open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про рекомендації учасників парламентських

слухань стосовно закриття Чорнобильської АЕС
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 4, ст.24 )

Верховна Рада України відзначає, що проведені 5 грудня
2000 року парламентські слухання стосовно закриття Чорнобильської
АЕС стали значним етапом вирішення проблем, що постають перед
Україною у зв'язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України
рішення про остаточне зупинення Чорнобильської АЕС. Визнаючи
відповідальність України за виконання взятих на себе міжнародних
зобов'язань, керуючись необхідністю вирішення великого комплексу
проблем, в першу чергу соціальних, пов'язаних із зупинкою
Чорнобильської АЕС, та сподіваючись на адекватну реакцію світового
співтовариства, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити рекомендації учасників парламентських слухань
стосовно закриття Чорнобильської АЕС (додаються).
2. Звернути увагу Кабінету Міністрів України, що Програма
припинення експлуатації енергоблока N 3 Чорнобильської АЕС,
Комплексна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і
Програма соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та
жителів м. Славутича прийняті з великим запізненням. Зазначені
програми не внесені на розгляд та затвердження Верховної Ради
України, як того вимагала Постанова Верховної Ради України від
18 березня 1997 року "Про Угоду про грант (Проект ядерної безпеки
Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та
розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з
Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною
електростанцією" ( 146/97-ВР ).
Запропонувати Кабінету Міністрів України перенести термін
прийняття рішення про призупинення експлуатації Чорнобильської АЕС
на квітень 2001 року за умови одержання документальних гарантій
про виконання країнами "Великої сімки" та Комісією Європейського
Співтовариства взятих на себе зобов'язань.
3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України спільно з
комітетами Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки вжити необхідних заходів для виконання
зазначених рекомендацій. Вважати пріоритетним у діяльності щодо
закриття Чорнобильської АЕС питання соціального захисту персоналу
та забезпечення гідних умов життя сімей працівників Чорнобильської
АЕС та жителів м. Славутича.
4. Парламентські слухання щодо розв'язання соціальних та
техніко-економічних проблем, пов'язаних із достроковим закриттям
Чорнобильської АЕС, проводити щорічно за участю парламентарів
інших країн.
5. На "Дні Уряду України" у березні 2001 року заслухати
інформацію про хід виконання заходів, пов'язаних із виконанням
рекомендацій парламентських слухань стосовно закриття
Чорнобильської АЕС.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 14 грудня 2000 року

N 2147-III
СХВАЛЕНО

Постановою Верховної Ради України

від 14 грудня 2000 року N 2147-III
РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників парламентських слухань

стосовно закриття Чорнобильської АЕС

I. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
1. Внести на затвердження Верховної Ради України Програму
припинення експлуатації енергоблока N 3 Чорнобильської АЕС,
Комплексну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і
Програму соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та
жителів м. Славутича, забезпечивши своєчасне і в повному обсязі їх
фінансування. Щомісячно інформувати Верховну Раду України щодо
стану виконання цих Програм і графіка їх фінансування.
2. Розробити і внести на розгляд Верховної Ради України:
проекти законів України, що стосуються вирішення соціальних
проблем, які виникають у зв'язку з закриттям Чорнобильської АЕС,
зокрема про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
загальні засади подальшої експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС в
екологічно безпечну систему", про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про пенсійне забезпечення";
проекти законів України про внесення змін до законів про
оподаткування стосовно надання пільг підприємствам в Україні, які
беруть участь у виконанні робіт щодо підготовки до закриття і
закриття Чорнобильської АЕС, що фінансуються з Державного бюджету
України, а також звільнення від оподаткування доходів, що
використовуються для фінансування добудови компенсуючих
потужностей.
3. Невідкладно вжити заходів щодо визначення подальшого
статусу Чорнобильської АЕС та об'єкта "Укриття", визначення
оператора, відповідального за ядерну шкоду, вирішення проблем
фінансового забезпечення цивільної відповідальності за ядерну
шкоду та питань ліцензування видів діяльності у сфері використання
ядерної енергії, виконання вимог законів України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), "Про
дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"
( 1370-14 ) та інших.
4. Прискорити створення Міжнародного фонду сприяння вирішенню
проблем, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС, забезпечивши
максимальну прозорість у його функціонуванні. Передбачити у складі
керівних органів цього фонду Наглядову раду із обов'язковою участю
у ній представників Верховної Ради України.
5. Вважати першочерговим завданням виконання Україною взятих
нею міжнародних зобов'язань щодо перетворення об'єкта "Укриття" в
екологічно безпечну систему. З цією метою:
у проекті Національної програми щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи на 2001-2005 роки передбачити окрему
програму щодо перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну
систему;
забезпечити виконання робіт згідно з Державною комплексною
програмою поводження з радіоактивними відходами з урахуванням
стратегії вилучення паливовміщуючих матеріалів, розробленої по
Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття".
6. Звернутись до міжнародних організацій щодо розширення
підтримки діяльності Міжнародного Чорнобильського центру з проблем
ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології.
7. Вивчити питання щодо створення Міжнародного Інституту
моніторингу ліквідації наслідків техногенних і ядерних аварій.
II. Доручити комітетам Верховної Ради України:
1) з питань бюджету, з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки разом з Кабінетом Міністрів України
підготувати пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік" та врахувати пропозиції щодо
фінансування:
робіт по зняттю з експлуатації 1, 2, 3 енергоблоків
Чорнобильської АЕС у розмірі 283 039 тис. гривень;
здійснення заходів у зоні відчуження та на об'єкті "Укриття"
у розмірі 108 000 тис. гривень;
забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС
у розмірі 50 323 тис. гривень;
утримання об'єктів соціальної і комунально-побутової
інфраструктури м. Славутича у розмірі 19 963 тис. гривень;
добудови незавершених об'єктів м. Славутича у розмірі
40 457 тис. гривень;
відселення мешканців с. Лісне у розмірі 29 000 тис. гривень;
вкладу України у реалізацію міжнародних проектів на
Чорнобильській АЕС у розмірі 41 875 тис. гривень;
заходів, пов'язаних із захистом населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, - в обсязі 2 071 тис. гривень;
2) з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки, з питань бюджету взяти під контроль розробку і внесення
на розгляд Верховної Ради України проектів законів України, що
стосуються соціальних проблем, які виникають у зв'язку з закриттям
Чорнобильської АЕС, зокрема про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого
енергоблока цієї АЕС в екологічно безпечну систему", які створять
державні гарантії соціального захисту працівників Чорнобильської
АЕС, вивільнюваних у результаті закриття станції, а також членів
їх сімей;
3) з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики
та ядерної безпеки, з питань фінансів і банківської діяльності та
з питань бюджету прискорити розгляд проекту Закону України про
списання і реструктуризацію заборгованості НАЕК "Енергоатом" перед
бюджетом і державними цільовими фондами, в якому передбачити
окрему статтю щодо ВП "Чорнобильська АЕС" у зв'язку з її
закриттям.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: