open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до Положення про

Державний комітет України з енергозбереження

Внести до Положення про Державний комітет України з
енергозбереження, затвердженого Указом Президента України від 6
жовтня 1995 року N 918 ( 918/95 ) (із змінами, внесеними Указом
Президента України від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ), такі
зміни і доповнення:
1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Державний комітет України з енергозбереження
(Держкоменергозбереження України) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра економіки України.
Держкоменергозбереження України вносить пропозиції щодо
формування державної політики у сфері енергозбереження, забезпечує
її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також
міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань,
віднесених до його відання."
2. Перше речення абзацу першого пункту 2 доповнити словами:
"та спеціальним директивним наказом Міністра економіки України".
3. У пункті 4:
підпункти 11, 13 та 14 викласти в такій редакції:
"11) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету
України";
"13) координує роботу Державної інспекції з енергозбереження;
"14) розробляє пропозиції щодо зовнішньоекономічної
діяльності у сфері енергозбереження та підвищення
енергоефективності. Узагальнює результати іноземних інвестицій у
сфері використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива";
доповнити пункт новим підпунктом 18 такого змісту:
"18) здійснює в межах своєї компетенції контроль за
ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності".
У зв'язку з цим підпункт 18 вважати підпунктом 19.
4. Пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Гранична чисельність працівників Держкоменергозбереження
України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис та кошторис видатків Держкоменергозбереження
України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів
України.
Структуру Держкоменергозбереження України та положення про
його структурні підрозділи затверджує Голова".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 грудня 2000 року

N 1389/2000

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: