open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
N 1 від 15.01.2001

м. Київ
Про орієнтовний план роботи

Центральної виборчої комісії

на I півріччя 2001 року

Відповідно до статті 11 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) та статті 25 розділу VII Регламенту
Комісії ( v0352359-98 ) Центральна виборча комісія
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити орієнтовний план роботи Центральної виборчої
комісії на I півріччя 2001 року (додається).
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
секретаря Центральної виборчої комісії Давидовича Я.В. та
керівника Секретаріату Комісії Кавуна М.Г.

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 15 січня 2001 року N 1

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
роботи Центральної виборчої комісії на I півріччя 2001 року
I. Орієнтовний перелік питань для розгляду на засіданнях

Центральної виборчої комісії ----------------------------------------------------------------- | | Відповідальний | Строк | | Перелік питань | за підготовку | викона | Доповідач | | | ння | ----------------------------------------------------------------- Про кошторис доходів і Шевченко В.Г. Січень Рябець М.М.
видатків на утримання
Центральної виборчої
комісії на 2001 рік
2 Про затвердження Шевченко В.Г., Лютий Рябець М.М.
фінансового звіту про Селенкова І.Д
використання коштів
Державного бюджету
України, асигнованих
на утримання
Центральної виборчої
комісії у 2000 році
3 Про план заходів Співак В.І Березень Співак В.І.
Центральної виборчої
комісії щодо
реалізації Концепції
правової культури
учасників виборчого
процесу та
референдумів в Україні
4 Про доповідь Члени Травень Рябець М.М.
Центральної виборчої Центральної
комісії щодо розвитку виборчої
та вдосконалення комісії
законодавства України
про вибори та
всеукраїнський
референдум
5 Про орієнтовний план Давидович Я.В., Червень Давидович Я.В.
роботи Центральної Кавун М.Г.,
виборчої комісії на II Дондик М.І.
півріччя 2001 року
6 Про пропозиції щодо Члени централь- I Члени
внесення змін до ної виборчої півріччя Центральної
чинного законодавства комісії згідно виборчої
України з окремими до- комісії

рученнями Голо-

ви Центральної

виборчої комі-

сії
II. Основні напрями роботи членів Центральної виборчої комісії ----------------------------------------------------------------- | Перелік заходів | Строк | Відповідальний | |виконання| за підготовку ----------------------------------------------------------------- Підготовка до видання збірника Січень Данилюк В.А.
постанов Центральної виборчої
комісії, що регламентують діяльність
Комісії при здійсненні нею своїх
повноважень і мають нормативний
характер
2 Підготовка до видання навчального Лютий Рябець М.М.,
посібника для загальноосвітніх шкіл Алсуф'єв В.В.,
"Виборче право України" Давидов Р.К.,

Данилюк В.А.,

Нельга О.В.,

Співак В.І.,

Ставнійчук М.І.
3 Здійснення аналізу чинного Закону Лютий Гашицький О.В.
України "Про вибори народних
депутатів України" на предмет
можливості його застосування під час
проведення чергових або позачергових
виборів народних депутатів України
без приведення окремих його положень
у відповідність з Конституцією
України згідно з рішеннями
Конституційного Суду України від
26 лютого 1998 року N 1-рп/98 та від
25 березня 1998 року N 3-рп/98
4 Узагальнення практики* застосування Лютий Давидов Р.К.
законодавства про місцеві референдуми
та підготовка пропозицій щодо його
вдосконалення
5 Узагальнення практики* застосування Лютий Рибачук М.Ф.
Закону України "Про об'єднання
громадян" та здійснення аналізу
проекту Закону України "Про політичні
партії в Україні", підготовка
пропозицій щодо вдосконалення
положень законодавства України, що
врегульовують статус політичних
партій в Україні
6 Узагальнення практики* застосування Лютий Татарнікова Л.А.
положень чинного законодавства про
вибори і всеукраїнський референдум,
що встановлюють вимоги до виборчих
бюлетенів, порядок їх виготовлення,
обліку і зберігання, та підготовка
пропозицій щодо їх вдосконалення
7 Узагальнення практики* застосування Лютий Данилевський Ю.М. положень чинного законодавства про
вибори і всеукраїнський референдум,
що врегульовують питання формування і
організації діяльності дільничних
виборчих комісій, комісій з
всеукраїнського референдуму при
представництвах України за кордоном,
на суднах, у військових частинах та
інших місцях тимчасового перебування
виборців, та підготовка пропозицій
щодо їх удосконалення
8 Підготовка до видання збірника Лютий Алсуф'єв В.В.
документів Конституційного Суду
України з питань виборів і
всеукраїнського референдуму та
захисту виборчих прав громадян
9 Розробка плану заходів Центральної Лютий Співак В.І.
виборчої комісії щодо реалізації
концепції підвищення правової
культури учасників виборчого процесу
та референдумів в Україні згідно з
постановою Кабінету Міністрів України
10 Здійснення аналізу стану роботи із Лютий Давидович Я.В.
зверненнями (заявами, скаргами) у
Центральній виборчій комісії та
підготовка пропозицій щодо
вдосконалення цієї роботи в Комісії
11 Узагальнення практики* застосування Березень Старовойтова Г.М. законодавства про вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів (у тому числі повторні
вибори та вибори замість тих, які
вибули) та підготовка пропозицій щодо
його вдосконалення
12 Узагальнення практики* застосування Березень Нельга О.В.
положень чинного виборчого
законодавства про проведення
передвиборної агітації,
застосування санкцій за їх порушення
та підготовка пропозицій щодо їх
удосконалення
13 Підготовка аналітичної доповіді Квітень Члени
Центральної виборчої комісії про Центральної
розвиток і вдосконалення виборчої
законодавства про вибори та комісії
всеукраїнський референдум (за окремим
планом)
14 Узагальнення практики* застосування Квітень Співак В.І.
положень чинного законодавства про
вибори і всеукраїнський референдум,
що врегульовують питання формування і
організації діяльності виборчих
комісій і комісій з всеукраїнського
референдуму, та підготовка пропозицій
щодо їх удосконалення
15 Узагальнення практики* застосування Квітень Давидов Р.К.
положень чинного законодавства про
вибори і всеукраїнський референдум,
що врегульовують питання забезпечення
вільного і незалежного спостереження
за підготовкою та проведенням виборів
і всеукраїнського референдуму в
Україні, та підготовка пропозицій
щодо його вдосконалення
16 Підготовка пропозицій щодо Квітень Гашицький О.В.
необхідності імплементації у виборче
законодавство України міжнародних
виборчих стандартів у сфері захисту
та забезпечення конституційних
виборчих прав громадян України
17 Узагальнення практики* застосування Квітень Рябець М.М.,
положень законодавства про вибори і Демяненко М.І.
всеукраїнський референдум, що
врегульовують питання фінансування
виборів і всеукраїнського референдуму
за рахунок коштів Державного бюджету
України, та підготовка пропозицій
щодо їх удосконалення
18 Узагальнення практики* застосування Квітень Ставнійчук М.І.
положень виборчого законодавства про
порядок організації голосування та
підрахунку голосів виборців і
встановлення підсумків голосування та
результатів виборів під час
проведення виборів народних депутатів
України, Президента України,
всеукраїнського референдуму,
складання протоколів про підсумки
голосування і результати виборів та
підготовка пропозицій щодо їх
удосконалення
19 Підготовка Методичних рекомендацій Квітень Данилевський Ю.М. для дільничних виборчих комісій,
комісій з всеукраїнського референдуму
при представництвах України за
кордоном, на суднах, у військових
частинах та інших місцях тимчасового
перебування виборців з питань
організації підготовки і проведення
виборів та всеукраїнського
референдуму на цих дільницях
20 Здійснення аналізу розгляду звернень Квітень Татарнікова Л.А.
(заяв, скарг), що надійшли до
виборчих комісій, комісій з
всеукраїнського референдуму та
Центральної виборчої комісії, щодо
забезпечення конституційних виборчих
прав громадян України у процесі
підготовки і проведення виборів та
всеукраїнського референдуму,
підготовка пропозицій щодо
вдосконалення виборчого законодавства
у цій частині
21 Узагальнення практики* застосування Квітень Алсуф'єв В.В.
положень чинного законодавства про
вибори і всеукраїнський референдум,
що врегульовують порядок збору
підписів виборців, учасників
всеукраїнського референдуму на
підтримку суб'єктів виборчого процесу
та ініціативи проведення
всеукраїнського референдуму,
процедури перевірки достовірності
підписів виборців та учасників
всеукраїнського референдуму,
підготовка пропозицій щодо їх
удосконалення
22 Узагальнення практики* забезпечення Травень Данилевський Ю.М. конституційних виборчих прав
громадян, які знаходяться у місцях
тимчасового перебування під час
проведення виборів і всеукраїнського
референдуму, та підготовка пропозицій
щодо вдосконалення законодавства про
вибори і всеукраїнський референдум у
цій частині
23 Узагальнення практики* застосування Травень Старовойтова Г.М. вітчизняного та зарубіжного виборчого
законодавства в частині складання
списків виборців та підготовка
пропозицій щодо вдосконалення
виборчого законодавства України в цій
частині
24 Підготовка Методичних рекомендацій Травень Нельга О.В.
для виборчих комісій, комісій з
всеукраїнського референдуму,
суб'єктів виборчого процесу, засобів
масової інформації з питань
використання засобів масової
інформації під час проведення виборів
і всеукраїнського референдуму
25 Підготовка Методичних рекомендацій Травень Ставнійчук М.І.
для виборчих комісій щодо
застосування положень чинного
законодавства, що врегульовують
порядок організації голосування,
підрахунку голосів виборців та
питання встановлення підсумків
голосування і результатів виборів
26 Узагальнення практики* навчання Травень Співак В.І.
організаторів виборів та підготовка
Програми навчання членів виборчих
комісій і представників органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування
27 Підготовка Методичних рекомендацій Червень Рябець М.М.,
для виборчих комісій з питань Демяненко М.І.
застосування виборчого законодавства
в частині фінансового та
матеріально-технічного забезпечення
виборчого процесу
28 Участь членів Центральної виборчої І Члени
комісії у роботі Комітетів Верховної півріччя Центральної
Ради України під час розгляду ними виборчої
законопроектів з питань виборів і комісії
референдумів
* Передбачає складення аналітичної

довідки.
III. Основні напрями роботи

Секретаріату Центральної виборчої комісії

щодо забезпечення здійснення Комісією своїх повноважень ----------------------------------------------------------------- | Перелік заходів | Строк | Відповідальний | |виконання| за підготовку ----------------------------------------------------------------- Підготовка проекту кошторису доходів Січень Шевченко В.Г.
і видатків на утримання Центральної
виборчої комісії на 2001 рік
2 Підготовка проекту штатного розпису Січень Шевченко В.Г.
Центральної виборчої комісії на
2001 рік
3 Забезпечення передачі на зберігання Січень Терещенко Т.М.
до Київського міського архіву
бюлетенів по виборах Президента
України, що надійшли з виборчих
дільниць при представництвах України
за кордоном
4 Участь у підготовці до видання Січень Кияшко Н.Г.,
збірника постанов Комісії, що Терещенко Т.М.
регламентують діяльність Комісії при
здійсненні нею своїх повноважень і
мають нормативний характер
5 Участь у розробці плану заходів Лютий Кавун М.Г.,
Центральної виборчої комісії щодо Дондик М.І.,
реалізації Концепції підвищення Кияшко Н.Г.,
правової культури учасників виборчого Мельничук Ю.П.
процесу та референдумів згідно з
постановою Кабінету Міністрів України
6 Узагальнення інформаційних матеріалів Лютий Дондик М.І.
про політичні партії України,
зареєстровані Міністерством юстиції
України
7 Підготовка аналітичної довідки щодо Лютий Дондик М.І.
легалізованих місцевих осередків
політичних партій України (за
матеріалами, отриманими від управлінь
юстиції Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя)
8 Підготовка інформаційно-аналітичної Лютий Дондик М.І.
довідки про проведення повторних
виборів та виборів замість депутатів,
які вибули, до місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів і
місцевих референдумів за 1998-2000
роки (за матеріалами Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських
рад)
9 Участь в узагальненні практики Лютий Дондик М.І.
застосування законодавства про вибори
депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів (у тому числі
повторні вибори та вибори замість
тих, які вибули) і підготовка
пропозицій щодо його вдосконалення
10 Участь в узагальненні практики Лютий Дондик М.І.
застосування положень чинного
законодавства про вибори і
всеукраїнський референдум, що
встановлюють вимоги до виборчих
бюлетенів, порядок їх виготовлення,
обліку і зберігання, та підготовка
пропозицій щодо їх удосконалення
11 Участь в узагальненні практики* Лютий Дондик М.І.
застосування положень чинного
законодавства про вибори і
всеукраїнський референдум, що
врегульовують питання формування і
організації діяльності дільничних
виборчих комісій, комісій з
всеукраїнського референдуму при
представництвах України за кордоном,
на суднах, у військових частинах та
інших місцях тимчасового перебування
виборців, та підготовка пропозицій
щодо їх удосконалення
12 Участь в узагальненні практики Лютий Дондик М.І.
застосування Закону України "Про
об'єднання громадян" та здійсненні
аналізу проекту Закону України "Про
політичні партії в Україні",
підготовка пропозицій щодо
вдосконалення положень законодавства
України, що врегульовують статус
політичних партій в Україні
13 Участь у здійсненні аналізу чинного Лютий Кияшко Н.Г.
Закону України "Про вибори народних
депутатів України" на предмет
можливості його застосування під час
проведення чергових або позачергових
виборів народних депутатів України
без приведення окремих його положень
у відповідність з Конституцією
України згідно з рішеннями
Конституційного Суду України від 26
лютого 1998 року N 1- рп/98 та від 25
березня 1998 року N 3- рп/98
14 Участь в узагальненні практики Лютий Дондик М.І..
застосування законодавства про
місцеві референдуми та підготовка
пропозицій щодо його вдосконалення
15 Участь у підготовці до видання Лютий Кияшко Н.Г.
збірника документів Конституційного
Суду України з питань виборів і
всеукраїнського референдуму та
захисту виборчих прав громадян
16 Підготовка пропозицій щодо внесення Лютий Терещенко Т.М.
змін до Інструкції з діловодства
Центральної виборчої комісії
17 Здійснення аналізу стану роботи із Лютий Терещенко Т.М.
зверненнями (заявами, скаргами) у
Центральній виборчій комісії
18 Розробка пропозицій до спільних Лютий Кравцова С.Л.,
заходів щодо співробітництва Дондик М.І.,
Центральної виборчої комісії України Сіверський П.М.,
та Центральної виборчої комісії Шевченко В.Г.,
Російської Федерації на 2001 рік у Кияшко Н.Г.
рамках Протоколу співробітництва між
Центральною виборчою комісією України
та Центральною виборчою комісією
Російської Федерації
19 Розробка пропозицій до спільних Лютий Кравцова С.Л.,
заходів Центральної виборчої комісії Дондик М.І.,
України та Центрального управління з Сіверський П.М.,
обробки даних, реєстрації населення Шевченко В.Г.,
та виборів МВС Угорської Республіки Кияшко Н.Г.
на 2001 рік у рамках Угоди про
співробітництво між Центральною
виборчою комісією України та
Міністерством внутрішніх справ
Угорської Республіки
20 Підготовка аналітичної довідки про Лютий Данілевич Т.І.
використання кадрового резерву
Секретаріату Комісії при заповненні
вакансій посад державних службовців у
1999-2000 роках
21 Підготовка зведених фінансових звітів Лютий, Селенкова І.Д.
Центральної виборчої комісії квітень
(юридичної особи) за 2000 рік та I
квартал 2001 року і матеріалів до них
22 Підготовка зведених фінансових звітів Лютий, Селенкова І.Д.
Центральної виборчої комісії квітень
(головного розпорядника коштів) за
2000 рік та I квартал 2001 року і
матеріалів до них
23 Підготовка статистичних звітів про Лютий, Селенкова І.Д.
оплату праці працівників Центральної квітень
виборчої комісії за 2000 рік та I
квартал 2001 року
24 Підготовка звітів про нарахування та Лютий, Селенкова І.Д.
перерахування коштів до фондів квітень
страхування за 2000 рік та I квартал
2001 року і матеріалів до них
25 Вивчення практики застосування у Лютий- Кияшко Н.Г.
Центральній виборчій комісії червень
господарського законодавства та
законодавства про працю, підготовка
пропозицій щодо вдосконалення цієї
роботи в Комісії
26 Участь в узагальненні практики Березень Дондик М.І.,
застосування положень чинного Кияшко Н.Г.,
законодавства про проведення Мельничук Ю.П.
передвиборної агітації, санкцій за їх
порушення та підготовці пропозицій
щодо їх удосконалення
27 Забезпечення передачі структурними Березень Терещенко Т.М.,
підрозділами Секретаріату Комісії на керівники
зберігання до архіву Центральної структурних
виборчої комісії документів, підрозділів
передбачених номенклатурою справ
28 Підготовка проекту кошторису видатків Березень Шевченко В.Г.
на підготовку і проведення виборів
народних депутатів України
29 Завершення роботи щодо систематизації Березень Кияшко Н.Г.
виборчого законодавства України та
приведення його у контрольний стан
31 Участь в узагальненні практики Квітень Дондик М.І.
застосування положень виборчого
законодавства про порядок організації
голосування та підрахунку голосів
виборців і встановлення підсумків
голосування та результатів виборів
під час проведення виборів народних
депутатів України, Президента
України, всеукраїнського референдуму,
складання протоколів про підсумки
голосування і результати виборів та
підготовка пропозицій щодо його
вдосконалення
32 Участь в узагальненні практики Квітень Дондик М.І.
застосування положень чинного
законодавства про вибори і
всеукраїнський референдум, що
врегульовують питання формування та
організації діяльності виборчих
комісій і комісій з всеукраїнського
референдуму, та підготовка
пропозицій щодо їх удосконалення
33 Участь у підготовці Методичних Квітень Дондик М.І.,
рекомендацій для дільничних виборчих Кравцова С.Л.
комісій, комісій з всеукраїнського
референдуму при представництвах
України за кордоном, на суднах, у
військових частинах та інших місцях
тимчасового перебування виборців з
питань організації підготовки і
проведення виборів та всеукраїнського
референдуму на цих дільницях
34 Участь в узагальненні практики Квітень Кравцова С.Л.
застосування положень чинного
законодавства про вибори і
всеукраїнський референдум, що
врегульовують питання забезпечення
вільного і незалежного спостереження
за підготовкою та проведенням виборів
і всеукраїнського референдуму в
Україні, та підготовка пропозицій
щодо його вдосконалення
35 Участь у підготовці пропозицій щодо Квітень Кияшко Н.Г.
необхідності імплементації у виборче
законодавство України міжнародних
виборчих стандартів у сфері захисту
та забезпечення конституційних
виборчих прав громадян України
36 Участь в узагальненні практики Квітень Сіверський П.М.,
застосування положень чинного Дондик М.І.,
законодавства про вибори і Кияшко Н.Г.
всеукраїнський референдум, що
врегульовують порядок збору підписів
виборців, учасників всеукраїнського
референдуму на підтримку суб'єктів
виборчого процесу та ініціативи
проведення всеукраїнського
референдуму, процедури перевірки
достовірності підписів виборців та
учасників всеукраїнського
референдуму, підготовка пропозицій
щодо їх удосконалення
37 Участь в узагальненні практики Квітень Шевченко В.Г.
застосування положень законодавства
про вибори і всеукраїнський
референдум, що врегульовують питання
фінансування виборів і
всеукраїнського референдуму за
рахунок коштів Державного бюджету
України, та підготовка пропозицій
щодо їх удосконалення
38 Здійснення аналізу розгляду звернень Квітень Терещенко Т.М.
(заяв, скарг), що надійшли до
виборчих комісій, комісій з
всеукраїнського референдуму та
Центральної виборчої комісії, щодо
забезпечення конституційних виборчих
прав громадян України у процесі
підготовки і проведення виборів та
всеукраїнського референдуму,
підготовка пропозицій щодо
вдосконалення виборчого законодавства
у цій частині
39 Розробка пропозицій щодо організації Травень Шевченко В.Г.
обліку, надходження та використання
коштів виборчих фондів політичних
партій, блоків партій та форм
фінансових документів з цих питань
40 Участь у підготовці сценаріїв Травень Мельничук Ю.П.
просвітницьких телевізійних
відеороликів про вибори народних
депутатів України
41 Визначення тематики циклу Травень Мельничук Ю.П.
телевізійних просвітницьких передач
"Вчимося обирати"
42 Участь в узагальненні практики Травень Дондик М.І.
забезпечення конституційних виборчих
прав громадян, які знаходяться у
місцях тимчасового перебування під
час проведення виборів і
всеукраїнського референдуму, та
підготовка пропозицій щодо
вдосконалення законодавства про
вибори і всеукраїнський референдум у
цій частині
43 Участь у підготовці Методичних Травень Дондик М.І.,
рекомендацій для виборчих комісій
щодо застосування положень чинного
законодавства, що врегульовують
порядок організації голосування,
підрахунку голосів виборців та
питання встановлення підсумків
голосування і результатів виборів
44 Участь в узагальненні практики Травень Дондик М.І.
навчання організаторів виборів та
підготовка Програми навчання членів
виборчих комісій і представників
органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування.
45 Участь в узагальненні практики Травень Дондик М.І.,
застосування вітчизняного та Кияшко Н.Г.,
зарубіжного виборчого законодавства в Кравцова С.Л.
частині складання списків виборців та
підготовка пропозицій щодо
вдосконалення виборчого законодавства
України в цій частині
46 Здійснення розрахунків щодо Травень Теренчук П.Д.,
необхідної кількості паперу для Дондик М.І.
друкування виборчих бюлетенів та
іншої виборчої документації на
виборах народних депутатів України
47 Участь у підготовці Методичних Червень Шевченко В.Г.
рекомендацій для виборчих комісій з
питань застосування виборчого
законодавства в частині фінансового
та матеріально-технічного
забезпечення виборчого процесу
48 Підготовка пропозицій щодо належного Червень Теренчук П.Д.,
обліку паперу, що Селенкова І.Д.
використовуватиметься для
виготовлення виборчої документації та
документації для референдумів
49 Внесення пропозицій Голові Комісії I Мельничук Ю.П.
щодо акредитації при Центральній півріччя
виборчій комісії представників
засобів масової інформації на
2001 рік
50 Підготовка для засобів масової I Мельничук Ю.П.
інформації інформаційних повідомлень півріччя
про засідання Центральної виборчої
комісії та інші заходи, що
проводяться в Комісії
51 Забезпечення щоденного інформування I Терещенко Т.М.
Голови Комісії про стан виконання півріччя
документів, що знаходяться на
контролі
52 Забезпечення підготовки інформацій за I Терещенко Т.М.
підсумками кожного місяця про участь півріччя
структурних підрозділів Секретаріату
Комісії в підготовці проектів
документів, що вносяться на розгляд
Комісії, виконання розпоряджень і
доручень Голови Комісії та інших
документів.

Секретар Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: