open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 23 листопада 2000 р. N 1735

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 741 ( 741-2008-п ) від 27.08.2008 }
Про Комплексну програму першочергового

забезпечення сільських населених пунктів, що

користуються привізною водою, централізованим

водопостачанням у 2001-2005 роках і прогноз

до 2010 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1246 ( 1246-2004-п ) від 22.09.2004 }

На виконання Указу Президента України від 23 червня 1998 р.
N 670 ( 670/98 ) "Про заходи щодо державної підтримки
водогосподарсько-меліоративного комплексу" та з метою забезпечення
гарантованим водопостачанням сільського населення у
водонезабезпечених регіонах і поліпшення соціально-побутових умов
його проживання Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Комплексну програму першочергового забезпечення
сільських населених пунктів, що користуються привізною водою,
централізованим водопостачанням у 2001-2005 роках і прогноз до
2010 року (далі - Програма) і затвердити її основні завдання
згідно з додатками 1-3.
Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій,
Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській,
Полтавській, Рівненській, Харківській і Херсонській обласним
державним адміністраціям розробити відповідні регіональні
комплексні програми.
2. Міністерству фінансів, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській,
Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській,
Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській і
Херсонській обласним державним адміністраціям під час підготовки
проектів Державного бюджету України, республіканського бюджету
Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів на 2001 та наступні
роки враховувати потребу у коштах, необхідних для фінансування
витрат, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією об'єктів
централізованого водопостачання та водовідведення у сільській
місцевості, які передбачені завданнями Програми, у межах щорічних
обсягів фінансування.
3. Державному комітетові по водному господарству, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровській,
Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській,
Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській,
Харківській і Херсонській обласним державним адміністраціям,
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
діяльність яких пов'язана з реалізацією Програми, вжити заходів до
виконання її основних завдань.
4. Покласти функції замовника щодо реалізації заходів,
передбачених Програмою, які фінансуються з державного бюджету, на
Державний комітет по водному господарству та його територіальні
органи.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним
державним адміністраціям вжити заходів до розширення у сільській
місцевості мережі підприємств з експлуатації систем та об'єктів
питного водопостачання і водовідведення.
6. Рекомендувати Національній академії наук, Українській
академії аграрних наук передбачати під час формування програм
науково-технічної діяльності завдання з розроблення та
впровадження у сільській місцевості нових економічних технологій
підготовки питної води, а також ефективних технологій і методів
очищення та утилізації зворотних вод, у тому числі стічних.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Гладія М.В.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 22

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 23 листопада 2000 р. N 1735

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 22 вересня 2004 р. N 1246 ( 1246-2004-п )
ЗАВДАННЯ

щодо забезпечення сільських населених пунктів,

що користуються привізною водою, централізованим

водопостачанням та системами водовідведення

у 2005-2010 роках
------------------------------------------------------------------ Регіон | Кількість |населених пунктів |з централізованим | водопостачанням ----------------------------------------------------------------- втономна Республіка Крим 21
Області:
Дніпропетровська 79
Донецька 11
Закарпатська 18
Запорізька 92
Івано-Франківська 22
Київська 21
Кіровоградська 39
Луганська 13
Миколаївська 47
Одеська 48
Полтавська 11
Рівненська 27
Харківська 14
Херсонська 17
Усього 478
( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1246 ( 1246-2004-п ) від
22.09.2004 )

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 23 листопада 2000 р. N 1735

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 22 вересня 2004 р. N 1246 ( 1246-2004-п )
ОБСЯГИ

робіт з будівництва і реконструкції об'єктів

водопостачання та водовідведення в сільських

населених пунктах, які користуються привізною

водою, у 2005-2010 роках
------------------------------------------------------------------ Види робіт, |Обсяг робіт,| Обсяг фінансування, регіон |кілометрів | млн. гривень | |------------------------------ | | разом | з них: | | |-------------------- | | |державний| місцеві | | | бюджет | бюджети | | | |(за згодою | | | | рад) ----------------------------------------------------------------- удівництво групових 3875 863 675 188
водопроводів (очисні
споруди, магістральні
водоводи, розвідні
мережі, системи
водовідведення)
Автономна Республіка 116 15 13 2
Крим
Області:
Дніпропетровська 299 102,5 87,5 15
Донецька 75 26 26
Закарпатська 100 10 7 3
Запорізька 1030 239 194 45
Івано-Франківська 78 15 10 5
Київська 510 40 32 8
Кіровоградська 550 50 35 15
Луганська 30 16 12 4
Миколаївська 60 20 16 4
Одеська 665 273 191 82
Полтавська 70 7 6 1
Харківська 91 13,5 13,5
Херсонська 201 36 32 4
Комплексна 93 32 30 2
реконструкція
групових водопроводів
(магістральні
водоводи)
Автономна Республіка 16 14,5 14,5
Крим
Області:
Дніпропетровська 4 5 4 1
Запорізька 38 6,5 6,5
Миколаївська 35 6 5 1
Будівництво і 952 120,5 69,5 51
реконструкція
локальних водопроводів
Області:
Дніпропетровська 99 5,5 3,5 2
Донецька 30 3 3
Закарпатська 120 4,5 3 1,5
Запорізька 172 19 19
Івано-Франківська 60 7 4 3
Кіровоградська 40 5 2 3
Миколаївська 36 5 3,5 1,5
Одеська 112 22,5 15,5 7
Рівненська 70 8 5 3
Харківська 61 8 8
Херсонська 152 33 25 8
Будівництво локальних 663 95,5 40 55,5
систем каналізації
Області:
Дніпропетровська 45 8,5 8 0,5
Донецька 38 7 4,5 2,5
Закарпатська 15 2 2
Запорізька 200 21 21
Івано-Франківська 50 5 2 3
Київська 50 6 6
Кіровоградська 35 3,5 2,5 1
Миколаївська 10 1,5 1 0,5
Одеська 147 30 20 10
Полтавська 30 3 2 1
Рівненська 12 2 2
Харківська 31 6 6
_______________
Усього 5583 1111 814,5 296,5
( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1246 ( 1246-2004-п ) від
22.09.2004 )

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 23 листопада 2000 р. N 1735

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 22 вересня 2004 р. N 1246 ( 1246-2004-п )
ОБСЯГИ

фінансування організаційно-технічних заходів

Комплексної програми першочергового забезпечення

сільських населених пунктів, що користуються

привізною водою, централізованим

водопостачанням у 2005-2010 роках
(млн. гривень) ----------------------------------------------------------------- Найменування заходу | Обсяг фінансування |----------------------------------- | разом |у тому числі за рахунок: | |------------------------ | | державного | місцевих | | бюджету | бюджетів | | |(за згодою | | | рад) ----------------------------------------------------------------- аспортизація джерел та 1,8 1,8
об'єктів сільського
водопостачання
Пошук джерел підземних вод і 20 15 5
штучне поповнення їх запасів
Розвиток виробничо- 6,5 6,5
експлуатаційних баз
Науково-технічне забезпечення 3,2 3,2
_______________
Усього 31,5 20 11,5
( Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1246 ( 1246-2004-п ) від
22.09.2004 )

СХВАЛЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 листопада 2000 року N 1735
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

першочергового забезпечення сільських населених

пунктів, що користуються привізною водом,

централізованим водопостачанням у

2001-2005 роках і прогноз

до 2010 року

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Цю Програму розроблено на виконання Указу Президента України
від 23 червня 1998 р. N 670 ( 670/98 ) "Про заходи щодо державної
підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу".
Ситуація в Україні з водопостачанням сільських населених
пунктів є однією з найгірших у Європі та країнах СНД. При цьому
рівень водопостачання залишається в цілому низьким, незважаючи на
заходи, які вживаються останніми роками центральними і місцевими
органами виконавчої влади для розв'язання цієї проблеми. Ситуація
ускладнюється ще й наслідками Чорнобильської катастрофи.
Нині в Україні тільки 4,1 млн. чоловік з 15,7 млн. сільського
населення, або 26 відсотків, користуються послугами
централізованих систем водопостачання. Інженерне обладнання,
зокрема внутрішній водопровід з вводом у будинок мають
7,4 відсотка сільського житлового фонду, водовідведення і
каналізацію - 4,4, водяне опалення - 8,4, гаряче водопостачання -
0,3, розбірні вуличні колонки - 18,6 відсотка.
Решта населення для питних потреб користується місцевими
джерелами - шахтними і трубчастими колодязями, саморобними
каптажами, прирусловими копанками, а також привізною водою.
Тільки 6,4 тис. сільських населених пунктів з їх загальної
кількості (28,4 тис.) мають побудовані за проектами системи
питного водопостачання, майже половина з яких через недосконалу
експлуатацію та тривалий термін служби працює з перебоями і не
може забезпечити постачання води нормативної якості.
При цьому слід відзначити, що забезпеченість підприємств
сільськогосподарського виробництва і тваринництва централізованим
водопостачанням досягає в цілому 98 відсотків.
У 1992-1997 роках Держводгоспом разом із заінтересованими
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
проводилася паспортизація джерел та об'єктів сільського
водопостачання і систем каналізації. Нею було охоплено 54 відсотки
сільських населених пунктів по всій Україні. У ході проведеної
роботи виявлено, що санітарний та екологічний стан джерел
водопостачання, особливо в промислово насичених районах та на
територіях з розвинутим сільськогосподарським виробництвом,
наближається до критичного. За результатами паспортизації було
підготовлено науково-практичні рекомендації щодо подальшої
експлуатації джерел та об'єктів питного водопостачання.
Більшість каналізаційних мереж і споруд для очищення
господарсько-побутових стічних вод, що збудовані не більш як у
800 селах з централізованим водопостачанням, не працюють належним
чином через порушення правил експлуатації.
Загальний аналіз стану водопостачання засвідчив, що:
підземні води у районах з привізною водою є здебільшого
високо мінералізованими або мають надмірний вміст заліза та інших
домішок, тобто вода непридатна для споживання, до того ж ресурси
їх дуже обмежені;
водоочисні споруди здебільшого матеріалоємні та переважно
малоефективні, традиційні технології очищення поверхневих вод не
відповідають сучасним вимогам забезпечення належної якості питної
води.
Ця Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо
створення належних соціально-побутових умов проживання для
сільських жителів у маловодних та забруднених регіонах, які
змушені поки що користуватися для питних і побутових потреб
неякісною та небезпечною для здоров'я водою.
II. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
За даними місцевих органів виконавчої влади, в Автономній
Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській,
Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській,
Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській і
Херсонській областях налічується 1228 сільських населених пунктів,
де проживає близько 814 тис. чоловік, які частково або повністю
користуються привізною та неякісною водою, у тому числі
383 тис. чоловік у 737 населених пунктах постійно (додаток 1).
Автономна Республіка Крим
Населення багатьох сіл Криму змушене використовувати для
питних потреб воду підвищеної мінералізації. У найбільш маловодних
районах на півострові протягом останніх 20-25 років побудовано
групові системи водопостачання, до яких належать Ленінський,
Сокольський, Станційний, Старокримський, Фронтовий,
Роздольненський водопроводи. Ці водопроводи обслуговують
78 населених пунктів, з яких у 43 раніше використовували привізну
воду через відсутність джерел якісної питної води. Унаслідок
тривалої експлуатації магістральні водогони та розвідні мережі
зазначених групових водопроводів часто виходять з ладу і
потребують реконструкції, яка частково вже здійснюється.
У Криму для повного забезпечення гарантованим водопостачанням
161 населеного пункту необхідно здійснити заходи з будівництва і
реконструкції групових та локальних систем водопостачання,
зокрема:
продовжити будівництво Роздольненського і Чорноморського
групових водопроводів;
здійснити будівництво Білогірського, Некрасовського,
Керченського групових водопроводів;
провести реконструкцію водогонів Сокольського і Ленінського
групових водопроводів.
Дніпропетровська область
В Апостолівському, Васильківському, Верхньодніпровському,
Криворізькому, Криничанському, Межівському, Нікопольському,
Петропавлівському, Покровському, Синельниківському,
Солонянському, Софіївському, Томаківському, Широківському районах
налічується 268 сіл з населенням 130 тис. чоловік, які повністю
або частково користуються привізною водою.
Основною причиною користування привізною водою в зазначених
населених пунктах є повна відсутність джерел поверхневих і
підземних вод належної якості. Останнім часом до категорії сіл з
привізною водою потрапили і села, водопостачання яких
здійснювалося з групових або локальних водопроводів у зв'язку з
руйнуванням розвідної водопровідної мережі.
Для повного забезпечення гарантованим водопостачанням усіх
безводних і маловодних населених пунктів у 13 районах області слід
здійснити будівництво групових і локальних систем водопостачання,
зокрема: продовжити будівництво Нікопольського, Синельниківського
і Солоняно-Томаківського групових водопроводів та спорудити
Слов'янський, Великомихайлівський, Чаплинський, Юр'ївський,
Петропавлівський і Широківський групові водопроводи.
Донецька область
У Амвросіївському, Артемівському, Великоновоселківському,
Волноваському, Володарському, Добропільському, Красноармійському,
Мар'їнському, Новоазовському, Олександрівському, Першотравневому,
Слов'янському, Старобешівському, Тельманівському, Ясинуватському
районах області налічується 84 села з населенням 38 тис. чоловік,
які практично повністю користуються привізною водою у зв'язку з
відсутністю, переважно через природні умови, джерел якісної питної
води.
Для повного забезпечення гарантованим водопостачанням усіх
безводних і маловодних населених пунктів у 15 районах області
належить здійснити відповідні заходи з будівництва групових і
локальних систем водопостачання, зокрема:
продовжити будівництво Південного групового водопроводу;
здійснити будівництво Старомлинівського, Добропільського,
Мар'їнського, Тельманівського, Серебрянського групових
водопроводів.
Закарпатська область
У Мукачівському та Ужгородському районах області 43 сільські
населені пункти з населенням понад 44 тис. чоловік користуються
неякісною водою. Для часткового вирішення питання питного
водопостачання сіл у Мукачівському районі слід продовжити
будівництво Пістрялівського групового водопроводу.
Запорізька область
Населення в 219 селах Бердянського, Вільнянського,
Гуляйпільського, Запорізького, Куйбишевського, Новомиколаївського,
Оріхівського, Пологівського, Приморського, Приазовського районів
області, загальна чисельність якого становить 136 тис. чоловік,
користується привізною водою. Це пов'язано з відсутністю природних
джерел якісної питної води та виснаженням запасів прісних
підземних вод, а також техногенним впливом на якість води в
існуючих джерелах води родовищ корисних копалин.
Для розв'язання проблеми централізованого водопостачання
сільських населених пунктів, які користуються привізною водою,
необхідно реконструювати та здійснити будівництво значної
кількості групових і локальних об'єктів водопостачання, зокрема:
продовжити будівництво Західного, Новомлинівського і
Щербаківського групових водопроводів;
здійснити будівництво Вільнянського, Лозоватського,
Осипенківського, Приморського, Пологівського, Центрального і
Чернігівського групових водопроводів;
здійснити реконструкцію Запорізького групового водопроводу.
Київська область
У зв'язку з техногенним забрудненням нафтопродуктами
підземних водоносних горизонтів у районі м. Узина
Білоцерківського району, а також обмеженою кількістю джерел
підземних вод в інших районах області населення 21 села
Білоцерківського, Кагарлицького і Рокитнянського районів області
загальною чисельністю понад 24 тис. чоловік використовують для
питних потреб неякісну воду. Для поліпшення цієї ситуації
необхідно завершити будівництво Білоцерківського групового
водопроводу та побудувати локальні системи питного
водопостачання.
Кіровоградська область
Понад 81 тис. чоловік у 67 селах Устинівського,
Новоукраїнського, Новоархангельського, Бобринецького, Долинського,
Петрівського, Кіровоградського, Олександрівського,
Добровеличківського та Вільшанського районів області користуються
привізною водою.
Поверхневі водні джерела на території області здебільшого
забруднені легко окислювальними органічними речовинами,
пестицидами, фенолами, нафтопродуктами і не відповідають вимогам
стандарту питної води.
Для гарантованого водопостачання безводних і маловодних
населених пунктів у 10 районах області треба здійснити відповідні
заходи з будівництва групових і локальних систем водопостачання,
зокрема: продовжити будівництво Петрівського, та спорудити
Долинський і Бобринецький групові водопроводи.
Луганська область
Через наявність у Марківському районі запасів тільки
високомінералізованих і жорстких підземних вод населення 14 сіл
чисельністю 4,2 тис. чоловік змушене користуватися неякісною
питною водою, у зв'язку з чим необхідно побудувати Марківський
груповий водопровід.
Миколаївська область
В Арбузинському, Братському, Березнегуватському,
Баштанському, Березанському, Веселинівському, Врадіївському,
Вознесенському, Доманівському, Сланецькому, Жовтневому,
Миколаївському, Новобузькому, Новоодеському, Очаківському,
Снігурівському, Казанківському та Первомайському районах області
96 сіл, населення яких досягає 41 тис. чоловік, не мас джерел
якісної питної води, через що потреби у питній воді забезпечуються
за рахунок використання привізної води або збирання і зберігання
атмосферних опадів. Джерела підземних вод розташовані на території
області дуже нерівномірно, а їх якість здебільшого не відповідає
вимогам стандарту питної води насамперед через їх високу
мінералізацію.
Крім будівництва локальних об'єктів централізованого
водопостачання, у тому числі із застосуванням технологій
деміенералізації, у Миколаївській області необхідно здійснити
комплексну реконструхцію Єланецького та продовжити будівництво
Арбузинського групових водопроводів, а також розпочати
будівництво Казанківського та Новоодеського групових
водопроводів.
Одеська область
Населення 124 сіл в Ананіївському, Арцизькому, Балтському,
Березівському, Болградському, Іванівському, Ізмаїльському,
Кодимському, Красноокнянському, Комінтернівському, Кілійському,
Миколаївському, Овідіопольському, Ренійському, Савранському,
Татарбунарському і Тарутинському районах чисельністю понад
178 тис. чоловік користується привізного водою. Основною причиною
цього є відсутність запасів прісних підземних вод, а також
неможливість використання наявних через значний вміст у них
сірководню та інших шкідливих домішок.
Для гарантованого водопостачання безводних і маловодних
населених пунктів у 17 районах області необхідно здійснити
відповідні заходи з будівництва групових і локальних систем
водопостачання, у тому числі завершити спорудження Кілійського,
Дністровського, Суворовського і Татарбунарського групових
водопроводів.
Полтавська область
У Кременчуцькому районі 11 сіл з населенням 3 тис. чоловік
перебувають у зоні впливу ставка-випаровувача АТ "Укртатнафта", з
якого стічні води фільтруються у підземні водоносні горизонти і
користуються привізною водою, через що тут необхідно побудувати
Кременчуцький груповий водопровід.
Рівненська область
Населення 59 сіл Гощанського, Корецького, Млинівського,
Рівненського, Рокитнівського районів чисельністю 66 тис. чоловік
повністю або частково користується неякісною водою. У Гощанському
районі це пов'язано, зокрема, з будівництвом водозабору підземних
вод для водопостачання м. Рівного, через що значно знизився рівень
води в колодязях та неглибоких водозабірних свердловинах, в інших
районах - з неякісними підземними водами. Проблему водопостачання
у 5 районах області можна вирішити шляхом будівництва локальних
систем водопостачання з використанням підземних вод, які
розташовані на більш глибоких горизонтах.
Харківська область
Через природну відсутність якісних підземних вод або їх
виснаженість населення 17 сіл Барвінківського, Великобурлуцького,
Дворічанського, Дергачівського, Куп'янського, Сахновщинського,
Чугуївського, Печенізького районів чисельністю 11 тис. чоловік
користується привізною водою.
Для розв'язання проблеми водопостачання у 8 районах області
необхідно здійснити реконструкцію локальних водопроводів, а також
побудувати Дворічанський, Великобурлуцький водопроводи та
закінчити будівництво Лозівського групового водопроводу (друга
черга).
Херсонська область
Населення 44 сіл Великоолександрівського, Високопільського,
Великорогачицького, Генічеського, Іванівського, Нижньосірогозького
районів загальною кількістю 26 тис. чоловік користується привізною
водою. Це насамперед пов'язано з високою мінералізацією підземних
вод в існуючих джерелах водопостачання.
У Херсонській області слід, крім будівництва локальних
водопроводів, завершити будівництво Іванівського, а також
здійснити будівництво Нижньосірогозького групових водопроводів.
Розроблення Програми зумовлене необхідністю розв'язання
проблем:
забезпечення високоякісною питною водою сільських споживачів,
що користуються привізною або неякісною водою, яке є одним з
невідкладних суспільно значущих завдань;
усунення загрози біологічно-генетичної деградації населення
України, викликаної погіршенням екологічного стану та якості
поверхневих і підземних вод через забруднення їх відходами
господарської діяльності, неочищеними промисловими,
сільськогосподарськими та побутовими стічними водами,
отрутохімікатами, міндобривами, що містять небезпечні для здоров'я
людини сполуки;
ліквідації причин поширення різних захворювань, погіршення
епідемічної ситуації та стримування в окремих регіонах розвитку
господарської діяльності через незадовільний стан систем
водопостачання і водовідведення на селі або їх відсутність,
недосконалі технології водопідготовки, вимушене, у зв'язку з
відсутністю надійних джерел, вживання для питих потреб неякісної
води.
У ході виконання Програми водопостачання сільських населених
пунктів України на 1992-2000 рр., затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 14 березня 1992 р. N 134 ( 134-92-п ),
передбачалося налагодити гарантоване водопостачання 6 тис.
населених пунктів і з цією метою побудувати 52,3 тис. кілометрів
водопровідних мереж, у тому числі 48 великих групових водопроводів
у південно-східних областях, де через природні та техногенні
чинники виникла дуже складна ситуація з ресурсами питної води.
Через ускладнення економічних умов у 1992-1999 роках завдання
цієї Програми в цілому не виконані. Централізованим
водопостачанням забезпечено лише 1,2 тис. сільських населених
пунктів (20 відсотків завдання), у тому числі 400 сіл, які
користувалися привізною водою (27 відсотків їх попередньої - на
початок 90-х років - загальної кількості - 1,5 тис.).
З 48 групових водопроводів було розпочато будівництво тільки 18, а
у 1997 році через нестачу фінансових коштів, воно було припинене.
Практично не споруджувалися у селах системи побутової каналізації.
Завдання з проведення паспортизації джерел і об'єктів сільського
водопостачання та систем каналізації протягом 1992-1997 років було
виконано тільки на 50 відсотків і через обмеженість коштів також у
1997 році було призупинене.
III. МЕТА ПРОГРАМИ
Основною метою Програми є налагодження належного
водопостачання сільських населених пунктів, що користуються
привізною та неякісною водою, для створення екологічно безпечних
умов життєдіяльності населення.
Цієї мети можна досягти шляхом упровадження комплексу
взаємопов'язаних організаційно-господарських, правових,
економічних та технічних заходів з видобутку і підготовки якісної
питної води та подачі її населенню, які детально розроблятимуться
на кожному етапі реалізації Програми із застосуванням
програмно-цільових методів та відповідних інформаційних
технологій.
IV. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
Програма повинна виконуватися поетапно:
пертий етап - невідкладні першочергові заходи на 2001-2005
роки;
другий етап - першочергові заходи на 2006-2010 роки.
До сільських населених пунктів, які першочергово
забезпечуватимуться питною водою, віднесено ті з них, що вже
підключені або підключаються до групових чи локальних систем
водопостачання, які планується реконструювати або завершити
будівництвом, а також до нових систем водопостачання, на які вже
підготовлено техніко-економічні розрахунки. Так, на першому етапі
більш як для 280 сільських населених пунктів, де склалася
незадовільна ситуація з питною водою, повинно бути налагоджено
централізоване водопостачання у комплексі, у разі необхідності, з
системами водовідведення. Для вирішення цього завдання при
проектуванні конкретних об'єктів повинні бути розглянуті можливі
варіанти забору, очищення, подачі та розподілу води, щоб споживачі
отримали потрібну кількість якісної води при найменших витратах на
будівництво та експлуатацію водопровідних споруд.
На другому етапі прогнозується налагодити питне
водопостачання близько 570 населених пунктів, які не мають власних
джерел якісної питної води, а також продовжити створення
водопровідних систем у комплексі з водовідведенням з метою
створення умов дня подальшої роботи у цьому напрямі після
2010 року.
Виконання завдань цієї Програми є важливою складовою частиною
формування та реалізації усієї соціально-економічної державної
політики, спрямованої на забезпечення стабілізації в суспільстві
та поступове нарощування економічного потенціалу країни. На всіх
етапах виконання Програми здійснюватиметься її наукове
супроводження. Розроблятимуться науково обгрунтовані засади
проведення науково-дослідних, проектно-вишукувальних,
будівельно-монтажних та експлуатаційних робіт, пов'язаних з
виконанням заходів згідно з Програмою.
V. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Першочерговість будівництва об'єктів, запланованого
Програмою, визначена залежно від наявності місцевих водних джерел
та якості води в них, величини розрахункових витрат питної води,
відстані транспортування та собівартості привізної води.
Передбачається насамперед продовжити спорудження групових
водопроводів в Автономній Республіці Крим і 10 областях, яке було
розпочато наприкінці 80-х - на початку 90-х років і призупинено
через недостатнє фінансування. Найбільший ступінь будівельної
готовності мають такі об'єкти (у відсотках):
Автономна Республіка Крим
Чорноморський груповий водопровід (перша черга) - 70;
Дніпропетровська область
Синельниківський груповий водопровід - 65;
Нікопольський груповий водопровід - 40;
Запорізька область
Західний груповий водопровід (друга черга) - 45;
Новомлинівський груповий водопровід (друга черга) - 35;
Одеська область
Кілійський груповий водопровід - 65;
Дністровський груповий водопровід - 45;
Суворовський груповий водопровід - 35;
Херсонська область
Іванівський груповий водопровід - 50.
Крім того планується здійснити реконструкцію чотирьох
існуючих групових водопроводів в Автономній Республіці Крим,
Запорізькій та Миколаївській областях.
Рішення щодо вибору варіантів забезпечення населення якісною
питною водою та системами водовідведення повинно грунтуватись на
техніко-економічному, екологічному та соціальному аналізі місцевих
умов. З метою забезпечення інформаційної бази для обгрунтованого
визначення першочерговості реконструкції та будівництва об'єктів
водопостачання передбачається завершити у повному обсязі
паспортизацію джерел і об'єктів питного водопостачання в сільській
місцевості та проводити на основі отриманих даних постійний
моніторинг сільського водопостачання, який включено до державного
моніторингу вод.
Програма спрямована на вирішення таких основних завдань, як:
використання місцевих джерел підземних вод за умови
достатності їх запасів з необхідним очищенням води та можливим
штучним поповненням таких запасів для забезпечення функціонування
систем питного водопостачання;
використання поверхневих водних джерел з необхідним очищенням
води та транспортуванням її на значні відстані за допомогою
групових водопроводів сільськогосподарського та комплексного
призначення шляхом:
реконструкції та розширення діючих групових
сільськогосподарських водопроводів;
будівництва нових групових водопроводів з використанням
ефективних технологій очищення води та створенням систем
сільського водопостачання, у яких підготовка питної води може
здійснюватися за такими схемами, як:
подача за допомогою водозабірно-очисних споруд освітленої
води з існуючих джерел до станцій доочищення з подальшим її
пропуском через дуплексні системи (подвійного призначення) для
задоволення господарсько-технічних, а доочищеної - питних потреб;
підготовка питної води на станціях доочищення, розфасування
(бутелювання) та консервація її з доставкою у населені пункти, які
не мають на відповідний період централізованих систем
водопостачання, а вода з місцевих джерел не придатна для
використання.
Для досягнення основної мети Програми передбачається
розробити і реалізувати проекти та заходи за такими пріоритетними
напрямами:
1) будівництво та реконструкція групових систем
водопостачання:
- збільшення потужностей існуючих групових водопроводів, що
базуються на використанні поверхневих вод;
- інтенсифікація роботи діючих водоочисних станцій за
рахунок більш широкого використання економічних та ефективних
технологій, попереднього очищення поверхневих вод і глибокого їх
доочищення у місцях споживання та оптимізації режимів сумісної
роботи всіх споруд системи для підвищення їх продуктивності,
підвищення якості очищеної води і зменшення її собівартості;
- переобладнання окремих малоефективних споруд водоочисних
станцій шляхом впровадження сучасних технічних рішень;
- розширення і реконструкція водоводів і водопровідних мереж
шляхом об'єднання їх у єдині водогосподарські комплекси з
максимальним застосуванням регулюючих ємностей та
диференційованого обліку електроенергії, оптимізації роботи
насосних станцій;
- застосування для локальних водопроводів комплексних
водоочисних та автоматичних водонапірно-регулюючих установок
заводського виготовлення з уніфікованих елементів;
- удосконалення нових водозабірно-очисних комплексів, що
поєднують функції водозабору та механічного і біологічного
попереднього очищення води безпосередньо у водоймі, джерелі
водопостачання;
- застосування екологічно безпечних флокулянтів, коагулянтів
і окислювачів на попередній стадії обробки;
- посилення санітарно-захисних функцій станцій водопідготовки
за рахунок використання у технологічних схемах доочищення води
озонування разом із сорбцією, а також застосування нових
високоефективних безхлорних знезаражувачів, а також реагентів з
пониженим вмістом хлорних сполук;
2) будівництво локальних систем водопостачання:
застосовування одноступеневих технологічних схем очищення
природних вод, а для локальних систем з поверхневим водозабором -
двоступеневих, у тому числі спрощеної аерації для знезалізнення
підземних вод, пінополістиролових фільтрів для очищення води
біологічним методом тощо;
3) збільшення потужності місцевих водних джерел за рахунок
штучного поповнення запасів підземних вод. У цьому напрямі слід
працювати тільки після еколого-економічного обгрунтування його
доцільності. Системи поповнення будуть застосовуватись у найменше
водозабезпечених регіонах України, насамперед, у Криму,
Запорізькій, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях, де
існують природні умови для їх спорудження;
4) забезпечення сільських населених пунктів груповими і
автономними системами каналізації, водовідведення та утилізації
стоків:
- завершення будівництва та введення у дію групових
водопроводів в комплексі з розвідними мережами, а також із
забезпеченням усіх центральних садиб, освітніх, оздоровчих та
побутових установ і закладів системами водовідведення та
утилізації стічних вод;
- поступове усунення диспропорцій між рівнями потужності
водопроводів та систем водовідведення і каналізації;
- охорона поверхневих і підземних вод від забруднення
стічними водами.
5) створення спеціалізованої служби експлуатації
водопровідно-каналізаційного господарства. Як свідчить практика,
за винятком управлінь групових і локальних водопроводів
Держводгоспу та підрозділів Укрсількомунгоспу, на селі ця служба
фактично відсутня. У більшості сільських населених пунктів, де є
водопроводи, технічне обслуговування локальних об'єктів
водопостачання та водозабірних споруд і свердловин в необхідних
обсягах не здійснюється, що призводить до їх передчасного виходу з
ладу, не проводиться і належний виробничо-лабораторний контроль з
боку власників водопроводів.
Заходами Програми передбачається розширення мережі
підприємств з експлуатації на селі об'єктів
водопровідно-каналізаційного господарства та матеріально-технічне
зміцнення як створюваної, так і наявної виробничо-експлуатаційної
бази. Важливу роль в упорядкуванні системи утримання і
обслуговування систем і об'єктів водопровідно-каналізаційного
господарства відіграє реалізація Основних напрямів прискорення
реформування житлово-комунального господарства, затверджених
Указом Президента України від 19 жовтня 1999 р. N 1351
( 1351/99 ), якими передбачається завершити передачу в комунальну
власність відомчих об'єктів комунального господарства, у тому
числі систем водопостачання і каналізації.
VI. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Науково-технічне забезпечення реалізації Програми
здійснюватиметься за рахунок цільового фінансування її заходів,
шляхом впровадження науково-методичних, нормативно-правових та
дослідно-конструкторських розробок, а також удосконалення системи
екологічного менеджменту джерел водопостачання. При цьому робота
здійснюватиметься за такими напрямами:
створення здешевлених та економічних систем
сільськогосподарського водопостачання з максимальним використанням
місцевих водних джерел;
повне використання потужностей групових водопроводів, які на
сьогодні задіяні тільки на 40-50 відсотків, за рахунок добудови
розвідних мереж та очисних споруд, створення водогосподарських
комплексів з кількох групових водопроводів із застосуванням на них
сучасних технологій попереднього очищення води до якості технічної
та подальшим глибоким доочищенням у вузлах водовиділу до якості
кондиційної питної води;
створення локальних систем водопостачання із застосуванням
компактних водоочисних установок для опріснення
високомінералізованих підземних вод, знезалізнення, знефторення
та фторування, а також освітлення та знезараження вод;
використання економічних та ефективних технологій
водопідготовки, у тому числі із застосуванням біологічних методів
водоочищення, малореагентних та безреагентних технологій;
упорядкування та впровадження обліку використання питної
води, створення системи моніторингу сільського водопостачання у
рамках державного моніторингу вод, розроблення та впровадження
раціональних нормативів водоспоживання.
За даними гідрогеологічної служби, в Україні склалася
складна еколого-геологічна ситуація, яка формувалася протягом
тривалого часу у процесі зростання техногенних навантажень і
значного використання природно-ресурсного потенціалу. Результат
робіт з оцінки стану підземних вод, виконані геологічними
службами, свідчать про подальший вплив на навколишнє природне
середовище викидів в атмосферу, скидів забруднених стічних вод у
водойми, а також поховання твердих токсичних відходів.
Прогнозні ресурси підземних вод в Україні, придатних для
водопостачання, досягають приблизно 22,5 млрд. куб. метрів на рік.
На початок 2000 року затверджено їх експлуатаційні запаси для
питного водопостачання на 998 ділянках у кількості 5,75 млрд. куб.
метрів на рік (26 відсотків прогнозованих). До забруднення
підземних вод основних водоносних горизонтів призводить їх
інтенсивна безсистемна експлуатація, в окремих випадках з
перевищенням водовідбору над затвердженими запасами, підтягування
солоних морських вод, а також перехід високомінералізованих
підземних вод із нижче залягаючих водоносних горизонтів тощо.
Продовжується експлуатація понад 260 водозаборів із затвердженими
запасами, підземні води яких зазнали забруднення у процесі їх
використання. Близько половини шахтних та трубчастих колодязів у
сільській місцевості, яких всього налічується в Україні понад
2000 тис., перебуває в незадовільному санітарному стані через
бактеріальне і хімічне забруднення грунтових вод відходами
господарської діяльності. У воді більшої частини обстежених
шахтних колодязів і в багатьох свердловинах виявлено вміст
небезпечних органічних сполук (нітрити, нітрати, азот амонійний
тощо), що у 3-5 разів, а в окремих випадках у 50-100 разів,
перевищує допустимі санітарні норми.
У процесі реалізації Програми проводитимуться дослідження з
пошуку запасів підземних вод для локальних водозаборів,
розроблення вітчизняних економічних технологій опріснення
мінералізованих підземних вод мембранними технологіями,
організація та облаштування зон санітарної охорони нових та
санація існуючих підземних водозаборів, впровадження технологій
штучного поповнення запасів підземних вод, застосування нових
ефективних засобів пошуку та видобутку підземних вод, які
залягають на значних глибинах. Приділятиметься увага здійсненню
на рівні місцевих органів виконавчої влади та органів
самоврядування заходів, спрямованих на збереження та охорону
підземних і поверхневих водних ресурсів.
Необхідно відзначити, що здебільшого на територіях, де
планується проводити заходи з розвитку централізованого
водопостачання, взагалі відсутні будь-які запаси прісних підземних
вод, тому проблема водозабезпечення сільського населення
розв'язуватиметься за рахунок перекидання водних ресурсів з інших
регіонів. При цьому перед початком робіт із спорудження того чи
іншого об'єкта централізованого водопостачання обов'язково
проводитимуться (із залученням організацій і установ
гідрогеологічної служби) техніко-економічні розрахунки щодо
можливості використання джерел питної води з наданням переваги
підземним водам відповідної якості.
До участі в науково-технічному забезпеченні виконання
Програми, координація якого покладається на Держводгосп,
залучатимуться профільні і спеціалізовані наукові установи
Національної академії наук, Української академії аграрних наук,
інших установ та організацій.
VII. ОРІЄНТОВНІ РОЗРАХУНКИ ВАРТОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ
Заходи, розроблені на виконання цієї Програми,
здійснюватимуться за рахунок коштів державного бюджету, а також
позабюджетних фондів, коштів суб'єктів господарювання та інших
джерел фінансування.
У Програмі враховано завдання та заходи з розширення обсягів
будівництва і реконструкції систем питного водопостачання та
систем каналізації щодо забезпечення водопостачанням населених
пунктів, які користуються привізною водою, що були передбачені у
Програмі водопостачання сільських населених пунктів України,
затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня
1992 р. N 134 ( 134-92-п ), та Програмі розвитку
водопровідно-каналізаційного господарства України, затвердженій
постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р.
N 1269 ( 1269-97-п ).
Показники вартості робіт визначено за цінами 1997 року згідно
з наданими облдержадміністраціями та водогосподарськими
організаціями матеріалами, які було скориговано залежно від
першочерговості заходів.
За розрахунками, для повного розв'язання "проблеми привізної
води" на виконання робіт необхідно понад 2,5 млрд. гривень.
Враховуючи обмежені фінансові можливості економіки України на
сучасному етапі, до Програми включено лише найневідкладніші заходи
щодо забезпечення якісною питною водою сільського населення, яке
проживає у регіонах з найбільш критичним рівнем водозабезпечення.
Загальну вартість заходів, передбачених Програмою на
2001-2010 роки, визначено з урахуванням як соціальних факторів,
так і фінансово-економічних можливостей держави. З усієї суми
коштів - 1381,5 млн. гривень - на 2001-2005 роки потрібно
291,5 млн. гривень.
Зокрема, у 2001-2010 роках передбачається здійснити:
продовження будівництва групових водопроводів з системами
водовідведення - 514 млн. гривень;
будівництво нових групових і локальних водопроводів з
водовідведенням та каналізацією - 603 млн. гривень;
реконструкцію групових і локальних водопровідних систем
вартістю - 62,2 млн. гривень;
будівництво локальних об'єктів сільської каналізації -
164 млн. гривень;
реалізацію інших заходів (науково-технічне і методичне
забезпечення Програми, паспортизація джерел і об'єктів сільського
водопостачання, пошук джерел підземних вод, штучне поповнення
запасів підземних вод, розвиток виробничо-експлуатаційних баз) -
38,3 млн. гривень.
Орієнтовні обсяги будівництва і реконструкції об'єктів
централізованого водопостачання у комплексі з системами
водовідведення у селах, які користуються привізною та неякісною
водою, у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року (за рахунок
коштів державного бюджету) наведено у додатках 2-6.
Передбачається можливість щорічного коригування Програми у
частині обсягів запланованих робіт залежно від умов їх
фінансування та інфляційних процесів, а також внесення до окремих
її розділів додаткових заходів (у разі потреби).
VIII. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ, ПРАВОВЕ, ФІНАНСОВЕ,

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
До початку реалізації завдань Програми повинні бути
визначені джерела її фінансування та розроблено механізм
виділення цільових коштів на виконання пріоритетних завдань на
державному і місцевому рівні, а також розроблено схему
взаємозв'язку всіх ланок управлінської, науково-технічної та
господарської діяльності, спрямованої на забезпечення населення
якісною питною водою та раціональне використання водних ресурсів.
Організаційна робота щодо виконання визначених Програмою
заходів і робіт покладається на Держводгосп та його територіальні
органи, Раду міністрів Автономної Республіки Крим,
облдержадміністрації.
Контроль та аналіз виконання завдань Програми, що
фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів, інших
джерел, забезпечуватимуть Мінекономіки, Мінекоресурсів, Мінфін,
Держводгосп, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві
органи виконавчої влади.
Удосконалення нормативно-правової бази здійснюватиметься
шляхом прийняття нових законодавчих актів (закон про питну воду
тощо), внесення в установленому порядку змін і доповнень до чинних
нормативно-правових актів, а також здійснення контролю за
впровадженням затверджених та розробленням нових нормативних
актів.
IX. ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ

СІЛЬСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
З метою підвищення рівня забезпечення сільського населення
якісною питною водою передбачається також здійснити:
своєчасне інформування і залучення громадськості до
розв'язання екологічних і соціальних проблем села та виконання
завдань Програми;
підвищення рівня професійної підготовки працівників,
діяльність яких пов'язана з використанням та охороною водних
ресурсів, а також здійснення підготовки кадрів для експлуатації
об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства у сільській
місцевості;
висвітлення в засобах масової інформації проблем забезпечення
якісною питною водою сільських жителів і бережливого ставлення до
водних ресурсів.
X. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Реалізація заходів, передбачених Програмою, сприятиме
налагодженню централізованого водопостачання більшості сільських
населених пунктів, які через природні умови або техногенні причини
на сьогодні вимушені користуватися привізною та неякісною водою
(цифрові показники наведено в поданій нижче таблиці).
Забезпечення сіл, які користуються привізною та

неякісною водою, централізованим

водопостачанням
------------------------------------------------------------------ | Загальна |Кількість сільських населених Райони |кількість сільских| пунктів з централізованим |населених пунктів,| водопостачання | які користуються |------------------------------ | привізною та | до 2010 року | до 2006 року | неякісною водою |---------------+-------------- | |разом |у від- |разом |у від- | | |сотках | |сотках ----------------------------------------------------------------- сього 1228 848 69 283 23
Автономна
Республіка Крим 161 81 59 34 36
Області:
Дніпропетровська 268 165 62 41 15
Донецька 84 72 85 22 26
Закарпатська 43 5 12 5 12
Запорізька 219 167 76 56 26
Київська 21 21 100
Кіровоградська 67 56 83 17 25
Луганська 14 14 100
Миколаївська 96 84 87 33 34
Одеська 124 82 66 37 31
Полтавська 11 11 100
Рівненська 59 37 63 12 20
Харківська 17 17 100 7 41
Херсонська 44 36 82 19 43 -----------------------------------------------------------------
Виконання завдань Програми у повному обсязі дасть змогу
розв'язати проблеми, пов'язані з використанням привізної води,
захворюванням населення унаслідок вживання неякісної питної води,
створити умови подальшого розвитку централізованого водопостачання
і водовідведення у сільській місцевості та забезпечити задовільні
соціально-побутові умови життєдіяльності на селі.

Додаток 1

до Програми
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ

сільських населених пунктів, які користуються

привізною та неякісною водою

------------------------------------------------------------------ | Загальна |Чисельність| У тому числі Райони |кількість сільских|населення, | повністю |населених пунктів,| тис. чол. | користуються | які користуються | | привізною водою | привізною та | |------------------ | неякісною водою | |населених| тис. | | | пунктів | чоловік ----------------------------------------------------------------- сього 1228 814 737 383
У тому числі:
Автономна
Республіка Крим 161 33 12 З
Області:
Дніпропетровська 268 130 217 55
Донецька 84 36 64 28
Закарпатська 43 44
Запорізька 219 136 180 96
Київська 21 24
Кіровоградська 67 81 57 42
Луганська 14 4
Миколаївська 96 41 86 32
Одеська 124 178 76 86
Полтавська 11 4 11 4
Рівненська 59 66
Харківська 17 11 17 11
Херсонська 44 26 17 26 -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Програми
ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ

першочергових робіт та заходів

з будівництва та реконструкції об'єктів централізованого

водопостачання та водовідведення у сільських населених

пунктах, які користуються привізною та неякісною водою,

на 2001-2005 роки і прогноз до 2010 року

------------------------------------------------------------------------------ |Кількість сіл,| | З них | які будуть |Усього період |----------------------------- Види робіт та | забезпечені |до 2010 року | на 2001-2005 | прогноз до заходи |водопостачаням| | роки | 2010 року |--------------+--------------+--------------+-------------- | за |з них за|введен-|обсяг |введен-|обсяг |введен-|обсяг |весь | 2001- |ня по- |фінан-|ня по- |фінан-|ня по- |фінан- |пері-| 2005 |тужнос-|суван-|тужнос-|суван-|тужнос-|суван- | од | роки | тей, | ня, | тей, | ня, | тей, |ня, | | | кіло- | млн. | кіло- | млн. | кіло- |млн. | | |метрів | гри- |метрів | гри- |метрів |гри- | | | | вень | | вень | |вень ----------------------------------------------------------------------------- азом 848 283 13318 1381,5 2778 291,5 10540 1090
У тому числі:
Продовження
будівництва
групових
водопроводів, 284 158 4607 514 1727 176 2880 338 тому числі:
магістральні
водоводи 2117 295 902 110,5 1215 184,5
розвідні мережі 1765 156,7 579 47,2 1186 109,5
системи
водовідведення 725 62,3 246 18,3 479 44
Будівництво нових
групових
водопроводів, 328 4 5895 539 50 5 5845 534
у тому числі:
магістральні
водоводи 2775 254 30 3 2745 251
розвідні мережі 2267 206,5 14 1,4 2253 206,1
системи
водовідведення 853 77,5 6 0,6 847 76,9
Будівництво
локальних
водопроводів 143 57 720 64 225 21 495 43
Комплексна
реконструкція
групових
водопроводів 37 37 236 28,7 146 16,2 90 12,5
Реконструкція
локальних
водопроводів 56 27 310 33,5 120 9 190 24,5
Будівництво
локальних об'єктів 1550 164 510 53 1040 111 аналізації
Організаційно-
технічні заходи, 38,3 11,3 27
у тому числі:
Паспортизація
джерел і об'єктів
водопостачання 1,8 1,8
Розвиток
виробничо-
еіксплуатаційної
бази 6,5 1,5 5
Пошук джерел
підземних вод та
штучне поповнення
їх запасів 20 5 15
Науково-технічне
забезпечення 10 3 7 -----------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Програми
ОБСЯГ

робіт з будівництва та реконструкції магістральних

водоводів групових водопроводів для сільських

населених пунктів, які користуються привізною та

неякісною водою, на 2001-2005 роки і прогноз до

2010 року за рахунок державного бюджету
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Кількість | Введення | З них на | у тому числі за роками | Прогноз на | сіл | потужностей | 2001-2005 |---------------------------------------------------------------------| період | |за 2001-2005 | роки | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-2010 Роботи та | | роки | | | | | | | роки об'єкти |-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------- |усьо-|у |потуж-|обсяг |потуж-|обсяг |потуж-|обсяг |потуж-|обсяг |потуж-|обсяг |потуж-|обсяг |потуж-|обсяг |потуж-|обсяг |го |тому |ність,|фінан-|ність,|фінан-|ність,|фінан-|ність,|фінан-|ність,|фінан-|ність,|фінан-|ність,|фінан-|ність,|фінан- | |числі|кіло- |суван-|кіло- |суван-|кіло- |суван-|кіло- |суван-|кіло- |суван-|кіло- |суван-|кіло- |суван-|кіло- |суван- | |за |метрів|ня, |метрів|ня, |метрів|ня, |метрів|ня, |метрів|ня, |метрів|ня, |метрів|ня, |метрів|ня, | |2001-| |млн. | |млн. | |млн. | |млн. | |млн. | |млн. | |млн. | |млн. | |2005 | |гри- | |гри- | |гри- | |гри- | |гри- | |гри- | |гри- | |гри- | |роки | |вень | |вень | |вень | |вень | |вень | |вень | |вень | |вень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ азом 649 199 5129 577,7 1079 129,7 65 7,5 100,5 10,6 241 29 297 36,4 367 46,2 4050 448
У тому числі:
Продовження
будівельних
групових
водопроводів 284 158 2117 295 902 111 35 4,1 98 10,1 204 24,5 248 30,9 317 40,5 1215 184,5
Автономна
Республіка
Крим 12 12 62 8,3 62 8,З 6 0,5 24 2 12 2 20 3,8
Роздольненський
груповий
водопровід 9 9 43 6,8 43 6,8 11 1 12 2 20 3,8
Чорноморський
груповий
водопровід,
I черга 3 3 19 1,5 19 1,5 6 0,5 13 1
Дніпрпетровська
область 60 32 700 107,4 295 29,9 18 1,5 32 2,7 65 6 80 8 100 11,7 405 77,5
Нікополський
груповий
водопровід 18 8 305 45,2 115 11,2 10 0,7 20 1,5 25 2 30 3 30 4 190 34
Синельників-
ський груповий
водопровід 9 4 165 24,2 80 10,2 8 0,8 12 1,2 20 2 20 2,5 20 3,7 85 14
Солоняно-
Томаківський
груповий
водопровід 33 20 230 38 100 8,5 20 2 30 2,5 50 4 130 30
Донецька
область 34 15 225 35,8 100 10,8 20 1,8 20 2 20 3 40 4 125 25
Південний
груповий
водопровід 34 15 225 35,8 100 10,8 20 1,8 20 2 20 3 40 4 125 25
Закарпатська
область 5 5 27 3,5 27 3,5 7 1,2 10 1,3 10 1
Пістрялівский
груповий
водопровід 5 5 27 3,5 27 3,5 7 1,2 10 1,3 10 1
Запорізька
область 49 39 450 52,1 170 21,1 10 1,8 40 7,3 70 8 50 4 280 31
Західний
груповий
водопровід,
II черга 36 26 380 43 100 12 20 3,5 30 4,5 50 4 280 31
Щербаківський
груповий
водопровід 7 7 37 5,2 40 5,2 5 1,2 10 2 25 2
Новомлинівскій
груповий
водопровід,
II черга 6 6 48 3,9 30 3,9 5 0,6 10 1,8 15 1,5
Київська
область 6 140 10 140 10
Білоцерківський
груповий
водопровід,
I черга 6 140 10 140 10
Кіровоградська
область 19 7 80 13 30 4 10 1,5 20 2,5 50 9
Петрівськй
груповий
водопровід 19 7 80 13 30 4 10 2 20 2,5 50 9
Миколаївська
область 32 11 170 27,6 40 9,6 10 2 10 3,6 20 4 130 18
Арбузинсьий
груповий
водопровід 32 11 170 27,6 40 9,6 10 2 10 3,6 20 4 130 18
Одеська область 55 25 263 31,5 128 17,5 5 1 10 1 25 3,2 36 3,8 52 8,5 135 14
Кілійський
груповий
водопровід 12 8 80 9 50 6 5 1 10 1 15 1 15 1 20 2 30 3
Дністровський
груповий
водопровід 19 9 90 12,5 35 6,5 10 1,5 15 2 25 3 55 6
Суворовський
груповий
водопровід 9 3 78 3 12 3 5 0,7 6 0,8 7 1,5
Татарбунарський
груповий
водопровід 15 5 70 7 20 2 20 2 50 5
Херсонська
область 12 12 50 5,8 50 5,8 5 0,8 10 1 10 1 10 1 15 2
Іванівський
груповий
водопровід 12 12 50 5,8 50 5,8 5 0,8 10 1 10 1 10 1 15 2
Будівництво
нових групових
водопроводів 328 4 2775 254 30 3 30 3 2745 251
Автономна
Республіка Крим 47 310 32 310 32
Білогірський
груповий
водопровід 8 160 15 160 15
Керченський
груповий
водопровід 9 70 8 70 8
Чорноморський
груповий
водопровід,
II черга 30 80 9 80 9
Дніпропетров-
ська область 82 430 38 430 38
Слов'янський
груповий
водопровід 19 120 13 120 13
Великомихайлів-
ський груповий
водопровід 35 120 11 120 11
Широківська
система
вопопостачання 28 190 14 190 14
Донецька
область 18 475 37 475 37
Старомлинів-
ський груповий
водопровід 5 75 8 75 8
Добропільський
груповий
водопровід 8 260 15 260 15
Мар'їнський
груповий
водопровід 5 140 14 140 14
Запорізька
область 84 755 70 755 70
Лозоватський
груповий
водопровід 12 110 10 110 10
Приморський
груповий
водопровід 14 125 11 125 11
Чернігівський
груповий
водопровід 16 200 18 200 18
Новомлинівський
груповий
водопровід
III черга 11 60 6 60 6
Вільнянська
система
водопостачання 16 60 5 60 5
Центральний
груповий
водопровід 15 200 20 200 20
Київська
область 15 180 15 180 15
Білоцерківський
груповий
водопровід,
II черга 15 180 15 180 15
Кіровоградська
область 19 220 21 220 21
Долинський
груповий
водопровід 11 120 11 120 11
Бобринецький
груповий
водопровід 8 100 10 100 10
Луганська
область 14 60 6 60 6
Марківський
груповий
водопровід 14 60 6 60 6
Миколвівська
область 25 4 220 22 30 3 30 3 190 19
Казанківський
груповий
водопровід
II черга 12 100 10 100 10
Нодоодеський
груповий
водопровід 9 90 9 90 9
Парвомайський
груповий
водопровід 4 4 30 3 30 З 30 3
Полтавська
область 11 30 4 30 4
Кременчуцький
груповий
водопровід 11 30 4 30 4
Харківська
область 6 25 3 25 3
Лозівський
груповий
водопровід,
II черга 2 12 1 12 1
Великобурлуць-
кий груповий
водопровід 4 13 2 13 2
Херсонська
область 7 70 6 70 6
Нижньосірогозь-
кий груповий
водопровід 7 70 6 70 6
Комплексна
реконструкція
групових
водопроводів 37 37 237 28,7 147 16,2 2,5 0,5 37 4,5 49 5,5 50 5,7 90 12,5
Автономна
Республіка Крим 22 22 21,5 4,5 21,5 4,5 2,5 0,5 11 2,5 9 1,5
Сокольський
груповий
водопровід 7 7 13 2,5 13 2,5 5 1 9 1,5
Ленінський
груповий
водопровід 15 15 8,5 2 8,5 2 2,5 0,5 6 1,5
Запорізька
область 5 5 65,5 6,2 65,5 6,2 15,5 1 20 2,5 30 2,7
Запорізький
груповий
водопровід 5 5 65,5 6,2 65,5 6,2 15,5 1 20 2,5 30 2,7
Миколаївська
область 10 10 75 18 60 5,5 10 1 20 1,5 20 3 90 12,5
Єланецький
груповий
водопровід 10 10 75 18 60 5,5 10 1 20 1,5 20 3 90 12,5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до Програми
ОБСЯГ

робіт з будівництва та реконструкції розвідних мереж

і локальних водопроводів у сільських населених

пунктах, які користуються привізною та неякісною

водою, на 2001-2005 роки і прогноз до 2010 року

------------------------------------------------------------------------- | Кількість | | у тому числі | населених | Усього |--------------------------- Роботи та |пунктів, які| | на 2001-2005| на 2006-2010 об'єкти | будуть за- | | роки | роки | безпечені | | | | водопоста- | | | | чанням | | | |------------+-------------+-------------+------------- |усього|з них|потуж-|обсяг |потуж-|обсяг |потуж-|обсяг | | за |ність,|фінан-|ність,|фінан-|ність,|фінан- | |2001-|кіло- |суван-|кіло- |суван-|кіло- |суван- | |2005 |метрів| ня, |метрів| ня, |метрів| ня, | |роки | | млн. | | млн. | | млн. | | | | гри- | | гри- | | гри- | | | | вень | | вень | | вень ------------------------------------------------------------------------ азом 199 84 5062 461,2 938 78,6 4124 382,6
У тому числі:
Продовження
будівництва
групових
водопроводів
(розвідні мережі) * * 1765 156,2 579 47,2 1186 109
Автономна
Республіка Крим * * 63 4 63 4
Роздольненський
груповий
водопровід * * 45,5 2,8 45,5 2,8
Чорноморський
груповий
водопровід,
I черга * * 17,5 1,2 17,5 1,2
Дніпропетровська
область * * 452 42 82 6 370 36
Нікопольський
груповий
водопровід * * 168 15,5 28 2 140 13,5
Синельниківський
груповий
водопровід * * 116 11 26 2 90 9
Солоняно-
Томаківський
груповий
водопровід * * 168 15,5 28 2 140 13,5
Донецька область * * 84 8 84 8
Південний груповий
водопровід * * 84 8 84 8
Закарпатська
область * * 25 2 25 2
Пістрялівський
груповий
водопровід * * 25 2 25 2
Запорізька область * * 405 37,3 73 6,1 332 31,2
Західний груповий
водопровід,
II черга * * 335 31,5 40 3,5 295 28
Щербаківський
груповий
водопровід * * 35 2,9 15 1,1 20 1,8
Новомлинівський
груповий
водопровід,
II черга * * 35 2,9 18 1,5 17 1,4
Київська область * * 70 4,5 70 4,5
Білоцерківський
груповий
водопровід,
I черга * * 70 4,5 70 4,5
Кіровоградська
область * * 28 2,5 28 2,5
Петрівський
груповий
водопровід * * 28 2,5 28 2,5
Миколаївська
область * * 148 13,9 22 2 126 11,9
Арбузинський
груповий
водопровід * * 148 13,9 22 2 126 11,9
Одеська область * * 406 34 146 11,1 260 22,9
Кілійський
груповий
водопровід * * 140 12 35 3 105 9
Дністровський
груповий
водопровід * * 140 12 35 3 105 9
Суворовський
груповий
водопровід * * 42 2,1 42 2,1
Татарбунарський
груповий
водопровід,
I черга * * 84 7,9 34 3 50 4,9
Херсонська область * * 84 8 84 8
Іванівський
груповий
водопровід * * 84 8 84 8
Будівництво нових
групових
водопроводів * * 2267 207,5 14 1,4 2253 206,1 розвідні мережі) * *
Автономна
Республіка Крим * * 259 25,2 259 25,2
Білогірський
груповий
водопровід * * 126 11,9 126 11,9
Керченський
груповий
водопровід * * 70 7 70 7
Чорноморський
груповий
водопровід,
II черга * * 63 6,3 63 6,3
Дніпропетровська
область * * 357 33,3 357 33,3
Слав'янський
груповий
водопровід * * 98 8,8 98 8,8
Великомихайлів-
ський груповий
водопровід * * 91 8,7 91 8,7
Широківська
система
водопостачання * * 168 15,8 168 15,8
Донецька область * * 305 28,2 305 28,2
Старомлинівський
груповий
водопровід * * 60 4,9 60 4,9
Добропільський
груповий
водопровід * * 140 13,3 140 13,3
Марківський
груповий
водопровід * * 105 10 105 10
Запорізька область * * 553 51,2 553 51,2
Лозоватський
груповий
водопровід * * 84 7,7 84 7,7
Приморський
груповий
водопровід * * 98 9,1 98 9,1
Чернігівський
груповий
водопровід * * 140 12,7 140 12,7
Новомлинівський
груповий
водопровід,
III черга * * 49 4,2 49 4,2
Вільнянська
система
водопостачання * * 28 2,8 28 2,8
Центральний
груповий
водопровід * * 154 14,7 154 14,7
Київська область * * 120 10 120 10
Білоцерківський
груповий
водопровід,
II черга * * 120 10 120 10
Кіровоградська
область * * 182 16,8 182 16,8
Долинський
груповий
водопровід * * 98 9,1 98 9,1
Бобринецький
груповий
водопровід * * 84 7,7 84 7,7
Луганська область * * 70 6 70 6
Марківський
груповий
водопровід * * 70 6 70 6
Миколаївська
область * * 175 16,1 14 1,4 161 14,7
Казанківський
груповий
водопровід,
II черга * * 91 8,4 91 8,4
Первомайський
груповий
водопровід * * 14 1,4 14 1,4
Новоодеський
груповий
водопровід * * 70 6,3 70 6,3
Одеська область * * 91 8,4 91 8,4
Татарбунарський
груповий
водопровід,
II черга * * 91 8,4 91 8,4
Полтавська область * * 40 3 40 3
Кременчуцький
груповий
водопровід * * 40 3 40 3
Харківська область * * 45 3 45 3
Лозівський
груповий
водопровід,
II черга * * 20 1,5 20 1,5
Великобурлуцький
груповий
водопровід * * 25 1,5 25 1,5
Херсонська область * * 70 6,3 70 6,3
Нижньосірогозький
груповий
водопровід * * 70 6,3 70 6,3

Будівництво нових
локальних
водопроводів 143 57 720 64 225 21 495 43
Дніпропетровська
область 16 6 80 8 20 2 60 6
Донецька область 12 4 60 7 30 3 30 4
Запорізька область 21 9 120 10 40 4 80 6
Кіровоградська
область 14 7 80 7 20 2 60 5
Миколаївська
область 10 5 85 7 25 2 60 5
Одеська область 20 9 115 10 35 3 80 7
Рівненська область 29 9 65 5 20 2 45 3
Харківська область 7 4 40 4 10 1 30 3
Херсонська область 14 4 75 6 25 2 50 4
Реконструкція
локальних
водопроводів 56 27 310 33,5 120 9 190 24,5
Дніпропетровська
область 7 3 35 3,5 15 1 20 25
Донецька область 8 3 40 4 15 1 25 3
Запорізька область 8 3 40 4 15 1 25 3
Кіровоградська
область 4 3 25 3 10 1 15 2
Миколаївська
область 7 3 35 4 15 1 20 3
Одеська область 7 3 35 4 15 1 20 3
Рівненська область 8 3 40 5 10 1 30 4
Харківська область 4 3 25 2,5 10 1 15 1,5
Херсонська область 3 3 35 3,5 15 1 20 2,5 ------------------------------------------------------------------------
* Кількість населених пунктів врахована у підсумку додатка 3
(магістральні водоводи).
Додаток 5

до Програми
ОБСЯГ

робіт з будівництва систем водовідведення у сільських

населених пунктах, які користуються привізною та

неякісною водою, на 2001-2005 роки

і прогноз до 2010 року
------------------------------------------------------------------ | | у тому числі | Усього |--------------------------- Роботи та | | на 2001-2005| на 2006-2010 об'єкти | | роки | роки |-------------+-------------+------------- |потуж-|обсяг |потуж-|обсяг |потуж-|обсяг |ність,|фінан-|ність,|фінан-|ність,|фінан- |кіло- |суван-|кіло- |суван-|кіло- |суван- |метрів| ня, |метрів| ня, |метрів| ня, | | млн. | | млн. | | млн. | | гри- | | гри- | | гри- | | вень | | вень | | вень ----------------------------------------------------------------- азом 3128 304,2 762 71,9 2366 231,7
У точу числі:
Продовження будівництва
грунтових водопроводів
(системи
водовідведення) 725 62,7 246 18,3 479 44
Автономна Республіка
Крим 27 1,7 27 1,7
Раздольненський груповий
водопровід 19,5 1,3 19,5 1,2
Чорноморський груповий
водопровід, I черга 7,5 0,5 7,5 0,5
Дніпропетровська область 192 17,6 33 2,6 159 15
Нікопольський груповий
водопровід 72 6,9 12 0,9 60 6
Синельниківський
груповий водопровід 48 3,8 9 0,8 39 3
Солоняно-Томаківський
груповий водопровід 72 6,9 12 0,9 60 6
Донецька область 36 3 36 3
Південний груповий
водопровід 36 3 36 3
Запорізька область 175 15,8 32 2,6 143 13,2
Західний груповий
водопровід, II черга 144 13,2 18 1,5 126 11,7
Щербаківський груповий
водопровід 15 1,3 6 0,5 9 0,8
Новомлинівський груповий
водопровід, II черга 15 1,3 8 0,6 8 0,7
Кіровоградська область 12 0,9 12 0,9
Петрівський груповий
водопровід 12 0,9 12 0,9
Миколаївська область 72 6,6 18 1,5 54 5
Арбузинський груповий
водопровід 72 6,6 18 1,5 54 5
Одеська область 175 14,3 64 4,2 111 9,9
Кілійський груповий
водопровід 60 4,9 15 1 45 3,9
Дністровський груповий
водопровід 60 4,9 15 1 45 3,9
Суворовський груповий
водопровід 19 1 19 1
Татарбунарський груповий
водопровід, I черга 36 3,3 15 1,2 21 2,1
Херсонська область 36 2,8 36 2,8
Іванівський груповий
водопровід 36 2,8 36 2,8
Будівництво нових
групових водопроводів
(системи водовідведення) 853 77,5 6 0,6 847 76,7
Автономна Республіка
Крим 111 10,8 111 10,8
Білогірський груповий
водопровід 54 5,1 54 5,1
Керченський груповий
водопровід 30 2,9 30 2,9
Чорноморський груповий
водопровід, II черга 27 2,7 27 2,7
Дніпропетровська
область 153 13,5 153 13,5
Слов'янський груповий
водопровід 42 3,6 42 3,6
Великомихайлівський
груповий водопровід 39 3,6 39 3,6
Широківська система
водопостачання 72 6,3 72 6,3
Донецька область 130 12 130 12
Старомлинівський
груповий водопровід 25 2 25 2
Добропільський груповий
водопровід 60 5,5 60 5,5
Марійський груповий
водопровід 45 4,5 45 4,5
Запорізька область 237 20,9 237 20,7
Лозоватський груповий
водопровід 36 3,3 36 3,3
Приморський груповий
водопровід 42 3,9 42 3,9
Чернігівський груповий
водопровід 60 5 60 5
Новомлинівський груповий
водопровід, III черга 21 1,8 21 1,8
Вільнянська система
водопостачання 12 1,2 12 1,2
Центральний груповий
водопровід 66 5,5 66 5,5
Кіровоградська область 78 7,2 78 7,2
Долинський груповий
водопровід 42 3,9 42 3,9
Бобринецький груповий
водопровід 36 3,3 36 3,3
Миколаївська область 75 6,9 6 0,6 69 6,3
Казанківський груповий
водопровід, II черга 39 1,6 39 36
Первомайський груповий
водопровід 6 0,6 6 0,6
Новоодеський груповий
водопровід 30 2,7 30 2,7
Одеська область 39 3,5 39 3,5
Татарбунарський груповий
водопровід, II черга 39 3,5 39 3,5
Херсонська область 30 2,7 30 2,7
Нижньосірогозький
груповий водопровід 30 2,7 30 2,7
Будівніцтво локальних
об'єктів каналізації 1550 164 510 53 1040 111
Автономна Республіка
Крим 150 15,5 55 5,5 95 10
Дніпропетровська область 220 23,5 75 7,5 145 16
Донецька область 130 13 50 4,5 80 8,5
Запорізька область 200 21 70 7 130 13
Закарпатська область 20 2 10 1 10 1
Київська область 50 6 50 6
Кіровоградська область 100 11 35 3,5 65 7,5
Луганська область 40 4 40 4
Миколаївська область 190 20 65 7 125 13
Одеська область 200 21 70 8 130 13
Полтавська область 30 3 30 3
Рівненська область 20 2 10 1 10 1
Харківська область 50 6 15 2 35 4
Херсонська області 150 16 55 6 95 11 -----------------------------------------------------------------

Додаток 6

до Програми
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

з виконання Комплексної програми першочергового

забезпечення сільських населених пунктів, що

користуються привізною водою, централізованим

водопостачанням у 2001-2005 роках

і прогноз до 2010 року

------------------------------------------------------------------ Види робіт та | Обсяг | У тому числі за роками |Прог- заходів |фінансування| |ноз |------------+-----------------------------|до |на пе-|на |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2010 |ріод |2001-| | | | | |року |до |2005 | | | | | | |2010 |роки | | | | | | |року | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- азом 38,3 11,3 0,9 1,7 2,3 2,7 3,7 27
У тому числі:
Науково-технічне
забезпечення 10 3 0,1 0,3 0,6 0,9 1,1 7
Розвиток
виробничо-
експлуатаційної
бази 6,5 1,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 3
Паспортизація
джерел і об'єктів
сільського
водопостачання та
каналізації 1,8 1,8 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6
Пошук джерел
підземних вод та
штучне поповнення
їх запасів,
усього 20 5 0,5 1 1 1 2 15
у тому числі:
Автономна
Республіка Крим 2,08 0,38 0,04 0,08 0,08 0,08 0,1 1,7
Дніпропетровська 1,33 0,43 0,04 0,09 0,09 0,09 0,12 0,9
область
Донецька область 1,23 0.43 0.04 0,09 0,09 0,09 0,12 0,8
Запорізька 2,33 0,43 0,04 0,09 0.09 0,09 0,12 1,9
область
Закарпатська 0,78 0.28 0.03 0,06 0.06 0,06 0,07 0,5
область
Київська область 0,72 0,22 0,03 0,04 0,04 0,04 0,07 0,5
Кіровоградська 1,27 0,37 0,04 0,07 0,07 0,07 0,11 0,9
область
Луганська область 1,11 0,31 0,03 0,08 0,08 0,06 0,1 0,8
Миколаївська 2,3 0,4 0,04 0,08 0,08 0,08 0,12 1,9
область
Одеська область 2,3 0,4 0,04 0,08 0,08 0,08 0,12 1,9
Полтавська 0,81 0,31 0,03 0,06 0,06 0,06 0,1 0,5
область
Рівненська 0,9 0,4 0,04 0,08 0,08 0,08 0,17 0,5
область
Харківська область 1,01 0,31 0,03 0,06 0,06 0,06 0,1 0,7
Херсонська 1,83 0,33 0,03 0,06 0,06 0,06 0,12 1,5
область

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: