open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України

в галузі науки і техніки 2000 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
2000 року:
- за цикл робіт "Регіональна океанологія: стан середовища та
мінерально-сировинні ресурси Атлантичного, Індійського, Південного
океанів та їх морів":
ЄРЕМЕЄВУ Валерію Миколайовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Морського гідрофізичного
інституту НАН України
БУЛГАКОВУ Миколі Петровичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Морського гідрофізичного
інституту НАН України
ІВАНОВУ Віталію Олександровичу - докторові
фізико-математичних наук, заступникові директора Морського
гідрофізичного інституту НАН України
СОБОТОВИЧУ Емлену Володимировичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Державного наукового центру
радіогеохімії навколишнього середовища НАН України і Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
ШНЮКОВУ Євгену Федоровичу - академікові Національної академії
наук України, директорові Відділення морської геології та
осадочного рудоутворення НАН України
ОРЛОВСЬКОМУ Георгію Миколайовичу - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, провідному науковому співробітникові
Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН
України
ГОЖИКУ Петру Феодосійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Інституту
геологічних наук НАН України
МИТРОПОЛЬСЬКОМУ Олексію Юрійовичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, заступникові директора Інституту
геологічних наук НАН України
ГЕВОРК'ЯНУ Володимиру Христофоровичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, завідувачу відділу Інституту
геологічних наук НАН України
БЕЛЯЄВУ Валерію Івановичу - академікові Національної академії
наук України (посмертно);
- за розробку і створення апаратурних комплексів та їх
застосування в ядерній фізиці, енергетиці та інших галузях науки і
техніки:
СЕМИНОЖЕНКУ Володимиру Петровичу - академікові Національної
академії наук України, науковому керівникові
Науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН
України
РИЖИКОВУ Володимиру Діомидовичу - докторові
фізико-математичних наук, директорові Науково-технологічного
концерну "Інститут монокристалів" НАН України
ПРИМЕНКУ Георгію Івановичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
ПРОКОПЦЮ Геннадію Олександровичу - докторові
фізико-математичних наук, професорові кафедри Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
ШЕВЧЕНКУ Валерію Андрійовичу - докторові фізико-математичних
наук, доцентові кафедри Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
КАДЕНКУ Ігорю Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, доцентові кафедри Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
ЛЕЩЕНКУ Борису Юхимовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, доцентові кафедри Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
МАЙДАНЮКУ Володимиру Карповичу - кандидатові
фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
КОРЖУ Івану Олександровичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Наукового центру "Інститут ядерних
досліджень" НАН України
КОЛОМІЙЦЮ Миколі Федоровичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Наукового центру "Інститут ядерних досліджень"
НАН України;
- за комплекс науково-дослідних, проектно-конструкторських та
виробничих робіт зі створення та впровадження модернізованої
цифрової міської кінцевої ЕАТС-ЦА системи С-32 на телефонних
мережах загального користування України:
ВАРАКІНУ Леоніду Єгоровичу - докторові технічних наук,
генеральному директорові Центрального науково-дослідного інституту
зв'язку, м. Москва
ЗУБАРЄВУ Валерію Володимировичу - кандидатові технічних наук,
начальникові управління Державного комітету промислової політики
України
ПАДАЛКУ Віктору Григоровичу - першому заступникові Голови
Державного комітету промислової політики України
ФІЛЬКІНУ Михайлу Петровичу - голові правління відкритого
акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод"
КОСТРЖИЦЬКОМУ Володимиру Костянтиновичу - начальникові
відділу відкритого акціонерного товариства "Дніпровський
машинобудівний завод"
БИСТРОВУ Миколі Івановичу - начальникові науково-виробничого
центру Державного акціонерного товариства "Конструкторське бюро
"Дніпровське"
ЯРЕМЕНКУ Валентину Олександровичу - заступникові головного
конструктора Державного акціонерного товариства "Конструкторське
бюро "Дніпровське"
ШЕВЧУКУ Олегу Борисовичу - Голові Державного комітету зв'язку
та інформатизації України
НЕТУДИХАТІ Леоніду Івановичу - радникові Голови Державного
комітету зв'язку та інформатизації України
ПІСЛЕГІНУ Олександру Миколайовичу - заступникові директора
Державного інституту по проектуванню засобів та споруд зв'язку
"Діпрозв'язок";
- за цикл досліджень, розробку та впровадження технології,
організації та управління будівництвом в умовах підвищеного
радіаційного впливу:
ЛІВІЙСЬКОМУ Олександру Михайловичу - докторові технічних
наук, першому віце-президентові Академії будівництва України
ЗЛОБІНУ Геннадію Карповичу - президентові Академії
будівництва України
ЛОСЮ Івану Павловичу - докторові біологічних наук,
керівникові лабораторії Наукового центру радіаційної медицини
ГОРІЦЬКОМУ Олексію Васильовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові генерального директора Наукового центру радіаційної
медицини
ХОЛОШІ Володимиру Івановичу - кандидатові економічних наук,
заступникові Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
ВЕЛИЧКУ Віктору Олександровичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю
фірми "Занет"
ЖЕЛУДКОВУ Георгію Валентиновичу - заступникові начальника
управління Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України
ПІНЧУКУ Володимиру Яковичу - кандидатові технічних наук,
колишньому начальникові управління Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
САБАЛДИРУ В'ячеславу Павловичу - кандидатові технічних наук,
колишньому директорові відкритого акціонерного товариства
"Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд";
- за цикл наукових праць "Тромбоемболія гілок легеневих
артерій та посттромбоемболічна легенева гіпертензія; діагностика,
лікування та профілактика":
ПАВЛОВСЬКОМУ Михайлу Петровичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Львівського державного медичного університету
імені Данила Галицького
БАБЛЯКУ Дмитру Євгеновичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Львівського державного медичного університету
імені Данила Галицького
КУЛИКУ Любомиру Володимировичу - кандидатові медичних наук,
доцентові кафедри Львівського державного медичного університету
імені Данила Галицького
НІКОНЕНКУ Олександру Семеновичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Запорізького державного медичного університету
ГУБЦІ Олександру Вікторовичу - докторові медичних наук,
професорові кафедри Запорізького державного медичного університету
МІШАЛОВУ Володимиру Григоровичу - докторові медичних наук,
проректорові Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця
АМОСОВІЙ Катерині Миколаївні - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця
БІДНОМУ Валерію Григоровичу - кандидатові медичних наук,
заступникові голови Київської міської державної адміністрації
КОСТИЛЄВУ Михайлу Володимировичу - кандидатові медичних наук,
завідувачу лабораторії Інституту клінічної та експериментальної
хірургії
СМОРЖЕВСЬКОМУ Валентину Йосиповичу - кандидатові медичних
наук, доцентові кафедри Київської медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика;
- за наукову розробку та впровадження медичної системи
життєзабезпечення постраждалих під час техногенних аварій і
катастроф:
НОВИЦЬКІЙ-УСЕНКО Людмилі Василівні - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу кафедри
Дніпропетровської державної медичної академії
КЛІГУНЕНКО Олені Миколаївні - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Дніпропетровської державної медичної академії
КАРТИШУ Анатолію Петровичу - докторові медичних наук,
заступникові Міністра охорони здоров'я України
КОВЕШНІКОВУ Володимиру Георгійовичу - докторові медичних
наук, завідувачу кафедри Луганського державного медичного
університету
МАЛИШУ Ігорю Ростиславовичу - кандидатові медичних наук,
доцентові кафедри Луганського державного медичного університету
Д'ЯКОНОВУ Віктору Павловичу - кандидатові медичних наук,
доцентові кафедри Луганського державного медичного університету
ТРІЩИНСЬКОМУ Анатолію Івановичу - докторові медичних наук,
професорові кафедри Київської медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика
РОЩИНУ Георгію Георгійовичу - кандидатові медичних наук,
директорові Українського науково-практичного центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф
МОЖАЄВУ Геннадію Олександровичу - докторові медичних наук
(посмертно)
ГРІДІНУ Віктору Сергійовичу - докторові медичних наук
(посмертно);
- за цикл наукових праць "Розробка теорії і практика побудови
багатоканальних систем керування транспортними об'єктами і
прокатними станами":
ТИМОФЄЄВУ Борису Борисовичу - академікові Національної
академії наук України, головному науковому співробітникові
Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України
КУНЦЕВИЧУ Всеволоду Михайловичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту космічних досліджень
НАН України
МАЗУРУ Валерію Леонідовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, головному науковому
співробітникові Фізико-технологічного інституту металів і сплавів
НАН України
БОГАЄНКУ Івану Миколайовичу - докторові технічних наук,
заступникові генерального директора Науково-виробничої корпорації
"Київський інститут автоматики"
АРХАНГЕЛЬСЬКОМУ Володимиру Івановичу - докторові технічних
наук, головному науковому співробітникові Науково-виробничої
корпорації "Київський інститут автоматики"
РЮМШИНУ Миколі Олександровичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові Науково-виробничої корпорації "Київський
інститут автоматики"
СБІТНЄВУ Анатолію Івановичу - докторові технічних наук,
професорові кафедри Національної академії оборони України
ПОНОМАРЕНКУ Леоніду Анатолійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Київського національного
торговельно-економічного університету
АЛЕКСАНДРОВУ Євгену Євгеновичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут"
КУЗНЄЦОВУ Борису Івановичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Української інженерно-педагогічної академії;
- за створення наукових основ, розробку та впровадження
нового високонадійного обладнання для реалізації
ресурсозберігаючих технологій металургійного виробництва:
БОЛЬШАКОВУ Вадиму Івановичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Інституту чорної
металургії імені З.І. Некрасова НАН України
НОСКОВУ Валентину Олександровичу - кандидатові технічних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту чорної
металургії імені З.І. Некрасова НАН України
ВЕЛИЧКУ Олександру Григоровичу - докторові технічних наук,
першому проректорові Національної металургійної академії України
ПЛІСКАНОВСЬКОМУ Станіславу Тихоновичу - докторові технічних
наук, професорові кафедри Національної металургійної академії
України
ЦАПКУ Валерію Костянтиновичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національної металургійної академії України
ЄРМОКРАТЬЄВУ Віктору Олексійовичу - кандидатові технічних
наук, доцентові кафедри Національної металургійної академії
України
ВАЩЕНКУ Олександру Петровичу - докторові технічних наук,
заступникові завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради
України
СПИРИДОНОВІЙ Ірині Михайлівні - докторові технічних наук,
професорові кафедри Дніпропетровського національного університету
ДИШЛЕВИЧУ Ігорю Йосиповичу - кандидатові технічних наук,
технічному директорові акціонерного товариства "Дніпропетровський
металургійний завод імені Петровського"
ЦАРИЦИНУ Євгену Олександровичу - технічному директорові
відкритого акціонерного товариства "Маріупольський металургійний
комбінат імені Ілліча";
- за цикл робіт "Стимульована змінним електромагнітним полем
надпровідність та процеси проковзування фази в тонких плівках
надпровідників, включаючи високотемпературні":

( ДМИТРЕНКУ Ігорю Михайловичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України
ДМИТРІЄВУ Віталію Михайловичу - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу відділу Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України
ГАЛАЙКУ Володимиру Петровичу - докторові фізико-математичних
наук, головному науковому співробітникові Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України
БЕЗУГЛОМУ Євгену Васильовичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України
ВОЛОЦЬКІЙ Валентині Григорівні - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України
ЗОЛОЧЕВСЬКОМУ Івану Васильовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України
СІВАКОВУ Олександру Георгійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України
ХРИСТЕНКУ Євгенію Васильовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України
ЧУРІЛОВУ Георгію Євстафійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук (посмертно);
- за розробку наукових основ, створення і освоєння
виробництва комплексу машин і обладнання для доїння та первинної
обробки молока:
ФЕНЕНКУ Анатолію Івановичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту механізації та електрифікації
сільського господарства, Київська область
МАСЛУ Івану Павловичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту механізації та електрифікації
сільського господарства, Київська область
ЛУЦЕНКО Марії Михайлівні - докторові сільськогосподарських
наук, завідувачу лабораторії Українського державного центру по
випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для
сільськогосподарського виробництва
МОГИЛЬНОМУ Олександру Миколайовичу - завідувачу лабораторії
Українського державного центру по випробуванню та прогнозуванню
техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва
БУЛИЖЕНКУ Олександру Дмитровичу - президентові Української
національної компанії по розробці, виробництву та фірмовому
обслуговуванню техніки для сільського господарства
ОСТАПЕНКУ Миколі Андрійовичу - кандидатові технічних наук,
начальникові спеціалізованого конструкторського бюро відкритого
акціонерного товариства "Брацлав", Вінницька область
МИХАЙЛЕНКУ Миколі Кириловичу - голові правління відкритого
акціонерного товариства "Брацлав", Вінницька область
СТУПАКУ Володимиру Васильовичу - головному інженерові
відкритого акціонерного товариства "Брацлав", Вінницька область
ДРІГО Валентину Олексійовичу - головному конструкторові
відкритого акціонерного товариства "Брацлав", Вінницька область
НАРОВЕЦЬКОМУ Володимиру Павловичу - завідувачу відділу
відкритого акціонерного товариства "Брацлав", Вінницька область;
- за наукове обгрунтування, розробку та впровадження у
практику новітніх біотехнологій очищення стічних і природних вод
гідробіонтами, що розвиваються на волокнистих насадках:
ГЛОБІ Леоніду Івановичу - докторові медичних наук, завідувачу
відділу Інституту колоїдної хімії та хімії води імені
А.В. Думанського НАН України
ГВОЗДЯКУ Петру Іллічу - докторові біологічних наук, головному
науковому співробітникові Інституту колоїдної хімії та хімії води
імені А.В. Думанського НАН України
ДМИТРЕНКО Галині Миколаївні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту колоїдної хімії та
хімії води імені А.В. Думанського НАН України
МОГІЛЕВИЧ Наталії Федосіївні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту колоїдної хімії та
хімії води імені А.В. Думанського НАН України
КУЛІКОВУ Миколі Івановичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Донбаської державної академії будівництва і
архітектури
ДЕНИСУ Олексію Дмитровичу - кандидатові технічних наук,
провідному технологові природоохоронного кооперативного
підприємства "Екологія", м. Полтава
КАПАРНИКУ Ігорю Михайловичу - директорові природоохоронного
кооперативного підприємства "Екологія", м. Полтава
РОТМІСТРОВУ Михайлу Миколайовичу - докторові біологічних наук
(посмертно);
- за роботу "Хімія, технологія і властивості складних
халькогенгалогенних матеріалів":
ВИСОЧАНСЬКОМУ Юліану Мироновичу - докторові
фізико-математичних наук, проректорові Ужгородського державного
університету
ПЕРЕШУ Євгенію Юлійовичу - докторові хімічних наук,
завідувачу кафедри Ужгородського державного університету
ВОРОШИЛОВУ Юрію Віталійовичу - докторові хімічних наук,
професорові кафедри Ужгородського державного університету
ГУРЗАНУ Михайлу Івановичу - кандидатові хімічних наук,
старшому науковому співробітникові Ужгородського державного
університету
ОЛЕКСЕЮКУ Івану Дмитровичу - докторові хімічних наук,
ректорові Волинського державного університету імені Лесі Українки
ГОЛОВЕЮ Михайлу Івановичу - докторові хімічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту електронної фізики
НАН України;
- за розробку, освоєння серійного виробництва та впровадження
високоефективних щитових кріплень КД80 та КД90 для відпрацювання
пологоспадних пластів потужністю 0,8-2,5м:
ЛАПТЄВУ Анатолію Григоровичу - докторові технічних наук,
директорові Донецького державного науково-дослідного
проектно-конструкторського та експериментального інституту
комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш"
АРХІПЧИКУ Олексію Івановичу - головному конструкторові
проекту Донецького державного науково-дослідного
проектно-конструкторського та експериментального інституту
комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш"
ПУШНОВУ Юрію Сергійовичу - головному конструкторові проекту
Донецького державного науково-дослідного
проектно-конструкторського та експериментального інституту
комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш"
ГАЙСИНОВИЧУ Олександру Абовичу - головному конструкторові
проекту Донецького державного науково-дослідного
проектно-конструкторського та експериментального інституту
комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш"
ДУБОВУ Євгену Дмитровичу - кандидатові технічних наук,
заступникові директора Донецького науково-дослідного вугільного
інституту
ТУЛУБУ Сергію Борисовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
ВЛАСОВИЧУ Геннадію Борисовичу - головному конструкторові
відкритого акціонерного товариства "Дружківський машинобудівний
завод"
РОГОВОМУ Олександру Михайловичу - головному технологові
відкритого акціонерного товариства "Дружківський машинобудівний
завод"
ГОРОВОМУ Євгену Павловичу - голові правління Державної
холдингової компанії "Свердловантрацит"
ШУМСЬКОМУ Олександру Івановичу - бригадирові гірників
очисного вибою орендного підприємства "Шахта імені О.Ф. Засядька";
- за цикл наукових праць "Фундаментальні дослідження
гіпоксичних станів та розробка методів використання адаптації до
гіпоксії в медицині і спорті":
ЛУК'ЯНОВІЙ Олені Михайлівні - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту педіатрії, акушерства
і гінекології
СЄРКОВУ Пилипу Миколайовичу - академікові Національної
академії наук України, радникові директора Інституту фізіології
імені О.О. Богомольця НАН України
СЕРЕДЕНКУ Михайлу Михайловичу - докторові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН
України
БЕРЕЗОВСЬКОМУ Вадиму Яковичу - докторові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН
України
МАНЬКОВСЬКІЙ Ірині Микитівні - докторові медичних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця НАН України
БУЛАТОВІЙ Марії Михайлівні - докторові педагогічних наук,
завідувачу кафедри Національного університету фізичного виховання
і спорту України
КОЛЧИНСЬКІЙ Асі Зеліківні - докторові медичних наук,
професорові кафедри Національного університету фізичного виховання
і спорту України
БІЛОШНЦЬКОМУ Павлу Васильовичу - докторові медичних наук,
завідувачу Ельбруської медико-біологічної станції
ОНОПЧУКУ Юрію Миколайовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України
СИРОТИНІНУ Миколі Миколайовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України (посмертно);
- за цикл наукових праць "Інтенсифікація технологічних
процесів та енергозбереження":
ГУЛОМУ Івану Степановичу - докторові технічних наук,
ректорові Українського державного університету харчових технологій
ФЕДОТКІНУ Ігорю Михайловичу - докторові технічних наук,
головному науковому співробітникові Українського державного
університету харчових технологій;
- за підручник "Квантова механіка". - Л.: Львівський
держуніверситет ім. І. Франка, 1998:
ВАКАРЧУКУ Івану Олександровичу - докторові
фізико-математичних наук, ректорові Львівського національного
університету імені Івана Франка;
- за підручник "Органічна хімія" у 3-х книгах: кн. 1 "Основи
будови органічних сполук". - Х.: "Основа" при Харківському
держуніверситеті, 1993; кн. 2 "Вуглеводні та їх функціональні
похідні". - Х.: "Основа", 1996; кн. 3 "Гетероциклічні та природні
сполуки". - Х.: "Основа", 1997:
ЧЕРНИХУ Валентину Петровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, ректорові Національної
фармацевтичної академії України
ГРИЦЕНКУ Івану Семеновичу - докторові хімічних наук,
професорові кафедри Національної фармацевтичної академії України
ЗІМЕНКОВСЬКОМУ Борису Семеновичу - докторові фармацевтичних
наук, ректорові Львівського державного медичного університету
імені Данила Галицького.
2. Установити на 2000 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки п'ятдесят тисяч гривень кожна.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 грудня 2000 року

N 1302/2000

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: