open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 280 від 26.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2001 р.

за N 20/5211

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства економіки

N 139 ( z0525-06 ) від 17.04.2006 }

Про затвердження Положення про порядок створення та

головні функції тендерних комітетів щодо

організації та здійснення процедур закупівель

товарів, робіт і послуг за державні кошти
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекономіки,

європ. інтеграції

N 286 ( z1029-01 ) від 26.11.2001

N 53 ( z0247-02 ) від 19.02.2002

N 182 ( z0539-02 ) від 18.06.2002

N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003

N 346 ( z1137-03 ) від 28.11.2003

Наказом Міністерства економіки

N 384 ( z1386-05, z1387-05 ) від 27.10.2005 )

Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та на виконання пункту 8
постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року N
1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні заходи щодо функціонування
системи державних закупівель" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок створення та головні
функції тендерних комітетів щодо організації та проведення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, що
додається.
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування створити
постійно діючі тендерні комітети для здійснення на засадах
міжвідомчої координації закупівель товарів, робіт і послуг у межах
бюджету району міста, району області, бюджету міста та області
(районний, міський та обласний тендерний комітет), склад і
положення про які затверджуються відповідною радою. ( Пункт 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 286 ( z1029-01 ) від 26.11.2001, в редакції Наказу
Мінекономіки, європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003,
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
N 384 ( z1386-05 ) від 27.10.2005 )
3. У разі створення тендерного комітету для проведення
процедур закупівлі за кошти відповідного місцевого бюджету на
засадах міжвідомчої координації замовником визнається рада або
місцевий орган виконавчої влади. Перелік продукції, щодо якої
закупівля здійснюватиметься на засадах міжвідомчої координації,
порядок міжвідомчої координації із визначенням компетенції і
складу тендерного комітету замовника, на базі якого працюватиме
комітет, визначаються відповідною радою. З урахуванням зазначеного замовник силами тендерного комітету
для проведення процедур закупівлі за кошти відповідного місцевого
бюджету на засадах міжвідомчої координації може: проводити процедуру закупівлі та брати бюджетні зобов'язання
і здійснювати видатки в межах бюджетних асигнувань, визначених у
рішенні відповідної ради про місцевий бюджет для проведення
замовником закупівель на засадах міжвідомчої координації. При
цьому поставка товарів може здійснюватися згідно з умовами, у тому
числі щодо місця поставки, зазначеними в тендерній документації та
договорі про закупівлю, або проводити процедуру закупівлі на
засадах міжвідомчої координації з урахуванням потреби в певному
предметі закупівлі для кількох розпорядників (одержувачів) коштів
відповідного місцевого бюджету (у разі, якщо на момент цієї
закупівлі в них не створено власних тендерних комітетів), що
визначається у багатосторонньому договорі про закупівлю, сторонами
якого є замовник - відповідний орган, на базі якого працюватиме
комітет, платник (платники) - розпорядник або розпорядники
(одержувач або одержувачі) бюджетних коштів та учасник -
переможець (учасники-переможці) процедури закупівлі, обраний за її
результатами. Пункт 3 в редакції Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 141
( z0491-03 ) від 02.06.2003, в редакції Наказу Міністерства
економіки N 384 ( z1386-05 ) від 27.10.2005 )
4. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Мінекономіки
від 14.04.99 N 55 ( v0055200-99 ) "Про затвердження Зразкового
положення про порядок створення та основні функції Тендерних
комітетів (комісій) щодо організації та проведення торгів
(тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок
державних коштів" та наказ Мінекономіки від 10.01.2000 N 3
( v0003557-00 ) "Про внесення змін до наказу Мінекономіки від
14.04.99 N 55 "Про затвердження Зразкового положення про порядок
створення та основні функції Тендерних комітетів (комісій) щодо
організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів,
робіт і послуг за рахунок державних коштів".
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації
у Мін'юсті.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки В.Кальник

Затверджено

Наказ Міністерства

економіки України

26.12.2000 N 280
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2001 р.

за N 20/5211
Положення

про порядок створення та головні функції тендерних

комітетів щодо організації та проведення процедур

закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
( У тексті Положення слова "постачальники (виконавці)"

в усіх відмінках замінено словами "учасники процедур

державних закупівель" у відповідному відмінку згідно

з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 141

( z0491-03 ) від 02.06.2003 )
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні
заходи щодо функціонування системи державних закупівель". 1.2. Положення визначає порядок створення, загальні
організаційні та процедурні засади діяльності тендерних комітетів,
а також права, обов'язки та відповідальність їх членів.
2. Типи тендерних комітетів. Порядок їх створення та

організація діяльності
2.1. Тендерний комітет утворюється в організації (установі,
підприємстві), яка визнається замовником закупівлі відповідно до
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ): ( Підпункт 2.1 пункту 2 в редакції Наказу
Міністерства економіки N 384 ( z1387-05 ) від 27.10.2005 ) а) в організаціях-розпорядниках коштів нижчого рівня; б) в організаціях-одержувачах коштів. Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки,
європ. інтеграції N 286 ( z1029-01 ) від 26.11.2001; в редакції
Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 182 ( z0539-02 ) від
18.06.2002 ) 2.2. За потреби може бути створено більше ніж один тендерний
комітет для організації і проведення процедур закупівель
визначених окремих категорій предметів закупівлі. ( Підпункт 2.2
пункту 2 в редакції Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 141
( z0491-03 ) від 02.06.2003, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства економіки N 384 ( z1387-05 ) від 27.10.2005 ) 2.3. Тендерний комітет створюється керівництвом
організації-замовника для організації та проведення процедур
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти на засадах
колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів
членів тендерного комітету та їх неупередженості. ( Пункт 2.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 286 ( z1029-01 ) від 26.11.2001 ) 2.4. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним
законодавством, цим Положенням, внутрішніми нормативними
документами замовника та рішеннями, які приймаються самим
тендерним комітетом. 2.5. Склад тендерного комітету, положення про тендерний
комітет затверджуються рішенням у вигляді відповідного
розпорядчого акта. ( Абзац перший підпункту 2.5 пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003 ) Членами тендерного комітету можуть бути як представники
організації-замовника в кількості не менше 5 осіб, так і в разі
потреби відповідних органів державної влади, особи, що працюють на
громадських засадах (за їх згодою). Склад тендерного комітету
повинен формуватися з урахуванням частин другої і восьмої статті
12 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ). ( Абзац другий підпункту 2.5 пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003, Наказом Міністерства
економіки N 384 ( z1387-05 ) від 27.10.2005 ) Членами тендерного комітету рекомендується призначати
посадових осіб з економічного, юридичного, фінансового
підрозділів, а також підрозділу, що займається питаннями
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення
організації-замовника. Зміни до складу тендерного комітету вносяться за поданням
голови тендерного комітету та оформляються рішенням керівника
організації-замовника. ( Абзац четвертий підпункту 2.5 пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 384
( z1387-05 ) від 27.10.2005 ) 2.6. Для розв'язання конкретних питань, якщо виникає така
потреба, зокрема в разі проведення торгів на закупівлю товарів,
робіт чи послуг, що мають складний або спеціалізований характер,
до роботи тендерного комітету можуть залучатися відповідно до
законодавства незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та
консультанти, крім тих, що є заінтересованими особами стосовно
виконавців цієї процедури закупівлі з урахуванням вимог частини
другої статті 12 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). ( Пункт 2.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 286
( z1029-01 ) від 26.11.2001 ) У разі здійснення закупівлі засобів електронно-обчислювальної
техніки, у тому числі телекомунікаційного обладнання, послуги у
сфері технічного захисту інформації і програмних продуктів
тендерний комітет уключає в тендерну документацію вимоги щодо
захисту інформації, передбачені законодавством, а також залучає до
роботи комітету починаючи з етапу підготовки тендерної
документації представників Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем і захисту інформації Служби безпеки
України, які погоджують тендерну документацію в частині захисту
інформації. ( Пункт 2.6 доповнено абзацом згідно з Наказом
Мінекономіки, європ. інтеграції N 53 ( z0247-02 ) від 19.02.2002,
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
N 384 ( z1387-05 ) від 27.10.2005 ) У разі здійснення закупівлі засобів програмного забезпечення
тендерний комітет в обов'язковому порядку включає в тендерну
документацію вимогу щодо надання учасниками процедури закупівлі
копії довідки Державного департаменту інтелектуальної власності
про внесення учасника процедури закупівлі до Реєстру виробників та
розповсюджувачів програмного забезпечення і дійсності прав цього
суб'єкта реєстрації (учасника процедури закупівлі) на період
проведення тендера. ( Пункт 2.6 доповнено абзацом згідно з Наказом
Мінекономіки, європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від
02.06.2003 ) 2.7. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його
голова, який призначається рішенням у вигляді відповідного
розпорядчого акта та є посадовою особою, що має право на
підписання договорів про закупівлю. ( Пункт 2.7 в редакції Наказу
Мінекономіки, європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від
02.06.2003 ) 2.8. Голова тендерного комітету організовує його роботу і
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
комітет функцій. Голова тендерного комітету призначає заступника (заступників)
голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного
члена тендерного комітету. У разі відсутності голови тендерного
комітету його обов'язки виконує заступник голови тендерного
комітету (якщо призначено кількох заступників голови тендерного
комітету, то він має визначити серед них виконуючого обов'язки
голови тендерного комітету на період своєї відсутності). За
рішенням голови тендерного комітету його заступник може одночасно
бути секретарем тендерного комітету. ( Абзац другий пункту 2.8 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 346 ( z1137-03 ) від 28.11.2003, Наказом Міністерства
економіки N 384 ( z1387-05 ) від 27.10.2005 ) За рішенням голови тендерного комітету можуть створюватись
окремі робочі групи для вирішення конкретних питань, що виникають
у процесі проведення процедур закупівлі, залучатись у ролі
консультантів чи експертів спеціалісти структурних підрозділів
замовника. 2.9. Робоча група з представників тендерного комітету в
складі не менше трьох осіб призначається для розкриття тендерних
пропозицій учасників процедур державних закупівель. Робоча група повинна провести процедуру розкриття тендерних
пропозицій учасників процедур державних закупівель відповідно до
вимог тендерної документації та оформити протокол про результати
розкриття тендерних пропозицій. 2.10. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які
проводяться у разі потреби. 2.11. Розгляду на засіданнях тендерного комітету підлягають
такі питання: планування роботи тендерного комітету, розподіл функцій
членів тендерного комітету, окремих його комісій та груп; здійснення процедур закупівлі відповідно до чинного
законодавства; прийняття відповідних рішень. 2.12. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях
тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у
присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У
разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є ухвальним. 2.13. Рішення комітету оформляється протоколом, який
підписується усіма членами тендерного комітету, що брали участь у
голосуванні.
3. Головні функції тендерного комітету
3.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур
закупівлі на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він
забезпечує реалізацію таких функцій: планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного
року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування
та пріоритетності закупівель; вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного
законодавства у сфері державних закупівель; оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно
до вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ); ( Абзац четвертий підпункту 3.1
пункту 3 в редакції Наказу Міністерства економіки N 384
( z1387-05 ) від 27.10.2005 ) підготовка та розсилання необхідної для проведення процедур
закупівлі чи процедури попередньої кваліфікації учасників процедур
державних закупівель документації; надання роз'яснень учасникам процедур державних закупівель
щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх
відповідних запитів; проведення процедури попередньої кваліфікації учасників
процедур державних закупівель у разі її застосування; організація приймання, зберігання, розкриття тендерних
пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної
пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки
тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації; ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур
закупівель відповідно до вимог чинного законодавства; у разі надходження скарги від учасника процедур державних
закупівель - забезпечення її належного розгляду відповідно до
чинного законодавства або участь у розгляді скарги, якщо останню
було подано до уповноваженого органу з питань координації
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти*. ___________
* Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27
вересня 2000 р. N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні
заходи щодо функціонування системи державних закупівель"
уповноваженим органом з питань координації закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти є Міністерство економіки.
3.2. У разі надходження скарги на адресу замовника тендерний
комітет здійснює її розгляд таким чином: 3.2.1. Після надходження скарги замовнику процедура закупівлі
зупиняється на строк, що не може перевищувати 15 робочих днів.
Днем надходження скарги вважається день її реєстрації як вхідної
кореспонденції. Голова (заступник голови) та секретар тендерного
комітету повинні бути негайно поінформовані про надходження
скарги. У разі коли на день надходження скарги укладено договір
про закупівлю, тендерний комітет не приймає рішення за даною
скаргою, про що скаржник повідомляється протягом трьох робочих
днів з дня надходження скарги. 3.2.2. Скарга може повертатися без розгляду згідно з частиною
другою статті 37 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), якщо її було подано пізніше
ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її
подання. Якщо оскаржується кілька дій або бездіяльності замовника,
то строк подання скарги відраховується від дати останньої за часом
такої дії або бездіяльності. Днем настання підстави для подання
скарги вважається день допущення замовником порушення процедури
закупівлі. Рішення тендерного комітету про повернення скарги без
розгляду надається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня
його прийняття. 3.2.3. У разі відсутності підстав для повернення скарги без
розгляду, зазначених у підпунктах 3.2.1 і 3.2.2 цього Положення та
частині другій статті 36 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), тендерний комітет
не пізніше трьох робочих днів після надходження скарги повідомляє
всіх учасників, яких стосується ця скарга, про її зміст, час і
місце розгляду на відкритому засіданні тендерного комітету. Під
час розгляду скарги будь-який учасник має право взяти участь у
цьому засіданні. 3.2.4. Розгляд скарги проводиться на відкритому засіданні
тендерного комітету, на якому заслуховуються представники
скаржника, розглядаються подані ним документи, матеріали,
коментарі, експертні висновки. Відсутність на відкритому засіданні
скаржника, уповноважених представників інших учасників процедур
державних закупівель, яких стосується ця скарга, не може бути
підставою для непроведення засідання або його відкладення, не
перешкоджає і не впливає на прийняте за результатами розгляду
скарги рішення. 3.2.5. Якщо скаргу не врегульовано шляхом переговорів на
підставі взаємної згоди, тендерний комітет протягом 15 робочих
днів з дня надходження скарги, приймає обґрунтоване рішення, в
якому необхідно зазначити: у разі, якщо скаргу не задоволено, - причини такого рішення; у разі, якщо скаргу задоволено повністю або частково, -
рішення щодо відміни процедури закупівлі, рішення замовника або
обов'язок щодо вчинення замовником певних дій, а також причини
такого рішення. Рішення тендерного комітету щодо розгляду скарги надсилається
скаржнику, уповноваженому органу та комісії по розгляду скарг при
Тендерній палаті України протягом трьох робочих днів з дня його
прийняття. Пункт 3 доповнено підпунктом 3.2 згідно з Наказом Міністерства
економіки N 384 ( z1387-05 ) від 27.10.2005 )
4. Права та обов'язки тендерного комітету. Повноваження

голови, секретаря та інших членів тендерного комітету
4.1. Тендерний комітет має право:

( Абзац другий підпункту 4.1 пункту 4 виключено на підставі
Наказу Міністерства економіки N 384 ( z1387-05 ) від 27.10.2005 )

готувати та подавати на затвердження керівника
організації-замовника проекти наказів щодо складу тендерного
комітету та з інших питань щодо проведення торгів (тендерів); одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію,
необхідну для проведення процедур закупівлі; залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в
тендерному комітеті інших працівників організації-замовника та на
договірних засадах сторонніх експертів і консультантів, у тому
числі з громадських організацій (за їх згодою); використовувати необхідне для виконання покладених завдань
майно організації-замовника; у межах затвердженого кошторису організації-замовника
здійснювати необхідні для проведення процедур закупівлі витрати; готувати пропозиції керівнику організації-замовника щодо
покриття витрат, безпосередньо пов'язаних з підготовкою,
друкуванням і відправленням тендерної документації, за рахунок
платежів учасників. ( Абзац підпункту 4.1 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 384
( z1387-05 ) від 27.10.2005 )
4.2. Тендерний комітет зобов'язаний: від імені організації-замовника в межах наданих повноважень
та визначених функцій виступати організатором проведення процедур
закупівель на закупівлю товарів, робіт і послуг. ( Підпункт 4.2
пункту 4 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства
економіки N 384 ( z1387-05 ) від 27.10.2005 ) організовувати проведення процедур закупівлі відповідно до
чинного законодавства, установлених процедур закупівлі та
термінів; забезпечити рівні умови для всіх учасників процедур державних
закупівель, що беруть участь у процедурах закупівлі, об'єктивний
та чесний вибір переможця; зберігати конфіденційність інформації; своєчасно готувати письмові роз'яснення керівнику
організації-замовника стосовно отриманих на його адресу скарг від
постачальників (підрядників), що беруть участь у торгах
(тендерах), щодо можливих порушень процедур закупівель; своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її
подання на затвердження керівнику організації-замовника.
4.3. Голова тендерного комітету: планує проведення засідань тендерного комітету та веде ці
засідання; вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного
комітету; призначає заступника голови та секретаря тендерного комітету; приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп
тендерного комітету; уносить на розгляд керівника організації-замовника пропозиції
щодо змін у складі тендерного комітету; за потреби приймає рішення щодо проведення позапланових
засідань тендерного комітету; пропонує порядок денний засідань тендерного комітету. 4.3.1. Голова тендерного комітету (виконуючий обов'язки
голови, його заступник) засвідчує своїм підписом такі документи
щодо державних закупівель: оголошення стосовно державних закупівель; запит щодо цінових пропозицій (котирувань), запрошення до
торгів з обмеженою участю та закупівлі у одного учасника; тендерну документацію, включаючи зміни у разі їх внесення; інструкцію щодо підготовки та подання заявок на участь у
попередній кваліфікації; повідомлення про акцепт тендерної пропозиції та про
результати торгів; рішення щодо скарг учасників торгів, що розглядалися
тендерним комітетом; звіт про результати здійснення процедури закупівлі. Указані документи після підпису завіряються печаткою
організації-замовника або окремою печаткою тендерного комітету. Пункт 4.3 доповнено підпунктом 4.3.1 згідно з Наказом
Мінекономіки, європ. інтеграції N 346 ( z1137-03 ) від
28.11.2003 ) 4.4. Секретар тендерного комітету призначається головою
тендерного комітету. 4.5. Секретар тендерного комітету веде та оформляє протоколи
засідань тендерного комітету, забезпечує оперативне інформування
членів тендерного комітету стосовно організаційних питань його
діяльності, за дорученням голови тендерного комітету виконує іншу
організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до
законодавства зберігання документів щодо здійснення державних
закупівель. ( Підпункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінекономіки, європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від
02.06.2003 ) 4.6. Якщо секретар тендерного комітету відсутній на засіданні
тендерного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати
функції секретаря іншому члену тендерного комітету. 4.7. Члени тендерного комітету на засіданнях тендерного
комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо
результатів процедури попередньої кваліфікації учасників процедур
державних закупівель у разі її застосування; оцінки та зіставлення
тендерних пропозицій; визначення переможця процедур закупівлі. 4.8. Члени тендерного комітету мають право: брати участь в
усіх засіданнях тендерного комітету та прийнятті його рішень,
ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення
тендерних пропозицій учасників процедур державних закупівель,
виносити питання на розгляд тендерного комітету, а також мають
право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань
тендерного комітету. 4.9. Члени тендерного комітету зобов'язані додержуватись норм
чинного законодавства у сфері державних закупівель, відповідних
нормативно-правових актів організації-замовника, цього Положення,
тендерної документації, об'єктивно та неупереджено розглядати
тендерні пропозиції учасників процедур державних закупівель,
забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що
стосується предмета діяльності тендерного комітету.
5. Витрати на організацію та проведення процедур закупівлі
5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію
та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному
кошторисі витрат щодо організації та проведення процедури
закупівлі, що за поданням голови тендерного комітету
затверджується керівником організації-замовника, якою створено
тендерний комітет. 5.2. При розробці кошторису, зазначеного в пункті 5.1,
ураховуються конкретні умови діяльності тендерного комітету, його
тип, обсяг функцій, що ним виконуються, вид закупівлі, складність
проведення процедури закупівлі тощо. При розрахунку кошторису не
враховуються витрати, що покриваються за рахунок загального
кошторису, на утримання апарату організації-замовника, зокрема на
оплату праці штатних працівників, утримання приміщень тощо. 5.3. Члени тендерного комітету рішенням керівника
організації-замовника в установленому законодавством порядку
можуть преміюватись за якісне та сумлінне виконання робіт,
пов'язаних з організацією процедур закупівель, зокрема за
виконання завдань у неробочий час. 5.4. Витрати на проведення процедур закупівлі можуть в
установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватися за
рахунок коштів, отриманих від учасників процедур державних
закупівель за надання тендерної документації з урахуванням статей
20, 29 і 34 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ). ( Підпункт 5.4 пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 384
( z1387-05 ) від 27.10.2005 )
6. Відповідальність членів тендерного комітету
6.1. Голова тендерного комітету та інші члени тендерного
комітету, а також залучені експерти та консультанти відповідно до
своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством за порушення, допущені під час здійснення процедур
закупівлі, правильність та об'єктивність прийнятих рішень,
недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності
інформації, недоліки у веденні звітності. 6.2. При виявленні порушень у роботі тендерного комітету,
зокрема внаслідок розгляду отриманої відповідно до чинного
законодавства скарги від учасників процедур державних закупівель,
що беруть чи брали участь у процедурах закупівлі, голова
тендерного комітету подає письмові роз'яснення керівнику
організації-замовника з цього приводу.
Начальник управління
державних закупівель Н.Обушко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: