open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
N 644 від 21.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 листопада 2000 р.

за N 872/5093
Затверджено

Наказ Міністерства

транспорту України

21.11.2000 N 644

( z0861-00 )

Правила перевезення вантажів у спеціальних та

спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів

(ст. 54 Статуту)

( 457-98-п )
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

транспорту та зв'язку

N 1454 ( z1227-08 ) від 01.12.2008

Наказами Міністерства інфраструктури

N 138 ( z0769-11 ) від 08.06.2011

N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 }

1. Для перевезення вантажів можуть застосовуватися спеціальні
та спеціалізовані контейнери, що належать відправникам або
одержувачам і призначені для перевезення залізничним транспортом
певних видів вантажів, які вимагають дотримання особливих умов при
транспортуванні. Ці контейнери за розмірами і вантажопідйомністю
повинні відповідати вимогам стандартів (технічних умов). 2. На спеціальні контейнери повинні бути нанесені такі знаки
і написи: умовне (скорочене) найменування організації, підприємства,
установи, міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, яким належить контейнер; номер контейнера; маса тари і маса брутто в кг; внутрішній об'єм; місце, місяць і рік виготовлення; місце, місяць і рік останнього капітального ремонту. 3. Перевезення залізничним транспортом завантажених та
порожніх спеціальних контейнерів здійснюється згідно з планами
перевезень або за пред'явленням. Порожні спеціальні розбірні
контейнери у складеному вигляді та зібрані з декількох штук, а
також зв'язані в пакети можуть перевозитися як вантаж дрібними
відправками або в середньотоннажних контейнерах на загальних
підставах. 4. Навантаження спеціальних контейнерів у вагони та
вивантаження їх провадиться на місцях незагального користування. 5. Перевезення спеціальних контейнерів на залізничних
платформах, у критих вагонах і напіввагонах провадиться
комплектами з розміщенням їх у вагоні згідно зі схемами,
передбаченими Технічними умовами навантаження і кріплення вантажів
(надалі - ТУ), затверджених наказом Мінтрансу від 08.05.98 N 174
( z0346-98 ) та зареєстрованих Міністерством юстиції 26.05.98 за
N 346/2786. Якщо технічні умови навантаження та кріплення для
деяких типів спеціальних контейнерів не передбачені, то порядок
розміщення їх на залізничному рухомому складі, а також способи
кріплення розробляються та узгоджуються відправником у
відповідності до вимог, визначених у розділі 1 ТУ. 6. На кожний комплект завантажених у вагон спеціальних
контейнерів відправник оформляє накладну відповідно до правил
оформлення перевізних документів. { Абзац перший пункту 6 в
редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 138 ( z0769-11 ) від
08.06.2011 } При цьому в накладній повинно бути вказано: { Абзац другий
пункту 6 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 138
( z0769-11 ) від 08.06.2011 } у графі "Найменування вантажу" - номери контейнерів; у графі "Кількість місць" - кількість контейнерів; у графі "Упаковка" - "Контейнер". інші графи перевізних документів заповнюються відправником у
порядку, передбаченому Правилами оформлення перевізних документів
( z0863-00 ). При перевезенні порожніх контейнерів вагонними або дрібними
відправками в накладній у графі "Найменування вантажу" вказується:
"Порожній спеціальний контейнер", а в графі "Маса вантажу, кг,
визначена відправником" - загальна маса всіх порожніх контейнерів
(маса тари контейнерів згідно з трафаретом), які перевозяться. 7. Спеціальні контейнери з вантажами, що допускаються до
перевезення у критих вагонах без пломб або на відкритому рухомому
складі, можуть не пломбуватися. 8. Приймання до перевезення вантажів у спеціальних
контейнерах провадиться залізницею за масою і пломбами або
запірно-пломбувальними пристроями (ЗПП) відправників після
зовнішнього огляду контейнерів та пломб (ЗПП). Правильність
завантаження (розміщення) та кріплення контейнерів на відкритому
рухомому складі перевіряється працівниками залізниці згідно з ТУ. 9. Вантажі, що прибули на станцію призначення в справних
спеціальних контейнерах з непошкодженими пломбами або ЗПП
відправника, видаються одержувачу після зовнішнього огляду
контейнерів, пломб або ЗПП без перевірки стану і кількості вантажу
в контейнері. 10. Спеціальні контейнери, конструкція і параметри яких
збігаються з конструкцією і параметрами універсальних контейнерів
транспорту, допускається перевозити (з дозволу Укрзалізниці)
спільно з універсальними контейнерами з навантаженням і
вивантаженням таких контейнерів на контейнерних майданчиках
загального користування. У цьому разі приймання, видача,
навантаження і вивантаження контейнерів із залізничного рухомого
складу провадиться на місцях загального користування. Збори за
вантажні операції сплачуються в порядку і розмірах, установлених
для універсальних контейнерів транспорту. Вантажі в спеціальних
контейнерах, перевезення яких допускається спільно з
універсальними контейнерами транспорту, а навантаження
(вивантаження) їх у вагоні провадиться на місцях загального
користування, приймаються до перевезення з оформленням накладної
на кожний спеціальний контейнер окремо. При цьому в накладній у
графі 20 "Найменування вантажу" зазначається: "Спеціальний
контейнер" проставляється штемпель або робиться напис:
"Спеціальний". Збори за зберігання завантажених та порожніх
контейнерів на місцях загального користування стягуються на
загальних підставах у відповідності до діючих на залізниці
тарифів.{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 138 ( z0769-11 ) від 08.06.2011 } 11. Навантаження вантажів у несправні спеціальні контейнери
не допускається. Ремонт спеціальних контейнерів провадиться їх власниками. 12. У разі перевезення небезпечних вантажів у спеціальних
контейнерах відправник зобов'язаний на зовнішньому боці контейнера
наклеїти відповідні знаки, а в накладних проставити штемпелі про
небезпечність вантажу, передбачені Правилами перевезення
небезпечних вантажів ( n0001697-96 ). У разі перевезення їх
комплектами в критих вагонах та напіввагонах знаки небезпечності
слід наклеїти і на вагони. 13. Питання відповідальності за несвоєчасне повернення та
пошкодження спеціальних контейнерів регулюються між одержувачами і
власниками контейнерів без участі залізниці. Прийняті до перевезення завантажені або порожні спеціальні
контейнери доставляються залізницями в пункти призначення у
відповідності до чинних на залізничному транспорті термінів
доставки вантажів. 14. У критих вагонах дозволяється перевозити спеціальні
контейнери вантажопідйомністю не більше 1,5 тонни. Завантаження їх
у вагони провадиться повними комплектами на місцях незагального
користування. Пломбування вагонів провадиться відправником,
контейнери можуть не пломбуватися. 15. Спеціалізовані великовантажні контейнери: рефрижераторні
(ізотермічні), танки-контейнери (контейнери-цистерни),
хопери-контейнери повинні відповідати вимогам міжнародного
стандарту ICO. На них повинні бути нанесені такі трафарети: код власника і номер контейнера; код країни, код типорозміру контейнера; { Абзац третій пункту
15 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 1454
( z1227-08 ) від 01.12.2008 } маса брутто і власна маса контейнера; табличка про допущення контейнера до експлуатації за умовами
безпеки згідно з ГОСТ-25588-83; табличка про допущення перевезення вантажів за митними
печатками та пломбами згідно з ГОСТ-25588-83; дата чергового планового ремонту. Танки-контейнери призначені для перевезення вантажів,
однорідних за своїм фізико-хімічним складом та за однаковими
умовами перевезення. Рефрижераторні контейнери (рефконтейнери) призначені для
перевезення тарно-штучних швидкопсувних вантажів. Хопери-контейнери призначені для перевезення сипучих
вантажів. 16. Спеціалізовані великовантажні контейнери перевозяться на
фітингових платформах. Їх розміщення та кріплення на вагоні
провадяться відповідно до правил розміщення та кріплення вантажів.
{ Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 } 17. Оформлення перевізних документів провадиться окремо на
кожний спеціалізований контейнер. При цьому в накладній у графі 20
"Найменування вантажу" зазначається: "Спеціалізований контейнер".
{ Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 138 ( z0769-11 ) від 08.06.2011 } 18. Завантаження та вивантаження танків-контейнерів,
хоперів-контейнерів на (із) вагони, як правило, провадиться на
місцях незагального користування. Вантажні операції з такими
контейнерами допускається провадити і на місцях загального
користування. У разі перевезення небезпечних вантажів у танках-контейнерах,
хоперах-контейнерах, а також повернення їх у порожньому стані,
завантаження, вивантаження вагонів та оформлення перевізних
документів провадиться згідно з Правилами перевезення небезпечних
вантажів ( n0001697-96 ). 19. Завантаження та вивантаження рефрижераторних контейнерів
з рухомого складу провадиться на місцях загального та незагального
користування. Завантажені рефрижераторні контейнери розміщуються
на вагоні дверима всередину, порожні - дверима назовні з
накладенням закруток. 20. Контейнери для перевезення сипучих вантажів, обладнані з
однієї сторони дверима, з іншої - люком в нижній частині,
розміщуються на платформі люками назовні (дверима всередину). На
такі контейнери наносяться відповідні трафарети згідно з назвою
вантажу: "Добрива", "Калійна сіль" тощо. 21. Якщо згідно з Правилами пломбування вагонів і контейнерів
( n0001400-81 ) вантаж перевозиться за пломбами, приймання до
перевезення залізницею завантажених спеціалізованих контейнерів
провадиться за пломбами або ЗПП відправників.
{ Пункт 22 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 138 ( z0769-11 ) від 08.06.2011 }
22. За перевезення спеціалізованих контейнерів у
завантаженому та порожньому стані стягуються платежі згідно з
тарифом. 23. Перевезення спеціалізованих контейнерів у межах однієї
залізниці може здійснюватися за місцевими технічними умовами. 24. Перевезення вантажів у спеціалізованих контейнерах за
межі України провадиться згідно з вимогами відповідних угод про
міжнародне залізничне сполучення.
Начальник Департаменту
транспортної політики Г.М.Легенький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: