open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
N 44-011/2082-8470 від 22.12.2000

м.Київ
vd20001222 vn44-011/2082-8470

Керівникам Кримського

республіканського управління,

Головного управління

по м.Києву і Київській області

та обласних управлінь НБУ

Про операції банків з цінними паперами

У зв'язку з численними недоліками, що виявляються в ході
перевірок діяльності комерційних банків у частині операцій з
цінними паперами, Національний банк України вважає за потрібне
звернути увагу керівників територіальних управлінь Національного
банку на необхідність посилення контролю за операціями банків з
цінними паперами, зокрема векселями. Аналіз діяльності деяких комерційних банків свідчить про те,
що вони шляхом проведення операцій з цінними паперами сумнівної
ліквідності намагаються приховати факт втрати ліквідних активів
(реальних джерел доходів) з метою ухилення від переведення їх до
категорії проблемних. У зв'язку з потенційною загрозою втрати
платоспроможності цих банків, їх діяльність потребує пильної уваги
з боку територіальних управлінь Національного банку України з
точки зору своєчасного вжиття заходів, спрямованих на запобігання
створенню ситуацій, що загрожують інтересам кредиторів і
вкладників банків. У процесі аналізу фінансової звітності деяких комерційних
банків були виявлені численні факти несвоєчасної переоцінки цінних
паперів у портфелях банків згідно з правилом нижчої вартості.
Відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з
цінними паперами установ комерційних банків України
( v0510500-97 ), затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 30.12.97 N 466 ( v0511500-97 ) (із змінами),
правило нижчої вартості полягає у відображенні цінних паперів в
обліку за нижчою з двох вартостей (балансовою чи ринковою) і
створенні спеціального резерву під нереалізований збиток (на суму
різниці між балансовою та ринковою вартістю цінних паперів, якщо
ринкова вартість у кінці місяця стає нижчою від їх балансової
вартості). Слід зазначити, що недотримання правила нижчої вартості
в процесі обліку цінних паперів призводить до викривлення реальної
вартості цінних паперів у портфелі банку, що не дає змоги
своєчасно оцінити ступінь їх ліквідності. Крім того, відповідно до пункту 4.1 Положення про порядок
розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від
операцій з цінними паперами, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 30.12.99 N 629 ( z0045-00 ) банки
зобов'язані створювати резерв на відшкодування можливих збитків
від операцій з цінними паперами, що виникають у разі погіршення
фінансового стану емітента цінного папера, зниження ринкової ціни
цінного папера внаслідок зміни норми ринкових процентних ставок, а
також інвестиційної політики банку. З метою відображення реальної структури портфеля цінних
паперів банки зобов'язані на час придбання цінних паперів і в
подальшому, в процесі здійснення операцій з ними, щомісячно
проводити аналіз своєї спроможності продавати чи утримувати цінні
папери. На спроможність банку проводити операції з цінними
паперами впливають такі фактори, як наявність достатньої кількості
ліквідних коштів для здійснення поточних операцій, рівень
достатності капіталу та платоспроможності тощо. Однак окремі банки
практикують операції з купівлі-продажу фактично неліквідних цінних
паперів різної вартості шляхом їх обміну, приховуючи, таким чином,
низький рівень прибутковості та відсутність реальних джерел
збільшення капіталу. При цьому різниця вартості цінних паперів
відноситься до класу 6 Плану рахунків бухгалтерського обліку
( va493500-97 ). Під час перевірок були виявлені випадки
віднесення на доходи банку вартості неліквідних векселів,
переданих його учасниками на правах дарування. Наведені вище приклади вказують на штучне завищення рівня
прибутковості та неякісну структуру капіталу цих банків, що, в
свою чергу, свідчить про їх нестійкий фінансовий стан. Слід зазначити, що в окремих випадках, через несвоєчасне
виявлення негативних моментів у діяльності банків і недостатньо
принципове ставлення територіальних управлінь Національного банку
до здійснення наглядових функцій, банки остаточно втрачають
ліквідність і, як наслідок, спроможність виконувати зобов'язання
перед клієнтами. Це, у більшості випадків, призводить до
неплатоспроможності банків і є однією з причин створення
соціальної напруги серед вкладників банків. Беручи до уваги вищевикладене, територіальним управлінням
Національного банку України необхідно приділити особливу увагу
порядку формування комерційними банками резерву на відшкодування
можливих збитків від операцій з цінними паперами відповідно до
вимог постанови Правління Національного банку України від 30.12.99
N 629 ( z0045-00 ). Вкладення банку в цінні папери відображаються
за первісною вартістю та мають переоцінюватися за правилом нижчої
вартості відповідно до вимог Інструкції з бухгалтерського обліку
операцій з цінними паперами установ комерційних банків України. У зв'язку з цим, пропонуємо керівникам територіальних
управлінь Національного банку України посилити контроль за
дотриманням комерційними банками вимог нормативно-правових актів
Національного банку у процесі здійснення активних операцій,
зокрема операцій з цінними паперами та, у разі виявлення порушень,
застосовувати до банків адекватні заходи впливу. Додатково повідомляємо, що зазначена вище інформація доведена
до відома комерційних банків України.
Заступник Голови В.Л.Кротюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: