open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 січня 2001 р. N 15

Київ
Про утворення Міжвідомчої ради з питань

вивезення, ввезення та повернення

культурних цінностей
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 587 ( 587-2003-п ) від 23.04.2003

N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )

Відповідно до статті 9 Закону України "Про вивезення,
ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу раду з питань вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей.
( Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 587 ( 587-2003-п ) від 23.04.2003 )
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з питань
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей
(додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28
( Склад Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 587 ( 587-2003-п ) від 23.04.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2001 р. N 15
ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу раду з питань вивезення,

ввезення та повернення культурних цінностей
1. Міжвідомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення
культурних цінностей (далі - Рада) забезпечує координацію роботи
центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо управління
та здійснення контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням
культурних цінностей.
2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими
нормативно-правовими актами.
3. Основними завданнями Ради є:
сприяння діяльності Державної служби контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон України у реалізації
державної політики щодо вивезення, ввезення і повернення
культурних цінностей;
надання допомоги у забезпеченні виконання міжнародних
зобов'язань України як учасниці міжнародних угод з питань
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей;
участь у розробленні та реалізації разом із заінтересованими
організаціями України та інших держав програм і планів
скоординованих дій щодо запобігання незаконному вивезенню та
ввезенню культурних цінностей, сприяння їх поверненню власникові
або уповноваженій особі;
науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності
заінтересованих органів з питань вивезення, ввезення і повернення
культурних цінностей;
підготовка пропозицій щодо безоплатної передачі конфіскованих
культурних цінностей для постійного зберігання у державній частині
музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійними
організаціями;
внесення пропозицій щодо: скасування прийнятих органами
виконавчої влади, громадськими та іншими організаціями рішень про
переміщення культурних цінностей, що суперечать законодавству
України; заохочення осіб, які сприяють поверненню культурних
цінностей в Україну, відповідно до законодавства.
4. Для виконання покладених на неї завдань Рада має право:
на підставі висновку державної експертизи приймати
рекомендації щодо необхідності придбання для державної частини
музейного, бібліотечного та архівного фондів культурних цінностей,
заявлених до вивезення;
створювати у разі потреби під керівництвом членів Ради
тимчасові робочі групи, експертні групи, комісії, залучати до
участі в них учених, фахівців, представників органів виконавчої
влади, громадських організацій і дослідницьких центрів української
діаспори. ( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 587 ( 587-2003-п ) від 23.04.2003 )
5. Персональний склад Ради затверджує її голова. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 147
( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )
6. Раду очолює Віце-прем'єр-міністр України. Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 587 ( 587-2003-п ) від
23.04.2003 )
7. Голова Ради:
здійснює керівництво діяльністю Ради, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
формує в установленому порядку тимчасові робочі групи,
експертні групи, комісії та визначає регламент роботи Ради;
( Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 587 ( 587-2003-п ) від 23.04.2003 )
представляє Раду у відносинах з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями, з відповідними органами інших держав, міжнародними
організаціями.
8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
9. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів і оформляється протоколом, який
підписує голова Ради та секретар. Протокол засідання Ради
надсилається членам Ради в п'ятиденний термін з дня проведення
засідання.
Рада правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні
присутні не менш як дві третини її членів.
Рішення Ради, прийняті у межах її компетенції, є
обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями і мають
рекомендаційний характер.
10. Організаційне, матеріально-технічне та фінансове
забезпечення діяльності Ради здійснює Державна служба контролю за
переміщенням культурних цінностей через державний кордон України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: