open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 59/166 від 12.07.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

26 липня 1999 р.
vd990712 vn59/166 за N 506/3799
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Держпідприємництва

N 1/3 ( z0058-01 ) від 09.01.2001 )
Про затвердження Інструкції про умови і правила

провадження підприємницької діяльності (ліцензійні

умови) з виготовлення та ввезення бланків цінних

паперів, документів суворого обліку і знаків

поштової оплати, а також матеріалів і

напівфабрикатів для їх виробництва та контроль за

їх дотриманням

Відповідно до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ),
Указу Президента України від 16.07.97 N 648 ( 648/97 ) "Про
положення про Ліцензійну палату", постанови Кабінету Міністрів
України від 03.07.98 N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок
ліцензування підприємницької діяльності", постанови Кабінету
Міністрів України від 19.04.93 N 283 ( 283-93-п ) "Про
встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і
документів суворого обліку", Указу Президента України від 10.09.96
N 821 ( 821/96 ) "Про виключне право Банкнотно-монетного двору
Національного банку України", постанови Кабінету Міністрів України
від 27.08.97 N 933 ( 933-97-п ) "Про виготовлення бланків цінних
паперів та документів суворого обліку", а також Правил
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку,
затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25.11.93 N
98 ( z0008-94 ), Служби безпеки України від 15.11.93 N 118,
Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217,
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення та
ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і
знаків поштової оплати, а також матеріалів і напівфабрикатів для
їх виробництва та контроль за їх дотриманням (додається).
2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної
палати (Єфремову О.В.), Головному управлінню по організації
виробництва цінних паперів і документів суворого обліку
Міністерства фінансів України (Музиці В.П.) в установленому
порядку: 2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2.2. Довести до відома працівників управлінь Ліцензійної
палати, представництв Ліцензійної палати в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, працівників управлінь
Міністерства фінансів України Інструкцію про умови і правила
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення та
ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і
знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для
їх виробництва та контроль за їх дотриманням.
3. Головному управлінню по організації виробництва цінних
паперів і документів суворого обліку Міністерства фінансів України
(Музиці В.П.) здійснювати контроль за діяльністю суб'єктів
підприємницької діяльності щодо дотримання умов і правил
виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів
суворого обліку, знаків поштової оплати і матеріалів та
напівфабрикатів для їх виробництва. 4. Управлінню контролю за процедурами ліцензування і
реєстрації (Апатенко О.П.) передбачити в планах-графіках роботи
перевірки діяльності суб'єктів підприємництва щодо дотримання умов
і правил провадження підприємницької діяльності. 5. Головному управлінню по організації виробництва цінних
паперів і документів суворого обліку Міністерства фінансів України
(Музиці В.П.) забезпечити публікацію Інструкції про умови і
правила підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з
виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів
суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів і
напівфабрикатів для їх виробництва та контроль за їх дотриманням у
засобах масової інформації. 6. Скасувати Порядок видачі ліцензії на виготовлення бланків
цінних паперів і документів суворого обліку, затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 16.08.95 N 138, та Положення про
порядок видачі ліцензії на ввезення в Україну бланків цінних
паперів, документів суворого обліку, напівфабрикатів і паперів для
їх виготовлення та порядок видачі дозволу на придбання і
використання друкарських машин і устаткування металографського та
орловського способів друку, перфораційних та друкарських
нумераторів, усіх видів повнокольорових ксероксів і принтерів, їх
переміщення на території України та за її межі, затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 16.08.95 N 137. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та на начальника
Головного управління по організації виробництва цінних паперів і
документів суворого обліку Міністерства фінансів України Музику
В.П.
Голова Ліцензійної палати України С.І.Третьяков
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Затверджено

Наказ Ліцензійної палати України,

Міністерства фінансів України

12.07.99 N 59/166
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 липня 1999 р.

за N 506/3799
Інструкція
про умови і правила провадження підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з виготовлення та ввезення бланків
цінних паперів, документів суворого обліку і знаків
поштової оплати, а також матеріалів і напівфабрикатів для

їх виробництва та контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ), Указу Президента України від
16.07.97 N 648 ( 648/97 ) "Про положення про Ліцензійну палату",
постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 N 1020
( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування підприємницької
діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93
N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку виготовлення бланків
цінних паперів і документів суворого обліку", Указу Президента
України від 10.09.96 N 821 ( 821/96 ) "Про виключне право
Банкнотно-монетного двору Національного банку України", постанови
Кабінету Міністрів України від 27.08.97 N 933 ( 933-97-п ) "Про
виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого
обліку", а також Правил виготовлення бланків цінних паперів і
документів суворого обліку, затверджених наказами Міністерства
фінансів України від 25.11.93 N 98 ( z0008-94 ), Служби безпеки
України від 15.11.93 N 118, Міністерства внутрішніх справ України
від 24.11.93 N 740 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 14.01.94 за N 8/217. 1.2. Інструкція визначає умови і правила провадження
підприємницької діяльності з виготовлення та ввезення бланків
цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової
оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва,
яких необхідно дотримуватись. 1.3. Суб'єкти підприємницької діяльності, які мають намір
виготовляти або ввозити бланки цінних паперів, документів суворого
обліку і знаків поштової оплати, що входять до номенклатури,
наведеної в додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
19.04.93 N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку виготовлення
бланків цінних паперів і документів суворого обліку", а також
матеріали та напівфабрикати для їх виробництва повинні одержати на
це ліцензію Міністерства фінансів України.
2. Умови і правила виготовлення та ввезення бланків

цінних паперів, документів суворого обліку і знаків

поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів

для їх виробництва
2.1. Умови і правила виготовлення бланків цінних паперів,
документів суворого обліку і знаків поштової оплати
2.1.1. Бланки цінних паперів, документів суворого обліку і
знаків поштової оплати (далі - бланки) можуть бути виготовлені
спеціалізованими поліграфічними підприємствами або
спеціалізованими дільницями на поліграфічних підприємствах (далі -
виготовлювачі), що мають необхідне обладнання, технологію,
матеріали, рівень кваліфікації фахівців, умови обліку, зберігання
та транспортування матеріалів, напівфабрикатів та готової
продукції. 2.1.2. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків
цінних паперів і документів суворого обліку" охорона виготовлювача
повинна здійснюватись органами внутрішніх справ. 2.1.3. Виготовлювач повинен мати повний технологічний цикл
виготовлення бланків відповідно до вимог Правил виготовлення
бланків цінних паперів і документів суворого обліку ( z0008-94 ).
За погодженням з Держзнаком Міністерства фінансів України можливе
сумісне виготовлення бланків виробниками, що мають різні
технології. 2.1.4. Кожний із процесів технологічного циклу повинен
виконуватись у відповідності з галузевими технологічними
інструкціями на процес. У разі відсутності галузевих інструкцій на
процес, виготовлювачами повинні бути розроблені і затверджені
внутрішні інструкції. 2.1.5. Поліграфічне виготовлення бланків повинно відповідати
галузевому стандарту України ДСТУ 47-02-01-95 "Бланки цінних
паперів і документів суворого обліку. Загальнотехнічні вимоги",
зареєстрованого Держстандартом України 19.07.95 за N 804/300045. Матеріали, що використовуються для виготовлення бланків,
повинні відповідати діючим ДЕСТам, технічним умовам,
нормативно-технічній документації.
2.1.6. Необхідною умовою процесу виготовлення бланків є: наявність техніки та програмного забезпечення, які дають
можливість для виконання комп'ютерного дизайну та виготовлення
фотоформ з товщиною ліній 40 - 50 мікрон, мікрошрифтів з висотою
літер 200-250 мікрон; наявність багатоколірних друкарських офсетних машин, які
дають змогу друкувати вологим (або високим) офсетом і одержувати
друкарські відбитки з товщиною ліній 40 - 50 мікрон та забезпечити
допуск на суміщення фарб і зображень з лицьового та зворотного
боків відбитка порядку 50 мікрон; наявність спеціальних технологій і матеріалів, які дають
можливість захисту бланків від підробки та несанкціонованого
копіювання: райдужного друку, припресовки голограм, спеціальних
фарб, паперу, плівок тощо; наявність приладів та методик для контролю якості друку та
захисних елементів бланків на всіх стадіях технологічного процесу
їх виготовлення: прилади для вимірювання оптичної щільності,
кольору, лінійних розмірів, магнітних властивостей, інфрачервоної
та ультрафіолетової люмінесценції, а також приладів для вхідного
контролю матеріалів та напівфабрикатів; наявність нумераторів та машин для нумерації способом
високого друку; наявність різального обладнання, яке забезпечує розрізування
паперу та готової продукції з точністю до 200 мікрон; наявність кваліфікованих фахівців, що забезпечують
виготовлення бланків відповідно до цих вимог.
2.1.7. Територія, виробничі приміщення виготовлювача,
санітарно-епідеміологічні та протипожежні умови повинні
відповідати галузевій нормативно-технічній документації.
2.2. Особливі умови і правила виготовлення бланків
2.2.1. Особливою умовою виготовлення бланків є наявність
системи режиму, обліку, захисту, зберігання і транспортування
матеріалів напівфабрикатів та готової продукції на всіх стадіях
виробничого циклу, розробленої виготовлювачем відповідно до
Інструкції щодо організації режиму виробництва, охорони
матеріальних цінностей та захисту державних, відомчих та
комерційних таємниць на державних спеціалізованих підприємствах по
виготовленню бланків цінних паперів документів суворого обліку
Держзнаку Міністерства фінансів України затвердженої наказом
Міністра фінансів України від 17.01.94 N 5. 2.2.2. Кожен виготовлювач розробляє режимну та облікову
документацію відповідно до умов виробництва, яка включає: інструкції щодо організації перепусткового та
внутрішньо-об'єктового режиму на виробництві (дільниці); інструкції про порядок одержання, витрачання, обліку та
зберігання у структурних підрозділах окремих видів матеріалів, які
застосовують при виготовленні бланків (загальні положення); інструкції про порядок одержання, витрачання, обліку та
зберігання окремих видів матеріалів у кожному із структурних
підрозділів.
2.2.3. Крім того, система режиму включає: наявність плану виробничих приміщень (дільниці) з
позначенням місць розташування обладнання, постів охорони та
сигналізації; забезпечення окремого приміщення для друкування бланків; наявність документа, що регламентує порядок оформлення та
проходження замовлень на виготовлення бланків, та окремої книги
замовлень бланків з нумерацією сторінок; наявність документів, що регламентують вимоги до якості
виконання бланків на кожній із стадій виробничого циклу; наявність документа, що регламентує знищення браку та
відходів виробництва; визначення осіб, що здійснюють контроль, і осіб,
відповідальних за дотримання вимог режиму та контролю на всіх
стадіях виробничого циклу; визначення фахівців, що відповідають за розробку та виконання
системи захисту бланків від підробки та несанкціонованого
копіювання, та кола осіб, що ознайомлені з повною схемою захисту.
2.3. Умови і правила ввезення бланків
2.3.1. Право на отримання ліцензії на ввезення бланків на
територію України надається суб'єктам підприємницької діяльності,
які мають документ, що засвідчує їх право на використання
бланків. 2.3.2. При ввезенні бланків повинні виконуватись такі умови: контракт на виготовлення бланків повинен мати технічний опис
схеми захисту бланків; до контракту додається рахунок-фактура на види бланків, що
ввозяться; до документів на видачу ліцензії додаються три зразки
бланків, що ввозяться; зразки бланків повинні відповідати технічному опису схеми
захисту, що дається в контракті, та вимогам галузевого стандарту
України ДСТУ 47-02-01-95.
2.4. Умови і правила ввезення матеріалів і напівфабрикатів
2.4.1. Право на ввезення матеріалів та напівфабрикатів (далі
- матеріали) для виробництва бланків цінних паперів і документів
суворого обліку на територію України надається суб'єктам
підприємницької діяльності, які мають ліцензію Міністерства
фінансів України на їх виготовлення. 2.4.2. До матеріалів, на ввезення яких видається ліцензія
Міністерства фінансів України, належать матеріали, які мають
технічні показники, що забезпечують захист бланків від підробки та
несанкціонованого тиражування, а саме: захищений папір (з водяними знаками, волокнами, іншими
включеннями); спеціальні фарби, плівки, клеї (лаки); напівфабрикати бланків, виготовлених із застосуванням
захисних матеріалів та технологій тощо.
2.4.3. При ввезенні матеріалів та напівфабрикатів повинні
виконуватись такі умови: контракт на виготовлення матеріалів повинен мати технічну
специфікацію; технічні показники, закладені в специфікації, повинні
відповідати вимогам галузевого стандарту ДСТУ 47-02-01-95 та
діючій нормативно-технічній документації; до контракту додається документ, що стверджує відповідність
технічних показників матеріалу технічним показникам, наведеним у
контракті, та рахунок-фактура; якщо ввозиться папір, плівка тощо, то додаються три зразки
матеріалу форматом А4.
3. Права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності
3.1. Права суб'єктів підприємницької діяльності
3.1.1. Суб'єкти підприємницької діяльності мають право на
виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів
суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та
напівфабрикатів для їх виробництва за наявності відповідної
ліцензії. 3.1.2. Суб'єкти підприємницької діяльності, яким відмовлено в
наданні ліцензії на виготовлення бланків або ліцензії на ввезення
бланків чи матеріалів, можуть оскаржити це рішення в судовому
порядку.
3.2. Обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності
3.2.1. Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали
ліцензію на виготовлення або ввезення бланків (матеріалів),
повинні суворо дотримуватись ліцензійних умов при виготовленні та
ввезенні бланків (матеріалів).
4. Контроль за дотриманням ліцензійних умов
4.1. Контроль за дотриманням ліцензійних умов виготовлення та
ввезення бланків (матеріалів), викладених у пунктах 2.1 - 2.4 цієї
Інструкції, здійснюють Головне управління по організації
виробництва цінних паперів і документів суворого обліку
Міністерства фінансів України, Ліцензійна палата України та її
представництва із залученням відповідних міністерств та інших
органів виконавчої влади. 4.2. Контроль за провадженням підприємницької діяльності з
виготовлення бланків здійснюється шляхом перевірок дотримання
суб'єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов.
Періодичність перевірок установлює орган, що здійснює контроль,
але вона не повинна бути частішою ніж один раз на рік. 4.3. Під час перевірки суб'єкти підприємницької діяльності
повинні надати представникам контрольного органу режимно-облікову
документацію, за якою здійснюється процес виготовлення бланків. За результатами перевірки складається акт перевірки, який
направляється суб'єкту підприємницької діяльності та, в разі
потреби, до органу, що видав ліцензію. У разі виявлення порушень органом, що видав ліцензію,
протягом 10 днів з дня одержання акта перевірки виноситься,
відповідно до чинного законодавства, рішення про зупинення дії або
анулювання ліцензії. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її
анулювання доводиться до відома суб'єкта підприємницької
діяльності в п'ятиденний термін. 4.4. Контроль за дотриманням умов увезення бланків
(матеріалів) здійснюється шляхом обстеження партії бланків
(матеріалів) на відповідність поданим при одержанні ліцензії
взірцям та технічній специфікації.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: