open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 280 від 26.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2001 р.

за N 20/5211

Про затвердження Положення про порядок створення та

головні функції тендерних комітетів щодо

організації та здійснення процедур закупівель

товарів, робіт і послуг за державні кошти
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекономіки,

європ. інтеграції

N 286 ( z1029-01 ) від 26.11.2001

N 53 ( z0247-02 ) від 19.02.2002

N 182 ( z0539-02 ) від 18.06.2002 )

Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та на виконання пункту 8
постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року N
1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні заходи щодо функціонування
системи державних закупівель" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок створення та головні
функції тендерних комітетів щодо організації та проведення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, що
додається.
2. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування: 2.1. Створити постійно діючі тендерні комітети для здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг у межах бюджету району міста,
району області та бюджету міста (районний тендерний комітет,
міський тендерний комітет), положення про які затверджуються
відповідною радою. ( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 286 ( z1029-01 ) від
26.11.2001 ) 2.2. У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за
рахунок коштів обласного бюджету створити єдиний тендерний
комітет, до складу якого можуть входити тендерні комісії із
закупівель товарів, робіт і послуг для потреб соціальної сфери,
освіти, будівництва, промисловості, транспорту тощо на основі
відповідних управлінь обласної (міської) державної адміністрації. Повноваження єдиного тендерного комітету та тендерних комісій
визначаються окремим рішенням голови державної обласної
адміністрації та затверджуються обласною радою.
3. Управлінню державних закупівель: разом з головним юридичним управлінням забезпечити в
установленому порядку реєстрацію цього наказу в Мін'юсті; забезпечити опублікування цього наказу в бюлетені "Вісник
державних закупівель".
4. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Мінекономіки
від 14.04.99 N 55 ( v0055200-99 ) "Про затвердження Зразкового
положення про порядок створення та основні функції Тендерних
комітетів (комісій) щодо організації та проведення торгів
(тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок
державних коштів" та наказ Мінекономіки від 10.01.2000 N 3
( v0003557-00 ) "Про внесення змін до наказу Мінекономіки від
14.04.99 N 55 "Про затвердження Зразкового положення про порядок
створення та основні функції Тендерних комітетів (комісій) щодо
організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів,
робіт і послуг за рахунок державних коштів".
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації
у Мін'юсті.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки В.Кальник
Затверджено

Наказ Міністерства

економіки України

26.12.2000 N 280
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2001 р.

за N 20/5211
Положення

про порядок створення та головні функції тендерних

комітетів щодо організації та проведення процедур

закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні
заходи щодо функціонування системи державних закупівель". 1.2. Положення визначає порядок створення, загальні
організаційні та процедурні засади діяльності тендерних комітетів,
а також права, обов'язки та відповідальність їх членів.
2. Типи тендерних комітетів. Порядок їх створення та

організація діяльності
2.1. Тендерний комітет створюється в організаціях - головних
розпорядниках державних коштів та за погодженням з організацією
вищого рівня: а) в організаціях-розпорядниках коштів нижчого рівня; б) в організаціях-одержувачах коштів. Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки,
європ. інтеграції N 286 ( z1029-01 ) від 26.11.2001; в редакції
Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 182 ( z0539-02 ) від
18.06.2002 ) 2.2. Залежно від рівня організації - розпорядника державних
коштів (далі - організація-замовник), кількості запланованих
процедур закупівель може бути створено: постійний тендерний комітет, якщо протягом року очікується
здійснення більше двох закупівель за рахунок державних коштів; тимчасовий тендерний комітет, якщо протягом року очікується
проведення не більше однієї закупівлі за рахунок державних коштів
і надалі проведення закупівель не заплановано. Для отримання експертної та консультаційної підтримки щодо
організації та проведення процедури закупівлі організація-замовник
може залучати на договірних засадах відповідно до законодавства
сторонню організацію, яка має відповідний досвід роботи в наданні
зазначених послуг. Звіт про результати проведення процедур закупівлі, що
здійснювались тимчасовим тендерним комітетом із залученням
сторонньої організації, затверджується керівником
організації-замовника. 2.3. Тендерний комітет створюється керівництвом
організації-замовника для організації та проведення процедур
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти на засадах
колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів
членів тендерного комітету та їх неупередженості. ( Пункт 2.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 286 ( z1029-01 ) від 26.11.2001 ) 2.4. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним
законодавством, цим Положенням, внутрішніми нормативними
документами замовника та рішеннями, які приймаються самим
тендерним комітетом. 2.5. Склад тендерного комітету, положення про тендерний
комітет затверджуються наказом організації-замовника. Членами тендерного комітету можуть бути як представники
організації-замовника в кількості не менше 5 осіб, так і в разі
потреби відповідних органів державної влади, інших зацікавлених
організацій, зокрема особи, що працюють на громадських засадах (за
їх згодою). Склад тендерного комітету повинен формуватися з
урахуванням частини другої статті 12 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). Членами тендерного комітету рекомендується призначати
посадових осіб з економічного, юридичного, фінансового
підрозділів, а також підрозділу, що займається питаннями
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення
організації-замовника. Зміни до складу тендерного комітету вносяться за поданням
голови тендерного комітету та оформляються наказом керівника
організації-замовника. 2.6. Для розв'язання конкретних питань, якщо виникає така
потреба, зокрема в разі проведення торгів на закупівлю товарів,
робіт чи послуг, що мають складний або спеціалізований характер,
до роботи тендерного комітету можуть залучатися відповідно до
законодавства незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та
консультанти, крім тих, що є заінтересованими особами стосовно
виконавців цієї процедури закупівлі з урахуванням вимог частини
другої статті 12 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). ( Пункт 2.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 286
( z1029-01 ) від 26.11.2001 ) У разі здійснення закупівлі засобів електронно-обчислювальної
техніки, у тому числі телекомунікаційного обладнання, і програмних
продуктів тендерний комітет уключає в тендерну документацію вимоги
щодо захисту інформації, передбачені законодавством, а також
залучає до роботи комітету представників Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем і захисту інформації Служби безпеки
України. ( Пункт 2.6 доповнено абзацом згідно з Наказом
Мінекономіки, європ. інтеграції N 53 ( z0247-02 ) від 19.02.2002 ) 2.7. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його
голова, на посаду якого призначають одного із заступників
керівника організації-замовника або іншу посадову особу цієї
організації, яка призначається керівником. 2.8. Голова тендерного комітету організовує його роботу і
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
комітет функцій. Голова тендерного комітету призначає заступника (заступників)
голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного
члена тендерного комітету. За рішенням голови тендерного комітету можуть створюватись
окремі робочі групи для вирішення конкретних питань, що виникають
у процесі проведення процедур закупівлі, залучатись у ролі
консультантів чи експертів спеціалісти структурних підрозділів
замовника. 2.9. Робоча група з представників тендерного комітету в
складі не менше трьох осіб призначається для розкриття тендерних
пропозицій постачальників (виконавців). Робоча група повинна провести процедуру розкриття тендерних
пропозицій постачальників (виконавців) відповідно до вимог
тендерної документації та оформити протокол про результати
розкриття тендерних пропозицій. 2.10. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які
проводяться у разі потреби. 2.11. Розгляду на засіданнях тендерного комітету підлягають
такі питання: планування роботи тендерного комітету, розподіл функцій
членів тендерного комітету, окремих його комісій та груп; здійснення процедур закупівлі відповідно до чинного
законодавства; прийняття відповідних рішень. 2.12. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях
тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у
присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У
разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є ухвальним. 2.13. Рішення комітету оформляється протоколом, який
підписується усіма членами тендерного комітету, що брали участь у
голосуванні.
3. Головні функції тендерного комітету
3.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур
закупівлі на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він
забезпечує реалізацію таких функцій: планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного
року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування
та пріоритетності закупівель; вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного
законодавства у сфері державних закупівель; розміщення оголошення про здійснення процедур закупівлі
товарів, робіт і послуг, процедури попередньої кваліфікації у
бюлетені "Вісник державних закупівель" та, у разі потреби, в інших
друкованих засобах масової інформації, у тому числі в міжнародних,
на радіо, телебаченні, у мережі електронного зв'язку або
розсилання запрошень постачальникам (виконавцям) щодо участі в них
та інформування учасників процедур закупівлі про їх результати; підготовка та розсилання необхідної для проведення процедур
закупівлі чи процедури попередньої кваліфікації постачальників
(виконавців) документації; надання роз'яснень постачальникам (виконавцям) щодо змісту
тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних
запитів; проведення процедури попередньої кваліфікації постачальників
(виконавців) у разі її застосування; організація приймання, зберігання, розкриття тендерних
пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної
пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки
тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації; ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур
закупівель відповідно до вимог чинного законодавства; у разі надходження скарги від постачальника (виконавця) -
забезпечення її належного розгляду відповідно до чинного
законодавства або участь у розгляді скарги, якщо останню було
подано до уповноваженого органу з питань координації закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти*. ___________
* Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27
вересня 2000 р. N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні
заходи щодо функціонування системи державних закупівель"
уповноваженим органом з питань координації закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти є Міністерство економіки.
4. Права та обов'язки тендерного комітету. Повноваження

голови, секретаря та інших членів тендерного комітету
4.1. Тендерний комітет має право: від імені організації-замовника в межах наданих повноважень
та визначених функцій виступати організатором проведення торгів
(тендерів) на закупівлю товарів (робіт, послуг); готувати та подавати на затвердження керівника
організації-замовника проекти наказів щодо складу тендерного
комітету та з інших питань щодо проведення торгів (тендерів); одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію,
необхідну для проведення процедур закупівлі; залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в
тендерному комітеті інших працівників організації-замовника та на
договірних засадах сторонніх експертів і консультантів, у тому
числі з громадських організацій (за їх згодою); використовувати необхідне для виконання покладених завдань
майно організації-замовника; у межах затвердженого кошторису організації-замовника
здійснювати необхідні для проведення процедур закупівлі витрати; готувати пропозиції керівнику організації-замовника щодо
покриття витрат, безпосередньо пов'язаних з підготовкою,
друкуванням і відправленням тендерної документації, за рахунок
платежів претендентів відповідно до частини третьої статті 20
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).
4.2. Тендерний комітет зобов'язаний: організовувати проведення процедур закупівлі відповідно до
чинного законодавства, установлених процедур закупівлі та
термінів; забезпечити рівні умови для всіх постачальників (виконавців),
що беруть участь у процедурах закупівлі, об'єктивний та чесний
вибір переможця; зберігати конфіденційність інформації; своєчасно готувати письмові роз'яснення керівнику
організації-замовника стосовно отриманих на його адресу скарг від
постачальників (підрядників), що беруть участь у торгах
(тендерах), щодо можливих порушень процедур закупівель; своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її
подання на затвердження керівнику організації-замовника.
4.3. Голова тендерного комітету: планує проведення засідань тендерного комітету та веде ці
засідання; вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного
комітету; призначає заступника голови та секретаря тендерного комітету; приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп
тендерного комітету; уносить на розгляд керівника організації-замовника пропозиції
щодо змін у складі тендерного комітету; за потреби приймає рішення щодо проведення позапланових
засідань тендерного комітету; пропонує порядок денний засідань тендерного комітету.
4.4. Секретар тендерного комітету призначається головою
тендерного комітету. 4.5. Секретар тендерного комітету веде та оформляє протоколи
засідань тендерного комітету, забезпечує оперативне інформування
членів тендерного комітету стосовно організаційних питань його
діяльності, за дорученням голови тендерного комітету виконує іншу
організаційну роботу. 4.6. Якщо секретар тендерного комітету відсутній на засіданні
тендерного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати
функції секретаря іншому члену тендерного комітету. 4.7. Члени тендерного комітету на засіданнях тендерного
комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо
результатів процедури попередньої кваліфікації постачальників
(виконавців) у разі її застосування; оцінки та зіставлення
тендерних пропозицій; визначення переможця процедур закупівлі. 4.8. Члени тендерного комітету мають право: брати участь в
усіх засіданнях тендерного комітету та прийнятті його рішень,
ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення
тендерних пропозицій постачальників (виконавців), виносити питання
на розгляд тендерного комітету, а також мають право на занесення
своєї окремої думки до протоколів засідань тендерного комітету. 4.9. Члени тендерного комітету зобов'язані додержуватись норм
чинного законодавства у сфері державних закупівель, відповідних
нормативно-правових актів організації-замовника, цього Положення,
тендерної документації, об'єктивно та неупереджено розглядати
тендерні пропозиції постачальників (виконавців), забезпечувати
збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета
діяльності тендерного комітету.
5. Витрати на організацію та проведення процедур закупівлі
5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію
та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному
кошторисі витрат щодо організації та проведення процедури
закупівлі, що за поданням голови тендерного комітету
затверджується керівником організації-замовника, якою створено
тендерний комітет. 5.2. При розробці кошторису, зазначеного в пункті 5.1,
ураховуються конкретні умови діяльності тендерного комітету, його
тип, обсяг функцій, що ним виконуються, вид закупівлі, складність
проведення процедури закупівлі тощо. При розрахунку кошторису не
враховуються витрати, що покриваються за рахунок загального
кошторису, на утримання апарату організації-замовника, зокрема на
оплату праці штатних працівників, утримання приміщень тощо. 5.3. Члени тендерного комітету рішенням керівника
організації-замовника в установленому законодавством порядку
можуть преміюватись за якісне та сумлінне виконання робіт,
пов'язаних з організацією процедур закупівель, зокрема за
виконання завдань у неробочий час. 5.4. Витрати на проведення процедур закупівлі можуть в
установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватися за
рахунок коштів, отриманих від постачальників (виконавців) за
надання тендерної документації відповідно до частини третьої
статті 20 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ).
6. Відповідальність членів тендерного комітету
6.1. Голова тендерного комітету та інші члени тендерного
комітету, а також залучені експерти та консультанти відповідно до
своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством за порушення, допущені під час здійснення процедур
закупівлі, правильність та об'єктивність прийнятих рішень,
недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності
інформації, недоліки у веденні звітності. 6.2. При виявленні порушень у роботі тендерного комітету,
зокрема внаслідок розгляду отриманої відповідно до чинного
законодавства скарги від постачальників (виконавців), що беруть чи
брали участь у процедурах закупівлі, голова тендерного комітету
подає письмові роз'яснення керівнику організації-замовника з цього
приводу.
Начальник управління
державних закупівель Н.Обушко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: