним загальним фізичним розвитком. 2.9. Опорно-руховий апарат верхніх та нижніх кінцівок без: аномалій розвитку; деформацій; наслідків ушкоджень. Конфігурація суглобів нормальна, активний і пасивний рух у
повному обсязі, безболісний. Динамометрія для чоловіків: правою п'ястю - не менше 40 кг, лівою - 35 кг; для жінок відповідно 30 і 25 кг. Плоскостопість першої стадії при відсутності больового
синдрому. 2.10. Грудна клітка і стравохід без аномалій розвитку і
наслідків ушкоджень, молочні залози без змін, спірометрія у
чоловіків не менше 3500 мл, у жінок - не менше 2500 мл. 2.11. Черевна стінка без аномалій розвитку, грижових випинів
і слідів ушкоджень. 2.12. Сечостатеві органи без аномалій розвитку, захворювань,
наслідків ушкоджень. 2.13. Область промежини і заднього проходу без патології. 2.14. Периферійні судини без анатомічних і функціональних
змін, пульсація артерій на ступнях чітка. 2.15. Жіночі статеві органи без патології і порушення
функції. Вагітність до 12 тижнів. ( Пункт 2.15 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 2.16. Відсутність захворювань шкіри і венеричних хвороб.
3. Нервово-психічний стан
3.1. Череп нормальних розмірів, конфігурація правильна, шкіра
голови без рубців, кістки черепа без дефектів, міміка адекватна,
мова чиста, розбірлива, запаморочення відсутні, пам'ять, увага,
емоційна сфера та сприйняття часу збережені. 3.2. Функція черепно-мозкових нервів, а також нервів тулуба
та кінцівок в межах норми. 3.3. Хода нормальна, рух у суглобах в повному обсязі,
безболісний; тонус м'язів без змін, сила достатня, трофіка не
порушена, статика і координація рухів у нормі, тремору немає. 3.4. Рефлекси збережені. 3.5. Усі види чутливості збережені. 3.6. Шкіра нормального кольору, дермографізм червоний,
помірно виражений, гіпергідрозу та акроціанозу немає. 3.7. Реоенцефалографія в межах функціональної норми. 3.8. Рівень психофункціонального складу - середній.
4. Стан отоларингологічних органів і ротової порожнини
4.1. Зміни в області носа, вух, глотки, гортані, які
порушують їх функцію, відсутні. 4.2. Мова розбірлива, без дефектів вимови та заїкування,
голос звучний, усі відділи гортані без ознак запалення. 4.3. Дихання носове вільне, слизова оболонка носа волога,
рожева, носові ходи та носоглотка вільні, нюх першого ступеню. 4.4. Мигдалики та задня стінка без ознак запалення. 4.5. Слух на шепіт не менше 2 м (для кандидатів - 6 м) на
обидва вуха. 4.6. Обидві барабанні перетинки з чіткими розпізнавальними
контурами, барофункція вух першого ступеня. 4.7. Перенесення вестибулярних проб добре. 4.8. Порожнина рота вилікувана. 4.9. Тональна та мовна аудіометрія по досягненні 40-річного
віку провадиться один раз на два роки, за медичними показаннями -
щорічно. 4.10. Барокамерні обстеження за медичними показаннями.
5. Стан органа зору
5.1. Повіки та кон'юнктива в межах норми, новоутворень,
слідів ушкоджень, операційних втручань в області сльозових органів
очного яблука немає. 5.2. Склера, рогівка, кришталик, склоподібне тіло, судинний
тракт без ознак запального та дегенеративного характеру, функція
їх не порушена. 5.3. Гострота зору - не нижче 0,3 на кожне око без корекції і
0,8 з корекцією. 5.4. Колірний зір (за таблицею Е.Б.Рабкіна) - нормальний
трихромат. Для диспетчерів КПР тип "С" дозволяється. 5.5. Бінокулярний зір збережений. 5.6. Нічний зір, адаптація до темряви в межах норми. 5.7. Акомодація збережена. 5.8. Слізні органи без порушення сльозовідведення. 5.9. Сітківка, зоровий нерв без проявів запального та
дегенеративного характеру, функція їх збережена. 5.10. Рефракція для бортпровідніків, диспетчерів КПР -
далекозорість та короткозорість не більше 4,0 Д, астигматизм -
+-2,5 Д, для курсантів - далекозорість не більше 3,5 Д,
короткозорість не більше 2,5 Д, астигматизм - +-1,5 Д. 5.11. Дослідження внутрішньоочного тиску в нормі (16-26 мм
рт. ст), вимірюється по досягненні 35 років один раз на два роки. 5.12. Поля зору в нормі.
Додаток 6

до п.2.7 Правил

медичної сертифікації

авіаційного персоналу

цивільної авіації

України
Перелік відхилень стану здоров'я від показників

медичних стандартів першого, другого і третього

класів
Відхилення від показників медичного стандарту відповідного
класу - це допустимі відхилення від нормального фізіологічного
стану органів і систем організму, що визначені цими Правилами для
авіаційного персоналу, які не перешкоджають професійній
діяльності.
1. Внутрішні хвороби
1.1. Атеросклероз аорти за наявності: акценту другого тону на аорті; помірного ущільнення і розширення тіні аорти під час
рентгенодослідження; помірного ущільнення і незначного склерозу аортальних
клапанів без порушення їх функції при ЕхоКГ; допустимих рівнів біохімічних і клінічних лабораторних
показників; негативної оцінки навантажувальних проб (ВЕП) і позитивних
результатів ЕКГ-дослідження. 1.2. Атеросклероз аорти і коронарних артерій з достатнім
коронарним кровообігом, кардіосклероз атеросклеротичний, за
наявності: помірного розширення межі серця вліво на 1,0 - 1,5 см; приглушеного тону і послаблення звучності обох тонів; акценту другого тону на аорті; помірного ущільнення і розширення тіні аорти і лівого
шлуночка; дифузних змін міокарда або порушення на ЕКГ фази
реполяризації зубця Т, або скороминучих одиночних рідких
екстрасистол, або порушення провідності у вигляді
атріовентрикулярної блокади (далі - АВ-блокади) та блокади гілок
ніжки пучка Гіса; відсутності дискінезій і гіпокінезій у стінках лівого
шлуночка при ЕхоКГ; допустимих рівнів біохімічних і клінічних лабораторних
показників; негативної оцінки навантажувальних проб (ВЕП) і позитивного
результату ЕКГ-досліджень. У випадках позитивної ВЕП необхідно провести навантажувальну
сцинтиграфію міокарда для виявлення локальної ішемії міокарда або
коронарографію для виключення стенозу вінцевих артерій. 1.3. Захворювання серця і судин обмінного, інфекційного,
алергічного, токсичного і вродженого характеру (феномен ВПУ,
пролапс мітрального клапана - гемодинамічно незначимий) у разі
відсутності порушень: коронарного і загального кровообігу, при нормальних
лабораторних показниках та негативній оцінці навантажувальних проб
і позитивному результаті ЕКГ-дослідження; на ЕхоКГ значних потовщень стінок, розширення порожнин, зон
акінезії і дискінезії. Особам льотного складу, які перенесли гострий міокардит,
медична сертифікація проводиться через 3 місяці. 1.4. Нейроциркуляторна дистонія (НЦД) за кардіальним типом
при наявності: скороминущої рідкої поодинокої екстрасистолії; порушення провідності за типом АВ-блокади 1 ступеня; блокади однієї із гілок ніжок пучка Гіса; порушення фази реполяризації зубця T, при обов'язковому
виключенні запального процесу міокарда; токсикоінфекційної дистрофії міокарда; хронічної тонзилогенної інтоксикації (тонзилокардіального
синдрому); нормальних клінічних і біохімічних показників і переносності
ЕКГ (навантажувальних проб). Під час першого встановлення діагнозу НЦД за кардіальним
типом проводиться ЕхоКГ. 1.5. НЦД за гіпертонічним типом при наявності: показників артеріального тиску, які не перевищують 150/90 мм
рт.ст.; негативної оцінки навантажувальних проб і позитивної оцінки
ЕКГ; відсутності змін при ЕхоКГ. НЦД за гіпотонічним типом при наявності показників
артеріального тиску 95/55-95/50 мм рт. ст. підтверджується
стаціонарним обстеженням. 1.6. М'яка артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба
першого ступеня): показники артеріального тиску, що не перевищують 160/95 мм
рт. ст., і за відсутності значних змін на ЕКГ контролюються за
допомогою немедикаментозної терапії; негативна оцінка навантажувальних проб; відсутність змін на очному дні; відсутність гіпертрофії лівого шлуночка (рентгенологічне
дослідження і ЕхоКГ); нормальна РЕГ, де артеріальний тиск на цьому рівні
підтримується з допомогою немедикаментозної або дозволеної
медикаментозної терапії. Медична сертифікація при симптоматичній гіпертонії,
установленій після: дослідження очного дна; ультразвукового дослідження нирок (у разі потреби -
внутрішньовенна пієлографія); проби сечі за Нечипоренком або Аддіс-Каковським; проби за Зимницьким; дослідження показників сечовини і креатиніну в крові
проводяться за основним захворюванням, якщо артеріальна
гіпертензія не призвела до поразок органів мішеней (серце, мозок). __________________

Примітка. При серцево-судинних захворюваннях: синдром ВПВ,
пролапс митрального клапана, гіпертрофічна кардіоміопатія, синдром
слабості синусового вузла, подовженні Q-T, а також інших
захворюваннях, які супроводжуються порушенням збудливості
(екстрасистоли), провідності (блокади), особам льотного та
диспетчерського складу необхідно проводити добовий ЕКГ-моніторинг.
1.7. Хвороби органів дихання нетуберкульозної етіології: хронічний необструктивний бронхіт; сегментарний пневмосклероз; хронічна пневмонія; наслідки травм, поранень та операцій на органах дихання. Для отримання медичного сертифіката при цих хворобах
необхідні: недовгочасні рецидиви хвороби один раз у 3-4 роки; незначне вираження фізікальних даних; нормальні лабораторні, клінічні і біохімічні показники; достатня функція зовнішнього дихання (за спірограмою); достатня переносність ЕКГ (навантажувальних проб). Медична сертифікація після перенесеного спонтанного
пневмотораксу з обстеженням у стаціонарі проводиться через 3-6
місяців. 1.8. Вилікуваний туберкульоз легенів, який не потребує
профілактичних курсів спеціального лікування (обмежений фіброз,
осередки звапнення, міжчасткові шварти, плевральні спайки), при
обов'язковій наявності висновку протитуберкульозного диспансеру
про повне видужання і про зняття з диспансерного обліку,
нормальних лабораторних клінічних і біохімічних показниках, повній
компенсації функцій зовнішнього дихання, коронарного і загального
кровообігу. 1.9. Хвороби шлунково-кишкового тракту: хронічний гастрит, бульбіт, гастродуоденіт у фазі ремісії; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки поза
загостренням; хронічний коліт у фазі ремісії після обстеження у стаціонарі
із застосуванням клінічного, лабораторного, ультразвукового та
інших необхідних досліджень. Медична сертифікація при: загостренні виразкової хвороби або вперше виявленій виразці
шлунка чи дванадцятипалої кишки (з ознаками "ніші") проводиться не
раніше ніж через 3 місяці з моменту рубцювання виразки; ускладненій виразковій хворобі (кровотеча, перфорація,
стенозування) і операційному лікуванні (ушивання, селективна
ваготомія тощо) - через 6 місяців; резекції або інших реконструктивних операціях на шлунку - не
раніше ніж через 12 місяців. Диспетчери КПР при неускладненій виразковій хворобі шлунка
або дванадцятипалої кишки допускаються до роботи після закриття
лікарняного листка. Особи, у яких уперше виявлена рубцева деформація
дванадцятипалої кишки без клінічних проявів, від
льотно-диспетчерської роботи не усуваються. Фракційне дослідження шлункового змісту проводиться один раз
у два роки, ендоскопічне дослідження шлунка та дванадцятипалої
кишки - один раз на рік. 1.10. Хвороби печінки, жовчного міхура, жовчних ходів при: стійкій ремісії та збереженні функції печінки; дискінезії жовчовідвідних шляхів без больового синдрому; доброякісній функціональній гіпербілірубінемії; наслідках перенесених оперативних втручань на жовчовивідних
шляхах; помірному збільшенні печінки до 1-1,5 см (суттєво не зміненій
паренхіми печінки і підшлункової залози); незначному потовщенні стінок жовчного міхура або його
деформацій без патологічних змін з боку жовчі; нормальних функціональних біохімічних пробах і ферментних
показниках. Медична сертифікація після перенесеного вірусного гепатиту,
залежно від важкості перенесеного захворювання, проводиться через
3-6 місяців. Диспетчери КПР після перенесеного вірусного гепатиту
допускаються до роботи після закриття лікарняного листка. Медична сертифікація після холецистектомії та ліпотріпсії
проводиться не раніше ніж через 6 місяців, а після неускладненої
лапароскопічної холецистектомії - не раніше ніж через 3 місяці. 1.11. Гломерулонефрит при: клінічній ремісії протягом року; повній функціональній збереженості; відсутності патології в нирках, мисочках сечовивідних шляхів,
яка встановлена під час ультразвукового дослідження. При первинному пієлонефриті висновок щодо придатності
виноситься індивідуально, у залежності від перебігу процесу і
збереження функції нирок. 1.12. Після оперативного вилучення однієї нирки за наявності
збереженої функції другої нирки, нормальних клінічних і
біохімічних показників крові і сечі медична сертифікація
проводиться через 6 місяців. 1.13. Інфекційно-алергічні, дистрофічні хвороби суглобів при: відсутності обмеження рухливості в суглобах і нормальній
конфігурації; нормальних показниках гострофазових реакцій; добрій переносності ЕКГ (навантажувальних проб). Медична сертифікація після гострого поліартриту проводиться
через 3-6 місяців. 1.14. Порушення толерантності до глюкози (ПТГ) після
диференціальної діагностики з симптоматичною гіперглікемією і
глюкозурією, пов'язаною з патологією підшлункової залози в зв'язку
з токсичною дією лікарських препаратів і токсичних речовин. Діагноз ПТГ може бути знятий за умови, якщо показники ГТТ
протягом двох років нормалізувалися. 1.15. Збільшення щитовидної залози II ступеня за відсутності
клінічних симптомів тиреотоксикозу, підвищення показників
основного обміну. Після операційного лікування у зв'язку з токсичним зобом
медична сертифікація проводиться через 9-12 місяців. 1.16. Ожиріння II ступеня за нормальних показників цукру
натщесерце і ГПТ та добрій переносності ЕКГ (навантажувальних
проб). Бортпровідники з ожирінням другого ступеня до роботи не
допускаються. Ступінь ожиріння визначається у відповідності до індексу
Кетле. 1.17. Анемії: залізодефіцитні; постгеморагічні з доброякісним перебігом, зі стабільністю
відновлення до нормальних показників гемоглобіну, еритроцитів,
ретикулоцитів і сироваткового заліза; лейкемоїдні реакції лімфоцитарного типу. 1.18. Алергія за умов, що реакції не повторюються протягом
4-х місяців, а алерген установлено та усунуто. 1.19. Інфекційні і паразитарні хвороби, які підтверджені
бактеріологічними дослідженнями після повного клінічного
видужання. Бортпровідники-бактеріоносії кишкової інфекції до
роботи не допускаються.
2. Хірургічні захворювання
2.1. Статура астенічна, зниження маси тіла від нижньої межі
норми до 10%, динамометрія: у чоловіків правої кисті - не менше 35 кг, лівої - не менше
30 кг; у жінок відповідно 25 і 20 кг. 2.2. Невеликі рубці шкіри і підшкірної клітковини, обмежені
форми пігментних плям, бородавок, алергічної кропивниці,
дерматитів, імпетиго, псоріазу, екземи, вугрів, себореї, алопеції. 2.3. Легкі форми червоного, плескатого лишаю, сикозу, мікозу,
іхтіозу, піодермії, епідермофітії, трихофітії, рубромікозу. 2.4. Периферійні лімфатичні вузли розміром не більше 1 см,
безболісні, рухомі, м'якої консистенції при нормальних показниках
крові. 2.5. Наслідки захворювань і ушкоджень кісток обличчя без
порушення функції жування, відкривання рота (до 3 см) і дикції. 2.6. Природжена сакралізація, люмбалізація і незрощення дужок
хребців без порушення функції хребта, нижніх кінцівок і тазових
органів. 2.7. Сколіоз першого ступеня, кіфоз, міжхребцевий
остеохондроз тіл хребців, грижа Шморля, деформуючий спондильоз і
спондилоартроз без порушення функції хребта і корінцевого
синдрому. 2.8. Консолідовані переломи тіл, дужок, відростків хребців і
кісток таза з незначним обмеженням функції хребта: згинання - подовження лінії відростків ості в шийному відділі
до 3 см, у грудному - до 4 см, у поперековому - до 5 см; розгинання - до 45 град.; боковий рух - до 20 град.; ротаційні рухи - до 90 град. При сприятливому результаті лікування медична сертифікація
проводиться: після консолідованих переломів поперечних відростків і
відростків ості - через 3 місяці; після ламінектомії з приводу грижі - через 6 місяців; після компресійного перелому тіл одного або двох хребців -
через 12 місяців; після консолідованих переломів кісток таза без порушення
функції органів - через 6 місяців, при незначному порушенні
функції - через 12 місяців. 2.9. Укорочення руки або ноги до 4 см, відсутність або
нерухомість: одного (третього, четвертого або п'ятого) пальця на правій
руці; одного (другого, третього, четвертого або п'ятого) пальця на
лівій руці; нігтьових фаланг на двох пальцях однієї руки при збереженні
нормальної функції пальців, які залишилися, і кисті з перевіркою
на тренажері. 2.10. Деформуючі артрози першого ступеня, контрактура
Дюпюітрена першого ступеня, плоскостопість першого та другого
ступенів, остеохондропатії, стан після ушкоджень і оперативних
втручань на кістках і суглобах верхніх і нижніх кінцівок при
нижченаведених незначних обмеженнях активних рухів у суглобах: плечовому суглобі згинання уперед і догори до 120 град.; ліктьовому суглобі згинання до 80 град., розгинання до 160
град., пронація до 60 град. і супінація до 60 град.; променезап'ястковому суглобі згинання долоні до 150 град.,
тильне розгинання до 165 град., ульнарне відведення до 30 град.,
радіальне відведення до 15 град.: тазостегновому суглобі згинання до 135 град., розгинання до
170 град. при повному збереженні бокових і хрестоподібних зв'язок; гомілковоступневому суглобі тильне згинання до 80 град. і
підошовне - до 140 град. 2.11. Аномалії розвитку грудної клітки (додаткові ребра, їх
роздвоєння, гіпоплазія, високе стояння лопатки), які не порушують
функції зовнішнього дихання. 2.12. Рубцеві звуження, дивертикули, ахлазія, кардіоспазм
стравоходу без порушення функції. При сприятливому результаті і стаціонарному обстеженні
медична сертифікація проводиться: після бужування стравоходу з приводу рубцевого звуження -
через 18 місяців; після ахлазії, кардіоспазму, усування дивертикула стравоходу
- через 6 місяців; після операції з приводу діафрагмальних гриж - через 12
місяців. 2.13. Розширення пупкового і пахвинного кілець без грижового
випинання, передчеревні ліпоми, дивертикули шлунка і кишечнику без
клінічних проявів і порушення функції. 2.14. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки,
жовчнокам'яна хвороба, кишкова непрохідність, поліпоз,
дивертикулити, інші захворювання і пошкодження черевної порожнини,
при сприятливому результаті без порушення функції органів черевної
порожнини. Медична сертифікація проводиться: після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби - не
раніше ніж через 18 місяців; після ушиття проривної виразки - через 6 місяців; після холецистоектомії, операції з приводу кишкової
непрохідності, поліпозу, дивертикульозу та інших оперативних
втручань на органах черевної порожнини, не ускладнених розлитим
перитонітом, - не раніше ніж через 6-12 місяців. Після
неускладненої лапароскопічної холецистектомії не раніше ніж через
3 місяці, а диспетчерів КПР - після закриття листка тимчасової
непрацездатності. 2.15. Облітеруючий ендартеріїт і атеросклероз периферійних
судин у стадії компенсованого кровообігу. 2.16. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок з компенсацією
кровообігу. Після операцій з приводу тромбофлебіту, декомпенсованого
варикозного розширення вен, при сприятливому результаті, медична
сертифікація проводиться через 3-6 місяців, після аневризм та
оклюзій - через 12 місяців. 2.17. Епіспадія, гіпоспадія, крипторхізм, водянка оболонок
яєчка і сім'яного канатика, розширення вен сім'яного канатика
першого ступеня, нефроптоз I-II ступенів, аплазія, гіпоплазія,
удвоєння і додаткова нирка, відсутність перегинів і дивертикулів
сечоводу, кіста і дивертикул сечовидільної системи, аневризма і
дивертикул ниркових судин без порушення функції органів. 2.18. Хронічний пієлонефрит, цистит, простатит (каміння
передміхурової залози) у стадії стійкої ремісії. 2.19. Сечокам'яна хвороба після однократного відходження
каменів або без них при нормальній функції нирок: при нирковій коліці показане стаціонарне обстеження з
наступною медичною сертифікацією; при нирковокам'яній хворобі після відходження каменів або
літотомії медична сертифікація проводиться через 6 місяців. 2.20. Сечокислий діатез без клінічних проявів і при
нормальних показниках сечі. 2.21. Геморой, поліпи, тріщини анального отвору, випадіння
слизової оболонки прямої кишки першого ступеня, куприкова кіста
без запалення, кровотечі, виразковості, звуження відхідникового
отвору і порушення акту дефекації. Після хірургічного лікування з приводу вищенаведених
захворювань медична сертифікація проводиться через 6 тижнів після
операції. 2.22. Аномалії розвитку жіночих статевих органів -
відсутність матки, придатків і піхви природжені і після
оперативних втручань, які не супроводжуються порушенням функції. 2.23. Ендометрити, параметрити, аднексити та інші хронічні
захворювання у стадії ремісії. 2.24. Порушення менструального циклу не частіше одного разу
на рік. 2.25. Вагітність до 12 тижнів при її нормальному перебігу. 2.26. Доброякісні пухлини (кісти, ангіоми, фіброми,
фіброміоми, гемангіоми, нейрофіброми, остеоми, ліпоми, аденоми
передміхурової залози), підтверджені цитологічним дослідженням та
висновком онколога, без порушення функції. Медична сертифікація після спеціального лікування злоякісних
пухлин проводиться в ЦЛЛСК.
3. Нервові і психічні захворювання
3.1. Атеросклероз судин головного мозку: перша стадія
(латентна, доклінічна), друга стадія (початкові клінічні прояви). 3.2. Поверхневе ушкодження м'яких тканин, перелом кісток
черепа без ушкодження мозку. 3.3. Закрита черепно-мозкова травма (далі - ЗЧМТ): удар головного мозку легкого ступеня; удар головного мозку середнього ступеня; черепно-мозкові травми. Медична сертифікація провадиться після: удару головного мозку легкого ступеня - через 12 місяців; удару головного мозку середнього ступеня - через 24 місяці. 3.4. Одноразове порушення свідомості (під час взяття крові із
вен, екстракції зуба, перевтомлення тощо), підтверджене при
стаціонарному обстеженні, у разі відсутності нервово-психічних
захворювань. 3.5. Перенесений грипозний арахноїдит, арахноенцефаліт,
інфекційно-алергічний мієліт. Медична сертифікація проводиться
через 2 роки після одужання. 3.6. Туберкульозний менінгіт. Медична сертифікація
проводиться через 3 роки після одужання. 3.7. Невротичний стан, астенічні стани, помірно виражена
вегетативна дисфункція після розв'язування ситуації у разі
сприятливого результату після стаціонарного лікування, а також
рефлекторні, вазовагальні порушення свідомості та інші сінкопальні
стани в анамнезі, короткочасні порушення вегетосудинної регуляції. 3.8. Захворювання і ураження корінців і оболонок спинного
мозку і корінців нервів, спинальних гангліїв, сплетінь і нервових
закінчень при сприятливому результаті, повному відновленні
функції, без больового синдрому. Медична сертифікація після ламінектомії за умови повного
зникнення больового синдрому, стабільності клінічних проявів,
відновлення функції проводиться через 6 місяців.
4. Захворювання отоларингологічних органів і

ротової порожнини
4.1. Розлади мови (заїкання, порушення звуковимови незначно
виражені із збереженням її розбірливості, підтверджені логопедом). 4.2. Вазомоторний риніт. 4.3. Алергічний риніт, зумовлений пилком рослин. Полінози, за
умови збереження функції носа. 4.4. Хронічний синусит (негнійний, гнійний, поліпозний), за
умови збереження функцій носа, рідких загострень - не більше
одного-двох разів на рік. Рентгенографія додаткових пазух носа
щорічно. 4.5. Остеоми додаткових пазух носа, перфорація носової
перетинки. При остеомах рентгенографія додаткових пазух носа -
щорічно. 4.6. Кіста додаткових пазух носа при збереженні носових
функцій. Рентгенографія додаткових пазух носа за медичними
показаннями. 4.7. Хронічний тонзиліт (компенсований, з рідкими
загостреннями, не частіше одного-двох разів на рік, без
патологічного вмісту в лакунах мигдаликів). 4.8. Хронічний ларингіт (катаральний, гіпертрофічний,
атрофічний) при збереженні мовної функції та загострення не більше
одного-двох разів на рік. 4.9. Центральна перфорація барабанної перетинки однобічна
(хронічний мезотимпаніт з кондуктивними або змішаними порушеннями
слуху не менше 2 метрів, із загостреннями не більше одного-двох
разів на рік). 4.10. Адгезивна хвороба середнього вуха (при збереженні
дихальної, мовної, слухової функцій, добрій переносності
барометричного тиску), слух на шепіт - не менше двох метрів. 4.11. Тимпаносклероз (слух на шепіт - не менше двох метрів),
за умови доброго перенесення барокамерного обстеження. 4.12. Нейросенсорне зниження слуху (двостороннє). 4.13. Нейросенсорна втрата слуху (одностороння з нормальним
слухом на протилежному вусі), підтверджена даними аудіометрії
(тональної та речової), при 100% розбірливості мови, слух на шепіт
- не менше двох метрів, при позитивній оцінці радіообміну на
тренажері. Ізольоване підвищення порогів для частот 4000-8000 гц. до 50
гц. не дає підстави до встановлення діагнозу. 4.14. Наявність знімальних протезів, за умови доброї
фіксації, без порушення мовної та жувальної функції. 4.15. Пародонтоз I-II ступенів (при сприятливому перебігу).
5. Захворювання органа зору
5.1. Алергічні кон'юнктивіти, виражені форми фолікульозу і
фолікулярного кон'юнктивіту, гострі захворювання повік кон'юнктиви
після лікування у спеціалізованому стаціонарі при сприятливому
результаті. ( Пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 5.2. Рубцеві і дистрофічні осередки в сітківці, грубі
пігментні осередки з чіткими межами при хоріоретинітах після
захворювань сітківки запального, судинного і дегенеративного
характеру, які не порушують функцію органа зору (гостроту і поле
зору). 5.3. Травматична катаракта після екстракції з наступною
імплантацією зробленого кришталика одного ока при достатньому
збереженні функції органа зору. Медична сертифікація проводиться
через 6-12 місяців. ( Пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 5.4. Оперативне лікування аномалій рефракції (кератотомія).
Медична сертифікація диспетчерів КПР проводиться через 6-12
місяців на підставі індивідуального підходу. ( Пункт 5.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 892 ( z0023-02 )
від 26.12.2001 ) 5.5. До льотної та диспетчерської діяльності допускаються
також особи із прихованою косоокістю - гетерофорією. Допускається
кут гетерофорії для пілотів, штурманів, бортінженерів, диспетчерів
служби руху до 4 град. по горизонталі та 1 град. по вертикалі.
( Пункт 5.5 в редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 5.6. Адаптація до темряви - до 60 сек. ( Пункт 5.6 в редакції
Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001 ) 5.7. Ступінь рефракції, який перевищує існуючі норми не
більше ніж 0,5 Д при необхідній гостроті зору. Вищі ступені
рефракції визначаються об'єктивним методом, дані перевіряються в
умовах циклоплегії. При складному астигматизмі висновок робиться не за ступенем
астигматизму, а за значенням рефракції в меридіані найбільшої
аметропії. 5.8. Спазм акомодації при сприятливому результаті після курсу
лікування. 5.8. Порушення акомодації (пресбіопія не вище за 3,5 Д).
Додаток 7

до п.2.10 Правил

медичної сертифікації

авіаційного персоналу

цивільної авіації

України
Штамп з назвою підприємства
Направлення авіаційного персоналу на медичну

сертифікацію, госпіталізацію, консультацію
Прізвище ___________ ім'я _____________ по батькові _________ Рік народження __________ Посада ____________________________ Тип повітряного судна ________ Найменування авіапідприємства,
навчального закладу цивільної авіації ____________________________ Домашня адреса ______________________________________________ Діагноз _____________________________________________________ Висновок останньої ЛЛСК від _________________________________ Додаток. Медичні книжки ____ прим. Витяг із ____ на ____ аркушах ЕКГ - плівки ____ шт. Інша медична документація на ___ аркушах Підпис лікаря ________________________________

(посада, прізвище) "__"_______200 _ року
Додаток 8

до п.2.17 Правил

медичної сертифікації

авіаційного персоналу

цивільної авіації

України
Посвідчення про визнання дійсним свідоцтва

(сертифіката), виданого іноземною державою
Свідоцтво (сертифікат) N ______ від ________________________,
видане __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, назва країни) изнається ЦЛЛСК дійсним.

Протокол N _____________ від ________________________________ Голова ЦЛЛСК ________________________________________________

(підпис) М.П.
Додаток 9

до п.2.21 Правил

медичної сертифікації

авіаційного персоналу

цивільної авіації

України
Перелік захворювань, які є протипоказаними

для роботи у країнах з жарким кліматом,

арктичних та антарктичних експедиціях
1. Захворювання внутрішніх органів
1.1. Атеросклероз аорти. 1.2. Атеросклеротичний міокардіосклероз, коронаросклероз. 1.3. Захворювання серця і судин інфекційного, алергічного,
токсичного характерів із складним порушенням ритму та провідності. 1.4. Хвороби органів дихання нетуберкульозної етіології:
хронічний необструктивний бронхіт, сегментарний пневмосклероз,
хронічна пневмонія, наслідки травм, поранень та операцій на
органах дихання. 1.5. Туберкульоз легенів. 1.6. Хвороби шлунково-кишкового тракту, за винятком
хронічного гастриту, бульбіту, гастродуоденіту у фазі стійкої
ремісії. 1.7. Хвороби печінки, жовчного міхура, жовчних ходів, за
винятком доброякісної гіпербілірубінемії (хвороба Жильбера). 1.8. Гломерулонефрит, первинний пієлонефрит. 1.9. Порушення толерантності до глюкози (ПТГ). 1.10. Тиреотоксикоз, тиреоїдит. 1.11. Ожиріння II ступеня. 1.12. Хвороби крові, за винятком лейкемоїдної реакції
лімфоцитарного типу.
2. Хірургічні захворювання
2.1. Пухлини доброякісні, які не порушують функції органів,
не заважають носінню одягу і взуття і які не підлягають
оперативному лікуванню. 2.2. Грижі, які потребують оперативного лікування. 2.3. Захворювання прямої кишки із загостреннями в анамнезі. 2.4. Захворювання судин нижніх кінцівок. 2.5. Нирковокам'яна хвороба. 2.6. Сечовокислий діатез із перенесеною нирковою колікою. 2.7. Аномалії розвитку нирок, ниркових судин та сечоводів. 2.8. Хронічні форми екземи та інші поширені форми хронічних
захворювань шкіри. 2.9. Хронічні захворювання жіночих статевих органів. 2.10. Вагітність.
3. Нервові і психічні захворювання
3.1. Початкові клінічні ознаки атеросклерозу судин головного
мозку (при наявності нейроциркуляторної дистонії за гіпертонічним
типом і гіпертонічної хвороби). 3.2. Хронічні захворювання периферичної нервової системи у
стадії ремісії. 3.3. Неврити. 3.4. Поліневрити. 3.5. Люмбалгії. 3.6. Наслідки перенесеної черепно-мозкової травми за
наявності компенсації нервово-психічної діяльності. 3.7. Вегетативно-судинні дистонії помірно виражені. 3.8. Виражені вегетативно-судинні дисфункції (первинні і
соматогенно обумовлені). 3.9. Поодинока непритомність в анамнезі (будь-якої
етіології).
4. Захворювання отоларингологічних органів
4.1. Хронічний синусит (гнійний, поліпозний). 4.2. Вазомоторний, алергічний риніт. 4.3. Кіста носового синуса. 4.4. Центральна перфорація барабанної перетинки (хронічний
мезотимпаніт). 4.5. Доброякісні новоутворення отоларингологічних органів,
які є протипоказаними для роботи в країнах з жарким кліматом,
арктичних та антарктичних експедиціях.
5. Захворювання органа зору
5.1. Хронічні захворювання повік і кон'юнктиви. 5.2. Захворювання слізних органів з порушенням
сльозовідведення. 5.3. Захворювання склери, рогівки, кришталика, склоподібного
тіла запального або дегенеративного характеру. 5.4. Захворювання сітківки, зорового нерва запального або
дегенеративного характеру. 5.5. Гострота зору не нижче 0,7 на кожне око без корекції і
1,0 з корекцією.
Додаток 10

до п.2.23 Правил

медичної сертифікації

авіаційного персоналу

цивільної авіації

України
Перелік захворювань, які є протипоказаними

для виконання льотної і диспетчерської

діяльності
------------------------------------------------------------------ N | Діагноз | Код | з/п | | МКХ - 10 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------| 1. Захворювання внутрішніх органів | ----------------------------------------------------------------| 1.1 |Хронічні ревматичні хвороби серця | I05-I09 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.2 |Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з | I13 | |переважним ураженням серця і нирок | | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.3 |Стенокардія | I20 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.4 |Гострий інфаркт міокарда | I21 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.5 |Інші форми гострої ішемічної хвороби серця | I24 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.6 |Атеросклертична хвороба серця | I25.1 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.7 |Перенесений у минулому інфаркт міокарда | I25.2 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.8 |Безсимптомна ішемія міокарда | I25.6 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.9 |Інші форми хронічної ішемічної хвороби серця | I25.8 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.10 |Гострий міокардит | I40.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.11 |Кардіоміопатія | I42 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.12 |Порушення провідності | I44; I45 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.13 |Природжені вади розвитку порожнин серця та | Q20, Q28 | |з'єднань | | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.14 |Туберкульоз органів дихання | A15 A16 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.15 |Емфізема | J43 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.16 |Інша хронічна обструктивна легенева хвороба | J44 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.17 |Астма | J45 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.18 |Бронхоектатична хвороба | J47 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.19 |Інші хвороби плеври | J90-J94 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.20 |Інші інтерстиціальні хвороби легенів | J84 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.21 |Гнійні та некротичні стани нижніх дихальних | J85-J86 | |шляхів | | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.22 |Хвороби щитовидної залози | E00-E07 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.23 |Тиреотоксикоз | E05 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.24 |Цукровий діабет | E10-E14 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.25 |Інші порушення регуляції глюкози та | E15-E16 | |внутрішньої секреції підшлункової залози | | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.26 |Хвороби гіпофіза | E22-E24 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.27 |Хвороби надниркової залози | E25-E27 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.28 |Ожиріння 3-4 ступенів | E66 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.29 |Виразка шлунка | K 25 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.30 |Виразка дванадцятипалої кишки | K 26 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.31 |Гастрит і дуоденіт | K 29 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.32 |Неінфекційний ентерит та коліт | K50-K52 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.33 |Хвороби печінки | K70-K77 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.34 |Жовчнокам'яна хвороба | K80 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.35 |Хвороби підшлункової залози | K85; K86 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.36 |Кишкові інфекційні хвороби | A00-A09 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.37 |Анемії | D50; D64 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.38 |Порушення згортання крові | D65-D69 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.39 |Злоякісні новоутворення лімфоїдної, | C81-C96 | |кровотворної та споріднених тканин | | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.40 |Алергія, неуточнена | T78.4 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.41 |Гломерулярні хвороби | N00-N08 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.42 |Запальні поліартропатії | M05-M14 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.43 |Артрози | M15-M19 | -----+-----------------------------------------------+----------| 1.44 |Новоутворення | D00-D48 | ----------------------------------------------------------------| 2. Хірургічні захворювання | ----------------------------------------------------------------| 2.1 |Інші види недостатності харчування | E63 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.2 |Імпетиго | L01 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.3 |Поширені форми вітіліго | L80.3 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.4 |Дерматит та екзема | L20-L30 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.5 |Кропив'янка | L50 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.6 |Гіпертрофічні хвороби шкіри | L91 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.7 |Актиномікоз | A42 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.8 |Туберкульозна периферична лімфаденопатія | A18.2 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.9 |Переломи хребта з порушенням спинного мозку | S22-S24 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.10 |Набуті деформації пальців верхніх і нижніх | M20 | |кінцівок | | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.11 |Інші порушення кістково-м'язової системи та | M95-M99 | |сполучної тканини | | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.12 |Спайки кишок з непрохідністю | K56.5 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.13 |Інші уточнені хвороби підшлункової залози | K86.8 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.14 |Грижа | K40-K46 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.15 |Синдром Рейно | I73.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.16 |Облітеруючий тромбангіт 2-3 ступенів | I73.1 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.17 |Варикозне розширення вен нижніх кінцівок | I83 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.18 |Постфлебітичний синдром | I87.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.19 |Мимовільне сечовипускання | N39.3 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.20 |Інші уточнені хвороби сечових органів | N39.8 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.21 |Хронічний пієлонефрит | N11 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.22 |Гідронефроз з калькульозною обструкцією нирки | N13.2 | |і сечоводу | | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.23 |Туберкульоз сечовостатевої системи | A18.1 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.24 |Сечокам'яна хвороба | N20-N23 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.25 |Випадіння прямої кишки 2-3 ступенів | K62.3 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.26 |Стеноз прямої кишки і анального отвору з | K62.4 | |порушенням акту дефекації | | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.27 |Тріщина та свищ в області заднього проходу та | K60 | |прямої кишки | | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.28 |Неповне випадання матки і піхви | N81.2 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.29 |Свищі із залученням жіночих статевих органів | N82.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.30 |Біль та інші стани, пов'язані з жіночими | N94 | |статевими органами та менструальним циклом | | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.31 |Вагітність, що перевищує 12 тижнів | 000.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.32 |Доброякісні новоутворення, які не підлягають | D10-D36 | |оперативному втручанню у зв'язку з їх | | |локалізацією | | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.33 |Злоякісні новоутворення |C00 - C97 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.34 |Сифіліс |A50- A53.9| -----+-----------------------------------------------+----------| 2.35 |Гонококова інфекція | A54.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.36 |Хламідійні інфекції | A56 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.37 |Трихомоноз | A59 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.38 |Аногенітальні герпесвірусні інфекції | A60 | -----+-----------------------------------------------+----------| 2.39 |ВІЛ інфекції | B20-B24 | ----------------------------------------------------------------| 3. Нервові і психічні захворювання | ----------------------------------------------------------------| 3.1 |Інфекційний психоз | F05.9 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.2 |Алкогольний психоз | F10.5 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.3 |Алкоголізм | F10.2 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.4 |Медикаментозна залежність | F10-F19 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.5 |Шизофренія | F20.9 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.6 |Параноя | F22.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.7 |Психопатія всіх форм і ступенів | F29 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.8 |Маніакально-депресивний психоз | F31.9 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.9 |Депресивний психоз | F32.3 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.10 |Реактивний психоз | F43.9 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.11 |Неврози | F48.9 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.12 |Епілепсія | G40 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.13 |Епізодичні та пароксизмальні розлади | G40-G 47 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.14 |Навмисне самоушкодження | X60-X84 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.15 |Транзиторні церебральні ішемічні напади та | G45 | |синдроми | | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.16 |Судинні мозкові синдроми при | G46 | |цереброваскулярних хворобах | | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.17 |Інші цереброваскулярні хвороби | 167 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.18 |Ураження нервів, нервових корінців та сплетінь | G50-G 59 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.19 |Хвороби периферійної нервової системи | G64 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.20 |Розлади вегетативної нервової системи | G90 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.21 |Інші ураження головного мозку | G93 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.22 |Хвороби нервово-м'язового з'єднання та м'язів | G70-G73 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.23 |Хвороби спинного мозку | G95 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.24 |Непритомність (будь-якого генезу) | K55 | -----+-----------------------------------------------+----------| 3.25 |Інші хвороби центральної нервової системи | G98 | ----------------------------------------------------------------| 4. Захворювання отоларингологічних органів | ----------------------------------------------------------------| 4.1 |Поліп носової порожнини | J33.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.2 |Поліпозна дегенерація синуса | J33.1 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.3 |Поліп голосових складок гортані | J38.1 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.4 |Вузлики голосових складок | J138.2 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.5 |Хронічний стеноз гортані | J38.6 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.6 |Розлади голосу | R49.0- | | | R49.8 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.7 |Стан гортані після травми та після оперативних | S12.8 | |втручань | | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.8 |Перфорація барабанної перетинки у ділянці | H72.1 | |атика (хронічний епітимпаніт), крім | | |диспетчерів | | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.9 |Центральна перфорація барабанної перетинки | H72.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.10 |Інші види перфорації барабанної перетинки | H72.8 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.11 |Поліп середнього вуха | H74.4 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.12 |Втрата слуху, спричинена шумом | H83.3 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.13 |Отосклероз | H80 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.14 |Інші уточнені форми втрати слуху | H91.8 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.15 |Інші ураження вуха і соскоподібного відростка | H95.8 | |після медичних процедур | | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.16 |Хвороби слухового нерва | H93.3 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.17 |Хронічний сальпінгоотит однобічний або | H69.8 | |двобічний. Слух менше двох метрів | | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.18 |Лабіринтит | H83.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.19 |Інші порушення вестибулярної функції | H71.8 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.20 |Травматичний розрив барабанної перетинки | S09.2 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.21 |Хронічні стійкі дерматити, екзема зовнішнього | J20-J30 | |вуха | | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.22 |Лабіринтна дисфункція | H83.2 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.23 |Природжені вади розвитку вуха, що спричиняють | Q16 | |зниження слуху | | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.24 |Уроджені вади розвитку носа | Q30 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.25 |Уроджені вади розвитку гортані | Q31 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.26 |Пародонтоз 3 ступеня | K05.4 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.27 |Ушкодження зубів та їх опорного апарату | K08.9 | |(відсутність шести зубів і більше з обох боків | | |або чотирьох з одного боку) | | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.28 |Атрезія слухового проходу після гранульозного | Q17 | |дерматиту | | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.29 |Доброякісні новоутворення гортані | D14.1 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.30 |Доброякісні новоутворення порожнини рота і | D10 | |глотки | | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.31 |Доброякісні новоутворення середнього вуха, | D14.0 | |носової порожнини та приносових пазух | | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.32 |Меланоформний невус вуха та зовнішнього | D22.2 | |слухового ходу | | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.33 |Карцинома гортані | D02.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.34 |Карцинома середнього вуха та органів дихання | D02 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.35 |Злоякісне новоутворення мигдалини | C09 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.36 |Злоякісне новоутворення ротової частини глотки | C10 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.37 |Злоякісне новоутворення носової частини глотки | C11 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.38 |Злоякісні новоутворення нижньої частини глотки | C13 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.39 |Злоякісне новоутворення приносових пазух | C31 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.40 |Злоякісне новоутворення гортані | C32 | -----+-----------------------------------------------+----------| 4.41 |Злоякісні новоутворення носової порожнини та | C30 | |середнього вуха | | ----------------------------------------------------------------| 5. Захворювання органа зору | ----------------------------------------------------------------| 5.1 |Хронічний кон'юнктивіт | H10.4 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.2 |Хронічний блефарит | H01.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.3 |Блефарокон'юнктивіт | H105 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.4 |Дерматит повік алергічний | H01.1 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.5 |Халазіон | H00.1 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.6 |Дакріоаденіт | H04.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.7 |Стеноз сльозовивідних шляхів і недостатність | H04.5 | |сльозовиведення | | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.8 |Інші хвороби сльозового апарату | H04.8 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.9 |Склерит | H15.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.10 |Кератит | H16 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.11 |Рубці і помутніння рогівки | H17 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.12 |Травматична катаракта | H26.1 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.13 |Хвороби склистого тіла | H43 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.14 |Хоріоретинальне запалення | H30 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.15 |Рубці судинної оболонки очей | H31.0 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.16 |Відшарування та розриви сітківки | HЗЗ | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.17 |Дегенерація макули та заднього полюса | H35.3 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.18 |Периферична дегенерація сітківки | H35.4 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.19 |Атрофія зорового нерва | H47.2 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.20 |Неврит зорового нерва | H46 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.21 |Злоякісні новоутворення ока та придатків | C69 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.22 |Невидалене немагнітне стороннє тіло, що давно | H44.7 | |потрапило в око | | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.23 |Невидалене магнітне стороннє тіло, що давно | H44.6 | |потрапило в око | | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.24 |Травма зорового нерва та зорових провідних | S04.0 | |шляхів | | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.25 |Крововилив у склисте тіло | H43.1 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.26 |Глаукома | H40 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.27 |Косоокість | H49 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.28 |Диплопія | H53.2 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.29 |Порушення акомодації | H52.5 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.30 |Пресбіопія | H52.4 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.31 |Гемералопія (нічна сліпота) | H53.6 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.32 |Аномалії колірного зору | H53.5 | -----+-----------------------------------------------+----------| 5.33 |Сліпота і знижений зір | H54 | -----------------------------------------------------------------
Додаток 11

до п.2.27 Правил

медичної сертифікації

авіаційного персоналу

цивільної авіації

України
Зразок медичного сертифіката

--------------------------------- ------------------------------- УКРАЇНА | |Окремі відмітки та | Державний департамент | |рекомендації | авіаційного транспорту | |Notes and recommendations | _______________________________| |_________________________ | UKRAINE | |_________________________ | State Air Transport Department | |_________________________ | | |Артеріальний тиск, пульс | МЕДИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ | |________________________ | MEDICAL CERTIFICATE | |Arterial pressure, pulse | class ______________ класу | | | | | | N 000001 | | | | |Голова ЛЛСК _______________ | Спеціальність ________________ | | (підпис) | Profession | |Chief of medical commission | | | (signature) | Прізвище, ім'я, по | | | батькові _____________________ | | М.П. | Name of holder in full | | | ______________________________ | |Власник сертифіката | | |__________________ (підпис) | | |The certificate holder | Дійсний до | |(signature) | ____________________ 200_ року | | | Date of expazy year | |Дата видачі _______________ | | |Date of issue | -------------------------------- -------------------------------
Додаток 12

до п.2.35. Правил

медичної сертифікації

авіаційного персоналу

цивільної авіації

України
Загальний обсяг функціональних і клінічних досліджень

авіаційного персоналу з метою медичної сертифікації
1. Обстеження внутрішніх органів
1.1. Терапевтичне обстеження: а) порожнина рота, зів, шкіряні покрови, видимі слизові
оболонки, лімфатичні вузли і щитовидна залоза відповідні віку; б) органи дихання, органи кровообігу (визначення
функціональної здатності), шлунково-кишкового тракту і
сечовідведення. 1.2. Флюорографія проводиться за епідеміологічними
показаннями відповідно до наказів територіальних медичних
об'єднань. 1.3. Електрокардіографія в спокої (12 відведень за Вільсоном)
проводиться: курсантам за спеціальністю пілот, штурман, бортінженер,
диспетчер КПР, бортпровідник та особам льотного складу - один раз
на рік; по досягненні ними 40-річного віку - один раз на 6 місяців; диспетчерам, бортпровідникам, бортоператорам - один раз на
рік. 1.4. Велоергометрична проба проводиться: за медичними показаннями; при первинній медичній сертифікації; при черговій сертифікації за віком після 40 років - один раз
на два роки; при черговій сертифікації за віком після 50 років - щорічно; пілотам-випробувачам - щорічно. Пункт 1.4 в редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від
26.12.2001 ) 1.5. За медичними показаннями лікар авіакомпанії, терапевт
ЛЛСК призначають навантажувальну пробу. Медичні показання: зміна
ЕКГ у "динаміці", порушення ритму серця або провідності, ознаки
кардіоміопатії, пролапсу мітрального клапана, артеріальна
гіпертензія, порушення ліпідного обміну та інші фактори ризику. 1.6. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини,
езофагогастродуоденоскопія або рентгеноскопія шлунково-кишкового
тракту проводяться за медичними показаннями. ( Пункт 1.6 в
редакції Наказу Мінтрансу N 892 ( z0023-02 ) від 26.12.2001 )
2. Хірургічне обстеження
2.1. Антропометрія (зріст, вага тіла, окружність грудної
клітки, спірометрія, динамометрія кисті). 2.2. Загальний огляд. 2.3. Стан шкіри, лімфатичних вузлів, щитовидної залози,
молочних залоз, стан периферійних судин, суглобів, кісток, органів
черевної порожнини, зовнішніх статевих органів. 2.4. Огляд дерматовенерологом (проводиться при медичній
сертифікації бортпровідників). За наявності мазків виділень з
піхви. 2.5. Огляд гінекологом. 2.6. Дослідження прямої кишки, передміхурової залози,
мамографія або УЗД молочних залоз проводяться за медичними
показаннями. ( Пункт 2.6 в редакції Наказу Мінтрансу N 892
( z0023-02 ) від 26.12.2001 )
3. Обстеження нервової системи
3.1. Електроенцефалографія проводиться особам, які вступають
до льотних навчальних закладів цивільної авіації за спеціальністю
пілот, диспетчер ОПР, бортпровідник, за медичними показаннями, а
також при перерві у льотній роботі більше 2 років. 3.2. Реоенцефалографія проводиться льотно-диспетчерському
складу після 40 років - щорічно і за медичними показаннями. 3.3. Барокамерне дослідження та методика гіпоксичного
навантаження (вдихання газової суміші збідненим щодо кисню) - за
медичними показаннями та пілотам-випробувачам - щорічно. 3.4. Психологічне обстеження проводиться особам: які вступають до льотного навчального закладу за
спеціальностями пілот, диспетчер ОПР, бортпровідник; льотного складу й диспетчерам ОПР після 50 років один раз на
три роки; льотного складу при перенавчанні на нову техніку, при
переведенні на посаду командира повітряного судна,
пілота-інструктора, диспетчера-інструктора, керівника польотів,
під час стаціонарного обстеження, за медичними показаннями, після
авіаційних подій і передумов до них, пов'язаних із особистим
фактором; обслуговуючого персоналу через кожні 5 років льотної роботи
(після 40 років один раз на 2 роки, за наявністю діагнозу -
щорічно). 3.5. Радіообмін на тренажері - за медичними показаннями.
4. Обстеження отоларингологічних органів
4.1. Зовнішній огляд. 4.2. Ендоскопія отоларингологічних органів, передня та задня
риноскопія. 4.3. Отоскопія - обидві барабанні перетинки із чіткими
розпізнавальними контурами. 4.4. Фарингоскопія. 4.5. Ларингоскопія - непряма та пряма, стробоскопія,
томографія за медичними показаннями. 4.6. Носове дихання вільне, нюх першого ступеня. 4.7. Слух на шепіт на обидва вуха не менше 2 метрів,
аудіометрія - пороги слуху до 10 гц на всьому діапазоні частот,
розбірливість мови - 100%, рентгенографія соскоподібних відростків
за медичними показаннями. Тональна та мовна аудіометрія. 4.8. Барокамерне обстеження за медичним показанням. 4.9. Барофункція вуха за методикою Воячека, Тойнбі,
Вальсальви. 4.10. Вестибулометрія - за методикою Брянова або Маркаряна. 4.11. Стоматологічний обсяг: стан зубів, слизової оболонки
порожнини рота, ясен; прикус, зубна формула, наявність коронок,
мостів та протезів. 4.12. Обстеження логопеда за медичними показниками. 4.13. Обстеження алерголога за медичними показниками.
5. Обстеження органа зору
5.1. Анатомічний стан органа зору. 5.2. Гострота зору. 5.3. Колірний зір за таблицею Е.Б.Рабкіна. 5.4. Бінокулярний зір. 5.5. Нічний зір. 5.6. Найближча крапка конвергенції. 5.7. Найближча крапка ясного зору. 5.8. Рефракція суб'єктивним і об'єктивним методами
(скіаскопія або рефрактометрія). 5.9. Внутрішньоочний тиск вимірюється льотному складу з 35
років один раз на два роки, а іншому авіаційному персоналу - з 40
років один раз на три роки.
Додаток 13

до п.2.36 Правил

медичної сертифікації

авіаційного персоналу

цивільної авіації

України
Вимоги клінічної лабораторної діагностики

до медичної сертифікації авіаційного персоналу
1. Обов'язковий мінімальний скринінг досліджень при

проведенні амбулаторної медичної сертифікації
1.1. Загальний аналіз крові: гемоглобін; еритроцити; лейкоцити; гематокрит; лейкограма; ШОЕ. 1.2. Загальний аналіз сечі: фізико-хімічні властивості; дослідження на жовчні пігменти; мікроскопія. 1.3. Біохімічні дослідження після 35 років - один раз на два
роки, а за медичними показаннями - щорічно. 1.3.1. Авіаційний персонал, який працює з ядохімікатами і
пестицидами,- щорічно: білірубін та його фракції; холестерин загальний; холестерин; lObіпопротеїди; тригліцериди; індекс атерогенності; сечовина; креатинін; АСТ, АЛТ; загальний білок (альбуміни, глобуліни і їх фракції); С-реактивний білок (протеїн); глюкоза (після 35 років і за медичними показаннями); дослідження крові на сифіліс у бортпровідників; дослідження виділень у бортпровідників із піхв; дослідження крові на наявність малярійного плазмодія; дослідження калу на гельмінти і найпростіші (за медичними
показаннями та у бортпровідників).
2. Загальний обов'язковий скринінг при проведенні

обстеження у стаціонарі з метою медичної сертифікації
2.1. Загальний аналіз крові: гемоглобін; еритроцити; гематокрит; лейкоцити; лейкограма; ШОЕ. 2.2. Загальний аналіз сечі: фізико-хімічні властивості; дослідження на жовчні пігменти; мікроскопія. 2.3. Добовий аналіз сечі на цукор та протеїн. 2.4. Аналіз сечі за Нечипоренком та Аддіс-Каковським (за
медичними показаннями). 2.5. Аналіз сечі за Зимницьким (за медичними показаннями). 2.6. Дослідження калу на гельмінти та найпростіші. 2.7. Дослідження крові на сифіліс. 2.8. Біохімічні дослідження: білірубін та його фракції; холестерин загальний; холестерин; lObіпопротеїди; трегліцериди; сечовина; креатінін; АЛТ, АСТ; C-реактивний протеїн; загальний протеїн (альбуміни, глобуліни), визначення білкових
фракцій; глюкоза, ТТГ (за медичними показаннями); дослідження шлункової секреції (за медичними показаннями); дослідження жовчі (за медичними показаннями). Усі біопроби
доставляються в лабораторію тільки персоналом відділення.
Результати досліджень обстежуваним не повідомляються.
3. Значення лабораторних показників (норма)
------------------------------------------------------------------ Показник, | Використані | Межа | Одиниці | що | методики |нормальних | виміру | визначається | |показників |в системі СІ | ---------------+------------------+-------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---------------+------------------+-------------+---------------| Клінічний |гемоглобінціа- | | | аналіз крові |нідний метод | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| Гемоглобін: | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| чоловіки | |130-160 | г/л | ---------------+------------------+-------------+---------------| жінки | |120-140 | г/л | ---------------+------------------+-------------+---------------| |гематологічний | | | |аналізатор | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| Еритроцити: | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| чоловіки | |4,5-5,7 | | ---------------+------------------+-------------+---------------| жінки | |3,9-4,7 | | ---------------+------------------+-------------+---------------| Ретикулоцити |підрахунок у |0,2-1,0 | % | |мазку | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| Тромбоцити |гематологічний |180-320 |10 в ступені 9 | |аналізатор | | л | ---------------+------------------+-------------+---------------| |підрахунок у | | | |мазку | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| Лейкоцити |гематологічний | | | |аналізатор; | | | |підрахунок у | | | |камері Горяєва | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| чоловіки | |4,0 - 9,0 | 10 в | | | |ступені 9 | ---------------+------------------+-------------+---------------| жінки | |4,0 - 9,0 | | ---------------+------------------+-------------+---------------| Швидкість |метод Панченкова | | | осідання | | | | еритроцитів | | | | (ШОЕ) | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| чоловіки | |2-10 | мм/год | ---------------+------------------+-------------+---------------| жінки | |2-15 | мм/год | ---------------+------------------+-------------+---------------| лейкоцитарна |підрахунок у | | | формула |мазку (за | | | |Паппенгеймом) | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| нейтрофіли | |1-6 | % | паличкоядерні | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| нейтрофіли | |47-72 | % | сегментоядерні | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| еозинофіли | |0-5 | % | ---------------+------------------+-------------+---------------| базофіли | |0-1 | % | ---------------+------------------+-------------+---------------| лімфоцити | |19-37 | % | ---------------+------------------+-------------+---------------| моноцити | |3-11 | % | ---------------+------------------+-------------+---------------| Дослідження | | | | сечі: | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| глюкоза |індикаційний |немає | | (якісний) |папір "Глюкотест" | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| глюкоза |метод Альтгаузена |немає | | (кількісний) | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| білок |із сульфосалі- |немає | г/л | (якісний) |циловою кислотою | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| білок |метод |немає | | (кількісний) |Брандерберг- | | | |Робертс- | | | |Стальнікова | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| Пігменти жовчі |проба Розіна |негативна | | ---------------+------------------+-------------+---------------| реакція сечі |індикаційний |5,7-7,0 РН | | |папір | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| питома вага |урометрія |1010 - 1026 | | ---------------+------------------+-------------+---------------| орієнтовний |мікроскопія осаду | | | метод |з покривним склом | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| чоловіки | |0-5 | у полі зору | ---------------+------------------+-------------+---------------| жінки | |0-6 | у полі зору | ---------------+------------------+-------------+---------------| еритроцити: | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| чоловіки | |немає | | ---------------+------------------+-------------+---------------| жінки | |одиночні | у препараті | ---------------+------------------+-------------+---------------| циліндри: | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| чоловіки | |немає | | ---------------+------------------+-------------+---------------| жінки | |немає | | ---------------+------------------+-------------+---------------| солі | |немає | | ---------------+------------------+-------------+---------------| Метод |підрахунок у |немає | | Нечипоренко |камері Горяєва | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| циліндри | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| лейкоцити | |до 2,0 | х 1000 мл | ---------------+------------------+-------------+---------------| еритроцити | |до 1,0 | х 1000 мл | ---------------+------------------+-------------+---------------| Біохімічні | | | | дослідження: | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| Холестерин |метод Ілька |3,0-6,5 | ммоль/л | загальний | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| a-холестерин |після осадження |0,9-1,9 | ммоль | ---------------+------------------+-------------+---------------| індекс |за формулою |2,86-4,0 | ммоль/л | атерогенності | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| ___іпопротеїди |турбідиметричний | 35-55 | одиниць | |метод (за | | | |Бурштейном, | | | |Сомай) | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| тригліцериди |метод Флетчер |0,55-1,65 | ммоль/л | ---------------+------------------+-------------+---------------| ліпіди |метод Цольнд |2,5-8,3 | ммоль/л | загальні | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| сечовина у |із | 2,5-8,3 | ммоль/л | сироватці |діацетілмоноокисом| | | ---------------+------------------+-------------+---------------| креатинін |метод Поішера |0,44-0,115 | ммоль | ---------------+------------------+-------------+---------------| чоловіки | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| жінки | |0,44-0,097 | ммоль | ---------------+------------------+-------------+---------------| загальний |Біуретова реакція |65-85 | г/л | білок крові | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| білкові |електрофорез | | | фракції | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| альбуміни | |56-66 | % | ---------------+------------------+-------------+---------------| глобуліни | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| альфа-один | |3-6 | % | ---------------+------------------+-------------+---------------| альфа-два | |7-10 | % | ---------------+------------------+-------------+---------------| бета | |7-12 | % | ---------------+------------------+-------------+---------------| гама | |13-19 | % | ---------------+------------------+-------------+---------------| А/Г | |1,0-1,5 | % | ---------------+------------------+-------------+---------------| глікопротеїди |із |0,200-0,400 | Одиниць | |глікопротеїновим |од. | | |корективом | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| СРБ |реакція |негативна | | |преципітації | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| Білірубін |метод Ієндрашика | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| загальний | |8,55-20,5 | мкмоль | ---------------+------------------+-------------+---------------| прямий | |2,1-5,12 | мкмоль | ---------------+------------------+-------------+---------------| непрямий | |6,4-15,4 | мкмоль | ---------------+------------------+-------------+---------------| Тімолова проба |колориметричний |0-4 | одиниць (S-H)| |метод | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| Глюкоза у |глюкозооксидазний |3,3-5,7 | ммоль/л | сироватці |метод (уніф.) | | | крові | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| Аланін- |за Рейтманом, |0,1; 0,68 | мкмоль/л | амінотрансфера-|Франкелем | | | за | | | | ---------------+------------------+-------------+---------------| Аспартатаміно- | |0,1-0,45 | мкмоль/л | трансфераза | | | | (АСТ) | | | | -----------------------------------------------------------------
4. Правила відбору крові для лабораторного дослідження

при проведенні медичної сертифікації
4.1. Відбір матеріалу для дослідження авіаційного персоналу
виконується після пред'явлення посвідчення особи. 4.2. Кров з пальця беруть уранці, натщесерце, з 8.00 до 9.00
години. 4.3. Кров з пальця беруть у сидячому положенні, стерильними
одноразовими гострими списами на годинникове скло. 4.4. Кров з вени беруть на біохімічне дослідження вранці,
натщесерце, з 8.00 до 9.00 години після 15-годинного голодування,
у лежачому положенні. 4.5. Кров з вени беруть за допомогою одноразових голок
великого діаметра з тупим зрізом і обов'язково в суху пробірку
(для запобігання гемолізу). Після проколу вени джгут негайно
знімають, кров набирається самопливом. Гемолітичні та ліполітичні
(білі, каламутні) сироватки непридатні для аналізу. 4.6. Одержану з вени кров негайно відправляють у лабораторію.
Зберігання крові при кімнатній температурі або у холодильнику
недопустиме. Також не можна проводити відбір крові напередодні
дослідження. 4.7. У лабораторії сироватка повинна бути одержана не пізніше
як через 1-2 години після відбору крові. 4.8. Кров у лабораторію доставляється з направленням, у якому
зазначені прізвище, ім'я, по батькові та вік особи, яка
обстежується, діагноз, мета дослідження. 4.9. Особа, яка обстежується, не повинна протягом тижня до
відбору крові приймати медикаменти (включаючи вітаміни), алкоголь.
5. Уміст глюкози у крові при проведенні перорального

(75 г) глюкозотолерантного тесту, в ммоль/л (Комітет

експертів ВООЗ із цукрового діабету, 1981)
----------------------------------------------------------- | Умови дослідження | Цілковита кров |Плазма крові | | (ферментний метод) |----------------------| | | |венозна | капілярна | | |--------------------+----------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------------------------------------------| | здорові | |---------------------------------------------------------| |Натщесерце | |--------------------+----------+-----------+-------------| |Через 2 год. після | |навантаження | | | | |---------------------------------------------------------| | Порушення толерантності до глюкози | |---------------------------------------------------------| |Натщесерце | |--------------------+----------+-----------+-------------| |Навантаження | |--------------------+----------+-----------+-------------| |Через 2 год. після | |навантаження | | | | |---------------------------------------------------------| | Цукровий діабет | |---------------------------------------------------------| |Натщесерце | 6,7 | 6,7 | 7,3 | |--------------------+----------+-----------+-------------| |Через 2 год. після | 10,0 | 11,1 | 11,1 | |навантаження | | | | -----------------------------------------------------------
Додаток 14

до п.2.37 Правил

медичної сертифікації

авіаційного персоналу

цивільної авіації

України
Журнал

обліку протоколів засідань лікарсько-льотної

сертифікаційної комісії та видачі медичних сертифікатів

від ________________ 200__ року
Присутні: Голова

Члени
------------------------------------------------------------------- N |Прізвище,| Рік |Місце |Привід |Скарги, |Висно- |Підпис | з/п|ім'я, по |народ- |роботи, |для |клініч- |вок |про | |батькові |ження |посада, |сертифі-| ний |комісії |одер- | | особи, | |загаль- |кації |діагноз | |жання | | яка | | ний | | | |медич- | |проходить| |наліт | | | |ного | |медичну | |годин | | | |серти- | |сертифі- | | | | | |фіката,| | кацію | | | | | |довідки| | | | | | | | ЛЛСК | ---+---------+-------+--------+--------+--------+--------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------
Підписи: Голова ЛЛСК

Члени ЛЛСК
М.П.
_________________

Примітка 1. Нумерація протоколів розпочинається з 01.01.
кожного року. Примітка 2. Журнали протоколів засідання ЛЛСК прошнуровані,
пронумеровані та скріплені печаткою ЛЛСК. Примітка 3. Журнали зберігаються у голови ЛЛСК.
Додаток 15

до 2.38 Правил

медичної сертифікації

авіаційного персоналу

цивільної авіації

України
Довідка N______

про неодержання медичного сертифіката
Стан здоров'я _______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) е відповідає вимогам медичного стандарту _______________________
класу _________________________________________________________________

(діагноз, дата, N протоколу) ________________________________________________________________,

(назва ЛЛСК) зв'язку з чим медичний сертифікат ___________________________ не
видано на термін ______________________________

(постійно, тимчасово)
Голова ЛЛСК _________________________________________________

(підпис)
М.П.
Додаток 16

до п.2.46 Правил медичної

сертифікації авіаційного

персоналу цивільної авіації

України
Медичні вимоги

до пілотів авіації загального призначення

некомерційного використання
1. Для отримання медичного висновку для здійснення
аматорської діяльності пілоти авіації загального призначення
некомерційного використання (пілоти легких, надлегких повітряних
суден, пілоти планерів, приватні пілоти, пілоти вільних
аеростатів, пілоти дельтапланів та парапланів, парашутисти)
проходять медичний огляд.
2. Ці медичні вимоги поширюються і є обов'язковим для
авіаційного персоналу авіаційних організацій цивільної авіації,
незалежно від форм власності та відомчої належності, які проводять
підготовку та сертифікацію пілотів легких, надлегких повітряних
суден, пілотів планерів, приватних пілотів, пілотів вільних
аеростатів, пілотів дельтапланів та парапланів, парашутистів.
3. Пілоти авіації загального призначення некомерційного
використання, що здійснюють експлуатацію повітряних суден або
інших літальних апаратів, допускаються до польотів за умови
наявності медичного висновку для здійснення аматорської
діяльності.
4. Медичний огляд проводиться уповноваженою Укравіатрансом
комісією, до складу якої входять: голова комісії, лікарі-спеціалісти - терапевт, невропатолог, хірург,
отоларинголог, офтальмолог; секретар, який має медичну освіту, середній та молодший медперсонал. Склад комісії затверджується на конкурсній основі
Укравіатрансом один раз на три роки.
5. Для проходження медичного огляду подаються такі документи: документ, який засвідчує особу; виписка з медичної карти амбулаторного хворого про перенесені
захворювання та травми; довідка із протитуберкульозного диспансеру; довідка із психоневрологічного диспансеру; сертифікат із наркологічного диспансеру; довідка щодо визначення групи крові та резус-фактора. Результати обстежень: загальний аналіз крові та сечі; рентгенологічне або флюорографічне обстеження органів грудної
клітки; електрокардіограма в спокої (за медичними показаннями з
навантаженням). При необхідності лікарі можуть призначити інші обстеження.
6. Під час медичного огляду комісія повинна вирішити, чи має
особа, яка обстежується, будь-які функціональні та органічні
відхилення, які могли б перешкодити безпечному виконанню вимог
відповідного свідоцтва.
7. Перелік захворювань та станів, які є протипоказаними до
польотів на дельтаплані та параплані:
7.1. Психічні та нервові хвороби:
7.1.1. Вроджені та набуті психічні хвороби.
7.1.2. Наслідки травм головного та спинного мозку з
порушенням психіки або стійким і глибоким порушенням функцій.
7.1.3. Захворювання периферійної нервової системи й наслідки
травм та захворювань периферійної нервової системи при наявності
виразних і стійких розладів руху, чутливості або трофіки.
7.2. Хронічні інфекційні захворювання.
7.3. Захворювання внутрішніх органів:
7.3.1. Хвороби обміну речовин і ендокринної системи у важкій
формі.
7.3.2. Активний туберкульоз легенів, хронічні захворювання
легенів і плеври з помірним та значним порушенням функцій.
7.3.3. Хронічні захворювання крові і кровотворної системи.
7.3.4. Органічні захворювання міокарда, коронарних судин,
клапанного апарата й аорти, які з'являються в порушенні загального
або коронарного кровообігу.
7.3.5. Хронічні органічні захворювання шлунково-кишкового
тракту в тяжкій формі.
7.3.6. Хронічні захворювання нирок тяжкого ступеня.
7.3.7. Максимальний артеріальний тиск у спокої вище
150/90 мм рт. ст. і нижче 100/60 мм рт. ст.
7.3.8. Захворювання суглобів інфекційного, обмінного та
ендокринного походження зі значним порушенням функцій.
7.4. Хірургічні захворювання:
7.4.1. Наслідки ушкоджень та вроджені дефекти кісток
опорно-рухомого апарату й черепа.
7.4.2. Злоякісні новоутворення.
7.4.3. Нерухомість або значні обмеження руху кінцівок,
станового хребта, таза. Великі рубці.
7.4.4. Випадання прямої кишки.
7.4.5. Затримання одного або обох яєчок у пахвинному каналі
або біля його зовнішнього кільця.
7.4.6. Різко виражене вузлувате поширення вен сім'яного
канатика, вузлувате поширення вен нижніх кінцівок із больовим
синдромом. Важкі форми геморою.
7.4.7. Сечокам'яна хвороба в періоди загострення.
7.5. Хвороби вуха, горла, носа:
7.5.1. Хронічне гнійне захворювання середнього й внутрішнього
вуха.
7.5.2. Виразна і стійка підвищена чутливість до вестибулярних
подразників.
7.5.3. Наслідки захворювань, уражень або операцій
отоларингологічних органів, які порушують їх функцію.
7.6. Очні хвороби:
7.6.1. Гострі та хронічні захворювання очей, слізних шляхів
та повік, які погіршують зір та обмежують рух очей.
7.6.2. Виражена косоокість усіх видів.
7.7. Жіночі хвороби та стани:
7.7.1. Доброякісні та злоякісні новоутворення жіночої
статевої сфери.
7.7.2. Гострі та хронічні запальні захворювання жіночих
статевих органів.
7.7.3. Стійкі порушення менструальної функції.
7.7.4. Вагітність.
8. На підставі висновків спеціалістів комісія робить
загальний висновок про результат обстеження. При цьому для пілотів
легких, надлегких повітряних суден, пілотів планерів,
приватних пілотів, пілотів вільних аеростатів, парашутистів у
медичну довідку записується один із таких висновків: "Стан здоров'я відповідає вимогам медичного стандарту другого
класу"; "Стан здоров'я не відповідає вимогам медичного стандарту
другого класу". Для пілотів дельтапланів та парапланів: "Допускається до польотів на дельтаплані та параплані"; "Не допускається до польотів на дельтаплані та параплані". Висновки реєструються у журналі протоколів медичних оглядів.
( Правила доповнено Додатком 16 згідно з Наказом Мінтрансу N 892
( z0023-02 ) від 26.12.2001 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: