open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 1/5/4а від 09.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

11 січня 2001 р.
vd20010109 vn1/5/4а за N 8/5199
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

юстиції

N 2071/5/252 ( z1708-13 ) від 01.10.2013 }
Про затвердження Інструкції щодо правил

забезпечення бланками свідоцтв про

реєстрацію актів громадянського стану

Міністерства закордонних справ України

для їх подальшого передавання дипломатичним

представництвам та консульським установам

України, порядку їх обліку, зберігання та

витрачання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства юстиції

N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004

N 852/5/134 ( z0762-13 ) від 14.05.2013 }

Відповідно до статті 21 Закону України "Про органи реєстрації
актів громадянського стану" ( 3807-12 ) та з метою встановлення
порядку організації роботи щодо забезпечення відділом реєстрації
актів громадянського стану Київського міського управління юстиції
бланками свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану
Міністерства закордонних справ України для їх подальшого
передавання дипломатичним представництвам та консульським
установам України Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію щодо правил забезпечення бланками
свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану Міністерства
закордонних справ України для їх подальшого передавання
дипломатичним представництвам та консульським установам України,
порядку їх обліку, зберігання та витрачання, що додається. 2. Директору Департаменту у справах цивільного стану громадян
Міністерства юстиції України В.В. Кунді надіслати зазначену
Інструкцію Київському міському управлінню юстиції для подальшого
застосування в роботі. 3. Начальнику Консульського управління Міністерства
закордонних справ України В.А. Кирику довести вказану Інструкцію
до відома дипломатичних представництв та консульських установ
України та забезпечити її неухильне виконання. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра юстиції Б.С. Стичинського та заступника
Міністра закордонних справ України О.О. Чалого.
Міністр юстиції України С.Р.Станік
Міністр закордонних справ України А.М.Зленко
Затверджено

Наказ Міністерства юстиції

України та Міністерства

закордонних справ України

09.01.2001 р. N 1/5, 4а
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 січня 2001 р.

за N 8/5199
Інструкція

щодо правил забезпечення бланками свідоцтв,

що видаються державними органами реєстрації актів

цивільного стану Міністерства закордонних справ України
для їх подальшого передавання дипломатичним представництвам

та консульським установам України, порядку їх обліку,

зберігання та витрачання
( Назва Інструкції із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 )

від 12.02.2004 )
( В тесті Інструкції слова "одруження", "переміна прізвища,

імені, по батькові", "громадянського", "Консульське

управління Міністерства закордонних справ України"

замінено словами "шлюб", "зміна імені", "цивільного",

"Департамент консульської служби Міністерства закордонних

справ України" згідно з Наказом Міністерства юстиції

N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 )

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена на підставі Закону України "Про
органи реєстрації актів громадянського стану" ( 3807-12 ) та
Положення про Міністерство юстиції України ( 1396/97 ).
Інструкція установлює правила організації роботи щодо
забезпечення відділом реєстрації актів цивільного стану
Київського міського управління юстиції бланками свідоцтв, що
видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану
Міністерства закордонних справ України для їх подальшого
передавання дипломатичним представництвам та консульським
установам України, а також визначає порядок обліку, зберігання та
витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними
органами реєстрації актів цивільного стану. ( Абзац другий пункту
1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
1.2. При реєстрації актів цивільного стану дипломатичні
представництва та консульські установи України видають свідоцтва
про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені і
усиновлення на бланках, виготовлених друкарським способом за
єдиним для всієї держави зразком, затвердженим згідно з вимогами
чинного законодавства. Повторні свідоцтва видаються на таких самих
бланках.
Використання бланків свідоцтв інших зразків забороняється. Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
1.3. У актовому записі цивільного стану, на підставі якого
видається відповідне свідоцтво (як первинне, так і повторне),
зазначаються його серія та номер. При видаванні повторного
свідоцтва вказується дата його видачі. ( Пункт 1.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 16/5/29
( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
1.4. Свідоцтва заповнюються тільки друкарським способом.
( Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
1.5. Бланки свідоцтв повинні зберігатися в спеціально
обладнаних приміщеннях у сейфах (металевих шафах), які в
позаробочий час повинні бути опечатані, а приміщення - взяті під
охорону. { Абзац перший пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 852/5/134 ( z0762-13 ) від
14.05.2013 }
Зберігання бланків свідоцтв повинно бути організовано таким
чином, щоб унеможливити їх утрату або викрадення. Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 }
1.6. Бланки свідоцтв виготовляються друкарнею тільки за
заявками Міністерства юстиції України. ( Пункт 1.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 16/5/29
( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
2. Порядок забезпечення

та отримання бланків свідоцтв
2.1. При потребі дипломатичних представництв та консульських
установ України у бланках свідоцтв Міністерство закордонних справ
України надсилає письмове подання до Міністерства юстиції України,
яке дає письмову вказівку відділу реєстрації актів цивільного
стану Київського міського управління юстиції щодо видавання
потрібної кількості відповідних бланків свідоцтв.
2.2. Відділ реєстрації актів цивільного стану Київського
міського управління юстиції видає представникові Департамента
консульської служби Міністерства закордонних справ України бланки
свідоцтв у кількості, зазначеній у листі Міністерства юстиції
України.
2.3. Бланки свідоцтв видаються за довіреністю і видатковим
документом, про що робиться запис у книзі обліку оприбуткування й
витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану
(додаток 1). ( Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
2.4. Для засвідчення факту передавання бланків свідоцтв
відділом реєстрації актів цивільного стану Київського міського
управління юстиції складається акт у трьох примірниках. В акті
зазначаються дата й місце складання, прізвище, ім'я, по батькові
посадових осіб, які видали та отримали бланки свідоцтв, від кого
та на підставі яких супровідних документів їх видано та отримано,
вид цих бланків свідоцтв, їхні серії та номери, загальна кількість
виданих та отриманих бланків (цифрами й літерами), відповідність
отриманих бланків супровідним документам. Акт скріплюється
підписами осіб, що здійснили передавання та отримання і
засвідчується печатками відповідних органів обох сторін. Перший
примірник зазначеного акта передається Міністерству закордонних
справ України, другий - залишається у відділі реєстрації актів
цивільного стану Київського міського управління юстиції, а
третій - у 5-денний строк надсилається Міністерству юстиції
України (додаток 2).
2.5. При отриманні бланків свідоцтв комісія Департамента
консульської служби Міністерства закордонних справ України для
приймання та знищення бланків свідоцтв, яка створюється відповідно
до наказу Міністерства закордонних справ України, в обов'язковому
порядку перераховує та переглядає кожний бланк свідоцтва окремо та
про наслідки їх прийняття на чистому аркуші паперу формату А-4
складає акт у двох примірниках, один з яких у п'ятиденний термін з
дня прийняття бланків свідоцтв надсилає відділу реєстрації актів
цивільного стану Київського міського управління юстиції, а другий
залишає у себе (додаток 3). ( Пункт 2.5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від
12.02.2004 )
2.6. У разі нестачі або виявлення дефектних бланків свідоцтв
(відсутність або пошкодження захисної сітки, друкованого тексту,
серій або номерів, наявність дубльованих номерів тощо),
невідповідності серій і номерів бланків супровідним документам та
накладній відділу реєстрації актів цивільного стану Київського
міського управління юстиції вищезазначеною комісією Міністерства
закордонних справ України складається акт у трьох примірниках,
який завіряється гербовою печаткою. Перший примірник з дефектними
бланками надсилається до відділу реєстрації актів цивільного
стану Київського міського управління юстиції, другий - до
Міністерства юстиції України, а третій залишається у Департаменті
консульської служби Міністерства закордонних справ України.
2.7. За фактами виявлення нестачі або дефектів бланків
свідоцтв відділ реєстрації актів цивільного стану Київського
міського управління юстиції складає претензії у трьох примірниках.
Перший примірник разом з документами, що підтверджують нестачу чи
дефекти, надсилається до друкарні, другий - до Міністерства
юстиції України до відома, а третій залишається у відділі
реєстрації актів цивільного стану Київського міського
управління юстиції. Про результати розгляду претензії
повідомляється також Міністерство юстиції України.
2.8 Дипломатичні представництва та консульські установи
України забезпечуються бланками свідоцтв Департаментом
консульської служби Міністерства закордонних справ України з
розрахунку не більше річної потреби. ( Пункт 2.8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 16/5/29
( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
2.9. Про одержання бланків свідоцтв дипломатичні
представництва та консульські установи України не пізніше п'яти
діб надсилають підтвердження Департаменту консульської служби
Міністерства закордонних справ України.
2.10. Департамент консульської служби Міністерства
закордонних справ України щорічно, після проведення відповідних
підрахунків, подає до відділу реєстрації актів цивільного стану
Київського міського управління юстиції заявку щодо кількості
відповідних видів бланків свідоцтв, необхідних для забезпечення
дипломатичних представництв та консульських установ України.
( Пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
2.11. Пересилка записів актів цивільного стану та
свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану провадиться
дипломатичною поштою.
3. Оприбуткування бланків свідоцтв
3.1. Одержані бланки свідоцтв у той самий день на підставі
супровідних документів повинні бути оприбутковані посадовою
особою, відповідальною за їх зберігання.
3.2. Для обліку надходження й витрачання бланків свідоцтв
ведуться:
3.2.1. У Департаменті консульської служби Міністерства
закордонних справ України:
- книги обліку оприбуткування й витрачання бланків свідоцтв
(додаток 1);
- книги особових рахунків з обліку бланків свідоцтв (додаток
4). Пункт 3.2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
3.2.2. У дипломатичних представництвах та консульських
установах України:
- книги обліку оприбуткування й витрачання бланків свідоцтв
про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені та
усиновлення (додатки 5, 6); ( Абзац другий пункту 3.2.2 в редакції
Наказу Міністерства юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від
12.02.2004 )
- книги обліку отриманих свідоцтв, які виписані відділами
реєстрації актів цивільного стану України для вручення
громадянам (додаток 7). ( Абзац третій пункту 3.2.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 16/5/29
( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
3.3. Усі книги обліку бланків свідоцтв повинні мати заголовні
та титульні аркуші, бути прошнурованими, а їхні аркуші -
пронумерованими. Про загальну кількість аркушів у книзі на
внутрішньому боці обкладинки робиться відмітка, яка засвідчується
підписом начальника Консульського управління (консула) й печаткою.
3.4. Книги мають заповнюватися чорнилом або кульковою ручкою,
чітким розбірливим почерком. Підчистки в них не допускаються.
Неправильно зроблений запис закреслюється, а потрібне
записується поруч чітким почерком.
Кожне виправлення має бути відповідним чином застережено й
засвідчено печаткою.
3.5. Книги обліку бланків свідоцтв після їх закінчення
надсилаються до Департамента консульської служби Міністерства
закордонних справ України і підлягають постійному зберіганню.
3.6. Книгами обліку оприбуткування й витрачання бланків
свідоцтв про народження, смерті, шлюб, розірвання шлюбу, зміни
імені, усиновлення, а також книгами обліку отриманих свідоцтв, які
виписані відділами реєстрації актів цивільного стану України для
вручення громадянам дипломатичні представництва та консульські
установи України забезпечуються Департаментом консульської служби
Міністерства закордонних справ України (додатки 5, 6). ( Пункт 3.6
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
4. Звітність про витрачання

бланків свідоцтв
4.1. Відділ реєстрації актів цивільного стану Київського
міського управління юстиції звітує про витрачання одержаних
бланків свідоцтв перед Міністерством юстиції України один раз на
рік не пізніше 1 лютого наступного за звітним року.
4.2. Департамент консульської служби Міністерства закордонних
справ України, що отримав від відділу реєстрації актів цивільного
стану Київського міського управління юстиції бланки свідоцтв, не
пізніше 15 січня наступного за звітним року надсилає зазначеному
відділу звіт про витрачання одержаних бланків свідоцтв (додаток
8).
Реєстри бланків свідоцтв, виданих дипломатичними
представництвами та консульськими установами України (додаток 9),
надсилаються Департаментом консульської служби Міністерства
закордонних справ України до вказаного відділу не пізніше
1 березня наступного за звітним року. Пункт 4.2 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 16/5/29
( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
4.3. Дипломатичні представництва та консульські установи
України звітують про витрачання одержаних бланків свідоцтв перед
Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ
України раз на рік не пізніше 10 числа наступного за звітним
періодом року (додаток 8). ( Пункт 4.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від
12.02.2004 )
4.4. У кінці звітного періоду в книзі обліку оприбуткування й
витрачання бланків свідоцтв (додаток 1), у книгах обліку
оприбуткування й витрачання бланків свідоцтв про народження,
смерть, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, усиновлення та книзі
особових рахунків з обліку бланків свідоцтв раз на півроку
підраховуються та зазначаються залишки бланків свідоцтв (додатки
4, 5, 6), а також указуються відомості щодо використаних бланків
свідоцтв (загальна кількість, у тому числі виданих уперше,
повторно, зіпсованих при заповненні, викрадених чи загублених).
( Пункт 4.4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 16/5/29
( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
4.5. Звіти про витрачання бланків свідоцтв завіряються
печаткою Міністерства закордонних справ України або дипломатичного
представництва та консульської установи України. ( Розділ 4
доповнено пунктом 4.5 згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
5. Порядок знищення бланків свідоцтв
5.1. Зіпсовані при заповненні або анульовані бланки свідоцтв,
а також свідоцтва, здані для обміну у зв'язку із внесенням змін,
виправлень та доповнень в актові записи у дипломатичних
представництвах та консульських установах України, знищуються один
раз на рік, про що складається акт в двох примірниках (додаток
10). ( Абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від
12.02.2004 )
На першому примірнику акта про знищення бланків свідоцтв
проти кожного вказаного в ньому свідоцтва наклеюються вирізані у
відповідному свідоцтві серія й номер. Перший примірник акта, разом
з річним звітом про використання бланків свідоцтв, передається
через Міністерство закордонних справ України відділу реєстрації
актів цивільного стану Київського міського управління юстиції,
яким були видані свідоцтва, а другий (без вирізаних номерів)
залишається у відповідному дипломатичному представництві або
консульській установі України.
Акт про знищення бланків свідоцтв про реєстрацію актів
цивільного стану засвідчується підписом консула й печаткою
дипломатичного представництва чи консульської установи України
(додаток 10). ( Абзац третій пункту 5.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від
12.02.2004 )
5.2. По закінченні року підлягають знищенню також повторні
свідоцтва, виписані відділами реєстрації актів цивільного
стану України й не одержані громадянами впродовж року.
У книзі обліку отриманих свідоцтв, які виписані відділами
реєстрації актів цивільного стану України для вручення
громадянам, робиться відмітка про знищення певного свідоцтва, яка
містить в собі номер та дату складання акта про знищення бланків
свідоцтв (додаток 7). ( Абзац другий пункту 5.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 16/5/29
( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
5.3. Знищення та складання акта про це провадиться комісією
дипломатичного представництва чи консульської установи України,
створеною для приймання бланків.
5.4. Знищення свідоцтв з вирізаними серіями та номерами
здійснюється шляхом їх спалення, про що зазначається в акті.
6. Відповідальність за зберігання

бланків свідоцтв
6.1. Доступ до бланків свідоцтв мають лише особи,
відповідальні за їх зберігання, а також у їхній присутності -
посадові особи, які мають право перевіряти їхню діяльність.
6.2. Відповідальними за зберігання бланків свідоцтв є:
( Пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
6.2.1. У Департаменті консульської служби Міністерства
закордонних справ України згідно з наказом Міністерства
закордонних справ України - посадова особа Консульського
управління Міністерства закордонних справ України, на яку
покладено цей обов'язок.
6.2.2. У дипломатичних представництвах та консульських
установах України - консул.
6.3. На час відсутності особи, відповідальної за зберігання
бланків свідоцтв (відпустка, відрядження, хвороба тощо), бланки
свідоцтв повинні передаватися за актом іншій посадовій особі, яка
тимчасово виконує її обов'язки (додаток 11). ( Пункт 6.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 16/5/29
( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
6.4. При зміні посадової особи, відповідальної за зберігання
бланків свідоцтв, приймання-передавання бланків свідоцтв і
відповідної облікової документації згідно з актом в обов'язковому
порядку провадиться: ( Пункт 6.4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від
12.02.2004 )
6.4.1. У Департаменті консульської служби Міністерства
закордонних справ України - у присутності членів комісії
Департамента консульської служби Міністерства закордонних справ
України для приймання та знищення бланків свідоцтв. ( Пункт 6.4.1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
6.4.2. У дипломатичних представництвах та консульських
установах України - у присутності членів комісії для приймання та
знищення бланків свідоцтв, створеної відповідно до розпорядження
керівника дипломатичного представництва або консульської установи
України. ( Пункт 6.4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
6.5. По закінченні приймання-передавання бланків посадова
особа, відповідальна за зберігання бланків свідоцтв, що
звільняється, зобов'язана проінструктувати новопризначену особу
про порядок обліку, зберігання, правильного витрачання бланків
свідоцтв і звітності про них та відповідальність за їх належне
зберігання.
6.6. У Департаменті консульської служби Міністерства
закордонних справ України ведеться облік посадових осіб, які
несуть персональну відповідальність за роботу із бланками свідоцтв
за кожним дипломатичним представництвом та консульською установою
України. ( Пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 )
7. Заходи та порядок реагування

щодо фактів утрати бланків свідоцтв
7.1. За кожним випадком крадіжки або втрати бланків свідоцтв
дипломатичне представництво або консульська установа України, в
якій це сталося, у 5-денний термін після виявлення інформує
Міністерство закордонних справ України для прийняття відповідних
заходів.
Департамент консульської служби Міністерства закордонних
справ України у триденний строк повідомляє відділ реєстрації актів
цивільного стану Київського міського управління юстиції про
факт викрадення або загублення бланків свідоцтв, зазначивши дату
та обставини викрадення або втрати, вид, кількість, серію та
номери викрадених бланків свідоцтв, та одночасно інформує про
вжиті заходи щодо розшуку викрадених бланків свідоцтв.
Відділ реєстрації актів цивільного стану Київського
міського управління юстиції письмово повідомляє в триденний строк
про цей факт Міністерство юстиції України.
7.2. За кожним випадком загублення або крадіжки бланків
свідоцтв повинно бути проведено службове розслідування з метою
встановлення осіб, винних у втраті бланків, а також вжито всіх
потрібних заходів до забезпечення їх належного зберігання.
7.3. За недбале ставлення до зберігання бланків свідоцтв,
порушення правил їх зберігання, а також значну кількість
зіпсованих бланків свідоцтв відповідальна за це особа несе
відповідальність у встановленому законодавством порядку.
7.4. У разі потреби щодо осіб, винних у втраті бланків
свідоцтв, матеріали повинні бути передані до слідчих органів.
7.5. При проведенні перевірок роботи дипломатичних
представництв та консульських установ України в обов'язковому
порядку перевіряється стан обліку, зберігання й витрачання бланків
свідоцтв. ( Пункт 7.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004 )

Директор Департаменту
у справах цивільного
стану громадян
Міністерства юстиції
України В.В.Кунда
Начальник Департамента
консульської служби
Міністерства закордонних
справ України В.А.Кирик
Додаток 1

до пунктів 2.3, 3.2.1, 4.4

Інструкції щодо правил

забезпечення бланками свідоцтв,

що видаються державними органами

реєстрації актів цивільного стану

Міністерства закордонних справ

України для їх подальшого

передавання дипломатичним

представництвам та

консульським установам України,

порядку їх обліку, зберігання та

витрачання
Книга

обліку оприбуткування й витрачання

бланків свідоцтв, що видаються державними

органами реєстрації актів цивільного стану
Розпочата: "___"___________ 20___ р.

Закінчена: "___"___________ 20___ р.
Оприбуткування ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Дата |Від кого|Серія, | Про народження | Про шлюб |Про |Про встановлення|Про зміну імені | Про смерть | з/п|надход-|надійшли|номер | | |розірвання шлюбу|батьківства | | | |ження |бланки |та дата | | | | | | | | |свідоцтв|складання|----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | | |накладної|Кіль-|Серія|З N |Кіль-|Серія|З N |Кіль-|Серія|З N |Кіль-|Серія|З N |Кіль-|Серія|З N |Кіль-|Серія|З N | | | | |кість| |по N|кість| |по N|кість| |по N|кість| |по N|кість| |по N|кість| |по N| ---+-------+--------+---------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ---+-------+--------+---------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| ---+-------+--------+---------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| ---+-------+--------+---------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| ---+-------+--------+---------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| ---+-------+--------+---------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| ---+-------+--------+---------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| ---+-------+--------+---------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| ---+-------+--------+---------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| ---+-------+--------+---------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| ---+-------+--------+---------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Видаток ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Дата |Кому видані |N | Про народження | Про шлюб |Про |Про встановлення|Про зміну імені | Про смерть |Розписка в | з/п|видачі |(вислані) |довіреності,| | |розірвання шлюбу|батьківства | | |одержанні | |бланків |бланки |коли й ким | | | | | | |бланків | |свідоцтв|свідоцтв |видана |----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|свідоцтв або| | |(назва | |Кіль-|Серія|З N |Кіль-|Серія|З N |Кіль-|Серія|З N |Кіль-|Серія|З N |Кіль-|Серія|З N |Кіль-|Серія|З N |номер і дата| | |диплома- | |кість| |по N|кість| |по N|кість| |по N|кість| |по N|кість| |по N|кість| |по N|супровідного| | |тичного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |документа | | |представ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ництва та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |консульської| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |установи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |України або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |прізвище, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ім'я, по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |батькові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |посадової | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |особи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ---+--------+------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| ---+--------+------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| ---+--------+------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| ---+--------+------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| ---+--------+------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| ---+--------+------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| ---+--------+------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| ---+--------+------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| ---+--------+------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| ---+--------+------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004
Додаток 2

до пункту 2.4 Інструкції щодо

правил забезпечення бланками

свідоцтв, що видаються

державними органами реєстрації

актів цивільного стану

Міністерства закордонних

справ України для їх

подальшого передавання

дипломатичним представництвам

та консульським установам

України, порядку їх обліку,

зберігання та витрачання
Акт

про передавання бланків свідоцтв
"___" __________ 20 __ р. N ___ _________________

(місце складання)
Відповідно до пункту 2.4 Інструкції щодо правил забезпечення
бланками свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації
актів цивільного стану Міністерства закордонних справ України для
їх подальшого передавання дипломатичним представництвам та
консульським установам України, порядку їх обліку, зберігання та
витрачання, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та
Міністерства закордонних справ України від ______ N___, а також
згідно з листом Міністерства юстиції України від "__" ________
20__ р. складено цей акт про те, що відділом реєстрації актів
цивільного стану Київського міського управління юстиції були
передані, а Департаментом консульської служби Міністерства
закордонних справ України прийняті такі бланки свідоцтв: про ______________________ серії _____ з N ______ по N ______

(вид бланків свідоцтв) у кількості _________ (______________) штук.

(цифрами) (літерами)
Бланки свідоцтв видані згідно з дорученням Департамента
консульської служби Міністерства закордонних справ України серії ____ N _____________ від "__" _________ 20__ р. за накладною
відділу реєстрації актів цивільного стану Київського міського
управління юстиції N ___ від "__" ___________ 20__ р. Кількість, серія й номери бланків свідоцтв відповідають
супровідним документам.
Бланки передав _____________________________________________
М.п. (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Бланки прийняв _____________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
М.п.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004
Додаток 3

до пункту 2.5 Інструкції щодо правил

забезпечення бланками свідоцтв,

що видаються державними органами

реєстрації актів цивільного стану

Міністерства закордонних справ

України для їх подальшого

передавання дипломатичним

представництвам та консульським

установам України, порядку їх

обліку, зберігання та витрачання
Акт

про прийняття бланків свідоцтв
"___" _________ 20__ р. N ___ _________________

(місце складання)
Відповідно до пункту 2.5 Інструкції щодо правил забезпечення
бланками свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації
актів цивільного стану Міністерства закордонних справ України для
їх подальшого передавання дипломатичним представництвам та
консульським установам України, порядку їх обліку, зберігання та
витрачання, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та
Міністерства закордонних справ України від ______ N___, а також
згідно з наказом Міністерства закордонних справ України від ______
N___ "Про створення комісії для приймання бланків свідоцтв, що
видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану"
комісія Департамента консульської служби Міністерства закордонних
справ України у складі: голови комісії ________________________________________

(посада, прізвище та ініціали) членів комісії _________________________________________

(посади, прізвища та ініціали)
склала цей акт про те, що "___" __________ 20__ р. з відділу
реєстрації актів цивільного стану Київського міського
управління юстиції було прийнято та перевірено наявність таких
бланків свідоцтв: про ______________________ серії _____ з N______ по N______

(вид бланків свідоцтв) у кількості _________ (______________) штук.

(цифрами) (літерами)
При перевірці отриманих бланків свідоцтв установлено, що свідоцтва
про ______________________ серії _____ з N ___ по N___ у кількості (вид бланків свідоцтв) ________ (____________) штук є в наявності, що відповідає
(цифрами) (літерами)
накладній від "___" ________ 20___ р. N____.
Комісія прийняла й перевірила кожний бланк свідоцтва про _____________________ окремо.
(вид бланків свідоцтв)
Дефектних бланків свідоцтв немає, серія й номери їх відповідають
супровідним документам та накладній відділу реєстрації актів
цивільного стану Київського міського управління юстиції.
Голова комісії _____________________________________

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії ________________________________________

(підписи та прізвища, ім'я, по батькові) .п.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004
Додаток 4

до пунктів 3.2.1, 4.4 Інструкції

щодо правил забезпечення

бланками свідоцтв, що видаються

державними органами реєстрації

актів цивільного стану

Міністерства закордонних справ

України для їх подальшого

передавання дипломатичним

представництвам та консульським

установам України, порядку їх

обліку, зберігання та витрачання
Книга

особових рахунків з обліку бланків свідоцтв,

що видаються державними органами реєстрації

актів цивільного стану
Розпочата: "___" ___________ 20___ р.

Закінчена: "___" ___________ 20___ р.
Вид бланків свідоцтв
Особовий рахунок ___________________________________________

(назва дипломатичного представництва або

консульської установи України)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Дата |Серія й номери|Кількість|Дата | Кількість використаних бланків свідоцтв |Залишок | з/п|отримання|бланків |отриманих|звіту про |------------------------------------------------|бланків | |бланків |свідоцтв |бланків |використання| у тому числі: |свідоцтв| |свідоцтв |(з N по N) |свідоцтв |бланків |------------------------------------------------| | | | | |свідоцтв |первинних|повторних|зіпсованих|викрадених|усього| | | | | | | | |при |та | | | | | | | | | |заповненні|загублених| | | ---+---------+--------------+---------+------------+---------+---------+----------+----------+------+--------| ---+---------+--------------+---------+------------+---------+---------+----------+----------+------+--------| ---+---------+--------------+---------+------------+---------+---------+----------+----------+------+--------| ---+---------+--------------+---------+------------+---------+---------+----------+----------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004
Додаток 5

до пунктів 3.2.2, 3.6, 4.4

Інструкції щодо

правил забезпечення бланками

свідоцтв, що видаються

державними органами реєстрації

актів цивільного стану

Міністерства закордонних справ

України для їх подальшого

передавання дипломатичним

представництвам та консульським

установам України, порядку їх

обліку, зберігання та

витрачання
Книга

обліку оприбуткування й витрачання бланків свідоцтв про

народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені ___________________________________________________________

(назва дипломатичного представництва або консульської

установи України)
Розпочата "___"____________ 20___ р.

Закінчена "___"____________ 20___ р.
Вид бланків свідоцтв

Прибуток --------------------------------------------------------------------------------- N | Дата |Кількість|Серія й |Звідки надійшли бланки|Ким одержані бланки| з/п | одержання |бланків |номери |свідоцтв або від кого |свідоцтв (посада, | | бланків |свідоцтв |бланків |вони одержані (посада,|прізвище, ім'я, по | | свідоцтв | |свідоцтв |прізвище, ім'я, по |батькові) | | | |(з N по N)|батькові) | | ----+-----------+---------+----------+----------------------+-------------------| ----+-----------+---------+----------+----------------------+-------------------| ----+-----------+---------+----------+----------------------+-------------------| ----+-----------+---------+----------+----------------------+-------------------| ----+-----------+---------+----------+----------------------+-------------------| ----+-----------+---------+----------+----------------------+-------------------| ----+-----------+---------+----------+----------------------+-------------------| ----+-----------+---------+----------+----------------------+-------------------| ----+-----------+---------+----------+----------------------+-------------------| ---------------------------------------------------------------------------------
Вид бланків свідоцтв
Видаток --------------------------------------------------------------------------------------------- N | Серія|N |Прізвище,|Первин-|Актовий запис|Місце |Прізвище, |Дата |Розписка | з/п | |свідо-|ім'я, по |не чи |-------------|реєстра-|ім'я, по |видачі |про | | |цтва |батькові |повтор-|N |Дата |ції |батькові |(висилки)|одержання | | | |особи |не |запису|запису| |заявника, |свідоцтва|свідоцтва | | | |щодо якої| | | | |ступінь | |або | | | |складено | | | | |родинного | |назва | | | |запис | | | | |зв'язку з | |органу | | | |акта | | | | |особою | |реєстрації | | | | | | | | |щодо якої | |актів | | | | | | | | |складено | |грома- | | | | | | | | |запис акта| |дянського | | | | | | | | |(при | |стану, | | | | | | | | |видаванні | |в який | | | | | | | | |свідоцтв | |надіс- | | | | | | | | |про | |лано | | | | | | | | |народження| |свідоцтво | | | | | | | | |та смерть)| | | ----+------+------+---------+-------+------+------+--------+----------+---------+-----------| ----+------+------+---------+-------+------+------+--------+----------+---------+-----------| ----+------+------+---------+-------+------+------+--------+----------+---------+-----------| ----+------+------+---------+-------+------+------+--------+----------+---------+-----------| ----+------+------+---------+-------+------+------+--------+----------+---------+-----------| ----+------+------+---------+-------+------+------+--------+----------+---------+-----------| ----+------+------+---------+-------+------+------+--------+----------+---------+-----------| ----+------+------+---------+-------+------+------+--------+----------+---------+-----------| ----+------+------+---------+-------+------+------+--------+----------+---------+-----------| ----+------+------+---------+-------+------+------+--------+----------+---------+-----------| --------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004

Додаток 6

до пунктів 3.2.2, 3.6, 4.4

Інструкції щодо правил

забезпечення бланками

свідоцтв про реєстрацію

актів громадянського стану

Міністерства закордонних

справ України для їх

подальшого передавання

дипломатичним

представництвам та

консульським установам

України, порядку їх обліку,

зберігання та витрачання

КНИГА

ОБЛІКУ ОПРИБУТКУВАННЯ Й ВИТРАЧАННЯ

БЛАНКІВ СВІДОЦТВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ ________________________________________________________

(назва дипломатичного представництва

та консульської установи України)

Розпочата "___" ___________ 20__ р.

Закінчена "___" ___________ 20__ р.
ПРИБУТОК
------------------------------------------------------------------ N | Дата |Кількість| Серія й | Звідки | Від кого | з/п|одержання| бланків | номери | надійшли | одержані | | бланків |свідоцтв | бланків | бланки | (посада, | |свідоцтв | | свідоцтв | Свідоцтв або | прізвище, | | | | (з N до N) |від кого вони | ім'я, по | | | | | одержані | батькові) | | | | | (посада, | | | | | | прізвище, | | | | | | ім'я, по | | | | | | батькові) | | ---+---------+---------+------------+--------------+------------| 1 |2 |3 |4 |5 |6 | ---+---------+---------+------------+--------------+------------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
ВИДАТОК
------------------------------------------------------------------ N |Серія|Номер|Пріз-|Пріз-|Пер- |Підстава|Пріз-|Дата |Розпис-| з/п| |сві- |вище,|вище,|винне| для |вище,|видачі |ка про | | |доц- |ім'я,|ім'я,|чи | видачі |ім'я,|(висил-|одержа-| | |тва |по |по |пов- | свідоц-|по |ки) |ння | | | |бать-|бать-|торне| тва про|бать-|свідоц-|свідоц-| | | |кові |кові | | усинов-|кові |тва |тва | | | |особи|особи| | лення |заяв-| |або | | | |до |після| | (повна |ника | |назва | | | |уси- |уси- | | назва | | |відділу| | | |нов- |нов- | | суду, | | |реєст- | | | |лення|лення| | яким | | |рації | | | | | | |винесене| | |актів | | | | | | |рішення | | |цивіль-| | | | | | | про | | |ного | | | | | | | усинов-| | |стану, | | | | | | | лення, | | |в який | | | | | | | дата) | | |надіс- | | | | | | | | | |лано | | | | | | | | | |свідоц-| | | | | | | | | |тво | ---+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-------+-------| 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | ----------------------------------------------------------------- Інструкцію доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004
Додаток 7

до пунктів 3.2.2, 3.6, 5.2

Інструкції щодо

правил забезпечення бланками

свідоцтв, що видаються

державними органами реєстрації

актів цивільного стану

Міністерства закордонних справ

України для їх подальшого

передавання дипломатичним

представництвам та консульським

установам України, порядку їх

обліку, зберігання та

витрачання
Книга

обліку отриманих свідоцтв, які виписані

відділами реєстрації актів цивільного

стану України для вручення громадянам __________________________________________

(назва дипломатичного представництва або

консульської установи України)
Розпочата: "___" ___________ 20___ р.

Закінчена: "___" ___________ 20___ р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Дата |Серія й |Вид |Прізвище, ім'я,|Яким |Дата |Прізвище, |Підпис про| з/п|надходження|номер |бланка |по батькові |відділом |отримання|ім'я, по |одержання | |свідоцтва |бланка |свідоцтва|особи, на яку |реєстрації |заявником|батькові |свідоцтва | | |свідоцтва| |складено |актів |свідоцтва|особи, що |або номер | | | | |свідоцтво |громадянсько-| |отримала |та дата | | | | | |го стану | |свідоцтво,|складання | | | | | |свідоцтво | |та ступінь|акта про | | | | | |було | |родинного |його | | | | | |надіслано | |зв'язку |знищення | ---+-----------+---------+---------+---------------+-------------+---------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+-----------+---------+---------+---------------+-------------+---------+----------+----------| ---+-----------+---------+---------+---------------+-------------+---------+----------+----------| ---+-----------+---------+---------+---------------+-------------+---------+----------+----------| ---+-----------+---------+---------+---------------+-------------+---------+----------+----------| ---+-----------+---------+---------+---------------+-------------+---------+----------+----------| ---+-----------+---------+---------+---------------+-------------+---------+----------+----------| ---+-----------+---------+---------+---------------+-------------+---------+----------+----------| ---+-----------+---------+---------+---------------+-------------+---------+----------+----------| ---+-----------+---------+---------+---------------+-------------+---------+----------+----------| ---+-----------+---------+---------+---------------+-------------+---------+----------+----------| -------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004
Додаток 8

до пунктів 4.2, 4.3 Інструкції щодо

правил забезпечення бланками

свідоцтв, що видаються державними

органами реєстрації актів

цивільного стану Міністерства

закордонних справ України для їх

подальшого передавання

дипломатичним представництвам та

консульським установам України,

порядку їх обліку, зберігання та

витрачання
Штамп дипломатичного представництва

або консульської установи України
Звіт

про витрачання бланків свідоцтв, що видаються

державними органами реєстрації актів цивільного стану

за ___________________ 20____ р.

--------------------------------------------------------------------------------------------- | Вид бланків |Залишок |Одержано| Використано у звітному періоді |Залишок | N | свідоцтв |бланків |за |----------------------------------------------|на | з/п| |свідоцтв|звітний |Видано|Видано |Зіпсовано |Викрадено|Усього |кінець | | |на |період |вперше|повторно|при |та |витрачено|звітного| | |початок | | | |заповненні|загублено| |періоду | | |звітного| | | | | | | | | |періоду | | | | | | | | ---+-------------+--------+--------+------+--------+----------+---------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---+-------------+--------+--------+------+--------+----------+---------+---------+--------| 1 |Про | | | | | | | | | |народження | | | | | | | | | ---+-------------+--------+--------+------+--------+----------+---------+---------+--------| 2 |Про смерть | | | | | | | | | ---+-------------+--------+--------+------+--------+----------+---------+---------+--------| 3 |Про шлюб | | | | | | | | | ---+-------------+--------+--------+------+--------+----------+---------+---------+--------| 4 |Про | | | | | | | | | |розірвання | | | | | | | | | |шлюбу | | | | | | | | | ---+-------------+--------+--------+------+--------+----------+---------+---------+--------| 5 |Про | | | | | | | | | |усиновлення | | | | | | | | | ---+-------------+--------+--------+------+--------+----------+---------+---------+--------| 6 |Про зміну | | | | | | | | | |імені | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________ (посада, підпис та П.І.Б. посадової особи, яка звітує) .п.
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004

Додаток 9

до пункту 4.2, 4.3

Інструкції щодо правил

забезпечення бланками

свідоцтв про реєстрацію

актів громадянського стану

Міністерства закордонних

справ України для їх

подальшого передавання

дипломатичним

представництвам та

консульським установам

України, порядку їх обліку,

зберігання та витрачання

РЕЄСТР

бланків свідоцтв, виданих __________________________________________________________

(назва дипломатичного представництва або консульської

установи України)

у ___________ році

------------------------------------------------------------------ N | Вид | Серія й |Прізвище, ім'я, по| Номер |Примітка| з/п| бланка | номер |батькові особи, на| актового | | |свідоцтва| бланка | яку складено | запису та | | | |свідоцтва| актовий запис | дата | | | | | | складання | | ---+---------+---------+------------------+------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+---------+---------+------------------+------------+--------| | | | | | | ---+---------+---------+------------------+------------+--------| | | | | | | ---+---------+---------+------------------+------------+--------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________

(посада, підпис та П.І.Б. посадової особи, яка звітує)
( Інструкцію доповнено додатком 9 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004
Додаток 10

до пункту 5.1 Інструкції щодо правил

забезпечення бланками свідоцтв,

що видаються державними органами

реєстрації актів цивільного стану

Міністерства закордонних справ

України для їх подальшого

передавання дипломатичним

представництвам та консульським

установам України, порядку їх

обліку, зберігання та витрачання
Штамп дипломатичного представництва

або консульської установи України
Акт

про знищення бланків свідоцтв,

що видаються державними

органами реєстрації актів цивільного стану

(за який період)
"___"_________ 20__ р. N ___ _________________

(місце складання)
Відповідно до пунктів 5.1-5.4 Інструкції щодо правил
забезпечення бланками свідоцтв, що видаються державними
органами реєстрації актів цивільного стану Міністерства
закордонних справ України для їх подальшого передавання
дипломатичним представництвам та консульським установам України,
порядку їх обліку, зберігання та витрачання, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ
України від ______ N___, а також згідно з розпорядженням керівника
дипломатичного представництва або консульської установи України
від ______ N___ "Про створення комісії для приймання та знищення
бланків свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації
актів цивільного стану" комісія __________________________________ _________________________________________________________________

(назва дипломатичного представництва або консульської

установи України) складі:

голови комісії _________________________________________

(посада, прізвище та ініціали) членів комісії _________________________________________

(посади, прізвища та ініціали)
склала цей акт про те, що "___" ___________ 20__ р. було проведено
знищення бланків свідоцтв, які _____________________ були

(за який період) іпсовані при заповненні, здані у зв'язку з внесенням змін,
виправлень та доповнень, зміною імені, а також отриманих свідоцтв,
які виписані відділами реєстрації актів цивільного стану
України та не одержані громадянами впродовж року. Знищено шляхом спалення ____________ (______________) бланків

(цифрами) (літерами) відоцтв, що видаються державними органами реєстрації актів
цивільного стану, з них:
Розділ I. Свідоцтва, що були зіпсовані при заповненні:
про ______________ у кількості _________ (____________) штук

(вид бланків (цифрами) (літерами)

свідоцтв) -------------------------------------- N |Серія|N |Вирізана серія та| з/п| |свідоцтва|номер свідоцтва | ---+-----+---------+-----------------| --------------------------------------
Розділ II. Свідоцтва, які були вилучені зі справ про внесення
змін, виправлень та доповнень:
про ______________ у кількості _________ (_____________) штук

(вид бланків (цифрами) (літерами)

свідоцтв)
------------------------------------------------------------ N |Серія|N |Вирізана серія та|Прізвище, ім'я, по | з/п| |свідоцтва|номер свідоцтва |батькові особи, на | | | | |яку складено | | | | |свідоцтво, N та дата| | | | |складання запису | | | | |акта, місце його | | | | |реєстрації | ---+-----+---------+-----------------+--------------------| | | | | | -----------------------------------------------------------
Розділ III. Свідоцтва, які були вилучені зі справ про
зміну імені:
про ______________ у кількості _________ (_____________) штук

(вид бланків (цифрами) (літерами)

свідоцтв)
----------------------------------------------------------- N |Серія|N |Вирізана серія та|Прізвище, ім'я, по | з/п| |свідоцтва|номер свідоцтва |батькові особи, на | | | | |яку складено | | | | |свідоцтво, N та | | | | |дата складання | | | | |запису акта, місце | | | | |його реєстрації | ---+-----+---------+-----------------+-------------------| ----------------------------------------------------------
Розділ IV. Свідоцтва, що були анульовані у зв'язку з
внесенням змін до запису акта про народження неповнолітньої
дитини, яка усиновлена (удочерена), при зміні прізвища дитини
відповідно до ст. 62 Кодексу про шлюб та сім'ю України, у зв'язку
з реєстрацією встановлення батьківства: про _______________ у кількості _________ (____________) штук

(вид бланків (цифрами) (літерами)

свідоцтв)
------------------------------------------------------------ N |Серія|N |Вирізана серія та|Прізвище, ім'я, по | з/п| |свідоцтва|номер свідоцтва |батькові особи, на | | | | |яку складено | | | | |свідоцтво, N та дата| | | | |складання запису | | | | |акта, місце його | | | | |реєстрації | ---+-----+---------+-----------------+--------------------| -----------------------------------------------------------
Розділ V. Свідоцтва, що виписані відділами реєстрації актів
цивільного стану України та не одержані громадянами впродовж
року:
про _____________ у кількості _________(_______________) штук

(вид бланків (цифрами) (літерами)

свідоцтв)
------------------------------------------------------------ N |Серія|N |Вирізана серія та|Прізвище, ім'я, по | з/п| |свідоцтва|номер свідоцтва |батькові особи, на | | | | |яку складено | | | | |свідоцтво, N та дата| | | | |складання запису | | | | |акта, місце його | | | | |реєстрації | ---+-----+---------+-----------------+--------------------| -----------------------------------------------------------
Голова комісії _____________________________________

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії ________________________________________

(підписи та прізвища, ім'я, по батькові) .п.
( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004
Додаток 11

до пункту 6.3 Інструкції щодо

правил забезпечення бланками

свідоцтв, що видаються

державними органами

реєстрації актів цивільного

стану Міністерства

закордонних справ України для

їх подальшого передавання

дипломатичним представництвам

та консульським установам

України, порядку їх обліку,

зберігання та витрачання
Акт

про передавання бланків свідоцтв
"____" __________ 20__ р. N ___ _________________

(місце складання)
Відповідно до пункту 2.4 Інструкції щодо правил забезпечення
бланками свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації
актів цивільного стану Міністерства закордонних справ України для
їх подальшого передавання дипломатичним представництвам та
консульським установам України, порядку їх обліку, зберігання та
витрачання, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та
Міністерства закордонних справ України від ______ N___, а також у
зв'язку з ______________________________________ складено цей акт

(причина передавання бланків свідоцтв) ро те, що _____________________________________ були передані, а

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) ____________________________________ прийняті такі бланки
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
свідоцтв: про ______________________ серії _____ з N ______________ по

(вид бланків свідоцтв) ___________ у кількості _________ (________________) штук, що

(цифрами) (літерами) находяться на зберіганні у _____________________________________.

(назва дипломатичного представництва

або консульської установи України)
Бланки передав _____________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Бланки прийняв _____________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
М.п.
( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 16/5/29 ( z0192-04 ) від 12.02.2004

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: