open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Адміністративний договір

про порядок застосування Угоди між Україною

та Королівством Іспанія про соціальне

забезпечення громадян

Дата підписання: 17.01.2001 Дата набрання чинності для України: 17.01.2001
Міністерство праці та соціальної політики України і
Міністерство праці та соціальних питань Королівства Іспанія
відповідно до статті 21 Угоди між Україною і Королівством Іспанія
про соціальне забезпечення громадян ( 724_005 ), укладеної
7 жовтня 1996 року домовились про нижченаведене:
ЧАСТИНА I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1
1. В Адміністративному Договорі термін "Угода" означає Угоду
між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення
громадян ( 724_005 ).
2. Терміни, визначені у статті 1 Угоди ( 724_005 ), мають
таке саме значення у цьому Договорі.
Стаття 2
1. Відповідно до пункту "б" статті 21 Угоди ( 724_005 )
Органами координації, є:
А) в Україні:
а) Міністерство праці та соціальної політики -
- з питань безробіття та надання допомоги у зв'язку з
каліцтвом і профзахворюванням;
- з питань призначення пенсій, державної допомоги сім'ям з
дітьми.
б) Пенсійний фонд -
- з питань виплати пенсій та допомоги на поховання
пенсіонерів.
в) Фонд соціального страхування -
- з питань виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності,
по вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за
дитиною, допомоги на поховання осіб, які знаходились у трудових
відносинах.
Б) в Іспанії:
а) Національний Інститут Соціального Забезпечення -
- для всіх режимів, за виключенням Спеціального Морського
Режиму;
б) Соціальний Морський Інститут -
- для Спеціального Морського Режиму.
2. Органи координації, визначені у пункті 1 цієї статті,
мають на меті сприяння виконанню Угоди, застосуванню
адміністративних заходів, необхідних для найшвидшого виконання
формальностей, а також встановленню форм документів, необхідних
для виконання Угоди ( 724_005 ) і цього Договору.
3. Уповноважені органи сповіщатимуть один одного про будь-які
зміни у визначенні Органів координації.
Стаття 3
1. У випадках, викладених у пункті 1 статті 7 Угоди
( 724_005 ), Компетентний орган Договірної Сторони, законодавство
якої застосовується, видає на прохання працівника або роботодавця
довідку про переїзд, підтверджуючи, що працівник продовжує
підпадати під дію законодавства цієї Договірної Сторони до певної
дати. Прохання про видачу довідки повинно бути подано до переїзду
працівника.
Якщо в момент набуття чинності Угоди ( 724_005 ) працівник
вже працює на території Договірної Сторони, куди він був
направлений, дворічний період буде обчислюватись, починаючи з цієї
дати.
2. Прохання про дозвіл на продовження терміну
працевлаштування (відповідно до пункту 2 статті 7 Угоди)
( 724_005 ) необхідно подавати до закінчення поточного дворічного
періоду. Заява подається до Компетентного органу або до органу,
якому делегована ця компетенція, тієї Договірної Сторони, на
території якої застрахований працівник. Цей орган повинен порушити
клопотання про продовження відстрочки перед Компетентним органом
іншої Договірної Сторони.
3. Якщо особа, яка працює в Посольстві або Консульстві однієї
Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони, виявить
бажання відповідно до встановленого Віденською Конвенцією від
18 квітня 1961 року про дипломатичні відносини ( 995_048 ) і від
24 квітня 1963 року про консульські відносини ( 995_047 ),
підпадати під систему соціального забезпечення приймаючої країни,
вона повинна повідомити у тримісячний термін з моменту набуття
чинності Угоди ( 724_005 ) або з моменту початку її роботи на
території цієї Договірної Сторони Уповноважений орган, який має
довести його до відома іншої Договірної Сторони.
ЧАСТИНА II
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОПОМОГИ
ГЛАВА I
ДОПОМОГИ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ

НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЮ, МАТЕРИНСТВОМ, ВАГІТНІСТЮ

ТА ПОЛОГАМИ, ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

ТА ДОГЛЯДІ ЗА ДИТИНОЮ
Стаття 4
У випадку, коли Компетентний орган однієї з Договірних Сторін
повинен застосовувати накопичення періодів трудового або
страхового стажів, передбачене у статті 9 Угоди ( 724_005 ), для
призначення і виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю, материнством, по вагітності та пологах, при
народженні дитини і по догляду за дитиною, він має звернутися до
Компетентного органу іншої договірної Сторони за формуляром
встановленого зразка про періоди трудового або страхового стажу,
набуті згідно із законодавством Сторін.
ГЛАВА II
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

ПО ІНВАЛІДНОСТІ, ЗА ВІКОМ ТА У ЗВ'ЯЗКУ

ІЗ ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА
Стаття 5
1. Клопотання про призначення пенсій по інвалідності, за
віком та у зв'язку із втратою годувальника подаються до
Компетентного органу Договірної Сторони, на території якої
проживає подавач заяви, відповідно до вимог її законодавства.
2. Якщо подавач заяви проживає на території третьої країни,
він повинен звернутися до Компетентного органу тієї Договірної
Сторони, відповідно до законодавства якої він був застрахований на
останньому місці роботи.
3. Якщо орган Договірної Сторони, до якого подавалось
клопотання, не є Компетентним органом для ведення справи
відповідно до викладеного у попередніх пунктах цієї статті, цей
Орган повинен надіслати клопотання з усіма документами,
представленими подавачем заяви, до Органу координації іншої
Договірної Сторони, засвідчивши дату подання клопотання.
4. Коли у клопотанні про призначення пенсії, що подається
згідно з пунктом 1 цієї статті, зазначається трудовий чи страховий
стаж, що підпадає під законодавство однієї з Договірних Сторін, а
клопотання подається до Компетентного органу іншої Договірної
Сторони, ця остання сторона надсилає клопотання і подані документи
до Органу координації іншої Договірної Сторони, зазначивши дату
подання клопотання.
5. Для застосування пункту 3 статті 11 Угоди ( 724_005 )
зацікавлені особи мають довести свою належність за допомогою
свідоцтва Міжнародного Червоного Хреста або будь-яким іншим
способом, який Іспанською Стороною вважатиметься достатнім. В
документі мають бути засвідчені:
а) обставини приїзду до колишнього Радянського Союзу;
б) дата прибуття до колишнього Радянського Союзу.
Стаття 6
1. Компетентний орган однієї Договірної Сторони, який прийняв
документи для відкриття справи, заповнює титульний формуляр згідно
з встановленим зразком і без затримок надсилає два примірники до
Органу координації іншої Договірної Сторони.
Титульні формуляри доповнюються документами, які
підтверджують дані, наведені у них.
2. У випадках подання клопотання з приводу призначення пенсії
по інвалідності до формулярів додається медична довідка, видана
медичними службами державної системи соціального забезпечення або
державної системи охорони здоров'я відповідної Договірної Сторони,
про стан здоров'я працівника, де визначаються причини інвалідності
та на який термін ця інвалідність встановлена.
3. Після отримання формуляра Компетентний орган однієї
Договірної Сторони повертає Компетентному органу іншої Договірної
Сторони один примірник формуляра, де повинно бути вказано трудовий
чи страховий стаж, набутий відповідно до її законодавства, і
розмір допомоги, призначеної зацікавленій особі.
4. Кожний з Компетентних органів повідомляє зацікавлених осіб
про прийняте рішення, шляхи і терміни його оскарження відповідно
до законодавства кожної із Сторін.
5. Компетентні органи кожної із Сторін надсилають один одному
копії прийнятих рішень по пенсійних справах, призначених
відповідно до Угоди ( 724_005 ).
ГЛАВА III
ДОПОМОГИ У РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ
Стаття 7
1. Клопотання про виплати, що регулюються статтею 14 Угоди
( 724_005 ), подаються безпосередньо до Компетентного органу, або
до органів координації, відповідно до положень, визначених у
пунктах 1 і 2 цієї статті Угоди
2. У випадках, коли клопотання подається до органу, який не є
компетентним, останній повинен негайно переслати це клопотання до
Компетентного органу, вказавши дату його подання.
Стаття 8
1. У випадку застосування пунктів 3 і 4 статті 14 Угоди
( 724_005 ) Компетентний орган однієї Договірної Сторони в момент
погіршення стану здоров'я внаслідок професійного захворювання
повинен надіслати запит до Компетентного органу іншої Договірної
Сторони про надання уточнених даних щодо виплати, яку отримує
зацікавлена особа, а також попередніх медичних довідок, що
фігурують у справі; вони мають бути надані якнайшвидше.
2. Компетентний орган однієї Договірної Сторони,
відповідальний за виплату допомоги у разі загострення професійного
захворювання, повинен проінформувати Компетентний орган іншої
Договірної Сторони з приводу прийнятого рішення.
ГЛАВА IV
ДОПОМОГИ СІМ'ЯМ
Стаття 9
Для виконання статті 15 Угоди ( 724_005 ), коли клопотання
про допомоги сім'ям подається до Компетентного органу однієї з
Договірних Сторін членами сім'ї, які проживають на території іншої
Договірної Сторони, зацікавлена особа повинна представити довідку
від Компетентного органу цієї останньої Сторони, яка б
засвідчувала, що ці члени сім'ї не отримують виплат.
ЧАСТИНА III
РІЗНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 10
1. Органи координації обох Договірних Сторін обмінюватимуться
статистичними даними щодо надання допомог, здійснених зацікавленим
особам за кожний рік відповідно до Угоди ( 724_005 ). Ці дані
повинні містити інформацію про кількість осіб, яким здійснюються
виплати, а також загальну суму здійснених виплат.
2. У разі, коли для виконання положень пунктів 1, 4 статті 10
і пунктів 3, 4 статті 14 Угоди ( 724_005 ) Компетентному органу
однієї Договірної Сторони необхідно отримати дані про розмір
допомоги, яку виплачує Компетентний орган іншої Договірної
Сторони, ця остання повинна надати такі дані.
Стаття 11
Якщо Компетентний орган однієї Договірної Сторони при відміні
чи перегляді допомоги відповідно до положень Частини III Угоди
( 724_005 ) з'ясує, що виплати, здійснені нею зацікавленій особі,
перебільшують необхідну суму, то ця Договірна Сторона може
звернутись до Компетентного органу іншої Сторони, яка має
виплачувати аналогічну допомогу тій самій зацікавленій особі, з
проханням утримати з першої виплати заборгованості, що відповідає
періодичним виплатам, переплачену суму в межах, встановлених
внутрішнім законодавством Сторони, яка здійснює це утримання. Цей
Орган повинен перевести утриману суму на рахунок Компетентного
органу іншої Сторони.
Стаття 12
На прохання Компетентного органу однієї Договірної Сторони
Компетентний орган іншої Договірної Сторони надаватиме інформацію
щодо допомоги, яка призначена зацікавленій особі, і її еквіваленту
в доларах США відповідно до офіційного обмінного курсу на день,
коли зроблено запит.
Стаття 13
З метою вивчення та вирішення проблем, які можуть виникнути
під час виконання Угоди ( 724_005 ) і цього Договору, Уповноважені
органи створюють Спільну Комісію, залучаючи до роботи в ній
представників своїх Компетентних органів, рішення якої є дійсним
для обох Сторін.
ЧАСТИНА IV
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 14
Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і дійсний
протягом дії Угоди ( 724_005 ).
Вчинено в м. Мадрид 17 січня 2001 року в двох примірниках,
кожний українською та іспанською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
За Міністерство праці За Міністерство праці
та соціальної політики та соціальних питань
України Королівства Іспанія
(підпис) (підпис)
Олександр Тараненко Хуан Карлос Апарісіо Перес
Надзвичайний і Повноважний Міністр праці і соціальних
Посол України в Королівстві питань Королівства Іспанія
Іспанія

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: