open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 листопада 2000 р. N 1742

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 424 ( 424-2005-п ) від 08.06.2005 )
Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати
до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти
магістральними нафтопроводами та за транзитне транспортування
трубопроводами аміаку, природного газу територією України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 259 ( 259-2001-п ) від 22.03.2001

N 992 ( 992-2001-п ) від 09.08.2001

N 423 ( 423-2003-п ) від 31.03.2003

N 1215 ( 1215-2003-п ) від 06.08.2003

N 46 ( 46-2005-п ) від 15.01.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 259 ( 259-2001-п ) від 22.03.2001 )
1. Затвердити Положення про порядок обчислення і сплати до
державного бюджету рентної плати за транспортування нафти
магістральними нафтопроводами та за транзитне транспортування
трубопроводами аміаку, природного газу територією України. Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 259 ( 259-2001-п ) від
22.03.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 423
( 423-2003-п ) від 31.03.2003 )
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1999 р. N 2335
( 2335-99-п ) "Про затвердження Положення про порядок обчислення і
сплати до Державного бюджету України відрахувань від плати за
транзит природного газу, аміаку через територію України та
відрахувань від прибутку, що залишається у розпорядженні
підприємств, які здійснюють транспортування нафти магістральними
нафтопроводами" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51,
ст. 2540).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 листопада 2000 р. N 1742

(у редакції постанови Кабінету

Міністрів України

від 31 березня 2003 р. N 423

( 423-2003-п )
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення і сплати до державного бюджету

рентної плати за транспортування нафти магістральними

нафтопроводами та транзитне транспортування

трубопроводами аміаку, природного газу

територією України

1. Це Положення визначає механізм обчислення і сплати до
державного бюджету рентної плати за транспортування нафти
магістральними нафтопроводами та транзитне транспортування
трубопроводами аміаку, природного газу територією України (далі -
транспортування нафти та транзитне транспортування аміаку,
природного газу).
2. Суб'єкти господарювання вносять до державного бюджету:
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 46 ( 46-2005-п ) від 15.01.2005 )
рентну плату за транспортування нафти магістральними
нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,89 долара США за
1 тонну; ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1215 ( 1215-2003-п ) від 06.08.2003; в редакції
Постанови КМ N 46 ( 46-2005-п ) від 15.01.2005 )
рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі,
еквівалентному 0,39 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів
відстані; Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 46 ( 46-2005-п ) від 15.01.2005 )
рентну плату за транзитне транспортування природного газу в
розмірі 1,67 гривні за 1000 куб. метрів газу на кожні
100 кілометрів відстані.
Зазначені платежі вносяться щодекади, виходячи з обсягів
нафти, аміаку та природного газу.
3. Платником рентної плати за транспортування нафти є ВАТ
"Укртранснафта", за транзитне транспортування аміаку - ДП
"Укрхімтрансаміак", за транзитне транспортування природного газу -
НАК "Нафтогаз України".
4. Рентна плата за транспортування нафти та транзитне
транспортування аміаку обчислюється у гривнях, виходячи з
розмірів, зазначених у пункті 2 цього Положення, за офіційним
курсом Національного банку, встановленим на день, що передує дню
внесення платежу.
У разі коли день, що передує строкові внесення платежу,
збігається з вихідним (святковим) днем, рентна плата за
транспортування нафти та транзитне транспортування аміаку
обчислюється у гривнях за офіційним курсом Національного банку,
встановленим на день, що настає за вихідним (святковим) днем, і на
цей день переноситься строк внесення платежу.
Рентна плата за транзитне транспортування природного газу
обчислюється виходячи з розмірів, зазначених у пункті 2 цього
Положення.
5. Рентна плата за транспортування нафти та транзитне
транспортування аміаку, природного газу вноситься платниками до
державного бюджету щодекади авансовими платежами 15 і 25 числа
поточного місяця та 5 числа місяця, що настає за звітним, виходячи
з обсягів нафти, аміаку та природного газу, транспортованих за
минулу декаду, та рентної плати, визначеної згідно з пунктом 4
цього Положення.
Рентна плата за транспортування нафти та транзитне
транспортування аміаку, природного газу зараховується до
державного бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації.
6. Відомості про внесення рентної плати за транспортування
нафти та транзитне транспортування аміаку, природного газу
подаються відповідному органу державної податкової служби щомісяця
до 20 числа місяця, що настає за звітним, за формами,
затвердженими Державною податковою адміністрацією. ( Абзац перший
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 46
( 46-2005-п ) від 15.01.2005 )
Рентна плата у повному обсязі, обчислена відповідно до
розрахунку за звітний місяць (з урахуванням фактично внесених
авансових платежів за цей місяць), вноситься до державного бюджету
протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем звітного (податкового) місяця. ( Абзац другий пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 46 ( 46-2005-п ) від
15.01.2005 )
Рентна плата, яка нарахована за звітний період і не внесена
в установлений строк (протягом 30 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем звітного (податкового) місяця),
сплачується до Державного бюджету України з нарахуванням пені
згідно із Законом України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ). ( Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови
КМ N 46 ( 46-2005-п ) від 15.01.2005 )
Зайво внесені суми рентної плати відносяться в рахунок
відповідних чергових платежів або повертаються платникові в
установленому порядку.
7. Відповідальність за правильність обчислення і своєчасність
внесення до державного бюджету рентної плати покладається на
платника та його посадових осіб згідно із законодавством.
8. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю
внесення до державного бюджету рентної плати за транспортування
нафти та транзитне транспортування аміаку, природного газу
здійснюють органи державної податкової служби.
( Положення із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 259
( 259-2001-п ) від 22.03.2001, N 992 ( 992-2001-п ) від
09.08.2001, в редакції Постанови КМ N 423 ( 423-2003-п ) від
31.03.2003 )

( Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 46
( 46-2005-п ) від 15.01.2005 )
( Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 46
( 46-2005-п ) від 15.01.2005 )
( Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ N 46
( 46-2005-п ) від 15.01.2005 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: