open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 131 від 19.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2001 р.

за N 67/5258
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів

N 43 ( z0291-13 ) від 29.01.2013 }
Про затвердження Порядку казначейського обслуговування

доходів та інших надходжень державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного

казначейства

N 80 ( z0301-08 ) від 03.03.2008

N 3 ( z0041-09 ) від 09.01.2009

N 468 ( z1326-10 ) від 07.12.2010 }

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та
Положення про Державне казначейство України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232
( 1232-2005-п ), Н А К А З У Ю: Преамбула в редакції Наказу Державного казначейства N 468
( z1326-10 ) від 07.12.2010 }
1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування доходів
та інших надходжень державного бюджету, що додається. Пункт 1 в редакції Наказу Державного казначейства N 468
( z1326-10 ) від 07.12.2010 } 2. Начальнику управління методології по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку і звітності Чечуліній О.О. забезпечити
державну реєстрацію цього Порядку в Міністерстві юстиції України
та довести його управлінням Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для
керівництва в роботі. 3. Начальнику управління бухгалтерського обліку операцій
державного бюджету і звітності Пилипчук С.І., начальникам
управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі здійснити організаційні
заходи щодо консолідації щоденного Звіту про виконання державного
бюджету за доходами, складеного органами Державного казначейства,
та Звіту про виконання державного бюджету за доходами за формою
412-Д, наданого Національним банком України, за умови поетапного
переходу органів Державного казначейства в СЕП НБУ. 4. Начальнику управління касового планування державного
бюджету Каленській В.І. здійснювати аналіз консолідованого Звіту
про виконання державного бюджету за доходами з метою складання на
його основі ресурсного прогнозного балансу та прогнозних
показників щодо надходження доходів державного бюджету в розрізі
областей. 5. Начальнику управління інформаційних технологій
Ніколаєву О.Б. здійснити організаційні заходи щодо складання та
своєчасного доведення управліннями Державного казначейства, які
набули статусу учасників СЕП НБУ, документів та технологічних
файлів, передбачених Порядком взаємодії між органами Державного
казначейства України та Державної податкової служби України в
процесі виконання державного бюджету за доходами з урахуванням
принципу тотожності підсумкових даних технологічного файла
@B та Звіту про виконання державного бюджету за доходами. 6. Начальнику розрахункової палати Державного казначейства
України Руднєву О.Л. узгодити з Національним банком України
регламент обробки інформації про надходження доходів до державного
бюджету. 7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Державного казначейства України Бердія М.Г. та
заступника Голови Державного казначейства України Даневича О.С.
відповідно до підпорядкованості управлінь.
Голова О.І.Кірєєв
Затверджено

Наказ Державного казначейства України

від 19.12.2000 N 131

(у редакції наказу

Державного казначейства

України

від 03.03.2008 N 80

( z0301-08 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2001 р.

за N 67/5258

ПОРЯДОК

казначейського обслуговування доходів

та інших надходжень державного бюджету
{ У заголовку до Порядку, у тексті Порядку та у відмітках до

додатків 1-4 слова "державного бюджету за доходами та

іншими надходженнями" замінено словами "доходів та інших надходжень державного бюджету"; у тексті Порядку слово "надмірно" замінено словом "надміру", слова "відрахування дотацій" замінено словами "перерахування дотації вирівнювання" згідно з Наказом Державного казначейства України N 468 ( z1326-10 ) від 07.12.2010 }
1. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 43, 45
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та Положення про Державне
казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.12.2005 N 1232 ( 1232-2005-п ). Пункт 1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 468 ( z1326-10 ) від 07.12.2010 }
2. Цей Порядок визначає процедури казначейського
обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, а
саме: надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової
допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, в тому числі
залучених державою або під державні гарантії. Пункт 2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 468 ( z1326-10 ) від 07.12.2010 }
3. У цьому Порядку застосовуються поняття та категорії, які
визначені Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ), іншими
нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.
2. Основні положення про організацію роботи
1. Казначейське обслуговування доходів та інших надходжень
державного бюджету здійснюється органами Державного казначейства
України відповідно до законодавства.
2. У процесі казначейського обслуговування доходів та інших
надходжень державного бюджету органи Державного казначейства
України здійснюють такі функції: установлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в
національній валюті в головних управліннях Державного казначейства
України та Державному казначействі України (центральний апарат)
для зарахування до доходів та інших надходжень
державного бюджету (далі - платежі); здійснюють розподіл платежів між загальним та спеціальним
фондами державного бюджету, між державним і місцевими бюджетами та
фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування
відповідно до нормативів відрахувань, визначених законодавством,
та перераховують за належністю розподілені кошти; { Абзац третій
пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 468 ( z1326-10 ) від 07.12.2010 } формують розрахункові документи і здійснюють повернення
коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням
органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. У разі
надходження до органів Державного казначейства України судових
рішень про повернення коштів з бюджету органи Державного
казначейства України виконують ці рішення відповідно до вимог
нормативно-правових актів; { Абзац четвертий пункту 2 глави 2 в
редакції Наказу Державного казначейства N 468 ( z1326-10 ) від
07.12.2010 } формують розрахункові документи і проводять відшкодування
податку на додану вартість на підставі висновків органів Державної
податкової служби або судових рішень; здійснюють перерахування дотації вирівнювання відповідним
місцевим бюджетам; ведуть бухгалтерський облік платежів відповідно до Плану
рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих
бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України
від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ), зі змінами (далі - План
рахунків), у розрізі кодів бюджетної класифікації; установлюють порядок складання та складають оперативну,
місячну, квартальну та річну звітність про виконання доходів та
інших надходжень державного бюджету відповідно до кодів бюджетної
класифікації та подають її відповідним органам, визначеним
законодавством, у встановлені терміни за формами, затвердженими в
установленому порядку; надають інформацію про виконання доходів та інших надходжень
державного бюджету органам, що контролюють справляння надходжень
бюджету. { Абзац дев'ятий пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 468 ( z1326-10 ) від
07.12.2010 } 3. Рахунки для зарахування платежів до державного бюджету
(далі - бюджетні рахунки) відкриваються на балансі головних
управлінь Державного казначейства України та Державного
казначейства України (центральний апарат). Зазначені рахунки
відкриваються відповідно до Плану рахунків та Інструкції про
відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню
бюджетів у системі Державного казначейства України ( vb119506-00 )
затверджених наказом Державного казначейства України від
28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ), зі змінами, у розрізі кодів
бюджетної класифікації та територій.
4. Платники перераховують платежі до державного бюджету на
бюджетні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства
України, за місцезнаходженням (місцем проживання) платника. Платежі здійснюються платниками у безготівковій або
готівковій формі через банки або підприємства поштового зв'язку. Розрахункові документи про сплату платежів до державного
бюджету мають бути оформлені платниками згідно з вимогами
нормативно-правових актів Національного банку України.
5. Перерахування на бюджетні рахунки грошових коштів,
сплачених платниками до державного бюджету, здійснюється через СЕП
НБУ.
6. При зарахуванні платежів на бюджетні рахунки в органах
Державного казначейства України здійснюються такі операції: повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету
коштів; відшкодування платникам податку на додану вартість; розподіл платежів між загальним та спеціальним фондами
державного бюджету, між державним і місцевими бюджетами та
державними цільовими фондами відповідно до нормативів відрахувань,
визначених законодавством; перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам.
7. Регламент обробки платежів, терміни перерахування платежів
з обласного рівня на центральний, формування та відправки форм
звітності визначаються Державним казначейством України відповідно
до технологічного регламенту роботи СЕП НБУ.
8. Після отримання від Міністерства фінансів України розпису
доходів державного бюджету та розпису повернення кредитів до
державного бюджету на відповідний рік, затвердженого Міністром
фінансів України, планові показники за доходами державного бюджету
та надходженнями від повернення кредитів до державного бюджету
відображаються в Державному казначействі України (центральний
апарат) на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за групами
рахунків позабалансового обліку.
9. Порядок повернення платникам помилково або надміру
сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), відшкодування
податку на додану вартість, а також взаємодії органів Державного
казначейства України з органами, що контролюють справляння
надходжень бюджету регламентується окремими нормативно-правовими
актами. Пункт 9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 468 ( z1326-10 ) від 07.12.2010 }
10. Порядок зарахування до державного бюджету коштів, що
отримуються установами України, які функціонують за кордоном,
встановлюється Кабінетом Міністрів України. Главу 2 доповнено пунктом 10 згідно з Наказом Державного
казначейства N 468 ( z1326-10 ) від 07.12.2010 }

3. Операції за надходженнями до загального

фонду державного бюджету
1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) та закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік є доходами загального фонду державного бюджету,
зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних
управліннях Державного казначейства України за балансовим рахунком
3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" (далі -
рахунок 3111) Плану рахунків ( v0119506-00 ) у розрізі кодів
класифікації доходів бюджету та територій. Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково
або надміру зарахованих до бюджету платежів і відшкодування
податку на додану вартість відображається на аналітичних рахунках,
відкритих за рахунком бюджетного обліку 6111 "Доходи загального
фонду державного бюджету" (далі - рахунок 6111). Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 6111
відображає інформацію про надходження до загального фонду
державного бюджету (з урахуванням повернення помилково або
надміру зарахованих до бюджету платежів та відшкодування податку
на додану вартість) кожного виду доходів наростаючим підсумком з
початку року. За окремими аналітичними рахунками 6111 допускається
від'ємний залишок, який свідчить, що повернень окремих платежів у
поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.
2. Для щоденного акумулювання коштів загального фонду
державного бюджету в головних управліннях Державного казначейства
України відкриваються два рахунки за балансовим рахунком 3112
"Загальний фонд державного бюджету" (далі - рахунок 3112), а саме: перший - для акумулювання доходів, за рахунок яких
здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам;
{ Абзац другий пункту 2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 468 ( z1326-10 ) від
07.12.2010 } другий - для акумулювання доходів та інших бюджетних коштів,
за рахунок яких не здійснюється перерахування дотації вирівнювання
місцевим бюджетам, у тому числі коштів від повернення бюджетних
позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та
кредитів. { Абзац третій пункту 2 глави 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 468 ( z1326-10 ) від
07.12.2010 } Для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету в
Державному казначействі України (центральний апарат) відкриваються
відповідні рахунки за балансовим рахунком 3112, а саме: рахунки в розрізі територій для зарахування коштів, що
перераховуються з обласного рівня на центральний; рахунки для подальшого акумулювання коштів загального фонду
державного бюджету. Кількість рахунків, які відкриваються в органах Державного
казначейства України для акумулювання коштів загального фонду
державного бюджету, залежить від необхідності забезпечення
виконання закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік.
3. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення
помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів та
відшкодування податку на додану вартість) на аналітичні рахунки,
відкриті за балансовим рахунком 3111, у регламентований час
засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних
документів перераховуються (списуються) за призначенням на
відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3112.
4. З першого рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3112,
головні управління Державного казначейства України у
регламентований час здійснюють перерахування дотації вирівнювання
на рахунки місцевих бюджетів згідно з нормативами, встановленими
законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Одночасно інформація щодо перерахованих сум дотації
вирівнювання місцевим бюджетам відображається на аналітичному
рахунку, відкритому за рахунком управлінського обліку 8311 "Кошти,
передані органами Державного казначейства з загального фонду
державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, мм. Києва
та Севастополя" (далі - рахунок 8311). { Абзац другий пункту 4
глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 468 ( z1326-10 ) від 07.12.2010 } Дебетовий залишок за аналітичним рахунком 8311 відображає
інформацію про перераховану з початку року суму дотації
вирівнювання місцевим бюджетам. { Абзац третій пункту 4 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 468
( z1326-10 ) від 07.12.2010 }
5. Після перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам
залишки коштів з першого рахунку, відкритого за балансовим
рахунком 3112, перераховуються на другий рахунок, відкритий за
балансовим рахунком 3112. У разі, якщо згідно із законодавством перерахування дотації
вирівнювання місцевим бюджетам здійснюється за рахунок надходжень
до бюджету податку на додану вартість без врахування бюджетного
відшкодування цього податку грошовими коштами, то підкріплення
відповідного аналітичного рахунку, з якого проводиться
відшкодування податку на додану вартість, здійснюється з другого
рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3112 (з урахуванням
перерахувань з першого рахунку, відкритого за балансовим рахунком
3112). { Абзац другий пункту 5 глави 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 468 ( z1326-10 ) від
07.12.2010 } Залишки коштів з другого рахунку, відкритого за балансовим
рахунком 3112, після завершення операцій з відшкодування податку
на додану вартість головні управління Державного казначейства
України у регламентований час перераховують на відповідні
аналітичні рахунки, відкриті у Державному казначействі України
(центральний апарат) за балансовим рахунком 3112. Одночасно інформація щодо перерахування коштів (з урахуванням
коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги,
наданої на поворотній основі, та кредитів) Державному казначейству
України (центральний апарат) відображається на аналітичних
рахунках, відкритих за рахунком управлінського обліку 8211 "Кошти
загального фонду державного бюджету, передані" (далі - рахунок
8211). Дебетовий залишок на аналітичному рахунку 8211 відображає
інформацію про кошти загального фонду державного бюджету,
перераховані на рахунки Державного казначейства України
(центральний апарат) з початку року. У разі, якщо Державне казначейство України (центральний
апарат) надає головним управлінням Державного казначейства України
підкріплення коштами для здійснення повернення помилково або
надміру зарахованих до бюджету платежів та відшкодування податку
на додану вартість, інформація щодо надходження зазначених коштів
відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком
управлінського обліку 8126 "Кошти загального фонду державного
бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення
надходжень".
4. Операції за надходженнями від повернення

до загального фонду державного бюджету бюджетних

позичок, фінансової допомоги, наданої

на поворотній основі, та кредитів, у тому числі

залучених державою або під державні гарантії
{ Назва глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 468 ( z1326-10 ) від 07.12.2010 }
1. Кошти від повернення до загального фонду державного
бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на
поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою
або під державні гарантії, зараховуються на аналітичні рахунки,
відкриті в головних управліннях Державного казначейства України та
Державному казначействі України (центральний апарат) за балансовим
рахунком 3113 "Рахунок для зарахування повернення бюджетних
кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету"
(далі - рахунок 3113) Плану рахунків ( v0119506-00 ) в розрізі
кодів бюджетної класифікації та територій. Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково
або надміру зарахованих до бюджету платежів відображається на
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7131
"Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням
погашення" (далі - рахунок 7131). Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 7131
відображає інформацію про надходження до загального фонду
державного бюджету (з урахуванням повернення помилково або
надміру зарахованих платежів до бюджету) кожного виду платежу
наростаючим підсумком з початку року.
2. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення
помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів) на
аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3113, у
регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом
формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на
відповідний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112, з
якого не здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим
бюджетам.
3. Подальше перерахування коштів з рахунку, відкритого за
балансовим рахунком 3112, здійснюється у порядку, викладеному у
абзацах третьому - п'ятому пункту 5 глави 3.
5. Операції за надходженнями до спеціального

фонду державного бюджету
1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) та закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік є джерелами формування спеціального фонду
державного бюджету в частині доходів, крім власних надходжень
бюджетних установ, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в
головних управліннях Державного казначейства України за балансовим
рахунком 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки" (далі - рахунок
3121) Плану рахунків ( v0119506-00 ) в розрізі кодів класифікації
доходів бюджету та територій. Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково
або надміру зарахованих до бюджету платежів відображається на
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6112
"Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються
на спеціальні видатки" (далі - рахунок 6112). Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 6112
відображає інформацію про надходження до спеціального фонду
державного бюджету (з урахуванням повернення помилково або
надміру зарахованих до бюджету платежів) кожного виду доходів
наростаючим підсумком з початку року. За окремими аналітичними рахунками 6112 допускається
від'ємний залишок, який свідчить, що повернень окремих платежів у
поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.
2. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду
державного бюджету в головних управліннях Державного казначейства
України відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком
3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки" (далі - рахунок 3122) окремо
за кожним видом надходжень. Для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету
в Державному казначействі України (центральний апарат)
відкриваються відповідні аналітичні рахунки за балансовим рахунком
3122, а саме: рахунки в розрізі територій за кожним видом надходжень для
зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на
центральний; рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду державного
бюджету в розрізі видів надходжень.
3. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення
помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів) на
аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3121, у
регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом
формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на
відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком
3122.
4. Головні управління Державного казначейства України
відповідно до встановленого регламенту перераховують кошти на
відповідні рахунки, відкриті у Державному казначействі України
(центральний апарат) за балансовим рахунком 3122 у розрізі
територій за видами надходжень. Одночасно інформація щодо перерахування коштів Державному
казначейству України (центральний апарат) відображається на
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком управлінського обліку
8212 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані" (далі
- рахунки 8212) в розрізі видів надходжень. Дебетовий залишок за аналітичними рахунками 8212 відображає
інформацію про кошти спеціального фонду державного бюджету,
перераховані на рахунки Державного казначейства України
(центральний апарат) з початку року. У разі, якщо Державне казначейство України (центральний
апарат) надає головним управлінням Державного казначейства України
підкріплення коштами для здійснення повернення помилково або
надміру зарахованих до бюджету платежів, інформація щодо
надходження зазначених коштів відображається на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком управлінського обліку
8127 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані як
підкріплення для здійснення повернення надходжень".
5. У Державному казначействі України (центральний апарат)
проводиться акумуляція коштів спеціального фонду державного
бюджету, що надійшли від територіальних органів, на відповідні
рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3122 у розрізі видів
надходжень, з подальшим перерахуванням у регламентованому режимі
на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3124 "Кошти
спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за
відомчою ознакою".
6. Операції за надходженнями від повернення

до спеціального фонду державного бюджету

бюджетних позичок, фінансової допомоги,

наданої на поворотній основі, та кредитів,

в тому числі залучених державою

або під державні гарантії
1. Кошти від повернення до спеціального фонду державного
бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на
поворотній основі, та кредитів, в тому числі залучених державою
або під державні гарантії, зараховуються на аналітичні рахунки,
відкриті в головних управліннях Державного казначейства України та
Державному казначействі України (центральний апарат) за балансовим
рахунком 3123 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету повернення бюджетних кредитів" (далі - рахунок
3123) Плану рахунків ( v0119506-00 ) в розрізі кодів бюджетної
класифікації та територій. Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково
або надміру зарахованих платежів до бюджету відображається на
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7132
"Кредитування спеціального фонду державного бюджету за
вирахуванням погашення" (далі - рахунок 7132). Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 7132
відображає інформацію про надходження до спеціального фонду
державного бюджету (з урахуванням повернення помилково або
надміру зарахованих платежів до бюджету) кожного виду платежу
наростаючим підсумком з початку року.
2. Для щоденного акумулювання коштів, які надійшли на
аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3123, в
головних управліннях Державного казначейства України відкриваються
відповідні аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3122 окремо
за кожним видом надходжень. Для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету
в Державному казначействі України (центральний апарат)
відкриваються відповідні аналітичні рахунки за балансовим рахунком
3122, а саме: рахунки в розрізі територій за кожним видом надходжень для
зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на
центральний; рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду державного
бюджету в розрізі видів надходжень.
3. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення
помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів) на
аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3123, у
регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом
формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на
відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком
3122.
4. Подальше перерахування коштів з рахунків, відкритих за
балансовим рахунком 3122, здійснюється у порядку, викладеному в
пунктах 4 та 5 глави 5.
7. Операції за платежами, які розподіляються

між загальним та спеціальним фондами

державного бюджету
1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) та закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік розподіляються між загальним та спеціальним
фондами державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки,
відкриті в головних управліннях Державного казначейства України за
балансовим рахунком 3131 "Надходження коштів, що розподіляються
між загальним та спеціальним фондами державного бюджету" (далі -
рахунок 3131) Плану рахунків ( v0119506-00 ) в розрізі кодів
класифікації доходів бюджету та територій. Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково
або надміру зарахованих платежів до бюджету відображається на
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6113
"Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним
та спеціальним фондами" (далі - рахунок 6113). Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 6113
відображає інформацію про надходження (з урахуванням повернення
помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету) кожного
виду платежу, який розподіляється між загальним та спеціальним
фондами державного бюджету, наростаючим підсумком з початку року. За окремими аналітичними рахунками 6113 допускається
від'ємний залишок, який свідчить, що повернень окремих платежів у
поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.
2. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення
помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету) на
аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3131, у
регламентований час розподіляються головними управліннями
Державного казначейства України за встановленими нормативами між
загальним та спеціальним фондами державного бюджету.
3. Після розподілу кошти у відповідних обсягах засобами
програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів
перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні рахунки
а саме: на аналітичні рахунки з обліку доходів загального фонду
державного бюджету, відкриті за балансовим рахунком 3111; на аналітичні рахунки з обліку доходів спеціального фонду
державного бюджету, відкриті за балансовим рахунком 3121.
4. Подальша обробка платежів, зарахованих на вищезазначені
рахунки, здійснюється в установленому порядку.
8. Операції за платежами до бюджету,

які розподіляються між державним

та місцевими бюджетами
1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) та закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік розподіляються між державним та місцевими
бюджетами, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в
головних управліннях Державного казначейства України за балансовим
рахунком 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між Державним і
місцевими бюджетами" (далі - рахунок 3311) Плану рахунків
( v0119506-00 ) в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та
територій. Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково
або надміру зарахованих до бюджету платежів відображається на
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6211
"Доходи, які підлягають розподілу між Державним і місцевими
бюджетами" (далі - рахунок 6211). Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 6211
відображає інформацію про надходження (з урахуванням повернення
помилково або надміру зарахованих платежів до бюджетів) кожного
виду платежу, який розподіляється між державним та місцевими
бюджетами, наростаючим підсумком з початку року. { Абзац третій
пункту 1 глави 8 із змінами, внесеними згдіно з Наказом Державного
казначейства N 468 ( z1326-10 ) від 07.12.2010 } За окремими аналітичними рахунками 6211 допускається
від'ємний залишок, який свідчить, що повернень окремих платежів у
поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.
2. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення
помилково або надміру зарахованих до бюджетів платежів) на
аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3311, у
регламентований час розподіляються головними управліннями
Державного казначейства України за встановленими нормативами між
державним бюджетом та відповідними місцевими бюджетами. Пункт 2 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 468 ( z1326-10 ) від 07.12.2010 }
3. Після розподілу кошти у відповідних обсягах засобами
програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів
перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні рахунки
а саме: на аналітичні рахунки з обліку доходів загального
(спеціального) фонду державного бюджету, відкриті за балансовим
рахунком 3111 (3121); на аналітичні рахунки з обліку доходів загального
(спеціального) фонду відповідного місцевого бюджету, відкриті за
балансовим рахунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих
бюджетів" (3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки").
4. Подальша обробка платежів, зарахованих на вищезазначені
рахунки, здійснюється в установленому порядку.
5. За результатами розподілу платежів між державним та
місцевими бюджетами формується Відомість 2 розподілу платежів до
бюджетів, які надійшли на рахунок 3311 (додаток 1).
9. Операції за коштами, тимчасово

віднесеними до доходів державного бюджету,

що підлягають розподілу
1. Платежі, які тимчасово віднесені до доходів державного
бюджету і відповідно до законодавства підлягають розподілу між
бюджетами та державними цільовими фондами, зараховуються на
аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях Державного
казначейства України за балансовим рахунком 3411 "Кошти, тимчасово
віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу"
(далі - рахунок 3411) Плану рахунків ( v0119506-00 ) в розрізі
кодів класифікації доходів бюджету та територій. Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково
або надміру зарахованих до бюджету платежів відображається на
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6411
"Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що
підлягають розподілу" (далі - рахунок 6411). Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 6411
відображає інформацію про надходження (з урахуванням повернення
помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету) кожного
виду платежу, який тимчасово віднесено до доходів державного
бюджету і підлягає розподілу, наростаючим підсумком з початку
року. За окремими аналітичними рахунками 6411 допускається
від'ємний залишок, який свідчить, що повернень окремих платежів у
поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.
2. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення
помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів) на
аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3411, у
регламентований час розподіляються головними управліннями
Державного казначейства України за встановленими нормативами.
3. Після розподілу кошти у відповідних обсягах засобами
програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів
перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні
аналітичні рахунки, а саме: на аналітичні рахунки з обліку доходів загального
(спеціального) фонду державного бюджету, відкриті за балансовим
рахунком 3111 (3121); на аналітичні рахунки з обліку доходів загального
(спеціального) фонду відповідного місцевого бюджету, відкриті за
балансовим рахунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих
бюджетів" (3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки"). Подальша обробка платежів, зарахованих на вищезазначені
рахунки, здійснюється в установленому порядку. Частина коштів, яка належить іншим одержувачам (фондам
загальнообов'язкового державного соціального страхування тощо), на
підставі платіжних доручень перераховується органами Державного
казначейства на рахунки власників. { Абзац п'ятий пункту 3 глави 9
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства
N 468 ( z1326-10 ) від 07.12.2010 }
4. За результатами розподілу коштів формується Відомість 2м
розподілу платежів, які надійшли на рахунок 3411 (додаток 2).
10. Операції за іншими платежами, які тимчасово

віднесені до доходів державного бюджету
1. Платежі, які згідно з вимогами нормативно-правових актів
підлягають розподілу відповідними уповноваженими органами і
тимчасово віднесені до доходів державного бюджету, зараховуються
на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях Державного
казначейства України за балансовим рахунком 3412 "Інші кошти,
тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" (далі - рахунок
3412) Плану рахунків ( v0119506-00 ) у розрізі територій. Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково
або надміру зарахованих платежів, які тимчасово віднесені до
доходів державного бюджету, відображається на аналітичних рахунках
відкритих за рахунком бюджетного обліку 6412 "Інші кошти,
тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" (далі - рахунок
6412). Кредитовий залишок за аналітичним рахунком 6412 відображає
інформацію про надходження платежів (з урахуванням повернення
помилково або надміру зарахованих коштів), які тимчасово
віднесені до доходів державного бюджету, наростаючим підсумком з
початку року.
2. Уповноважені органи на підставі виписки з аналітичного
рахунку 3412, отриманої від органів Державного казначейства
України, готують довідку про розподіл коштів, які надійшли на
зазначений рахунок, та передають її до відповідних органів
Державного казначейства України. Органи Державного казначейства України на підставі даних
довідки розподіляють кошти, що надійшли на аналітичний рахунок
3412, та готують платіжні документи, на підставі яких
перераховують розподілені кошти за призначенням.

{ Дію положень глави 11 "Операції за власними надходженнями
бюджетних установ" зупинено до 01.01.2010 згідно з Наказом
Державного казначейства N 3 ( z0041-09 ) від 09.01.2009 }
{ Положення глави 11 "Операції за власними надходженнями бюджетних
установ" набирають чинність з 1 січня 2009 року згідно з Наказом
Державного казначейства N 80 ( z0301-08 ) від 03.03.2008 }
11. Операції за власними надходженнями

бюджетних установ
1. Платежі, які належать до власних надходжень бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, та
відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального
фонду державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки,
відкриті в головних управліннях Державного казначейства України та
Державному казначействі України (центральний апарат) за балансовим
рахунком 3125 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" (далі -
рахунок 3125) Плану рахунків ( v0119506-00 ) на ім'я бюджетних
установ у розрізі кодів класифікації доходів бюджету. Одночасно інформація щодо надходження і повернення помилково
або надміру зарахованих платежів на вищезазначені рахунки та/або
перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних
установ відображається на аналітичних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 6114 "Власні кошти розпорядників коштів
державного бюджету" (далі - рахунки 6114). Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 6114
відображає інформацію про власні надходження бюджетної установи (з
урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих платежів
та/або перерахування коштів вищим та підвідомчим установам
бюджетних установ) за кожним видом платежу наростаючим підсумком з
початку року.
2. При перерахуванні до державного бюджету платежів, що
належать до власних надходжень бюджетних установ, в полі
розрахункового документа "Призначення платежу" вказується код
класифікації доходів бюджету.
3. Власні надходження бюджетних установ, які зараховані до
спеціального фонду державного бюджету на аналітичні рахунки,
відкриті за балансовим рахунком 3125, органи Державного
казначейства України відповідно до умов договорів про
розрахунково-касове обслуговування, укладених між органами
Державного казначейства України та бюджетними установами, у
регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом
формування меморіальних документів перераховують (списують) на
спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ, відкриті за
балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за
коштами спеціального фонду державного бюджету".
4. Перерахування коштів вищим та підвідомчим установам
бюджетних установ згідно з вимогами нормативно-правових актів
здійснюється органами Державного казначейства України з
відповідних аналітичних рахунків бюджетних установ 3125 на
аналітичні рахунки, відкриті вищим та підвідомчим установам за
балансовим рахунком 3125 за тими ж кодами класифікації доходів
бюджету, у порядку та терміни, визначені додатковим договором про
розрахунково-касове обслуговування.
5. Органи Державного казначейства України засобами
програмного забезпечення формують за попередній операційний день
виписки з аналітичних рахунків 3125, які надають відповідним
бюджетним установам.
12. Операції з обліку платежів у Державному

казначействі України (центральний апарат)
1. У Державному казначействі України (центральний апарат)
відкриваються аналітичні рахунки за відповідними балансовими
рахунками для обліку платежів до бюджету, які зараховуються на
центральному рівні. Обробка вищезазначених платежів здійснюється в установленому
порядку. На підставі даних про рух коштів на аналітичних рахунках,
відкритих за рахунками бюджетного обліку у Державному казначействі
України (центральний апарат), складається звіт про виконання
доходів та інших надходжень державного бюджету.
2. Усі кошти, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за
балансовими рахунками 3112, 3122 для акумулювання коштів, в
установленому порядку спрямовуються на відповідні рахунки для
здійснення видатків державного бюджету.
3. Інформація щодо сум коштів загального фонду державного
бюджету, отриманих з аналітичних рахунків, відкритих у головних
управліннях Державного казначейства України та Державному
казначействі України (центральний апарат) для акумулювання коштів,
відображається на аналітичних рахунках, відкритих у Державному
казначействі України (центральний апарат) за рахунком
управлінського обліку 8121 "Кошти загального фонду державного
бюджету, отримані" (далі - рахунок 8121) у розрізі головних
управлінь Державного казначейства та Державного казначейства
України (центральний апарат). Кредитовий залишок на аналітичних рахунках 8121 відображає
інформацію про суми надходжень загального фонду державного бюджету
отриманих Державним казначейством України (центральний апарат),
наростаючим підсумком з початку року. У разі, якщо Державне казначейство України (центральний
апарат) надає головним управлінням Державного казначейства України
підкріплення коштами для здійснення повернення помилково або
надміру зарахованих до бюджету платежів та відшкодування податку
на додану вартість, інформація щодо перерахування зазначених
коштів відображається на аналітичних рахунках, відкритих за
рахунком управлінського обліку 8215 "Кошти загального фонду
державного бюджету, передані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень" у розрізі територіальних органів.
4. Інформація щодо сум коштів спеціального фонду державного
бюджету, отриманих з аналітичних рахунків, відкритих у головних
управліннях Державного казначейства України та Державному
казначействі України (центральний апарат) для акумулювання коштів,
відображається на аналітичних рахунках, відкритих у Державному
казначействі України (центральний апарат) за рахунком
управлінського обліку 8122 "Кошти спеціального фонду державного
бюджету, отримані" (далі - рахунок 8122) у розрізі головних
управлінь Державного казначейства, Державного казначейства України
(центральний апарат) і за видами надходжень. Кредитовий залишок на аналітичних рахунках 8122 відображає
інформацію про суми надходжень спеціального фонду державного
бюджету, отриманих Державним казначейством України (центральний
апарат), наростаючим підсумком з початку року. У разі, якщо Державне казначейство України (центральний
апарат) надає головним управлінням Державного казначейства України
підкріплення коштами для здійснення повернення помилково або
надміру зарахованих до бюджету платежів, інформація щодо
перерахування зазначених коштів відображається на аналітичних
рахунках, відкритих за рахунком управлінського обліку 8216 "Кошти
спеціального фонду державного бюджету, передані як підкріплення
для здійснення повернення надходжень" у розрізі територіальних
органів та видів надходжень.
{ Главу 13 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 468 ( z1326-10 ) від 07.12.2010 }
13. Операції із зарахування до державного бюджету

платежів в іноземній валюті
1. Надходження платежів до загального та спеціального фондів
державного бюджету в іноземній валюті зараховуються на валютні
рахунки, відкриті на ім'я Державного казначейства України в
Національному банку України за балансовим рахунком 3513 "Кошти
Державного казначейства України" Плану рахунків ( v0119506-00 )
бухгалтерського обліку Національного банку України, в інших банках
- за балансовим рахунком 2513 "Кошти Державного казначейства
України" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
2. Щоденно, на підставі виписок, отриманих з банків, Державне
казначейство України (центральний апарат) відображає в обліку
виконання державного бюджету гривневий еквівалент надходжень
іноземної валюти за попередній операційний день на аналітичних
рахунках, відкритих для обліку платежів до бюджету за відповідними
балансовими рахунками та кодами бюджетної класифікації. Гривневий
еквівалент валюти розраховується за офіційним курсом гривні до
іноземних валют на дату зарахування коштів на валютний рахунок
Державного казначейства України.
3. Кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами
України в іноземній валюті, відображаються Державним казначейством
України (центральний апарат) в обліку виконання державного бюджету
як надходження до загального та спеціального фондів за відповідним
кодом класифікації доходів бюджету на підставі відповідних
документів Міністерства фінансів України та Міністерства
закордонних справ України.
{ Пункт 4 глави 13 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 468 ( z1326-10 ) від 07.12.2010 }
14. Облік та складання звітності про надходження

коштів до Державного бюджету України
1. Щоденно у регламентований час за результатами обробки
інформації органи Державного казначейства України формують виписки
з аналітичних рахунків, відкритих за балансовими рахунками 3111,
3113, 3121, 3123, 3125, 3131, 3311, 3411, 3412, у вигляді
електронного реєстру розрахункових документів (додаток 3) та у
разі потреби роздруковують їх. Зазначені виписки в електронному вигляді надаються
відповідно до затверджених порядків взаємодії Державного
казначейства України з органами, що контролюють справляння
надходжень бюджету. У разі відсутності зазначених порядків
взаємодії іншим органам, що контролюють справляння надходжень
бюджету, виписки надаються на їх звернення. { Абзац другий пункту
1 глави 14 в редакції Наказу Державного казначейства N 468
( z1326-10 ) від 07.12.2010 } Аналітичний облік операцій з виконання доходів та інших
надходжень державного бюджету ведеться в сальдових та
оборотно-сальдових відомостях. Дані зазначених відомостей повинні
бути тотожні даним щоденного оборотно-сальдового балансу.
2. На підставі даних про рух коштів на аналітичних рахунках,
відкритих за рахунками бюджетного обліку 6111, 6112, 6113, 6114,
6211, 6411, 7131, 7132, щоденно у регламентований час головні
управління Державного казначейства України засобами програмного
забезпечення формують Звіт про виконання доходів та інших
надходжень державного бюджету (додаток 4) у розрізі видів
надходжень в цілому по АР Крим, області, м. Києву, м. Севастополю
та згідно із встановленим регламентом передають його в
електронному вигляді до Державного казначейства України
(центральний апарат). Звіти про виконання доходів та інших надходжень державного
бюджету головних управлінь Державного казначейства України та Звіт
про виконання доходів та інших надходжень державного бюджету,
складений у Державному казначействі України (центральний апарат),
консолідуються. У перший робочий день місяця, наступного за звітним, Звіт про
виконання доходів та інших надходжень державного бюджету,
складений у Державному казначействі України (центральний апарат),
та консолідований Звіт про виконання доходів та інших надходжень
державного бюджету коригуються на суму гривневого еквівалента
надходжень у іноземній валюті, яка надійшла в останній робочий
день звітного місяця. { Абзац третій пункту 2 глави 14 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 468
( z1326-10 ) від 07.12.2010 } Консолідований Звіт про виконання доходів та інших надходжень
державного бюджету надається користувачам інформації в
установленому порядку.
3. Одночасно головні управління Державного казначейства
України формують звіти про виконання доходів та інших надходжень
державного бюджету в розрізі управлінь за видами надходжень та
передають їх (в електронному вигляді) управлінням Державного
казначейства України для подальшої передачі користувачам
інформації в установленому порядку.
4. Органи Державного казначейства України при веденні
бухгалтерського обліку виконання доходів та інших надходжень
державного бюджету забезпечують облік надходжень відповідно до
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), закону України про
Державний бюджет України на поточний рік (доходи загального фонду,
доходи спеціального фонду, доходи, які розподіляються між
загальним та спеціальним фондами, доходи, що розподіляються між
державним та місцевими бюджетами, надходження, тимчасово віднесені
на доходи державного бюджету, надходження від повернення бюджетних
позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та
кредитів до загального та спеціального фондів державного бюджету)
в розрізі кодів бюджетної класифікації.
5. Порядок ведення бухгалтерського обліку про надходження
коштів до Державного бюджету України для органів Державного
казначейства України та розпорядників бюджетних коштів
встановлюється окремими нормативно-правовими актами Державного
казначейства України.
{ Порядок в редакції Наказу Державного казначейства N 80
( z0301-08 ) від 03.03.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 468 ( z1326-10 ) від
07.12.2010 }
Начальник управління
методології по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності О.О.Чечуліна

Додаток 1

до Порядку казначейського

обслуговування доходів

та інших надходжень

державного бюджету
________________________
(назва органу Державного

казначейства)

ВІДОМІСТЬ 2

розподілу платежів до бюджетів,

які надійшли на рахунок 3311

за ____________________________

(число, місяць, рік)

Дата виписки ________________ (грн, коп.)
----------------------------------------------------------------------------- Код | Надходження | Відрахування | класифі- |-------------------------------+---------------------------------| кації | за день |з початку року |до державного |до місцевого | доходів | | | бюджету | бюджету | бюджету |---------------+---------------+----------------+----------------| |загаль-|сума до|загаль-|сума до|від- | за | з |від- | за | з | |на сума|розпо- |на сума|розпо- |соток|день|поча-|соток|день|поча-| |надхо- |ділу |надхо- |ділу | | |тку | | |тку | |джень |(за |джень |(за | | |року | | |року | | |вираху-| |вираху-| | | | | | | | |ванням | |ванням | | | | | | | | |повер- | |повер- | | | | | | | | |нень) | |нень) | | | | | | | ---------+-------+-------+-------+-------+-----+----+-----+-----+----+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---------+-------+-------+-------+-------+-----+----+-----+-----+----+-----| | | | | | | | | | | | ---------+-------+-------+-------+-------+-----+----+-----+-----+----+-----| Усього за| | | | | | | | | | | видом | | | | | | | | | | | ---------+-------+-------+-------+-------+-----+----+-----+-----+----+-----| | | | | | | | | | | | ---------+-------+-------+-------+-------+-----+----+-----+-----+----+-----| Усього за| | | | | | | | | | | видом | | | | | | | | | | | ---------+-------+-------+-------+-------+-----+----+-----+-----+----+-----| | | | | | | | | | | | ---------+-------+-------+-------+-------+-----+----+-----+-----+----+-----| Усього | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Наказу Державного казначейства N 80
( z0301-08 ) від 03.03.2008, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 468 ( z1326-10 ) від
07.12.2010 }

Додаток 2

до Порядку казначейського

обслуговування доходів та

інших надходжень

державного бюджету
________________________
(назва органу Державного

казначейства)

ВІДОМІСТЬ 2м

розподілу платежів, які надійшли на рахунок 3411

за ________________________

(число, місяць, рік)

Дата виписки ________________ (грн, коп.) ---------------------------------------------------------------------------- Найменування | Код | Надходження | Відрахування | отримувача коштів |класифікації|---------------+------------------------| | доходів |за день| з |відсоток|за день| з | | бюджету | |початку| | |початку| | | | року | | | року | ---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| Надійшло | | | | | | | у тому числі: | | | | | | | ---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| До державного бюджету| | | | | | | ---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| До місцевого бюджету | | | | | | | ---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| До Пенсійного фонду | | | | | | | України | | | | | | | ---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| До Фонду соціального | | | | | | | страхування з | | | | | | | тимчасової втрати | | | | | | | працездатності | | | | | | | ---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| До Фонду | | | | | | | загальнообов'язкового| | | | | | | державного | | | | | | | соціального | | | | | | | страхування України | | | | | | | на випадок безробіття| | | | | | | ---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| До Фонду соціального | | | | | | | страхування від | | | | | | | нещасних випадків на | | | | | | | виробництві та | | | | | | | професійних | | | | | | | захворювань України | | | | | | | ---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------| Всього | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Наказу Державного казначейства N 80
( z0301-08 ) від 03.03.2008, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 468 ( z1326-10 ) від
07.12.2010 }

Додаток 3

до Порядку казначейського

обслуговування доходів та

інших надходжень

державного бюджету
______________________
(код та назва ГУДКУ)

ВИПИСКА З РАХУНКУ ______________

(дата)

Клієнт: _____________________________________________

(код та назва органу Державного казначейства)
Рахунок: ___________________________________________________

(номер рахунку та код класифікації доходів бюджету)
Вхідний залишок: _______________ _________________ ________

(остання дата (попередня дата (сума)

руху коштів) руху коштів)
------------------------------------------------------------------ Код | Код | Вид | Номер | Номер |ДЕБЕТ|КРЕДИТ| операції| банку |документа|розрахункового|рахунку | | | |платника| | документа |платника| | | -----------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________

(назва банку платника)
__________________________________________________________________

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер

згідно ДРФО та назва платника)
__________________________________________________________________

(призначення платежу)
Всього оборотів: _________ __________

(дебет) (кредит)
Вихідний залишок на кінець: __________ __________

(дата) (сума)
Виконавець: _______________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
{ Додаток 3 в редакції Наказу Державного казначейства N 80
( z0301-08 ) від 03.03.2008, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 468 ( z1326-10 ) від
07.12.2010 }

Додаток 4

до Порядку казначейського

обслуговування доходів та

інших надходжень

державного бюджету
________________________
(назва органу Державного

казначейства)
________________________

(код)

ЗВІТ

про виконання доходів та інших надходжень

державного бюджету

на ________________________ 20__ року

(число, місяць)

(коп.) ----------------------------------------------------------------- Група символів |Символ |Код |Сума за день | Сума наростаючим | | | | | підсумком | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 1 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 1 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| Усього | Х | Х | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 2 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 2 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| Усього | Х | Х | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 3 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 3 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| Усього | Х | Х | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 4 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 4 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| Усього | Х | Х | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 5 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 5 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| Усього | Х | Х | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 6 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 6 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| Усього | Х | Х | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 7 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 7 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| Усього | Х | Х | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 8 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| 8 | | | | | ----------------+-------+----+-------------+--------------------| Усього | Х | Х | | | -----------------------------------------------------------------
Начальник ______________

(підпис)
Головний бухгалтер ______________

(підпис)

РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо порядку заповнення форми Звіту

про виконання доходів та інших надходжень

державного бюджету

Колонка 1: 1 група символів - ознака доходів загального фонду державного
бюджету (рах. N 6111); 2 група символів - ознака доходів спеціального фонду
державного бюджету, в тому числі власних надходжень бюджетних
установ (рах. N 6112, 6114); 3 група символів - ознака надходжень (контингент), що
розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного
бюджету (рах. N 6113), між державним та місцевими бюджетами (рах.
N 6211), надходжень, тимчасово віднесених на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу (рах. N 6411); 4 група символів - ознака надходжень до загального фонду
державного бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової
допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі
залучених державою або під державні гарантії (рах. N 7131); 5 група символів - ознака надходжень до спеціального фонду
державного бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової
допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі
залучених державою або під державні гарантії (рах. N 7132); 6 група символів - розшифровка надходжень до загального фонду
державного бюджету платежів, що контролюються митними органами
(рах. N 6111); 7 група символів - розшифровка надходжень за відповідними
нормативно-правовими актами; 8 група символів - розшифровка надходжень до спеціального
фонду державного бюджету платежів, що контролюються митними
органами (рах. N 6112).
Колонка 2: 1-8 групи символів - символи звітності.
Колонка 3: 1-3, 6-8 групи символів - коди класифікації доходів бюджету
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001
N 604 ( v0604201-01 ) "Про бюджетну класифікацію та її
запровадження" (із змінами); 4, 5 групи символів - коди надходжень від повернення
бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній
основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під
державні гарантії.
Колонка 4: 1-8 групи символів - суми кредитових оборотів за день на
аналітичних рахунках із урахуванням повернень; Усього - загальні надходження за день за кожною з 1-8 групою
символів.
Колонка 5: Дані колонки 5 Звіту про виконання доходів та інших
надходжень державного бюджету за попередній операційний день плюс
дані колонки 4 за день складання Звіту про виконання доходів та
інших надходжень державного бюджету.
{ Додаток 4 в редакції Наказу Державного казначейства N 80
( z0301-08 ) від 03.03.2008, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 468 ( z1326-10 ) від
07.12.2010 }


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: