open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 1/3 від 09.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 січня 2001 р.

за N 58/5249
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету України з питань регуляторної політики

та підприємництва

N 272/908 ( z1059-10 ) від 25.08.2010 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з виготовлення

бланків цінних паперів, документів суворої

звітності

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів
суворої звітності, що додаються. 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), Управлінню по контролю за виробництвом цінних
паперів (Держзнак) Міністерства фінансів України (Музика В.П.) в
установленому порядку забезпечити подання цього Наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Управлінню по контролю за виробництвом цінних паперів
(Держзнак) Міністерства фінансів України (Музика В.П.) забезпечити
публікацію наказу "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів,
документів суворої звітності" у засобах масової інформації. 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної
палати України та Міністерства фінансів України від 12.07.99
N 59/166 ( z0506-99 ) "Про затвердження Інструкції про умови і
правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови)
з виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів
суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів і
напівфабрикатів для їх виробництва та контроль за їх дотриманням",
зареєстрований Міністерством юстиції України 26.07.99 за
N 506/3799. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та на Першого
заступника Міністра фінансів України Германчука П.К.
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва О.В. Кужель
Міністр фінансів України І.О. Мітюков

Затверджено

Наказ Державного комітету України

з питань регуляторної політики та

підприємництва,

Міністерства фінансів України

09.01.2001 N 1/3
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 січня 2001 р.

за N 58/5249
Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виготовлення бланків

цінних паперів, документів суворої звітності
1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93
N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку виготовлення бланків
цінних паперів і документів суворого обліку", а також Правил
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку
( z0008-94 ), затверджених наказами Міністерства фінансів України
від 25.11.93 N 98, Служби безпеки України від 15.11.93 N 118,
Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217. 1.2. Ці Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів
господарювання, зареєстрованих в Україні, які здійснюють
діяльність у галузі виготовлення бланків цінних паперів,
документів суворої звітності (далі - бланки). 1.3. Ці Ліцензійні умови визначають режимні, технологічні та
організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з
виготовлення бланків. 1.4. Бланки виготовляються спеціалізованими поліграфічними
підприємствами або спеціалізованими дільницями на поліграфічних
підприємствах (далі - виготовлювачі), що мають потрібне
обладнання, технологію, матеріали, рівень кваліфікації фахівців та
ліцензію на провадження цього виду діяльності. 1.5. Виготовлювач повинен мати повний завершений
технологічний цикл виготовлення бланків на одному підприємстві
відповідно до вимог Правил виготовлення бланків цінних паперів і
документів суворого обліку ( z0008-94 ). 1.6. Технологічні процеси мають виконуватися відповідно до
галузевих технологічних інструкцій, а в разі їхньої відсутності -
згідно з розробленими і затвердженими виготовлювачем внутрішніми
інструкціями. 1.7. Поліграфічне виготовлення бланків цінних паперів має
відповідати технічним умовам ТУ У 47.001-98 "Бланки цінних
паперів", зареєстрованим Львівським Державним центром
стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України
18.12.98 за N 093/003962. 1.8. Територія, виробничі приміщення виготовлювача мають
відповідати протипожежним нормам згідно із Законом України "Про
пожежну безпеку" ( 3745-12 ) та Правилами пожежної безпеки на
підприємствах та організаціях поліграфічної промисловості (ВДОП
1.10-4.01-96), затвердженими наказом Міністерства інформації
України від 20.05.96 N 68.
2. Вимоги до провадження господарської діяльності з

виготовлення бланків
2.1. Режимні вимоги 2.1.1. Охорона виготовлювача має здійснюватись органами
внутрішніх справ згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 19.04.93 N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку". 2.1.2. Виготовлювач повинен мати підрозділ або особу,
відповідальну за дотримання вимог режиму та контролю, на всіх
стадіях виробничого циклу. 2.1.3. Виготовлювач повинен мати режимно-секретний відділ або
особу, яка відповідає за додержання державної або комерційної
таємниць, щодо розроблених схем захисту бланків у процесі їхньої
реалізації. 2.1.4. Виготовлювач повинен мати режимну та облікову
документацію, яка визначає умови виробництва, до якої входить: - інструкція щодо організації перепусткового та
внутрішньо-об'єктового режиму на виробництві (дільниці); - інструкція про порядок одержання, витрачання, обліку та
зберігання у структурних підрозділах окремих видів матеріалів, які
застосовують при виготовленні бланків (загальні положення); - інструкція про порядок одержання, витрачання, обліку та
зберігання окремих видів матеріалів у кожному із структурних
підрозділів; - інструкція про забезпечення режиму секретності при
реалізації схем захисту бланків; - інструкція, яка визначає фахівців, що відповідають за
розробку та виконання системи захисту бланків від підробки та
несанкціонованого тиражування; коло осіб, що ознайомлені з повною
схемою захисту.
2.2. Технологічні вимоги 2.2.1. Технологічні вимоги включають вимоги до технічних
показників обладнання, матеріалів, напівфабрикатів та
кваліфікаційні вимоги. 2.2.2. Технічні показники обладнання мають забезпечити: - комп'ютерний дизайн та виготовлення фотоформ із товщиною
ліній 40-50 мікрометрів, мікрошрифтів із висотою літер 200-250
мікрометрів; - одержання відбитків із товщиною ліній 40-50 мікрометрів,
суміщення фарб і зображень із лицьового та зворотного боків на
багатоколірних друкарських офсетних машинах, які дають змогу
друкувати вологим (або високим) офсетом; - захист бланків від підробки та несанкціонованого копіювання
з використанням спеціальних технологій і матеріалів: райдужного
друку, припресовки голограм, спеціальних фарб, паперу, плівок
тощо; - нумерування бланків; - розрізування паперу та готової продукції з точністю до 200
мікрометрів; - контроль якості друку та наявності елементів захисту
бланків на всіх стадіях технологічного процесу їх виготовлення:
вимірювання оптичної щільності, кольору, лінійних розмірів,
магнітних та хімічних властивостей, інфрачервоної та
ультрафіолетової люмінесценцій, а також здійснення вхідного
контролю матеріалів та напівфабрикатів; 2.2.3. Для виготовлення бланків мають використовуватися
матеріали та напівфабрикати з технічними показниками, які
забезпечують захист бланків від підробки та несанкціонованого
тиражування, а саме: - захищений папір (з водяними знаками, волокнами, іншими
включеннями); - спеціальні фарби, плівки, клеї (лаки); - напівфабрикати бланків, виготовлених із застосуванням
матеріалів із захисними властивостями та спеціальних технологій
тощо. 2.2.4. Матеріали та напівфабрикати із захисними властивостями
для виготовлення бланків можуть використовувати тільки
виготовлювачі бланків, які мають ліцензію Міністерства фінансів
України на їх виготовлення. 2.2.5. Матеріали та напівфабрикати із захисними
властивостями, виготовлені за кордоном, можуть використовуватись
виготовлювачем при наявності сертифіката якості, сертифіката
походження та сертифіката відповідності. 2.2.6. Кваліфікація фахівців повинна забезпечити виконання
всіх технологічних операцій відповідно до технологічних
інструкцій, затверджених виготовлювачем, та ліцензійних умов.
2.3. Організаційні вимоги 2.3.1. Виготовлювач повинен забезпечити: - реалізацію затвердженої схеми захисту в повному обсязі; - технологічний та інструментальний контроль виготовлення
бланків на всіх технологічних ділянках; - суцільний контроль якості та кількості бланків у процесі
виробництва. 2.3.2. Усі замовлення на виготовлення бланків виготовлювач
повинен обов'язково реєструвати у спеціальному журналі, сторінки
якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою
виготовлювача. 2.3.3. Виготовлювач повинен мати: - інструкції, що регламентують порядок порізки рулону на
листи, знищення браку та відходів виробництва; - інструкцію, яка регламентує порядок передачі замовлення з
дільниці на дільницю. 2.3.4. Виготовлювач повинен надавати замовнику сертифікат
якості бланка для перевірки його на справжність (автентичність).
2.4. Особливі умови 2.4.1. При виготовленні бланків за межами України, суб'єкт
господарювання, зареєстрований в Україні, повинен узгодити з
Міністерством фінансів України їх технічний опис, який є
невід'ємною частиною договору (контракту) на виготовлення бланків.
Заступник директора Департаменту -
Начальник Управління ліцензування
видів господарської діяльності О.В. Єфремов
Начальник Управління по контролю
за виробництвом цінних паперів
(Держзнак) В.П. Музика

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: