open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Комплексну програму профілактики

злочинності на 2001-2005 роки

З метою дальшого зміцнення законності та правопорядку в
державі п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Комплексну програму профілактики злочинності на
2001-2005 роки (далі - Програма), що додається.
Надати Кабінету Міністрів України право вносити у разі
потреби зміни і доповнення до цієї Програми.
2. Кабінету Міністрів України під час формування показників
Державного бюджету України щорічно передбачати видатки на
реалізацію Програми.
3. Контроль за виконанням Програми покласти на Кабінет
Міністрів України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 грудня 2000 року

N 1376/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 25 грудня 2000 року N 1376/2000
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

профілактики злочинності на 2001-2005 роки

Метою цієї Програми є забезпечення активної наступальної
протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її
зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступового
нарощування зусиль держави і громадськості, вдосконалення
законодавства, організації, засобів і методів запобігання і
розкриття злочинів.
Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:
створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;
ослаблення дії криміногенних факторів;
припинення зрощування кримінальних структур з органами
державної влади, дальшого поширення і консолідації організованої
та інших найбільш небезпечних форм злочинності;
недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних
груп, особливо неповнолітніх; витіснення злочинності з окремих
сфер суспільного життя;
викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на
економічні відносини;
створення надійних перешкод посиленню кримінального
насильства;
обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів,
кримінальних проявів пияцтва і алкоголізму, проституції та інших
супутніх для злочинності явищ.
У результаті посилення профілактичного впливу на злочинність
очікується:
зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги,
викликаної її впливом;
зменшення впливу організованої злочинності на економічну та
політичну сфери суспільства;
зменшення корупційних проявів, очищення органів державної
влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої
системи прийняття і виконання управлінських рішень;
істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від
злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального
елементу, скорочення обсягів "тіньової" економіки;
поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і
власності громадян, створення безпечних умов життя в державі;
мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків,
усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну
діяльність;
зниження рівня вживання наркотиків населенням та проникнення
їх в Україну, припинення транзиту наркотичних засобів через
територію держави;
створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з
місць позбавлення волі;
підтримання громадського порядку та безпеки громадян на
максимально високому рівні;
поліпшення стану безпеки дорожнього руху на основі
встановлення партнерських відносин між громадянами та працівниками
державтоінспекції;
зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних та контролюючих
органів;
досягнення належного рівня фінансового і матеріального
забезпечення правоохоронної та профілактичної діяльності.
Програма передбачає такі основні заходи:
I. Організаційне забезпечення профілактики

злочинності
1. Систематично аналізувати стан правопорядку в кожному
населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях.
За результатами аналізу та з урахуванням факторів, що негативно
впливають на стан правопорядку, розробити комплексні плани заходів
щодо запобігання злочинності.
МВС України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації
Щороку
2. Створити:
1) робочу групу при Міністерстві юстиції України з фахівців
державних органів, Академії правових наук України, Національної
академії наук України для проведення з метою вдосконалення
правового регулювання суцільного аналізу законодавчих актів з
питань запобігання та протидії корупції, організованій
злочинності, насамперед у сфері економіки;
Мін'юст України, Академія

правових наук України,

Національна академія наук

України, МВС України,

Державна податкова

адміністрація України,

Служба безпеки України
2001 рік
2) інформаційно-пошукову систему ведення обліку
автотранспортних засобів під час їх реєстрації "Автоексперт",
сумісну з інформаційними системами "Автомобіль", "Угон" і
"Документ";
МВС України
2001-2002 роки
3) окремі загони цивільної охорони "Варта" Державної служби
охорони при Міністерстві внутрішніх справ України для здійснення
охорони об'єктів, перевезення грошових вантажів;
МВС України
2001 рік
4) державну автоматизовану дактилоскопічну уніфіковану
пошукову систему "Калина".
МВС України
2003 рік
3. Опрацювати механізм повернення в Україну вивезених за
кордон капіталів некримінального походження та створити умови для
їх інвестування в національну економіку з гарантуванням
недоторканності та недопущення їх експропріації за будь-яких
політичних змін у державі.
Мінфін України, Мінекономіки

України, Мін'юст України, МВС

України, Державна податкова

адміністрація України,

Державна митна служба

України
2001 рік
4. Розробити проект нормативно-правового акта з питань
повернення дітей іноземців, які перебувають у притулках для
неповнолітніх, до місць їх постійного проживання.
МЗС України, Мін'юст України,

Держкоммолодьспорттуризм

України
2001 рік
II. Правове забезпечення профілактики

злочинності
5. З метою вдосконалення правової бази з питань профілактики
злочинності та діяльності відповідних державних органів розробити:
1) проекти законів України:
про декларування майнового стану та доходів громадян;
Державна податкова

адміністрація України, Мін'юст

України
2001 рік
про кредит;
Національний банк

України, Мінекономіки

України, Мінфін України,

Державна податкова

адміністрація України,

Мін'юст України
2002 рік
про основні засади регулювання міграційних процесів;
Мін'юст України, Академія

правових наук України, МВС

України, Служба безпеки

України
2002 рік
про профілактику злочинності;
МВС України, Служба безпеки

України, Державна податкова

адміністрація України, Мін'юст

України
2001 рік
про посилення боротьби з терористичними актами;
МВС України, Служба безпеки

України, Мін'юст України
2001 рік
про довірче управління майном;
Мін'юст України, Фонд

державного майна України
2001 рік
про інститут спільного інвестування;
Мін'юст України, Мінекономіки

України, Мінфін України
2001 рік
2) пропозиції про внесення змін до актів законодавства щодо:
створення інституту правового компромісу стосовно осіб, які
добровільно сприяли виявленню, розслідуванню та припиненню
злочинних діянь, учинених ними особисто або іншими особами;
Мін'юст України, Служба

безпеки України, Державна

податкова адміністрація

України, МВС України
2001 рік
спрощення порядку оформлення документації, яка стосується
дорожньо-транспортних пригод без потерпілих;
МВС України, Мін'юст України,

Мінтранс України
2001 рік
розширення функцій органів державної контрольно-ревізійної
служби, а також контрольно-ревізійних підрозділів, що діють у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади,
стосовно обов'язкового проведення документальних ревізій за
зверненнями правоохоронних органів на підприємствах, установах та
організаціях усіх форм власності;
Головне контрольно-ревізійне

управління України, Мінфін

України, Мін'юст України, МВС

України, Державна податкова

адміністрація України
2001 рік
притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у
незаконному відчуженні майна (житла), яке належить неповнолітнім
на правах спільної власності;
Мін'юст України, Держбуд

України,

Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України
2002 рік
запровадження спрощеного порядку досудового збирання
матеріалів стосовно осіб, які не досягли віку, з якого настає
кримінальна відповідальність;
Мін'юст України, МВС України,

Держкоммолодьспорттуризм

України
2001 рік
3) проекти:
Державної програми соціальної адаптації осіб, які
звільняються з місць позбавлення волі;
Державний департамент

України з питань виконання

покарань, Мінпраці України,

Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України
2001 рік
Державної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу;
Мін'юст України, Академія

правових наук України, МВС

України, Служба безпеки

України, Генеральна

прокуратура України
2001 рік
Програми боротьби з виробництвом та розповсюдженням
фальсифікованих лікарських засобів.
МОЗ України, МВС України,

Держкомкордон України,

Держмитслужба України,

Служба безпеки України,

Мін'юст України
2001 рік
6. Розробити та здійснити заходи щодо запобігання контрабанді
та порушенням митних правил.
Служба безпеки України,

Держмитслужба України,

Держкомкордон України, МВС

України
2001-2005 роки
7. З метою посилення охорони кредитно-фінансових установ
внести відповідні зміни до Інструкції з організації охорони
установ банків України, затвердженої наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 25 грудня 1998 року N 963 та
постановою правління Національного банку України від 25 грудня
1998 року N 548.
МВС України, Національний

банк України
2001 рік
8. Розробити і ввести в дію в установах
кримінально-виконавчої системи інструкцію щодо реєстрації заяв і
повідомлень про злочини.
Державний департамент

України з питань виконання

покарань
2001 рік
9. Ужити заходів до вдосконалення нормативно-правової бази з
питань запобігання негативним проявам у дитячому середовищі
відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини і норм
міжнародного права ( 995_021 ).
Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України, МОН

України, Мін'юст України,

Академія правових наук України,

Інститут держави і права імені

В.М. Корецького НАН України
2001-2002 роки
III. Захист життя, здоров'я, честі і гідності особи,

її майна від злочинних посягань
10. З метою запобігання злочинним посяганням із застосуванням
зброї та вибухових пристроїв проти особи і суспільства, зокрема
терористичним актам, здійснити комплекс організаційно-практичних
заходів, спрямованих на виявлення каналів незаконного обігу і
крадіжок вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин;
посилити охорону об'єктів, де використовуються чи зберігаються
вибухові та отруйні предмети і речовини.
Служба безпеки України, МВС

України, Держкомкордон

України, Держмитслужба

України
2001 рік
11. Посилити контроль за суб'єктами господарювання, що мають
ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за
кордоном, систематично проводити перевірки додержання ними умов
виданих ліцензій.
Мінпраці України,

Держпідприємництво України
2001-2005 роки
12. Здійснити заходи щодо проведення обліку житла, де
проживають особи похилого віку, самотні, особи, визнані
недієздатними, психічно хворі, інші особи, які потребують опіки,
та хворі на алкоголізм і наркоманію, з метою запобігання фактам
знущання над ними, незаконного відчуження їх житла.
Мінпраці України, МОЗ України,

МВС України, Держбуд України,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
2001-2005 роки
13. Розробити заходи щодо запобігання порушенням у діяльності
страхових, інвестиційних, пенсійних фондів, які залучають кошти
громадян.
Мінпраці України, Мінфін

України, Мін'юст України, МВС

України
2002 рік
14. Здійснити заходи щодо виявлення спортивних клубів і
секцій з бойових видів спорту всіх форм власності, де проводиться
підготовка та тренування членів кримінальних угруповань,
організувати постійний дійовий контроль за функціонуванням таких
клубів, секцій і контингентом, який у них тренується та працює.
Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України
2001-2005 роки
15. Провести паспортизацію під'їздів багатоповерхових жилих
будинків і гуртожитків з метою вирішення питання щодо
запровадження їх охорони, технічного захисту, розроблення системи
термінового зв'язку постів охорони з міліцією.
Забезпечити поширення запровадженого у м. Києві позитивного
досвіду щодо здійснення охорони будинків за рахунок коштів їх
мешканців.
Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації, МВС

України, Держбуд України
2001 рік
16. Забезпечити заміну технічно застарілої апаратури на
об'єктах, що охороняються, сучасною автоматизованою та
автоматичною технікою.
МВС України
2001-2005 роки
17. Розробити і реалізувати комплекс заходів щодо створення
міжрайонних пультів централізованої охорони, впровадження в
сільській місцевості сучасних технічних систем охорони.
МВС України
2001 рік
18. Опрацювати механізм взаємодії працівників Міністерства
внутрішніх справ України, Держкомкордону України та Держмитслужби
України з питань виявлення викраденого автомототранспорту та
запровадження обліку транспортних засобів, які перетинають
державний кордон України.
МВС України, Держкомкордон

України, Держмитслужба

України
2001 рік
IV. Протидія організованій злочинності

і корупції
19. Для реалізації Концепції боротьби з корупцією на
1998-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від
24 квітня 1998 року N 367 ( 367/98 ), вжити заходів, спрямованих
на викриття корупційних діянь, передусім у вищих ланках державної
влади, з притягненням до відповідальності осіб, винних у їх
вчиненні. Запровадити відповідно до міжнародних стандартів єдину
систему державної статистичної звітності про масштаби і стан
боротьби з корупцією. Підготувати пропозиції щодо посилення
відповідальності за неналежне виконання державними службовцями
своїх обов'язків та недодержання вимог законодавства щодо
запобігання проявам корупції.
Служба безпеки України, МВС

України, Головдержслужба

України, Держкомстат

України, Генеральна

прокуратура України, Державна

податкова адміністрація України
2001 рік
20. З метою розроблення та здійснення ефективних заходів з
профілактики корупції, зокрема щодо притягнення винних осіб до
дисциплінарної відповідальності за корупційні діяння, продовжити
практику звітування центральних і місцевих органів виконавчої
влади про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ) відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 вересня 1999 року N 1785 ( 1785-99-п ),
передусім у частині обов'язкового реагування керівників органів
виконавчої влади на кожний факт порушення державними службовцями
вимог закону.
Головдержслужба України, інші

центральні органи виконавчої

влади, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації
2001-2002 роки
21. Підготувати і забезпечити видання монографій, посібників,
методичних рекомендацій з питань прогнозування, профілактики та
боротьби з організованою злочинністю, протидії корупції,
легалізації "тіньової" економіки. Вивчити і узагальнити сучасний
досвід роботи з цих питань правоохоронних органів іноземних держав
з метою дальшого його використання в практичній діяльності
вітчизняних правоохоронних органів.
Академія правових наук

України, МВС України, Служба

безпеки України, Державна

податкова адміністрація

України, Мін'юст України
2002-2003 роки
22. Розробити дійовий механізм здійснення контролю за
додержанням вимог законодавства щодо заборони державним службовцям
займатися підприємницькою діяльністю та з цією метою:
1) створити у Головдержслужбі України систему обліку
державних службовців;
Головдержслужба України,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
2002 рік
2) розробити проект концепції ротації керівних працівників на
окремих посадах державних службовців;
Головдержслужба України,

Мінпраці України, Мін'юст

України
2001 рік
3) підготувати пропозиції щодо запровадження практики
проведення перевірки осіб, які є кандидатами на посади державних
службовців або працюють на таких посадах, у тому числі стосовно
законності їх прибутків і витрат.
Головдержслужба України,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
2002 рік
23. Узагальнити результати судової практики звільнення за
малозначністю від адміністративної відповідальності осіб, які
вчинили корупційні правопорушення, і рекомендувати Верховному Суду
України дати судам роз'яснення щодо критеріїв допустимості
прийняття такого рішення.
Мін'юст України,

Головдержслужба України,

МВС України за участю

Верховного Суду України
2001 рік
24. З метою недопущення легалізації коштів, одержаних
злочинним шляхом, організовувати перевірки фінансово-господарської
діяльності та виконання вимог податкового законодавства суб'єктами
підприємницької діяльності, що створені особами, які належать до
організованих злочинних формувань або перебувають під впливом
таких формувань.
Державна податкова

адміністрація України, МВС

України, Служба безпеки

України
2001-2005 роки
25. Систематично проводити оперативно-розшукові профілактичні
заходи на ринках, в аеропортах, на залізничних та автобусних
станціях (вокзалах) з метою захисту суб'єктів малого і середнього
бізнесу від вимагання, запобігання та викриття фактів корупції і
хабарництва.
МВС України, Служба безпеки

України, Державна податкова

адміністрація України
2001-2005 роки
26. Із залученням відповідних міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади проводити комплексні
перевірки законності здійснення товарно-грошових операцій
суб'єктами підприємницької діяльності, зокрема у
паливно-енергетичному комплексі, з метою виявлення фактів
одержання тіньових доходів шляхом прихованого вилучення з обігу
сум різниці між собівартістю та роздрібними цінами на товари і
послуги.
Мінпаливенерго України, МВС

України, Служба безпеки

України, Мінфін України,

Державна податкова

адміністрація України
2001-2005 роки
27. Провести наукові дослідження з вивчення психологічних
особливостей організованих злочинних груп для використання
результатів цих досліджень у боротьбі із зазначеними групами.
Міжвідомчий науково-дослідний

центр з проблем боротьби з

організованою злочинністю при

Координаційному комітеті по

боротьбі з корупцією і

організованою злочинністю при

Президентові України
2001 рік
28. Проводити з правоохоронними органами іноземних держав
скоординовані спільні дії, пов'язані з викриттям та знешкодженням
організованих злочинних угруповань, з метою припинення їх
діяльності, яка має транснаціональний характер.
Служба безпеки України, МВС

України, Державна податкова

адміністрація України,

Держмитслужба України,

Держкомкордон України,

Генеральна прокуратура

України
2001-2005 роки
29. Здійснити заходи щодо виявлення приватних охоронних
підприємств, що використовують своїх працівників чи готують
охоронців для забезпечення безпеки осіб, які займаються злочинною
діяльністю, та усунення таких фактів.
Служба безпеки України, МВС

України
2001-2002 роки
30. Розробити та запровадити систему узгоджених заходів,
спрямованих на забезпечення зберігання та недопущення незаконного
вивезення за кордон художніх, історичних та інших культурних
цінностей.
Мінкультури України, МВС

України, Держкомкордон

України, Держмитслужба

України, Служба безпеки

України
2001 рік
V. Зменшення кримінального тиску

на економічні відносини
31. Провести аналіз законів та інших нормативно-правових
актів, що регулюють відносини у сфері економіки, підготувати
пропозиції щодо внесення до них змін, спрямованих на боротьбу з
"тіньовою" економікою.
Мін'юст України, Мінекономіки

України, МВС України,

Державна податкова

адміністрація України, Служба

безпеки України
2001 рік
32. Проаналізувати причини поглиблення розвитку "тіньової"
економіки та умови, які цьому сприяють. За результатами аналізу
забезпечити проведення правоохоронними, контролюючими та
фінансовими органами узгоджених заходів з профілактики економічних
злочинів, зокрема в банківській, фінансовій, зовнішньоекономічній
сферах та сфері приватизації.
Мінекономіки України, Мінфін

України, Державна податкова

адміністрація України, МВС

України, Служба безпеки

України, Мін'юст України,

Фонд державного майна України,

Генеральна прокуратура України
2001-2005 роки
33. Розробити загальнодержавну програму підвищення рівня
податкової культури громадян, в якій передбачити заходи щодо
проведення через засоби масової інформації, у тому числі за
допомогою циклів теле- та радіопередач, консультацій, брифінгів,
зустрічей посадових осіб органів державної податкової служби з
населенням.
Державна податкова адміністрація

України, Держкомінформ України
2001 рік
34. Провести перевірку додержання законності суб'єктами
підприємницької діяльності, що займаються викупом боргів державних
підприємств за електроенергію шляхом використання вексельної
системи розрахунків.
Державна податкова адміністрація

України, МВС України, Служба

безпеки України, Мінпаливенерго

України, Генеральна прокуратура

України
2001-2005 роки
35. Провести перевірки додержання законності процесів
роздержавлення власності, передусім у регіонах України, де
сконцентровано значний промисловий потенціал. У разі потреби вжити
скоординованих заходів для викриття та припинення зловживань з
боку посадових осіб.
Фонд державного майна України,

МВС України, Державна податкова

адміністрація України, Служба

безпеки України, Генеральна

прокуратура України
2001 рік
36. У зв'язку з наявністю великої кількості порушень вимог
актів законодавства у сфері виробництва лікеро-горілчаної
продукції, її імпорту і реалізації вжити у взаємодії з
відповідними центральними органами виконавчої влади скоординованих
заходів для припинення таких порушень та запобігання їм.
МВС України, Державна

податкова адміністрація

України, Служба безпеки

України, Генеральна

прокуратура України
2001-2005 роки
37. Активізувати боротьбу з незаконним виробництвом,
розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції,
компакт-дисків та інших об'єктів інтелектуальної власності,
розробивши з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду програму
скоординованих дій правоохоронних та контролюючих органів у цій
сфері.
МОН України, МВС України,

Служба безпеки України,

Державна податкова

адміністрація України,

Генеральна прокуратура

України, Мінкультури України
2002 рік
38. Для підвищення ефективності взаємодії з правоохоронними
органами та посилення відповідальності посадових осіб органів
державної податкової служби за використання матеріалів оперативно"
розшукової діяльності щодо приховування доходів опрацювати
механізм контролю за декларуванням доходів та майна фізичних осіб,
викриття фактів перевищення реальних видатків чи вартості
придбаного майна над офіційними доходами.
Служба безпеки України,

Державна податкова

адміністрація України, МВС

України
2001 рік
39. Проаналізувати стан додержання вимог законодавства на
підприємствах і в організаціях паливно-енергетичного комплексу.
Розробити з урахуванням особливостей галузі заходи щодо
запобігання злочинним проявам на зазначених підприємствах і в
організаціях.
Мінпаливенерго України, МВС

України, Служба безпеки

України
2001 рік
40. Вивчити проблемні питання оподаткування доходів,
одержаних від грального бізнесу, використання цього бізнесу для
введення в легальний обіг коштів, одержаних злочинним шляхом.
Провести аналіз нормативно-правових актів з питань регулювання
грального бізнесу і підготувати пропозиції щодо внесення
відповідних змін і доповнень до них.
Державна податкова

адміністрація України
2001 рік
41. Ужити заходів до недопущення участі в аукціонах з продажу
пакетів акцій підприємств, які мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави чи займають монопольне становище на
загальнодержавному ринку відповідних товарів (робіт, послуг),
претендентів з коштами сумнівного або кримінального походження,
забезпечити постійний обмін інформацією, пов'язаною із
запобіганням та викриттям негативних тенденцій у сфері
роздержавлення власності та функціонування фондового ринку.
Фонд державного майна

України, Державна комісія з

цінних паперів та фондового

ринку України,

Антимонопольний комітет

України, Державна податкова

адміністрація України
2001 рік
42. Забезпечити реалізацію правових заходів реформування і
розвитку аграрного сектора економіки на засадах приватної
власності та оперативний супровід цих процесів з метою посилення
протидії зловживанням з боку керівників підприємств цього сектора.
Мінагрополітики України, МВС

України
2001-2005 роки
43. Узагальнити практику викриття фактів виготовлення і збуту
підроблених банкнот національної та іноземної валют, державних
цінних паперів, розробити і здійснити заходи щодо своєчасного
виявлення та припинення таких злочинних проявів, забезпечення
необхідного експертного дослідження, встановлення та притягнення
винних осіб до відповідальності, підготувати відповідні
рекомендації.
МВС України, Служба безпеки

України, Державна податкова

адміністрація України,

Національний банк України
2001 рік
44. З метою запобігання виникненню так званих "фінансових
пірамід" підготувати пропозиції щодо обов'язкового ліцензування
всіх видів підприємницької діяльності, які передбачають залучення
грошей під різні договірні зобов'язання (інвестиційні, довірчі,
пенсійні тощо).
Держпідприємництво України,

Мінекономіки України, МВС

України, Державна податкова

адміністрація України
2001 рік
45. Вживати скоординованих заходів для забезпечення зменшення
заборгованості перед державним бюджетом великих стратегічно
важливих для економіки підприємств, своєчасно викриваючи
зловживання з боку посадових осіб цих підприємств.
Державна податкова

адміністрація України, Служба

безпеки України, МВС України,

Генеральна прокуратура

України
2001-2005 роки
46. Вивчити питання про посилення відповідальності посадових
осіб, які впливають на передумови зростання кримінального тиску на
економіку, та внести Кабінету Міністрів України відповідні
пропозиції.
Генеральна прокуратура

України, МВС України,

Служба безпеки України,

Державна податкова

адміністрація України
2001 рік
47. Ужити заходів до посилення боротьби з крадіжками деталей
вантажних вагонів, засобів безпеки руху та з розукомплектуванням
рухомого складу, забезпечити притягнення до відповідальності
винних у цьому осіб; організувати створення науково-популярних
аудіо- та відеоматеріалів, інформаційних програм, виготовлення
пам'яток про наслідки, пов'язані із зазначеними негативними
явищами, та розповсюдження їх у навчальних закладах і на об'єктах
транспорту.
Мінтранс України, МВС

України
2001 рік
VI. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх

та молодіжне середовище
48. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх
облік і систематичну перевірку умов утримання та виховання в них
неповнолітніх, надання таким сім'ям адресної допомоги.
Держкоммолодьспорттуризм

України, МОН України, Рада

міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
Постійно
49. Здійснити заходи щодо забезпечення зайнятості підлітків,
юнаків та дівчат, які не мають постійних доходів і джерел для
існування, збереження існуючої мережі державних і громадських
інститутів надання соціальної підтримки неповнолітнім, організації
їх дозвілля і відпочинку, а також утворення з цією метою центрів
соціальної служби для молоді, бюро і центрів надання учням та
студентам послуг у працевлаштуванні для роботи у вільний від
навчання час і під час канікул.
Держкоммолодьспорттуризм

України, Мінпраці України,

МВС України, МОН України,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
2001-2005 роки
50. З метою запобігання негативним проявам серед
неповнолітніх, у тому числі пияцтву, наркоманії, дитячій
бездоглядності і безпритульності, забезпечити виявлення дітей, які
жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної
діяльності дорослих; проводити спільні оперативно-профілактичні
операції.
МВС України,

Держкоммолодьспорттуризм

України, МОН України
2001-2005 роки
51. Сприяти створенню необхідних умов для проживання та
виховання дітей у сім'ї, які б виключали несприятливе побутове
оточення, негативний вплив антигромадських елементів,
забезпечували притягнення до відповідальності батьків за неналежне
виховання, навчання та розвиток дитини.
Держкоммолодьспорттуризм

України, МОН України, МВС

України
2001-2005 роки
52. Продовжити проведення загальнодержавних профілактичних
операцій "Урок" для перевірки стану виконання вимог Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ) в частині здобуття молоддю загальної
середньої освіти.
МОН України,

Держкоммолодьспорттуризм

України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації
Вересень-жовтень щороку
53. Систематично аналізувати на спільних засіданнях колегій і
всеукраїнських селекторних нарадах стан роботи з профілактики
правопорушень, бездоглядності і безпритульності серед підлітків.
МВС України, МОН України,

Держкоммолодьспорттуризм

України
2001-2005 роки
54. Забезпечити здійснення контролю за додержанням вимог
актів законодавства щодо захисту майнових (житлових) прав
неповнолітніх. Уживати заходів до виявлення фактів незаконного
відчуження житла, що належить неповнолітнім, та до відновлення
права дітей на житло. Забезпечити ведення обліку таких дітей для
їх соціального та правового захисту.
Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
Постійно
55. Розробити регіональні програми щодо надання житла та
гарантованого першого робочого місця дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, які закінчили
загальноосвітні навчальні заклади, школи-інтернати, спеціальні
навчальні заклади для неповнолітніх.
Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
2001 рік
56. Сприяти розвитку таких альтернативних форм сімейного
виховання неповнолітніх, позбавлених батьківського піклування, як
дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.
Держкоммолодьспорттуризм

України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації
Постійно
57. Ужити заходів до підвищення ефективності діяльності служб
у справах неповнолітніх та кримінальної міліції у справах
неповнолітніх.
Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України, Рада

міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
Постійно
58. Продовжити з метою соціального та правового захисту
неповнолітніх роботу, спрямовану на дальший розвиток мережі
притулків для неповнолітніх, та здійснити заходи щодо підвищення
ефективності їх діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази
та поліпшення кадрового забезпечення цих закладів.
Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
Постійно
59. З метою дальшого вдосконалення роботи з неблагополучними
сім'ями, а також неповнолітніми, схильними до девіантних проявів у
поведінці, розширити мережу консультаційних пунктів соціальної
служби для молоді, "телефонів довіри" тощо і забезпечити їх
ефективну роботу.
Український державний центр

соціальних служб для молоді,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
2001-2003 роки
60. Відновити діяльність громадських формувань з охорони
громадського порядку у вищих навчальних закладах із залученням до
їх роботи викладачів та студентів.
МОН України, МВС України,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
2001 рік
61. Вивчити досвід роботи служб у справах неповнолітніх
Донецької області щодо впровадження електронно-пошукової системи
"Розшук" для поліпшення профілактично-пошукової роботи стосовно
дітей, які загубилися, залишилися без нагляду батьків, залишили
навчальні заклади.
Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України,

Донецька обласна державна

адміністрація
2001 рік
62. Організувати видання збірників законів і коментарів до
них, опублікування окремих нормативно-правових актів з питань
соціально-правового захисту неповнолітніх.
Держкомінформ України,

Мін'юст України, МОН

України, МВС України,

Держкоммолодьспорттуризм

України
2001-2005 роки
63. Ужити заходів щодо переорієнтації телебачення з
демонстрації культу жорстокості, цинізму і насильства на
прищеплення молоді загальнолюдських цінностей, національних
духовних традицій. Започаткувати на телебаченні цикл
науково-інформаційних програм для дітей з питань пропаганди
здорового способу життя, правової освіти неповнолітніх та молоді,
запобігання негативним проявам в їх середовищі.
Держкомінформ України,

Держкоммолодьспорттуризм

України, МОН України, Рада

міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
2001 рік
64. З метою залучення молоді до активного громадського життя
та запобігання її антисоціальній поведінці організовувати
всеукраїнські акції "Антинаркотик", "Життя без тютюнопаління",
"Тверезість" та забезпечувати проведення рейдів з питань
запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі за
допомогою пересувного агітаційно-пропагандистського центру "Молодь
України".
Держкоммолодьспорттуризм

України, МОЗ України, МОН

України, МВС України
2001-2005 роки
65. Розробити та забезпечити виконання регіональних програм
організації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи,
орієнтованої на створення спортивних клубів за місцем проживання
дітей і молоді, спеціалізованих спортивних класів у
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на
пільгових умовах дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених і
багатодітних сімей та підлітків, схильних до правопорушень.
Держкоммолодьспорттуризм

України, МОН України, Рада

міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
2001 рік
66. Вивчити і внести на розгляд у встановленому порядку
питання щодо створення мережі центрів медико-соціальної
реабілітації та ресоціалізації наркозалежних підлітків, а також
для підлітків, які за станом здоров'я не можуть бути направлені до
шкіл чи професійно-технічних училищ соціальної реабілітації.
Вжити невідкладних заходів до відновлення інфраструктури
позашкільної роботи з дітьми і молоддю за місцем їх проживання,
розширення мережі закладів, що організовують змістовне дозвілля
неповнолітніх.
Держкоммолодьспорттуризм

України, МОЗ України, МОН

України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації
2001 рік
67. Розробити і запровадити сучасні методи раннього виявлення
схильності дітей до наркоманії для проведення з ними
індивідуальної роботи. Активізувати психологічний і педагогічний
антинаркоманійний вплив на учнівську та студентську молодь.
Академія педагогічних наук

України, МОН України, МОЗ

України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації
2001 рік
68. Систематично проводити соціолого-психологічний моніторинг
причин поширення наркоманії, пияцтва та захворювання на СНІД в
учнівському і студентському середовищі.
Академія педагогічних наук

України, МОН України, МОЗ

України
2001-2005 роки
69. Проводити благодійні культурно-мистецькі акції з метою
пропаганди здорового способу життя молоді.
Держкоммолодьспорттуризм

України, Мінкультури України,

МОН України
Постійно
70. Забезпечити видання методичної та довідкової літератури з
питань запобігання негативним проявам у дитячому середовищі для
батьків, спеціалістів, які працюють з дітьми у загальноосвітніх та
спеціальних навчальних закладах і установах, та широкого кола
громадськості.
МОН України,

Держкоммолодьспорттуризм

України, Академія педагогічних

наук України
2001-2005 роки
71. Здійснити науково-методичне забезпечення роботи серед
учнівської та студентської молоді з профілактики алкоголізму,
наркоманії, тютюнопаління і СНІДу, пропаганди здорового способу
життя.
МОН України,

Держкоммолодьспорттуризм

України, Академія педагогічних

наук України
2001-2005 роки
VII. Запобігання поширенню наркоманії,

пияцтва та алкоголізму
72. Активізувати процес входження України у міжнародні
структури, які здійснюють діяльність у сфері протидії поширенню
наркоманії та наркобізнесу, шляхом її участі у міжнародних
програмах та вступу до міжнародних організацій, що ведуть боротьбу
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, протидіють відмиванню грошей, одержаних від
наркобізнесу.
МЗС України, МВС України,

МОЗ України
2001 рік
73. Установити і розвивати зв'язки з неурядовими міжнародними
громадськими організаціями для підтримки програм боротьби з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів в Україні, використовувати з цією метою можливості
благодійних фондів сприяння боротьбі з наркоманією та
наркобізнесом.
МВС України, Служба безпеки

України, МОЗ України, МЗС

України, Академія правових

наук України, МОН України,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
2001-2005 роки
74. Провести аналіз відомостей про наміри іноземних
кримінальних структур налагодити канали транзитного переміщення
наркотичних засобів і психотропних речовин з країн Центральної,
Південно-Західної та Південно-Східної Азії, Латинської Америки,
створити на території України перевальні пункти для їх тимчасового
зберігання або заснувати суб'єкти підприємницької діяльності для
відмивання грошей, одержаних від наркобізнесу, з метою виявлення і
знешкодження таких структур.
МВС України,

Служба безпеки України,

Держкомкордон України,

Держмитслужба України
2001-2003 роки
75. Удосконалити механізми міжвідомчого співробітництва у
сфері протидії поширенню наркоманії шляхом обміну інформацією та
досвідом роботи, проведення спільних заходів, участі в
науководослідних розробках та дослідженнях, спрямованих на
виявлення масштабів поширення наркоманії та наркозлочинності серед
різних верств населення України, рівня прихованості такого процесу
та розмірів збитків, заподіяних цим явищем суспільству.
МВС України,

Служба безпеки України,

МОЗ України, Академія правових

наук України, МОН України
2001-2005 роки
76. Розробити ефективну систему протидії відпливу в
незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів з підприємств, установ і організацій, яким видана
ліцензія на діяльність, пов'язану з виробленням, виготовленням,
зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, експортом,
імпортом, відпуском та знищенням таких засобів, речовин і
прекурсорів, а також культивуванням, використанням для промислових
цілей наркотиковмісних рослин.
МВС України, Служба безпеки

України, МОЗ України,

Мінагрополітики

України, Держпромполітики

України
2001 рік
77. Забезпечити стабільне функціонування існуючої мережі
територіальних наркологічних закладів шляхом недопущення їх злиття
з іншими медичними закладами, зменшення потужностей та погіршення
матеріально-технічної бази. #
МОЗ України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації
Постійно
78. З метою підвищення якості медико-соціальної
антиалкогольної та антинаркотичної роботи забезпечити впровадження
галузевих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального
процесу у сфері наркологічної діяльності в роботу лікувальних та
реабілітаційних закладів незалежно від їх відомчого
підпорядкування та форми власності, звернувши особливу увагу на
впровадження ефективних вітчизняних та визнаних світових
комплексних лікувально-реабілітаційних програм.
МОЗ України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації
2001-2002 роки
79. Завершити роботу, пов'язану із створенням системи
медико-соціального моніторингу поширення алкоголізму та наркоманії
в Україні.
МОЗ України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації
2001-2002 роки
80. Провести оперативно-профілактичні заходи щодо виявлення
та взяття на облік осіб, які зловживають спиртними напоями,
вчиняють правопорушення, займаються виготовленням самогону та
інших спиртних напоїв, вживають наркотичні засоби або психотропні
речовини, для застосування до них заходів впливу згідно із
законами України.
МВС України, МОЗ України,

Держкоммолодьспорттуризм

України
2001 - 2005 роки
81. Ужити заходів до посилення контролю за додержанням правил
роздрібної торгівлі алкогольними напоями, притягнення винних осіб
до відповідальності та позбавлення суб'єктів підприємницької
діяльності ліцензій за їх порушення, особливо за продаж спиртних
напоїв неповнолітнім.
Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
Постійно
82. Утворити в регіонах базові навчальні центри при
наркологічних закладах для освоєння фахівцями системи освіти
(дошкільні та загальноосвітні заклади), охорони здоров'я
(педіатри, медсестри дитячих поліклінік), соціальними працівниками
служб у справах неповнолітніх, працівниками правоохоронних органів
навичок профілактичної антиалкогольної та антинаркотичної роботи
серед дітей та молоді.
МОЗ України, МОН України,

Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України,

Державний центр соціальних

служб для молоді, Український

інститут соціальних досліджень
2001-2002 роки
83. Систематично проводити перевірки додержання вимог
законодавства з питань протидії незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин у розважальних закладах та інших
місцях масового відпочинку громадян (ресторани, дискотеки, кафе,
бари, казино, нічні клуби тощо). У разі встановлення фактів
вживання чи збуту в них наркотичних засобів або психотропних
речовин вживати заходів до припинення діяльності цих закладів.
МВС України,

Держкоммолодьспорттуризм

України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації
2001-2005 роки
VIII. Протидія рецидивній злочинності
84. Здійснювати комплексні перевірки та узагальнювати стан
виконання Закону України "Про адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі" ( 264/94-ВР ) і вживати
заходів до усунення виявлених недоліків у цій справі.
МВС України, Державний

департамент України з питань

виконання покарань
Постійно
85. Уживати заходів до працевлаштування осіб, звільнених з
місць позбавлення волі, сприяння їх адаптації та розв'язання
соціально-побутових проблем.
Мінпраці України, МВС

України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації
Постійно
86. Забезпечити розширення існуючих та створення в регіонах,
де вони відсутні, будинків нічного або тимчасового перебування
осіб (у тому числі раніше судимих), які не мають житла,
будинків-інтернатів для осіб похилого віку та інвалідів, осіб,
звільнених з місць позбавлення волі, які втратили зв'язки із
сім'ями і не мають постійного місця проживання.
Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації, МВС

України, Мінпраці України
2001-2005 роки
87. Розробити і забезпечити реалізацію механізму взаємодії
органів і установ виконання покарань з територіальними органами
внутрішніх справ, місцевими органами виконавчої влади з питань
побутового влаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
Державний департамент

України з питань виконання

покарань, Мінпраці України,

МВС України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації
2001 рік
88. Організувати вивчення осіб, які були раніше засуджені і
утримуються в місцях позбавлення волі після повторного засудження.
За результатами вивчення та аналізу причин і умов, що сприяли
вчиненню цими особами повторних злочинів, розробити систему
заходів протидії рецидивній злочинності.
Державний департамент

України з питань виконання

покарань, Академія правових

наук України, МВС України
2001 рік
89. Ужити заходів щодо реалізації права кожного на освіту
шляхом забезпечення функціонування в установах виконання покарань
загальноосвітніх навчальних закладів.
МОН України, Державний

департамент України з питань

виконання покарань
2001-2005 роки
90. Забезпечити систематичний контроль за поведінкою
неповнолітніх і молоді, які відбули покарання та звільнилися з
місць позбавлення волі.
Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України,

Державний департамент України

з питань виконання покарань
Постійно
IX. Охорона громадського порядку та безпека

дорожнього руху
91. Ужити заходів до розширення мережі громадських формувань,
які беруть участь в охороні громадського порядку і профілактичній
роботі. Визначити принципи та установити порядок заохочення
громадян у разі їх участі в запобіганні злочинам та їх розкритті.
Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації, МВС

України, Служба безпеки

України, Мін'юст України,

Мінфін України
2001 рік
92. Ужити заходів до вдосконалення порядку обліку іноземців,
які офіційно перебувають в Україні. Забезпечити простеження їх
транзитного проїзду територією України та встановити контроль за
поведінкою таких осіб з метою запобігання правопорушенням, що
вчиняються ними або стосовно них.
Держкомкордон України, МВС

України, Служба безпеки

України, Держмитслужба

України
2001 рік
93. З урахуванням криміногенної ситуації, пов'язаної з
нелегальною міграцією, періодично проводити
оперативнопрофілактичні операції "Мігрант", "Режим", "Готель",
"Ринок" та інші з метою виявлення та перекриття каналів
проникнення в Україну нелегальних мігрантів.
МВС України, Служба безпеки

України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації
2001 рік
94. Забезпечити впровадження технічних засобів для
автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху та нагляду
за дорожнім рухом, внести пропозиції щодо змін до законодавства з
метою закріплення права використання зазначених засобів.
МВС України, Мінтранс

України, Мін'юст України
2001-2005 роки
95. Організувати проведення науково-технічних розробок з
питань діагностики та контролю технічного стану автотранспортних
засобів щодо його відповідності вимогам безпеки дорожнього руху і
впровадження цих розробок у практичну діяльність.
Мінтранс України, МВС

України
2001-2002 роки
96. Установити дійовий контроль за додержанням умов
перевезення перевізниками небезпечних вантажів автомобільним
транспортом, передусім вибухових, отруйних, радіоактивних речовин
тощо.
МВС України, Мінтранс

України, Мінекоресурсів

України
2001-2005 роки
97. З метою посилення контролю за експлуатаційним станом
доріг та вулиць, забезпечення учасників дорожнього руху
комфортними та безпечними умовами дорожнього руху проводити
комплексне обстеження вулично-шляхової мережі держави.
Мінтранс України, МВС

України, Держбуд України, Рада

міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації
Щороку
98. Організувати проведення контрольних перевірок об'єктів
дорожнього сервісу для забезпечення додержання вимог щодо
комплексної забудови (наявність засобів зв'язку та місць
зберігання автотранспорту), правил дорожнього руху.
МВС України
Щороку
99. Розглянути пропозиції правоохоронних органів щодо
вдосконалення державної системи маркування зброї, бойових
припасів, вибухових речовин та засобів підривання.
Держстандарт України,

Держпромполітики України,

МВС України, Служба безпеки

України
2001-2003 роки
100. Ужити заходів щодо вдосконалення взаємодії спеціальних
моторизованих підрозділів міліції, військових частин спеціального
та оперативного призначення внутрішніх військ з територіальними
органами внутрішніх справ, спрямованої на посилення охорони
громадського порядку та боротьби зі злочинністю.
МВС України
2001 рік
101. Для забезпечення охорони громадського порядку і безпеки
населення, реагування на будь-які правопорушення встановити в
місцях традиційного проведення масових заходів, на спортивних
комплексах засоби технічного телебачення для контролю за
поведінкою учасників заходів та глядачів.
Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації,

МВС України,

Держкоммолодьспорттуризм

України
2001-2005 роки
X. Запобігання поширенню бродяжництва
102. Створити в обласних і районних центрах для осіб, які не
мають визначеного місця проживання, займаються бродяжництвом,
втратили зв'язки з сім'ями або повернулися з місць позбавлення
волі, центри соціально-психологічної реабілітації,
навчально-виробничі бази для залучення до суспільно корисної праці
і набуття необхідної кваліфікації та здобуття робітничих професій,
що користуються попитом на ринку праці.
Вжити заходів щодо залучення позабюджетних коштів для
підтримки зазначених центрів та навчально-виробничих баз.
Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації,

Мінпраці України,

Держкоммолодьспорттуризм

України, МОН України,

МВС України за участю

громадських організацій та

благодійних фондів
2000-2001 роки
103. Започаткувати експеримент щодо утворення консультаційних
пунктів, кризових кабінетів для громадян, зокрема дітей та молоді,
які опинилися в надзвичайних умовах та зазнали морального або
фізичного насильства, в тому числі від злочинів.
Держкоммолодьспорттуризм

України, Мінпраці України
2001 рік
104. Запровадити комп'ютерний облік неповнолітніх осіб з
неблагополучних сімей, схильних до вчинення правопорушень, і
розробити стандарти ведення такого обліку та інструкцію з ведення
щоквартального обміну інформацією стосовно цих осіб між
заінтересованими органами виконавчої влади для забезпечення
проведення цілеспрямованої виховної та роз'яснювальної роботи
серед них, своєчасного реагування на вчинені ними правопорушення.
Організувати навчання відповідних працівників.
МВС України, МОН України,

Держкоммолодьспорттуризм

України
2000-2001 роки
105. Запровадити проведення щорічних семінарів, нарад з метою
координації зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, громадських організацій, благодійних фондів і
визначення заходів щодо запобігання бродяжництву.
Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації,

Мінпраці України,

Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України за

участю громадських

організацій та благодійних

фондів
Починаючи з 2001 року
XI. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення

профілактичної роботи
106. Розробити та здійснити заходи, спрямовані на зміцнення
дисципліни і законності в діяльності працівників правоохоронних
органів, звернувши особливу увагу на підвищення рівня їх
кваліфікації та професіоналізму.
МВС України, Служба безпеки

України, Державна податкова

адміністрація України,

Генеральна прокуратура

України, Держмитслужба

України, Держкомкордон

України, Мін'юст України за

участю Верховного Суду

України
2001-2005 роки
107. За поданням правоохоронних органів передбачати в
державному оборонному замовленні розроблення, виготовлення та
забезпечення спеціальними засобами для боротьби із злочинністю та
особистого захисту їх працівників, задоволення потреб у
матеріально-технічних ресурсах, у тому числі з озброєння і
військової техніки, речового майна, медикаментів, продовольства,
пально-мастильних матеріалів тощо, у межах коштів, визначених на
ці цілі у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також
залучати кошти місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.
Мінекономіки України,

МВС України, Служба безпеки

України, Держмитслужба України,

Держкомкордон України,

Державна податкова адміністрація

України
2001-2005 роки
108. За допомогою засобів масової інформації доводити до
населення інформацію про стан правопорядку в державі та результати
боротьби правоохоронних органів із злочинністю, іншими
правопорушеннями.
Держкомінформ України, МВС

України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні

адміністрації
2001-2005 роки
109. Підготувати і видати підручник з кримінології, в якому
особливу увагу приділити висвітленню причин злочинності в умовах
переходу до ринкових відносин, а також теоретичним засадам
функціонування комплексної системи запобігання злочинності.
Інститут держави і права імені

В.М. Корецького НАН України,

Науково-дослідний інститут

державного будівництва та

місцевого самоврядування

Академії правових наук України
2002 рік
110. Розробити заходи, спрямовані на формування у громадян
антикримінальної культури, поширення знань і навичок, необхідних
їм для того, щоб не стати жертвами злочинних проявів
насильницького і корисливого характеру, запобігти вчиненню
необережних злочинів.
Академія правових наук

України, Інститут держави і

права імені В.М. Корецького

НАН України, МВС України,

Мін'юст України
2001 рік

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: