open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 313 від 06.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

20 грудня 2000 р.

за N 928/5149

Про затвердження Правил атестації торгових партій

природного каміння
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

фінансів

N 317 ( z0460-02 ) від 14.05.2002

N 615 ( z0594-07 ) від 15.05.2007

N 348 ( z0397-14 ) від 27.03.2014 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6
вересня 2000 року N 1396 ( 1396-2000-п ) "Про затвердження Правил
атестації дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного
каміння" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила атестації торгових партій природного
каміння (далі - Правила), що додаються. ( Пункт 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 317
( z0460-02 ) від 14.05.2002 )
2. Директору Державного гемологічного центру забезпечити
подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
наказу "Про затвердження Правил атестації торгових партій
природного каміння, яке має однакові характеристики і
призначення".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Державного гемологічного центру.
4. Установити, що наказ набирає чинності з 1 січня 2001 року.
Перший заступник Міністра П.К.Германчук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

06.12.2000 N 313

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 15.05.2007 N 615

( z0594-07 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 2000 р.

за N 928/5149

ПРАВИЛА

атестації торгових партій природного каміння

I. Загальні положення
1. Ці Правила встановлюють для суб'єктів господарювання
порядок проведення атестації та складання спеціального документа
(атестата) за результатами експертизи торгових партій природного
каміння (далі - торгова партія).
2. У цих Правилах торговою партією вважається кількість
продукції (природного каміння), яка зазначена в документі, який її
супроводжує, і призначена для здійснення однієї торгової операції. Атестація каміння здійснюється відповідно до абзацу другого
пункту 3 Правил атестації дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2000
N 1396 ( 1396-2000-п ).
II. Атестація торгових партій природного каміння
1. Атестація торгових партій здійснюється суб'єктами
господарювання самостійно.
2. У випадках, передбачених законодавством, Державний
гемологічний центр України (далі - ДГЦУ) виконує атестацію
торгових партій природного каміння для юридичних та фізичних осіб
на договірних засадах.
III. Складання атестата на торгову

партію природного каміння
1. Атестат на торгову партію природного каміння складається
лише особою, яка має відповідну кваліфікацію експерта-гемолога.
2. Атестат складається суб'єктом господарювання на торгову
партію природного каміння, у тому числі облагородженого (із штучно
зміненими якісними характеристиками), а також каміння, яке виникло
в природі внаслідок втручання людини. Атестат не складається на
торгову партію природного каміння, яке призначене для застосування
у вигляді порошків та крихти.
3. Один атестат складається на одну торгову партію (або її
частину) природного каміння однієї власної та однієї торгової назв
однакового походження й призначення.
4. Атестат на торгову партію оброблених або необроблених
алмазів складається суб'єктом господарювання на спеціальному
бланку за формою згідно з додатком 1 ( za594-07 ) до цих Правил.
{ Абзац другий пункту 4 розділу III виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 348 ( z0397-14 ) від 27.03.2014 }
Атестат заповнюють у двох примірниках на одному
бланку-аркуші. Другий примірник є відривним дублікатом першого. При здійсненні торгових операцій перший примірник залишається
у постачальника, другий - надається одержувачу як супровідний
документ на торгову партію оброблених або необроблених алмазів. Атестати (перші і другі примірники) повинні зберігатись
суб'єктами господарювання протягом трьох років.
5. Атестат на торгову партію іншого дорогоцінного каміння
(крім алмазів) складається суб'єктами господарювання на паперовому
носії формату А4 за формою згідно з додатком 2 ( za594-07 ) до цих
Правил.
6. Порядок заповнення атестата на торгову партію алмазів:
6.1. У рядках "Найменування (П.І.Б.) та місцезнаходження
(місце проживання) постачальника", "Найменування (П.І.Б.) та
місцезнаходження (місце проживання) одержувача" наводять повне
найменування (П.І.Б.) та місцезнаходження (місце проживання)
відповідних суб'єктів господарювання.
6.2. У рядку "Атестат N" наводять реєстраційний номер, який
відповідає порядковому номеру в журналі реєстрації атестатів
суб'єктів господарювання. Форма журналу розробляється суб'єктами
господарювання самостійно. Номеру атестата в цьому журналі повинен
відповідати певний серійний номер бланка атестата.
6.3. У рядку "Алмаза(ів)" наводять стислу характеристику
стану обробки алмазів (у сировині, огранованих, просвердлених,
гравірованих, виготовлених як дублети тощо) та їх розміщення (у
пакетах, коробках тощо із зазначенням кількості упаковок).
6.4. У графах таблиці наводять облікові і кількісні дані, а
також якісні характеристики огранованих вставок, визначені
відповідно до технічного регламенту або технічних умов, а саме (за
номерами граф): 1) "Номер пакета" - номер за обліковими даними постачальника.
Один пакет має містити алмази однакових характеристик, які
задовольняють такі вимоги: для огранованих ювелірних вставок (крім
дублетів та інших подібних виробів) - однакові розмірність або
вагова група, вид огранування, колір, чистота та якість
огранування (з однаковими додатковими індексами), для інших
виробів або сировини - однакова розмірність або вагова група. Під пакетом слід розуміти будь-яку форму упаковки. 2) "Розмірність, шт/ct або вагова група, ct" - розмірність
позначають у штуках на 1 карат (ct), вагову групу - відповідним
інтервалом маси в каратах. 3) "Вид огранування" - позначають індексом, що складається з
абревіатури назви виду огранування та кількості граней, наприклад
Кр-57 (кругле огранування з кількістю граней 57); якщо огранування
не може бути віднесено до певного виду, замість індексу
застосовують слово "довільне". 4) "Колір/чистота" - позначають індексами відповідних груп,
записаними через косу риску, наприклад 3/4 (колір 3, чистота або
дефектність 4). 5) "Додаткові індекси" - наводять індекс групи геометричних
параметрів та/або інші індекси, пов'язані з якістю огранування;
зміст цих індексів повинен бути стисло розтлумачений у графі
"Коментарі"; для довільних огранувань додаткові індекси не
наводять, у графі ставлять риску. 6) "Кількість, шт." - наводять кількість штук огранованих
вставок у кожному пакеті та загальну кількість за всіма пакетами. 7) "Загальна маса, ct" - наводять загальну масу алмазів у
кожному пакеті та загальну масу за всіма пакетами з точністю до
0,01 карата. Якщо технічним регламентом або технічними умовами, за якими
проведена атестація, не визначено інше, якісні характеристики
(колір, чистота, вид огранування) огранованих алмазів у вигляді
дублетів та інших подібних виробів, а також виробів, що не є
огранованими ювелірними вставками та необроблених алмазів не
наводять, у відповідних графах таблиці, а також у графі "НД"
ставлять риску.
6.5. У рядках "НД" наводять посилання на технічний регламент
або технічні умови, за яким визначені характеристики огранованих
алмазів у вигляді ювелірних вставок.
6.6. У рядках "Коментарі" наводять додаткову інформацію за
потреби (щодо застосування додаткових індексів, облагородження,
наявної торгової назви тощо).
6.7. У рядках "Декларація походження" необхідно зробити
відмітку в одному з трьох квадратів. У першому квадраті роблять відмітку, якщо постачальник
придбав алмазну сировину за кордоном або в Україні в іншого
постачальника, який придбав її за кордоном, та здійснює подальші
торговельні операції з цією сировиною або її частиною або
направляє її на обробку іншому суб'єкту господарювання. У цьому
разі він повинен мати засвідчені у встановленому порядку
відповідні копії сертифікатів Кімберлійського процесу на цю
сировину. У другому квадраті роблять відмітку у двох випадках: якщо постачальник придбав алмазну сировину за кордоном,
обробив її та здійснює торговельні операції з власними обробленими
алмазами; у цьому разі він повинен мати засвідчені в установленому
порядку відповідні копії сертифікатів Кімберлійського процесу на
сировину; якщо постачальник придбав алмазну сировину в Україні, обробив
її та здійснює торговельні операції з власними обробленими
алмазами; у цьому разі він повинен мати відповідні копії
сертифікатів Кімберлійського процесу на цю сировину. У третьому квадраті роблять відмітку, якщо постачальник
здійснює торговельні операції з обробленими алмазами, придбаними
за кордоном або в Україні в іншого постачальника, який придбав їх
за кордоном; у цьому разі у пустих рядках наводять дані про
країну, з якої імпортовані ці алмази, та перераховують наявні
документи, що підтверджують законне джерело їх походження.
6.8. У рядках "Експерт-гемолог" наводяться підпис, прізвище
та ініціали особи, яка має відповідну кваліфікацію
експерта-гемолога і є відповідальною за проведення атестації. Якщо атестація виконується ДГЦУ відповідно до пункту 2 цих
Правил, у графі зазначається абревіатура "ДГЦУ" та робиться
посилання на відповідний експертний висновок ДГЦУ.
6.9. У рядках "Керівник", наводиться підпис керівника
суб'єкта господарювання (постачальника), засвідчений печаткою (за
наявності).
6.10. У рядках "Дата" наводять дату складання атестата.
7. Заповнення атестата на торгову партію іншого дорогоцінного
каміння передбачає заповнення граф таким саме чином, як і для
алмазів, за підпунктами 6.1-6.10 пункту 6 (крім підпункту 6.7
пункту 6) цих Правил. Замість назви "алмаз" використовують власні
назви відповідних каменів.
IV. Порядок замовлення, отримання і використання

бланків атестата на торгову партію алмазів
1. Суб'єкти господарювання отримують бланки атестата на
торгову партію алмазів у ДГЦУ на основі щоквартального
попереднього замовлення та оплати відповідно до умов договору.
2. Суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з
алмазами, повинні щороку не пізніше 20 січня інформувати ДГЦУ про
використання та облік бланків протягом попереднього звітного
календарного року за формою згідно з додатком 3 ( za594-07 ) до
цих Правил (далі - Інформаційне повідомлення). На непошкодженому паперовому носії формату А4 (кількість
аркушів не обмежується) Інформаційне повідомлення заповнюється
машинописним текстом чи друкованими літерами без замазок,
закреслень, виправлень і уточнень. Указуються порядкові номери
сторінок. Якщо в інформаційному рядку є незаповнені поля, вони
заповнюються прочерками. Подання копії Інформаційного повідомлення
не дозволяється. За наявності комп'ютерної техніки суб'єкти господарювання
формують і подають Інформаційне повідомлення в електронному
вигляді (структура файла бази даних визначається ДГЦУ та
розміщується на офіційному веб-сайті зазначеної установи і
Міністерства фінансів України), яке передається на електронних
носіях, та його роздруковану та засвідчену копію за формою згідно
з додатком 3 ( za594-07 ) до цих Правил. Інформаційне повідомлення подається на адресу ДГЦУ
рекомендованим листом.
3. Додаткове отримання бланків без відповідного інформування
ДГЦУ про використання раніше отриманих бланків не допускається.
4. Зіпсовані бланки підлягають обліку та списанню відповідно
до законодавства.
{ Правила у редакції Наказу Міністерства фінансів N 615
( z0594-07 ) від 15.05.2007 }
Начальник Управління контролю за
обігом дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння В.В.Видолоб

Додаток 1

до Правил атестації торгових

партій природного каміння

АТЕСТАТ N

( za594-07 )

Додаток 2

до Правил атестації торгових

партій природного каміння

АТЕСТАТ N

( za594-07 )

Додаток 3

до Правил атестації торгових

партій природного каміння

ІНФОРМАЦІЯ

про використання та облік бланків атестата

на торгову партію алмазів

( za594-07 )


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: